גליון 2119

העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 1 | 1 1 311
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 2 | כפי שהגיבה בשביתת הימאים זבאל־על. במישרד האוצר מתגבשת מגסה להגיב ביד חזקה, ולדחות את תביעות המורים העלולות, לדעת שר־האוצר, לגרום סחף כללי של תביעות־שכר נוספות
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 3 | 419 מגבר 15x2וואט .5ו/וו.ח פטיפון אוטומט• טם ראש חרמי טיונר 5\1¥1/3ו/ו/וו 8סטריאו טי־פ קסטות סטריאו בואו לראות לחוש ולשמוע מוסיקה באולמי התצוגה שלשוני מגבר
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 4 | ״העולם הזה׳׳ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל׳אכיב, רחוב גורמן ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר 136י מען מברקי :״עולמפרס״ .כ/ח־פס כ״הדפום החדש״ גע״ם,
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 5 | 8 0 1 8 1£ 0 0 1 € הצרפתים יודעים להוות מכל רגע, ׳וקחים אזחה לאט. מחזיקים בה בעדינות. מתענגים על כל ת ע. הניחוח משכר את החושים. הצבע הענוג מעלה זכרונות. אך
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 6 | ו הגיד ה צפוי מ>זוג ב אול פני הסר טי ם בי שר אל השיחות על מיזוג שני אולפני הטרטיס !וראל נמצאות בשלג מתקדם. מנכ״ל ולפני הרצליה״ ,יצחק קויו, ומנכ״ל ולפני גבע״
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 7 | ג מו -ע החרקים בל לדאות איו ריסוס מוקדם במקומות הרבו• בחוץ •מנע חדירתם לבית ריסוס מוקדם במקומות המחבוא בדיוה •עצור תנועתם בבית. כ• ל׳יאקד בעולה •ותר משתהה
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 8 | מכתבים לסגוד את אדליד : כל הכבוד לשר־האוצד שמחה ארליך. אחרי שהצליח לסגור לנו את הצי, סגר לנו גם את חברת־התעופה הלאומית וגם את הרדיו והטלוויזיה. הוא מאמין
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 9 | מכתבים צריך שלעדה, או לקובץ עדות, שהם הת ג ביישוב יהיה נציג עימו יוכלו להזדהות. כך נולדה בדיחת הפרופסור שווה, שסגולתו היחידה היתה בנראה שהוא מעדות המזרח. אבל
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 10 | מכתבים מרקיאדה בטרמפיאדה ; א יהתלבדבספל חם לחורף י־ייח נמס בסס״ נטל תל מ ה מפעלי ״בלובנד תל מ ה״ בשיתוף עם ה אגוד ה למען ה חייל בישראל מגישים ל חיילי ם בט ר
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 11 | נפחממע זה דבר א חד אבל הכח ה א מי תי הוא כח ה ס 1ס המגיע לגלגלים קוראים ל 1אום מ חי ר * נפח המנוע קו^ 8 1766 00 אום 98 255.800-ל״י אום 68 ־ 246.950.ל יי
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 12 | חידו שמהפ כני בפיג׳ו אנו גאים להכריז על חידוש מהפכני בשיווק מכוניות פיג׳ו בי שראל: א ח ריו ת ל שנה לל א הגבל ת קילומטרים, לכל מכוניות פיג׳ו החל מדגמי 978ו א
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 13 | וה היה 0 ( 111:1הו ד שהיה בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנים בדיוק, הובאה כתבת־תחקיר תחת הפותרת ״מי רוצה בהם?״ בפתיח הכתבה נכתב :״עשרות אלפי זוגות
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 14 | מאמר שליש בסידרה, הדן בהיבטים הצבאיי ם של ..׳שלום ס אדאת״ והמתאר את נקודות התורפה זהסיכננים תב,:נ<ח 11 יים הנ שקפים לי שראל ידחמת חיטין השנייה״ הוא //י כזמיר
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 15 | — וכן פוליטיות !ואחריות. לכן אין זזו ירדן וסוריה (במקום הבסיסים המסורתיים, בעימקי הנהרות ,׳בצפון ׳ובמזרח טול הכורמענייננו כאן. מה שברור -הוא, שהסבת הגלגל דים
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 16 | וף אחד לא יכול לתופף כמו אהרליה קמינסקי. חוץ מהסטריאו שלו. אהרל׳ה ק מינ ס קי יודע מהו ביצוע מושלם. כמי שנמנה על צמרת נגני הג׳אז והפופ,יודעאהרל׳ה כמה נסיון, ידע
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 17 | אחו תשעה חורשים בתנקיו שו־המיסחו־והתעשיה שנח גאל הווביץ את 3ר הסיסמות שהניו נגו המעון, והחרו את שיטת ספיר שבה נלחם בעבר בשצף־ קצו המדיניות הכלכלית של הליכוד
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 18 | /₪בקשיש בקן־ 180 מיליון (המשך מעמוד )17 הוא לא נהג לפי הבטחות הליכוד ולא השיב לאחים יוחננוף כי מצירו שיסגרו את המיפעל. הוא גם לא הלך בדרך־ביניים ישרה ואמיצה:
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 19 | דון־קיחוט מסתער על מטוסי ״אל־על״ שהיה מפקד חיל־הים (ואל נשכח את האדמירל השני, שהיה בשעתו אחראי לשביתה הקטלנית בקו צינור־הנפט אילת־אשקלון). גנרל אחר, המכהן
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 20 | לאנשים ־!בונים! 777 ־.נדנד ;לאומי שהוא מה שמגרה את חי׳כ הרב שלמה לורנץ ומה שאינו מגרה את ח׳׳כ שימחה ארליך 8בישיבת סיעת המערך בכנסת התקיים דיון על אירועי
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 21 | אנשינו ציונה להחתים אנשי ביקורת של מס־הכנסה, שבאו לערוך אצלה ביקורת ספרים. 81 דקות אחדות אחרי ש הוחרם שולחנה של ציונה, צילצל אליה השחקן שדמה ט ר ־ אכא, שעמד אף
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 22 | עדיונק שי,יזע! י, ו**1-ו ע נה, עט הניעט יו(1נ.זו /׳.נ״׳ הונעזפה נ.ג. הזננד הנודנג נא אדזנה כחנוכת המרכז לסטודנטים שהוקם בתרומתו על הר הצופים. ראה כתבה נעמוד (
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 23 | גי הג ג ם היהודי כל מה שאני הולך לכתוב עכשיו הוא לא חדש. זה לא אופנתי וגם לא הצעקה האחרונה. אין לי גם שום פירסומאי מתוחכם שימציא לי איזה גימיק מבריק או ג׳ינגל
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 24 | שיחות גקא היו אוו׳ אבנו׳ ממשיך לדווח עד שיחותיו עם אנשי־צמות ואנשים ברחוב לקראה אוקטובר ן */יידתי כ״עיר המתים״ של קא־ 1/היר, שהיא עיר־בתוך־עיר. זהו שטה־ענק
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 25 | * 1**101א* 1*1 *1 שלושה על מעטפה אתת 5 . , בול מצרי (באמצע) המפאר את הנשיא אל־סאדאת כ,,איש השלום״; בול לובי (מימין) המוקדש ליום־השנה התשיעי של הקרב בכראמה בין
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 26 | מן העתונות מבוטחי ״צובר״ של הסנה ן לא סבלו השנה מתת״ביטוח ^ בעקבות הפרסומים האחרונים. בי • :רוב הדירות המבוטחות בארץ נמצ־ 1יאות בתת׳ביטוח נראה. כי תכנית
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 27 | !ודידה שווה כשני מיויון היו״ו הציע 200 ארו הממשלה קבעה מחיו שר 230 איו וווו 1... חדירה בירושלים ל מדוע היא ניח ש לי דרל שוו בוי ׳ ר רל ש ע בד ישראל ישעיהו
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 28 | במדינה העם מעשה־־הזוועה שלא דיץ־ן במהירות הבזק נפוצה הידיעה :״המחבלים נחתו בחוף ראשון־לציון.״ הכל המתינו לזוועה... אחת הבדיחות הנפוצות1בארץ ד,יא שאסור לספר בה
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 29 | לפני בית־מישפט צבאי או אזרחי. תחת זאת ׳נגזר עלייה מעצר מינהלי של חודש ימים. ה כנ ס ת ע 1לוע1ה סינלני־דרן־ עצוב , ך* ההכנות למסיבה הגדולה באילת, היו ביום הששי י
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 30 | מ ר ישעיהו הי ק ר (המשך מעמוד )27 פרו וילונות הדורים. נברשות־חשמל מייו־חדות, שהוזמנו על־ידי אשת היושב־ראש, נתלו על כל מנורה. 1070 מן ^ ה מ חי ר ף* הוצאה הרשמית
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 31 | הצוות, שהניאו רמוטי הוו את תהילתו נמיוחתת ששת הימים הנכו־ענשיו אויביו המויס ביותר נציג־ הטייסים עודד אכרבנאל נציג־ התחזוקה איתן רוזמן נציג הדיילים עמי שוורץ
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 32 | גנרל הנד נגד אל־על (המשך מעמוד )31 כי אל־על מעסיקה כיזם לפחות 4200 עוב־דים מיותרים. הכיצד 1בראניף מעסיקה 76.4עובד לכל מטוס שהיא מפעילה. אל־על מפעילה 16 מטוסים,
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 33 | ניק ח״כ יצחק נון לשבועון הארגנטיני לה סמנה אי יוסטד (״השבוע ואתה״) ,שבו תקף בצורה גסה את ראש-הממשלה מנחם בגין :״הוא מתנהג כפרימדונה רהבתנית, ומבחינה פוליטית
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 34 | • ״ אואחד לא נפרד מבן־זוג כאשד טוב מבעלה.. .ביג וביו ודם זה פשוט לא הלון שנה אחרי היכרותם וחודש אחרי הולדת בנם יונתן, שהוא בן עשר כיום, נישאו רבקה מיכאל׳ ויורם
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 35 | אומרת ונקה מיכאל׳ ,שננודה וזה נמשך כך כבר כמה שנים״... 1׳ ני לא שח במסיבה בתקופת נישואיה לסוכן־הביטוח יורם ליבוביץ, לא נמנעה רבקה מלהופיע, כהרגלה עוד מימי
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 36 | מר ישעיהו היקר הפלג עם מכוניתו לאירופה > 0זין (המשך מעמוד )27 לגבי מכירת הדירה לישעיהו: ,הוחלט להשתיק את הפרשה. ד״ר מאייר עצמו סירב להתייחס לנושא בשיחה עם
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 37 | הבולדוזר באלמנה הזקנה ד ידיעה בעיתונות מסרה כי דחפורי עיריית תלי י אביב הרסו בית בפינת הרחובות ז׳בוטינסקי אבן- גבירול, ללא צו־הריסה. כגנבים בלילה הגיעו פועלי
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 38 | אס החלטת לעבור לתחליף קפה- עואל את עצ תן קודם ס• מייצר אותו. אם החלטת לעבור ל״תחליף קפה״ אל תסתפק כחיקויים. ליבר מציעה לך את ״ברזיליה״- משקה קפה חדש המיוצר על
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 39 | נן ה־ 18 נגש בווונת הזוהרת!המיליונרית, הוזמן עדידה לבילוי בן חצי־שנה באמריקה וקיבל שי ליום הולדתו: מבתי ת ש שזו״ ה 2 50 אלף ל״ י חדשה במתנה. לדבריו, בעזרת קצת
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 40 | הרוזנת נותנת מפנרנו מיגימום ה סר ס הראשון מי לין! ל י מי לין! י י הפרס הראשון לזוכה אחד בטוטו הוגדל ל 2-מליון ל׳ י! בטוטו הסיכויגד 1ל ותר! המועצה להסדר
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 41 | אותה שעה ׳עצמה !ערכו חיילי הג״א בדיקה מוזרה לא פחות .׳בגברים אחרים. הם ער כו על גופם חיפושים בעזרת שואב־אבק ומכשיר ׳לבדיקת לחץ־דם. למתעניינים לפשר הבדיקות
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 42 | לקראת אוקטובר (המשך מעמוד )25 התאריך המסתמן כאופק הוא אוקטובר — אוקטובר .1978 אז יפוג תוקף הסכם הפרדת־הבוהות כסיני. לקראת תאריך זה יתחדדו בד !העניינים. המצרים
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 43 | פם ח כמחידי יציאת מצרים אנחנו חושבים שאפשר לעצב, לייצר ולייבא רעיונות מקסימים במחירים סבירים. וזה בדיוק מה שעשינו. הכנו עבורך מבחר מרשים של מתנות עם ״קלאס״
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 44 | שיחו־־ הופיע ו ליון חדש מאח רי המסך שפיחוה על שפת הברוכה בין המשתתפים : יונה וולד, ע מו ס קינן, יוסף מונדי מתם ראובני, י.ז* .אברמס קי ורינו צרור. בג ליון: הנו
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 45 | חשוד בראד אירוח מישטרתי העיתונים נגד בטלוויזיה מחקר שנערך לאח,רונה הדליק נורה אדומה אצל המו״לים ׳של העיתונים בארץ. עלפי המחקר התברר, כי הקמת !תחנת טלוויזיה
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 46 | ו מ תנ א 9 9 >1 6 די ס ^ין א כ ^ ס ב ל טי ם 3י ק 1ר -ס מנ א ל פו ל ר לז ^ ר׳ צ ד אורחי ם בי שראל 6׳ פ ר ״הקולנוע הוא: שדד,־קרב״ .כך הגדיר ׳ביטאי־ק׳ול׳נוע
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 47 | אנשים לאהוב זה את זה. גם אם הצדק עמך, יאסור לך לכפות את דעתך עלי. נגד זה אני מתקומם,״ אמר פעם בתוכנית־טלוויזיה בצרפת (שנים לאחר־מכן אמר קובריק דבר דומה בהתפוז
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 48 | במבצע ו\וו־ /\0 £חד מיוחד לכבוד החגים אנו משלמים לך 2,000 ליי׳ בעד מכונת תפירה ישנה,מכל ם וה ובבל מצב בעת רכישת מכונת התפיח החדישה והחשוכללת בעולם נצלי את
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 49 | .ל א לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים1 סלט הסלט האגדי הבא קרוי סלט איזבלה, על שם חוטר רופף ודהוי של צלמו, שאותו אכלנו במיסעדה מסויימת. רק כדי לתת מושג
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 50 | במדינה ת עו פ ה חוג הסרט! הידידות בין שני _ הצוותים החדה באוויר ונמשכה בבדא קבלת מודעות לכל העיתונים במחירי המערכת פירסו אידי א ל אבן גבירול 110 תל-אביב (פינת
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 51 | רשימת עזר לעקרת הבית. אורז איטריות הרשות העליונה למזון, תכננה עבורך רשימה של: חומוס יבש סוכר שמן קמח שעועית לבנה שימורי פירות וירקות שימורי בשר שימורי דגים
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 52 | ילדי ם צריכים ל ל מוד רק מה ש מ עו״ן אותם £ו כי צ ד התרגום תדריךמ יני לילדים הו גלההמלךפדיהצור המסזרסשלאליעזרכרמי ^ ספד ״צלבני״ לבני ־ הנעורים תרגום ברבאבא מצא
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 53 | מה זה בן? מה זה בת? ציטוטון פיד שיגיע שלם. ושלחו. והעם נשאר כלי מלך נחמד לאדום, אגל מאידך אינו חושש מפני שיגעונות של מלך טיפש.״ שירה אימסטיק המהפכה המינית
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 54 | ^ ילד ניתן למדוד שאפתנות באמת- \ * מידה, היו השחקניות ששותפו בסרט הלהקה מצליחות לבטח להשיג את השיא. דומה כי מעולם לא נקבצו בסרט ישראלי שחקניות בלתי־מוכרות כה
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 55 | אביב יחד עם הכלב שלה. היא צנומה ודקיקה, וטוענת כי במהלך הצילומים כינו אותה ״תגלית״ ,כי, לדבריה היא־היא התגלית של הסרט. גילת מאוכזבת ממה שראו עיניה אחרי שהעורך
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 56 | 0העואפתדזת לנשים כלות ו ח תני ם השתלת ריסים: בשיטה חדשה מכון ליופי כללי, אקסלוסיבי מפואר בסטייל אמריקאי ה שתלמות כוזורזת עיצוב שיער ו ת סרוקו ת לאיפור: קולנוע,
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 57 | מילחמת חיטיו ה שני ה (המשך מעמוד )15 עם 150,000 כלי רכב (מזה כמה ימים נאסרה תנועת תיירות בין ישראל לשכ נותיה! ,בגלל ״מגיפות בקר״ שפרצו בן! ורק מסיבה זו נמנעה
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 58 | יעץ מע\הו ב שם בוגרט שנ שי ם אינן יכולות לעמודבפניו.״! מילחמת חיטי! ה שני ה (המשך מעמוד )57 טקטיים מדוייקים וארוכי־טווח, הגורים למטרות ;קורה קרקעיות כבד תנאי
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 59 | מטעם וחזדו-רזדדזי* וחברת בשיתוף האגודה הישראלית לשש-בש תיערך במלון ״רמדה״ תל־אביב בסוף חודש מאי 1978 יצרני,משווקי ויצואני לוחות שש-בש שלושת הזופים הראשונים
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 60 | אל תתפסי לדאגה אס תחושי בחיוורון לא רגיל בפנייך ורגישות מוזרה לגבי כל הסובב אותך, נסי לשלוט בהרגשה זו, ואל תתני לאנן|ו(וו! שים לנצלה, הגיעה ה: 1 21מרס - עת
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 61 | אתה ונ ל אוצר:״ ברא דן־ הנו ף ד או תו בדה ח כפליים אם נמצאו תבר שו ת ך אגרו ת מילווה ק לי ט ה ע ד 36,000ל״י וליהנות מההט בו תהב או ת: ואגרות מילווה ב רי ר ה
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 62 | פע ם היו מ ק רד־ ם,. כשמדברים על מקררים כדאי לדעת להבחין: יש מקררים ויש ״תדיראן וחצי״. כשתראי את ״תדיראן וחצי״ תביני למה אנו מתכוונים. ״תדיראן וחצי״ היגסמושג
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 63 | במדינה (המשך מעמוד )50 שיחשוב על כך. עד היום הוא עוד חושב. * לפני שנה הקלטתי ארך־נגן, שאת רוב השירים שבו כתבתי בעצמי. זה עלה לי יותר ממאה אלף לירות. הסתובבתי
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 64 | 77(/77/7/(/77ע(מ;ד׳ע(/ע הני שואין שנידחו מירי זמיר היא, כידוע, אחת הדוגמניות הידועות והמבוקשות ביותר בארץ. גם על המסלול וגם בסירטי פיר־סומת. זו הסיבה שהיא חזרה
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 65 | ״להתכייף״ בא לי בסנדלי גלי ים, חופש, קיץ שובב, אני ו״הגלי שלי״ תמיד ביחד. סנדלי ״גלי״ האוריריים והקלילים עושים לי כיף בקיץ. כל החברה יספרו לכם איזה רומן ארון
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 66 | חדשי לאודוקא. אבל נקי ורך וריחני. כמו חדש. אחרי כל כביסה בסופר וויט. סופר וויט, אבקת הכביסה המחדשת של עץ הזית, אכן עושה סופר כביסה, סופר חולצות, סופר סדינים.
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 67 | ח״ם משוגעים נוסה אמריקה למה נוסע הבנדאם לחיות בחו״ל ו או, אז יש כל מיני סיבות שונות ומשונות. אבל אם הייתם שואלים את !משה ממלון למה הוא נוסע, אז הייתם שומעים
העולם הזה - גליון 2119 - 12 באפריל 1978 - עמוד 68 | :יסן תשל״ח12.4.78 , מספר 2119 המחיר
חזרה לתחילת העמוד