גליון 2110

העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 1 | א׳ אדר א׳ תשל׳׳ח8.2.78 , שנה 42 המחיר: 12.00ל״י (כולל מ.ע.מ). מספר ין תוגהאת קארטר ארק תומהאת בגין צינור מומהאת כולם שו הסיווה על השוים שלא שיותו בצה״ו רשח
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 2 | פ ל׳ צוז * 7זביט ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהדה: תל־אכיב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־־דואד 136 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפוס
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 3 | נמצאים ברחוב הראשי, אולם כדי להגיע אל אולם הקולנוע יש לעבור דרך פסג׳ הומה של חנויות וחלונות־ראווה. ביקשתי למצוא במקום מישהו שייזכר באירועי ה־ 23 ביולי . 1954
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 4 | הברית את כניסתם שד אזרחים סובייטים, אך ורק אם המבקשים הם יהודים מוכרים ומאושרים. זוהי הסיבה שברומא מסתופפים עתה עשדת־אדפים אזרחים סובייטים לשעבר, המסרבים לעלות
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 5 | 3-08-160 גלים,כוון טד־ן,מתג 155 - 4-08-270 גלים 2 ,רמקולים 4 ,וואט 3-08-303 גלים.8 ,ווואט,מורה סיפרתי 3-08-370 גלים 2.3,וואט,מורה סיפרתי 4-08-470 גלים 2
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 6 | אם תיזהר לא להיכנס למקומות־ עבודה בהס יכולים ליפול עליך חל־קי־מכונות ולא להסתבך או בתאונות־הדרכים תאונות עבודה — יעבור הכל, השבוע, בשלום רב, בריאותך עדיין לא
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 7 | 1 * 61111חלב כל אם יודעת את חשיבותו המזיגה של החלב אבל 5זה לעשות אם הילדים לא אוהבים לשתות חלב?, הם יאה^ו לאכול חלבבצורת שודן ולד חלב גלית של עלית. כל הטוב
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 8 | והחיה העוו! גו ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפגי 25 שגה בדיוק, היה העיתון הישראלי הראשון שחקר את בעיית הילדים המפג רים, ובעזרת צוות בתכיו חשף את
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 9 | מכתבים (המשך מעמוד )6 החלפתה של הגב׳ לאה פורת, ואין כל מחשבה בזאת. בקרוב מסיימת המועצה־הציבורית־זלתר־בות־ולאמנות את.כהונתה, ואומנם תיבחר מועצה חרשה אולם,
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 10 | השרים שוא מעורם רא היתה בי שואר ממשרה שכה רבים מחברי ה 1ז ״ בי ־ו וגיוס 1הצליחו ישראל נמו שוש נצו 71 להתחמק משוות 1 יו רחשור את עבום הצבאי ממשרת בגין העול ם ה
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 11 | מעולה. בין היתר נוהג לוי לספר בגאווה רבה, כי הוא היה זה שבנה את מלון פאל (שרתון לשעבר) .עוד לפני שהיה בנאי וטפסן, עסק לוי בעבודות חקלאיות באי־זור בית־שאן, עיר
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 מיליון מתים יקומו לתחייה, איך ניתן יהיה לחיות במדינה הזאת?״ שולמית אלוני :״זוהי הפרה של זכו יות האזרח. האם מישהו שאל את המתים אם הם רוצים
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 13 | חזון הימאות הישראלית: החברה בוואדוץ. הכסף בשוו״ץ. הדגל מפנמה והימאים מא״ פיו.״ דגל ובסוי פרולטריון אין מודדת,״ אמר קארל מארכס. הוא לא ידע על מה הוא מדבר.
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 14 | לאנשים הנכונים! מי־דא חגו ־ כגסת היו -ומה היה קורה אידו הורידו מבגין את הברונזה אג עוינז של מנחם בגין, ופלט :״אילו היו מורידים מבגין את הברונ זה, הוא היה מתגלה
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 15 | אנים של העיר, השיב זה בבי טול :״כבר שלושים שנד, אני מעשן בנהיגה, ואף פעם לא היתר, לי תאונה.״ ! 8בארמון אל־טאהרה ב־קאהיר, שם נערכו ישיבות ה ועדה הצבאית המשותפת
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 16 | מכתב השמיניות איפה טעינו? מי שאל מ חנכי ם הרפ צפי מיפה יהודה יצחק יעל,פ הכדזן אוהב־ישראל (מפקד ישימה): טעינו כ שלא לימדנו אותם אהבת ישראל. בסיסו של החינוך הוא
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 17 | הטלפון האטומי שליד מיטותיהם של עמי ותמי צילצל בעוז. ״הלו תמי, הלו עמי!״ ,אמר בעוז הקול השקט והבוטח ,״:מדבר האלוף צחי, ראש המוסד. בואו מייד למישרדי.״ מייד חבשו
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 18 | שדודי רקליס !הסבם פשרה נחתם בין פרקליט בעלי ;בספות השדודות בבנק ״ברקליס-דיס- ימט״ ברמת־גן, עורד״הדין רם כספי, בין נציג הבנק, עורך-הדין אמנון גול־ ׳נברג. לפי
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 19 | אנ חנו עו שי ר ק חו ל צו ת גבר. ואת?ה ־ אנ חנו עו שי הי טב. שפע של דגמים אופנתיים בסגנון ספורטיבי ואלגנטי. מיבחר עצום של חולצות מודפסות, ארוגות וסרוגות, באיכות
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 20 | כ סף גדול לוחכה לרוב •גילי בבנ ק לאוס רוני וגילי עדיין קטנים 1לאכלכך מבינים בכסף. אבל אחרי 6שנים ש ל חסכון ב״כח ח״י כפליים״ י קבלו הילדי ם אנחנו חשבנו עלי הם
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 21 | פרישתו של האלוף הוצל שניו מתפקידו: וגוע שנווע רו על מינוי מתחוהו, האלוף רפאל איתן, לתפקיו הומטכי־ל, ה יא שערורייה המחייבת תיקון ך* הודעה על מינויו של האלוף
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 22 | המצב איתן, אךלאש בי ר משך מעמוד )21 קש שיוחלף במועד אחר, שונה מזה ;תוכנן, והוא גם רשאי לבקש אישור רצונו לפרוש. אבל לכך יש נהלים ועים, וצורת הבקשה להעברה או ל
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 23 | בעוד השופט ויתקון עסוק בכתיבת הח לטתו, בחן כתב העולם הזה את הספרים בספרייתו של השופט וגילה אם את הספר חירבת חיזעה. כאשר הוא הפנה את תשו מת ליבו של השופט לכך
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 24 | מק-מה ממשרת !..קינות הקומה הלאומית״ התנהלות של טילע־ שטיק ^ שה להכין, בימים אלה, מי שקרן ומי ארכיאולוג. שמונה מישפחות ו־ 30 בני־ישיבה הת מקמו בשילה העתיקה. אין
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 25 | פורת. נורא, אנחנו נתנחל,״ בישר חנן והוא אומנם ירע על מה הוא מדבר. סיור חטוף בשיטהי הגהה מוכיח, כי כל אה ת מההתנחלויות כמפת גוש־אמונים מאז שוכנת עתה לכטח
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 26 | יתר גי לכחש וד מי ה י (המשך מעמוד )25 גדולה ותוכניות פיתוח רחבות־היקף. נראה כי ההתנחלות עשירה ביותר. חבריה אימ צו את מתיישבי שילה, שהתגוררו בקא־ראוונים בעופרה
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 27 | שלושים מ ותו? ^ חת המתנות שקיבל מנחם בגין י * עם עלייתו לשלטון, היתד! העובדה כי מיספר חודשים לאחר ניצחונו, יחול יום ההולדת ה־ 30 של המדינה. בגין הח ליט להפוך
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 28 | עם קוגיאק וכמה מידידיו יצאה צלילה קרן לבילוי באחד ממועדוני־הלילה בניו־יורק. הקשר עם טלי סאוואלאס נוצר אחרי שצלילה נמנתה עם 15 המועמדות הסופיות (מבין ) 600 שהיו
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 29 | למטה; לשחקנית וישראלית צלילוז קו < גרם או 11 1וויו וי עומוז ודרכות בוזי 1ם ה ך? 1יךה | ק ן ך 11,1של כוכבת־הקולנוע קארן בלייק עדיי! לא השי תתפח בסרט, אבל היא
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 30 | השונם האמין ן־כל טענות האשה אבל נסק לה נ: י צ 1יוו קט^ 1 ממי ש העניקן ה ראיון ל״העודס 1הזה׳ ^ 1* 1 1 1 3 .1111 111* 11־111 בינלאומיות התכופות שניהל צמד האוהבים
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 31 | טייג אומנם מכחיש שעמד לקחת את אירנר, עימו לטיול בחו״ל, אך השוואת ה־חותמות -בדרכונו עם כרטיסי־חטיסה ששלח לאירנה, מעלתה זהות מוחלטת בתאריכים. השופט דהה: את
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 32 | ההרשמה ל אליפו תישראל בי מטע הו1וו! 0מי ה נמשכת שחקני שש־בש מכל רחבי הארץ מוז מני ם בז א ת להר שם לתח רויו ת ה מו ק ד מו ת אצל מירי, טלפוני ם 230856 :־ 247428
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 33 | חבורה ישראלית עמדה מאחר וצחח׳ ס רו 13ם ה 1ה 1ד ״ ם בבלגיה, וחנווה א חו ת הוציאה בגומניה במיומה 75 נו־דיון שטר של 100 דולר שנתפס על״ידי המישטרה הבלגית בחדר
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 34 | במדינה 75 מיליון מארק (המשך מעמוד )33 בדולרים מזוייפים אירע כאשר סיכם פאר עם בעל דיסקוטק מקומי ידוע, בשם גאלדי על קניית המקום תמורת 11 מיליון פרנ קים בלגיים,
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 35 | לתא מספר , 14 והוחזק בבידוד. במקום זה נשנו התעללויות השוטרים הצבאיים, וטו ראי מוראד אף הוכרח להתגולל בצואת אדם. הוריו של החייל הנ״ל היו עדי- ראיה, בעת ביקורם
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 36 | מדוע עפה ראש־לישכתו של השד גאל הורביץ?׳ ץוי הי ת ה אד,בד, ממבט ראשון,״ נהנה רונית שמש לספר כאשר ישאלו אותר. כיצד קיבלה את תפקיד ראש לישכת ישר
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 37 | שידור גורן, וביקש ממנו ״לסדר״ לו ראיון ב מוקד .״יש לי מיה להגיד,״ אמר השר לכתב. עורכי מוקד שמחו, משום שענייני ה־התנחלויות הם במוקד ההתעניינות. אך יום לפני
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 38 | במדינה או־ ב ה- הטמפון בעל כושרהספיגה הטוב בעולם לטמפון או־בה, העשוי צמר גפן כבוש. , כושר ספיגה ענק שאין לאף טמפון אחר. מת טמפונים אחרים המתארכים עם הספיגה, ין
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 39 | ..הוב שד ווטוג״ט״ 3א לאוץ, ואה אתו 11 ית וו נח ה־ , 23 ומאותו וגוו השתנו ת״ה של הצנרת היחשומית ד 7ן 7/ 7 71/ן| לשלם את הכספים שמס־ד,הכנסה תבע מ־ניכסיון, בטענה
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 40 | קאהיר, במיסגרת שיחות הוועדה הצב אית המצרית־ישראלית ערב צאתו את קאהיר, ביקש וייצמן ממארחיו לבקר בשני מקומות: בפירמי דות של גיזה, ובגרופי שבכיכר תאלעת אל־חארב.
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 41 | במלצרים במקום. זהו שריד לתקופה ה קולוניאליסטית, שבה העדיפו האדונים הבריטים את הסודאנים בגלל חריצותם, אופיים הנוח ונכונותם לשרת. בבתי־הקפה של גרופי ממלאים
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 42 | קולנוע ישראל העירטול האסתטי ע 4ל ס עז ד*11 דזון מה קרה לבועז (צ׳ארלי וחצי, סנוקר, לופו בניריורק) דווידזון, שלא קרה לו עד היום? ״,סוף סוף, עשית משהו שאינו סרט
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 43 | הייתי שובר לו את הידיים ואת הרגליים,״ החליט שאין לו עדיין די לומר בקולנוע. אי ניסה לעשות משהו באווירה צ׳כית, עם אסי דיין: חצי־חצי. העניין הסתיים בחובות. כדי
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 44 | הציגי מועמדותך לתחרות הנערכת מטעם לר.יטון-עולם הקולנוע: כל המועמדות הסופיות בתחרות תזכנה בכרטיסי טיסה חינם לאיי יוון ובחזרה, בנוסף למתנות יקרות ערך רבות,
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 45 | במדינה (המשך מעמוד )38 סם מסצנת־זזמיו שהתרחשה בדירתו, ממש לנגד •עיניו, והחליט שאין הוא נופל ב־קסמיו מחברו גבי מלכה. משום כד הציע ליפה חי לבוא עימו לחדרו, ושם
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 46 | נתן זך תוקף קשר השתיקה הפולני הכבוד האבוד של הספרזת העברית הפגז של חנוך : 1רט ז ב בעולם העיפרון הכחול באחרונה הגיעו למערב כמה עותקים של כתב־עת ספרותי־מחתרתי
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 47 | לה בין השמשות וכין המצרים, ספרות שכולה נימצאת על כתפותיהם של מיספר יהירים עקשניים, ספרות שבכר יבש מקור דמעותיה — הקינה הגדולה החדשה מאין לה? הכוח מאין יימצא לה
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 48 | באתי עם אמא לדרש פלוס לקנות כלים יפים ויצאתי עם שמלה חדשה ר זה קורה. כי בדניש פלוס תמצאי תמיד הפתעות חדשות, כלים יפהפיים מארצות יפות, סכו״ם בעיצוב מרהיב,
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 49 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! רגע חו שבים בישולים כל מי שהתפנצ׳ר לו מתכון, ורוצה לדעת למה, כל מי שיש לו הושיוה, ורוצה תשומה על כמה — מוזמן כזאת
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 50 | שניים כאלה שעושים גיחות לחיים ביחד הם שרון הראל ו א בי נשר, שני התס ריטאים הצעירים בני ה־ 25 כל ׳אחד, ש הספיקו כבד לעבור כל־כך הרבה בחייהם, מסיבה פשוטה: הם־הם
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 51 | אף אחד לא יכול לשיר כמו מיכל טל. חוץ מהסטריאו שלח. מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 52 | לנ קיון ולברק ־ מו צ רי ״ בז ק עקרתהב ;דרוש לנק ון הכ די םור, ב־ ת- בנו שסחח העולם הזה
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 53 | מעללי אשת הנשיא בלישכת מנכ״ל אוניברסיטת תל־אביב נשמו בשבוע שעבר לרווחה. אירלין סטרליץ, אשתו הסוערת של באדי סטרליץ, נשיא האגודה העולמית של ידידי האוניברסיטה,
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 54 | ״־ מיכה ש ג רי ר הבמאי הישראלי הראשון שהשלים במצריים סרט תיעודי. המבוסס . על •ומן־המילחמה של חיל־ק 1מוד 1מצרי. מגלה את רגשותיו!מחשבותיו מיכה שגריר ( )40 נולד ב
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 55 | על דעתה, וזאת לעומת עיתוני-ערב מסויימים. אף פעם לא היתה לך הרגשה שהטלוויזיה מעמידה את עצמה :אלטרנטיבה לשילטון. אלא שלצערי, היום, מנסים לטפח את התחושה שמקפלים
העולם הזה - גליון 2110 - 8 בפברואר 1978 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד