גליון 2113

העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 1 | כ ״ ג אדר א׳ ת של״ח1.3.78 , המחלר 12.00 :ל״י(הולל מ.ע.מ<. שנה 42 מספר 3 סערה הטבוח לידידח דו ל צי אלה טמ
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 2 | ״העולם הזה״ ,שבועון, החדשות הישראלי י המערבת והמינהלה : תד־אגיב, רחוב גורדץ ,3טלפון 243386־ .03 תא־־רואר . 136 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 3 | ק 121 ז •אנטנה טלסקופית ח 111-1ו 1 6 1ו^ט^/ו-ו/ץ עם אפשרות חיבור לאנטנה מרכזית •פועלת על חשמל או בטריות משקל:דק״נ אביזרים אפשריים: ־ אוזניה ־ מחבר למצבר רכב
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 4 | יושב־הראש החדש של ועדת חגיגות־השלושים. הפירסומאי דויד אדמון. יום העצמאות חל תשנה כיום החמישי כשכוע, ואדמון רוצה שהחגיגות, שתתחלנה כערב החג, תימשכנה גם כיום
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 5 | פורד־אסלוורט בראש 3016 מכוניות פורד-אסקורט נמסרו בשנת 1977 בממדים של שוק הרכב בישראל, זוהי הצלחה המעיד ה על טיב המכוני ת ; אם נזכור שבשנה ה קוד מ ת וגם בשנה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 6 | הענן הכבד שהיה מונח על זכרונך ועל תקוותין מוסר, השבוע על־ידי חווייה פשוטה, תמימה, ובל־תי־צפוייה. את מוצאת עצמך בחברתם של אנשים מסוג אחר לגמרי, והם מטהרים את
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 7 | אליפות ישראל בשש-ב ש הוווו! 0ה1ה ב שי תוף ה אגור ה הי שראלית לשש-ב ש תיוורך במלון ״רנודה״ תל -אביב ב סו ף חוד ש מא 1978 שלושת הזוכי ם הרא שונים ב אליפו ת י
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 8 | בנק לאומי מנהיג שלושה שרוחי בינלאומיים חדשי בעקבות ההקלות בפיקוח על מטבע זר במסגרת המהפך הכלכלי, הנהיג בנק לאומי 3שרותים חדשים לבאים לישראל וליוצאים ממנה. בנק
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 9 | מכתבים מתוק בפנים אבל מזמן לא דוקר בחוץ, יש קורטוב של אי־נחת באי אלו עניינים. אז כדאי, אולי, שתארגן לך נעצים קטנים, אחד לכל כורסא, וסלח לי, אבל החוד בהחלט
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 10 | מ כי ר ח הגעוק האמ רי ק אי לו>צו־״ ,0דס עוד״ה ו די שראד אינה מי ק רי ת ־ היא מבטאת תו כני ת ^ ם !תפרוץ מילחמה כללית במרחב בראשית שנות למעשה לא היתה למיסמך זה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 11 | קודמו, גמאל אבד־אל־נאצר, היה אויבם הגדול של הסעודים. בניגוד לרעיון השמרני, הכל־מוסלמי, של ריאד, הוא הציג את הרעיון המהפכני הכל־ערבי. הוא פתח את השער לפני
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 12 | ״אני נהנית ממזמן פרדייז לאייד כל הגוף״ שלי שיר, רקדנית ״ מנו ח ה נכונה לכל חל קי הגוף ח שובה לא פ חו ת מפ עילו ת גופנית״ מ ציינ ת הרקדנית שלי שיר. ״בשעת ה שינה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 13 | גונן : מפגזים ליהלו מי ם בחודש אפריל 1976 חלה תפנית קיצונית בחייו של אלוף שמואל (שמואליק) (גורודיש) גונן: אחרי 29 שנות קאריירה צבאית הוא פשט את המדים, והפך
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 14 | גור : זום־ זו ם־ זוכו־ זום דז׳׳ב עדי אמורא>: אורג שטיחים כולם מחפשים דרך לפרוק מתח מיותר. אחד שהצליח למצוא אותה הוא חבר־הכנסת עדי אמוראי (מערך) .כמו הרבה דברים
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 15 | תומיוו־נ חסכון ^1 2 1 אגרות חוב קימות נאמנות! מטבע חוץ ס פו ת גמל למצוא לבשף א ת שביל הזהב... ים של מונחים כלכליים שפע של הצעות מפתות תכניות חסכון, רווחי השקעה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 16 | לאנשים בף רגלו של איזה שר לא תדרוך בביתו של ראש־הממשלה ומי נרדם בדיוני הקונגרס הציוני הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. זבולון המו שר״החינוך והתרבות
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 17 | א111 וינו ניצחת :״אל תטיף לי מוסר! יש לי אשה פרענקית — טהורה !״ ( לפני שסיכמה את ה־דו״ח שלה, קיימה ועדת־שימ- משה דיין וסגן־ראש־הממ- שלה ייגאל ידין וביקשו
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 18 | מכתבים אין מלחמות גחמדות בשורה אחת עם הסיגריות המפורסמות ביותר בעודם סופרקינג סייז, . תערובת אמריקאית. תוצרת דובק הזדעזעתי מביטויי האלימות והריקנות המצפונית
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 19 | איל! ראה זאת הרצל. היה מתהפך בקברו להם בחירה חופשית, הם מעדיפים את ארצות־הברית על ישראל. שיעור זה הולך וגדל בהתמדה. כל זה צינן כמיקצת את ההתלהבות הראשונה. נראה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 20 | השויס שלא ש1ת 1בצה״ל מעולם לא היתה בישראל ממשלה שכה רבים מחבו־יה ו זייבי־ווגיוס הצליחו להתחמק משרות (1לא בצבא ישראל בגו ממשלת בגין העול ם הו ה ״ ממשיו לחשוף את
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 21 | דובריו של ארליך והאנשים המקורבים אליו לא ידעו לספר בדיוק האם והיכן שירת ארליך בצבא. ארליך עצמו טען כי הוא שירת בצבא. ואחד ממקורביו השיב בשמו כי הוא היה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 22 | בנזבי״נס העם שלוש דחיות הממשלה שאינה מעשנת ־ואינה מדליפה התגלתה ; 0הממשלה שאינה מתפקדת דאינה מפוגלת?החליט ראש־הממשלה מנחם בגין נאלץ לחש״ זתף בשבוע האחרון בשלוש
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 23 | 1ה כול לקרות מחר: אסר עראפת ינאם בכנסת! יאסר עראפאת בישראל! יאסר עראפאת בפנסת ! זה מצלצל כמדע בידיוגי. אך כן גם צילצלה, לפי חצי שנה, האפשרות שאכוואר אל״סאדאת
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 24 | האסטרולוג!,־. באה אליך! בעזרת הקלפים האסטרולוגים שליקטנו ורי־כזנו מאומות שונות. דגמים עתיקים וחדישים. יהיה גם באפשרותך לגלות את עתידך בעצ מך ובביתך, מבלי
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 25 | חרצ״וודעיתו(למטה) התמוגגו מאושו עת נבחו נירו הותרת הסוננות היהודית ־ ובאותה שעה נבו התפוצצה השעווויה הראשונה הקשורה ביחסי! עם עובדת מהדקת הקליטה, ארה טמשה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 26 | — ה ק לי טההבר טי תשל דולציין (המשך מעמוד )25 העולם הזה .״פשוט לא הסתדרנו. היום אנחנו ידידים טובים.״ בערך באותה תקופה החלה אלה מתעניינת ברכישת דירה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 27 | נושן ז 1..וירבו1 1ויזעוז׳ מחווירה מול בושנו 11 של מנכ״ל ווסוכנות היהודית, שמואל לחים ־ שהואשו[ והורשע באחריו!ז לרצח 34 שבוו״ם לבנוניים במילחמת־העצמאות, אר וכה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 28 | וענת, באחד מבסיסי החיל. יחד עם הטיפול בשני הילדים, מצליחה עדנה גם ללמוד גיאוגרפיה באוניברסיטה וגם ללמד בבתי- ספר תיכוניים. לפני* כשנה היא נכנעה להפצרות ממו
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 29 | ת מיליון וחצי ד י מויקאי ״פלייבוי׳ ונחה במודעה 11 !46 : 00011נ< 3ן ןז 6־ח 9 0 (3^ 6 :1*0110ת6ווז 03 $6ו13ז001 0 !0תח 16ז 31ם ח 11ר | 1 י1 1 / 1 להורים יוצאי
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 30 | נ ת | 1העו ! 0רודנ פג ש בלונדון בח שאי עם ואשי הצבא הקיסרי לשעבר באתיופיה, שהקימו מחתות הלוחמת ב הון האתיופי ־ ושמע מפיו !ם פני יה י שיר הלישראל : 11111,ווו
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 31 | הוקם האי־די־יו ובמקביל 1לוו הוקם אירגון מהתרת שני, מארכסיסטי קיצוני, הפעיל ׳מעיקר באדיס-אבבה ושמו מיפלגת העם ד,מהפכנית (אי־פי־אר־פי). האי־די־יו הוקם על-ידי
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 32 | האשה חינה נחבר מטיסה מטוסי־סירון ושואבת להטו מוכבת״, נתב שבועון איטלקי על מיס־תבל1 ,־יש מור, ואילו היא עצמה מספרת : ״ערכתי סיורי־אוויר בשטח לבנון הסכמתי להמר
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 33 | בינלאומית, אותה התחייבה לשרת, בעיקר בפירסומת, במשך שנה. מי שאימן לה חוזה שמן זה היה רני הירש, אותו הכירה בארצות־הברית ושכרה את שירותיו כמנהל עסקיה. עתה מסתבר
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 34 | יייי ניסיון לאננס י המשך מעמוד )33 מיקרה טיפשי, כמו תחרות מלכת־יופי, פתחות כל הדלתות בפניה. בספר אני יוצר. להוכיח שברוב המיקרים לא הכי־ורון הוא הקובע את
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 35 | במדינה גת מלאות שתים־עשרה שנים לטיסתו הראשונה למצריים, נדמה היה כי מוות ציבורי נגזר על אייבי נתן. תחנת־השי- דור הפרטית שלו, קול־השלום, ניצבה על סף סגירה, חמש
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 36 | במדינה (המשך מעמוד )35 לעשות היסטוריה ולהיות ממין־זכר הראשון בישראל. ״תוך כדי שהות במכון־היופי הרגשתי קירבה מוזרה למקום,״ סיפר אבי השבוע. ״החלטתי שהמיקצוע
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 37 | הפק רו תבר שו ת: חדק גי ף ישיכה שכינסו מנב׳׳ל ישוח ד- י * שידור, יצחק לבני, ומנהל הרדיו וחטיבת החדשות בפועל, חגי פי׳נסקר, החלה ׳באופן שיגרתי למדי. ומבין חמישים
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 38 | (המשך מעמוד )37 פורש נוסף מחטיבת החדשות הוא אלישע שפיגלמן, שקיבל מינוי ככתב כלכלי בטלוויזיה. על פרשת שפיגלמן בחטיבת החדשות סופר בהרחבה בגתבד. השנייה בסידחה זו
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 39 | יועם סאדאת. יזמתי את ׳הדברים .׳נדחקתי. עשיתי עבודה ׳שיל עיתונאי. ליא ליקקתי לפינסקר. קל להגיד שלקחתי לעצמי את הסוכריות, אליא שתבורי פשוט לא היה ישם כשחילקו
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 40 | שידור 9 1 2 7 ,0 0 0ריצורנ 7דירוו 7כ־ 1977 9ריצו 71 לדירווג ב1978 - צל״ ש חסוו מעצמו ומב]י ביתו ואבדן וכוש הקדם להתקין עגמת מ1עול בטחון !• לירון לונדון, על
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 41 | נוף להעלות את ההצעה, טוענים כי ה־ח״כ המזמר כועס על כך ששיר אותו הוא כתב לפסטיבל הזמר נפסל באחד ה שלבים הראשונים של המיון. מידחמדו ה טלנויזיה במ׳נ הל־ מקר
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 42 | חמישים פעם בשנה, בתדירות של אחת לשבוע (להוציא שבועות של כדורסל ואנטבה) ,עולה לדיון ציבורי נושא החוק — אכיפתו, עקיפתו, שמירתו, שימורו, הפרתו, הפרייתו, קירקורו,
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 43 | לי תשובה — הדרך היחידה שבה ילמד הילד שזה לא טוב לעשן היא שאבא שלו ימות מסרטן. הדרך היחידה שבה ילמד הילד שהפשע אינו משתלם היא שהפושע ימות ביריות. הדרך היחידה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 44 | טדי קולס מספר, משמיץ ומרסד • על דויד בן־גוויון • לכן־גוריון לא היה שום עניין באמנות, כאשר הביא לו פעם ידיד מהדורה נדירה של כתבי אפלטון, מלפני שלוש־מאות שנה,
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 45 | את פחדם שיעבור מעליהם, ימנה שרים צעירים יותר בסיבוב הבא ולבסוף ידחק את הדור הישן החוצה. אנשי ״השורה השניה״ היו מרוגזים על בן־גוריון עוד לפני . 1959 כמה נזר,ם
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 46 | ? 1ו ! ו 1ץ דנוולם הזה הברי ת ה קדו ש ה (הנזשך מענזוד )11 נית, כאשר מצריים וסעודיה הצליחו למשוך את סומאליה למחנה השמרני. הודעתו הפומבית של דיין על תמיכת ישראד
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 47 | וה היה ה שג ה הו ה שהיה כניליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנים בדיוק, הביא צוות כתבי השבועון כתפה מצולמת, שתיארה את עזיבתו של שגריר כרית־המועצות,
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 48 | חד גדיא. אוצר מוזיאון ישראל והאתיקה ^ הבשורה ה״ לן ואנטיוית ,,של זיקלץ בהנוב ^ הבשורה ה״בנענית״ על־פי אהרון אמיר . .פרס ישראל״ לשזלל;.חופש הדיעה״ סובן,.גובל״ ב
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 49 | בתירגום צרפתי, ולא במקור הערבי. הגברת, שנושאת בכנפי אותיותיה את בשורת הלוואנט התרבותי הערבי־היהודי שעליו היא חולמת, יכלה לקרוא את סיפורי אלף לילה ולילה, אם לא
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 50 | ו₪חווו 10₪מ0111111 גיליתי עבורכן אחד, גם צעיר וגם כישרוני שלבטח יגיע רחוק. זהו משה קינן, שהשתחרר מצה׳׳ל׳לא מכבר ועדיין שרוי בהלם־עצמי. משה, שנמנה עם הצוות של
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 51 | ״שמפו רויאל״ עושה לי כמה דברים נפלאים בשעות הפנאי, בספורט 4ובחיק הטבע • בעבודה בלימודים ובבילוי. בכל מקום ובכל שעה, לשיער בריא, רענן ובעל ברק טבעי ולהרגשה טובה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 52 | אף אחד לא יכול לתופף כמו אהרלה קמינסקי. חוץ מהסטריאו שלו. אהרל׳ ה ק מינ ס קי יודע מ הו ביצוע מו של ם. כ מי שנ מנ ה על צמרת נגני הגיאז ו ה פו פ,יו דעאהרל׳ ה כמה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 53 | יפהפיות: סידר ה ב׳ מי שהסתובב במיסדרונות מלון הילטון בשבוע האופנה, התבלבל מהאוסף האדיר של יפות שהסתובבו שם: והפגינו את עצמן ואת מיטב ציוויי האופנה האחרונה,
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 54 | השקעה חדשות של סכום קטן אריאל׳ תתן לן־ מטמון גדול. טיפה בכל חודש 00 .ו ל״י, 200ל״י הן לא יכבידו עליך, אך בתוך שנים ספורות יצטרפו למטמון גדול. כל לירה שאתה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 55 | בשנים האחרונות נעשו ניסיונות טיפול במיקרי פרוסטטה (בלוטת הערמונית) על־ידי סולן. הניסיונות הוכתרו כחצי ילהה, שכן הושגו ׳תוצאות ריפוי מרשימות ׳אצל חולי פרזסטטה
העולם הזה - גליון 2113 - 1 במרץ 1978 - עמוד 56 | ) 12.ל״׳ (כילל מ.ע.מ<. מספד
חזרה לתחילת העמוד