גליון 2116

העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 1 | 1י״ג אדר כ׳ תשל״ח22.3.78 , ן שנח 42 המחיר (בולל מ.ע.נו). מספר
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 2 | מכחכים שדוח, גאץ ונבון 7וביב1 ב״לי ,,העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדה : תל־אכיב, רחוב גורדץ ,3טלפון 243386־ .03 תא־ז־ואר * 136 מען מברקי
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 3 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 4 | שבן הוא לא תיקן באך! אחד מהראיונות שהעניק ובהופעות הפומביות שדו את הצגתו כתואר פרופסור. תוכנית לרכב ת תוגיון יך באהיור־עננאו למרות הקיפאון הנוכחי בשיחות השלום,
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 5 | פרסום דיר
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 6 | אתה מרבה לנסוע. השבוע יזמנו לך בדרכים אהבים ואהבה כאחד. היזהר פן ירחיקו שיקולוך הקרים מעליך הזדמנות גדולה של אושר. כוח- ההרגל עושה אף הוא, את שלו — ודווקא הוא
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 7 | האמריקאי יודעים להוות מכל רגע. אריאלי לוקחים אזחה לאט. מחזיקים בה בעדינות. מתענגים על כל ת ע. הניחוח משכר את החושים. הצבע הענוג מעלה וכחנות. אך הטעם הטוב עוד
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 המות והוסברו אלינו בגלל הורדת פרופיל, היום אני מודיע לכם בזה שגדוד החק״ש שלי, בגדודי חק״ש רבים, מתבשר באימוניו לתפקידים קרביים, בכלים
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 9 | ג ״ פ מול מ סו קבשדה־ מו ק שי ם בסקירתו על הכישלון הישראלי המביש באתיופיה, יצא פרשן ״העולם הזה״ בהאשמה על השר משה דיין שפוצץ, לדבריו, את יחסי אתיופיה—בישראל
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 10 | 11ם*הד חדש לאוספי להיות יחד. דיאודורוט׳למ ולי״ בניחוח האהוב על שניכם. למהר ^ ה בסבון ״לה^יי״ -תנו לגופכם את הדיאודורנט החדש .״לה וליוישמור על רעננות ועל ריח
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 11 | אברהם > פ ה: ש מו ר ת ־ ג\ ב ע פרטית של בולים אהובה, אשתו של מנהל רשות שמורות הטבע והאלוף (מיל ).אברהם יפה, טוענת, ובצדק, שהתחביב של בעלה זה לאסוף תחביבים.
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 12 | אף אחר לא יכול לשיר כמו מיכל טל. חוץ מהטטריאושלח. 1111 מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 13 | נואיוע * 0ת: בית הבובות של ש ר־ ה תי ק עוו ר ת אוסף 1הבובות של שר התחבורה והתיקשורת, אלוף (מיל ).מאיר עמית, התחיל, בצורה מיקרית, מבובת חייל צ׳רקסי שניתנה לו
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 14 | לאנשים הנבונים! ביתו של ה1ש־א ובירושלים יקבל הסב ה למוסר -ומיהו ח״ כ חנטריש? 9 .כשהתבקשה ח״כ גאו לה כהן לתמוך במועמדותו של פרופסור שווה לתפקיד נשיא המדינה,
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 15 | אג שים אומרים כי בית הנשיא עומד לקבל הסבה למוסך. ! 0בחוגי הקואליציה שר רה השבוע התמרמרות כלפי שר הפנים והמישטרה, הד״ר ׳יוסף בורג. לאחר אסון ה אוטובוס חזר מייד
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 16 | כד ל״צר ״ טע קפה״ צריך קוד כל לדע ת לייצר קסה אם החלטת לעבור ל״תחליף קפה״ אל תסתפק כחיקויים. ליבר מציעה לך את ״ברזיליה״- משקה קפה חדש המיוצר על פי ידע מתקדם
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 17 | ריקליס הבריא אוו..ואפיו־ -ויפרוש צפויה עלייה במניות הבנקים לביקושים ממתינים הספקולנטים גוברים למניות הבנקים, ששמרו על יצי־נות בשלושת החודשים האחרונים — היינו,
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 18 | בעצתך !! 1 1 3 1 1״ לגר בו כ נו תומחלב ו1ל בצמת״ בוכנות המנוע מוט הילוכים 71/7/7 תיבת הילוכים תיבת הגה בנה ״ כ מו על באמת ״ עם המער כו תהט כניו תהחד שו ת של
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 19 | לוחמי הפלאנגות בכפו הנוצרי עין עבל מקדמים בסימן ..א ת חיילי צה־־ל דוקרב בצפון הנהנו ך׳ כת־אחת, דווקא כשמרבית אז • רחי ישראל עדיין השתעשעו באש ליות השלום
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 20 | או־בה- הטמפון בעל כושר הספיגה הטוב בעולם לטמפון או־בה, העשוי צמר גפן כבוש, כושר ספיגה ענק שאין לאח טמפון אחר. יעומת טמפונים אחרים המתארכים עם הספיגה, !פון.ג!
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 21 | 111 לצאת מלבנון מידי ההס תבנ חז ^ חזור ארצה אחרי שבועיים בקאהיר — זה לעבור ) מכוכב אחד לכוכב אחר. אין זו טיסה של שעה־שעתיים, אלא משוט כחלל הנמדד בשנות-אור. אין
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 22 | ו. הסתערות על מפקדה בבינת אדג׳בייר .2חיפוי ליד עמדת־מחבליס נטושה ך* ורן ומחייך בסיפוק, התייצב ראש־המשלה מנחם בגין ביום הרביעי בשבוע שעבר באולם הסינמטק שבבית
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 23 | .3רוח מטהו את הכניסה לבניין היה ברור שממשלת־ישראל חייבת לה גיב׳ והיא אף לא הסתירה את כוונותיה אלה. ראש־הממשלה ביטל את נסיעתו לארצות־הברית לפגישה עם הנשיא
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 24 | בת ההר היתה צה״ל זהו פירוש שמה של העיירה הלבנונית בינת אל־ג׳בייל, ששימשה כמרכז עירוני לכפרי הגיזרה המרכזית בדרום לבנון. העיירה נקודת ריכוז של מיפקדות כמה
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 25 | ^ 171111 גג של מכונית הרוסה שי! ! 11 1#1מש כגגון לעמדת מחבלים בכניסה המערבית לעיירה. מעמדה זו ניסו כמה מחיבלים לעצור את הסתערות השיריון של צה״ל, לפני שעמדתס
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 26 | ך< שישה קמו־טת פנים, שהחזיקה בידיה אורז ומלח, יצאה לקבל את פני חיילי צה״ל ביום בו נכנסו לכפר המוסלמי אל־חיאם, בגיזדה המזרחית ש בדרום לבנון. סיפורה של הישישה בת
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 27 | אור אבנר מדווח 11להת גו בו תבבירת מצר״ : הדברים האלה נכתבו על-ידי אורי אכנרי בקאהיר, לפני שובו לארץ. הם מביאים את התרשמותו הכלתי-אמצעית מתגובות המצרים על
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 28 | ד מו ת ה עו ד 1ן | 11| \ 1| 1¥ישיש מוסלמי שיעי יושב בכיכר המרכזית של וועיירוז בינת אל־ג׳בייל, בפתח חנותו 1^ 111111 המרוקנת, שעות מיספר אחרי טיהור העיירה בידי
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 29 | ;זמי 111 חמור מ״ שנשאו התרגש למראה טור השיריון של צה״ל שנכנס לכפרו, ממשיך במלאכתו: הובלת מיס לשתיה על גבי חמורו, לחלוקה בין התוארבעה וות־צמר, שחזיית־מגן נגד
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 30 | שעון שוויצרי ־ מצוין במדינה העם המתים עז שוו־ םבתות האם חיה הייצוג הממזכהי בהלוויות חח?7ים אות?איפה״ואיפה ך גיטרות * אקורדיונים כלי־נשיפה * אורגנים תופים
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 31 | הסיבה האמיתית מאחרי סירובו של יצחק נבון שלה. כדי למנוע ספק ביחס לקולות אלה, ערך ברעם סיבוב בין כל חברי־הכנסת של המיפלגה! וכל אחד מהם הבטיח לו נאמנה כי יבחר
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 32 | בשיחה נ ת שעתיים עם אוו אבנו גירתה א״האן אריס אואת שהמודיעין המצוי הוויע לבעלה כי הכדסטינים זוממים רוצות אותה ג׳יהאן: כאשד. אני יכולה להבין ללבה של כל מישפחה
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 33 | ג׳יהאן: למה שלא תגיד זאת ל בעלי? למד. שלא תיפגש עימו? אכנרי ז אשמח לעשות זאת. בהחלט. (באן הסביר אבנרי לג׳יהאן במפורט את גו בגין מתוהג כאילו הוא רוצה ועזור
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 34 | 1ע ל מי רפסתבקא הי ר 1 § אופירה א מר ה: ל א 1 0 המשך מעמוד )27 *הבי המדינה, לשם טיפוח תוכניות־ניתוח, זכו כמובן בסיקור עיתונאי עצום. :לי־התיקשורת הקדישו שעות
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 35 | המישטרה עצמה יודעת ומשוכנעת שאין כל בסים ממשי לפעילות המיוחסת להם באותו מיסמך. לגבי אותם אנשים נבדקו החשדות ונמצאו כחסרי כל שחר. כל אחד מהם יכול לגשת בכל רגע
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 36 | מהי המחלה המיסתוויתשבגללהאושנזה גולדה מאיו שוב? מד,ווה סכנה לחיי החולה בה. אולם הרופאים יודעים לספר גם על מיקרים שבהם גרם סרטן־העור מוות מיידי, ומכך חוששים
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 37 | היה זה זאב שיף, הכתב והפרשן הצבאי של הארץ, שעמדותיו בנושאי ביטחון זו כות לתהודה ותשומת־לב באמצעי־התיק- שורת בעולם המערבי. שיף, שאינו חשוד כבעל דיעות ניציות
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 38 | העצ ה הטובה של טוביה: שידור ט ל חיזי ה נ׳ר ניצוח במירוץ הקשיים הטכניים וקשיי התחבורה לא מנעו מכתבי הטלוויזיה וצלמיה להפיק כיסוי טלוויזיוני טוב לפעולת צה״ל
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 39 | חולי־ח הצנחנים עול ה טלו דזי ח כאשר הוטל על רון בן־י׳טי לצאת לדרום לבנון כדי לערוך כתבות, הוא בחר לו את הצוות הטכני שלו. בן־ישי, שהיה איש הצנחנים, החליט לקחת
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 40 | קולנוע כו כ בי ם ה דו הרלצמרת הוליווד מכינה לעצמה דור המשך. כדר גה, היא משתדלת לעשות זאת בדרך הבטוחה ביותר. יהמה בטוח יותר מלבחור במישהו שהפופולאריות שלו בדוקה
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 41 | קש תמיד הסבר רישמי בלתי־מזיק לעובדת ק״ומם. פסטיבל־הסרטים האחרון !בברלין חשף סידרה שלמה של סרטים מן הסוג חזה. לדוגמה הסרט הבולגרי יתרון, שזכה בפרס הבימוי.
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 42 | טרור ב ל בנון איננו ת שו ב ה ל ט רו רבכ בי ש ה תוך כ א זר ח 0בלחי־ מפרגח יי ם בעד השקפות שונות ושוחרי דמוקרטיה הננו מגנים ודוחי את הצעתו של פלטו שרון להוציא את
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 43 | היערכותו הנוכחית של צה־־ל בסיני מנ ה עליו להילחם את המילחמה חנ ה ח שנ א חוסה ך• יתוח זה מניח, כי הסכם־שלום בח־ ^ זי ת המצרית יתבסס על שלושה מר- כיבי־יסוד
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 44 | הלקח שלא הופק (המשך מעמוד )43 עיקריים הקיימים בסיני, דרוש פרק-זמן שניתן להעריכו במונחים של ימים, לא של שעות. שכן, מורכבותו וסביכותו של מיבצע מעין זה, וכן בעיות
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 45 | לעומק סיני, יש צורך בכמות אסטרונומית של מערכות נ״מ, כמות שהיא מעבר למשאביו התקציביים של הצבא המצרי, ומה שחשוב עוד יותר — מעבר למשא ביו האנושיים. • מערכת ההגנה
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 46 | הלקח שלא הופק 1¥ו>ובץ ה !11ל 0הוה (המשך מעמוד )45 קלות ׳ובינוניות בסוללות, בעיות שהיו עשויות להיפתר במהירות כאשר מערכת ההגנה האווירית היתד. פרוסה בסמוך ל תשתית
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 47 | 1ה היה > 11191חזה שחיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנים בדיוק, הקדיש כתבת־תוזיויר, תהת הכותרת ״יד־חנה״ .לתיאור המהומות שהתחוללו כמשק הספר השוכן
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 48 | אולי ״ תי א ט רון ל או מי ״ ו ה סו פ רי ם ב מ לי א ת ב ל בן הנ ״ ל בידי נתן שחם דויד לוין מינויו המפתיע של הבמאי דויד לוין כמנהלו האמנות* החדש של התיאטרון
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 49 | האם הוא חושב אותי לדביל? /ואותן•, הצופה, כמיד כמוכי? /למה היה צריף המראיין הלוכדוכי ללחוץ על פרופ׳ יהו שוע פראוור, שיאוצה /ויסביר פנימה וחוצה / ,שהתנועה
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 50 | /77ל/ן7/ק(!/7ע 1ו ₪ כ שמי שהו מ חלי ט לרכל אין גבול ללשון הרע כנראה. והנה מיקרה אחד מאלף, כהוכחה. המלחין דוכי זלצר, שכל חייו, מאז התגרש מהזמרת גאולה גיל, חי על
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 51 | ממוצ״ש 18.3.78 עד מוצ״ש 25.3.78 שבוע המזרח הרחוק בתצוגת הענק הנערכת זו הפעם הראשיות בארץ תמצאו מבחר מרשים של מוצרים שימושיים לבית. כמ: 1 שטיחי נצרים וקש
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 52 | אליפות ישראל בשש־בש בחסות חברת ״חבק״ יצרני סיגריות איכות מזה 40 שנה מטעם דוווו! 0דוה וחברת בשיתוף האגודה הישראלית לשש־בש תיערך במלון ״חמדה״ תל־אביב בסוף חודש
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 53 | ?*מען הרימני הציבורי 1 אין לי ברירה אלא להתוודות, שהעניין הזה של מים־תבל הפרטית שלנו, רינה / מסינגר־מור, קצת גדול עלי. בכל[ שבוע, חדשות טריות ישר מהחיים. למען?
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 54 | היא משח סבונג ה ושוט ב ת ־ נרים ערא־נ״נאת - אבר בשעות ה13א עוסקת הסטוחסית וריח גתו בדוגמות אומה צבאית האוסטרלי. שנ דיגמנה דליה מנור (מימין) בקיץ 76׳ עבור
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 55 | לפעמים הם מנסים להתקרב אלי, לשוחח שיחה אישית ולהזמין לבילוי בערב. אבל אני תמיד מצליחה לשמור על מרחק. אין נידנודים מיותרים, כנראה בגלל שברור להם שאני עלולה לקום
העולם הזה - גליון 2116 - 22 במרץ 1978 - עמוד 56 | תשל״ח22.3.78 , המחיר :־ 12.00ל״י (כולל מ.ע.מ<. מספר 2116 ג״האן אדסאדאת בשיחה עס עורו ״העולם חוה ..הפלסטינים איימו לרצוח אוחי! אופירה נבון
חזרה לתחילת העמוד