גליון 2117

העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 2 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי * ,המערכת והמינהדזז : תל־אביב. רחוב גורדון ,3טלפון .1(3*243386 תא־דואר • 136 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״ם,
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 3 | י 0002024802020101010101010101 ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 4 | וממשלת לבנון רואים בחרא ד זרוע של צה״ל, לביצוע משימות שצה״ל עצמו שם ה מי בצעבל בנון: !,אבן ה חו ב מהיי שם הצופן למיבצע צה״ל כלבנון לא היה ״מיכצע ליטאני״ ,כפי
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 5 | הצרפתים יודעי להטת מכל
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 6 | אנשים רבים מדי מתערבים בחייך ה גרמיים. הגיע הזמן שתהיה לך גם דעה שלך. עד מתי תמשיך להיות ילדותי ! הרי לכל דבר יש גבול. דע לנבל שינויים אלה ולהשתמש בהם לטובתך•
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 8 | נז כ ת בי ס (המשך מעמוד )6 מת לח ומארצות־הברית, לאבטחת ביט חונו? .ישראל זקוקח לפיקוח בינלאומי ולשטחים מפורזים בגבולותיה. הצעת סא- דאת מסכימה עם זאת. • נסיגה
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 9 | מכת בי ם מעוניין להיות טוב, לעבוד, לאכול ולב לות׳ אך אם יהיה ישר לא יוכל להגשים את רצונותיו אלה. מדוע שאדם נורמלי יוותר על ההזדמנויות האלה י הפשע הוא תוצר של
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 10 | לשלם אלפי לי רו ת על תי קוני ם ו שיפוצים ב מ כוני תילא ב או טו בי אנ קי שלך. אתהוה או טו בי אנ ק י לא נו הגי םלבקר ב מו ס ך, פרט ל טי פו לי ם ת קו פ תיי ם — כל
העולם הזה - גליון 2117 - 29 במרץ 1978 - עמוד 11 | בהשגת הצבעים קילקלה והפריעה.״ לשתי הבנות יש עיסוקים אחרים — לימור ( )20 היא חיילת ואורלי ()18 לומדת בשמינית תיכון. לפני שבע שנים, בהיותה בת 11 בלבד, הדהימה
חזרה לתחילת העמוד