גליון 2129

העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 1 | 13.00ל י (כולל מ.ע.מ). מספר (2121
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 2 | 1 114 נייד ע1ו־ איים הצבאי של פיקוד המרכז, שם הוא נאשם ברצח בכוונה־תחילה של צעיר ערבי בצומת רוקפלר בירושלים 24 שעות בלבד אחרי שבאותו מקום נרצח חייל ישראלי בידי
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 4 | 1ההיה הווו( שווהשהיה גיליון ״העולם היה״ שראה אדר השבוע לפניי 25 עמה כדיוק, הל,ריש מדור מרכזי לרשימת העודר, תחת הכותרת ״הטרור — דרך הביטוי של הנחותים״ ,שהוקדשה
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 5 | הלנה רובינשטיין מציגוז•. ׳ 0 0 /6 1ר 631־ד1 נוסחה בל עדי ת ראשונה מסוגה לטיפול יופי המאפשרת לעור הפנים לנשום. העור הינו ״ מ ערכת האיורור״ של גופך. הו אמבצעפ
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 6 | 8אדזז\\ >מ> ה שווה למעלה מ 3000 בעלי כיאט 131 1300 או 1,1600 ובת הראלי, מרוצים ממכוניותיהס ועל 3 המלצותיהם ורשמו עוד רבים לרכוש מכווית.11 אתה,לר ובדוק ותמצא, ש
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 7 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלזז : תל־אביב, רחוב גורדון .3טלפון 343386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 8 | מכחכים נהדד-ז היצהד הפין מגחייב בהעולם הזה 2128 במדור ״אנשים״, התפרסם קטע המייחזם לי. נאמר בו שאני מכנה את סגן ראש־הממשלה, הפרופסור ייגאל ידין ,״זה עם הקטטר
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 9 | וותר! מספר חהוחוח לטיול הב\ 1חי וותר! מספר מקומות לטיול קמצ תי לספרד ופורטוגל ל אד ה״ב ופלמה דדי־מיודקה ב־ 2 3ימים מ הני ם ב־ • 1 9מים משג עי ם 28.7.78 יציאה:
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 10 | חודש חזק ומלא התנגשויות חמתחיל ג- שגוע אלים, ממש. אל תריב, למען השם : אתה יכול לגרום לאדם לא שלילי ביותר נזק רציני מאד. ואל תיכנש לתאונות: אתה עשוי לגרום
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 11 | חגי לכיניזין אילוו ,׳1יצוב הבגג המפיצים הבלע דיי ם, מחלקתה שרות וחריטה ס ר סו מי ת: א .א ת *.אליהו בע׳׳מ,רח׳ אלנב* ,140ת ״ א• ט ל
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 12 | לא הבנתי את ״העניו״ ע ד שניסיתי בעצמי טמפובי טמפקס הם.היחידים בעלי מיכל החדרה שוט ונוח. נכון, שמעתי את זה בעבה אבל זה לא מר לי דבר. כך זה היה-עד שניסיתי בעצמי.
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 13 | עויחת ה ם\ו ח- 1ה מיבצע משמעות אתמול היו לסאחבק המון עניינים לסדר. בדי שלא אשכח, רשמתי על פתק: לקנות חלב, להוציא כביסה, כרטיסים לסרט, טלפון לחבונה. התחלתי עם
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 14 | קפיטול־ סיגריה עם אופי למעשן הרציני עשירה, מלאה, מספקת. למעשן הרציני המחפש את מלוא הטעם. עשויה מסוגי טבק מעולים ביותר שנבחרו בקפדנות לסיגריה זו. בקופסת
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 15 | המערךע שני ל הי קראלפתעל שנ ב אל ה שיל טון. האםהש תנ ה? לטבוע א! להתגרד כרהם מלמד, חבר סיעת המפד״ל בכנסת, מספר באחרונה הלצה מן הימים שבהם היו הגברים לובשים
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 16 | הפ מיני ס טיו ת דנו ת בחיי־המץ שלו.א 1להכ הן !יאנשיט עבונים! 3־77 ו ש או ל ישראל הוא הרבב מי עו טו 1יועצו החדש שיל־ ראש־הממשלה לענייני הסברה, אדיה הורוביץ,
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 17 | אנ שים געה בעמוד־השדרה ואושפזה בבית־החולים. לידידים שביקרו אצלה ושאלו לשלומה, השיבה : ״טוב, תודה, החתול בריא!״ (! 1מני פאר הופך שוש בין בפעם השלישית. עוד זוג
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 18 | ה היה רגע מרגש. הזרקורים, המאי- ( רים את כיכר מלכי־ישראל, למרגלות בניין העירייה של תל־אביב, כבו בזה אחר זה. בכיכר הענקית, החשוכה למחצה, החלו נדלקים הנרות.
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 19 | חנו0171017 אייבי משכה כ־ 40 אלף איש אל הכיכר. כמעט כולם היו צעירים, נערים ונערות בני־עשרה. בניגוד להפגנות־שלום אחרות, שבהן בולט בדרך כלל ההרכב האשכנזי- הבלעדי,
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 20 | מערכות הסעראו ועל עורב וו*ועדוו1 למיונו*! מטמפ !1במועט יש בהן פשוט יותר... יש בהן כל מה שאתה מבקש במערכת סטריאופונית מתקדמת; טכנולוגית קול מתקדמת, עיצוב
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 21 | )!הגידה סוח רי הקרקעחו כמה מן הקבועות, המוכרות קרקעות של ערביים בשטחים המוחזקים לממשלת ישראל, פיתחו באחרונה טכניקה נאה לעשיית רווחים ללא סיכון וללא עיסקה של
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 22 | ״להחכייף״באלי כסנדלי גלי ים, חופש, קיץ שובב, אני ו״הגלי שלי״ ת מיד ביחד. סנדלי ״גלי״ ה אוויריי ם והקליליס עו שים לי כיף בקיץ. כל החברה יספרו לכם איזה רומן ארוך
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 23 | אוון ניקוז הצסן אביגדור בן־גמימין) מסד את ווום דננו! רד וב־סון סעד חדאד (0x011 ומאותו הוגו!התחילו הצוות הבלתי־ינמנעות £לוף) פיקוד הצפץ, אביגדור (״יא- ׳נויש״)
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 24 | הרפתקה אומללה במדינה ן (המשך מעמוד )23 לומדת את הלקח המר של,מדו אמרים לפניה, במצב דומה. אי־אפשר לסמוך על כוח זר. שום כמות של נישק וכסף, הניתנת לכוח מקומי
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 25 | עד אש והתוחש בתוככי הממשלה השבוע הדומאתי שבו ״עמר בגין ליפול־ טוב בג! עזר ו״צמן :״שהממשלה תישק בתחת!־׳ ** עולם, ככל תולדות ממשלות יש!! ראל, לא התחוללה דראמה כה
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 26 | היא 1ש 3טה על סיוע לאש״ף -איך הגיעה לז ה* בדדו אל בית־השהו: טוי בלינו(מימין) בניידת, עם שוטו ועקרה לאוהיו( .הוריה של טרי חיו בנפרד מאז היתד. בת שבועיים ).סבתא
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 27 | המיזרח-ה,תיכון הוסיף להוות את מוקד- מעייניה, וב־( 1975 בהיותה בת )20 חזרה טרי פלינר למיזרח־התיכון פעמיים נוספות, שבכל אחת מהן ניסתה להתקבל לאוניברסיטה
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )24 סינים, הנמצאים והרצועה. י• הסכמה כלשהי להחזרת מילימטר מרובע אחד של הגדה והרצועה לריבונות ערבית כלשהי — מצרית, ירדנית או פלסטינית. •
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 29 | ההוצאה עבור הלומדים בכולל היא כ־27.5 מיליוני לירות בשנה. עבור בני ישיבות ההסדר 2,000 ,במיספר, מקבלים 5,000 לירות כל אחד. סך־הכל לבני ישיבות ההסדר 10 מיליוני
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 30 | ם 0וחר־ העבד * ם הערבי יהי ט י פו סמקסים ; 1, מבטיח פיטר וסטינוב, המגלם טי פו ס 1ה ענק ה מו סרטכעת ברחבי הארץ ^ א עוד הוליווד! ,מכסיקו, צ׳ינה־ * צ׳יטר,
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 31 | צי בביהעת הירח הנשר נחת — רתם המפיק למרכבתו את ריצ׳ארד פלי״שר, אחרי שלא שבע נחת מן הבמאי ריצ^ארד סאראפיאן ופיטר אותו יחד עם קבוצה טגאמניו. פליי׳שר, ידוע
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 32 | ״ביום אי נחסל את המפא״יניק הזה אמרו אנשי בגין על זיין (המשך מעמוד )25 הצרעה הסתבר כי מישפט המפתח שכה ,״לרכות מעמדם שד איזורים אלה,״ נמחק מהנוסח המקורי ש הוגש
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 33 | כו כ בי ם 1וצצי (המשך מעמוד )31 המוהיקנים האחרונים של הוליווד: ביל (ויליאם) הולדן. ואם לא די בכך, הרי גם האצולה הבריטית הטהורה מקשטת את הכותרות: רקם האריסון
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 34 | כפר חמפטו 1.1ח א טי ב ח״ס יפים, אהבה, אביב בלב אייו פסגות, בילוי ובידור מקסימים * הנוף היפה בארץ * דיסקוטק ובאר * אוויר פסגות צלול * חדרים נוחים (עם שרותים
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 35 | במדינה תעלומות ד,דלוח בק.ג.ב. איש־המיסתורין יוסף ג׳י עימד שוב כמרכזה שי חידה בזתי מ&ועגחת יוסקה (״יוסקה ג׳י״) גבעון זוגיע לישראל בערב חג־השבועות וכמו בכל ביקור
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 36 | — טרי מיי חלת לגי רו ש (המשך בעמוד )27 כיוון שקראה אחד מספריה עוד בארצות- הברית וראתה אותה בטלוויזיה ).מאז מעצרה של טרי ועד להגשת הבקשה הילכו רק שמועות־שווא
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 37 | במדינה (המשך מעמוד )35 רה. שאלתי אם הם רוצים כסף. אמרו שלא מעוניינים בכסף. השיחה הסתיימה בכך שהם אמרו שיעיינו בדבר ויודיעו לי. עצם זה שאומרים, נעיין׳ מראה
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 38 | קולנוע סרטים ״אופרת ססן״ נוסח ברגמן ״...ישמ שהו בדאררורנט בוגרט שהקיאו איוו יבול לעמוד בפניו..ז יש בו קורטוב של עדינות משרב בשקגן של חיספום וניחוח גברי מעורר.
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 39 | (באתת הסצנות !היא סוטרת על פני מחזר תוקפני): ,מתנסה בהרסתקת-אהבים עם סוס־ההרבעה התורן •סל החברה יסבה היא מסתובבת, מוצאת סוג הדש ושל אהבה ׳במחיצת צייר
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 40 | חישבנו ריבו! קטע מפרוטוקול המישפט של מי 1רחי נגד ..הארץ״ בשבוע השלישי של מישפט־הדיכה הגדול של בצלאל מיזרחי נגד הארץ״ וכתבו, אבי ולנטין (״העולם הזה״ ,)2128
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 41 | ר,זח .׳אני לא ״ודע 1איך זר)? ,רד .,אני בחיים שלי לא הודיתי. התיק חזר,׳ אני הודיתי, ואני קצת נפגעתי היות וגם האשימו אותי בחטיפת ילד, דבר שלא דדה קיים, לא גברא
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 42 | (המשך מעמוד )41 הדברים האלה! אין לי שום קשר עם אף אחד! לי כ לי ד ז אתה פנית לעיתון הארץ, באמצעות עורך־הדין שלך, כדי שיבואו לעזור לך, לספר את הסיפור? פפה: שככה
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 43 | ראיתי את האבקה הזו, אמרתי לו: תסגור את המיזוודה ! ה שו פטת: פחדת שזה יגרד אותך? או שזה יהיה סימז־זיהוי? פפ ה: לא רציתי. ה שו פטת: כשראית את האבקה, הבנת שזה
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 44 | 111011ת חו שתהוהחוות 70 נת החים 70 מלכת המים 977ו תלי ביינר מטעם העו 01 הזה יצרני סיגריות איכות לחעלה מ־ 40 שנה בשיתוף מנכ״ל חברת דירות גינד -אברה גינד• נודבת
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 45 | שיחר צליש לכתב הכלכלי של הטלוויזיה, א כי אנ ־ ג׳ד, עבור כתבתו במבט (יום חמישי )14.6 על תעשיית הסוכר בישראל. אנג׳ל גילה כי המדינה מסבסדת בסכומים עצומים את הסוכר
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 46 | מדוע התבלבל ח״ם יבין? והיאכטה צ1ני דוונו * מי חיזו אחוו גיו ולוץ * מ !1קווז לווו\ \1על עמ יום נ יו • מנד טוב אל דפנה בת ה ,8-יהונתן בן ה 6-ומיכאל בן ה־ 4הצטרף
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 47 | 23. 6 שבת יום שי ש׳ • פטיכ אופטין החליט, כפי הנראה, לשתף בסרטיו את כל בני־מישפחתו. אחרי שבשבוע שעבר הופיעה אשתו־בחיים של לי מייג׳ורס, פא רה פוסט-מייגיורש, נסב
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 48 | למנכ״ל ״ אינ טרקוס מ א-וולה מיכאל בדאון במדינה ד ר כי חיים הכצעקתה י ״אתה צעקת על השוטר?״ שאל השופט,, .לא 1״ צעק הנאשם י הו ד ה בדאון הנאשם, גבר גבה־קומה בעל
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 49 | היא ענתה למודעה של ומאי מארץ התיקווה הטובה, ומאז היא מוצבת הצעות לנישואיו כן? האם את בחורה דתיהי האם את את מיכתבי־התשובה מנסחת זהבה בג עברית, כי עדיין אין השפה
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 50 | השילוב האידיאל : טיול1והוה ברהב •ווו- באירופה!: באייה משגעת והופשה הטיסה והשהייה במחירים הומוכים ביותר * מוסים נפלאים * אתרים היסטוריים מעניינים * הווי
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 51 | באותו זמן אני הכרתי את אבי ולנטין, שהוא גם היה מעוניין, והוא גם היה איתי בקשר כל הזמן, וניסיתי לזמן פגישה בין אבי ולנטין ובין ספה (רוקנשטין) בבית- הכלא ברמלה.
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 52 | חסוך היומהחלט נוחר ב״בח ברירה דולרית״ פרסום א. סל דולר או מדד. מדד או דולר־ איזו הצמדה תשתלם יותר ד מעכשיו זו אינה בעיה שלך. תוכל להפקיר כסף בתכנית יכח ברירה
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 53 | העו^ס הוה במדינה (המשך מעמוד )48 ליך מסויים מאריכים את משך הגדילה לשנה וחצי, ואז קוטפים ומכינים אותו להפקה, על-ידי בחירת חלקים מתאימים ממנו.״ לטענתו אף הוא
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 54 | 70/7 (070/707מ 07/117 נכון ושבולם מכירים את רזחד׳ה רמתי בתור החברה של ז׳אקלין! ,וגם !בתור !ה־ישראליית היחידה שהצליחה ׳להביא את הקנדי־אונאסיס לביקור
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 55 | תני לו 6 1 £ 0ע 0ס *£00180 אינך יכולה לדעת איפה תקבלי את פניו. היום את יכולה ליהנות ממנו הרבה יותר. היום את יכולה לתת לגבר שלך את ״אדיסון דבל טו״ — סכין הגילוח
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 56 | הז׳אנר ה סיפ רו תי שלהמדע־ ה בי דיוני כו בשה שנ ה את קוראיהסיפרות בי שראל ל מי תו לוגי השלהמחר מדע בידיוני מפות חדשות של השאול ״אבל מי בכוחו לבטוח בעולמות
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 57 | סופרי מדע-בידיוני רבים עוסקים, בעבודותיהם, במיפגש ביו תושבי כדור־הארץ לבני פלאנטות אחרות. ייחודם ושיכלולם ההדרגתי של מחברי הסיפורים המדע־בידיוניים בדור האחרון,
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 58 | הלהיט של יפית — דיסנילנד ללא גיהוץ ייצור ו ש יוו ק -ב יו טי טקס בע״מ, טל׳03-837510,830144 : תסו^סט^ס־וק ץ 6ח 115ן ז\^ 31 מי קי מ אוז, דונלד־דק, שלגיה ושבעת
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 59 | דודי, *וו־יק והנחם ך * ל ־ א ביג׳ עוד לא הספיקה להתאושש י * מביקורו של סטארסקי, הוא פול מייקל גלאזר ״המקסים והשחרחר״ ,כפי שהוא מכונה באמצעי־התקשורת האמריקאים,
העולם הזה - גליון 2129 - 21 ביוני 1978 - עמוד 60 | צ״ז פיון תשל״ח21.6.78 , ר/ד• גו רדאע! 77 ומבקר בי
חזרה לתחילת העמוד