גליון 2111

העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 2 | אולם התנאי שד וייצמן הוא שקוליץ ימכור את סוכנות־הנשק שלו ושהיועץ־ המישפטי יאשר כי אין כד פסול כמינוי. שאלת ״מיהו הוד ז• מוטה גור -עורר *דיעות א ח רונו ת?
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 3 | ,״*ידי• יי • 3דיי א , 0 0 0 7ש 5 *ע1יטמ 5ל/43ם׳׳־ 3.דך,גן ^ ז א£^ €0 •מע{ 14 לע3ומטזמ •נדי 1ר״״11 מטי ת״.י״ ס-0ס/ז#א סרקוס מלניק/רפאד טיראן העולם הזה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 4 | העצה הטובה לגועוסהה הגדולה יותר גדול. יותר משוכלל. יותר אמין. עם החידוש הבלעדי הבינלאומי. פריזר ענק כפעם וחצי גדול מהרגיל! מעתה יכולה כלמשפחה בישראל לאחסן
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 5 | ולבל מ שפח ה בי שראל היבז תוכלו לראותו את תדיראן וחצי החדש תוכלו לראות באולמי התצוגה של תדיראן. בסלונים המובחרים ובחנויות החשמל ברחבי הארץ. חובה לראותו לפני
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 6 | שוקולד חלב סתוק בטעם של תותים, ביס קטן לכל תינוק וז״ם אטית״ם. ועוד יותר בטעם תות שדה,תפוז, פטל,אננס,דובדבנים ולירוון. הממולאים של*:ך זה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 7 | ניידות והערך האמריקאית, הבודקת את הנושא לבקשת יגאל לביב. ״העולם הזה״״ שבועון החדשות הישראלי * המערכת והמינהלה : תל־אכיב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 8 | הבעיות המרכזיות שלד סובבות, השבוע, משגיב לשתי החלטות מרות שיהיה עליך לקבל: בענייני-כספים ובענייני אירגונים. זבו ר שאינך יכול לעשות את הכל בעצמך, ושמור על
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 9 | מכתבים הדברים — או מתוך זדון או״ גרוע יותיר, מתוך טיפשות. המישיפט המצוטט מופיע במאמרו של אבירי ,,אוטונומיה שכזאת״ (העולם הזה )2107 כדוגמה ל;אשלייה שהוא !פוסל
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 10 | מכתבים כמה פעמים נסית להפטר מהם- ולא הצלחת?? (המשך מעמוד )9 לשלום !תמורת ויתורים ביהודה ופשיומרון. אי־אפשר לפסוח על שתי הסעיפים, כי ב נפשנו הדבר. דן יהב,
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 11 | ההרשמהלא לי פו ת י שראל נ ־ שש־ ב מטע ה עו ל ה 1ה נ מ שכ ת בהשתתפות נשיא האגודה הישראלית לשש־בש דבא 1דנץ הזוכה בתח רו ת יזכה בפ ר סי ם יקרי־ערך שחקני שש־בש מכל
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד ) 10 מטעם חברת צ״ים. מיקבץ !המלל הנ״ל, שנשלח על-ידי צ״ים לימאים, כולל ציטוט ינוסחו־ מעיתוני חארץ וחלק מההבל האדיר של התעמולה העלובה שבח
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 13 | הדרווישים משתלט עד ר שות ה שידור ן ף* י שהולך לישון עם כלב, כך אומר הפיתגם הישן, ״ י אל־נא יתפלא אם יקום בבוקר עם קרציות. ב־ 17 במאי 1977 בחר עם־ישראל בממשלה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 14 | !!1111181 ו ו § 8וו י,יו! 1ו1 1ן י ^*08£1881030*:ד^לל* - הים רוגש ו אל תתרגש! בסערת הימים הללו אתה אולי נבוך. אתה אולי שואל: איך לשמור על ערך הכסף- במה כדאי
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 15 | מאמר זה פורסם ב״העורם הזה 2094 לפני ארבעה חודשים, ומועתק כאן כלשונו ^ סכנה החמורה כיותר העומדת לפני מדינת י • ישראל אינה מילחמה חדשה. האיש המסוכן ביותר
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 16 | סאה חבר, כנסת הוזמנו. שבעי ם לא הגיבו כלל. ונטמן, חנינשט״ן, שילנסקי, יצח קי הדו׳ הפתיע נכושוו היי ה 1פ!״ חבינשט״ן התחמק מועדה החוזה שהופץ באחרונה על־ידי מזכיר
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 17 | ע שרה הודיעו שהרעיון יפה וארבעה נטלו ס חלק יצחק׳ יום וביצע ונטמן בלי גרביים שילנסקי ותלוי ניצחו בתחרות אחרי מאבק איתנים הארבעה נראים מ הני ם. הלוי בן ה־ 67
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 18 | קאוין דונסק : , האמא הגדושה הגירושין הפכו את דוגמנית־הצמרת קארין דונסקי ליושבת־בית. ויש לה בית שבהחלט בדאי לשבת בו — עם רהיטים עתיקים ומסוגננים, כורסות קטיפה,
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 19 | 4 + 6פעמים ברציפות; זבה ממ — קצף־גילוח ומשחת־גילוח בתארים: ״המוצר הנבחר׳ /ו״הקנייה הטובה ביותר״!!! מובן שאנו גאים ומלאי סיפוק: לעמוד יום־יום למבחן על פניו של
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 20 | 1:אנשים זנכונים! 711 זברנדי זלאומי נזהוא :יפלאומי כתב ״ חי רבת טוסיק ׳, דע תו של שריהחיווך על תוכנית ״מורשה״ ₪שר־ד,חינוך והתרבות זכדלון ׳המר, נכח בהצגת־הבכורה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 21 | אנשים בביקורו השני פגש דניאל ב־מארחיו, ופקד עליהם :״רון אל רנייה!״ (שירו את השיר) והם החלו מייד שרים ״חושו אחים, חושו.״ ! 0צלם־הטלוויזיה, אפי גן־ חור, גילה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 22 | סיטרואן דיאן6 היא תר שה לר הכל... רק לא לבזבז ^לידז כסף. £ 6א 0¥4החדשה של סיטרואן תרשה לך לדהור איתה בכבישים מהירים, לחצות חולות ולנסוע בדרכים משובשות ללא כל
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 23 | מישטות ישראל חקרה חשדות שלפיהן גום (!1נכ״ור מישווו ה וניסחו־ והתנו!עוייה להעד פוז 1ומי בער ע 1ל א וויו 11־ ! 111ט ! שימחה מנ דלב או ם ף* סוף אוגוסט 1975 הופיע
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 24 | במדינה העם חלם נגד טראומה סנונית המבשרת אגיב או הסנונית האחדונח 7פני תקופת הקרח? ספר דניאל ״ספר דניאל״ בתרגום הקטעים הארמיים לעברית מדוברת וכל שאר הפרקים
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 25 | אחו חמישה חודש אשרות, חזיות והטעייה עצמית שר ואש־הממשרת, הגיעה שעת היקיצה וההתננחות היה ברור מהרגע הראשון לכל, מלכד לכגין וממשלתו, כי ממשלת ארצות־הכרית מעולם
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 26 | השויס ש(א שות 1נצה״} מעולם לא היתה רבים מחבר יה להתחמק משרוח ממשלת בגין ה עו לםהזה ״ ממשיל בישראל ממשלה שנ ה ה ״ ב י ־ הגיוס הצל יח ו מלא בצבא ישראל כמו לחשור
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 27 | תדרות העובדים הלאומית היה קופת־החו־לים הלאומית. זו הוקמה במטרה לשרת את הריוויזיוניסטים ואנשי אצ״ל שלא רצו להצטרף לקופודהחולים של ההסתדרות הכללית, שהרי אי־אפשר
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 28 | במדינה המין היפה מאחר• העדשה חמש צלמות־עיתודת ער3ו תערוכה משותפת, ותוך 3ף 3ת;7ו כרמים מפתיעים ע 7תכוגותיהן המשותפות ״מי החליט שזה עיסוק גברי ן״ רחל הירש הרימה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 29 | בדיחות לו -ע ד • דוד לוי ואשתו יושבים בארוחת-בוקר משותפת. הגברת לוי רוצה למרוח חמאה על פרוסת־לחם ופונה אל בעלה :״דויד איפה הסכין?״ לוי קופץ :״מי בא ! מי בא !״
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 30 | תעלומת הכרטיסים האבודים והסנקציות שד הטכנאים ד הרגע האחרון לא היה ברור כלל ? אם פסטיבל הזמר יתקיים ביום השבת האחרון. מלבד איום הטכנאים והצלמים של הטלוויזיה,
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 31 | והצלמים העיבו ער פסטיבל הזמו רשתות הרדיו לשדר אותם. רק ביום ד-, ראשון בצהריים שידר משה (״מושיק״) טימור מתל-אביב, במיסגרת תוכניתו ב־נזיקצב יוצר, את אחד משירי
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 32 | ו סוף הטר־פ המשך מעמוד )25 עים שלו כי חל שינוי בעמדותיו וכי ע לנצל את ההזדמנות ההיסטורית ש קרתה לו להנציח את עצמו כעושה השלום, וטט במו ידיו ופיו את תדמיתו
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 33 | כבת 60 שאמרה לי :״אתם השימחה היחי דה שנותרה עוד בארץ.״ אני לא מקבל את זה. זה משפט יותר מדי בומבאסטי. אבל זה משקף את היחס אלינו היום. • מה לדעתו מייחד את מכבי
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 34 | כדוראלף פי, שנעצר לפני שלושה שבועות בעת שביצע פריצה לחנות תקליטים, שכר ל מענו יוסי טווילי דירה ושילם לו ולאחרים שכר של 2,000 לירות עבור כל פריצה. בנוסף היה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 35 | רפ3י הבמה שימי תבורי שר את שירו הנודע את כל כך מכוערת. הוא מביט על אחת ממאות המעריצות בגיל העשרה שמילאו את האולם. חרף היותו נתון במעצר, היה שימי במצב־רוח מרומם
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 36 | סוחרי הפור מ איק ה החליטו ל ע לו ת עד הבא רי ק דו ח עם השתלטותו של ה״קרטל־הזמני״ על ענף הפוהמאיקה יוצאים ה״קטנים״ למלחמה מעל לפני השטח ! הכל פועל למישרין בענף
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 37 | במדינה (המשך מעמוד )28 שהם רגילים בחיים. הניגוד בין שני אלה הוא, בעצם, החיים עצמם,״ היא מסבירה. הגרוטסקי והאכסדרד. רונית שני היא הפחות ״מיקרית״ מבין החמש. כבר
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 38 | ״הסרט הטריף את דעתי!״ (המשך מעמוד )37 הסתיימה התקרית עם יוסי בנאי, והסת בכתי עם רפי שאולי ואחיו תדי. זה קרה כשחזרתי מהמיסעדה הברזילאית ביפו יחד עם ג׳וזי, יקי
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 39 | הרשות לניירות עור תובעת הסברס איגוד מדוע הפו המזכיר ליועץ? שנים רבות מכהן עורך־הדין מיכאל כהן כמזכיר בורסת היהלומים ואין איש המערער על התפקיד. לפתע הוא הודיע
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 40 | במדינה 365 (המשך מעמוד )38 שוטרת. השופט סירב להאזין לגירסתה ושיחרר אותה בערבות. אך דליה זוגייר לא יצאה לחופשי. היא יושבת במעצר עד תום ההליכים המשפטיים שהוגשו
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 41 | שיחר טלוויזיה בלט־ס־ס דזמוו־ח פסטיבל שידור פסטיבל הזמר בטלוויזיה הועמד בסוף השבוע שעבר בסכנה, בגלל מחלוקת בין הצלמים והטכנאים, שהעבירו את הפסטיבל בשידור חי,
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 42 | חירבת־שורשים אילו הייתי חבר הוועד המנהל של רשות ה שידור, הייתי אוסף לי עוד חבר־ועד ויחד בזוג, על פי החוק, היינו מגישים לשר החינוך והתרבות ערר בזו הלשון :
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 43 | הרוב רומי! טוונה נמאס לי להגיד שלא תמיד הרוב צודק. נמאס לי להסביר שבענייני צדק, במו במתימטיקה, לא קובע רוב או מיעוט. נמאס לי להתנצל על זה שאני כמיעוט, כאילו
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 44 | הייתי בן 17 והיא רק ב ת .16 שכבנו על החוף והקשבנו לאלביס. הירח היה לולא זה קרה בקיץ .׳58 קולנוע סרטים אד אינו עץ למזלו של במאי־הקולנוע היוגוסלאווי דוז׳אן
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 45 | של מאקאבייב וההיפך המוחלט מן ההת מסדות של איזבלה ואחמד. שני המלומדים נותנים הרצאות מאלפות על הדרך שבה מחניקה החברה בהדרגה את הדחפים המיניים של האדם, ועל הדרך
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 46 | 1 1 1 1 1 מזל טוב מגיע לשדרן הרדיו והטלוויזיה דן כנר ולאשתו היפה, דיילת אל על, דפנה. ומזל טוב למה? דפנה בהריון. אומנם, לדבריה, דן היה בהלם כמה ימים, אבל עכשיו
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 47 | ׳התנאים בתכניות החסכון לדיור הם, איפוא, מהטובים ביותר במערכת״ התנאים בתכניות החסכון לדיור הם1 , איפוא, מהטובים ביותר כמערכת. ב־ ״ נוסף להצמדה המלאה והריבית
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 48 | תלג מי מרה ״׳ בלו-בנד תלמה טעמה של
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 49 | איפור סבר! שלא תגידו שבמדור השידוכים שלי אני מפלה לרעה את הנשים שבחבורה. כבר באו אלי בטענות שאני תמיד כותבת רק על יפים וגבריים, ולא נותנת צ׳אנס למין היפה. אז
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 50 | שנץ העולס הזה במדינה (המשך מעמוד )40 עורכי־הדין יורם שפטל ומנחם רובינשטיין, התברר שיוני לוי ״סידר״ לשדה הלוואות מכל השכונה. בין היתר, הם גילו שחצי מדיירי
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 51 | 1ה היה 05111:1 גיליון ״העולם הזה״ שראד! אור דשכוע לפני 25 שנים כדיוק, סיקר כצילומים וככתכה את מיכצע הצלתם של שלושה שוטרי מישטרת־החופים הישראלית, שספינתם טכעה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 52 | האם ש״ לו ק פוצץ את מלון ..ה מל ך דויד ־ ההזנה־ במקום המועצה־לתרבוח־ולאמגות ^ו המ שורר ש שר על ..שפמו כשל מקק של סטאלין . .הבולש, ט האנו.ל והתיאטרון הישראלי״
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 53 | בעניינו של מנדלשטאם. סטאלין אמר באותה שיחה :״אילו הייתי משורר וידידי המשורר היה שרוי בצרה, הייתי הופך עולמות כדי לעזור לו בדיברי תשובתו בטלפון משיב פסטרנאק כי
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 54 | השבת מה קרה לי, אתם שואלים. מה קרה לשוליית־הקוסם, אני סבורה. פשוט טבעתי בערימות המיכתבים שלכם. רק שלי לא אירע הנס והקוסם עצמו לא הופיע להושיעני. כשלא יכולתי
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 55 | פרס נסיעה לחו ל לכל המועמדות חסופיות!.. הציג מועמדותך לתחרות ! עוון וו | 11 4ווו הנערכת מטעם לר.יטון־עולם הקולנוע; של ישראל כל המועמדות הסופיות בתחרות תזכנה
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 56 | בחינה גניו אותה כל ילד: ציונה גסם, ימא ית, במאית, שתק נית , טרמפ יםטית בינלאומית, בעלת בוטיק וסתם עושה חיים 171111111 ציתה שמה ציונה גסט, בת־בלי־גיל, שווה פס
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 57 | 1*11 *1 1 1י במרכז הכרמל מחזיקה ציונה בבוטיק שאותו היא מכנה ״הקיוסק*. ״ 1בפתיחת החנות העבירה מביתה את כל רהיטיה ואת כל בגדיה, ומכרה אותם. כעת היא חורשת את הארץ
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 58 | אף אחדלא יכוללתופף כמואהרליה קמינסקי. חוץ מהסטריאו שלו. אהרל׳ה קמינסקי יודע מהו ביצוע מושלם. כמי שנמנה על צמרת נגני הג׳אז והפופ,יודעאהרל׳ה כמה נסיון, ידע ומאמץ
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 59 | ם! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! א>מהות מיסעדה אורגיה של סוכר תמצית החינוך שאב רומני מעניק מס תכמת בארבע מילים, שאותן הוא משנן לבתו בלי־הרף :״שלא תתחתני עם
העולם הזה - גליון 2111 - 15 בפברואר 1978 - עמוד 60 | 11 ו^ו^וי^ וי ו?^וי ^ו^ ו^ וו^ו^ו
חזרה לתחילת העמוד