גליון 2108

העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 2 | עם עיתונות ״בילתי־מודרכת״ .על הדשא נפגשו שתי קבוצות־עורכים, ישכיל אחת ימיהן יחזירה כמו תוכי על העמדות הרשמיות של ממשלתה. ״ ה עו לםהזח ״ ש בו עון החדשות הי שרא
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 3 | 419״ 70 55 מגבר 15x2וואט .3ו/וו8 . פטיפון אוטומטי טםראש מרמי טיונר ־״\1/5א\ /5״\ו/וו/ו*/ק סטריאו ט״פקס טו ת סטריאו מגבר 18x2וואט 8 .11/1.8 פטיפון אוטומט• טסראש
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 4 | הערבית התחלקו בכסף שקיבל זאהדי על־פי החשד, כדי שהראיונות אכן ישודרו. שימוש אחר בטלוויזיה הישראלית לצורכי רכישת השפעה: ערב מינויו של יוסף בר־אל כמנהל התחנה,
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 5 | הרגעים היפים ״אמא, גם הבובה אוכלת״ ,אומרת בתך ורגשותייך גואים. את חשה בקשר הסמוי ביניכן, אותו קשר אשר לא יינתק לעולם. רגע זה -את חושבת בלבך ־ שווה הכל: לילות
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 6 | זה לא יהיה נוח במ־ייוחד, אבל אם אתה רובה, אתה יכול להסתכן. כאב״הראש ה־ריגעי, הצרות בטווח״ קצר, הפגישות עם שונאיך — כל אלה שקולים, אם רק תרע להתמיד על״ירי
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 7 | האז! ל״ מארש הנצחוך במערכת אקאי ותבין מד ש אט צועדים בראש. ׳״ מאז ומחמיר הכרת אותנו • חברה שאינה צועדת בתלם. נאמנים לדרכנו, אנו מגישים לך עתה מערכת שעונה לרחשי
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 8 | שנורשח אם אתה רופא, עז־ד מנהל משרד אז סתם אדם עסוק. היוצא את הבית א 1ה מ שרד ל שעות רבות. נצל את ה שרו ת החדשני ש ל ״שרות-כל־. שמרשח מספק למעשה. קו טלפון נוסף
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 9 | מכתבים מיתנה לקוראים לפני שיבעה חודשים יצא לאור ספר שלי בשם חמבטיח דופקים. שלחתי אותו אל כל מבקרי חסיפרות העברית ומבקרו־תיה (כמו שאומרים ב״רגע של עברית״),
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 10 | החדשה של סיטרואן תרשה לך לדהור אייתה 6 בכבישים מהירים, לתעות חולות ולנסוע בדרכים משובשות ללא כל חשש. היא מצויירת במנוע מיוחד בן 602 סמ״ק, במיתלה ובלמי-זעזועים
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 11 | על נסיגות וב1וח־יע1ה במדור ״קורא יקר״ (״העולם הזה״ )2104 הגיב אלי תבור על ״טענות רבות, בכתב ובעל־פה,״ אשר הופנו למערכת בעיקבות מאמרי על השכנה שב״שלום טאדאת״
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 12 | מכתבים ימינה, ימינה; שמאלה, שמאלה אט־אט מתברר והולך כי המהפך שהת רחש בישראל ב־ 17 במאי , 1977 כאשר המערך הובס והליכוד עלה לשילטון, אינו בדיוק מהפך. מיפלגה אחת
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 13 | מתנחלים ומפנינים בפיתחת רפיח האם ניגרר אר ה- ¥ה היה בשעה 18.00 בערן, ביום הרביעי שעבר. ישבתי בטרקלין מלון הילטון 1בירושלים. המתנתי לשיחה עם אחד מראשי המישלחת
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 14 | כוח אותה למשך 30 השנים הקרובות. אני סבור גם עתה כי שתי הקביעות היו נכונות. האופוזיציה אינה מטרידה את בגין. ההתנחלויות בפיתחת־רפיח מעניי נות אותו כקליפת־השום.
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 15 | ג ס היום ת׳קבל בי טבסו ת ם״י בבליים מענזק סייד הגדול ת ה תבויוו! הרגילו ת . בנק טפחות ממשיך להציע לך*את המענק המיידי הגדול ביותר בשוק החסכון: עד 5,760(
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 16 | קיר הברזל ההרשמה לאליפות ישראל ב מטע ה עו & סדיה נמשכת הזוכה ב ת חרו ת יזכה בפרסי ם יקרי־ערך שחקני שש־בש מכל רחבי הארץ מוז מני ם בז את להרשם לתח רויו ת ה מו ק
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 17 | במדורו ״כוסות רוח״ ,חמופיע במוסף ״האיץ״ פירסם ב. מיכאל (מיכאל בריזון) ,לשעבר איש צוות ״זו הארץ״ ב״העולם הזה׳ /פיליטון על יוזמת״השלום של אנוואר אל־ אונוד ובא
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 18 | איך ש מנח בגין פ־לפל על זנב השור, ואחר־כך ג לעצמו 8בעת שהמשא־והמתן עם המצרים עלה על שירטון, וה מצרים נקראו על־ידי נשיאם לשוב לקאהיר, ניגש ח״כ חיים כר־ לב אל
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 19 | א 1111י ם רק״ח, ועושה למענה את הע בודה השחורה.״ 1צרור הבדיחות האח רונות על שר-הקליטה דויד לוי. כידוע, הוא מסור מאד לתפקידו, ועושה הכל כדי לע- דד קליטת עולים
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 20 | ח 1ק? 1 1 1 1 1כך ניתן להגיע לתחנה? בכל שתפנה; בעיר כול ה — חונ ה רכב ליד ה ת חנ ה. חונ ה ומונע בעדך לעלות בנו חיו ת ל או טו בו ס. מוכ ר חי ם לעשות משהו ל הנ
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 21 | ש־גשו נדווח ושביו*רדפה? ^ צדל! חייב לא רק להיעשות, / /י 1אלא גם להיראות!״ מי כמו שר־המישפטים של מדינת־ישראל ועורך־הדין הוותיק, שמואל תמיר, יודע זאת. אולם תמיר
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 22 | — ק*רהברזל (המשך מעמוד )16 לחבורת מתנחלים להסתלק מן האדמה ש עליה התיישבו שלא כדין׳ אחרי גירושם האכזרי של הבדואים מן האיזור. במיבחן זה, נראה בגין חלש יותר אף
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 23 | חסיוגוץ: מסומקאהיו ך* אווירה כבניין מועצת־זזעם ד,מצ רית היתה אמורה להיות אווירה שיו מתיחות ודריכות. בעוד כמה דקות יתייצב הנשיא סאדאת על דוכן הנואמים שמתחת
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 24 | שיגעון ג ד לו ת ממשרת שואל סתמה את ביו שר נציב מס־ההבנסה בדי להבט יח גועדו דסססריס נציג שילוני הוצאה — ף* בדיחה שהילכה השבוע סיפרה, כי • הממשלה דחתה את ישיבתה
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 25 | רח מי >״גומאד״׳< א ה רו 1מו בלמהכלאל ביוז ־ ה מי שבט, כ ח שו ד ב הו 1א ה ש ל יהלומן ישראלי -בהמשךה סי דרהעל וויסקי הרמ או ת ה בינ ל או מי׳ ת סר ת־ ה חו שף
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 26 | וווועד הבר (המשך• מעמוד )25 בפגישות בין צבי פאר לשניים סוכם כי דרום־אפריקה ״נגמרה״ :הידיעה על חבורת הנוכלים שהוציאה במירמה 2מיל יון ראנד ( 35 מיליון לירות)
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 27 | חבוות ־ הנוסג ידרה את שוק מ 1ו ח, 1 ואשתו הספרית היתה המאוחה שר ראשיה וחבויה * הושע זונדה מיזרחי היו נושא ל- קינאה. ביתם שבשיכון דן, עיסקיהם הפורחים, הצורה שבה
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 28 | מלכת נעוות־הזוהו שד תדאביג נח בקשו עם ושת זייפני־ההמחאוח מאוב ני5 נעות החנוה ברכה שוורץ היא אחת מנערות־החב־רה הבולטות ביותר בתל־אביב, היא מקשטת כל מסיבה,
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 29 | ו11 דת ע״י המישטוה זורמאי־היהלומים 1 1ג! 1 1ו 1 1 1 1י 1*1ברכה שחרץ כפי שנראתה ביום 1 1 ^ 111 #111 11 ^ 1 >>1השישי האחרון באולמו של השופט ישי לויט בבית־המישפט,
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 30 | שוע נ 5שקו בגיל ארבע־עשרה וחצי ״חבר ראשון״ .״הוא היה בנשיקות על הלחי,״ סיפ־ המשך מעמוד ירוה הביתה. יה לה כבר ן ,25 והסתפק ״המריבות בבית תכפו, וברחתי לבית בתי.
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 31 | במדינה (המשך מעמוד )22 לתאר את עמדות הממשלה הישראלית. האם נבעה עמדתו של בגין מתוך אי- הבנה י האם חוסר־התיקשורת בינו ובין עמיתו המצרי הוא כה רב, עד בי אינו
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 32 | שי ח ^ טלוויזיה המ שבר־ה שבוע בחד שו ת משבר רון כן״ישי עדיין לא חלף ב־מחלקת־החדשות של הטלוויזיה. עדיין לא ברור לאיש מה יהיה הסיכום הסופי בנושא תפקיד הכתב
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 33 | /לא לגברי ! לא לגברי ! לא לגברי! לא לגברי! \7עם החיים בריאות נפלא למשתעליס אינ אני, חמישה שבועות מהיום רצוף — מתהוללת במיסעדות. טעייערע גבס, איך הסתדרתי בלעדיך
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 34 | הפיצוץ: מבטמקא הי ר (המשך מעמוד )23 הכן ברצינות ואמינות קריאתנו ההיסטו רית: מלחמת אוקטובר תהיה המלחמה האחרונה.״ צריך היה ליטול דברים מהקשרם, להס תמך על חצאי
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 35 | במדינה (המשך מעמוד )31 לבסוף לשבות רעב. לדבריו יאיימו החוקרים כי אם לא ידבר יישאר בכלא לזמן בלתי מוגבל. בן סיפר שהפשיטו ׳אותו; שירקו עליו ושמישביו ׳בשערותיו.
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 36 | 9 7*3/ 00 4 + 6פעמים ברציפות, זכה ממ ומשחת־גילוח בתארים: ״המוצר הנבחר״, ו״הקנייה חטובה ביותר״!!! מובן שאנו גאים ומלאי טיפוק: לעמוד יום־יום למבחן על פניו של
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 37 | ו הגינ ה כל סזבנוחת ..ל״לנד י בישראל לרמי אתגר איש העסקים הצעיר רמי אתגר 31 חתם בעת האחרונה על חוזים עם הנהלת ״ליילנד״ אנגליה, לפיהם קיבל לידיו את סוכנות
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 38 | ה כ דו רגל וכל זה כנראה עיצבן קצת איזה איש אחד, שישב לא רחוק ממני. ופיתאום, באמצע המחצית השנייה, הוא התחיל לצעוק בצרחות אדירות :״תהרגו אותם ! תהרגו אותם !
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 39 | ה מכוניו ת בכל פעם שהטלוויזיה משדרת מהכנסת, אני מחכה שמישהו מהנכבדים יעלה לדוכן וידבר לעניין, כיאה לכבודו של הבית ולתפארת מדינת ישראל : ח״כ נואם: אדוני
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 40 | גיורגי פולדס הקנדי(מימין) בא ארצה, התאהבנאלט 1ה עליזה בנטוב (משמאל) -ובאשו נפרדה ממנו הוא שוו את ביתה (למטה) מספר, כי נמנה עם המעמד הבינוני הגבוה בקנדה, ובי
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 41 | פה, ושוב ׳שילמתי את כל ההוצאות. חשבון הדולארים ׳שלי הלך וקטן. כל הזמן ׳רציתי להתחתן אייתה. הייתי אדם יבודד, והיא הפכה אותי חלק מהמי׳שפ־יחיה שלה. הכרתי כבר את
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 42 | חנ שב ץ העול קולנוע 2 1 0 8 סרטים כדורסל ממידוומוו ג ל די א טי רי ם שני דברים מעסיקים היום את דעת הקהל יותר מכל. הראשון: השיחות ש יתקיימו או לא יתקיימו, על
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 43 | מקום בניבחרת באות לקיצן גם המילגה וגם האפשרות ללמוד, הוא קוץ נוסף ב אליה הקוצנית בלאדהכי. הצלחה מפתיעה. מה שמתברר מ תוך סרט זה מעבר לכל ספק, הוא שה ספורט
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 44 | ה בי תנשרףמאהבה (המשך מעמוד )41 והשיער ,.פתחתי!את הארון שלה !וראיתי את כל הבגדים ,׳שקניתי לה תלויים !פו. הצתתי גפרור ושרפתי את כל הבגדים. הארון עלה בלהבות תוך
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 45 | זה היה :11:1 (111:1שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנים בדיוק, הקדיש בתכת־תחקיר דוקומנטרית ונרחבת לתפקיד השד כנים כהכרה הישראלית, ולצורכי
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 46 | פסל מת 1סכל שהפך מנהל מוזיאון של שרלוק הולמס ישראלי־מצרי ^ מוסד כלל אנ 1שי היה מי שאמר, כי ציירים שנכשלו באמנותם הופכים מבקרי־אמנות ומנהלי־מוזיאונים, ושם הם
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 47 | החדש הזה (,סוסעץ׳) :מנסה לחכץ זאת — לא דין את עצמי, אלא את כל הרעיון של כישלון וכאשר קניוק מדגיש באוזני מראיינו כי לנגד עיניו ניצבת השאלה מדוע אינו שובר את
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 48 | ל1..א 0ר *ש אונעים שודדים -ונורם ווצים >171 נו נסו בסחיטה -אור בעדי המקום מתעקשים דסוב גם לשוודיס וגם ושוסויס ח ט חפוו מרחב הירקון בתל״אביב. סל מ שמרת שגומרת
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 49 | עדה מבעליה הקודמים, בבר הנידו את המצב. השלושה ידעו שכדי להשאיר את המיסעדה פתוחה בשעות לילה מאוחרות, מבלי שייענשו על כך, הם יצטרכו לה אכיל את כל מ״שטרת תל־אביב
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 50 | טעות חמורה קרתה ביום שבו עזבה ;מישלחת המצרית את הארץ. עם הגיעם נמל־התעופד, העבירו את אנשיה, שלא מקובל, דרך מסלול אחר ,׳והורידו אותם !שער ירידה מיספר .2 בדרכם
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 51 | אף אחד לא יכול לשיר כמו מיכל טל. חוץ מהטשריאו שלח. מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 52 | ״בידה מכבי גונבתל את ההצגה ... אריאל׳ ...אומר יואל שר ערב־ערב במועדונו ״עומר כייאם״. יואל שר,הנמנה עם מיטב אמני הבידור בישראל,מקבל את המתחרה שלו,בירה
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 53 | ה ערו מי ם ו ה עניי ם לא מזמן ראינו אותו בטלוויזיה בתור גינזפל תם, הבחור התם והמיסכן שכל הכפר צוחק עליו. אבל מי שמכיר אישית את צבי שי־סל, שגילם את גימפל, יודע
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 54 | במדינה 365 אי שים ימים חופשיים בשנה טמפון או־בה, הטמפון הקטן הנוח והבטוח ביותר בעולם נותן לר הרגשה משוחררת וחפשית, 65ג ימים בשנה. תוכלי ללבוש מכנסונים קצרים
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 55 | הפקרות ברשות: המשך 2 חהפנת החצר ראשון באו אל שפיגלמן והודיעו לו כי ד.ם מתארגנים נגדו, וכי מוטב שיסיק מסקנות, לפגי שיעשו משהו קיצוני. שפיגלמן החליט שלא לוותר,
העולם הזה - גליון 2108 - 25 בינואר 1978 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד