גליון 2120

העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 2 | שלו. של לדיברי חוגים המקורבים לבן־נתן החליט* גריגייע להיפטר משלו, משום שידע שהוא יפסיד תמיכה שידי עיתונרלשעבר של שלו, אם זה יעבוד כדוברו. עלח שבון מי נסע מז כי
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ .שכזעון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אכיב. רחוב גורדו; .3טלפון 243386־ .03 תא־־דואר * 136 מען מכרקי :״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״ם,
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 5 | ספורטאי מס 1,י ממליץ על ! מסטיק מס׳1 1 וזו ״׳ו ו מו מ מו ז8זז ויז*זו* זדו!״זהוד.ן יי!! 1ויי ווי 1111*1*•11 |))1117 1,2411׳ ויו^״זיו ויייייו יו לפד ו1ו1083ו18!3
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 6 | סוף השבוע יחייב נסיעות ופעילות.מורטת עצביס. בן־זוגך עלול להרגיזו באדישותו ובאי־נכונותו לשאת עימד בנטל. בעיות של דייטה יעסיקו אותך. מראך החיצוני עשוי ל־המריצך
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 7 | בקיץ לים ״ )30 אוברזון״. זהו הכיוון שלך ושלי, כיוון שהתמסרתי אליו ה שנה-בגדי ים. ה עו ל ם הזה 2120 בגדי הים מעוצבים בצבעים אחידים או בהדפסים קטנים
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 בונו של גלילי לא היה מבייש אף עסקן מפלגתי בא בשנים. תחילה, כיצד הגיע לידי המעשה המביש של עיון בגיליון העולם הזה? התגלגל לידו גיליון, הוא
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 9 | מכחבים הפרת ממשלתית הביקורת המופנית אל ממשלת הליכוד מקיפה כל כך הרבה תחומים, עד שמרוב טענות ומענות אין מתייחסים אל אחת ממגרעותיה הבולטות ביותר של ממשלה זו:
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 10 | שי חתהסאחבק המיליונר הע צוב בתמונה למעלה אתם רואים את סאחבק ומנהל העיתון חותמים על חוזה המבטיח לסאחבק מיליון לירות לשנה תמורת זכרונותיו האישיים. עם חתימת החוזה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 11 | ״גלילה אצי ישן על מזרון פרדייז. זאת״. עושים שלא באלה מטפל אצי ביום גבי ג ;55 ,.פיזיוטרפיסט ״אני לא מוכן לפשרות מ א חו רי הגב״ אומ ר ה פיזיו ט ר פי סטה מנו ס ה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 12 | גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני • 25 גונה כדיו?, הקדיש כתבה מורחבת לנושא המילחמה הקרה כין הגוש המזרחי למערבי, תחת הכותרת :״כיצד ניצח השלום?״ כפתיח הכתכד
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 13 | 50 1030 שמע בקול להקת אבבא. שמע בקולם של ביורן, אנה, בני ואינפריד משוודיה, חברי להקת הפופ המצליחה ביותר בעולם, אשר מכירות תקליטיה שברו את כל השיאים מימי
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 14 | לבנון: דעתו של קצין ההרגשה היא קשה. באנו לשם בצבא גדול, עם גייסות אדירים, ולמעשה ניצחנו. אבל ההרגשה היא שלא היה את מי לנצח. ההרגשה היא שלא היתה כאן למעשה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 15 | ע ח־׳בו־ אבי , 59יפו ( אונותא בנ -כ בי ר) בוא לראות אתה מכוני ת הברי טי תהמהפ כני ת — ה מ כוני תהחס כוני ת ביותר*. מנוע א מין ו חז קהמתחרה בביצועים של מנועי
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 16 | השויס ש}א שות 1נצה״} מעולם לא היתה. בישואוו ממשרה שנה ובים מחבוי ה ח״בי־ו!וגיוס הצליחו להתחמם משוות 51 לא בצבא ׳שואל כמו ממשלת בגין.. .העו ל ם הזה״ ממשיך לחשוף
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 17 | דנטים. המדינה צריבה גם אקדמאים.״ צה״ל במילחמת־העצמאות במשך ששה חודשים׳ שלושה חודשים כתותחן ביפו, ושלושה חודשים בקסטינה. קשה לאמת נתונים אלה על פי מיסמכי צה״ל.
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 18 | מכתבים מחדל ההכרתי שלושים שנר. לחמו בנו המצרים וניסו לכלויתנו: .החנה, אחרי כל הדם ששפכו, היינו מוכנים לגלות נדיבות ׳ות׳חיב־לב, כדי להיענות להצעת־הישלום של
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 19 | ריח חריף מאד נודף מהצעת־החוק החדשה ריח נו 10 **ומואל תמיר התעורר חצי שנה. מחלומו־בהקיץ, שנמשך כמשך שישה חודשים אדה היה עסוק כעצם הרגשחדהאושד שהנה סוף־סוף, אחרי
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 20 | לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא :ינלאומי. ה אם ינה 7־ונ״צ, א ת > 1ערבוו־ה 3ח*רות של בן־נתן, ומה נ שבר ל חנ ה רובינא? 0חבר־הנאמנים של הסוכנות היהודית,
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 21 | אנשינו הם הסאטיריקאי הימני מאיר עוזיאל והבדרן־שחקן דודו טופז. למרות השביתה קיבלו השניים האחרונים תשובה שלילית, וכמועמדים נבחרו המנחה מני פאר, המנחה יעקוב אגמון
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 22 | ועכשיו סרס ביחד מסכמי את שת״ס -שלוש מ -חח* -לים נכנע! עוברים עלי ימים קשים. לפני אקזיה שבוע ישבתי בבית נורמאלי לגמרי בתל־׳אביב ודיברתי עם חבר שלי על איזה סרט
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 23 | החידון השסע ל אז ר ח מהי פצצת המיצרר? נשק המעטים מול הרבים __ קטלנות הפצצה בפיזורה הרב מאיר רהז מיהו הנורמאלי ומיהו המשוגע? 1 האיש !שבתמונה עומד לו באמצע הארץ
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 24 | צבר חבהו־ת אביטל בקאהיו אביטל דלוגוף, ישראלית לשעבר, הנשואה לארט דלוגוף, בעליו של מועדון הווילג׳ גייט המפורסם שבגריניץ׳ נילג׳ בניו־יורק, כפי שהצטלמה בקאהיר
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 25 | שיעור בבית־הספר בית האושר שמנהל אש״ף באחד מפרברי ביירות. התלמיד הפלסטיני רושם על הלוח את המישפט :״הפלסטיני הוא לוחם חזק. הוא נאבק כדי למצוא צדק דווקא במילה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 26 | החידו שהאח רון בסטר או : וח 3 *6ץ 3ן ץ 0־ז 5 6 3רח 3ח 0 9׳!ק *0ג/ \ 1 א -220 /־/61ו60 86) 61־5161 6 06014 /ק 60 005561-16 ! 0־5161 ־ 601461ק 5ץ 0א 2־ו6ץ 10ק
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 27 | אורי בן־אר׳ הוא נץ אן־ אין מתכוון ״לכי שעה׳ ל חזו ר וות־אדוו יבואר מ ן /עם ארוך גונן ורב־ארוף בו־רב במירחמת •וסיחכיפזו׳ם פטריוט \ ץ עלה לישראל, ואז תמתח ביקו*
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 28 | ן — פטריוט סיו־יור ק דיאודורנט לא שוז ב 4 -ני חו חו ת כוב שים: ^\וז 0 8ק _,5ו*מ _0ו=ו (המשך מעמוד )27 יורק כקונסול של ישראל,״ אמר לאנשי המשרד .״אחרת - ,מי היה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 29 | כאשר דובר על החלטת מועצת־ד,ביטחון ,242 הם הבהירו כי לדעתם איו החלטה זו חלה על ״יהודה ושומוך ורצועת־עזה. ההחלטה אומרת (בגירסה האנגלית, להב דיל מן הגירסה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 30 | היו ב עו ד שנ ה חדר ילדים עם חייוחסכוו גפבא עדיין לאחשבתם על שם בשבילו — אבל ברור ש תר צו שי היו לו משחקים וספרים ורהיטים ו או פניי ם. וצריך לשלם עבור כל אחד
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 31 | אחרי גו מ ה מאיר, אבא אבן, משה ד״ן ויצחק ובין, הגיע גס תורו ^ חת המטרות החביבות ביותר על י חיצי הלעג של ראשי הליכוד, ובהם גם מנחם בגין, היתה בשנים האחרונות
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )29 ישראל היה נוסחה שונה לחלוטין מזזז המוכר כיום. הוא החל במילים: בזכות הקשר ההיסטורי והמסורתי הבלתי מנותק של עם ישראל לארץ־ישראל, ובזכות
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 33 | ..הס לוחמימ גס בזקנות!״ טען ..העולם הזה״ .סגן ואש העיויה מכחיש ־ והזקנה מכחישה את דבריו 1 1 במיקרה כזה יתמוך עיתונכם בצורכי הציבור ולא יעמוד לו בדרכו. עדכ אן
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 34 | האיש שהרהיב המתי למען ה 1*1 !11117111 צביקה פיק -מלהיב את המוני מעריציו. כשהופיע בשיער גילם 1111111111111 את דמותו של קלוד הופר בוקובסקי, השורף את צו־הגיוס שלו
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 35 | ילחמה -ביקש בעצמו שיחדור מן הוא הדין לגבי מיספר המשתתפים. אילו השתתפו 100 אלף איש בהפגנה השנייה, לא היתד. לכד אותה המשמעות כמו להשתתפות 40 אלף בהפגנה הראשונה.
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 36 | עולו בטוח -בעורך 1 (המשך מעמוד )35 הפופולרי ביותר •שהופיע בהפגנה השנייה : הזמר צבי (״צביקה״) פיק. אשת.,מוזעגר תו־אשון״ ביקה פיק נבחר בשנה האחרונה ,3כזמר־השנה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 37 | במדינה עיתונות הקריקטורה עודא ה תה הסיפור היה נחמד. היה זו רק חיסרון.אחד: הוא 7א !היה גכון בבית הארץ התהלכה השמועה מחדר לחדר, התנפחה ככדור־שלג. במרכז הסיפור
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 38 | ! אבל הכח ה א מי תי ה 1א כח ה ס 1ס המגיע לגלגלים !7וראים לו ואוס קא6 מחיר * מחיר * נפח המנוע קו ^ 8 ל א גו ללמ.ע. מ 1766 00 אום 98 ־ 255.800 ליי אום 68 ־
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 39 | שלושה היו חשודים בשוד. לשניים ניתנה חסינות כוי להושיע את השלישי -אבר גס השריש׳ זונה השודד השלישי? ך* מטה מישטרת מחוז תל-אביב ״ שררה בשבוע האחרון אווירת נכאים.
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 40 | ו.יו_ן ו.שורו ר.שזייעד־ (המשך מעמוד )39 לעניינים האלה.״ הוסיף קייקוב :״באותו זמן נסעתי עם רפי גוט לביתו של יהודה חזי, ורפי ערך הכרות בינינו וסיפר לחזי שהוא
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 41 | והשמנה נודה חגגה את המאורע שני האחים אלפרון לדין, כשעדי התביעה העיקריים במי׳שפטם הם שלושח האחים נגר: יפת, נפתלי וחיים. ניסים אלפרון הורשע ׳ונדון ל־ 30 חודשי
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 42 | או־בה- הט&פון ב על כו שר הספיגה הטוב בעולם לטמפון או־קה, העשוי צמר גפן כבוש, כושר ספיגה ענק שאיו לאה טמפון.אחר. לעומת טמפונים אחרים המתארכים עם הספיגה, מפין
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 43 | הוד ע ה 11ת ע1ור לר ל ה חלי ט ההלע שו ת בדבד • קו: האינפלציה הדוהרת והאפ שרויות השונות לה שקעת כספך מק שות עליך בב חיר ת צורת ה ח סכון המת אי מ ה לך. לפניך
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 44 | שידור מאחרי המסך צד״ ש ליד״ לונדון עורך עלי כותרת, על שאיפשר לאיש התנועה לשלום בטוח, חנן .אכדמסון, להראות את פרצופו האמיתי לעיני עשרות אלפי צופי הטלוויזיה,
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 45 | לית, החלה במחלקת החדשות התחרות על המישרה שהתפנתה. ראש המחלקה חיים יכין; מיהר להביא מהרדיו את אלישע שפיגלמן, כשהוא מבטיח שהתחרות בין מועמדו, שפיגלמן, לבין
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 46 | האמריקאים יודעים להגות מכל רגע. לוקחים אותה לאט. מחזיקים בה בעדיוות. מתעוגים על כל רוע. הניחוח משכר את החושים. הצבע הענוג מעלה זכרונות. אך הטעם הטוב עור לפניך.
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 47 | 1x 1כ ^נ רי ם! קציצות בלתי מתפרקות לכל מיני יפהפיות מתפרקות הקציצות, שמירשמן הופיע במדור. אני חייבת להבהיר: הקציצות אינן אמורות להיות חזקות וועמיודות בפני
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 48 | קולנוע במאים הבמאי עו 9ר1ש ••919 חיים צנטנר בית המסחר הגדול כארץ לארנקים, מזוודות ודברי עור. לר ג ל היובל מכירת יקבל כל קונ ה כשי מ חזי קמפת חו ת אישי חינ ם
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 49 | לוגאנו, שם בילה צוות ההסרטה ימים ארוכים, יכול ארדמן לכתוב כאוות־נפשו. העיקר שלא ישוב לנהל בנק. בריטי בדימוס ונסיכה הודית, על עבר משותף בהודו, כשהיתה עדיין חלק
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 50 | נטרה בת 18 ומאבקה לחיים מאושרים רב מכר עולמי שהפך לסרט כביר ש?נו0 (המשך מעמוד )50 גד דנציג, המוכר יותר כצלם, יהפוך במאי לצורך בני תמותה. שמעון דותן, שזכה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 51 | עומת לנבדיס קצ ת בסף בבנק לאומי. ונבעויו מחכה להם ב סך גדול... ״תראי, ת ר אי כמהשכסףי כול ל ג דו ל. כ שנו ל דן הנ כ די ם ש מ תי ע בו רםקצתכסףב בנ ק ל או מי ו
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 52 | באחרונה הצטרכו שלוש נשים!/נווסמות -המשורות דדיו! וב־קוניץ, הזמות מיכל טל סאין דהטסויץ יה וינה חווית - אד האמהות הבדתי־ 1שואות. אמהות שואדיות ־ שהתנס ובבע ״
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 53 | אינם מקנים כל הקלות לאם זזלא־נשואה, וצעקתה של ח״כ אורה נמיר, שהיא אחת העומדות בראש אירגון נעמ״ת, להעניק מעונות־יום חינם לילדים, היא בבחינת צביעות גמורה. במקום
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 54 | האםזהכד אי (המשך מעמוד )53 להתחתן עם אבא שלה. היא אינה מוכנה לחיות בלי אבא. כשהתייאשה מהעובדה שאחזור׳ לגור איתו, דרשה ממני לחפש אבא אחר. היא רוצה עוד אחים
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 55 | הנערה המגדגת בסרט ״ אסקי מו לימון״ את התבדה המכוערת של הגיבורה ומימין ומשמאל) ינ ה ותמ י רה ( למ טה ) תיפהמ די ״ 1אמר הבמאי בועז דוידזרן לרחל שטיינר, כאשר
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 56 | המכוערת היסה (המשך מעמוד )55 לעשותו היטב עד כמה שאפשר. נראה ש־היתר. בסדר, כיוון שאחרי יום הצילומים הראשון החליט בועז להגדיל את תפקידה, על חשבון שני תפקידים של
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 57 | במדינה אמנות יש 13י ב 1ועד 31ה ״זוהי בורגוכרפיה צעקו המתפרעים, הסתערו עד הצידוסיס בתערוכה וכרמו דנעידתה המחזה נראה כלקוח מתוך דיווח על תערוכת אמנות מודרנית
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 58 | אשד צרפת, בודה, על הבמה ^ מי רצח את ח״ם ארל 1זורז ב? ^ נחלת! המצרית של אהת! מגד ^ ו.בי ליטווין מביאה ״תחרים יקרים לידינז הזרות והגסות מוסכם על השד המר...״
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 59 | רי את עצמו, ובקשריו עם הקרקע, המאפ שר לו, תור כדי הגשמה עצמית, להתקשר כאופן אורגני עם בל העם וכל האנושות...״ בתהליך זה ראה את לוז התחייה הציונית. יחד עם זאת
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 60 | ^ 14 אלף ממניות נגנבות מד שנה - ורק 3גנבים נעצה י*ו״ח ועדת־־שימרץ התפרסם ב! עיקר תודות לגילויו — או אי־גילויו — את ממדי הפשע המאורגן בישראל. פירסום הדו״ח עורר
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 61 | גוריות: אחת ובה הרשימה כולה על-פי סדר מיספרי־הרישוי של המכונית ! השנייה על־פי סוגי המכוניות ושנת הייצור שלדין, והשלישית על־פי ציבעי המכוניות. למישטרת ישראל אין
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 62 | גונב ה מכוניו ת תשבץ הווא!0 2120 (המשך מעמוד )61 עבודת המישטרה. מרביתם — בעיקבות פניות של אזרחים שהבחינו במכוניות גנובות. בשנה האחרונה עצרה המישטרה בעוון גניבת
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 63 | *ליפות ישראל בשש־בש בחסות חברת ׳׳דובק״ יצרני סיגריות איכות מזה 40 שנה מטעם דעוו! 0רו ה וחברת בשיתוף האגודה הישראלית לשש־בש תיערך במלון ״רמדדר תל־אביב בסוף חודש
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 64 | { 1הסנה ו1י1ן צועית 1111 חווו₪ע 1מ !7ע(/ע כ שיואל שר ל או ס ט רלי ם מי שמע על אחד כזה שנוסע לגרמניה, מופיע שם יומיים רצוף, חוזר ארצה, נשאר 10 שעות ומייד ממשיך
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 65 | ״ להח כיי ף ״ ב א לי ב סנ ד לי ג לי ים, חופש, קיץ שובב. אני ו״הגלי שלי״ תמיד ביחד. סנדלי ״גלי״ האוויריים והקלילים עושים לי כיף בקיץ. כל החברה יספרו לכם איזה
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 66 | ? 01? 0 1!1
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 67 | 111 צ 1א דעונו] תחמוד שמה, דורית צדוק. ומי שראה את הסרט הלהקה יזכור אותה, כמי ששיחקה את החיילת המתמסרת לגידי גוה בחדרה שבבסיס. עם שיער קצוץ, כוכבים על העיניים
העולם הזה - גליון 2120 - 19 באפריל 1978 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד