גליון 2106

העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 1 | מסער
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 2 | ״העולם הזה״ ,שבועה החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה : תל־אביב, רחוב גורדון צ, טלפון >)א433צ־ .03 תא־דואר 13)5 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ כע׳׳ם,
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 3 | תמונות אלד, היו כל הסיפור של במותם ציוו לנו את החיים. ״הרגע הדרמתי השני היה בעת ביקור שערכנו בבית־חולים צבאי מצרי. פתאום נכנסה לחדר קצינת־רפואה מצריה, ש פרצה
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 4 | לחקור את היקף הפשיעה כמדינה ודרכי המילחמה כה, והשניים ביקשו להימלט לפני שיפורסמו מימצאים העלולים להכאיש את שמם. *חסים מחרים בין בגין דתמיר היחסים בין
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 5 | 3-06-160 גלים,כוון עדין, מ תג 133 - 4 - 06-270 גלים 2 ,רמקולים 4 ,וו א ט 3 -0 6 -3 0 3ג לי ם 1 .8 ,וו א ט, מונ ה סיפרתי 3 - 06-370 גלים 2 .3 ,ווא ט, מווה סיפרת
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 6 | קרוב לוודאי שהשבוע תשמש נושא ל־קינאה לכמה מחבריך ומכריך. השתדל להצ ניע את הצלחותיו בכל השטחים ושמור בסוד את תוכניותיו, גם מאנשים שאתה נותן בהם אימון מלא. אם
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 8 | מכתבים ויי — פורים פילס גאי ם לומיג: ל 1אש 111ז בישראל הסרט סל האנוו היחידי שקיבל 4אוסקרים טל מקוריותו בכתיבה,משחק. בימוי!הפקה. צידל• צפלין-הצטלמו הנווד (המשך
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 9 | מכתבים 1בחורף אל תב1ב 1מי נשאה פעם בתואר של מלכת־ טיס או סגנית. אז למה לה אינכם מזכירים זאת? מיכאל גרשוני, תל־אביב זיווה בינדר־רודולף כיום מלכת־המיס .משה והם
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 10 | מכתבים 565 ימים חופשיים בשנה טמפון או־בה, הטמפון הקטן הנוח והבטוח ביותר בעולם נותן לר הרגשה משוחררת וחפשית, 365 ימים בשנה. תוכלי ללבוש מכנסונים קצרים והדוקים,
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 11 | דרך ללא ח 1רה לתחום אחד, או לניגוד חלקי באי־אלה תחומים של חייהם הלאומיים. במיקרה שלנו, כאשר מדובר ביהו דים ובערבים בארץ־ישראל, קיים ניגוד שהוא למעשה פער תהומי
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 12 | מכתבים תימצא, הנוסחה מדוע עליכם להיות תמיד יותר אדוקים מן האפיפיור? הנה, הנשיא קארטר עצמו תומך בדעתו של בגין כי אין להקים מדי נה פלסטינית בגדה המערבית, שתסכן
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 13 | ו * 91 ** אז שדבי ממצריים, לפני שבוע, • נדמה לי שאני חי בעולם דמיוני. אני קורא את העיתונים, ואיני מאמין למראה עיני. אני מקשיב לרדיו ולטלוויזיה, ואיני מאמין
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 14 | היכן ישים השו־־בלי־תיק את הסנדוויציי ומדוע הסתובב השר לוי $£א0א 1אז א?0 ר בי ם תמהו מדוע שינה ח״כ יוסי שריד את דעתו !ולא תצביע בעד תוכנית תש לום ישל בגין, כפי
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 15 | אגדות קאהיר במיזנון הסנסת: במסיבת סיל- ווסטר, שהתקייימה במוצאי מ שבת שעברה, נראה השר דויד דדי על גג הבית שבו התקיימה המסיבה. כשנשאל למעשיו, השיב,, :שמעתי
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 16 | אף אחד לא יכול לשיר כמו מיכל טל. חוץ מהסטריאו שלוו. מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 17 | ממש על הכיפאק. על שני הנרצחים קראתי בעיתון שהם היו ממישפחות צנועות ומסורות, הם היו בנים נפלאים, בנות נהדרות, אוהבי־חיים, וחוץ מזה יה־ ׳הורים ליא ידעו ,׳והשכנים
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 18 | האזן ל־־מארש הנצחוך במערכת אקאי חובי! מרזע אם צועדים בראש, . מאז ומחמיר הכרת אותנו ־ חברה שאינה צועדת בתלם. נאמנים לדרכנו. אנו מגישים לך עתה מערכת ששנה לרחשי
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 19 | טון 181 ל טון מה זה שיא ה חו צפ ה? לה שתין על קרח ת של זקן ולהגיד לו שהוא מזיע. למה נזכ ר תי? בגלל בגין. בגלל שבגין אומר כל. הזמן שלא יהיה שילטון זר ב שום חלק
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 20 | ני יושג! בחדרי, בתל־אביב, ומקשיב לקולך המוקלט. אי-אפשר הלה שלא לחככ אותך. אמרתי זאת השבוע בטלפון לחילדה, אשתך, כאשר ניסיתי להביע לה את רגשותי שלוש שעות אחרי
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 21 | לפני יותר משנתיים, ביום ח־ 26 בנובמבר , 1975 פירסם ״העולם הזה 1995 כתבה ביוגרפית ממצה על סעיד חמאמי. בהקדמה לכתבה זו כתב אורי אבנרי כי ״דיוקן המדינאי הפלסטיני
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 22 | במדינה העם 1ל #בול הטירוף שתי הנשמות. המתרוצצות בקרב ישראל יצרו יחס פאראגואידי מדפי בעיית ההתגחדות שתי נשמות מתרוצצות בליבו של עם שראל: זו החותרת לשלום, וזו
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 23 | בגיר 17 התאהנה ננוסנח, ורמחות -יום הומתה ה־ 23 גוונה ל־ 5עתות מאסו מייד עם תישמע גזר־הדין הירשה בית- !המשפט לפרופסור קתרין אדווארדס ולגברת מרי בטצ׳ר להיכנס
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 24 | ההתמודדו ת בין שמואל ורו לנדאו על השדות החלה בקרב ף* נחם בגין רתח מכעס. ב א חו מ 1או?1יו, המבריק והמוחץ ביותו, הצריח מנחם בגין לחסר ניסיון שר התקוממות נגד ״•)
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 25 | בין אריה שרון ועזר ו״צמן והסבה שאלה שד אמון איש׳ במנחם בגין המגיע לתנועת החרות בממשלה .״אני זקוק לך בממשלה,״ אמר ישירות. אבל באותם רגעים, לפני שפרץ מנחם בגין
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 26 | (המשך מעמוד )25 הוא תבע מיד את רשות־הדיבור. נראה היה כי עזר וייצמן נפגע מהערתו של אריק שרון, כי שאלת צירופו של שר- נוסף לממשלה מטעם חרות אינה שאלה אישית כי אם
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 27 | במדינה (המשך מעמוד )22 החקירה של מישטרת חולון היה בטוח כי הצליח לעלות על המניע לפשע וכי יקח זמן קצר להגיע לפיתתן של ממש. בחקירה התברר כי גאולה היתה נערתו של
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 28 | חרוץ בתי־הקבה שר ויז שו, שענו מן הפלמ״ח אל האמנות, עלה באש אברהם דשא ״פשנל״ נמו את שנתם. השעות היחידות ביממה שבהן יש להם שקט הן השעות שבין שתים־עשרה בלילה לשבע
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 29 | של פינתי :״זה היה עוד לפני שקליפורניה נסגר. המישרד שלנו עבר אז לבניין ה סמוך לפינתי. התחלנו להיפגש שם בבוקר לשתות כוס קפה, ולימדתי את אברם להכין בייגל׳ה עם
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 30 | תעלומת ש 1הילדים הירושדמיס שעקבותיהם נעלמו מנה כשבוע״ ובל המאמצים לאתר עלו בתוהו תי משפחות באותו בית. בדירה 34 11/בקומה העליונה מתגוררת משפחת מינטר. בדירה
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 31 | כועס על זה שג׳ראלד לא נתן לו קצת כרוזים להדביק וכי ״כל פעם שאנחנו באים אליהם הביתה הם מתייחסים אלינו כמו רוצים שאנחנו נלך כבר.״ בעוד ג׳ראלד תולה אולי תקוות
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 32 | חמ אמי (המשך מעמוד )21 (שישראלים פגשוהו בכינוסים בינלאומיים שונים באירופה) ,סעיד חמאמי ושניים־ שלושה אחרים. כאיש פוליטי מובהק, הוצב חמאמי בתפקיד חשוב באש״ף.
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 33 | בגיל 23 עובה את שואל כדי לכבוש את השלם ־ אתו׳ 15 שדות הופתקות היא משתוקקת לתזוו אכסנת בביקור־המולדת הנוכחי שלד!, אחרי שנעדרה מהארץ יותר משש שנים, היא מניפה את
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 34 | במדי״ש (המשך מעמוד )27 גם אפשרות זו נפלה. ד,עובדה שאסתר לא נאנסה, רק הוסיפה למיסתורין של ה פרשה. צוות החקירה איבד את ידיו ורגליו. בהיותו אובד עצות החליט להסתמך
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 35 | המון, ומשך ימים שלמים סגורה בחדר, קוראת ואוכלת, קוראת ואוכלת. ״חוץ מתקופה אחת שהיא לא גרה בבית, היא היתד, מקפידה לחזור תמיד הביתה ל לון. לא חשוב באיזו שעה היא
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 36 | הנדון י ..י (המשך מעמוד )13 מזה שלושים שנד. נתונים אנו במילחמה עם העולם הערבי כולו. דור שלם חונך על בירכי המילחמה. למד להעריץ את תכונות המילחמה, להתמודד עם
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 37 | יוזגי ד ה היוועץ המישפטי לממשלה ועיסקי השורים לפני כשבועיים צוטט ראש־הממשלה מנחם בגין כאשר א מר :״בתקופת המערך עסק היועץ המשפטי בניסוח כתבי״אישום, ואצלי הוא
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 38 | 08 סנויד, אויבי, אח ! *1 1 7 הי ה 2106 (המשך מעמוד )20 ״מי זה היה?״ אמרתי לו :״זה היה סעיד חמאמי, אחד האישים הבכירים באש״ף.״ האלוף נדהם .״כך אתם מדברים, סתם
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 39 | בכל זאת לא הרפית. לאמנון זיכרוני, שנפגש איתך כמה פעמים בשנתיים האח רונות, נתת מתנה: אקדח־גאזים, להגנה עצמית. לעצמך לא הענקת מתנה כזאת. אמנם, נזהרת. כאשר נפגשנו
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 40 | תחילה עת בעלה, מארק 1ז לאס קו. אחו ־ נ ו 91ת בנה. אחוי1 עתאו יו ס ה . השבוע הצחיקה שניה דמן את קהל דוברי הגרמנית על במות הארץ הסופר מארק חלאסקו על
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 41 | שתורגמו לאנגלית ולגרמנית. לפני שעזב את ארצו, נחשב אחד מגדולי הסופרים שם, ויצירותיו נלמדו בבתי־הספר. אחרי עזיבתו — הוחרם. בארץ ראו מארק וסוניה זה את זה בפעם
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 42 | קולנוע ב מ אי ם אביר שהלך דעוד^ו תקופה מסתיימת בקולנוע. לפני שבו עיים הלך לעולמו צ׳ארלי צ׳אפלין, בשבוע שעבר הגיע תורו של ד,וארד הוקס. ייתכן ששמו של הוקס אינו
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 43 | פרש לאחדים כמכוון לגישה של שיל־טונות מיזרח־גרמניה. בוויכוחים הפומביים שנערכו לאחר־מכן הצליחו בכל־זאת מרבית הנוכחית להגיע * לעמק השווה. עובדה היא שהסרט זכה ^
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 44 | רוב קס ה מ תנ ה שבהישג ידך וקירותר אצפויר1דלתותמ1 מורל ה חט&טים הסעוצנים כיצירת אומנות רוב ק ס המתנה היפה ביותר העולם הזה
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 45 | זה חיה ה עו1 בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור בדיוק השבוע לפני 25 שנים, פירסמו כתבי השבועון כתבת־תחקיר מצולמת, תחת הבותרת ״האם יש משבר?״ שבה תוארה הידרדרות הכלכלה
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 46 | מה חדש בדגם החדש? בניידת החדשה של שרפ - 320ק 2ו תמצא מספר חידושים העושים אותה לקניה כדאית עוד יוחד: כפתור כוונון קונטרסט חזיתי. חיבור לאוזניות וחובל להאזין ללא
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 47 | ד״ר י הושע סרת מנהיגים סורים לאומים היו מוכנים ב־ 1922 להגיע להסכם עם הציונית על חשבון הפלסטינים ^ מילחמת החוסיינים והנאשאשיבים ^ נוקראשי סחה תמך בפתרון
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 48 | (חמשו נזססוד )47 #אז מהד הייחוד הפלסטיני ז הוא פוליטי. הוא מתבטא בתוכן מייוחד ובפטרה אחת. ״ סיכ סיד ק טן •— להב ה גדולה״ • האם כתקופה שקדמה ל־ 1935 היה גוף
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 49 | אתה בול לעשן בשקט. קנט גולדן לייט. דלת ניקוטין החדשה של קנט. כל הטעם הנפלא שחיפשת ־ בלי הניקוטין והעיטרן* שלא רצית. דלת הניקוטין המצליחה בינתר בארה׳־ב. מלינני
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 50 | אשר 1ב מדשץ דשן ב״הבימה־ ^ שיד המילחמה של שו ר שי ..תסביך הריגת הג מל ,״ של ליד עי דן סובול ה אר ץ ו בי ת־ ה מי שפט ^ מיקרופון פתוח להב לי םול חנ פנו ת תיאטרון
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 51 | סובול — שהוא בבחינת חנוך לווין. של סוף העשור הזה — שעה ששיריו מושרים בפי דרורה חבקין כמו היתה טרובדרורה- של הזמר הישראלי. החיים כ מ של ״הגמל המשיך להתפלל
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 52 | ...אומר יואל שר ערב־ערב במועדונו ׳עומר כייאם׳. יואל שר, הנמנה עם מיטב אמני הבידור בישראל, מקבל את המתחרה שלו, בירה מכבי, בברכה. אורחי המועדון, ביניהם תיירים
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 53 | ח תונ ה 7ז7/7/(/ז 7(/ו /ע( מ7 /״ע0 (/ ב תיז מו ר ת בימים אלה יממש מתחתן ליו זזג נחמד. הוא — מנציח ידוע בתיזמיורית ,׳והיא — יפה אמיייתית. השניים הם סטגלי ספרכר
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 54 | פרקי ם פלד משהעמר גו
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 55 | אחת הדוגמניות היפות ביותר של ישראל, בימים שדוגמנות נחשבה עדיין בארץ ל- מקצוע־צמרת, היתה שימעונה שוורץ. בתחילת שנות השישים היא נחשבה לאחד הפרחים היפים ביותר
העולם הזה - גליון 2106 - 11 בינואר 1978 - עמוד 56 | הצזזיר 12.00ל ״י (גולל ם ג * 8י 2106 שנשפטה לחמש עלוחת ש1י
חזרה לתחילת העמוד