גליון 2130

העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 2 | פזרו״ צ מן..ב עוו ש״ ראש־הממשלה מנחם בגין אינו רוצה בהתפטרותו של שר־הביטחון עזר וייצמן מהממשלה. לפי הערכת מקורביו של בגין, עלולה התפטרותו של וייצמן לגרור אחריה
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי * המערבת דהמינהלזז : תל־אביב, רחוב גורדו! ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי :״עולמפרס״ * מודפס ב״הדפום החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 5 | !2ד 0זס ר־ר ימקבסון 8ג קראט קפה מיס גבישי :נמס במהירותבמים קרים יסעמו הנפלא איגו פג אפילו :כאשר הוא מוצב במקרי ״נציני, שלג ביום לציר׳ פז קד א ט קג׳ ח ק דל קי ץ
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 6 | תחילת השבוע לא תהיה טובה ביותר, אבל תודות לעזרתו של אחד מבני מזל עקרב תצליח להשיג את התוצאות הרצו יות לך. בעניינים רו קלות־דעת מנטיים וביטחון״עצמי מופרז לא
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 7 | 0א>-/€הי 0גסב סו סרטרק טי ם חינם 2 -מיליון מדבקו ת צבעוניות שלכוכבי הזמר ללא הגרלה־ 10.000 תקליטים ״לוהטים״ הפר ס הגדול-מערכת סטריאופונית מ שוכללת ח ס כו ד מי
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 8 | אקזוטיקה הקיץ הזדמן לנו לשמוע לא אחת את השם ״בקעת הירח״. החלטנו כי הפעם, יש להתרשם מקרוב. ...צלילי מוסיקה ערבים, בריכת שחיה כחלחלה, עצי דקל תמי רים ותחושת
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 9 | ״זה הסיד נחילי יתושים קידמו את פני־נו בצאתנו לביקור אצל מלי ויורם באחד הערבים החמים של השבוע שעבר. ציפינו לערב מאכזב. אך כש הגענו לדירתם שליד הירקון, הופתענו.
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 10 | מכוזבים (המשך מעמוד )6 או פקיד שלישות? כל אלה ודומיהם, ה־ג׳ובניקים, שהפכו הכוח הדומיננטי בצבא, הם האחראים להרס המישמעת. הראיתם רס״ר, טבח, אפסנאי או שק״מיסט ללא
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 11 | 6 1 £ס 0 0 א 1 $ 0ס £ 0 אריאל* צריך יוחד מאחד כדי לחוש כהבדל. 1*111118011 י ;40111111 היום אתה יודע שגילוח חלק הוא הנאה לשניים. היום יש לך את ״אדיסון דבל
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 12 | ״להחבייף״ בא לי בסנדלי גלי ים, חופש, קיץ שובב, אני ו״הגלי שלי״ תמיד ביחד. סנדלי ״גלי״ האוריריים והקליליס עושים לי כיף בקיץ. כל החברה יספרו לכם איזה רומן ארוך
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 13 | גיליון ״העולם הזה׳׳ שראה אור השבוע לפני 25 שכד! פדייה!, הקדיש כתבת־תחקיר ל״טרגדיה של אום אל־פארג זהו סיפור מאבקו של עבה אל־עאל, תושב ישראל ממוצא ערבי מן הכפר
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 14 | מכחכים \ דהנהדד -דהיצהד עשה טובה לשיוייט ע ם סולידוכס של יצהר ש! ל א מווליפים לס או פנ ה גםלאמש תו ת שניים... סולידוכס זובה בבר ע ש רו ת שנים באמון הציבור כ
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 15 | הכוללות חלקה של 22 דונם, המצוייה ב־סמוך למסלול. יום אחד נודע במיקרה לאבו־שריף, כי חלקה זו, שמישפחתו מעבדת אותה מדורי- דורות, ואשר רשומה על שמו במישרדי הנוטריון
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 16 | פי ר ח סיני מ חיי ב את הצבאהמצ רי ני הו למילחמההתק פי ת וקר בו תניידיםנגד צה־־ל ף* מיסגרת הצגת התיזה המרכזית של סידרת־כת־יי• בות זו — כי היערכות צה״ל לאורך הקו
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 17 | קני־חדרכה־ואימונים. אם נניח כי ישראל תגיב בכוח על החדירה המיצרית — אם מייד בתחילתה ואם כעבור מיספר שעות — הרי התמונה משתנה כליל, ואני מפנה את הקורא אל הכתבה
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 18 | 1*0׳ :אגרוף מיותר ל מ ען ה ת ענוג. דלת ניקוטין בעישון, עשירה בטעם . (המשך מעמוד )17 !• נחיתת יחידות קומנדו מצויירות בטילי־נ״מ אישיים בסמוך, ומסביב, ל-
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 19 | בעת ההיא, יקולל מי שלא קילל י 6א, לא יפה לקלל. בהחלט לא. * אדם מחונך היטב לא יעשה כן. על אחת כמד! .וכמה, אם האדם הזה הוא שר בממשלת־ישראל. יקל וחוטר, אם זה נוגע
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 20 | מה 1״מילכוד 1־110״״ בצרי־ ל לאנ שים ־!בונים! 777 ־,ברנדי ! 1לאומי שהוא :ינל או מי. ומדוע עמד איש הליכוד דום ל כ בו ד ..תחזקנה״? ! 8הדבר הכי מצחיק ש יכול היה
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 21 | אנ שי ם תלוי בצורה שבד. ניגלו לשמש. חבר־הכנסת עקיבא נוף קיבל מכת־שמש בדיוק במרכז האף. הוא מסתובב מאז עם אף אדום, נפוח ומרוח במישחות שונות. 91 המנחה מני פאר
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 22 | בישראל, ל71 עלר 71 ,־ 3 0 0 0 בעלי פיאט 1300 ,131א 1600 71 רוצי ונהנים 7171 כוניותיה ועל פ* המלצותיה נרש 71ו עוד ר בי לרכוש .11 1071 בדוק ות 71 צא שפיאט 131
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 23 | שי חתהסאחכק רו ח החופש לפעמים אני משתגע מההברקות של שאחבק. מאיפה, אני שואל את עצמי, מאיפה אני ממציא אותן ן כיצד יכול שאחבק מבריק כמוני לפלוט ברבע שעה יותר
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 24 | על תעלומת 32 המיריונים שנתן שרהאועו ארליר, לת־־כ לותץ מאתרי גבה של אגודת לממן ישיבות שבחלקו אינן קיימות כלל אבד את המיויוויסל ח״כ פרוש לורנץ שיקר י דעת עסקני
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 25 | שר־האוצר, אדליד ״אתה בעל־הבית״ נוגע ל־ 25 מיליוני לירות — אני מסכים. מה שנוגע ל־ 5מיליונים שארליו רוצה לחלק בעצמו — זה לא עניין שלי, זה עניין של ארליך, והוא לא
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 26 | אלכם בתגובה מתמדת עול ביתום, ״ אור ויאירה. חאמססרדסעדל בו ס ממל בוו ־ןעד אי רי ד ממדאדםעדאס קו דו! ח ב . 71.וועדפיאנו ומרמ תגן -למבעלהח די ש .שהולד ונ בנ הבחל
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 27 | ה ה ורנד! המראהעדהדיון בוועחדהחוץ־שניטתוו למניעת הדלפות יו״ד־הוועדה ארנס נזיפה במילים בוטות הראשיים, אליבא דארנס, הם אלה המוסרים ביוזמתם, או על־פי פניית
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 28 | שרב הו חזו ש ל מ ב טי ס ה לוק לי ט ה מ צוינ ת פשוט הרם ושא אותה מהסלון לחרר השינה. מה כה מינחד בניירת של שרפ ל מהבית לחיק הטבע. קח אותה לטיול ראשית נמעל לכל
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 29 | יי הכל דו ל ף (המשך מעמוד )27 תוספת משמעותית. במידה שתהיינה הדלפות ייחקרו חברי הוועדה במכונת־אמת כדי לגלות מי היה המדליף. חבר־הכנסת אמנון רובינשטיין, שדיבר
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 30 | החויז ₪ו ש ₪ותחוות מתח שיסה נוטע העונס הז ה בחסות יצרני סיגריות איכות לתעלה מ־ 4 0שנה בשיתוו מנכ״ל חבות דירות גינוי ־ א ברהם גינדי ה מי ס 1 9 7 8 מ7ב מ ^ •6311
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 31 | 4גיליון לידות ועבודה עשרות נשי מטלפנות מאומצת 11 נו ל שנת ״ ם מדי יום ביומו אל הביא 1את ה מ יש סרה ה מ יש ט ר וז ומודיעות למעצר החשוד בביצוע נ האנס המנומס ״
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 32 | ך• דראמה האישית של ״ספן ה י 1שלום״ ,אייבי נתן, הגיעה השבוע לשיא. שביתת־הרעב שלו נכנסה לשבוע השביעי, ומה שנראה תחילה כקוריוז, או כצעד חסר־הגיון של תמהוני, הפך
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 33 | עימו יחד. בודדים התחייבו להמשיך את מאבקו ולשבות־רעב אחריו אם, חלילה, יארע לו אסון. אסיפות קיבוצים דנו ב־שביתתו וקיבלו החלטות הקוראות לו לחדול מלצום. מישרדו
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 34 | הצעירה הא טלקיה התגיירה כדי להינשא 1 האם שנעלמה: מאריה־גראציה שדוני יך אפ ש ר אליהו שדוני לא היה עושה דבר ילדים, להפקיר תינוק ככד״״ שואל ד״ר בכאב .״אפילו חתול
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 35 | ־יהודי מלוד, ילדה לו עשרה ילד הבעל הנטוש: ד״ר אליהו שדוני הביתה! שבע בת השנתיים וחצי ; משמאל : ; 0,מימין: רחל בת החמש, עתה צילם: שלמה סתר ! בינתיים ילדה את
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 36 | אמא, שוב הביתה (המשך מעמוד )35 יכולה לעזוב את הארץ ללא ידיעתי. פניתי לבית־המישפט וביקשתי להוציא נגדה צו־עיכוב־יציאה מן הארץ. ב־ 28 במאי הוצא צו כזה, על שמה
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 37 | א1ס לא מנומס י (המשך מעמוד )31 בנות לזהותו. מיסדר־זיהוי כזה לא יתקבל בשום בית־מישפט. מזה שבוע ימים נתון החשוד בשורה הארוכה של מקרי האונס בבית־המעצר, מבלי
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 38 | קטעי 1גה>ר העדויות מיעופט מי 1רחי וגד ..הארץ׳׳ סה רלוונטי ממישפטו של בצלאל מיזרחי נגד העיתון ״הארץ׳/ ומה לא ז זוהי שאלה קשה מטיבעה .״הארץ״ האשים את
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 39 | טין. ,בשיחה, כמד. קטעים בעניין מכירת היהלומים. השופטת ג 1בעניין מה? ״ש לך !תמליל? העד: רגע, רגע ! איזה גניבת יהלומים? רוצה׳ אני אסביר לך גם כן על זה. של גילה
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 40 | משפט די ב ה (המשך מעמוד )39 העד - :שאני ׳מטיל טרור על גיבעת־הרצל, שכל החנויות שמה משלמים לי .דמי־חסות ומי שלא משלם לי !אני שורף לו את המקום. הוא פירסם ישם שכל
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 41 | מייד אוחרי מאסרו של בסו החל מפעיל מערכת כבדה של לחצים ׳והשיתדליויות׳ אצל רשויות שונות, שמהן דרש לשחרר את בנו היושב !במאסר בדרום-אפריקה. בהשפעת אגף השיקום של
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 42 | במדינה ד ר כי ח ״ ם לב פתוח -כ׳ פתוח ״...י ש משהו בדאודורנט בוגר ט שהקיפן איוו יכול לעמוד בפויו..ז יש בו קורטוב של עדינות משרב בשמגן של חיספוס וניחוח הבר׳
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 43 | ה טו ל ס הזה
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 44 | מבצע מיו חד לרוכש ע ד 31 ביוד 1978 מהסס. צבע או שחור לבן? רכוש היום טלוויזיה מץ שהור-לבן ותקבל את מלוא המהיר ששלמת בשתעבור למ׳וצבע. אתה מהסם באם לרכוש היות
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 45 | סולנוע הזמנה ן— —י—וו1 למרד סרטים •לדי הג׳היגו ה־ 22 במאי היה בפסטיבל קאן היום הארוך ביותר לאותם משוגעים־לדבר שנכנסו בשעה תשע בבוקר לאולם נזיראמאו ויצאו ממנו
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 46 | מבצע הי כ רו ת: מ חי רי ם מוזלי ם שנ תיי ם א ח ריו ת השמש הן הרסניות- שמור על רכושן בעזרת 1€1.11\105111£1.0 החידוש המהפכניבעולם! ק לי נ ג שי ל ד פילם ה מ סנן א
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 47 | סיברברג בדוקטור קאלינרי (רופא מטורף, שהשליט אימתו בעולם של שפויים באחד הסרטים הגרמנים האכספרסיוניסטיים הראשונים) .׳הסרט כולו מוקדש לזכרו של הנרי לנגלואה, מייסד
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 48 | 96־01131 יז 33 { 6וזו /ם4£1כו 8 0ו_£1 כרשיס האשראי היחידי המעניק לד חשבון פתוח ביותרמ־>< 2.מלית ברזי ע7זק בעולם. לסייל ב עו ל ם בלי מזו מני ם, לערוד קניו ת בכל
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 49 | ה קוב האחרה 711 ,ף* אשר שואלים ילד אמריקאי, אנגלי או אוסטרלי, מי לדעתו היד, גיבור מילחמה אמיתי בשנים האחרונות, הוא ׳אומר :״יוני.״ שטף המאמרים והכתבות שהציף את
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 50 | סם ש במדינה ״מימשל ק אר טר ל א רוגז״ הוא סתם מצוברח. ״•מעריב״ ,יום א18.6 / סנטור ג׳ורדש ״עבר את המבחן״ אצל בגין ראש הממשלה קיבל אמש בביתו את השחקן פיטר שטדאוס
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 51 | טו בכע בו ד ע ם בנ ק די ס קונ ט פעם הייתי אומר :״כשאהיה גדול...״ אבל הורי לא חיכו ופתחו לי חסכון יתרון דירה. היום; אני עובד עם דיסקונט וחושב על טיול לחו״ל;
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 52 | אתה כול לטשו ב שקט 111111 מריעים ברחבי הע 1רמ והניס מהטעם ^ היחיד מס1ג 1של קנם. הטעם העדין והנפלא שהוא שירנב של תערובת טבק מעולה ופילטר ״מיקרונייט׳׳ המפורסם.
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 53 | הם הולכים לשל־־ת ^ חד מבנייני המישרדים המסו ארים ביותר בארץ שוכן בצומת ה רחובות החשמונאים וקרליבך בתל-אביב. בבניין זה נמצאים מישרדי בנק אוצר החייל, מישרדיו של
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 54 | ה ד פו קי םשל הנ׳ח״ל (המשך מעמוד )53 מספר חודשים, אחר־כך הולכים לשישה חודשים להיאחזות, לאחר־מכן לתקופה ביטחון נוספת של פעילות במיסגרת שוטף, אחר-כך עוד פרק של
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 55 | במדינה ד ר כי אד ם המוכיח בשיר המשורר מצא דיר מקורית?פתור את סיכסרכיו עם השכגים שזו ״מעשה בשכן עם קרחת /שהגג דקר לו כמו מחט /הוא הכניס אז לריב /את עיריית
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 56 | ב, אלף שד ם בעיניך ביום אתמול כ יעבוד וא שמורה שקספירנכשלבבחינה ^ןימהו ״ תסביך בלילה...״ פרנקנשט ״ ן ומשוררעיבדימשדרם! העתיד ן מדע בידיוני תטל״ג בזמן עתיד
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 57 | דו-שיח עם דוידאבידן סיפור מדע־כידיוגי: נופע־זמן מן ר .עתיר /חוזר להווה עם כל מימצאי מל־חמת־העולם־השלישית /וזורע הצעה מד הימה: להקדים / .הוא משדר מיידע מדויק
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 58 | יגאו ארון חצה וארגן ננס שר ותיקי הפומ״ח. השו מורע והנירסומא ארמון טוענים : מאוחד תר ואין דנו מספיק נסו ^ שנת 15*43 ערך הפלמ״ח כנם ארצי י באמפיתיאטרון מיקהל
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 59 | שידור תיקון מיספר 8 השמע הוגש לקריאה טרומית בכנסת תיקון מיספר 8לחוק רשות השידור, שכאשר יתקבל ישנה בוודאי את דפוסי אורחות החיים במדינה. ח״כ (ליברלים) עורך הדין
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 60 | ידוו ברר את ירוו * הרב יהיה דוקטוו־ * קורם מקויידים ־ אחו־כן־ שוברי! * 1ירוו נרדם באמצע הטנס • !(יוון דחן לראשונה מאז הקמתו של הוועד־המנהל, שיבה הוועד ולא נזף.
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 61 | 30. 6 יום שי ש [ שבת • 1בשורת איוב של ממש, לחסידי האיש השווה מיליונים (שעד 3 .אחר־הצהריים) .בעוד כמד. שבועות עומדת הסידרה לרדת מהמסך — נגמר. היום מציל סטיג
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 62 | יני-האנוודהמיותר טיולים אירופה ארצות הברית (המשך מעמוד 8ו) לדוגמה: במילחמת 73׳ אילצה פריצת השיריון הסורי לתוך הרמה את חיל- האוויר להקצות את מטוסיו לתקיפת
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 63 | פירוז סיני מגביל את השימוש במסוק״ התקיפה -מבחינת המצרים, בעיקר למשי,מות הגנתיות, כגון אבטחת אגפי הדיביזיות המצריות המתקדמות מפני התקפות אג׳ פיות, ומקטין את
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 64 | 01111111(1 11111(010101 לא תאמינו, אבל חשפתי לכבודכם רומן שהסתתר לו שנה תמימה ולא היד. ידוע לציבור הרחב. אחד כזה יפה, שהקשורים בו שמרו עליו רק לעצמם. כוונתי
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 65 | פרסום תני לו מתנה שהוא יאהב בלק טבק. דיאודורנט אפטר שייב, סבון וקצף גילוח. לגברים כמו שנשים אוהבות. ע ץ דיוי
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 66 | האמריקנים חושבים שהוא בא מטורקיה המצרים חושבים שהוא בא מחבש הצרפתים חושבים שהוא בא מהודו אב 7באמת הוא בא מתנובה בשר בבק שתך.. יש ב 1שפע של בשר. שניצל. בשר
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 67 | * 1רו1ו!1ר 1צידוו לפעמים יש שמועות שמסתובבות בעיר ומעמידות לי את האוזניים, אבל אני מעדיפה להתעלם מהן, לשם הבריאות. אבל כשאחת כזאת מקבלת גושפנקה רישמית, אין שום
העולם הזה - גליון 2130 - 28 ביוני 1978 - עמוד 68 | המחיר
חזרה לתחילת העמוד