גליון 2125

העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 1 | המחיר 13.00 :ל״י (כולל מ.ע.מ). מספר 2125 התפתחות ה פו לי טי ת מאחרי הקלעים
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 2 | ק צי ר ל או ני ב ר סי ט ת שר־הביטחון עזר וייצמן נאלץ להמתין כשלושה שבועות, כדי להיפגש ביחידות לשיחה עם ראש* הממשלה מנחם בגין. מסתבר כי מאז ביקורו האחרון של
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 3 | *0,1*1אם!/1ו.ז<ט01410
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 4 | בהדרגה תמונות העירום על שעריו האחו- דיים של העולם תזה. ולא משום ׳שחזרנו להיות פוריטאנים. העולם הזה נקלט והש תרש ׳בקרב ציבור קוראים ברחב, ולא היה זקוק עוד
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 5 | ביקשנו מומחי תיירות בארה״ב להוסיף עוד משהו למסלול האמריקני של ״בוא ניסע״ והם ענו :״מיותר״ סאלסליילן^ חו רשת מיו אי ר ס או ־ פראנ צי ס קו ח שי נ ג סון קניון
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 6 | מכחכינ ן שיחת הסאחבק הג לי ל ואח ואני ״נא להכיר, הגליל !״ ״נעים מאד, אביגיל,״ היא אמרה .״הגליל הוא שמך הפרטי או שס־המישפחה ״2 ״הגליל זה הוא,״ אמר סאחגק והניח
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 7 | כיכר המדינה מאת ח. שפר במסגרת ״טיולי הבוקר״ שלי ב בכר המדינה לפני מספר חוד שים הופתעתי למראה קהל רב של נשים הצובע לפתחה של אחת החנויות. כשהתקרבתי למקום התברר
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 8 | את נוטה השבוע להגזמות בגנדרנותך. סיג־נון דיבורך ופרזנותך. ן1ל אף תכונות בלתי־חיוביות אלו, תהיה התיבה אלייך גדולה השבוע מתמיד. אתה מעסיק את עצמך בפעולות
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 9 | ״ א ח הז מ ני םשל לו סטה נז ה מ תווי םלת בניו ת שלי הטיסה היום־יומית שלנו, בשעות אחר הצהריים, לגרמניה, היא הטיסה האהודה במיוחד על איש העסקים. כך גם טיסות ההמשך
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 החקירה נגדם, שהתנהלה על-פי רוב תוך השפלות וגידופים ומכות לחלק מהם, התברר שהם לא נחקרו כלל על הפיצוץ ב תחנת אגד. החלק הארי של החקירה התנהל
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 11 | אהבה ממט״ח* רא שון מטבע חוץ; תמיד משך את תשומת לבך. עוד לפני זמן מה היה זה עולם סגור בפניך. אבל, היום כבר אינך צריך לשיר לו סרנדות, מטבע חוץ כבר אינ-ו ״מחוץ
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 12 | סטודנט! בטיסות שלנו אתה באוירה הנכונה ובחברה המתאימה. להתחלה של חופ ש ה נהדרת. רק אחד מ בנ י הזוג צריך להיות סטודנט. כדי ש שניה ם יטו סו יחד . ובמחירי ה ס טודנ
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 13 | גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתבה מרכזית, תחת הכותרת ״תייר דדטוב מאד״ ,לבי״ קורו הראשון של מזכיר המדינה האמריקאי, ג׳ון פוסטר
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 14 | קפיטול-סיגריה עם אופי למעשן הרציני עשירה, מלאה, מספקת. למעשן הרציני המחפש את מלוא הטעם. עשויה מסוגי טבק מעולים ביותר שנבחרו בקפדנות לסיגריה זו. בקופסת
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 15 | דיווח מהימן על הנע שהב תוככי אש״ף: ע ר אפ א ת ה תג ב ר על יריביו. זאש־יף התחזק בעולם הערב , מהפד ך* פני שלושה שבועות מסר יאסר עראפאת ר,צ־ • הרה מדינית, שהדהימה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 16 | יפית— חלום של כלי מיטה מי קי מאוז, דונלד־דק, שלגיה ושבעת הגמדים, פדינגטון הדב והחבובו ת מרחוב ההפת עו ת ילוו א ת ילדיך באהבה מלטפת, ברכות ובצבעוניות. כולם
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 17 | פלאטו רוצה להיות ראש עיריית תל־א1כיב ־ ולצורר וה הוא פיברק לעצמו מגורים בתל־א!:יב דירה 1ע1דה שינוי המען כפי שנרשם בתעודת־הזהות של ח״כ שמואל פלאטו־שרון, נועד
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 18 | ואירופה כולה ש לו טיסה — לש מכונית — יש בתי־מלון — יש. ומה עוד צריך הבן־אדם כדי לעשות חיים משוגעים באירופה? אתה מגיע בטיסה לניצה. לאמסטרדאם או לרומא והמכונית
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 19 | ר א שי־ ה לי כו ד: כול ם לועגים ל כו ל ידו של אלפס אנסקי כבל, זאת יודעים ידידיו מזה זמן רב. הוא שחקן, הוא עבד בטלוויזיה הלימודית, הוא עורך־ סרטים, הוא שדרן
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 20 | אלטלינה״ לא הו טבעה על־ידי התותח ה קד 1ש לאנשים עבודם! 777 זבדנדי זלאוזמי שהוא :יפלאומי. של בן־גוריון. מגלה רא ש־לי שבתו של מוחם בגין 1הסיפור שמאחרי־הקלעים של
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 21 | א11 וו>ם קציר, הנשיא המיועד יצחק נ כין וראש־הממשלה, במתח רב, אולם הוא שכח את המתח והחגיגיות כאשר נודע לו כי קבוצת הכדורגל בית״ר־ירו־שלים הפסידה לקבוצת בני-
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 22 | 50 1030 שמע בקול להקת אבבא. שמע בקולם של ביורן, אנה, בני ואינפריד משוודיה, חברי להקת הפופ המצליחה ביותר בעולם, אשר מכירות תקליטיה שברו את כל השיאים מימי
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 23 | ונובר •שראני סגגד * .ללא ראחיגיס • ננ ^ ץ לל א ח׳ נ 13 ריש 0הן נור^ י<*/י תאחד*ו^? קיגי ני 1נ הממשלה תפסה בוזה של ברוגז עם אוה״ב ״אהצוודהברית היא עכשיו צ׳ידכא
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 24 | הניידת ש ל שרב [ם0ם0553ם ][1111 איכו ת מ עו ל ה הניידת של שרפ היא טלויזית מעולה אמינה ונוחה לתפ עו ל אפילו הילדים יוכלו ל הפעיל ה בקלות ולהנות מתמונה חד הלהפ
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 25 | מיד, אחרי, תמזיחות !אמר בגין, ש ניצח, שיש לנו יעם חכם. שסה אחרי הבחירות מסתבר שב מערכת הבחירות פעל הליכוד מתוך הנחה שיש לסו עם מטומטם. איך מיישבים את הסתירה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 26 | דירה נעולה (המשך מעמוד )25 כאשר יפנה פלאטו אל חושבי תל־אביב ויבקש מהם להצביע עבורו, הוא בוודאי לא יציין את העובדה שאין הוא מתגורר, או חושב להתגורר אי־פעם בעיר
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 27 | 3 1 1 1־ 1־ רוטשילד שותבים דגאצי־דשעבו ימים כור גרעיני לפני במה חודשים מסרה העיתונות הישראלית, בהרחבה רבה, כי השבועון הצרפתי הנודע ״פארי״מאץ׳ ״ נמכר ל-
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 28 | במדינה אך התשובה על כך ניתנה עוד בישעיח שדיברה גולדה. אף אחד ממאות הנוכחים, השומן. והסולת ישל מיפלגית-העבודח, לא קם ׳למחות על דבריה איו להסתייג מהם. גולדה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 29 | ער רקע היחסים המעורערים בממשרה נוקמת קואליציה בין שני היריבים ף התפתחות החשוכה ביותר שאירי 1עה לאחרונה בחיים הפוליטיים הפני מיים בישראל, היא אולי גם המפתיעה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 30 | מוטה גור אינו אומר רק ״כך היו הדברים״ .הוא אומר, למעשה :״כך הם היו צריכים להיות.״ • י,אימה אתםח ״ ם י ״ **ץ אלה שיש לשאלה, עוד לפני בירור הדברים לגופם, היא:
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 31 | למקורוודהירי״ ו״פגיעה במטרות־מחבלים״ הן בדרך־כלל הדדעות־שקר. ודא זד בילכד, אדא שהשיקריות של ההודעות פה מוכנת־מאליה וידועה לנוגעים־בדכר, עד פי התמיהה על כך
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 32 | במדינה שימוון על דבר נו ק: ..ארה הן שמחת!״ בוק ער דרה שימחו: שטות מדרגה ראשונה.״ עורכי־דין ואנשי־יחוק מעידים כי מעולם לא הוטחו!ביטויים 0־ חריפים ׳וגסים מצד
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 33 | חב חוב אישי לבגין״ ונאמר בה, בין השאר: ״סאדאת לא ייכנע ללחצים המופעלים עליו מצד מדינות כמו סעודיה וכוויית, להכריז על כישלון יוזמת השלום שלו, ינסה להשאיר את
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 34 | אחד משומרלהראש הפרטיים של פלא־ • 111111י י טו־שרון, שנשכרו במיוחד לערב זה. ^ יתה זו אחת ממ0״בו!ת־ד.קוקטייל י י הפפואחות וד.עליז1ו׳ת ושנערכו אי־פעם כארץ. על
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 35 | קש משהיו מסקרן ׳מאוד באותו סרט. די ווחי הע״תונות מארצות־סברית מספרים כי אמריקה בולד, היתד, רתוקה, במשך ישבע שעות ׳תמימות, למקלטי־ד,טלוויזיה ,׳ו״לדא- שובה הבין
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 36 | הוי. אי 1ושואהוחמדה ראש אינדיאני (המשך מעמוד )35 לבוא אחריו והתייצב עם אשתו, רעיה. הם הספיקו לאכול אצל פלאטו, ללגום משהו, להתלוצץ, והסתלקו למסיבה אחרת עוד לפני
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 37 | דץ שעה היתה ארכע לפנות־בזקר י י כאושר הסתיימה המסיסה. מנדי דיים־ דייוויסישאולי יצאה מד,דיסקוטק הנתנייתי, ׳ופסעה יהד עם חברתה לעבר רחוב ׳אוסייש- קין ׳בנתניה.
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 38 | חיבוק פסיכולוגי ד״ר רודי, מנהל המכון, זוכה בחיבוקה של אחת הפציינטיות שלו. הצעירה שהיתה צמודה אליו בסשך כל הערב סירבה להצטלם והפסיכולוג־המיליונר לא דחק בה לעשות
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 39 | באיו (כפי שהם מכובים בו) יצא1למרחוק. גמדי שנה ׳הפר המכון! ,לערב אוזד, ל־בית־תה ניוסנטאלגי אפלולי. מיגחש הכדור עף (במיסגדת הטיפולים מקיים המכון שתי קבוצות
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 40 | במדינה (המשך מעמוד )33 שהוא עבריין מוכר׳ נרקומן וסוחר־סמים. זמר־טוב שהיה עצור באותה עת כהשוד בעבירות של סחר בסמים קשים׳ ממר עדות שלפיה התוודה שוראפי באוזניו
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 41 | • האם, לדעתך, השש־בש. הוא מישחק של מזל ץ בשום פנים ואופן לא ! אני יודע שכולם חושבים ששש־בש זד. מישחק שמבוסס בעיקרו על מזל, אבל זוהי טעות, בעיקר של אלה שאינם
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 42 | אמקור 0511900־ 11 סח בל פשרות,בל הפשרות. אמקור 0 1=1-051-1900 עו. מקרר בלי פשרות בתכנון. חלוקת נפח אידיאלית 110 .לי טרתא הקפאה. 380 לי ט ר -ת א קירור. התכנון
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 43 | שידור צלי׳ש • לעורך עלי כותרת, ירון לונדון, ולצוות ההכנה שלו, בראשותה של ורד ברמן, עבור הבנת הראיון, והראיון עצמו, עם ההומוריסט — נטול חוש־ההומור, כא שר הדברים
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 44 | הנדון (המשך מעמוד )15 (צברי ג׳רייס, הערבי הישראלי שהפך איש־אמונו של עראפאת, שהוא אחד ה אינטלקטואלים המבריקים ביותר באש״ף, גילה לאחרונה, בכתב-עת פלסטיני, מה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 45 | במדינה מישפט מזימה הזימה הספר הוגדר כחדמר״תועבח לפגי חמש שגים — אך המישפט כפתח רק בימים אדה השופט יהושע גרום, בבית־חמישפט ב־הל־אביב. העיף מבט בסיפרון שהונח על
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 46 | תני לו ס £ אינך יכולה לדעת איפה תקבלי את פניו. היום את יכולה ליהנות ממנו הרבה יותר. היום את יכולה לתת לגבר שלך את ״אדיסון דבל טו״ — סכין הגילוח המהפכני החדש.
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 47 | סוד 110 רצפט לחייבה נגד סבות ישברו !את היאומרטיד ! ,טילילים ט״לילם — יש לי ׳מידשם! יהודית כד,ך שור מירושלים שילוחה ׳פירשם תימני גיזעי להכנת החילבה. חוץ מאשר
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 48 | ממודתפתא־ס נס!׳ הי ע ר כו תו הנוכחי ת של צו ד ל בסיני הו פכת את זירת ה ל חי מ ה הפוטנציאלית בדרום למל כו ד ת. היא מצמצמת את מרחב זירת הלחימה ומונעת מכוחות צה״ל
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 49 | לרמת יחסי־הכוחות הנלחמים בו בפועל. קבי־עה זו מחייבת, לשם הכנתה, כמה הבהרות כלליות. ׳עליונות כמותית וגרמה האסטרטגית עדיין אינה מבטיחה עליונות כמותיות גחמה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 50 | מלכודתפת אי ם ב סיני (המשך מעמוד )49 כוות שייווצרו אחרי פירוז סיני תצטייר כאקט ברור של תורן פנות מצרית, מעצם היותה.כרוכה כתנועת התקדמות לעכר הקו הירוק ובהפרה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 51 | צ ב עוניו תמר הי בו ת דג מי מ כוניו ת ע תי קו ת. ׳׳הגביע הוא של דגיו כך אומרים ילדים בעולם כולו וגם בישראל. ונהגים מהטעם הנפלא והבריאות. המצויים בשפע בכל גביע
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 52 | במדינה המ שק המנהלש הזנ ה פקידים בכירים בבנק ישראל מואשמים בניצול מידע ממשלתי לביצוע עיסקות 3רטיות גגיירות־ערד או לי מ פי ק ו או>11 נו א שו תון ברודוס ב טי סו
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 53 | סגן יו ו הסתווות הססוונסים ניהשרים(למטח) מצא קוש־קפיצה חוש לעשיית קאו״וה טדיטית: הוא ט עו נגד התחברות נין סטודנטים עוביים וסטודנטיות יהודיות מספר ח״כים, כדי
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 54 | ג ל אי ! א ח רי ם. מ בי אי ם חעלמצבה סי פ ר 1ת ! החברה׳ הי ש ר אליי ם ...הק ש ר הסמוי בין א 1רהי בני אלי לז ב 1ל 1ן המר... צאן ברזל יבולו של חג מינהג
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 55 | ה״ווידדים״ של פנחס שדה בשבוע הבא עומדים להתפרסם בעיתון- הסיפרות פרוזה יומנים שניהל הסופר פינחס שדה במהלך התקופה שבה חיבר את סיפרו הנודע החיים כמשל במחצית שנות
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 56 | ס מלו ז ר;ש •ויון שו לן ז אל מלי ח ננחרה נדוגמנית השנה באוסטרדה, עברה לניו־יורק ועושה ק או ״ו ה נרוגמניס־צמו ת גרים חדשים ולשאוף להגשים אותם.״ ואמנם, שולה אינה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 57 | אך החיים בנדיורק הגדולה וד,סואנת קשים יותר מאשר באוסטרליה השקטה. האפשרויות אמנם רבות וההצלחה מסנוורת, אך התחרות קשה ומתסכלת .״אני לא רוצה שהדוגמניות בישראל
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 58 | ל מ ען טו הרה גז ע ! פ 1לן-מחייה מתים זינזיניהם (מאח:אודטת דנץ מתוך ה״עולם הזה״ 1במרץ .)1978 בשנים האחרונות נעשו נסיונות טיפול במיקרי פרום- טטה (בלוטת
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 59 | א רי סו ת •ויורא בשש־ב עו י צרני לו חו ת שש־בש בחסות דובק בשיתוף האגודה הישראלית לשש־בש תיערך במלון ״רמדה״ ת״א החל ב־ 28 למאי 1978 ותמשך שבוע שלושת הזוכים הרא
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 60 | דנ שבץ ה1ווו! 0ה 1ה במדינה (המשך מעמוד )52 מוסיף, כי למחרת הנפקה סיכמו גרוסמן וכרמל עם האוצר שהסידרה שאותה רכשו (מם׳ ,)5008 תהיה האחרונה שבה מוצמדות איגרות־חוב
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 61 | 3ימים לזוג בפריז מתנת *< 88889 ההשתתפות במבצע אינה מותנה בהתחייבות לקניה! לרגל נצחונה של פיג׳ו 104 בשורת תחרויות בינלאומיות מכריזה בזה חברת פיג׳ו על מבצע ״
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 62 | במדינה דרכי אדם בעלח־האוב מפתח־תקווה בתי־החולים אולי הפסידו — אך האובות והידעונים יצאו נשברים ״את מדיום מצויין, ממש נולדת להיות מגדת־עתידזת !״ קראה האשה
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 63 | שוב 1/ולה המדד ועמו ערך כספך המופקד בתכנית יכח חי כפליים. תכנית חסכון זו מבטיחה לך מענק מידי בשעור 01ו. גם הקרן וגם ה מענק צמודים למדד יוקר המחיה* אם עדיין לא
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 64 | ווו 1חווו 111₪מק 011111 תפני ת חד ה שימחת הגירושין במיסגרת חגיגות השלושים למדינת יש ראל חגג לו איש גרוש אחד חגיגות פר טיות משל עצמו, וליבו מלא חג. כוונתי
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 65 | להשתמש בטמפון, הכוונה. חשבת שזה יהיה מסובך לשים אותו בתנוחה הנכונה? אולי נם את חשבת שאין דרך פשוטה וטובה באמת? אם כך הרי שלא ניסית עדיין את טמפוני טמפקס. כל
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 66 | ו*ן!יל לה ולי-שמן שיזוף לאוהבים להיות יחד הקיץ יוצא אתכם ״לה ולי״ אל החוף עם שמן־שיזוף חדש לאוהבים להיות יחד. הקיץ־־את תמשחיאת גופו והוא ימשח את כתפייך בשמן
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 67 | ה ק מי ע של המלך במיקרה שאתם עדיין לא יודעים, אז רק לשם אינפורמציה: מישחקי השש־בש שלנו, וכוונתי לאלה של המיזרח־התיכון, הפכו השעשוע הבינלאומי. כיום, כל מי
העולם הזה - גליון 2125 - 24 במאי 1978 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד