גליון 2105

העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 1 | מכת תשל״ח4.1.78 , ;זחיר 12.00
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 2 | המצרים ושלו במיוחד, ודאי יש צדק רב בדבריו. אפילו אנו, שניסינו ללמוד מקרוב את המציאות המצרית והתקרבנו אולי להבנתה יותר מכל עחת ישראלי אחר, נאלצנו לע שות זאת —
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 3 | ??*2מגאר^ 5י י! 5״ יי זי ׳׳*׳ניייג ס 0ג< #״•יייייייייי *1־ 4 1 4 * 1• 1 .4 1 14.41 140* 1י ״0 # >4 ו#י*ג • 44י^ זב•*1¥9^3• 1^441*1ז 41* 4 - ^ 4^ 1מ״סיע* *44^
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 4 | התנועות הקיבוציות כדי שיקצו אנשים להתנחלויות אלה. התנועות הקיבוציות דחו את התוכנית. לעומת זאת קיבלה תנועת המושבים את תוכניתו של שרון וכבר החלה בגיוס אנשים
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 5 | לכל אל ה טו אי פ טו רו לנו ל היו תגםב טו נ ה 1 9 7 8 ננסי ! בי טו דאל. יונמיאד רסיס נז מי ק/ופאד טיוא! העולם הזה
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 6 | מכתבים שלום מהשרוול אחר תום ׳ביקורו ההיסטורי של סאדאת בירושלים, היו כאלה שהציעו להעניק ל- ״יונת השלום״ המצריה את פרם נובל לשלום. אך מאחר שעדייו מוקדם להסיק את
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 7 | בכל .יום שוי שליש רביעי ושישי דדר פרטים נוספים בסניפי אולימפיק: תל־אביב — (משרד ראשי) רח׳ אידלסון 3ו טל .03-294386,294381 :חיפה — רח׳ העצמאות 62 טל; 669035־
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 8 | קראת סוף השבוע ית־יחסיך עם בן- זרדו יוגך. תמצא את עצמך :מצב של מתח ובנטייה וצאת־דופן לתוקפנות. זיכרות בלתי צפויה לא תעסיק ׳ אותך זמן רב. היא תהיה קצרה, מ
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 9 | האון ל״אגם הברבורים״ במערכת אקאי ולא יגיע לאונן־ קול של ברחו. הםדומיםבמראםה חי צוני, שייכים ס650־ ^x למשפחהאחתזאףעלפיכןיששתימה 1ת י בצליל קו ל ם. האחד שי ר תו
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 10 | מנתבים הנרי לא הרוויח חד״ר נחום גולדמן, נשיא־מייסד של הקונגרס היהודי העולמי ומר פיליפ קלוצ־ניק, נשיאו, מבק שים להכחיש את ה ידיעה שפורסמה ב־העולם הזה ()2100
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 11 | ^ 01113 העו 3ם חז ה ב גין עו דלאבש לי ״ דני בלון, סופרו המדיני של ״דבר׳ /מייחס לעמוס עוז הברקה שכבודה, אומנם, במקומה מונח :״אליאב ויוני של״י,״ אומר עמוס עוז
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 12 | מכתבים ׳(המשך מעמוד )10 ולעיתים דומה שהינו סוכן־נוסע של ה־יבסקציה בחורש המיפרות העיברית...״ הגדרה זו, מטרתה לא היתה לנגח אישית את בסר אלא להגדיר, מבחינת השקפתו
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 13 | ה די ד גי ש ה א פ 0ד ר א ח. ה עו לג1 סיפור. גהפשניק לילז־יס (*פגריס את הדוד משה מביר כל ילד. אבל לדוד משה לא היתה אף פעם: פרה. ובגלל זה הוא החליט שהוא יסדר את
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 14 | ישיבה אש/פה 78/של המועצה הנבחרת של האוטונומיה המינחלית יו׳׳ר: אני פותח בזה את הדיון השבועי בנושא הזבל האוטונומי. רשות הדיבור לנבחר הסיעה ה מרכזית. : .בשם
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 15 | בסוודדים ״זרוקים״ בשלל צבעים — במבחר הדגמים של אלד לחורף 78׳ תמצאי אין־סוף של אפשרויות ומחמאות חידוש מרענן במלתחתך. בחורף 78.׳ את עם אלד ביום, בערב ...בכל
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 16 | נתגלו 111110 נדודי־השינה של בגין באיסמעיליה והאבהות המשולשת של אייבי נתן לאנשים זנכונים! ל77 זברנדי הלאומי 2זהוא יינלאומי. הבדיחה האחרונד, הגיעה יישר
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 17 | א 1ש*ם לאיסמעיליה. ראש ־הממשלה אמר ׳בסון :״!בגין מזכיר לי א ת הקיסרים הביזנטיים 1שלא עשו צעד אחד ללא ליווי של ספר הארמון, טועם המאכלים, ה ממונה ישל הצייד
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 18 | ל אחד יכול להיות אשד מטבח עם המג3ימיק0 תדהמה ממטבח... אמצעי התקשורת מהללים את המכשיר ואשפי המטבח המפורסמים מביעים דעתם עליו אצל האחים מוזן בע״מ ן אמנם יליד
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 19 | דוכני ירקות ופלאפל ברחבת מיסגד אבו־ארוובאס, הגדול במ׳סגוי אלכסנדריה ת אלנס מאת אורי אסר י* ה !היה מסע אל ׳תוך האגדה. מצאנו עיר יפהפיה. לא מצאנו את האגדה. . ב
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 20 | ד ש מאלכס אומתו של פאווק =״״ילבל ^ , גימנזיסטים מצרים התנפלה באך על צלם העולם הזה, הציפה (המשך מעמוד )19 בעל צורה מייוחדת: שובך המבול אלפי יונים, המשמשות
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 21 | מוחמד ערי מייסד מצריים החדשה בראשית המאה שעברה, רוכב לבוש גלאביה על סוס אציל בכיכר השיחרור, ליד חשמלית רעועה. מוחמד עלי היה ראשון השושלת הארוכה שאחרון מלכיה
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 22 | ׳שהוא מגיש לו אוכל, הוא זורח. לוחצים ידיים. אולי אפשר לקבל מטבע ישראלית, כמזכרת? ׳בטייפ שלי רשום :״זהו עוד סיפור ש אפשר לפתוח אותו במילים: מי היה מא- ימין? ימי
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 23 | במדינה העם מי רחמחעצ בי ם .הקרב על,השלום 0333,לשלם שד מאבק עצבים והתרוממות הנפש נהחגיגייות שליוו את השלב הראשון ישל מגעי־סשלום בין ״שריאל ומצריים, פי׳נו את
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 24 | ב ש בו ע הרביע 1׳ ע ול :1יקוד! בקאהיו מצא עוזו ״ העולם הז ה׳ ספקות גובריום ב ליבם ע 1ל אנשי השידטון והאופוזיציה ועם ך * פסטיכל הגדול נגמר. השבוע ה! 1רביעי שלנו
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 25 | זהו החידוש העיקרי של השבוע הרביעי. שזה לא ייתכן: הנשיא אומר תמיד כדיוק מה שהוא חושב.״ נשיקה בער מיטנחת ״הרשה לי לתאר מצב היפותטי. נניח שהוועדה הצבאית המשותפת
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 26 | (המשך מעמוד )25 מצרים מכל הסוגים ובכל המקומות. האם אתה סכור בי הנשיא פא־דאת יחתום, כסופו של דבר, על שלום נפרד עם ישראל ץ אם יהיה הסכם על סיני, יוכל סאדאת
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 27 | סאדאת יתפטר. סאדאת עצמו רמז על כ ך אך מעטים התייחסו לרמז ברצינות. רק מעטים הת ייחסו ברצינות לדבריו גם כאשר דיבר לראשונה על כוונתו לבוא לישראל. סאדאת אדם רציני
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 28 | | נ 1ן ! 1ן מוסלמים בקאהיו וין במקביל את ואש־העו וו נ11ז ש במלון ..שותוך בקאהיו ־ רוקדים עם מבעים ו1אלו!י0 ^ חצות כדיוק הפסיקה הזמרת הער •* ביה את שירה —
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 29 | וווים בתדאביב חגגו :ה הנוצרית ־ נתיקווה 1וי ה ש נת הש ל ום גרז איש־עסקים מצרי ואשתו, 11111יון | 1ן | #ן ! ך חבושים כובעים פורימיים, 1י 1 | /יי# רוקדים במועדון
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 30 | ח גי *האחת ומשו מעמוד )29 ־וברה סי־בי־אס, שהזמינה כמאה אורחים יניחם חנוך לבין, יהודית טולה, טליה פירא ומנחם זילברמן, למסיבה־בתוך- מסיבה, לכבוד הזמר הכושי
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 31 | מורה מכינים כבר את הסליקים אח־חיס בראשותו של לווינגר השתלטו שוב על הגוש וחנן פורת מצא עצמו במיעוט, כאשר כל נסיון שלו למתן את הרוחות עולה בתוהו. שני התפקידים
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 32 | שידור ־ מהקרה יום האר1ן־ ץ לולא היו צופי הטלוויזיה תשושים ב ערב היום הרביעי שעבר כבר בשעה?.30 מצפייתם במכשיר הקטן, היו מבחינים בוודאי בסערת־רוחו של מגיש ועורך
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 33 | המים לאחרים. טענותיהם ישל שאר חברי האגודה נגד מעשה זה נידהו ללא ׳מענה. הוא עצמו מפגר ׳כתשלומים לאגודת הימים בחודשים ׳רבים׳ אולם כאשר פיגר שפירא בימים ספורים
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 34 | 3גניבו ת קטגור! (המשך מעמוד )33 חבר־הכנסת וראש־המועצה — דורון גרופר. !אחרי שהתמנה ראשחמועצה אחר, יוסף עמר, גילה זה במיכיתב לממונה על המחוז, כי ׳בשעה שפסח גרופר
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 35 | אים, וכשחזר נקרא עיל־ידי עובדי מחלקתו לישיבה, שבה מינה הכתב רוני דניאל רשי מת דברים !שלדעת העובדים נכשל בהם. בין השאר: הפעלה בלתי־נכונה של ה כתבים, ואוזלת־יד
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 36 | בעוג משותו עם א3נים ׳שואוים הוכיחה הכוהנת הכושית כ׳ היא הגדולה מכולו במדינה (המשך מעמוד )35 אותו. יתירה מזו, ד״ר הומינר נעצר על חפרת סדר במקום ציבורי, אחדי
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 37 | א זרח שוויי צ ץ 11מ!ן ד 1זיין מ הנד ס עיריית רמת־גן מהנדס מאיר בלי אזרחות נויבוגו ונבר מ״וסקו׳ ל״חדייש גבי נויברגר, סגן מנכ״ל ״רסקו״, פרש מתפקידו ועבר לעבוד
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 38 | מהובעזת בלונד!! ובוחב אי הנ ה בלהקתו של פי פ סימונס -ל״בימותה במחלוקת היא ׳מספרת :״אולי הוא ניתן לי יסוד לא רע, אך לא נראה לי שתיאטרון חיים רק שלוש שיעיות
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 39 | רות עם ׳שיער שתור. לגביהם הייתי נציגה של המעמד היהודי הבינוני הבורגני מ- גולדרם־גרין׳ מ״בצר הבורגנות היהודית ב לונדון. ולא שיכנעתי אף אחד, כשאמרתי שבישראל לא
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 40 | אבן־פינה ל״יצהר־דרום׳׳ טקס הנחת אבן־הפינה למפעל ׳השמנים החדש ״יצהר־דרום״, היום, מהווה ציון דרך ונקודת מפנה למפעל הוותיק בן 44 השנה. ״יצהר״ חרושת שמנים ישראלית
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 41 | במדינה (המשך מעמוד )36 המועדון, הכין אותה לפגישה הנרגשת צפויה. ״יש כאן ישראלי אחד שאת היית אסו־פית במשפחתו,״ סיפר לה .״הוא מחכה ״לא הייתי אסופית בשום משפחה יהו
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 42 | קולנוע סבבים כוכבת סינמטק׳ פעם, בימים הטובים של הוליווד, כאשר הקולנוע היה עסק מסודר והיתד, בו מיש״ מעת, ולא כל אחד פיטפם באוות־נפשו, ידעו הכל מה זה
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 43 | לעצמה מעמד ושם של שחקנית מוכרת, אם לא של כוכבת ממש. היא, כנראה, לא טרחה די הצורך כדי לעבור את ה שלב המפריד בין דמות מוכרת לדמות נערצת .״תפקידים מישניים, כמו זה
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 44 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא אופנה פ טנ טי ם לאנוס בקבוק צו עם נקק וחב ה ל לוי ה כל אוגרו!ת השומנים גל. נושאות העובדים התאספו בכל הארץ לסודות
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 45 | במדינה ריעות 1ו ש1ץ הו!1ב הוה 2405 מאקס סאדאוז״ור. ״ה,שלום של סאדאת פירושו חיסול מדינת היהודים:״ טען מנחם סכין חפפל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 46 | במדינה סישטרה היה אונס ראשומון כמישמרת ירושלים ; 7מי דהאימיז — 7אשת החשוד או 7שוטר 1 ח דד• ־ס לזן שינה ואוכל פית: תר*ל 9ג, 9ל׳ .913766 מורל ה הטסטים המעוצבים
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 47 | מאז ביקור סאדאת־אין מס יבה בלי וקרנית־בטן * 6אט וכימעט באין־רואה, תפסה /אמנות ריקודי־הבטן את המקום ה ראוי והמכובד — זה שנועד לה במרחב השמי, כנראה, מקידמת־דנא,
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 48 | שימחה נ׳יהבטן (המשך מעמוד )47 המשתתפים. היא זרמה לה בשטף, לפי מצב־הרוח וכהכתבת העליצות הטיבעית. חופשת חזרו באוסטריה בואו החורף לבלות חופשה באוסטריה ! אוסטריה
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 49 | 1ה היה 0911113הור שהיה השבוע לפני 25 שנים בדיוק, ראה אור הגיליון הראשון של ״העולם הזה״ של שנת . 1953 כעמודיו הראשונים של הגיליון הובא ״דו״ח מייוחד״ תחת הבותרת
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 50 | זמר אהבה אהבה ל א־פולי טי ח אולי לא כולם מכירים את הזמרת הישראלית החיה לד. מזד! שנים רבות באמריקה, רותי כיקל אבל כך או כך, הרי ידיעה משמחת. רותי, שהחליטה שנשבר
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 51 | |!?£ז*זחחפיאה ;׳*סניד תזדדיייי ו׳״1יוו,ג 1י י פרסים גי ד משה עמר מרברס 3 העולם הזה
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 52 | אף אחד לא יכול לתופף כמו א הרל ה ק מינ ס קי. חוץ מהסטריאו שלו. אהרל׳ה קמינסקי יודע מהו ביצוע מושלם. כמי שנמנה על צמרת נגני הג׳אז והפופ,יודעאהרל׳ה כמה נסיון
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 53 | ה מסיבו ת של מארגו היא הגיעה לישראל על־פי המלצתו האישית־הלוחצת של ידיד ישראלי. היא — עיתונאית־הפוע הגרמניה היושבת ב לונדון מארגו סונינגהאם והוא -הצייר מנחם
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 54 | פוליטרוק ישראלי על פוליטרוק מצרי ^ שופט עליון במקום לאה פורה? ^ ומחזאי המתמודד עם הדימוי הקשוח של הצבר פרי הילולים אהרון מגד, המשמש כסופר דבר לענייני- נפש
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 55 | לימדתי יפעם בבית־ספר תיכון בחדרה. יום אחד הזמנתי את אהרון מגד להרצות לפני התלמידים שלי. הוא לא הבין על מה הוא מדבר. התלמידים הפריעו לו. אבל לי, ההרצאה שלו ממש
העולם הזה - גליון 2105 - 4 בינואר 1978 - עמוד 56 | טכת תשל״ח4.1.78 , 5חי
חזרה לתחילת העמוד