גליון 2115

העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 2 | מכתבים השד בבקבוק ב לי מ ווא זכיגיב! ״העולם הזה״ ,שגדעון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה : תל־אכיג, רחוג גורדה ,3טלפון 243386־ .63 תא־דואד 136 מען מברקי
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 3 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 4 | כי הממונה על יחסי־העבודה ייכנס למו״מ, כדי למצוא פשרה בין הצדדים. אולם, נוכח עמדתם הקשוחה של המו״דים סביר להניח, בי תוך שבועיים עלולה המדינה למצוא עצמה ללא
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 5 | פורד אשלוורט שנה עשירית למעלה מ 150,000-ק״מ ועדיין מושגת רחל הירש מזכירה בבנק. י גמישה ונמרצת נוהגת בפורד אסקורט שלה לאחר 150,000ק״מ במרץ. יד שניה, וחמש שנים
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 6 | מחלה קלה, בה לקית בתחילת השבוע, תעבור בלי להשאיר אח ריה עקבות. בחיי ה אהבה שלן חל משבר קטן. גם עליו תתגברי. אבל רק אם תדעי איך להתנהג. פנקי אותו ותני לו 21
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 7 | מ ו1וי מי ^ ^ | 1יוי 808 ון*ל׳ד>1ג*׳*י]י ד ס₪ 1 וכשיבוא, יבוא שלום... עוד לא, עדיין לא! אבל השלום בוא יבוא גם אם היום, הוא נראה עדיין קצת רחוק. מכל מקום צריך
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 8 | מכתבים ;המשך מעמוד )6 שה ש״עובדים עלינו בעיניים״ .ההסתדרות בהנהגתו של משל, שאמורה להיות מרכז הכוה האופוזיציוני במדינה, מאז עלה הליכוד לשילטון, משתפת למעשה
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 9 | יי^י 11 ה דוג חו החמלכרו ^ ממשלה הזאת יש מנהיג אחד, כל-יכול וכל־יודע : מנחם.בגין. לצידו משרתים שלושה שרים, העוזרים לו בביצוע מדיניותו, והמנסים לגרור אותו
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 10 | אס סס הכנסה סמן למה ל א? 11170 1ק ונר 31ב מרץ תהנה מהק לו תבתס הכנסה ב קו פו ת הג תל שלנו 31 במרץ הוא תאריך ששוה כסף. זהו המועד האחרון להשלים הפקדותיך בקופות
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 11 | אביעזר גולו: בגין תלוי בי אכ ט ה הביוגראף בגין וסאדאתמעלהגיד 1ס ק 1פביאכטהשלאביעזרמלן העיתונאי״סופר אביעזר גולן ( )55 שהוא ביום הביוגראף הרשמי של ראש־הממשלה
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 12 | אף אחד לא יכול לתופף כמו אהרליה ק מינסקי. חוץ מהסטריאו שלו. אהרל׳ה קמינסקי יודע מהו ביצוע מושלם. כמי שנמנה על צמרת נגני הג׳אז והפופ,יודעאהרל׳ה כמה נסיון, ידע
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 13 | ארחקע\>כ 1רוו : הסבה מק צו עי ת ל אור הזר קו רים למרות שעבר כבר חודש מאז פירסום דו״ח ועדת שיממן, עדיין לא הצליח עורך־דין ארווין שיממן, שעמד בראש הוועדה שמונתה
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 14 | מיה.. 1קיסיעו־ לעניים לפי איזה לאנשים הנבונים! 777 זברנדי !לאומי שהוא :ינלאונד. קנה־מידה מחשב הנשיא סאדאת את ההיסטוריה כשחיפש שר־החוץ משה דיין דירת־שרד למגוריו
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 15 | אגשים אחד הקירות בחדרו תלוי תצ־לום־ענק של לוי אשכול המנוח. בועז טוען כי ד,וא מעריץ את האיש ואת עבודת הגמר שלו באוניברסיטה עשה על הנושא: לוי אשכול. 8בשעור
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 16 | גם כשהם קטנים הם לא מו מי ם ללבוש כל דבר. ״סבוב״ בלי הבדלי גיל או מין מייצרים ג׳יבס בדגמים זהים לילדים ולמבוגרים. ועתה יתווספו דגמים צבעוניים בסגנונות אפנה
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 17 | כמה ירוויחו ה ב כי רי ם * ח׳ כגוונו מבקש אישור וטוואקטיווי להוצאותיו חבר״הכנסת פסח גרופר פנה, באמצעות רואי״החשבון שלו, לפקיד-השומה, וביקש להוסיף להצהרות על
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 18 | 111 את הדיאו 1הו חדש לאוזנם להיות יחד. 1לי״ בניחוח |8וזוב על שניכם. ז בסבון ״לה&יי״ ־ תנו לגופכם ש .״לה ול|ף שמור על רעננות ח נעים * 1־ .בכל שעות היום. ב כ #עי
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 19 | ..מנחם בגין 1ואה נאן נאום קנא ,,קמא, שאינו מסוגר רשמת את עדותיו הקודמות -דיין מעורר ז־לזול ושינאה -אריק שוון ששב כמטורף.״״ ך* רגשה מוזרה -להיות הישראלי י י
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 20 | לבדבקא הי ר איזה גודל של טמפון הוא הנוח לך ביותר? טמפון או־בה קטן משפתוו ולכן, קל ונוח לשאתו בארנק. טמפון. נ 0.1נכנס לתוך גופך בקלות תור שניות בעזרת אצבע
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 21 |
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 22 | הקונספציה הכשילה שוב -גרמה רמת כוננות ועיסות נמוכה ותרות האתראה !סהניטר־ם שד הטרזר * דוליות־העפר על קברי המתים 4 1עדייו תחוחות. בתי־החולים עדיין גדושים פצועים.
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 23 | י• שלב ההתקפה הרצחנית, למן נחיתת המחבלים בחוף מעגך־מיכאל בשעה 14.30 לערך בצהרי השבת האחרונה ועד להתפוצצות האוטובוס בצומת הקאונטוי־קלאב ליד הרצליה בשעה 17.00
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 24 | צ מו • דדי חבלן־מישטרה, המזועזע למר־אה התופת שנתגלתה לעיניו בתוך האוטובוס, בעת החיפוש המחריד, לא יכול להתגבר על עצמו ופרץ בבכי. שק מוות חיילים נושאים אחז־^
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 25 | ״הם היו בפיקניק, יש כאן שאריות של מזון קרא בכאב חבלו־המישטרה, שנבר בתוך שרידי האוטובוס בשמיטפחת מכסה את פניו, וכפפות״גומי משוכות על ידיו .״אלה לא שאריות של
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 26 | י 1ם\זב־פ1רים שוהטח (המשך מעמוד )23 וסייעה בכך למניעת מבצעי טירור וחבלה. גם הפעם לא היה המצב שונה כהרכה. לא רק קהילת המודיעין יכלה לספק מידע כרכר כוונותיהם של
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 27 | החופים מידי המישטרה, כיוון שרק כידו נמצאים כוח-האדם והאמצעים הדרושים לכך. נכון שהחלטה על היערכות חדשה מעין זו עומדת בסתירה לגבי יעדיו המוצהרים של צה״ל, שתפקידו
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 28 | מישמר הגסר נחים אחרי סריקה בשכונת אפקה, ליד קיר בית הנושא עליו את שם הרחוב, ״מישמר הגבול,׳׳ מבלי שהבחינו כלל ב־סיחליות שבעחידתס מתחת לשלט הרחוב. יט מבוגרים
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 29 | ]0 1 1 1 1 ^1׳ מכונית החלב שהגיעה לשכונת נווה־מישכן, משכה י*׳ אליה תור ארוך של עקרות־בית ובעליהן המשועממים (בתמונה למעלה) ,בעוד הלקוחות היחידים בחנות־המכולת
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 30 | במדינה הפרופסור יצחק שווה, העם קו למבעד לז ע קו ת מעגל האימה שד טרור וטרור־נגדי :פתח מחדש מכירה מיוחדת של דגמי בגד־עור, קיץ וחורף עודפי ייצוא של עור, זמש,
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 31 | הבדיחה הנשיאותית במדע. זו פארסה. כאיש הוא נעים וחביב מאד. נחבא אל הכלים. אך בסך-ד,כל בינוני מעריב הלך בדרך דומה. במדורו הסאטירי של אחד מעורכי העיתון, יוסף
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 32 | ]ער־שליהמת י שואלי, שהפך סכב־זמו בצרפת וטוש כ׳ ה יה מאהבה של אדיח פיאר מואשם באיום על שוטר באקדח־ - צעצוע, ו מאשים בהסתבנותו עם החוק את הובי מלובאווי׳וי: .הוני
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 33 | הדין חיים צדוק, מי שהיה שר־המישפטים, ואצל השותף שלו מיכה כספי. בדזמנית הופעתי בכל רחבי הארץ כרקדן סטפס. בגיל 16 שלחו אותי צדוק וכספי לפאריז על חשבונם, כדי
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 34 | 0ג הבדיחה הנש־א1תית 9 (המשך מעמוד )31 מדע) .לדבריו, הוא הסכים עם צה״ל כי במקום שנתיים של שירות ישרת ברפא״ל ארבע שנים, בתחום המיקצועי שלו .״הייתי בעצם ארבע שנים
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 35 | ער מ שבו חדש העדור לזעזע את הממשלה -הפעם במישוד־האוצו דונז,ן מאיים בהתפטרות הדו״ח האומלל, שהמליץ להטיל מיסוי על ריווחי בורסה. בשיחה עם שגריר בריטניה בישראל אמר
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 36 | הו בי הכניס בי עוזי ם-בית הספר הגבוה בשיתוף עם הלנה רובינשטיין עי רי תתל -א בי ב לא שה ש בו ע ח בפיקוח משרד העבודה משך הקורס $חוד שים. *הרצאות ע״י רופאים
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 37 | לא לגברים! לא לגברים! ל* לגברים! לא לגברים! בישולים איו משגעים בני־אדם בדקה נותנים להם קרוקטים שוקולד, כאלה ששום חברת שוקולדים לא מסוגלת להמציא. תודה פומבית
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 38 | סו?נתז ב מ אי ם סאמיז־ה של תנ 1חות אלברטו לאטואדד, הוא מזיקני הקולנוע האיטלקי. בגיל 74 הוא יכול להצביע על קאריירה, לעיתים מפואר!ת למדי, ישל 36 שנות בימוי
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 39 | רציחתו, חטיפת מטוס לופטהנזה למוגא- דישו ושיחרורו, מותם של אולריקד, מיע- הוף וכמה מאנשיה בכלא! ,והחוקים המיוחדים למיליחמה בטרור שהונהגו ברפובליקה הפדרלית.
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 40 | למעשה שמעו אותי רק באולם. בטלוויזיה לא שמעו אותי מספיק חזק. בהתחלה התרגזתי, קובי ואני החלטנו לעשות מזה רעש. אבל כשראיתי שכולם עושים רעש, החלטתי לוותר. לא צריך
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 41 | ~ טיסה רסיסה מנסההצעיוהשנ־5 האחיות עטוי,רבנות ועצמה קאויץ־וו שר כוננת זמר וסורנוע ארנון מילצץ. גלי מחייכת בביישנות ומי .סרבת, בנון־שאלאנטיות בולטת׳ להתייחס גם
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 42 | ״שובי־הספר במ״לזזמת־ העצמאות. בסו יד־מרדכי(בתצלום מימין) או נגבה. היו משוללים בל ערך צבאי ממשי ^ר המאזן הצבאי של מרב ית היישובים ה״שליל״ם״ לא היה חיובי מבחינת
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 43 | הדברים ניתן היה לפתח ולהוציא לפועל לא יותר מאשר חלק קסן־ביחם ממשאביה הפוטנציאליים. המעט היחסי שהופק הופנה, כמובן, מאליו, להגנת העיר עצמה. ערכות הצבאית המרחבית,
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 44 | נכס או נטלו מיוחד לבעלי סטקיות מעדניות ומסעדות ס ט קי ם, קוטלטים וכל ב א ריזו ת א רוזי ם סוגי בשר (המשך מעמוד )39 • חסם פיסי באיזור החיוני. הכלל הביטחוני־הצבאי
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 45 | טעות הכפולה, שבאי-פינויים המוקדם ואחר״כך בהפיכת החזקתם משימה עליונה לכוחות״השדה, שובש באורח מדחיק־לכת המאמץ המיבצעי העיקרי, והכוחות (של .אוגדת־סיני״) אשר היו
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 46 | ה דיי לתה מז מרת 5 0א6י/י 3 /׳ק (המשך מעמוד )41 ג׳אני מורנדי וז׳ראר לה־נורמו, שהוא הזמר היום בצרפת.״ כאן התרככה גלי, שלפה בחולמניות תצלום שלה עם הזמר הצרפתי,
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 47 | כידי למנוע פסילתו -בגלל תסיסה זו, התפטר מורים בתך מהוועד -ואף שלח מיכ-תב אישי לכל אחד מהטבנאים, שבו הוא מודה לו על שיתוף־הפעולר. במשך התקופה שבה שירת בוועד.
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 48 | האם מציג שרלטזן במוזיאון תל־אביב? איכות מתוצרת הארץ ^ ה״נריך בל ב! <0 קולנוע ׳הסופד שרץ מרתון האם עומד ס. יזהר להיכנס ל״מינזר השתקנים״ בלאטרון? אמנות
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 49 | כה אמר היינדין בל ציטוטון חייב הסופר להיות לא רק בעל כישרון, אלא דרושה לו גם מידה רבה של שחצנות ו״חוצפה״ ועליו לדעת לומר למבקריו: שקו לי בתחת — ואף״על־פי־כן,
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 50 | תמיד האמנתי שזוגות נשואים צריכים להתראות רק כמה שעות ביום, לא יותר. לדעתי, זה הרבה יותר בריא. מה שיותר רחוק — יותר קרוב. אבל יש, כנראה, כאלה •שחושבים אחרת. קחו
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 51 | פר ס עובי: פרס 1!1לי1י1י: כרטיכדטיסה הלור ושוב לאירופה ו־סס 5,0ל״י כרטים־טיסה הלוד ושוב לאירופה ד0ס 2,5ל״י כל משתתף יזכה בהחזר במזומן בסך — 300.ל״י על כל קנייה
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 52 | !יאי ון 11ו ־^1ן ו ל 3ו י| היו 3 6 ,0 0 0ד בטפחות ח * -י י יי 18591 למענה ה ^ ד 1רביות ! 5 7 0 0ל /ס) ל׳׳טבחות חי בבליים׳׳ תובל להרשם היום ואבות במלוא המענק על
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 53 | הבתה>תה * השד כני ת הידיעה (העולם הזה )2113 על נישואיה הקרובישל מנדי רייס־דייוייס־שאדדי עם המיליונר ד,קנאדי ג ׳ ז ליבו, צוטטה בהרחבה בעיתוני העולם. מי שחשב כי
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 54 | דוד כץ חשמלאי וותיק אבל עדיץ יש לו מה ללמוד קצב ההתפתחות והחידושים בעולם החשמל הוא כל כך מהיר ומתקדם עד שנסיון בלבד אינו יכול להדביק את הקצב. כך דוד כץ, כך גם
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 55 | וה היה הסוג הור שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אדר השבוע לפני 25 שנים, הקדיש את כתכת־השער למותו של יוסר ג׳וגאשווילי ויסארינו־ביץ׳ סטאלין. הבתכה סקרה את תולדות
העולם הזה - גליון 2115 - 15 במרץ 1978 - עמוד 56 | אדר כ׳ תשל״ח15.3.78 , שנה 42 1111 המחיר 12.00 : ל״י (כי לל מ.ע.מ<. מספד 2115 ומהתדה הנוסיח של בגין -מועמד אלמוני
חזרה לתחילת העמוד