גליון 2123

העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 2 | הגיעו לתפקיד מחיל־ד,מודיעין. הם לא היו מודעים לבעיות העיתונות וחלפה תקופה ארוכה עד שהבינו את תפקידם. אלה שהגיעו לתפקיד מאמ״ן לא תרמו, מטבע תפיסתם הצבאית,
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 4 | ״העולם הזח״ ,שמעון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדח: תל־אכיב, רחוב גורדון ,3טלפון .03*243386 תא־־דואר . 136 מען מכרקי :״עולמפרס״ * מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ, תל
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 5 | ב אווי ר ה רו מט א ^ שי ^ין תכשיר שיזוף מעולח מיער במיוחד עבור גוטקס עלכלקניר. ^ ש ל בגד־ חוף. א העולם הזה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 6 | מכח בינ[ | שיחת הסאחבק עייזר הגיועי חופש דיבור — לא לרגגרטיב ! ״ א ה לן, עייזר ! מ ה נשמע יאין הענייני םזמה ככה י אני יודע שאתהמתפלא לר או תאתשאחבקאח רי שלא
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 7 | טומאיקה קרבן נוסו־ במזבח הקארטלים עד לפני מספר חודשים התנהלענף הפורמאיקה בישראל על מי מנוחות. תושבי ישראל קנו פור־מאיקה מטיב מעולה, במחיר סביר עם אשראי נוח
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 לבנון ואת תוצאותיה כרע הכרחי. הכתבים הצבאיים כמעט ולא דיווחו על ההרס, וכשעשו זאת דאגו תמיד להדגיש את השיקום הנפלא, מעשה ידי צה״ל באיזור.
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 9 | מכתבים רה רבה ואותם כותבים חייבים לעמוד לדין. הקצין הצעיר שפירסם את רשימתו הנ״ל פגע בכבודו של צה״ל בצורה חמו רה. דבריו מהווים כתב־אישום חמור מאוד ונדמה לי שעד
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 10 | מה ביק שה בת 1של פ שנ ל אתר, שעבה את לאנשים הנמנים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. האפיקומן. וכיצד הד הי מהה״אל״ף־בי״ת־ את מ תחריה ! כשההמן אשר ידלין, מזכ״ל
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 11 | אנ שי ם כתבת רשת ה ט לוויזי ההאמ רי־ך ך 1 1ן| 1 ן ן ,6ך י ; 1ך1,ן ק אי ת או״ בי״ סי בי שראל, חגגה א ת 1י| 1 131 8 11 כני סתהלתפ קי ד מי ספר חו ד שי םלאחרש
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 12 | עורר ווהעולם הזה״ עונה על ש אד ה ש הופנ ת ה אדיו עי״ עורכי ביטאון הס טודנ ט, הירושלמי• ״פי האתון״ הסתדרות ה ס מודנ סי ס ב אוני ב ר סי ס ה העברית, ירו שלי ם
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 13 | מיספר ההגדרות לפאשיזם הוא כמיספר המגדירים. אין הגדרה המקובלת על כולם, או אף על רובם. כל הגדרה מושפעת מגישתו ומדיעותיו של המגדיר. מארכסיסט אדוק בוודאי מגדיר את
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 14 | ועי לו ס 0081£ס א£001$0 * 1 8 1 היום את יכולה ליהנות ממנו הרבה יותר. היום את יכולה לתת לגבר שלך את ״אדיסון דבל טו״ — סכין הגילוח המהפכני החדש. ב״אדיסון דבל טו״
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 15 | רנני אובעח חודשים נתח בלונדון סעיו חמא />1נציג אש״ 1ודונו חוה־השרוס בו. בנאום לזיכח מתאר ידידו, ו ו עיסאם סאואסאוו ,,את דמותו והשקפתו לפגי ארבעה חודשים נרצח
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 16 | ׳אסר עראפאת וחאלידה חמאמי(במרכז) ,אלמנת הנתח, בהלוויית חמאמי בביירות (המשך מעמוד )15 הערבי, ולחולל תמורות מרחיקות־לכת במיבנה ובהשקפות של מישטרים ערביים
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 17 | הסוכן המורשה למוצרי נדדמעע־ק לר עכשו, לתקופה מוגבלת בלבד, עם כל קניה של אחד ממוצרי מץ המעולים:טלויזיה צבע ושחור לבן, טלויזיה ניידת, מכונת-כביסה, דיפ פריזר
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 18 | מדוע הוא נרצח 9 (המשך מעמוד )16 האדיר של הפלסטינים לסמל של זהותם הלאומית. פת״ח ידע כי התפקיד שירש מורכב וקשה בהרבה מזה שעמד בפני הדור שקדם לו. אז היתד, המטרה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 19 | יע 1י 4 י י־ ־ 10 1 1 יאל נר צ ח ביד• אוי* ה שלו ״אנרי 99 לעול ל א אפגו ש עוד באד כמוהו. חמר 1ד ב די ר ר בר תמיר, רזה סגפן. הדבר הראשון שבלט אצלו ^ מיה זוג
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 !בבל זאת עלה בידי קוריאל להפעיל את ׳בן־בלזז למען עניין טוב. ביקשתיו למביא לפני בך ב׳לה את פרשת מרסל ניניו ושאר אסירי העסק־ביש. קוריאל הכיר את
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 21 | חופשת יין ושושנים ברודוס 3950 ליבלבד למשלמים 1/3ממחיר החופשה עד 31.5.78 מובטח המחיר לפי שער המטבע ביום ההרשמה כמו כן ניתנת האפשרות להארכת הטיול לאתונה ל־ 4ימים
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 22 | הם לא מספרים, וכשדובר צה״ל מספר — גם הם מספרים. שהרי ברור שאם דובר צה״ל לא היה מבטל את הכחשתו, ועומד על גירסתו ששום־דבר לא התרחש, אז באמת שום דבר לא היה נכתב
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 23 | ב היו תי משובש ידוע נדמה לי, בז מן האח רון, שחלי ם אצלנו שיבו שים ח מו רי ם, ל או דוו קאבתח בו ר ה הציבורית אלא דוו קאבת פי ס ת העולם. מ שהו כ ל־ כן משובש
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 24 | כמה שממ עוד תגיד ״כשאהיה גדול״ אתה כבר בן !30 שלושים שנה. סיבה טובה מאד לחגוג. סיבה טובה מאד בשבילך — לחשוב על השנים הבאות; שיבואו לטובה. ״תמר״ ו״גפן״ קופות
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 25 | לפני ז מן מ ה הז מינו מחל בו ת ״ טרח ״ כ מו ת גדול ה של גביעי פלס טי ק, ב מיפ על הגביעים ש הו ק ם על־ידי ״ המחל בו תהמ או ח דו ת ״ של משפחת השר יגאל הורביץ. הז
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 26 | זאת הי תהההתרש מו ת של כתבתה או פנ ה י הו די ת חנו ך בי׳מעריב 19.378 זאתת הי ה גם ההתרש מו ת שלך למראהשמ לו ת ה א בי בומער כו ת הלבו שהחד שו ת של כי תן — ח צ
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 27 | במדינה העם חג שמדו>־ יום־העצמאדת ה־30 היה צריך לוחיות חג גדול של התאוששות ושלום, הוא לא יהיה כזה בראשית השנה ה־ ,29 היה נדמה בי יום־העצמאות ה־ 30 יהיה חג עליז
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 28 | מניים יעלה למשלם המיסים למעלה מ־3.5 מיליוני לירות, החליט כידוע זייצמן למכור את האופנועים, שהיו מונחים עד עתה במיגרש החנייה של המישטרה הצבאית בצריפין. ה מיצעד
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 29 | הטנק על מסלול האיצטדיוץ, ידרוש הדבר אחר־כך שיפוצים נוספים בסכום של 10 מיליון לירות. אנשי ועדת החגיגות מיהרו לאשר את התקציב, אולם כשנודע הדבר לשר-הביטחון עזר
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 30 | במדינה זנזשך מעמוד )27 שאלה המרחפים עד ההודעה המקורית ול דובר צה״ל, מה־ 2באפריל. השבוע לא צא אף עיתון אחד לגבון לפרסמה מחדש ומלואה. אבל הם עוזרים להרגיע את
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 31 | ח ״בים ורטהיימר ורובינשטיין הימנעות מופגנת? שר עמית מי הבובה של מי? טולידאנו לא בא לכנס, לדבריו, משום שיומיים קודם־לכן חזר ממסע בן חמישה שבועות בארצות־הברית,
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 32 | צססעף וע: אס תחנה תובל ל עוד! את מצע! הפזמינים בעצ מן... תובל להיכנס באמצע השידנר... בחר את המיצער האהוב עליך; אייבי, גימל או צ.ה.ל והקלט. רוצה להחליף את
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 33 | הרג הצבא הואש גו גנון נחו נוב ז ל נסגנו. צעיו המט״ז־הנעילו לחצים על מעונת הביטחון נוי למנות את הרב צמל 1 10 ך* גלל קוצו של יו״ד, כך מקובל במסורת היהודית, היו
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 34 | זהו השם של הקטע השבוע י ב סידרה סטאוסקי והאץ: , כ״ז 1:חוטו פלאש א ו 1סטארסקי ך • ט או־ ס קי ה גי ע ! השוטר האמיץ והקשוח, הכהה והמתולתל, כפי שהוא מכונה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 35 | את האמרגן המאוכזב טלית, שהחליט להפ גיש את סטארסקי — אם ירצה או לא ירצה — עם כל גדולי האומה :״סידרתי לו פגישה עם לילי ואריק שרון אצלם בבית, ברחובות, בשעה חמש
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 36 | דנ שבץ הונו!! הוה במדינה 2123 דרבי ח״ם שיר שאומד והקל עוד שיר ש 7יזהר כהן ונורית הירש כובש בבעירה . קואדפרמיב זתחכורה לדובר קואופרטיב דן יש דאגה אחת מתמדת: איך
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 37 | דוגייצי (ט!) יש צרות. עוזר! חון בן־י הודו; ?*>31(5ם שפירא > 93 שטאד) מאשימים ז ה את 1ה בחתירה נגדו שהם מערבים סוני! את ראש־ל״שסזו זמ״שרד־חקירות פרט 11 מה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 38 | ה ע בודה בוערת, ויש א פילו תו צ או ת די לעבודתך. מ פ תי עו ת אבל ה ה מו להשאתה מ קי ם סביבך, מ ח שי דה או תךשאתה יותר מדבר על ה ע בודה מאשר מבצע או ת ה. ה דבר
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 39 | כ ר אוספי תרומות באמ רי ק ה 2 ן• חודש מרס 1977 הגיעה לישראל ^ תיירת צעירה וחטובת־גו בשם אנד- ריאה דיימונד. היא נהנתה מאוד בביקורה. הביקור לא עלה לה בפרוטה. כל
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 40 | |1111111 111111111 111— 1111 11!11111 111 1 — ! 11ו יו 1ן 111111 ׳1 הצלחה בזו עוד לא היתה ! •ופ ו ח צי ח ס כון ו ח צי מקררי תדיראן מעוצבי ם בחד שנות לפי ה קו
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 41 | שיחר־צל לכתב הטלוויזיה רפי?! הלכי, על ה סקופ שלו שהסעיר את הארץ, על אודות העברתו מהתפקיד של מפקד איזור יהודה ושומרון, תת־אלוף דויד (״ג׳וקי״) הגו א ל ועל העמדתם
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 42 | שני קוני זמל הצבעתי בעד בגין, עכשיו משכורתי שווה חצי לכן אקרא במרחב בימת מחנה השלום — הופעה כקרוב מינימום הפרס הדא^ו! מיליון ל״י־כו ללהע בי רי מיליון ל י כולל
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 43 | שבועון הטלוויזיה והבידור הגדול ביותר בישראל * פירוט מלא ונרחב של כל תוכניות הטלוויזיה בישראל * מה הולך בטלוויזיה הירדנית ¥ראיונות עם הכוכבים ¥כתבות על הסדרות
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 44 | הסטודנט א1מר: איסתא חושבים רק על י . ב ל מה שמציעים מתאים לגיל לחלומות׳ ובעיקר לכיסי אשתו אומרת : יק ב אי סתא חושבים גם עלי . כל מה ש מ צי עים לבעלי. ניתן גם
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 45 | לפו 5שנים בדיו ק נשא ה אסיר הביטחוני אוד א די ב א ת סיליביה ק לינ גברגלאשה. עכשיו זה מסתיים ^ ני אחכה לד, ולא חשוב מתי ישחררו אותך. אני אחכה לך.״ כך הבטיחה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 46 | 11.5.78 הא זינו ! ברשת ג׳ מתשע בערב ועד אחת אחר חצות *״היום אני שמח״!* מסיבה רדיופונית עם: להיטי זהב, שעשועונים ומערכונים ראשית, אנו עומדים רק בראשיתו של
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 47 | מדוע? קשה להסביר. נודף ממנו ריח מסויים. אין בכך אכזריות גופנית. השערות תצ מחנה מחדש. אך יש כאן כל חדוות- ההשפלה של הפאשיסט המצוי, היחס אל ״האדם הנחות׳ /השינאה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 48 | קולנוע פ 1לן -מ חיי ה מ תי ם ל מיני ה ם (מאתואורטה דגיר מתור ה״עולם הזוז״ 1במרץ .)1978 בשנים האחרונות נעשו נסיונות טיפול במיקרי פרוס־טטה (בלוטת הערמונית) על
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 49 | שני ערים כמו בריסל, אנטוורפן, לוון, והאחוזה בדרום צרפת הנושאת את השם פרוביצנס, שבה מתגורר הסופר. ואם הכ ניסה לחדר מלון נראית רגע אחד נור מלית, ובצילום
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 50 | 0ומרוע הו אנרצח? (המשך מעמוד ) 18 משהו קורה עלשפת הכנהת, בואו להשתתף בחוויה מיוחדת על שפת הכנות במלון ״פלאזה טבריה״ החדש ־ 4ימים בלתי נשכחים, בסוף שבוע ארוך או
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 51 | חסכונית כזאת אמינה כזאת וחמודה כזאת רק תו 5יכולה להיות ההרגשה הנפל א ה הזו לנסוע ולנסוע קילומטרים ארוכים בידיעה שמיכל הדלק אינו מתרוקן, כאילו מחירי הדלק לא עלו
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 52 | במדינה המילחמה ״מה גדול ומלוכלך״ ילדי קיבוץ יראון מספרים על פחדיהם, משיחים על דאגותיהם ומביעים את דעתם על הערבים ״אני מפחדת בלילה כאשר יש מילחמה ואני צריפה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 53 | א לי פו תישראל בשש -ב ש מטעם יצרני לוחות שש־בש וחנות 09011:1גו ג דובק ב שיתוף ה אגו ד ה הי שר אלית לשש־בש תיערך במלון ״רמדה״ ת״א החל ב־ 28 למאי 1978 ותמשך שבוע
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 54 | חסוך ל היוון גבוה ג ״גיו לו * ״ כדאי מאד לחסוך לחינוך גבוה כ״גחלח״, לכיסוי הוצאות שכר־לימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל וכחו״ל. החסכון לחינוך גבוה ב״גחלת״ נושא
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 55 | טינית בלימוד בעיותיה של החברה היש ** ראלית. בוחיירי לא מסתיר את גאוותו הפיק־צועית, על שאפילו עמוס אילון, שפירסם לפני שלוש שנים ביוגרפיה מרשימה על הרצל, לא טיפל
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 56 | חמהפכנ ^ ,מסיכת המ 11תשל תרבות הודי גרמניה ^ האהבה ,,הקאמרי־ מ שכיח את שמו של יוסף מילוא תולדת ״פחד גבהים־ השפלת המערב הדרכון של וידיאדהר סוראז׳פרסד נאי־פול
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 57 | רבותה והשפעתה בתרבות המערב, וחלקה בהגות הציונית. בעד לזיכרונות של אי שים בולטים ביהדות זו בסמי גרונימן*, ישראל יהושע זינגר (אחיו של יצחק בש- ווים־זינגר)
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 58 | גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתבת־תחקיר וניתוח מדיני — תחת הכותרת ״מיסטר ראלס כא למרחב״ — לתיאור ביקורו הראשון של מזכיר המדינה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 59 | ניטל ״סבוב״ בלי הבדלי גיל או מין מייצרים ג׳יבס בדגמים זהים לילדים ולמבוגרים. ועתה יתווספו דגמים צבעוניים בסגנונות אפנה מגוונים. דגמי ז׳סבוב״ מכבסים, חולצות,
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 60 | 131 • ׳5׳.ללג?>177 טיר״יע&מ 7־ 0 1 0 0 וכשיבוא; יבוא שלום... עוד לא, עדיין לא! אבל השלום בוא יבוא גם אם היום, הוא נראה עדיין קצת רחוק. .מכל מקום צריך
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 61 | במדינה מישפט < 3ין סר״דזמן לזקן סיבסוד־שבגות רגיל שעגייגו כבסים ואבק הגיע לכלל תקיפה והתגלגל לביתוהמישפט כשקרא התובע המישטרתי לחנה פרידמן להתייצב בפגי
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 62 | במדינה (המשך מעמוד )61 אני יוצא לבלות עם החבר׳ה. אנחנו נאמנים אחד לשני, והוא לא מקנא לי. היו לי מחשבות לנסוע לברלין כדי לעבור שם ניתוח שיהפוך אותי לאשה. הכאבים
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 63 | דולר או מדר? מדד או דולר? חסון היום-החלט נוחר בתכנית ה חד ש ה. כח בררה חלף ת העולם הזה 2123 פ ר סו ם א. ס ר דולר או מדד. מדד או דול ר־ איזו הצמדה תשתלם יותר?
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 64 | רונית ברחה ] 1מהר בי בשורה טובה לי בשביל זאבי ירושלים העצובים: רונית לוי חזרה אליכם. ולמי שלא ירושלמי, אני רואה חובה לעצמי לתת את כל הפרטים מההתחלה, למרות
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 65 | יש ב טברי ה חד שות, פני ם רבות ל ח מי טבריה בואו ליום שבולו כיף׳ בתוך המבנה הממוזג, הפתוח כל ימות השבוע, תמצאו גם חנות למזכרות ומסעדה המשקיפה אל נוף מרהיב. וזה
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 66 | 56 1030 שמע בקול להקת אבבא. שמע בקולם של ביורן, אנה, בני ואינפריד משוודיה, חברי להקת הפופ המצליחה ביותר בעולם, אשר מכירות תקליטיה שברו את כל השיאים מימי
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 67 | הרוזנת הנו תנ ת רו טנ ת אם אתם חושבים ׳שהסיפור עד הרמנה שנתנה, ביפי ׳שהתפרסם כמדור. זה לפיני שבועות אחדים, עבר בשקט, סימן שאתם ילא ׳מכיריס את !היוד דחייתה כ רי
העולם הזה - גליון 2123 - 10 במאי 1978 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד