גליון 2104

העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 2 | העסדהמבקשת סיוע מ מי טלגותא חיו ת משום שבאותה עת היו שר המיסחד והתעשייה יגאל הורביץ ומרבית ראשי מישרדו בסיור ברומניה. כוונת הוועדה היתר. להשאיר בארץ לפחות
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 3 | 3-06-480 גלים 2 ,רנזק1לינ^ח000ג1ז3ש 4וואט,מערבל צליל, בורר קסטות 2-06-900 רמקולים 7.2 ,וואט,תיבת- מקצבים ׳•ח 6צו0 1¥1וסטז 4 5ו״וו>וצ1וח מיסה לגיטרהימיקרופוו
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 4 | גיליון ״העולם הזה״ שראה אור לפני 25 שנים בדיורן, הל,דיש פתכת־ענל, מצולמת תחת הכותרת ״אחד הגדודים״ ,לאחד הגדו דים הל,דכייפ של חטיכת ״גיכעתי״ ,ששרידיו התכנסו
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 5 | הטריקו של דלתא-יצרן הטריקו הגדול ביותר בישראל (יצוא 120,000,000:1977ל״י). חגי לבי 1ס 11 אילו! • עיציב סשוז פרג־צילוס מי עתר. אפשר ללבוש לבני טריקו ולהראות טוב.
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 6 | בכל יום שני שלי שי רביע דרר פרטים נוספים בסניפי אולימפיק: תל־אביב — (משרד ראשי) רח׳ אידלסון 3ו טל: ו294386 ,29438־ .03 חיפה — רח׳ העצמאות 62 טל 669035 04
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 7 | 3לי 7ו בי ג2 ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלזז : תל־אכיב. רחוב גורדץ .3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 ,מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפום
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 8 | אם ז)שבת לנ1ווע ביום ב׳ — יתכן שתת־אכזב} אבל גס אם עלה הדבר בידו, זכור שדווקא ימי ה׳ עד שבת הס קשים ומסוכנים במייו־חד, על־כן מוטב שתרכז[ בהם דברים ה״ קשוו)ים
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 9 | קארין ו בן־ג ד יחליטו, מי הדוגמניות לע תיד המכללה היחידה במינה בישראל עומדת לקיים קורם דוגמניות על ידי המעולים שבאנשי הענף לא כל בעלת פגים יפות יכולה להיות
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 10 | מנתבים אוגר חום״פא1ן יר״ יו 131<1 חס ותר.בריאותר.ב1אותר. חם יותר ־ כדאי יותר ־ בריא יותר ־ אינו מייבש את האויר. פאקיר ־ אוגר הח 1ם החשסלי האירופאי. נייד. בעל ם
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 11 | מכתבים מנתבים בה הראשונה של הכביש וכבר צריך לח פור בו תעלות, שחפירתם נמשכת לעיתים שנתיים ושלוש. מרדכי יהודאי, חצור הגלילית של צה״ל ידריכו את הצבא המצרי להתגונן
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 12 | אף אחד לא יבול לשיר במו מיכל טל. חוץ מהסטריאו שלה. מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 13 | ו הגי ד ה המסע דגידו׳ הונאות מע׳ימ מחלקת החקירות של המכס, בראשותם של משה לנדאו וסגנו גבריאק אורן, הועמדה על הרגליים כדי לחקור הונאות מס־ערך־מוסף בשיטות
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 14 | האזן ל״מפצח האגוזים״ במערכת אקאי ותיווכח שאין לנו אגח קשה לפיצות ישנן מערכות סטריאו ששמן מגיע לאוזנך חדשות לבקרים. אך האם הצלילים המגיעים לאוזנך ממערכות אלה,
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 15 | חביבי, אמות׳ לו ־ וק בגין, חביבי חביבי. ,אמדתי לד — רק!בגין, חביבי. רק בגין יחזיק את הערבים קצר, רק !בגין. הוא לא יוותר להם על ושום דבר, חביבי, והוא יראה
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 16 | המסכות הישנות נופלות? אין מקו לדאגות... בבקשה - עשה לך מסכה חדשה! מכון אמש, בשעות אחר־הצהריים המאוחרות, נכנס למשרדי ״מוסך המסכה״ צעיר נחמד ומשופם בשם ארהל׳ה
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 17 | קשר פרסומאים אתה •בול לעש! בשקט. העולם הזה
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 18 | לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. $88388^33 $מזרחי י וזנחן יעקב תקן חמווו של המשיח או״ש מחדש -ואנא של אס׳ בואש שלו אימרת השבוע שייכת לעיתונאי א
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 19 | השיב יהלום :״כיון שהביצים של המערך נמצאות במפ״ם.״ ח״כ עקיבא נוף פגש, בהצגת־הבכורה של תוכניתו החדשה של הזמר צכיקה פיק, בסאטיריקאי בעל ה- דיעות הימניות מאיר עוזי
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 20 | חצי מיליון בי קו רי שרות א מפ א חולקו 12 צד״שיס לעובדי שרוח במסיבה השנתית של עובדי א מ פא, חברת השרות הגדולה במדינה׳ סקר מר עודד גרודצקי, מנהל אמפא, את הישגי
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 21 | *¥וד חלום אחד שהתגשם. ? אנו שטים על הנילוס. הקבוצה הראשונה של ישראלים וישראליות, מאז קום המדינה. איך מרגיש ישראלי, כאשר הוא עומד בחרטום של יאכטה, ורואה את מי
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 22 | הראות חעו הויחס ״ערבי יהודי?״ הוא זועק. היכן הציונות? הוויכוח מתחיל להתלהט, אחרים מתערבים, ומי שרוצה שקט צריך לעבור מן החרטום אל הירכתיים. שלמה סתר, חבוש
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 23 | דים נושאים אליה, על שיכמם, סלים מלאים אדמה. עולים ויורדים בכבש עץ. על הספינה מתנופפים בעליזות דגלים. בראשם הדגל המצרי — אך זהו עדיין הדגל הישן של הרפובליקה
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 24 | החיוכים, רחיצות־היד״ס והמליצות הצוהלות לא יכלו לחנות ער האמת שרי. סאדאת המנצח הוא האיש המעז לעשות שלום. כאן עוברת התעלה, התעלה שהופעלה מחדש על־ידי אל־סאדאת,
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 25 | ודיוקו * 11 שקישטו את לראות בכך 11 ^ 1ך 1ך | 9ד 7 1מאחרי יונת־שלום גדולה עם הכתובת 1111 11״שלום״ בערבית ואנגלית — אחת מרבות \ #1ו 111 רחובות איסמעיליה, ניבט
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 26 | ״״ פרופסור יחזקאל ד רו ר כל וגה שרצית לרעת על האפשרויות והסיכונים של שלום ומילחמה במיזוח־התיכון ...האם קצב ההתפתחויות התר׳]׳ והסברת* בעתיד ניתן לחיזוי כלשהו...
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 27 | כיום, מרבית מדינות המיזרח-התיכון מצויות גמצב של אולטרה־שינוי, וזהו מצב שבו גם עצם השינוי משתנה. הרי לא קיים דפוס יציב של תהליך שינוי. כך שהקפיצות נעשות לכל
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 28 | > כי ש לון באיסמע׳ לי ה (המשך מעמוד )25 שים לקבל את עיתוני ישראל מהיום ולתרגם את הכותרות, ולקרוא בעיתון האנגלי. אך בהדרגה נוצרות שיחות אמיתיות. עבד־אל-חמיד
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 29 | במדינה העם ל שמור עלה עוג ה ! ויתוריו ש 7בגין התגלו כתכסיס מיזוזי 77א כיבוי מהותי מצריים הם סמלי חספינכסים של השתיקה. רק בחלק השני של פאוסט, יצירתו של גדול
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 30 | אור אבוי האופוזיציה עיט סשוחרי-שלום. הם מכחישים בלהט שהם יגגד השלום. ״אנחנו נגד השלום?״ קרא אחד מראשי המיפלגה השמאלית החוקית,
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 31 | מדונח מקאהיר ל ״ ש לו םסאדאת ״ את השלום עם ישראל. הוא גירש את הסובייטים ומכניס את האמריקאים. כד זה אינו מוצא חן. כמוכן. כעיני השמאל המצרי. סכנת החרות הישואדית
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 32 | וקחיות־בטו עצרות וחשפניות־ייבוא מבריטזיה הוזעקו לשעשע את חידודה נ חש האוסי \* אשר שמעו ראשי המישלחת היש־ ~ ראלית כי המסיבה אליה הוזמנו ביום הרביעי בשבוע שעבר,
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 33 | אורחי ועידת קאהיו דנני שמצב־ווחס יוד בשר כישלון השיחות הפריעה לרקדנית. היא נשקה לסילאסוו על קרחתו המפורסמת ושתתה איתו מאותו גביע שמפניה. הבוקר כמעט והפציע על
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 34 | שחיתות בהתאחדות האיכרים ח״ כ נסח גוונו מסעה את שלסונות המס וחולב, יחד עם חנר־ו, אח מוסדות חתאחדות האיכדים חיים פסחגרופר התשלומים ששילמד. חברת עמיר לגרופר לא
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 35 | מתחה לפו השטח דת הכורמים) וחברת עמיר. סטודנטים רגילים זוכים בקושי במילגה אחת, ואילו הסטודנט גרופר־הבן קיבל מילגות מחמי שה מוסדות שונים. אך גרופר דואג לא רק
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 36 | יעקב מרגאי בן הת שע טבע במיקלט, נ וון שהשוטרים שבאו לחלצו חששו להיום! שבו טבע יעקב מרגאי עמד אביו, פינחס, ומירר בבכי. 171י ו * ף1 האב האבל הולך כמה פעמים ביום
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 37 | בידיים שלושת השוטרים עמדו לידה, שלובו. ״היינו צריכים עוד אנשים שייכנסו פנימה ויעזרו לנו לחפש, כי כל רגע היה חשוב והמיקלט גדול מאד. ראיתי איך אמא שלי בוכה
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 38 | במדינה מי שפ ט פל א טו י שלם תמונות הדז״כ פורסמו דיד תצזומי־עירום — והפרשה הגיעה דבית־המישפט התמונות הועברו מיד ליד. היו שתלו אותן על הקירות בבתיהם. אחרים שמרו
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 39 | גלי צה״ל אלי ישראלי, כי יפרסם את הידיעה על הגניבה בתחנה הצבאית. יש ראלי מילא את מבוקשו כשהוא שר בקולו העמוק :״ביצים, ביצים, ביצים, ביצים.״ הוא סיפר למאזיניו כי
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 40 | אחו מגדוד הקוסמים בעודם הגיע ואוץ עם צוות טלווזיה איטלקי כוי להוכיח, בעזות אמוגנו לשענו שו״מנונו המזרגות״הישואד שזנה בתהילה בינלאומית, נ׳ אור גדר ונוגד עד וי
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 41 | נו הוכיח הקוסם האמויקא׳ כיצד מאח! אוו׳ גרו את עיני קהלו בכל המיקרים שבהם אורי מכופף חפצים׳ לא רואים את המתכת מתכופפת למעשה. רואים את החפץ שטוח, ישר, ורגע
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 42 | אור• גלד עו בדעלה עו ל (המשך מנ 1מוד )41 על המיטה והביט בענייו בידו של זד ״מנתח׳ /שניסתה לחדור לתוך גופו. נהל אדום כדם הופיע פיתאום מהיכן־שהוא, ואחריו ניוד
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 43 | שמו הטוב. זריהן, שבשעות הפנאי הוא סופר סת״ם, אומר כי המקום משמש אותו בעמודות האומנות שלו: כתיבה של סיפ- רי־קודש ועבודות פסיפס. אלא שאליהו פלפון לא מרפה
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 44 | קולנוע ברכבים סופו של!ת 111ד צ׳רלם ספנסר צ׳אפלין, שנפטר במוצאי שבת בואואי אשר בשווייץ, בגיל ,88 היה הדמות האוניברסלית ביותר שידע אי־פעם הקולנוע. מרוסיה ועד
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 45 | באותו מוסד מימי־הביניים ושמו צנזורה? וזה מסתדר בדיוק עם משאת־נפשם של חברי הוועדה לביקורת מחזות וסרטים \ (כפי שנקראת הצנזורה בישראל) .הם ׳ ן חותכים, אוסרים
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 46 | במדינה (המשוץ מעמוד )39 נמשכה גם אחרי שרפי עזב את עבודתו במיסעדה, והתחיל בחזרות על !המופע של גדי יגיל חיקיתי לך ארצי, בתפקיד של רקדן־ליצן. חודשים אחדים לאחר
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 47 | לבנק הפועלים אכפת שההישגים של ילדך יהיו בהישג ירך. והוא יגיע להישגים יחד אתך, יחד אתנו. לנו אכפת. לנו תכניות חסכון שיבטיחו את הישגיו, החל מן הצעד הראשון אל הגן
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 48 | ש י במשך השנה האחרונה חידשזו ושיפתו את אחר הסקי ברמה- הבאנו והתקנו ץ ות פלץ ןי הטכניקה האחרונים, בינלאומית. והציוד והעזרים המתקדמים בסולם־ לח האדם הטוב ביותר ב
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 49 | ף׳ עוד אנו גתכעים, מכל הצדדים, ״ לגלות ״אומץ־לב״ ונכונות לראות עין י בעין את הסיכויים הגדולים הטמונים ב תהליך השלום שהחל מגלגל הנשיא סא- דאת, איו נשמעים קולות
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 50 | חסנה נשחהמראש סיני, יהודה, שומרון, רמת-הגולן, ביקעת הירדן והרצועה המערבית של הרי עבר־הירדן. אין שטחים מפורזים בישראל, ר צה״ל רשאי להיערך לאורך הגבול המדיני
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 51 | רבבל בו ם חבר שאין דבר כזה במציאות באמת חבר. במה טוב וגנח היה רהגיע באוטובוס כזה במהירות וביתירות רבר מקום. ררא הדוחק. העומס, והעצבים המרווים בר אוטובוס יום
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 52 | שהמראה הגברי החולצה המבוקשת ביותר באירופה בחורף : 77/78 חולצת גולף בשרוול ארוך של .901 ^1לבחירתך — פוליאמיד 100$ ,כותנה או 100$צמר. מתאימה להופעה ספורטיבית
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 53 | השפלה אל ההר, עם מיקוש ומיכשול אחר, די בו כבר לבדו — בשטח ההררי הזה — לבלום לפחות לכמה שעות, אותם כוחות קטנים שיוכל צה״ל לגרד ולשלוח קדימה מייד לאחר קבלת
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 54 | רב ניתן, ברמות מסויימות של ידע, להגיע למצב שבו המודם יכול לראות בתת- הכרתו כל דבר שיחפוץ בו. האינטואיציה שהוא מפתח כה חזק עד שאין דבר נסתר ממנו. בבית המדיטציה
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 55 | סלון כאל׳ שד׳ הנשיא 17 עפולה 23172־065 סלון באלי שד׳ הנשיא 51 חדרה 24042־063 סלון כאלי הרצל 1חיפה 660275־04 סלון כאלי בן־יהודה 6 ירושלים 222627־02 סלון ״השלום״
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 56 | בשורתו של צ־ארלי קצירלי ירושלים סוללה־משוררת או זחלי ם תיאטרון מישפט ס. יזהר הרדידות הטכנוקראטית שנפלה בשנים האחרונות על מרבית המחזאים העבריים, הטרודים מי
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 57 | הפיוטיים סמור ללידתם — ועל־ידי פד נפלו קודם זמנם ולא עשו פירות קביעה ביאליקית זו בדבר ביאושי שירה מתאמתת בשירת זלדה וקובנה שהיא בבחינת הנחת אבן־מצבה גלותית על
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 58 | אריאל סיטרואן דיאן6 הי אתרשהלרהכל... רקלאל בז בז ^לייד! כסף. £ 6א 0 ¥ 4החדשה של סיטרואן תרשה לן לדהור איתה בכבישים מהירים, לחצות חולות ולנסוע בדרבים משובשות
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 59 | מלכה בכלא מי שמבקר בנישפי מלכת־המים דרך- קבע, לא ישכח את סימונה בלומנפלד התמירה וחעליזה, זו שלפני שנתיים היתה מועמדת רצינית, אבל פינתה את מקומה לאורלי חידה.
העולם הזה - גליון 2104 - 28 בדצמבר 1977 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד