גליון 2112

העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 2 | העבודה בקרוב כנס דומה, שיוקדש כולו לדיונים כלכליים בבעיות המשק במדינה. בכנס, שאותו יארח נשיא בית ברל, ח״כ אבא אבן, תימתח ביקורת קשה על מדיניותה הכלכלית של
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 3 | ׳*1׳!ורוגיי 1111 1111 טיונר מגבר 15x2וואט .5ו\/ו8 . פטיפון אוטומטי עםראש חרמי סטריאו ט״פקט טו ת טריאו בואו לראות לחוש ולשמוט מוסיקה באולמי התצוגה של סוני מגב ר
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 4 | וה היה ג ש ( 9גוג שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפכי 25 שכיס כדיוק, הוקדש כרוכו לתיאור ופירוט ניתוק היהסים כין כרית־המועצות לכין ישראל, אהרי פיצוץ
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 5 | 01010א. ם
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 6 | היו אץ הבדלסן לד אמריקאי, אנגלי, הולנד או עוראל. בולם מתרחצים בדרחסון. ילדים באמריקה ובאירופה, כמו הילדים בישראל, רוצים להתרחץ בדרמפון. הם אוהבים אותו, כי
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 7 | בלי ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב _ ,רחוב__גורדון ,3 ..טלפי! 43386צ־ .63 תא־דואר 136 מען מברקי :״עולספרם״ .מודפס כ״הדפום החדש״
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 8 | הוצאות כספיות בלתי־צפויות עומדות לגרום לן לעמוד בפני מצב מביך. אל דאגה: א 1מ- צם המצב קשה, אך אתה תיחלץ ממנו בכבוד. בעתיד היותר רחוק צפוייה לך צעידה ניכרת
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 9 | אנ חנו עושי רק חולצו ת גבר. וא ח זה -אנ חנו עושי היטב. שפע של דגמים אופנתיים בסגנון ספורטיבי ואלגנטי. מיבחר עצום של חולצות מודפסות, ארוגות וסרוגות, באיכות
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 10 | 5 0 .000ל״ישל ״חד״ו־אך ל שו ל מי ת לוי מ ש כונ ת ש בוי מכתבים (המשך מעמוד )8 לא מהיום. התהליך החל כבר בימי בן־ גוריון. בקשר למחזה הטלוויזיה חירבת חיזעה יש
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 11 | מכתבים על עצם ישיבתנו בארץ אבל, על מעשים של זוועה, שאני. אחד מסימניה של התרבות הבלתי לאומית, המודרנית, הוא העתקת המחלוקת מבין היוצר לציבור לבין היוצר לעצמו.
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )11 תוף כדי הקרנת שקופיות, המראות שרידי מיקדשים מפוארים בערים אלו, התערב אלוף (מיל ).אברהם יפה, ראש רשות שמורות״הטבע ומאנשי ארץ־ישראל ה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 13 | 11להחא11 ן ף* זה כמה זמן אני עוסק במלאכת• * בלשות. כשם שקוג׳אק או קולומבו מחפשים את הפרט הקטן, שבו טמון פתרון התעלומה, כך ביקשתי לאתר את המוקד
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 14 | האריה אינו נורא צל כך... האריה אינו נורא כל כך אבל הוא גם אינו חתלתול... איך מאלפים אותו? קודם כל, קור רוח ידע מקצועי, נסיון של שנים סבלנות, המון סבלנות ושקט
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 15 | ברגעהא חרון: בגין מסטול! ראש־הממשלה מנחם בגין שרוי מרבית הזמן בסוטול כבד, והוא מקבל את החלטותיו כשהוא מסטול לגמרי. על כך נודע לכתבנו המדיני ממקורות מוסמכים.
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 16 | ומה אומרת, הביקורת על... תכנית השלום מאת מנחם בגי ו ובבימויו (זביגנייב בז׳ז׳ינסקי) ...נאה ...האין זאת? ...צעד קדימה ...אני צינצגת ... (ניקולאי צ׳אוצ׳סקו)
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 17 | אף אחד לא יכול לשיר כמו מיכל טל מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת קול מיוחד ונעים אוהבת
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 18 | בתיקו של דוב שילנסקי לא היתה פצצה וראש ממשלת נורבגיה התחלק בחשבו] הארוחה עם פרס 1 1 . 11 1 לאנשים ־!בונים! ־,ברנדי :לאומי מהוא :ינלאומי. ₪הדו־קרב המילולי בין
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 19 | אנשים אחרי השר בתיקווד. לזכות ב תפקיד. מי שזכה בו לבסוף הוא אהרון צוקר, 141 סין, לא שתק לשר. והגיב על דבריו :״הורביץ מדבר שטויות. הוא בכלל בא מכוכב אחר,
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 20 | עיקרי בחיים יצחק בן עם בנו יריב ואשתו מרים: ב־ 1940 וכיום(למטה) החב ונכדו חג הסב ונכוו יגאל 2 0׳ 1 .1 למרות שעברו כבר !ארבע שנים מאז פרש !מפעילות פוליטית,
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 21 | אפריים קישון: צווו ופסל מתנת מדופלם אפריים קישון היוה יכול להתקבל לאוניברסיטת בודפשט על־סמך תוצאות מיבחני־המישכל שעבר. אבל כאשר נאמר לו :״מצטערים, יהודי, אתה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 22 | חשויס שלא שחח בצהל ולעולם לא היחה בישואר ממשרה שנה ובים מחבויה ח״ני־הגיוס הצליחו להתחמק משדות מלא בצבא ישראל כמו ממשלת סין.. .העולם הזה״ ממשיר לחשוף את עברם
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 23 | בשמיים חגו מפציצים מצריים. ליד קי בוץ נגבה געש הקרב הדרומי הגדול. במרכז הארץ כבשו נוחות צד,״ל את לוד ורמלה. האנשים שניצבו על סיפון האושן ווייג׳ר לא יכלו שלא
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 24 | נוטים 8ן הורת..החסוי׳ שר וערת־ש־מוו! בורג, יצטרך המפכ״ל ללכת ני אתן לתבורי את כל הגיבוי,״ הודיע שר־ / /י הפנים, יוסף בורג, בישיבת הממשלה שנערכה ביום הראשון
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 25 | מהמישחק״ .בדיוני הוועדה התייחסו אל שתי הדמויות המפורסמות, הקשורות כביכול לפשע המאורגן. האחת, מסידרת מאמרי כיסלו, מרדכי(״מנטש״) צרפתי, והשנייה, ממישפטי הדיבה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 26 | אליפותשרא*1 בשש -ב ש (וטווס ב שיתוף האגודה הי שראלית לשש-ב ש תיערך במלון ״רמדה״ תל-אביב ב סו ף חוד ש מאי 1978 העוו! 0רו ר שלושת הזוכים הרא שונים ב אליפו ת
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 27 | השערוו־יה האתיופית שד מ שה ד״ן: הפאשלהשגרמהלהת מו ט טו ת ה>1וווו 11 וווו —יי׳! * ינסטון צ׳רצ׳יל, חד־הלשון, אמר פעם על מדינאי 1בריטי חשוב :״קורה לו, לג׳נטלמן
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 28 | הפה הגדול המשך מעמוד )27 :יותר. ידיעה אילמת היא דבר אחד, הודעה !ומבית היא דבר שונה לגמרי. מודגם זבעצם הימים שבהם הטיל דיין את הפצצה זלו, שהה הנשיא המצרי אנוואר
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 29 | שרם הלב? זהו חיים פישלר בן ה־ ,36 עובד חברת פולקסוואגן, שנורה בראשו בעת ששורדים חטפו מידיו תיק צ׳יקים וכסף שעמד להפקיד בבנק־הפועלים ברמת־גן. פישלר נותח ביום
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 30 | כתבת..השלם הזה״ שאלה עשרות קזייניס, מה מקומה שר שואלבמנת ־ האומה השלמית? 1ו 1 1 11וןן \ ד 1ל 1ן בערב פתיחת שבוע־האופנה ערך מכון־הייצוא * 1111י 11י 11111 1 1״ י
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 31 | יצרנים ומעצבים בשבוע האופנה: האם קיימת אופנה ישראלית? ערבי פרי יצירתה של האופנאית רותי גלזר, שהיתה התגלית של שבוע־האופנה. זכרה השנה, כבכל שנה, האופנאית רח׳י
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 32 | .ריקודי עם! ״רק לשם מתאימה אופנה ישראלית מקורית,״ טוענת מעצבת־האופנה יהודית מור, המעצבת אופנה ב־סיגנון בינלאנמי זרנק לנשים ולילדות. כך הגדיר מכון־ הייצנא את
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 33 | אביב מרכז של אופנה בדיוק כמו מילאנו או פאריס.״ סימי אלבז כבשה את השוק עם הבובו — אותו בגד מבד כאפיה שיצרה עבור מועדון הים התיכון, המוכר כבגד ישראלי. סימי שבה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 34 | כרטיס הכסף טל בנק דיסקונט אטראי־קנה אמון־ כשאתה היום שלם בחודש הבא! נוחות־ אתה מקבל פירוט חודשי של הוצאותיך,המאפשר מעקב על כל קניו- תיך. שולף אשראית — כרטיש
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 35 | | וינקה1אהוון גוינשס״ן(משמאל) גיורו את דני עמו נמ שו 9שנים בהרצליה היה עצבני מאה ועל כל דבר קטן היד, צובט לי באוזן, ״האוכל שהם היו נותנים לי היה מתחת לכל
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 36 | (המשך מעמוד )29 מעד אושפז בביילמסון לתקופה של כ חודש• שם אושרו כל המימצאים הקודמים• מצבו הוגדר כחמור ביותר. חסר- תיקווה. הסיכוי היחידי להאריך את חייו היה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 37 | ו חפת! את המ״שטרה ! י (המשך מעמוד )25 למרות ששלוש נמצא במישטרה רק כשנה, הוא תוצר של מוסד זה, ודי בעובדה זו כדי לפסול אותו. עד למינויו של שאול רוזוליו כמפכ״ל,
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 38 | ייהשחגעח• בג ללם! ״ י המשו מעמוד )35 >וא היה איתנו בידידות, היה בא לבקר ם מהצבא. אנחנו פשוט לא מבינים למה :הליט להגיש את התביעה. ״הוא הגיע אלינו עם אחותו,
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 39 | הרף — אתה חי את ד,סביבה, אתד. פעיל בנוף.״ ״הספר הסביר לי,״ אומר עידן ״את מה שהרגשתי הרבה קודם. אני נהנה מעצם הנסיעה, ולכן אני גם נוסע לאט. למה למהר? למה לקצר
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 40 | במדינה הסו של ולב דרכי ח**ם חור קיר הבעל השקיע 1(0אלף לירות בהסקת סר&ז פורנו — והשופט סירב לחזות בד פינות בחראה טבע• פינות האוכל במראה הטבעי מתאימות לכל פינה,
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 41 | ביגלדאש תו ובתו ־ ר־האוצר שיימחה ארליך לא הא^ מין למשמע אוזניו. מולו, בלישכתו. ישב שר־האנרגיה־והתשתית, יצחק מודעי, הבר מיפלגתו, ובקול שקט הודיעו לו : ״אני שוקל
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 42 | שידור טלוויזיה מבת פרי שו ת ב חד שו ת מכת ־פרישות צפוייה בתקופה הקרובה במחלקת החדשות של הטלוויזיה. הפרשן לענייני ערבים, אהוד יערי, קיבל מ- שילטונות צה״ל הצעה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 43 | השעה !?שלישית ־ סוף בעיקבות הקרנת חירבת חיזעה עלתה לפתע לכותרות תוכנית שרק מעטים היו צופים בה בדרך כלל: השעה השלישית. עתה הוחלט להוציא את התוכנית לחופ שה, בת
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 44 | ב אופנ ה שבוע האופנה הישראלי, הנערך מדי שנה, איננו רק יריד של שמלות וחליפות, זהו גם אהד המיפג־שים ההכרתיים התוססים כיותר המתקיימים כארץ. סוף סוף, מתי והיכן
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 45 | 1111 ^ ייי 1 1 1 בטפחותח !בו תר למענק 5 7 6 0ל ״י( ל׳׳טפחות חי כפליים׳׳ תוכל להרשם היום ולזכות כמלוא המענק על כל הפקדותיך כמשך השנה הראשונה (כמפורט בטבלח)
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 46 | * ז ו חדש ל או מי ם להיות יחד. 1״?#לי״ בניחוח ז^הוב על שניכם. 1ה ר *ז בסבון׳לח&יי* ־ תנו לגופכם גט החדש .״לה ולי* ישמור על רעננות ועל ריח נעים ואחיד בכל שעות
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 47 | חופע\ מ האימפריה רומן שקט וסולידי מתנהל לו, מזה שנה בדיוק, ואיש — חוץ מידידיהם הקלובים של בני הזוג — לא ידע דבר על העניין. בת־הזוג היא אלמנתו של הטייס דני
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 48 | ע דנ ה ודן פיינרו מדווחי מ צי רי ך: בתפקיד אמו של הילד הנחטף ^ 0 1רחדנל ה—׳1אחת מעדות־הראייה והמאמינות היחי־דות בעצמים המעופפים, המעידים על קיומו של עולם אחר
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 49 | קולנוע סרטים מאבקי *.אל הגיבעה ״אב שכול התאבד על קבר בנו, חלל מילחמת ההתשה,״ זעקו כותרות העי תונים. פרשת התאבדותו של היהלומן ישעיהו הרמן על קבר בנו,
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 50 | מיפג שבחלל שבץ העול היה 2112 (המשך מעמוד )49 לי דברים אלא כדי להבטיח שמה שאעשה בסרט יתאים בכל לנתונים המדעיים. ״בהתחלה חשבתי שאני עושה סרט על תופעה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 51 | חסינות מפו מבוגר. אבל לפעמים חומר החיסון הוא חזק מדי, או מקולקל, או שהתינוק קיבל לפני כן תרופות, וגופו רווי ממילא ב־רעלים. יש מיקרים שבהם גוף התינוק מתקשה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 52 | ח ס -נוחמ ני ני חיסון (המשך מעמוד )51 בעיתונים על הסיכונים, אבל הסמכות לגביהם היא הרופא. צריך לתת להורים בחירה חופשית, להחתים אותם שהחיסו* נים הם על אחריותם,
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 53 | ו ה גי ד ה יג אלג רי ס ל מסיפורי ומס ההשבחה בו רסת סגן ראש עיריית תל-אביב ויו״ר ועדת בניין ערים, יגאל גו־יפל, עשה בימים אלה מישגה שיעלה לעיריה כס!ף רב. העיריה
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 54 | 1חסינותבס חי ס ון • 1 (המשך מעמוד )52 בד. ילד שהוא בדרך־כלל בריא, יכול לע בור את המחלה, ואין טעם לטרוח בחיסון. על המתנגדים לחיסונים אומר הד״ר שטרנברג :״החלטתם
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 55 | בעל־רכב הקפד על רציפות ביטוח חובה לרכבך אם ביטוח החובה שלך התחיל בחודש נובמברוחולק דשני תשלומים — עליך לשלם את התשלום השני בחודש מרץ לפני גמר תוקף תעודת הביטוח
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 56 | האם •וריד זב 1ל1ן המד מחזה של בדבט ב,.קאמרי״? מה אמר שלמה צמח על התנהגות ס. זהר ב״חירבת חיזעה״ צי 1ר בעזרת מחשב אלקטרוני חסיד א 1מ 1ת העולם ולנין ״חיילים
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 57 | שעלתה ארצה והתייהדה. וכמרבית האג- רות׳ גם זו נכונה רק בחלקה. אלישבע הרוסיה קשרה את גורלה האישי בארץ ובסיפרות העיברית. סיפרה סימטאות, ש ראה אור בימים אלה בהוצאת
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 58 | דו 1בנ 1וו דנ- קבלת מודעות לכל ה עי תוני ם ב מ חירי ה מערכת הנ 1שנ1רה הו פי ע! פירסו אידיאל חדש! יגאל לביב מדחח מחדל על מה שגם ועדת שמרון לא ידעה: אבן גבירול
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 59 | ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! 1 סיפור מהחי סי מ פוני ה ליד אחת ול תפוזי ם בצר לו, המציא בשלן אחד קינוח מטולל. לא היו לו מתוקים בבית: לא
העולם הזה - גליון 2112 - 22 בפברואר 1978 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד