גליון 2109

העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 2 | ״ ה עו ל ם הז ה ״ ,ש בו עון החדשות הי שרא לי. המערכתוהסינחדה : .2433x6ת א ־ דואר 136 * 2433x6 טלפץ 03 ת ל * א כי כ, רחוב גו רדץז .:-טלפדד אכרהם סי מון. מ ה׳
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 3 | 1111111::: 1111111 יוות*1וווי<ווווו•*• ם גבד 54 :וואט הספק 8.8פטיפון: חווט.וסחזאסס 58870 סם, דא ש מג!טי,מחט יהלום 81£*4 ,ץ 7£ 8וחםז,8£1אוטומטי סלא טיונר 4
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 4 | זדם הסחכת כחידוש הפכמי־העבודה שלהם. סיכום התביעות שהגישו העיתונאים למו״לים מצביע על כך שהם תובעים, למעשה, תוספת־שכד בפדר־גודל של כ־> 503 נטו שהיא, לגבי רבים
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 5 | ביר ה מכב גונב ת ד את ההצגה״... ...אומר יואל שר ערב־ערב במועדונו ״עומר כייאם״. יואל שר,הנמנה עם מיטב אמני הבידור בישראל,מקבל את המתחרה שלו,בירה מכבי,בברכה.
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 6 | לא תהיה לך כל אפשרות לביקורת על מאורעות שיקרו לד בשבוע זח, על כן מוטב להניח לדברים להתגלגל מעצמם. אתה עשוי לתפוס את מקומו של מישהו איתו יש לך קשרים הדוקים. הוא
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 7 | לגי !ו ב אג׳ 2 0 100 ; ר כזי ת •0 550 540׳< 5 15 243 1 286 אלפ׳ 4אי* 2 9 6 גנ סי ס אג ננ סי ס 0 309 0י 2 294 ?17949 ״4 1 .127 ך ן אלפי רו אג׳ 0 298ס•5 194 ,
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 8 | כמה פעמים נסית להפטר מהם- ולא הצלחת?? אנחנו נחסל את הדוקים! נסי פעם אחת את הדרך המודרנית והבטוחה ־ להשמדת הדוקים לאחר חיטוי שלנו(שאורך כ־ !/2שעה) את מקבלת
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 9 | מכתבים מכתבים שב בביתו בעזרת השם והקואליציה ה ממשלתית? משה לד ,.רמלה דבר המאוכזבים יש עדיין אזרחים במדינה שאינם לו קים בעיוורון, ואינם שרויים בעירפול תמידי. הם
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 10 | מכתבים :יצחץבטוחס 100 מאמר ראשון בסידרה על הסכנה ב־ ״שלום מאדאת״ — תשובה לפרשן הצבאי מר בנימין עמידרור. לכל בעייה שבה נעשוק יש לפחות שתי תשובות עיקריות:
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 11 | ך* שכוע ש עב ד, בשעה שהממשלה ״ ישבה ודנה ׳בעיכוב יציאתה של מיש־לחית ישראל לישיבת הוועדה הצבאית ב־קאהיר, שיגרתי מיברק לראש־הממשלה. לאור נאומו המתון שד הנשיא
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 12 | אף אחד לא ימל לתופף כמו אהרליה קמינסקי. חוץ מהסטריאו שלו. אהרל׳ה קמינסקי יודע מהו ביצוע מושלם. כמי שנמנה על צמרת נגני הג׳אז והפופ,יודעאהרל׳ה כמה נסיון /ידע
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 13 | החאדוצית של בעלי ״יבנה־כונס הנכסים של חברת הבנייה ״יבנה״, עורן־הדין ישראל גפני, קיבל את הסכמת השופט המחוזי שלמה לובנברג לרשום בנסח הבעלות של המישרדים הערת
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 14 | בוקר טוב אדוני הנשיא, כתיבת המיכתב הזה קשה לי, ואפילו קשה מאד. קודם כל אני לא רגיל לכתוב מיכתבים לאנשים שאני לא מכיר, אפילו שראיתי אותם בטלוויזיה, ובטח שלא
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 15 | אנראר סאדאת תקוה!) ,אבל לעומת זאת, אם אתה מוכן להישארות יישובים ישראלים בפיתחת־רפיח — אז בוודאי ובוודאי שאתה רוצה להשמידנו בשלבים (כי אחרת למה אתה מוותר? בשביל
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 16 | השו־יס שלא שוש נצוד} מעורם רא חיתה בי שואר ממשרה שנח ה צו־יח1 ־יה ו להתחמק משוות 1מלא בצבא ישואל כמו ממשרת בגין. בסירוה 11 חושו ..ה עורם הדה־ את עברם הצבאי אשר
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 17 | ישיבה אמיתיים, להשתמט מן השירות הצבאי בטענה כאילו הם בני־ישיבה. אחרי שהועלתה מועמדותו של ניסים לכנסת, התברר פיתאום כי גם הוא וגם אחיו הבכור ניצלו את העובדה שהם
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 18 | ההרשמה לאליפות ישראל ב שש־בש מטע העוו!ם גוה נמשכת הזוכה בתח רו ת יזכה בפר סי ם יקרי־ערך שחקני שש־בש מכל רחבי הארץ מוז מני ם בז א ת להרשם לתח רויו ת ה מו ק ד מו
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 19 | שעבר בשבועיים האחרונים על המדינה, שקרים מוסכמים. כל כלי־התיקשורת חזרו על עד כי נדמה לאזרחים כי אלה הם דיברי־אמת מאליהם. יבחן ״העולם הזה״ כמה מן הטענות האלה. •
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 20 | (המשך מעמוד ) 19 ״סאואו ״נניח לרגע שסאדאת כסדר. אכל הוא על הבטחות שלו. ייתכן שמחר ימות אד יסו?,. המסע ההיסטורי של אל־סאדאת אינו פרי הקאפריסה ש/ אץ ספק כי סאדאת
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 21 | בגין חתם בשם ש י •לוק, והשר דויד לוי ש את ה־זזס על הגריל 01 הסיפור כי ראש־ד,ממ שלה מנחם בגין חתם על מיסמך שהגיש לו שר־הביטחון בשם ״שיילוק״ עשה לו כנפיים
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 22 | במדינה העם . מידחומח 1x 1351־>3;3וור ווו הדו־שיח נכשל. תה תיו באח סידחמת התעמולה העולמית עזר וייצמן טס למצריים, כדי להמשיך בדיוני הוועדה הצבאית, אין בידו הצעות
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 23 | ז ץ יאכטה הקטנה והלבנה שהפליגו, י י מהמעגן הצבאי של נמל חיפה, משסה אליה בשבת האחרונה את !תשומת־לב עיש- דיות הימאים שהיו על סיפון האוניות הישראליות המושבתות
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 24 | במדינת י היסטוריוה 31 של (חו 3ש< ביט!״ שגי חברי־בנסת מתגברים רסרט שהופק על״פי סיפורו שד חבר־כנסת לשעבר אילו היו יוצרי הסרט חירבת חזעה חיים בארצות־הברית של
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 25 | טוביה אושרי, מנהיג חבורת הכום, שותנו וידיה שר ו ח מי ם אהרוג׳ העצור מגי בלרא שונ ה על ההאשמות המוטחות בפניו ובבני החבורה ואאג גו ד בחב רי!י שמם שד רחמים אהרוגי
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 26 | ..לא אבגוד!״ (המשך מעמוד )25 הנות מהחיים בדרך שאני אוהב אותם. לא אתנכר לחברים שלי, ואעזור להם כמה שאוכל. יש לי שני בתים, רכוש של האבא שלי, בית אחד בשוק שיש בו
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 27 | במדינה מיזרחי יכול לעזור לה לפתור את (המשך מעמוד )29 ולהסביר לאחרים את עמדותינו. האשימו אותנו מייד כי אנחנו לא ציונים, ושאנחנו מנסים להשתמט משירות בצה״ל. אפילו
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 28 | הרקדנית החושנית המפורסמת ביותר במצר״! בקומה ה־ 23 של מלון שרתון שעל גדות הנילוס, נפתח אחדי חצות המופע שלמענו באו אילי־ההון של העולם הערבי: הריקוד המיזרחי של
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 29 | בפוזה של פין־אפ מערבי בידי צלם מצרי, לפני בעולם, נותנת גס במערב קורסים לריקוד מיזרחי. ן קו של הנרי קיסינג׳ר בעת ביקורו בקאהיר. קוראת למופע שלד ,״ריקוד מיזרחי״.
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 30 | ־ומשך מעמוד )23 בר הצעדים הבאים נגד השובתים, אולם וא הרגיש בחוש כי החברות אינן מעוניי־ ׳ת סלל ׳בהפסקת השביתה, למרות שהימ ים ויתרו1בעצם לכל אורך החזית. נראה ה״ה
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 31 | אחרי מות אביה, לקחה אותה אמה, המורה, ביחד עם שני אחיה להתגורר ב קיבוץ, קבוצת גבע. דליה לא התערתה בחברת*הנוער בקיבוץ, נחשבה ילדה מה רה ושתקנית, שיש לה עולם
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 32 | טו הרושיס טד אדה אלה ברקת ( )37 הלכה לראיין את ( ,)24 וגילתה נ הוא הגבר שלו חיכתה כל חייה ף ל ריחה מן האמת היא פחה ברי * / /חד. אל האמת היא שיגעון, פחד השיגעון
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 33 | ממני, הוא חזק ממני! הוא הגבר הראשון בחיים שלי שיש לי מה ללמוד ממנו. יורם נ לגבי ההשמצות האלה של אלה, זה נכון בחלקו. יש תחומים שאני יכול ללמוד ממנה, במיוחד
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 34 | במדינה מינימום הפרס הר איון כלל הפרסים מי ליון ד״י מי לי תדי כולל העברה כולל העברה המועצה והסדר ההיסורים בספורט ״ס/אי-אס ״ נוגגדילה צ אוניותיה שתי האוניות
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 35 | כאשר נישאה זהבה לרמי, מייד אחרי שיהרורה מצה״ל, עדיין לא הספיקה לע מוד על טיבו. באותם ימים ידעה רק ש כאשר רמי הולך ברחובות נתניה ממהרים כולם לעברו. מי שלא עשה
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 36 | מ אחה, מד מיורוו שיחר טלזויזיה מגעים על צידור דן מרגלית יון אפשר לנשום כבר לרווחה. משבר כן־י־טי, ככתב המדיני של הטלוויזיה, הסתיים. בן־ישי חזר מחופשת־הגלות שלו,
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 37 | פשעים האמת הע־רזנ׳וה הילדים גדהמז, ההורים התזוגגו, ,החשוד געצר והשופט שיחררו בין כל העצירים שהובאו בפני השופט ד״ר מגורי־כהן ביום השישי האחרון בלט פיטר צ׳אנינג
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 38 | האם אנס בעד הנאב, השחקן־ ושעבר שמואל אומני, איש היחידה - וסו, את המלצרית־הקיבוצניקית? השתתף בהצגות רבות בתפקידי-מישנה. בגיל 29 נשא !לאשה את שרח, אחיות
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 39 | בשם עמליה, השניה ׳בשם ב׳תי׳ה, ותיכף אסרה לי שהיא מהמי׳שפחה ישל חוזה- המדינה בנימיו זאב הרצל. היא התנשקה עם שפוליק בלהט, כשחברתה עימליה נוע צת בה !מבט
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 40 | ן* איש לבוש השחורים ניצב ליד הקבר כשכל גופו רוטט. משקפיים כהים גדולים כיסו על הדמעות שעמדו בעיניו .״מדוע הוא עשה זאת?!״ מילמלו שפתיו בצרפתית ,״אני לא אתפוס זאת
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 41 | דור, היתה עבורו רק שעשוע. את עיקר כספו צבר בעסקי המקרקעין, האמנות ומירוצי״הסוסים. העיסוק בבידור היה עבו רו רק מעין פיצוי על תיסכולו בעת שנא לץ בצעירותו לוותר
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 42 | קומוע שחק! השנה 9 9 ,9 9 9 9 9דיו ק הרצל או חמן הרשע ד בשעוב הקוורץ האלקטרוניים שד החל 2 .9 9 8 ריצ׳רד דרייפוס אינו נראה כמו כוכב קולנוע. הוא נמוך מדי (
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 43 | של המשפחה, וכולם נסעו לשישה חודשים לאירופה. כאשר ביזבזו את כל החסכונות, חזרו לארצות־הברית, קנו קאדילק ישנה, ויצאו עימה לפתוח דף חדש בחוף המערבי, בסביבות
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 44 | מוח הס 1כן (המשך מעמוד )41 משהו קודה על שפת הכנרת. קיע בהקמת בית־ההוצאה להדפסת הלי־טוגראפיות של סלבאדור דאלי. היה זה מיכרה זהב. אם בתקופה הראשונה מכרו השניים
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 45 | 1ה היה ה שג ה חו ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור לפני 25 שנים בדיוק פירסם כתבת ענק ככותרת ״ 30 הימים שזיעזעו את היהדות״ .הכתבה פורסמה כתוצאה מגל המישפטיים
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 46 | בעזרת גיי הא 1סאדאת פג ש אווי אבנוי בהאהיר ברופא הצבאי שהציווו ״ השב 1י י /יהאן הבטיחה, ג׳יהאן קיימה. בשיחתי עימד. הזכרתי את בעלה של אורית שוחט, אשת
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 47 | בן קרוב ל־ ,60 אבהי, כסוף־שיער. כאשר נפתחה הדלת, הופתעתי לחלו טין• הרופא בעל החלוק הלבן שנכנס והציג את עצמו כמוחמד כאמל נראה כבן 30 פלוס, צעיר, גבוה, בעל חיוך
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 48 | פגישה בצל המוות (המשך מעמוד )47 זה מעבר לכוחותינו. הם מחוץ לידינו, כרופאים. אך אנחנו, כרופאים, צריכים לעשות את הכל כדי להציל את חיי הפא- ציינם. זאת אומרת, עד
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 49 | מאשר לחיים. זהו מכניזם של הגנה, המונע מאדם לזכור דברים שהם כה מכאי בים, עד כי אין הוא יכול לעמוד בהם. הוא זוכר שיצא בשליחות מיבצעית ב אוגוסט , 1970 שלושה ימים
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 50 | וינ/שי(/1יו ע /מני אמירה -מון אמיר יש אנשים שנולדים חכמים ו/או יפים ו/או עשירים. טוב ויפה, אבל תסכימו איתי שלהיוולד במזל של אהבה ואושר זה חשוב לפחות כמו לצאת
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 51 | פרס נסיעה לחו ל לכל המועמדות הסופיות!.. הציגי מועמדותו לתחרות 11111 4 9 1 1 1114^ 1 הנערכת מטעם להיטון־עולם הקולנוע; כל המועמדות הסופיות בתחרות תזכנה בכרטיסי
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 52 | 8| 23^ .ך ךץ ! העו ל ם הזה
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 53 | דוג מנו ת מרוב ע ת שמה בישראל יהודית נגר, תימניה בית ,21 ממש סינדרלה. הנערה ,׳שהיתר. ספרית, נגלתה ללאה פדנזשר יום אחד בין ה חפיפה: זהריולים, למדד. דוגמנית
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 54 | קרן תל־אביב מלחינה שירה זרה ״זכרים שחורים עשויים ליצור מגע עם קבוצות עוינות על הגבול״ אנתולוגיה מודרנית שערוריה קרץ הצבי אי אי. קאמינגם אי אפשר להפטיד כל הזמן
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 55 | או לי או לכל אחד אחר. אף־על־פי־פן התלויים שוני עמול, כינו לבינינו. לכל אחד מאתנו חיתה טריטוריה, חוא חסר אותה. הוא חיה היחיד בל!רכ כל עמי התרכות המודרניים. מה
העולם הזה - גליון 2109 - 1 בפברואר 1978 - עמוד 56 | הסחיר 12.00 :ל׳׳י ל ם). מסער 2169 המישטו־ה חושדת 8י 0 1 1 1 1יי 111113 מ חו ץ ל ני שו
חזרה לתחילת העמוד