גליון 2131

היועץ־יהמי שפט׳
׳ ב רו ש ב או גו ס ט?
מתרבים הסימנים כי היועץ־המישפטי לממשלה,
הפרופסור אהרון ברק, מתכוון לסיים בעתיד הקרוב
את כהונתו, וייתכן אף שיפרוש מתפקידו בחודש
אוגוסט הקרוב. מרם נודע מי עשוי להתמנות כיועץ־
מישפטי במקומו, לכשיפרוש.

אולם קרוב לוודאי כי ההחלטה על המינוי
ההדש לא תהיה בידי שר־המישפטים, אלא
בידי ראש־הממשלה, המבקש למנות יועץ
מישפטי שישמש כמשקל-נגד לשר
המישפטים שמואל תמיר.

נבח•־ היועץ
ל מי לחמהבט רו ר
ראש־הממשלה החליט סוף סוף למנות יועץ למלחמה
בטרור במקומו של עמיחי (״גידי״) פגלין, שנהרג
בתאונת־דרכים לפני מספר חודשים.

כנין החליט למנות לתפקיד את רפי איתן,
לשעבר אחד מראשי ״המוסד״ ,נאמנו של
אריק שדון ונציגי חטיבת ״שלומציון״
במרכז תנועת החרות.

מ בו ק ש: מו ר ה
לאנגליתר עודי ס
מזכיר־הממשלה מחפש באופן דחוף מורה פרטי
לאנגלית, שייתן קורסים מזורזים בשפה זו לכמה משרי־הממשלה,
שבקיאותם הדלה בה משמשת להם למיכשול
במילוי תפקידם.

המועמדים הראשונים להשתלמות המזורזת
הם שר־האוצר שימחה אדליד ושר התעשייה
יגאל הורביץ. ארליך, ששליטתו באנגלית
היא קלושה, נהג עד כה לקהת עימו את
יועצו, דן הלפרין, כמתורגמן בשיחות

המינוי טרם אושר סופית כיוון שאיתן הוא כיום
איש־עסקים המנהל עסקים מסועפים בתחומי הבניה,
הבורסה וייצוא דגי־נוי. אם יקבל עליו את התפקיד
יהיה עליו, כעובד־מדינה, לפרוש מניהול עסקיו.

או בי 1בוז *
הידיעה שפורסמה לא מכבר בעיתונות, בדבר הדוגמה
האישית שמבקש הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל (״רפול״)
איתן, לתת לקציני צה״ל, כשהחליף את מכוניתו
האמריקאית הגדולה במכונית אסקורם קטנה, אינה
מדוייקת.

לרשות הדמטכ״ל עומדות שתי מכוניות —
האחת כתל־אביב והשניה במקום מגוריו,
במושב תל-עדשים כעמק יזרעאל. מכוניות
אלה משמשות בעיקר כדי להסיעו לשדות•
תעופה צבאיים, שם ממתין לו מטוס קל,
שאותו מטיס הרמטכ״ל כעצמו. את הדרד
מביתו למטכ״ל עושה רפול כדיר כלל
כמטוס, כשהמכוניות רק מסיעות אותו אל
המטוס וממנו.

נרדם בי שי ב ה

כיוון שחיילות אינן יכולות לחתום על
עצומה, וחתימה משותפת על מכתב-מחאה,
אפילו של שתי חיילות, כמוה כקשירת־קשר,
נשלחו המכתבים בנפרד, כשכל אחד מהם
כולל חתימה אחת בלבד.

ש ע רו ר ״ ת־ מין

ב מי שרדממש לו !8
שלושה מחברי ועד־העובדים באחד
ממישרדי הממשלה בתל-אביב התפטרו
מתפקידיהם בוועד, כמחאה על התנהגותו
של יו״ר הוועד. לטענת עובדי אותו מישרד
קיים היו״ר, שהוא מהעובדים הבכירים .
במישרד, יהסי־קירבה עם אהת הפקידות,
שנענתה לפיתוייו כדי לקבל קביעות
בעבודה.
רק כשבעלה של המזכירה ואשתו של הפקיד הבכיר
התערבו בפרשה, נפסקו הקשרים ביניהם, והמזכירה
פוטרה ללא פיצויים. חברי הוועד שהתפטרו טוענים
כי יו״ר הוועד הפעיל לחצים בלתי־הוגנים על המזכירה,
כדי שתמשיך את יחסיה עימו.

0י ב סו ך ־ו 4ב1דוה חדש
צפי׳ ב ר שו ח־־ ה שי דו ר

מועמדותו של איתן לתפקיד זה עלתה עוד
בעבר, אולם ילא יצאה לפועל בגלל התנגדותו
•טל שריהבטחץ עזר וייצמן. עתה החליט
בגין למנות את איתן לתפקיד מבלי להתייעץ
עם וייצמן.

מי פגן חיסכון

המפלה אותן, לדעתן, לרעה ומציג אותן, על פי
גירסת אגודת־ישראל, כמופקרות.

אנשי מחלקת הגבייה של רשות•
השידוד, המנסים לאתר בעלי מקלטי
טלוויזיה שלא שילמו אגרות עבור
מקלטיהם — המכונים בתואר ״הסיירת
הוורודה״ — טוענים כי איתרו
ארבעה מקלטי־טלוויזיה, שעבודם לא
שולמה אגרה, בחוות ״שיק,מים״ ,השייכת
לשר־החקלאות אריאל שרון.
המקלטים שימשו את עובדי־החווה,
אולם לטענת אנשי רשות־השידור הם
רכושה של החווה. אנשי הסיירת הוורודה
הביעו פליאה על כך שהשר,
המבקש לאכוף את החוק על הבדואים
באמצעות הסיירת הירוקה של מישר-
דו, נמנע מאכיפת החוק בחווה שבבעלותו.

ודיונים
בענייני;מישרת, שניהל כהו״ל.
בהדרגה הפך הלפרין ממתורגמן למנהל השיחה
הבילעדי כימעט, כשארליך מרבה בשתיקותיו. הורביץ
שולט באנגלית עוד פחות מארליך והשבוע, בפגישתו
עם וולטר מונדייל, דיבר אליו עברית. עתה מבקשים
אחרי מועמד מתאים שיקנה את השפה לשרים בשעות־הפנאי
שלהם.

ההחלטה שאושרה בשבוע שעבר בוועד־המנהל של
רשות־השידור, בדבר האירגון מחדש של מיבנה
הרשות, עלולה לגרום לסיכסוך־עבודה חדש ביו עובדי
הרשות להנהלתה. המיבנה החדש של הרשות אמור
לכלול ארבעה אגפים: כוח־אדם, כספים־וכלכלה,
גבייה־ורכש ופיתוח. עובדי הרשות, ובעיקר אנשי
הרדיו, טוענים כי מיבנה זד. יגרום לריכוזיות־יתר
בידי הסמנכ״ל, שלמה עבאדי, וישלול עצמאות
ממנהלי המחלקות.

ועדי החטיבות השונות כרשות־השידור
יתכנסו בקרוב לדיון בהתנגדותם ל,מיבנה
ההדש, ועל רקע זה צפויה אף שביתה של
עובדים בכירים וזוטרים ברשות.

טי פו ל מ פי ק
אוני ב ר סי טהמ צו למת
השחקן חיים טופול, העומד בראש פרוייקט־ענק
להסרטת התנ״ך לפרקיו בשיטת הווידיאו, כאמצעי־עזר
להוראת התנ״ך בכל רחבי העולם, החל בביצוע
פרוייקט חדש המיועד להפצת לימודי המזרח־התיכון
וידיעת ארץ־ישראל ברמה אקדמאית לאוניברסיטות.

טופול חתם על חוזה עם אוניברסיטת
תל-אביב להפקת הסרטים כנושאים אלה,
ובתיכנון ההרצאות המצולמות עוסקים עתה
טובי המומחים בתחום זה.

זהו מיפעל לטווח של שנים, כמו מיפעל הסרטת התנ״ך,
שבו עדיין מסריט טופול את הפרקים האחרונים של
ספר בראשית. עד כה תורגמו סרטי התנ״ך של טופול
ל־ 27 שפות.

בישיבה שקיים ראש־הממשלה, מנחם בגין
באחרונה בפורום ממלכתי אד לא־ממשלתי,
נעצמו עיניו של ראש־הממשלה תוך כדי
דיון, ההוא נרדם.

?ונין בכיר

ג ר מני ה ־ יוק !

פו רשמצה ״ ל

עוזריו של ראש־הממשלה ייחסו מיקרה זה לעייפותו
הרבה באותו יום, וטענו כי אין לכך קשר למצב
בריאותו.

קצין בכיר בצה״ל, בדרגת תת־אלוף, שהוא אחד
מגיבורי מילחמת יום־הכיפורים בחזית־הדרום, עומד
לסיים את שירותו בצה״ל, אחרי שתביעתו לקידום
לא נענתה על־ידי הרמטכ״ל.

!הפיתרון
מקורי נמצא לבעיית
אופנועים הגרמנים מתוצרת כמ״ו
שנרכשו על־ידי מישרד-הכיטחון עבור
המישטרה הצבאית, במחיר של כ־3.5
מיליון ל ״י, על־מנת לשמש כליווי
ממונע לאח״מים בטכסים ממלכתיים.
הפרשה התפוצצה ערב יופ-העצמאות,
כאשר הסתבר שהאופנועים, בעלי העוצמה
של 10 כודיות־סום כל אחד,
אמורים ללוות את ראש־הממשלה בכניסתו
לאיצטדיון בירושלים, במיסדר
יופ-העצמאות.
בעיקבות הסערה הציבורית שהתעוררה
אז, כעיקר נוכח העובדה ש-
אופנועים מתוצרת גרמנית ילוו את
ראש־הממשלה, נגנז הרעיון ובמישרד•
הביטהץ הוחלט למכור את האופנועים.
כסופו של דבר, כנראה ביגלל
העדר קונים, הוחלט להסיר את תווי־הזיהוי
והסמלים של המיפעל הגרמני
מעליהם. הם נצבעו כצבע צבאי ד
משמשים את המישטרה הצבאית.

אלפ ״ ם אג ש״־א ש״ך
ב ד רו םלסו !
בניגוד להערכות שפורסמו באחרונה, כאילו מסתכם
מיספרם של אנשי אירגוני־אש״ף שחדרו לדרום־לבנון
אחרי נסיגת צה״ל במאות מעטות בלבד, מסתבר
כי מיספרם בדרום־לבנון מתקרב עתה לאלפיים.

הגידול במיספר אנשי־אש״ף לא נעשה דק
בומים האחרונים. רק עתה הסתבר כי
מלכתחילה היה מיספרם גדול בהרבה מכפי
שהועיד תחילה.

פרישתו של הקצין, שנחשב אחד המפקדים
המעולים בצה״ל, נראית תמוהה לנוכח
העובדה שרק לאחרונה!השקיע בו צה״ל
סכום של מאות אלפי ל״י, באחזקתו
ובאחזקת מישפחתו(כולל חמשת ילדיו)
כחו״ל, לצרכי השתל״ות.

ח ״ דו תנגד תום!
גיוס ה ב נו ת
מאות חיילות בצה״ל שלחו מכתבי מחאה לשר־הביטחון
ולראש־הממשלה נגד התיקון המוצע בחוק גיוס הבנות,

מגבר 15x2וואט .5ו\/ו8.
פטיפון אוטומטי
טם ראש קדמי
טיונר 6וו\0/8 5ו\*/1¥1ו? סטריאו
ט״פ קסטות סטריאו

מגבר 18x2וואט .5ז/וו.ח
פטיפון אוטומטי
טם ראש מגנטי
טיונר ״\/5״\/1״\״/ו^ו:ז סטריאו
ט״פ קסטות ״ץ001.8״

מגבר 20x2וואט 10 /1.5
פטיפון חצי אוטומטי
טס ראש מגנטי
טיונר?ווט/א /4ו/ות סטריאו
ט״פ קסטות״ץ001.6״

בואי לראות לחוש ולשמוע מוסיקה באולמי התצוגה שלשוני

תל אביב: מגדל שלום, רח־ אחד העם ,9טל5 2431 .

שאל כל אחד

1ה היה 0310:1ש 1ה שהיה
גיליון ״העולם הזה״ שדאה אוד השבוע לפני 25 שנה בדיור),
היה הראשון בו הופיע המישפט שהפך מאז לסיסמת השבועון :
״בלי מורא — בלי משוא פנים״ .שינוי נוסף שהונהג כ״העולם
הזה״ החל מגיליון ,819 היה שיכלול גראפי של השער, שהופקד
בידי צוות ציירים וגרפיקאים: נפתלי בזם, שלמה בן־דויד,
שמואל בק, זאב ליפמן, פילים פזנר, פאול קור וגרט רוטשילד.
שינויים אחרים: פרישתו מן המערכת של דוש, העורר הגראפי,
שעבר לעבוד ב״מעריב״ כקריקטוריסט. את מקומו של דוש החל
למלא אלישע גת. המחזאי (״אני רב־חובל״) ודובר ״מרד הימאים״
,יהושע (יוש) הלוי, החליף את מיכאל אלמז בתפקיד
עורד־כיתוב. חידוש נוסף היה מדור ביקורת תרבות מאת המבקר
דוב כר מלבין, תחת הכותרת ״כבתב־יד״ .השבוע לפני 25 שנה
התפרסמו כמדור זה הדברים הבאים :״הצגת, נאסר־א־דין׳ הריהי
תאונה שאירעה לבמאי יוסף מילוא, הבמאי של, יובל אור׳ ו,ז׳אן
דארק׳ .תאונת דרכים שיש ללמוד ממנה לקח. ה,תקרית׳ גרמה
להרבה נזקים ואפילו לקורבנות, באדם וככעל־חי, הוא החמור.
למשל ולדוגמא ( :אברהם) חלפי לא ידע, בבימוי זה, מהו נאסר־א־דין,
ואנו לא ידענו מהו חלפי ; שייקח אופיר ידע שהוא חמור,

־25 20 /

1 *1 6

אבל החמור שכח שהוא שייקה...״
ודטכוע לפני 25 שנה בדיוק החלה סירת מנוע קטנה פטם
״ישראלה״ כמסע הפלגה מסביב לכדור־האדן, ועל סיפונה 6
ימאים ישראלים צעירים. המסע, שריתק כמשף חודשים את
תושבי ישראל, נערף בחסות ״העולם הזה״ ובסיועם של אברהם
קריניצי, רא־ט עיריית רמת־גן, והאחים מאיר. כמקביל לכתבת
השער, שהציגה את תולדותיו ודיוקנו של שר־המיסחר־והתעשיה
לשעבר ושר־הפיתוח בהווה, ד״ר דוב יוסף, העניק השר ,״ראיון
מיוחד״ לחברי המערכת. כאותו הגיליון התפרסמה גם כתבת־תחקיר
מקיפה כנושא שהסעיר תקופה ארוכה את הציבוריות
הישראלית :״פרשת פינלי״ ,סיפורם של האחים רוברט וג׳רלד
פינלי, שהוסתרו כימי השואה על־ידי הוריהם במנזר בצרפת,
ואחרי שההורים ניספו תבעה הפנסיה את בעלותה עליהם.
כשער הגיליון: שר־הפיתוח ד״ר דוב יוסף.

״העולם הזה״ 819
תאריך 2.7.53 :

ראל חרבון * המשורר שהואשם בנסיון
מישבסו!—שר יש

לרצוז * עבד אל־נאצור והאספוגוס הישואל *
שאולאביגוו 11ל ו וצווי ח ״ נ 1אד לו זו ר 1ב
י ו 111־1

י 1 1וו וו

ווו

וויו

ו1 111 1בו ו ו 11_1

העם
ע ל הנסים ועל החל,דוח
הדגל האמריקאי העצום, שהסתיר את
הדגל הישראלי החיוור, בראש בניין שדה-
התעופה בלוד, עם בואו של מזכיר המדינה
האמריקאי ג׳ון פוסטר דאלס (העולם הזה
)816 ,813 לא עורר התרגשות רבה ביש ראל•
רוב האזרחים התרגלו מזמן לראות
את ארצם כמושבה כלכלית של נו,תן-
הנדבות האמריקאי, והנפת הדגל הגדול
לא היתה, בעיניהם, אלא אישור מעשי
של המצב הקיים.
אולם פה ושם היו עוד צעירים שהדבר
נגע לליבם. אחד מהם, אליעזר בוכני,
מנווה שאנן, חיפה, פנה רשמית אל מישרד-
הפנים ופרקליט־המדינה, ודרש לערוד מיש-
סט לאחראים על המעשה, שהיה הפרה של
החוק. השבוע הוא קיבל תשובה רשמית.
הודיעה המחלקה לתפקידים מיוחדים
של מישרד־הפנים :״נתנו הוראה להנהלת
שדה־התעופה בלוד, לדאוג לכך שדגל
המדינה יונף בעתיד בהתאם לתקנות בדבר
שימוש בדגל המדינה.״

מישפט
•<או אני או הוא״
קצר תספורת, מחייך לכל עבר, נכנס

יצחק כהן, לאולם בית־מישפט השלום
בתל־אביב, לסיום החקירה המוקדמת נגדו.
לא פחות מחמישה שוטרים הקיפו את
הצעיר בעל ההתנהגות המוזרה, שגרם
בעבר לכמה שערוריות.
את התיק העבה, מלא ההודאות ובעל
אפשרויות ההגנה המוגבלות, נטל לידו
ישראל פלדמן״ ,עורך־הדין הצעיר ורד
ממושקף, שנתבקש על־ידי בית־המישפט
להגן על הנאשם.
פלדמן לא השלה את עצמו. הוראותיו
של חרבון בכתב ובעל-פה לא השאירו
פתח גדול ליציאה. סעיף האשמה היה
כבד ביותר ,214 :רצח בכוונה תחילה,
אך חרבון הגיב בצורה מוזרה במהלך
המישפט .״אלמלא מסר הודאות כה משכנעות,
היתה לתביעה עבודה הרבה יותר
קשה,״ העיר פלדמן ,״לפחות אשתדל
להצילו ממוות.״
אכן, כך היה נדמה לפחות, אחר סיום
החקירה המוקדמת. איש לא ראה את
חרבון בליל הרצח. אחד השכנים, שסבל
מנדודי שינה, שמע צעדים ואחר קול יריה
וצעקות: אמא, אמא. אך את הרוצח הוא
לא ראה.
בינתיים התלוננו במישטרה שלושה
נהגי מוניות, כי נשדדו בידי צעיר נושא
אקדח. ואכן, ליד מחסום בכביש עפולה

נתפס חרבון כשבכיסו אקדח וכמה עמודים
כתובים בעיפרון, שסיכמו את פרשת
חייו, מה, בבקשה?
הודאתו בהריגת כהן, והסיבות שהביאו
אותו למעשה.
אור ליום השבת, בשעה ,04.30 התעורר
הגימגוס הגדול. לגבי התובע, אלי .חבר קיבוץ רמת רחל, אליהו סקולסקי,
מחוך הרגשת חנק. מעל האיש הצנום,
* כיום ישראל פלד, ראש עיריית רמת־גן.
בן ה־ ,58 רבץ גבר גבה קומה ורחב כת-

עזר גבל, נמוך הקומה ובהיר השיער,
הלך הכל למישרין עד שהופיעו כמה
נערים בני ,15 שטיילו עם חרבון בליל
הרצח לקולנוע מיגדל בחולון, לצפות
בסרט אמריקאי בפאריס. כאן בא הגימגום
הגדול. כל אימת שעמדו לבטא מילים
כ״רצח״ ,״לסדר אותו״ ,מילים שחרבון
כאילו שוחח עליהם בהתכוונו ליצחק כהן,
היו חוזרים בהם ומשנים את עדותם מן
הקצה אל הקצה.
״הם פוחדים ממנו פחד מוות,״ העיר
אחד הנוכחים מהקהל. אולם כאשר ביקש
מהם התובע להפנות את פניהם מחרבון,
המשיכו לסתור את עצמם פעמים רבות.
הקהל שחייך לשמע העדויות גרם לחרבון
תענוג מיוחד וצחוק פראי למחצה
נראה על פניו. אולם כאשר יצא, לבקשתו,
לביודהשימוש, זכה למקלחת זעקות מחרידות
מאמו של הנרצח שישבה בפרוזדור,
וביטאה את רגשותיה בעברית מקוטעת:
״רוצח! שרפת את בני כשהוא היה ישן,
פחדן !״
חרבון הגיב בחיוך האופייני לו.

פשעים

פיים, השקיע את אצבעותיו השריריות
בצווארו. סקולסקי הספיק לצעוק, והתעלף.
חברי קיבוץ אחרים, שאצו לעזרתו,
הסירו מעליו את נוח שטרן, בן ה־,41
והצליחו בקושי רב לגררו מעל קורבנו
הכחול מחוסר אוויר.
יש לחנוק מי שהו ...המישטרה,
שהגיעה לאחר זמן קצר לקיבוץ השוכן
בגבולות ירושלים, שמעה את הסיפור:
נוח שטרן, גברתן חובש כיפה, בוגר אוני ברסיטת
קמברידג /אנגליה, לשעבר מבקר
ספרותי בדבר ומתרגם ספריו של המשורר
ת.ם. אליוט״ ,התייצב לפני כחודש וחצי
בפני מזכירות המשק וביקש להתקבל כחבר.
שבועיים לאחר תחילת תקופת מועמדותו,
החליטה מזכירות הקיבוץ להיענות בשלי ה.
גרמה לכך התנהגותו המוזרה. נוח
שטרן נשאר במקום רק עד שימצא אפשרות
אחרת להסתדר. באותו בוקר שבת,
עבר את 400 המטרים שבין חדרו לחדרו
של סקולסקי, וניסה כנראה לרצחו משום
שראה בו את אחד האחראים לסירוב
המשק לקבלו.
מבהיר יותר מסיפורם של חברי הקיבוץ
היה בלוק מיכתבים שנמצא בין חפציו
של שטרן. על אחד הדפים הוא רשם
בעיפרון תיאור של רצח העתיד להתרחש :
״שלוש נקישות ...יש לחנוק מישהו ...את
הגופה אצטרך לקחת על הגב, להוריד
אותה. את בגדי אחליף ואזרוק לבית-
השימוש ...בבוקר אכנס לחדר־האוכל, ואם
ידברו על המיקרה, אקשיב אך לא אתערב...
אחר כך אסע ...אם המישטרה תעצור
אותי, לא אדבר...״
לא יאומן . 1בפני השופט החוקר אבן-
טוב, אימת הנאשם את השורה האחרונה
ביומנו. שטרן התייחס לעניין כשומע
חופשי. לקריאת כתב האשמה האזין כאל
רומן בלשי, חיוך ריחף על פניו. שאל
אותו אחר כך השופט :״הבנת את כתב
האשמה?״ נוח שטרן נענע בעניין רב
את ראשו, והשיב כאחד שסיפרו לו
מעשייה מבדחת :״לא יאומן כי יסופר!״
השופט האמין כנראה ופקד לעצרו ל10-
ימים.

אנשים
!• במסיבה אצל השגריר האמריקאי
בקאהיר, גילה האיש החזק של מצרים,
קולונל גמאל עבד־אד־נאצר, מדוע
הוא לא נגע באספרגוס שהוגש לו .״שעה
שהיינו נצורים בכיס פאלוג׳ה, תפסנו שלוש
מכוניות אספקה של היהודים, וכולן היו
עמוסות אספרגוס. מאז איני יכול לראות
את המאכל הזה.״
!• נתן אלתרמן ניכנס לבית־קפה,
ניפנף במודעה וקרא :״עד היום לא ידעתי
מי כבש את הארץ — הפלמ״ח, החי״ש,
ואולי האצ״ל. עכשיו אני יודע!״ ופתח
את המודעה שהכריזה :״גזני לוכיץ
כבשה את הארץ״.

ששת הישראלים שיצאו למסע
י ן | 11 יי| י ך
#11111 . 1 - 1 1# 0י* סביב העולם בספינה ישראלה.
במשך היום משמש פנים תא הספיגה (מימין) כחדר־אוכל לצווח.

שולחן מתקפל מוצב בין הדרגשים, על־ידי לוחות חדים הקבועים
בדפנות. כשהוא מקופל מצרים מקומות שינה נוחים (תמונה
משמאל) ל־ 4אנשי־צוות. שני הנותרים נמצאים תמיד בשמירה.

* נוח שטרן, שמת בשנות החמישים
ערירי ובודד, אכול־יאוש ובלתי מוכר,
נחשב כיוס לאחד המחדשים החשובים
בשירה המודרנית העברית, וחלוץ בהכנסת
הנימה המודרנית המערבית לתוכה. בעקבות
הנסיון לרצח נכלא שטרן בבית־כלא,
וערך עיתון לאסירים. משך כל תקופת
מאסרו, נימנעה אגודת הסופרים מלהעניק
לו סיוע כלשהו, ורק אחרי מותו החלה
בפירסום שיריו.

בצק אמריקאי ישראלי-
הבנק היחיד המחזיר לן חינם;
בשוף כל חודש א ת בל השיקים
שנפדו מחשבונך.
בנק א מ רי ק אי ישראלי, השוקד ללא הרף
על שכלול והרחבת השרותים ה בנ ק איי ם
שהוא מספק ללקוחו תיו, מציע שרות חינ ם
בלבדי :
מדי חודש, אתה מקבל א ת כל ה שיקי ם
שלך שהוצגו וכובדו, זאת, בנו ס ף לדף מצב
חשבון.
כמו בבנקים המתקד מי ם בארצות הברית.
שרות מ סוג ז ה, מ סיי ע לך בניהול מערכת.
חשבונות, תזכורות ומעקב על הוצאו ת
שוטפות. בנוסף לכך, אתה נהנ ה משרות
מיוחד נוסף: הבנק מדפי סאת שמך
וכתובתך על פנקסי ה שיקי ם בכל כ מו ת
נדרשת (אפילו פנק ס אחד) .וגם זאת
בחינם.
לידיעתך: בסקר דעת קהל שנערך על
ידי מכון מדעי, צויין,בין הי תר:״לרעיון
השרות של החזרת ה שיקים שנפדו, לידי
הלקוח המושך א ת השיק, נ מצ אה תגובה
חיובית גבוהה ל מדי...420/0 :״
כמו כן, לשאלה ״ א ם היי ת יודע שבנק
כלשהו, עמו אינך עובד כיום, מציע שרות
של משלוח שיקים חזרה ללקוח — בנוסף
לדו״ח הרגיל, הא ם היי ת שוקל פ תי ח ת
חשבון בבנק ז הי ״
ס/ס 50 השיבו כי אכן היו שוקלים פ תי ח ת
חשבון בבנק זה, כ שמתוכם /0ס 18 השיבו
״בטוח שכן״ ו — 820/£-״יתכן שכן״.
הבנק האמ רי ק אי ישראלי מיי שם בארץ
שיטות א מ רי קניו ת ומעניק לך א ת כל מגוון
שרותי ה בנק או ת. גם לך מגיע שרות טוב
ובלבדי.
פתח חשבון באחד מ־ 18 סניפינו ב מ קו מו ת הבאים
ירושלים
תל־אביב
חיפה

באר שבע
בני ברק
הרצליה
נס ציונה
נתניה ראשון לציון
רמת־גן

בנק אמריקאי ישראלי

מקבוצת בנק הפועלים.

אבנת|קר1זו|1שיפרי|1שמ1

אסקור 2 0 0 0

שע סקררםב אחד

מה שנראה במבט ראשון כשני
מקררים הינו למעשה מקרר
אחד, אמקור 2000 מקרר
היוקרה הענק של אסקור. תא
הקפאה ענק 185 ליטר ולידו
6ט! 5ץ טט; 3תא קרור
340 ליטר.
א מקור 05*- 2000ח!10א שיטת
קרור מהפכנית המבטלת
לחלוטין א ת הצורך בהפשרה.
אמקור - 2000 מקרר הע תיד
מקרר שאירופאים רק חולמים
עליו אבל בארץ כמו
באמריקה כבר מייצרים אותו.

מקרר קונים באנזקור. נקודה .

וסוחרים מורשים.

הזה התנוסס עליה. אבל לא זה, כנראה,
מה שאירע. קרוב לוודאי שפקיד־הדואר
הירדני לא טרח כלל לקרוא את שם הנמען
ואת מקום מגוריו בתל־אביב. הוא
התייחס רק אל המילה ״סירוס״ ,שהופיעה
בתחתית הכתובת ושאמורה היתה למען
את הגלויה ל״סיפרום״ (קפריסין) .כך כנראה
הגיעה הגלויה לדואר הקפריסאי,
שהעביר אותה הלאה, לתל-אביב.
מלבד הקוריוז הבולאי, עשויה אולי
גלויה זו לתרום להרחבת קשרי הדואר בין
ירדן וישראל. קוראי העולם הזה בירדן
יובלו מעתה לשלוח את מכתביהם ישירות
למערכת תוך ציון הכתובת :״העולם הזה,
תל־אביב, קפריסין״ .לנסות תמיד כדאי.

״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי * המערבת והמינהלה:
תל־אכיב, רחום גורדו!
דון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136
״עולמפרם״
מען מברקי־ :
ב״הדפוס החדש״ כע״מ. תל
מודפס ־ ,הדפוס

אביב, רה׳ בן־אביגדור. הפצה :״גד״ בע״מ .
גלופות ־ :צינקוגרפיה

כספי׳׳ כע״מ. העורך הראשי: אורי אבנרי׳ .העורר: אלי תבור עורך
תכנית: יובי שנון עורכת כיתוב: נורית יהודאי ראש המינהלה :
אברהם סיטון. מה׳ המודעות: רפי זכרוני י המו״ל: העולם הזח כע״מ.

יש גיליונות של העולם הזה, שהקטעים
המרתקים ביותר בהם הם דווקא אותם
כתמים לבנים הפזורים בין עמודי הגיליון.
כמה מהסקופים הגדולים ביותר של העולם
הזה קבורים מתחת לאותם כתמים לבנים.
רק טבעי הוא, שכל כתם לבן כזה מוליד
מיד גל של ניחושים או בירורים אצל
חברי־המערכת כדי לדעת מה היה צריך
לראות אור במקום אותם כתמים.
ותיקי הקוראים ודאי מודעים לפישרם
של כתמים לבנים אלה, המלווים את העולם
הזה מזה שלושים שנה. אחת לכמה שנים
אנו נאלצים להסביר אותם שוב למעגל
הקוראים החדשים.
במדינת־ישראל קיימת צנזורה צבאית.
תפקידה למנוע פירסום ידיעות העלולות
לפגוע בביטחון המדינה. אולם ״ביטחון
המדינה״ הוא מושג רחב מאוד, שהיקפו
משתנה מדי פעם בהתאם למידת הליבראליות
ותפיסת עיקרון חופש־העיתונות
המקובלים על הממשלה המכהנת באותה
עת. הצנזורה חלה לא רק על העולם
הזה, אלא גם על שאר אמצעי־התיקשורת
במדינה. אם היא מותירה את סימניה על
עמודי העולם הזה יותר מאשר בעתונים
אחרים אין זה משום שהיא מחמירה דווקא
עם עתון זה.
הכתמים הלבנים נובעים מכך ששיטת
העריכה וסדרי ההדפסה של העולם הזה
שונים ממרבית העתונים המופיעים במדינה,
אינם מאפשרים. בדרך כלל הכנסת
חומר מערכתי אחר במקום הקטעים שנפסלו
ע״י הצנזורה.
למרות שלא תמיד אנו מסכימים עם
שיקולי הצנזור לגבי פסילת קטע זה או
אחר, אנו מקבלים עלינו את הדין. למדנו
גם להבליג על הרוגז, שהוא תחושת כל
עתונאי, כאשר מלאכתו נחתכת במספרי
הצנזור. אולם קשה להבליג כאשר מתברר
שידיעה אשר עמדה להופיע בהעולם הזה
ונפסלה, מתפרסמת כעבור זמן קצר בעתון
אחר.
כך אירע לפני שבועיים. ידיעה שעמדה
להופיע בראש מדור תשקיף נפסלה ע״י
הצנזורה. חלף שבוע ואותה ידיעה עצמה
ראתה אור מתחת לכותרת הראשית שהתפרסמה
בעמוד הראשון של היומון הארץ.
אפשר להתרגז. אפשר גם למחות. אבל
בסופו של דבר במדינת־צנזורה הצנזור
הוא הפוסק האחרון.
הדואר המגיע לתיבת־המערכת מכיל
מדי יום מכתבים מכל קצות תבל. קוראי
העולם הזה פזורים על פני העולם כולו.
רבים מהם אינם קוראים פאסיביים אלא
כאלה שהעולם הזה מהווה עבורם את
הקשר היחיד עם הארץ ולפיכך הם נוהגים
להגיב על דברים המתפרסמים מעל עמודי
עתון זה. משקלם ניכר במדור מכתבים.
משום מה, אין אנו מופתעים לקבל
מכתבי קוראים הנשלחים מהפינות הנידחות
ביותר בתבל, שלא היינו מעלים בדעתנו
ששמע העולם הזה הגיע אליהן.
אבל הגלויה שהגיעה בשבוע שעבר לדואר
המערכת היתה המפתיעה מכולן. היא
נשאה עליה את תמונת אחד הרחובות הראשיים
בעמאן, בירת ירדן. מצידה השני
היה מודבק בול-דואר ירדני חתום בחותם

הדואר־הממלכתי של הממלכה ההאשמית.
הכתובת שנרשמה בידי שולח המכתב על
גב הגלויה היתה: אורי אבנרי ,״העולם
הזה״ תל־אביב, דדך סירוס.
ירדן, כידוע, אינה מקיימת קשרי־דואר
עם ישראל. בניגוד למצרים, הנוהגים ל-

אם בכר מתייחסים למדור מכתבים,
כמה מילים לאותם קוראים־כותבים נאמנים,
המשגרים אלינו מדי שבוע תגובות
בענייני דיומא או על ידיעות ודיעות
המופיעות בהעולם הזה.
לאחרונה קיבלנו כמה מכתבי־תלוגה מצד

הדיונים בענין זה נסבו ׳גס
על תוכן התשובה שיש לשגר
לגאמסי, ובהקשר לכך העיר
שר הביטחון -ברוגזה, כי אם
לא עונים לציפיות מצרים, ס פק
אם יש טעם בהמשך אהד
קתה של המשלחת הצבאית ב קהיר.
על כד הגיב ראש המם-
שה: המשלחת אינה נציגות
פרטית של משרד הביטחון,.

הידיעה כ״הארץ״ 27.6.78
— הצנזור

עזר איים

צפויה מהפכה בד״ש

הקטע המחוק ב,/העולם הזה״
חזק מכל —

כותבי-מכתבים קבועים, המתמרמרים על
שלא כל מכתביהם מתפרסמים. כדאי אולי
להבהיר לאותם מתלוננים את השיקולים
המנחים בבחירת המכתבים המיוחדים ל-
פירסום.
קיים סדר עדיפות מסויים בפירסום המעט
מתוך עשרות המכתבים המתקבלים
בדואר-המערכת מדי שבוע. במקום הראשון
נמצאים אותם מכתבים הכתובים בסיגנון
מקורי או מאירים נושא העומד על סדר-
היום מנקודת־מבט בלתי שיגרתית. אחריהם
נבחרים לפירסום מכתבים הדנים בבעיות
ועניינים אישיים, שיכול להיות בהם
עניין לציבור רחב יותר של קוראים.
בשני המקרים ניתנת עדיפות למכתבים
קצרים. מכתבים ארוכים, שלרוב הם ב־

לים להמנע מהפיכת המדור לחזקתם הבל-
עדית של כותבים שקדנים ומתמידים, שיש
בהם גם כאלה שסכתביהם נשלחים בהעתקים
למערכות כל העתונים.
קוראים המעוניינים בקידום פירסום מכתביהם
ייטיבו לפיכך לעשות אם יכתבו
בקיצור, לעניין, בחתימה מלאה ובתדירות
של אחת לחודש לכל היותר, אלא אם כן
נשוא מכתבם אינו סובל דיחוי. תמונה
הנוגעת לתוכן המכתב או להצגת כותבו,
מסייעת אף היא בהקפצה לראש התור.
כתיבה נעימה.
לעיתים מזומנות אנו משתאים ל נוכח
הגילגולים שעוברות ידיעות וכתבות
המתפרסמות בהעולם הזה.
סופרו הכלכלי של דבר פירסם השבוע
ידיעה תחת הכותרת :״הבורסה בודקת
חשד של מסירת מידע מטעה״ .באותה
ידיעה נאמר :״הבורסה בודקת חשד ש חברת
אמישר, חברה־בת של ירדן לחקירות,
מסרה מידע מטעה. סגן מנהל הבורסה,
יוסף ניצני, אמר כי להנהלת
הבורסה הגיעוידיעות, שלפיהן
הודעת חברת אמישר לבורסה, לפני כשבוע,
בדבר השקעת החברה במדריך הטלפונים
המ&ווג לירושלים חיש־יש והס־תלקותה
מהשקעה זו אינה מדוייקת.״
לא ניצני ולא סופרו הכלכלי של דבר
פירטו מאין הגיעו להנהלת הבורסה אותן
ידיעות. אולי מפני שהיה זה סוד גלוי.
המידע על הפרשה כולו פורסם בידיעה
שהופיעה במדור הכלכלי של העולם הזה
(אתה והלירה) לפני שלושה שבועות
(העולם הזה .)2128
גילה העולם הזה :״במכתב של חברת
חיש־יש, המוציאה מדריך טלפונים מסווג,
ללקוחות עתידים, נכתב כי החברה שותפת
למשך שנים עם חברת אמישר, השייכת
לקבוצת ירדן. אסישר היא חברה הרשומה
בבורסה. עד כה טרם דיווחה לבעלי־מניד
ודה על התקשרות עסקית זו, שעליה
מודיעים ללקוחות של חיש־יש. האיש החזק
של אמישר ׳וירדן, דויד סופר, סירב
לאשר כי אסישר שותפת בחיש־יש ואמר
כי אין זו אמת. המכתב המופץ מוכיח כי
הכחשתו לא היתה אמת.״
ידיעה אחרת הופיעה בכותרת גדולה
בעמוד הראשון של מעריב בשבוע שעבר.
היא סיפרה על גילוי, כביכול, של שיטות
ניהול תמוהות של מנכ״ל יקבי כרמל
מזרחי, אליקום אוסטשינסקי. הגילוי אולי
היה חדש לגבי מעריב, אבל לא לגבי
העולם הזה. הפרטים שהיו כלולים ב־
״גילוי״ פורסמו במלואם בהעולם הזה

הגלויה שהגיעה מירדן למערכת ״העולם הזה״
פתרון לקוראים
עיתים להתחשב בתיירים השולחים גלויות
מקהיר לישראל ומעבירים את מכתביהם
לתעודתם באמצעות מדינה שלישית, אין
הירדנים מתחשבים כל כך. עתונאי־חוץ,
בעלי דרכונים זרים, המכהנים בישראל,
ניסו כמה פעמים בעת ביקוריהם בירדן
לשלוח גלויות לתל-אביב או ירושלים. אף
אחת מאלה לא הגיעה לתעודתה.
איך בכל זאת הגיעה הגלויה שנשלחה
מעמאן לכתובת המערכת?
היינו מתמוגגים ודאי למחשבה שפקידי-
הדואר הירדני התיחסו אל גלויה זו לפנים
משורת הדין הירדני משום ששם העולם

בחינת מאמרים פובליציסטים ושלא ניתן
לקצרם מבלי לפגוע בתוכנם, סיכוייהם
להדפסה מעטים. גורל דומה צפוי למכתבים
אנונימיים. במקרים מיוחדים ניתן
להיענות לפניית קוראים המבקשים לחתום
על מכתביהם המודפסים בראשי תיבות
או בפסבדונים. גם אז חייבים שמו המלא
וכתובתו של הכותב להימצא בידי המערכת.
מכתביהם של כותבים קבועים למדור
מכתבים נמצאים בסוף הרשימה מסיבה
פשוטה: אנו מעוניינים להרחיב את מעגל
הכותבים ולתת ביטוי למיגוון רחב ככל
האפשר של דיעות ותגובות. אנו משתד-

לפני שבעה חודשים (העולם הזה )2104
בכתבה החליבה הגדולה של האיכר הקטן,
במיסגרת הסידרה שחיתות בהתאחדות האיכרים.
שבעה
חודשים הם זמן רב לגילגול
ידיעה. אבל מוטב במאוחר מאשר בכלל

אל בית ההוצאה מפתח, כמו אל גופים, תנועות ומפלגות אנטי־ציוניות
אחרות בישראל, הגיע ״קול קורא״ אשר נוסחו מתפרסם בזה.
מערכת מפתח בישראל נענית לבקשת יוזמי עצומה זו ״לתת פרסום
לקריאתם הרצ״ב״ מתוך הזדהות מלאה עם תוכנה ורוחה.

קול קור אאלהמ חנ ה
האנטי־ציו! ,בי שראל
מאז 1973 אנו עוקבים בעניו רב אחר מאבקם של המתנגדים לציונות
בתוך ישראל כנגד המדיניות הישראלית ובנגד מדיניות התנועה הציונית
על כל צדדיה. האמת היא שאנו גאים בכם ובגבורתבם ובנכונותבם להקרבה,
אחינו וידידינו, ערבים ויהודים, הפועלים למען שחרור פלשתין מחלום
הבלהות של הציונות. אנו עושים את כל שביכולתנו לגייס תמיכה פוליטית,
מוסרית וחמרית עבורכם ועבור מאבקכם החשוב והחיוני.
אנו יודעים שבמסגרת מאבק זה פועלות קבוצות פוליטיות שונות: החזית
הדמוקראטית לשלום ושוויון בראשות המפלגה הקומוניסטית רק״ח, קבוצות
מצפן השונות, תנועת הסטודנטים הערבים, תנועת בני הכפר, הליגה
לזכויות האדם והאזרח ופעילים עצמאיים. כמו כן אנו מודעים להבדלים
הפוליטיים בין הקבוצות השונות. עם זאת קיימת הסכמה כוללת לגבי
העמדה האנטי-ציונית, ובמבט עמוק יותר, אנו סבורים שההבדלים הפוליטיים
הללו חינם בבואה של ההבדלים הקיימים מחוץ למולדת.
אין ספק שהנצחונות וההצלחות הגדולים אשר השיג ארגון השחרור
הפלשטיני (אש״פ) התאפשרו משום ההכרה המשותפת לכל הנהגות
החזיתות והתנועות שחובה עליהם לשמור על אחדות מסגרת הארגון
ולמנוע בבל מחיר פילוג אשר יביא לכלל פירוקו, וזאת על אף הבדלים
פוליטיים ואידיאולוגיים גדולים. היה זה ארגון השחרור הפלשטיני המאוחד׳
ובתוכו חזית הסירוב הפלשטינית, אשר השיג את הנצחון הגדול מעל
במת ארגון האומות המאוחדות.
חובתנו כולנו בפנים ובחוץ, ערבים ויהודים, לפעול לקראת נצחונות
מקבילים על הציונות בתוך ישראל. לפיכך, אין אנו רואים מנוס מאיחוד
בל הכוחות בחזית אנטי״ציונית על אף חילוקי הדיעות הפוליטיים בין
רק״ח והתנועות האחרות אשר הוזכרו לעיל. קיימת מסגרת אחת המקובלת
על הכל והיא מסגרת המאבק נגד הציונות.
אחים וידידים, אנו פונים אליכם בקריאה לעשות את המחוייב ולאחד
את השורות כדי שתהיו לכוח היסודי המתנגד לציונות בתוך ישראל. כך
ורק בך נובל כולנו לצעוד מנצחון אל נצחון. הציונות היא המכשול היסודי
לכל שלום צודק, והיא האחראית לכל סבלותיכם על-פני אדמת המולדת.
אחדו את השורות בתוך ישראל נגד האוייב המשותף.

השאם שדאבי
פארזיי אל־אסמד
זיאד דיב
ג׳ורג׳ דומאני
מחמד שדיד
פוואז תורכי
.אמיל נח׳לח
נציר עתרי
ח׳ליל נח׳לה
(פורסם על ידי מפתח, דרך השדות ,34 כפר שמריהו)

5יוני 1978

מכחכים
דר! לא כמילחמה הגאה
מיכתב זה מיועד לראש־הממשלה מנ חם
בגין.
ראש־ממשלה יקר,
כבר שבוע ימים שאני מחפש דרו איך
להיפרד גם ממך ולא ידעתי איך, עד שחבר
יעץ לי לכתוב מיכתב.
רציתי לספר לך שאני נוסע. עוזב.
קצת עצוב, עשרים־וחמש שנה לא הול כות
ברגל. כואב להיפרד מנופים ואנשים
שאליהם הורגלת מיום לידתך ולהגיע אל
מקום זר, שבטח לא יהיה בית. בכל אופן,
לא בהתחלה. ולמרות כל זאת החלטתי
לעזוב, מסיבה אחת פשוטה: לא בא לי
לקחת חלק במילחמה הבאה (וזו, כמובן,
דיעה אישית) ,מילחמה לא־הכרחית. אז
תסלח לי שאני משאיר אתכם לשחק את
מישחק ״ארץ־ישראל השלמה״ בלעדי.
אני מקווה שלא יהיה לכם קשה למצוא
ממלא מקום עבורי — לא חסרים בחורי
ישיבות והוזי־הזיות שמעולם לא החזיקו
רובה. דע — כי בין מאות אלפי הישרא לים
הנמצאים בחו״ל קיים אחד שהגיע
לשם בגללך.
לפני שאסיים, עוד כמה משפטים על
חבר אחר, שנשאר. הוא משרת בשירות
חובה בצה״ל. אתמול הוא התקשר אלי
וביקש שאעביר לו תמונות משותפות ד
מיכתבים שכתב. הוא הסביר כי החל
לאסוף חומר ולערוך את חוברת־הזיכרון
של עצמו. נחמד, לא?
• נ״ב: מה בנך מספר על ארצות־הברית?
כדאי לחיות שם?
ארז תגור, פילדלפיה,
ארצות־הברית

הוא תולדה של התנגשות בין שתי תנועות
לאומיות, הציונית והפלסטינית :״זה אומר
כולה שלי — וזה אומר כולה שלי...״
אך בשום אופן אין לטשטש את המצב
הנכון על-ידי האשמתם של אנשי אש״ף
באנטישמיות, כפי שעושים ראש־הממשלה
מנחם בגין, ראש־הממשלה לשעבר יצחק
רבין וח״כ יגאל אלון, המצהירים :״מטרת
אש״ף: לפגוע ביהודים באשר הם יהודים.״
כל העולם מכיר בכך שכאן נטוש סיכסוך
לאומי ומדיני, ולא תופעה של אנטישמיות.
אליעזר פומרנץ, נהריח

פרסי יאשים
הזדעזעתי אחרי שראיתי את תמונתו
של איציק קליינמן, חבר מושב מחולה,
מקבל בחיוך את הקלאשניקוב של המחבל
שחוסל בעת התקפה על המושב, שהוענק
לו כשי. בעוד כמה שנים יחלקו אולי ראשי
מחבלים מחוסלים כמזכרת, והברבאריזציה
שלנו תהיה מושלמת.

הבריאות של בגין
הופעתו של בגין בכנס פעילי הליכוד
בירושלים, בה העיד על עצמו כי ״אני
אדם בריא״ ,מזכירה את הסיפור המפורסם
על האיש שהשתחרר ממוסד מסויים כש בידו
תעודה שהוא נורמאלי. לאנשים נורמאלים
אין תעודות המעידות על כך. הב ריאים
אינם זקוקים לזעוק בראש חוצות
כי הם בריאים. המחזה כולו, כולל הבדי
הפתרון
הסופי
להלן פתרון טכני לבעייה הפלסטינית
בשני שלבים:
בשלב ראשון יימסרו יהודה והשומרון
לידי העם הפלסטיני, בשלב שני תיעשינה
חפירות מתחת לאיזורי יהודה ושומרון לשם
הקמת יהודה ושומרון תחתיות, שטח ש יימצא
בידי מדינת־ישראל. בין שני המים־
לסים יוצבו עמודי־בטון גדולים כדוגמת
הללו שבסכר אסואן. את האדמה, החול
והסלעים שיחפרו, יעבירו במשאיות לאיזור
רצועת עזה, וישפכו אותם לים לשם הקמת
רצועת־אדמה נוספת בצידה של רצועת
עזה, בניצב לה או בזודת של 45 מעלות.
הרצועה החדשה שתהיה בידי ישראל, תיצור
יחד עם הרצועה הישנה (שתימסר
לפלסטינים) ,מיפרץ טבעי אשר יאפשר
קיומו של נמל ים־תיכוני אדיר.
כמו־כן יותקנו תעלות ומפלי־מים מיהודה
והשומרון העליות, שיזרימו מים אל
יהודה ושומרון התחתיות, וכך ייווצר נוף
מרהיב־עין שימשוך תיירים לשתי המדינות
גם־יחד ומשמעו ממון רב.
הנה־כי־כן ישתלם הפרוייקט, למרות
היותו כרוך בהשקעה ראשונית גדולה.
אסור לשכוח גם שהפרוייקט יספק תעסוקה
לבעלי משאיות, טרקטוריסטים, אדריכלים,
פועלי-בניין וכר ...וכך תיפתרנה בעיות של
אבטלה במדינות הנוגעות בדבר. גם ד־בעייה
הביטחונית תמצא את פתרונה בפרוייקט
זה: במידה שיופעלו טילים מיהודה
ושומרון העיליות נגד איזורים מאוכלסים
בישראל, יופעלו נגדם טילים שיוצבו ביהודה
ושומרון התחתיות ויהיו מופנים
באופן קבוע בצורה אנכית כלפי מעלה,
ויוכלו לגרום טירדה לא מעטה לשכנים
שבמיפלס העילי. סיטואציה כזו תמנע
ותבטל אפשרות של תוקפנות מצד שני
הצדדים.
למרות גדולתו של הפתרון, אני מודה
שקיימים בו מיספר חסרונות, אני מודע
לכך שיכולות להתעורר אי-אלו בעיות קטנות
כגון קשיים הלכתיים שיעוררו הדתיים:
כיצד תיערכנה, למשל, תפילות
ראש חודש? ! או תיקון לבנה? ! או, לדוגמה,
מה דינה של סוכה הנבנית באיזור
התחתון, האם היא כשרה או לא?! (לפי
ההלכה, כידוע, חייבים לראות כוכבים מבעד
לסכך).
גידי שפרץ, חולון

לא אנטישמיות

אני נגד טרור באופן עקרוני. אני בעד
מילחמת־גרילה. חקרתי בכיתבי גדולי ה ציונות
ומצאתי, שהסיכסוך הערבי־ישראלי

חות התפלות שהשמיע ראש־הממשלה באותו
מעמד, לא היה לכבוד לא למדינה
ולא לראש־הממשלה.
עמירם רוכין, תל־אביב
מי שהיה זקוק להוכחה על מצב ברי אותו
התקין של בגין, יכול היה לקבל
זאת השבוע כאשר החליטה הממשלה
לאשר את הקמת העיר החדשה אפרת, מדרום
לבית־לחם, בעוד נמשכות במלוא
המרץ עבודות הכשרודהקרקע להקמת עיר
נוספת בשומרון — חארם. מנהיג, שלמ רות
כל הלחצים הבינלאומיים יכול לצפצף
בצורה כזאת על דעת־הקהל בעולם,
הוא בהחלט בריא.
אליהו פכחסי, תל־אביב

מחלתו האמיתית של בגין
אני מסכים עם הפרופסור מרווין גוטס־מן,
ראש המחלקה הקארדיאלית בבית־החולים
הדסה בירושלים, שמנחם בגין
הוא ״במצב גופני טוב, ולא התרופות
שהוא נוטל בגלל מצב ליבו כמו התרופות
שעליו לקבל בגלל הסכרת שלו משפי עים
על יכולתו לתפקד כראש־ממשלת
ישראל.״
לרוע המזל יש לראש־הממשלה מנחם
בגין מחלה נוספת אליה לא שם לב, ככל
הנראה, הפרופסור גוטסמן. כל ילד ביש ראל
יודע שמנחם בגין, כמנהיג האופוזיציה,
סבל במשך 29 שנה מ״עצירות
פוליטית״ .ואז, הודות לתנועה הדמוק־ראטית
של ייגאל ידין, הפכה העצירות
שלו לפעולה הפוכה. אין פלא שקארטר,
סאדאת, וייצמן, כולנו ושאר העולם, מח זיקים
באפנו בעת שאנו צופים בבגין
״מתפקד כראש־ממשלת ישראל.״
יוסף שריק, תל־אביב

מכחכים
קטן תאבד פרסה אם לא הסוס עצמו,
שכולנו רכובים עליו.
אריק סגדר, ירושלים

כמו כרוסיה?

נניכת האורניום
ישראל השיגה אורניום בדרך בלתי-
חוקית ובלתי־מוסרית: על-ידי גניבה. יש
להחזיר הגניבה --ומייד!
מ. קי־ חוריו, סביון

כגלל מסמר

אנו טרודים כל כך בעניינינו ובסיב-
סוך הממושך באזורנו, עד שטחו עינינו
מראות כי מסביב לנו מתחוללים תהליכים
העלולים להיות משמעותיים ורבי־השפ־

עה יותר על גורלנו מאשר עתיד המשא־ומתן
עם מצריים. לאט לאט מחזירה
ברית־המועצות לעצמה את דריסת־הרגל
המועכת וישלה באפריקה ובחצי־האי ערב.
טבעת־החנק הקומוניסטית מסביב לישראל,
שהתרופפה עם סילוק השפעת ברית־המועצות
ממצריים, מתהדקת שוב — אם
כי בטווח רחוק יותר, שאיננו לוחץ בינ תיים
על גרוננו.
עימות עם ארצות־הברית בשעה כזאת,
כסי שממשלת הליכוד מובילה אליו, רק
מחליש את עמדותיה ועמדות בעלות-
בריתה במרחב. ראייה רחבת-אופקים יותר
היתה מובילה ודאי למסקנה כי בעת
הזאת חייבת להיות זהות אינטרסים בין

ישראל לארצות״הברית, מעבר
של הסיכסוך המזרח־תיכוני.

לבעיות

האם אנו מייחלים לכך שהסובייטים
יעירו את הענק הסיני מרבצו בתמיכתם
בפלישה הוייט־נאמית לקמבודיה ז האם
על עימות אפשרי בין שני הענקים הקומוניסטים
אנו תולים את יהבנו?
ישראל איננה מרכז ההתרחשויות ה־גלובאליות.
גורלה לא ייחרץ רק בניסוח
זה או אזזר של תשובות לשאלות שמציגה
ארצות־הברית. אבל, לצערנו, אין לנו
מדינאים בעלי השקפת־עולם רחבה וארו־כת־טווח.
יש לנו פוליטיקאים הנאחזים
בקטנות ועלולים לגרום לכך שבגלל מסמר

בעלי רכש נתינות בריטית וביקש לוותר
על אזרחותו הישראלית. שר־הסנים, באמצעות
אחד מפקידיו, הודיענו כי ״בהתאם
לשיקול דעתו קבע כמדיניות, שבדרך־כלל
מעניקים או מבטלים האזרחות הישראלית
ביחד לבני מישפחה אורגאנית אחת״ .כלומר,
הוא דורש שגם אני אוותר על אזרחותי
הישראלית.
הודעתי לו שאני רואה את עצמי כאי שיות
חוקית ובעלת אזרחות ישראלית
בזכות עצמי, ואיני רואה כל סיבה לוותר
עליד^למען נוחיותו האדמיניסטראטיווית,
וכי החלטתו שרירותית ואינה שונה מזו
של שילטונות ברית״המועצות לגבי אז רחיהם.
מאז דד 30 בינואר לא התפנה מיש־רד־הפנים
לענות על מיכתבי.
דרישת מישרד־הפנים עלולה להביא לאחד
משלושת המצבים הבאים :
• שבעלי יוותר׳ על בקשתו לשחרר
אותו מאזרחות ישראלית.
#שאני אכנע ללחץ ה״מוסרי״ של
(המשך בעמוד )10

\ ץ כל מה שרצית לדעת על

ווד אלן

צמד הצלליזת (סטם 0 \^/ס ^ )5
שני גוונים,האחד מהם בוהק,
מעניקים ז 1הר זיופי לעינייך.

ולא היה את מי לשאול
או כיעד הגעתי אל הפשע?!
זוכה 3פרסי
אוסקר 78

יופי מינימום

1־111^ 001 011

אאוטדור נירל

הקומדיה הנועוגעת עול ווז -אלן

קת את הכסף וברח
* 011£? 4.11)111118א * 1 ^ 61110״

עם: נ׳נט סרגולץ
! 2ה צגו תכלערג

בקולנוע

יי ל

מ 1ר ׳

תל־אביב

9.30—7.15

ועד הפסטיבל הישראלי לקראת הפסטיבל העולמי ה־ו 1של נוער וסטודנטים ־
הבאנה /קו ב ה 4978 /

פסטיבל צעירים לשלש, לשוויון זכויות ולאחוות עמים
ייערן בימי שישי־שבת 8— 7 ,ביולי 1978 בחניון יער מצר (ליד קיבוץ מצר)

* עצרת ותוכנית אמנותית
* ,מיפגש סופרים יהודי־ערבי
ת״א, ת״ד 4275

* תחרויות ובילוי ספורטיביים
4תערוכה אמנותית שתשלח לפסטיבל בקובה
ההתכנסות כחניון כיום שישי עד שעה 18.30

חלאות וכאב־הלב שגברו עד כה, הופכים
לסיוט. אתה רוצה
להשתחרר מכל הטרדות
הקטנות וממש

כמו אריה הנלחם בא
קורי
עכביש, אינך מצליח
לצאת מן הסבך.
במיקרים כאלה אדם
מפסיק פעילות, יושב
בשקט, אוגר כוחות.
ו : 1 2מרס -
1 20נאפ רי ל
זה אמור לגבי ענייני
לב לא פחות מהעניינים
האחרים.

1וו[

אל תחשוב שקל כל-כך להגיע לליבה.
צריך להתאמץ בשביל
לפצח אותה. מה עוד
שהיא מבינה עד כמה
אתה רב-צדדי והפכפך.
על״כן תצטרך לחזר
אחריה ובעיקר —
להראות לה שוב כי
אינך כה מסוכן ובלתי-
יציב כפי שהיא חוששת.
לך, בת מאזניים,
בידקי היטב לפני שאת
קונה.

לאחרונה חלה נסיגה בעסקיו, אבל לעומת
זאת נחלת הצלחה לא־נורמלית
במישור הרומנטי:
הרומן אותו
התחלת לנהל לפני זמן
מה, יימשך, אבל אל
תחשוב לעצמך שהוא
רציני. אתה תחזור בסופו
של דבר אל אשתך.
: 1 21א פ רי ל -
השאלה היא אם היא
0׳; ב מ אי
תקבל אותך מחדש.
וזאת כבר תהיה בעיה.

זכית בהצלחה — ואתה עתיד לזכות
בכמה נוספות. זכור כי
י הדמיון והמקוריות חייבים
לשמש נר לרגליך,
הרבה יותר מן הזהירות
והתיכנון הקפדני. עם
זאת, דאג לא לריב
לחינם עם ידידך ועם
מכריך. רכישות ציוד,
או דברים הקשורים
לעבודתך, כדאיות מאוד
השבוע. בת עקרב:

העדיפי את הכהה על הבהיר, ובגדים בעל
לסמוך לך למרות
העובדה שאסור
צבעים בהירים.

מכחכים
(המשך מעמוד )9
מישרד־הפנים ואוותר על אזרחותי הישראלית.

שאני ובעלי נתגרש ואז כל אחד.
כולל מישרד־הפנים, יוכל לעשות מה שהוא
רוצה.
כיצד מתיישבת דרישת מישרד־הפנים עם
התביעה לשמירת זכויות־האדם המושמעת
בפי ממשלת־ישראל השכם והערב, כאשר
הדבר נוגע ליהודים אחרים, למשל ז
רו תשר טון, גלאזגו, סקוטלנד
• מיכתבה של הקוראת שרטון הועבר
למישדד־הפניס, לקבלת תגובה. להלן תגובתה
של יהודית היבנר, סגנית המנהל
הכללי במישרד־הפנים :
״בבואנו לבדוק בקשה של אזרח ישראלי

לא נכון. נוסף על כך, יש בזה טעם של
סנסציה זולה.

ד״ר שלום וישניבסקי,
נורפולק, ארצות־הברית

מה ;!רה לבורג?

לעתים קורה שאינני מבין מסקנה זו או
אחרת של אורי אבנרי, למשל ב״הנדון״
(העולם הזה )2128״עיניים מהבהבות״
(מאמר הכתוב בצורה מושלמת מבחינה
עיתונאית. ממש יצירה!) כותב מר אבנר,
על מפקד חיל־האוויר לשעבר, האלוף
פלד, כך :״כמה אנשים יודעי־דבר ש דיברתי
עימם על ראיונו של פלד, חייכו
ברחמנות, כמי שאומרים: עזוב, אנחנו

שווו

אלה המציעים לך הצי
עות מפתות, השבוע
יתחיל תהליך שיקום
כלכלי, לאלה מכם שהיו
שקועים בצרות
כספיות רציניות. בייחוד
טוב סוף השבוע
ובמייוחד יום ר. יום
ג׳ אינו מתאים לרומנ21
במאי ־
20 בי 1נ
טיקה: יש בו יותר
מדי השפעות עוינות.
תוכל להמר על מוצאי שבת, בשטח האהבה.
עסוק בספורט.

ן ואוחי0

אט־אט אתה יוצא מן הדיכדוך הבלתי־רגיל
בו שקעת לאחרונה.
עדיין לא יהיה זה
שבוע טוב באמת: כדי
שזה יבוא, עליך להכיר
שורה שלמה של אנשים
חדשים, ואינך עושה
מספיק בכיוון זה. אבל
בענייני־עבודה ובעניי־
21 ביוני -
ני־בילוי אתה תתרגל
20 ביו לי
למצב החדש, תקבע לך
דפוסים נעימים יותר.

1!110

גם השבוע תוכל רק להסתדר אם תשמור
על עצמך ותיקח את
עצמך חזק־חזק בידיים.
שתייה מופרזת
עשוייה לקלקל לך
עניין שאתה מתכנן
מזה זמן רב, גם פגי שה
עם ידיד טוב 1 וחשוב עשוייה להסתאויו

יים במריבה, מטעמים
ז!ג ביו לי -
דומים, איש בעל״הש-
21באוגוסט
פעה מוכן לעזור בתנאי
שתדע להשיב לו בבוא הזמן.

רצוי לך לשוב ולהיצמד אל ידידיך הישנים
המתגעגעים לחברתך.
לידם תרגיש
טוב יותר. עליך לשכוח
את חילוקי־הדיעות שאירעו
ביניכם לאחרונה.
ידידיך יקנו לך
ביטחון שחסר לך מאוד
בימים טרופים אלה.
הגיע הזמן שתפסיק
לנדוד ממקום עבודה
ווזשנשוזי אחד לשני. חשוב ברצינות
על ייצוב עתידך.

1(11111

פגישה בלתי-צפוייה תהפוך אותך לפזרן.
לטווח ארוך זה לרעתך•
מצפים לך ימים
קשים. חברה לעבודה
החלה מגלה כלפיך
סימני התעניינות —
אל תפנה לה עורף.
הקדש לה תשומת״לב,
כי בסופו של דבר זה
ישתלם לך. צפוייה לך
( 2בנו במבר ־
20בדצמבר
עגמת נפש מאדם אשר
חשבת אותו לחבר
אמיתי.

השבוע יפה להשלמת עיסקות כספיות ולחתימת
חחים הנוגעים בנכסי דלא־ניידי.
אם אתה מתכוון לעקור
למקום מגורים חדש,
עליך להגיע השבוע לכלל
החלטה מחייבת.
הישמר לבל יושבתו המעשיות תוכניותיו
בגלל עניינים שבלב.
גם אם הדבו/יגרום לך
)] 1פ 0 £ ]2 3למתח נפשי ׳.דבר־מה
0 2 5 3 3 1הקשור למיספר 7יביא
לך מזל באמצע השבוע.
בת גדי — תחכי לנסיך על הסוס הלבן,
הוא יבוא. לבשי בגדים בצבע אדום.

הצטברות יתר של עצבים עלולה לגרום
לך להתפרץ ולהזיק
לעצמך. גלולות ארגעה
או מנוחה בבית־הבר־אה
ישפיעו עליך לטובה.
נטייתך הטיב־עית,
להמר על דברים
חסרי סיכויים של
ממש, עלולה להפילך
השבוע בפח, פקח עי20
בי נו א ר -
18בפב רו א ר
ניך ותישמר. מחלה
קלח עלולה לפקוד
את ביתך. במישור הרומנטי מוסיף
פורה, מוכרומשעמם.
הכל להיות

אל תצפה שכל בעיותיך תיפתרנה בבת־אחת.
תן לאדם הקרוב המסייע, לך, זמן
מספיק כדי להצליח
במשימתו. מצבך הכספי

ישתפר, אך תאלץ לפקוח
עין על שותפיך.
אתה רואה את עצמך
כנושא דגלה של האמת
המוחלטת, ואינו מתחשב
באמיתות של אחרים.
נהג הבנה בזולתך.
19בפב רו א ר ־
20במרס
אותו ברנש הנוהג להקניטו
בקביעות —

התעלם ממנו לחלוטין. תגובה זו תביא
לכך שגס התנהגותו, תשתפר.

לוותר על אזרחותו הישראלית — בעוד
שבני־ביתו האחרים רצונם להישאר. אזרחי
ישראל — מבררים אנו רקע הבקשה עם
שני בני־הזוג כדי למנוע — עד כמה שהדבר
ניתן — פיצול סטאטוס אשר בדרך-
כלל גורם ברבות הימים הסתבכויות קשות
לבני־מישפחה בעלי סטאטוס שונה.
״לא אחת קורה שדווקא לאחר־מכן מתרעמים
אלה על ביורוקרטיה קשה ומיותרת
כאשר מתעורר הצורך לתת לאזרח ישראלי
שירות שונה, על־פי החוק, מאשר לאזרח־חוץ,
בן אותה המישפחה. עמדה זו מקובלת
ברוב ארצות העולם.
״התכתבויותינו עם בעלה של הגברת
רות שרטון היו בלתי־נעמיות ביותר, כי על
כל שאלה מצידנו שהיתה מכוונת לקדם אה
עניינו של המבקש, קיבלנו קיתון של
רותחין. מעולם לא ביקשנו — כדיברי
המתלוננת — שגב׳ שרטון עצמה תוותר על
האזרחות הישראלית. ועל שאר הנקודות
שהועלו על־ידה, אין כלל מה להשיב.״

טעם של סנסציה

מכירים אותו. חסר לו בורג בראש.״
האם לדעת אבנרי ייתכן שמפקד חיל-
האוויר בישראל יכול להיבחר לתפקיד זה,
תפקיד אחראי בלתי־רגיל לכל הריעות,
אם חסר לו בורג בראש?
האם עד כדאי כך המדינה הזאת משוגעת
ז ועד כדי כך מנהיגיה ומפקדיה מטורפים
ז קודם: מוטה גור! אח״כ רפול ה־רמטכ״ל!
ועכשיו: בני פלד ן
אגב, מדוע לא ציין העורך שמוטה גור
ובני פלד קיבלו את תפקידיהם בתקופת
״המערך״ כשהם עוד היו בשילטון? וגם
רפול הגיע עד כס הרמטכ״ל בתקופת
שילטון ״המערך״.
ד. בר־ חיים, ירושלים

שלום על גלגלים
בימי הצום האחרונים שלו, בטרם קיבל
על עצמו — ובצדק — את תביעת העם
כולו שיחדל לסכן את חייו, הפך אייבי
נתן לסמל האמיתי של השלום: לא יונה
צחורת־כנפיים אלא איש לבוש שחורים
בכסא־גלגלים. השלום אינו זקוק לכנפיים.
הוא זקוק לכסא־גלגלים. אולי כך לא יפרח
רק בדמיוננו אלא יהיה קשור לקרקע. כך
גם ניתן יהיה לדחוף אותו ולא להמתין
שימריא מעצמו כמו אותו סמל משלה
של השלום — היונה.
אריאלה שיטרית, עכו

הנני קורא ותיק של עיתונכם מאז הי־ווסדו.
למעשה, מאז היה שמו תשע בערב,
וממשיך לקוראו בגולה בקביעות. לפני
כמה שבועות (העולם הזה )2110 קראתי
בעיתונכם, במדור ״אנשים״ ,אודות התנהגותה
של הגברת ארלין סטרליץ בזמן
ביקורה בתל־אביב. הנוסח שבו נכתב
שביתת־הרעב של אייבי נתן היא אות-
הקטע עליה היה מעליב, פוגע וניראה כאילו׳
קין על מצחה של החברה הישראלית.
נכתב על־מנת להשמיצה אישית.
אני ישראלי היושב בנורפולק, ויויג׳יניה, אייבי הצליח להמחיש לכולנו מה היה
זה שנים רבות. מכיר אישית את יוסף קורה, אילו כולנו היינו נכונים כמוהו,
(,בדי״) וארלין סטרליץ. מישפחת סטרליץ להינתק מחיי היום־יום ולהיאבק למען המשמשת
לכל הקהילה בנורפולק ובויר -שלום• מלחמתו של אדם בודד אחד היתה
ג׳יניה כסמל של הקרבה, לא רק כספית. ,אבודה מראש. אבל אילו היו רבים כמוהו
היו פני המדינה נראים אחרת.
אלא בזמן, עבודה ויחם אישי ללא הגבלה
יום!* ארציאלי, תל־אביב
בכל הנוגע לישראל וליהדות. ארלין עצמה
עובדת ללא־לאות למען ישראל. למדתי
להעריך את תכונותיה והתנהגותה האישית
...אני מציע לפתוח במסע בינלאומי
הן בחיי מישפחתה והן בחברה — שהן למען הענקת פרס-נובל לשלום לאייבי׳
למופת. אני מרגיש שהידיעה על אודותיה נתן.
היתה ללא טעם טוב ובמטרה להציגה באור
רוני מלמד, רנזת־גן
הדדדד^

מב צ ע מיוחד לרוכ שי ם עד 31 ביילי 1978
מהסס צבע או שחור לבן?

רכוש היום טלוויזיה מ ץ שחור-לבן
ותקבלאת מלו אהמ חי רששלמת
כשתע בו רלמץ*-בע.

אמץ את

אתה מהסס באם לרכוש היום טלוויזיה צבעונית או שחור-לבן? למץ יש פתרון עבורך!
מץ מציעה לך לרכוש היום טלוויזיה שחור-לבן. כשתחליט לעבור למץ־צבע, מתחייבת חברת מץ להחליך לך את
הטלוויזיה שחור-לבן שרכשת,במץ־צבע ולזכות אותך במלוא הסכום ששלמת עבור מכשיר טלוויזיה שחור-לבן. זאת
לתקופה של שנתיים.
מץ הינה היחידה המציעה לך תנאים מצויינים אלה כי היא מעוניינת שתהנה
ממץ־צבע המעולה שלה.
פרטים -אצל הסוכנים המורשים למוצרי מץ ברחבי הארץ
ובבית מץ, רחוב מודיעין 19 רמת־גן -בני־ברק.
להוכחת זכאותו לתנאי המבצע, על הקונה בתקופת
המבצע, להמציא עותק הקבלה על הקניה,
לחב׳ מץ, רחוב מודיעין ,19 בני״ברק

מוצבעמ סד חד ש בטלוויזיה צבעו! .ת

את חושבת שזה ״הראש״?

יש טמפונים בעלי ראש מעוגל, זאת כדי להקל
על החדרתם, בהיותם נוקשים קמעה.
אכן, זהו צעד בכיוון הנכון, אך יש רק
טמפון אחד שעשה את כל הדרך כדי לעזור לך.
זהו טמפון טמפקס.

וכדי להקל עליך הוא נתון ׳במיכל
החדרה, אשר תמיד מביא אותו אל
המקום הנכון.
לידיעתך, הטמפונים של טמפקס
מתרחבים גם לאורכם ולכן אינך
חשה בהם כלל.
נסי והיווכחי בעצמך בהבדל.
לכבוד אינווסט אימפקט בע״מ(יבואני טמפקס)
ת.ד 6080 .תל־אביב.
בא לשלוח לי חומר הסברה על השימוש בטמפוני טמפקס.

כתובת .

*111

טמפקס-הטמפון הרך עם מיכל ההחדרה-הוא ראש וראשון־

לביבסוך אילון

שיחת הסאחבק
ת שוקה אפדה
השבוע זה שוב תקף אותי, אחרי שבמשך זמן רב הייתי בטוח כי נפטרתי
מהבעייה, והתשוקה ההיא תפסיק לרדוף אחרי.
מול חליו״הראווה של החנות לביגדי״גברים של הובמן, ברחוב אלנבי, בא לי
חשק בלתי״ניתן לריסון להיכנס פנימה ולהזמין לסאחבק חליפה מבד טוויד
בהיר, בגיזרה ספורטיווית אלגנטית.
עמדתי שם, ברחוב, מביט בחליפות, ללא יכולת לזוז. היה שם גבר־פלסטיק
אחד, שלבש את חליפת חלומותי הבהירה עם חולצת תכלת ועניבה אפורה.
— גם עניבה כזאת אני אזמין אמרתי לעצמי, ונכנסתי לחנות.
יצאתי מייד. זכרתי כי זאת דרך שאין ממנה חזרה.
החלום הישן ההוא התחיל שוב לעלות. סאחבק, בחליפת טוויד בהירה
עם חולצת תכלת ועניבה אפורה, פוסע ברחובות ציריך, העיר השווייצית
המקסימה לחופו של האגם. נכנס ל״יגואר״ הלבן ונוסע למלון ״אכסצלסיור״.
פוסע על השטיח האדום שבכניסה למלון ומגיע ללובי.
מתוך כורסת״עור טובענית מתרוממת קתרין דנב. היא פוסעת לקראתי
בצעדים מהירים. עיניה כחולות כמו האגם. קתרין נתלית על צווארי, שפתיה
ממלמלות :

— אני מתח עליך, סאחבק !
אני מזמין חדר זוגי על שם מיסטר אנד מיסיס אוכספורד. השמפניה מגיעה
בדלי. קתי משגעת. בארבע לפנות בוקר זורחת השמש השווייצית הצהובה,
קתרין מנמנמת לידי ואני רעב. מתלבש ויוצא החוצה. מת למנה בריאה של
פלאפל. מחפש דוכן.
בפינת שיינקין צריך להיות אחד כזה. כן׳ הנה הוא.
ליד הדוכן, בג׳ינס וטריקו, עומדת חבובה ומשתדלת שהצ׳יפס לא יפול לה
מהפיתה.
לא, היא לא הבחינה בי. אני נצמד לכניסה לחנות. אסון יקרה אם חבובה
תראה אותי בחליפה. מישהו מושך בשרוול־הטוויד שלי.
גברת הילדסהיימר ! השכנה הייקית, מה היא רוצה ממני לכל הרוחות ז

— ביטא שיין אומרת גב׳ הילדסהיימר.
— דנקה שיין אני עונה לה.
היא מנענעת בראשה והולכת. אני תופס לעצמי את הראש — ממתי סאחבק

יודע גרמנית ! בלי להרגיש הפכתי ייקה פוץ !
אחרי פעמים מיספר, שבהן חזר אלי הסיוט הזה, הלכתי לש 7חח עם
הדוקטור. הוא הרגיע אותי ואמר כי בעייתי מוכרת, וכל ישראלי שני סובל ממנה.
— בחילה קלה מן הלוואנט — אמר הדוקטור — תשוקת בריחה לעולם
אחר, לחוץ־לארץ. נחשבת כסימפטום ראשון של ירידה מהארץ.
— לא אני סאחבק שח לו — סאחבק וישראל קשורים לעד !
— ככה תמיד מדברים בהתחלה — אמר הדוקטור — היו לי פציינטים
שהתחילו עם חליפה, והיום חם נהגי״טכסי בניו־יורק !
בלילה שלאחר השיחה עם הדוקטור היה הקטע הקשה ביותר. אני זוכר
את סאחבק עומד לפני הפלוגה. האם עשו אותי מ״ם־פ״א ז
לא. המ״ם־פ׳׳א עמד לידי, עם הרס״פ. החבר׳ה היו בחגור מלא על דובונים.
האם משתו בחגור שלי לא בסדרי
החגור והנשק בסדר גמור. ואז תפסתי.
סאחבק לבש מתחת לחגור חליפת טוויד בהירה עם חולצת תכלת ועניבה
אפורה.
הרס״פ פנה לפלוגה וקרא :
— הפלוגה תעבור לדום למיסדר הורדת הסאחבק ! פלוגה דום ובלחישה,
הוסיף בכיוון שלי — חתיכת גפילטע פיש פולני !
המ״ם־פ״א הצביע עלי ושאג :
— מרגע זה אתה חדל להיות סאחבק והופך לנפל בן־נמושה !
וכל הפלוגה פתחה בקריאות קצובות :
— יורם ! יוורם ! יווורם !
התעוררתי מכוסה זיעה חמה. חמסין כבד עמד בבית. שמתי כיסא על
שולחן, עליתי והורדתי מהמדף העליון את הדובון המאופסן לקיץ.
השחלתי ידיים בשרוולים המנופחים, סגרתי את הריץ׳־רץ׳ עד למעלה,
והלבשתי את הכובע על הראש.
ככה אף אחד לא יוכל לקרוא לי יורם פולני. סאחבק ממשיך להיות סאחבק
הגיזעי האמיתי ועלה כיפאק.

אני הייתי מסוגל להחזיק
פה את הקהל בנאום שלם

החיים האמיתיים
נדמה כאילו רק אתמול עוד הידהדו צלילי המוסיקה הסטראופונית בביקתה.
והיום — דממת־מוות ! מדברים בלחש. איש אינו מעז להרים את קולו, כפי
שהורגלנו לדבר כשהיה עלינו להתגבר על המערכת הסטראופונית׳ בעלת מאה
ועשרים הוואט, לפני שהתפוצצה.
בום איום, ובעיקבותיו רשף של אש אדומה ועשן סגול וקול־נפץ הביאו אל
סופה, ביום החמישי שעבר, את אחת המערכות הסטראופוניות הטובות שהיו
בארץ. בשבילי היא היתה הטובה ביותר.
היא היתה שלי.
במעבדה לתיקונים סטראופוניים אמר לי הטכנאי :
— המגבר שלך נפגע הכי קשה. הוא היה כל״כך רגיש! גם אם התיקון
יצליח, לא תוכל המערכת שלך לעולם לנגן סטריאו — אלא מונו בלבד.
הבוקר החזרתי אותה הביתה. היא נראית כמו קודם. ואז אתה שם תקליט
ושני הרמקולים הענקיים רועדים כמו שני תאומים.
כיצד אוכל ליהנות מרעידתם, כאשר אני זוכר עדיין כיצד הרמקול הימני
היה רועד זמר, והשמאלי היה רועד תיזמורת ו
סגרתי את המערכת, מתוך כוונה לא להפעילה יותר.
ישבתי על הריצפה בדממה מוחלטת, בוהה בקירות שנראו לי פיתאום ערומים
ללא צלילי המוסיקה. הייתי קרוב לייאוש נוראי, כאשר לפתע הבנתי מת קורה

אני התאהבתי במכשיר !
הסטריאו הפך אצלי לבן־אדם. הסטריאו הביא להתרחקותי מן העולם
האנושי. אט־אט, בלי להרגיש, איבדתי את הקשר עם בני״האדם וחוויותיהם —
כאשר כל זה ממש בהישג ידי ! כל מה שעלי לעשות עכשיו, כדי לחדש את הקשר
האנושי, הוא לצעוד שני מטר׳ ללחוץ על כפתור, ולהפעיל את הטלוויזיה !

אריק שרון מקשיב לנאום של מנחם בגין

ס ד * י

מכחכים
הטרגדיה האמיתית
קראתי באחד העיתונים תיקון למידע
שנמסר באחת הכתבות.
נאמר שם כי ״אם השתמע מן הכתוב
כאילו קיבוץ אורים פיטר ראשי משפחות
ברוכות־ילדים מאופקים ושכר במקומם
פועלים בני-מיעוטים מרצועת עזה, הרי זו
טעות שנפלה בשל מידע לא־מדוייק ש נמסר
לכתב.״
יותר מכל — זוהי הטרגדיה האמיתית
שלנו: כשילדינו הופכים ״ברוכים״ ואילו
״בני מיעוטים״ מאבדים למעשה זהות אנושית.
ילדיהם אולי מקוללים? או שמא הם
אינם זקוקים לפרנסה כילדי היהודים?
חזי שוסטר, גשור, רנזת־הגולן
טלווזווז נדמה לי שהגיעה השעה להפנות שאלה
להנהלת רשות־השידור: מדוע אין כמעט
אף קריין אחד מעדות־המיזרח (אולי אחד
בודד) ברדיו או באולפני הטלוויזיה היש ראלית?
ממש קשה להאמין שכל המועמדים
לקריינות, לפחות בשנים האחרונות, היו
אך־ורק אשכנזים, או שמכלל המועמדים
לא נמצא אפילו קריין אחד מתאים מעדות-
המיזרח. פשוט לא מתקבל על הדעת.
לצערי יש לי הרגשה לא נעימה, שמצד
האחראים נעשית סלקציה, אם בצורה
מכוונת או תודהכרתית. כך או כך, העובדות
מדברות בעד עצמן דרך מקלטי הרדיו
והטלוויזיה בישראל. עד שמציאות בלתי
סבירה זו לא תשתנה, אני מציע לכל אזרחי
ישראל שאיכפת להם לקרוא לרדיו שלנו
״קול האשכנזים״ ,ולטלוויזיה — ״טלווזווז״!
ישי דרורי, גבעתיים

טבח בטחול
לאלה שעוד לא ראו את הסרט חייל
בכחול, הנה דעתה של אמריקאית מבטן
ומלידה :״אני אוהבת את פיטר (שטראום)
כמו ששיחק בחייל בכחול לצידה של
קאנדיס בדגן. שם נדרש ממנו להוכיח
את יכולתו כשחקן. לסרט ההוא היתה
שליחות פוליטית. הוא בא להראות את
הטבח הנורא שנעשה באינדיאנים, אחרי
שאלפי מערבונים הראו את הטבח שעשו
האינדיאנים במתיישבים החדשים.״
זו דעתה של אשת הכוכב בוורלי שט־ראום,
ובוודאי של כל אלה שראו את
הסרט. מומלץ לנסוע לראותו בכל מקום
שיוצג.
שלום דיניאלי, חיפה

סיבסוד זה

קפיטול-סיגריה עם אופי
למעשן הרציני

!שירה, מלאה, מספקת.
מעשן הרציני המחפש את מלוא הטעם. עשויה מסוגי טבק
(עולים ביותר שנבחרו בקפדנות לסיגריה זו.

:׳;זיפסת

א דו ם״ זהב״ כ חו ל•

סיג

ריי

1בק מייצרת סיגריות איכות למעלה מ־ 40 שנה.

ל״י בלבד 0 3 )^ 1^ 01
קפיטול־ סיגריה עם אופי למעשן הרציני
ביסוס ו־ר ׳עקנסון

בשבועונכם (העולם הזה ,)2129 בדף
״תשקיף״ ,מופיעה בהבלטה ידיעה תחת
הכותרת ״סיבסוד לתערוכת ישראל —
זה אתה״ .תוכן הידיעה מטעה את הקוראים.
על כן נבקשכם להעמיד את הדברים
על דיוקם ולפרסם את העובדות הבאות

• טרם נפלה החלטה בדבר פתיחתה
מחדש של התערוכה בעיר־הנוער, ואף לא
שוריין כל תקציב לכך.
+אין שמץ של אמת בהודעתכם שוועדת
חגיגות השלושים משלמת סכומי עתק
להנהלת ״יריד המזרח״ כדי להוזיל את
דמי־הכניסה.
מרכז הירידים בישראל (מיסודו של
יריד המזרח) אינו מקבל סובסידיות מכל
מקור ציבורי שהוא וגם לא מן הוועדה
הנ״ל. גובה דמי הכניסה בסך — 15ל״י
למבוגר ו־ 10ל״י לנוער וחיילים נקבעו
על־ידי הנהלת החברה לפי שיקוליה היא
בילבד. מרכז הירידים בישראל מכסה
את הוצאות היריד הבין־לאומי ״אדם ומעונו״
מהכנסות האירוע, ללא כל סיב־סוד.
כרטיס לכניסה בסך — 15.ל״י מקנה
לכל מבקר את הזכות לבקר גם בתערוכת
״ישראל — זה אתה״ וליהנות ממנה.
א. אלמגור, מנהל כללי, תל־אביב
• המידע שבידיעה הנ״ל נמסר ע״י
דוד אדמון, מנהל אירועי שנת השלושים.

״ההתנשאות והבורות התמזג! בגישתה
של ממשלות ישראל למלן־ חוס״ן...״

סיפור 011
^ ין צייד לאהוב את חוסיין המלך,
כדי לכבדו.
הוא עשה טעויות בחייו — כגון הצטרפותו
למילחמת .1967 הוא ביצע מעשי־אכזריות
— כגון שחיטת הפלסטינים בספטמבר
השחור של .1970
אולם יש להודות שיש למלך הזה אומץ-
לב גופני בלתי־רגיל. צופי הטלוויזיה בישראל
רואים אותו כשהוא מסתובב באופן
חופשי בקרב ההמונים בארצו, אחרי
ששימש, במשך שנים רבות, מטרת־קבע
לתוכניוח־התנקשות. ויש גם להודות שיש
לו כישרון בלתי־רגיל להחזיק מעמד בתנאים
של חוסר־תוחלת. מי היה מאמין,
לפני עשרים שנה, כי בשנת 1978 יישב
המלך עדיין על כסאו כבעל־ברית רצוי לנשיא
סוריה ולנשיא מצריים גם יחד ן

.אין לזלזל כאיש כזה. לא יהיה
זה צודק. וכעיקר: לא יהיה זה
נכון.

שיאים של ב־סרות
וזר הדכר כי דווקא חסידיו המוש־י!
בעים ביותר של חוסיין בצמרת יש ראל
מזלזלים בו עד להחריד.
באמצע שנות החמישים, חדרה לישראל
האופנה לכנות את המלך הצעיר ב־כינויי־בוז
כגון ״חוסי״ ,״המלך הקטן״
ועוד. קומתו הנמוכה שימשה נושא לבדיחות
בלא־ספור.
אופנה זו גברה אחרי מילחמת ששת׳
הימים, והיא נמשכת עד עצם היום הזה.

איש לא שם לב לעובדה כי ״חוסי״
נשאר על כנו, כתום חצי יוכל
שנים לשילטונו, כעוד שרוב מזל־זליו
הישראליים נעלמו מן הכמה.
לולא הזילזול הזה במלך ההאשמי, קשה
היה להבין את מדיניותן של ממשלות־ישראל
כלפיו. לא רק של ממשלות אשכול׳
גולדה ורבץ, אלא גם של ממשלת-
בגין.

במהלך מילחמת־העצמאות השתדל בן־
גוריון לשמור על כוחו של מלך עבר־הירדן.
צה״ל לא ערך מיתקפה על הצבא
הירדני (שנקרא אז ״הלגיון הערבי״).
גולדה מאיר ומשה דיין ניהלו ע ימו
פלירט. בתום המילחמה מסר עבדאללה
לבן־גוריון, בהסכם שביתת־הנשק, את
כפרי המשולש הקטן, שלא נכבשו בידי
צה״ל.
בן־גוריון לא היה כפוי־טובה. כעבור
זמן קצר, במהלך ״שיחות לוזאך, הציעה
מישלחת פלסטינית בלתי־רשמית לנציג
הישראלי הבכיר, אליהו ששון, הסכם יש־ראלי־פלסטיני.
בן־גוריון דחה את ההצעה
בתוקף, מתוך נאמנות למישטר ההאשמי,
שסיפח את הגדה לעבר־הירדן.

שיתוף־הפעולה כין שני הזקנים
— שועל-המידכר, מחג׳אז ועסקן
המיפלגה מפלדנסק — לא נשא את
הפרי:המקווה. היתה טעות כחש-
כונו של בן־גוריון. טעות שנבעה
מזילזול.
בן־גוריון התייחס אל עבדאללה כאל
סוכן בריטי. אולם עבדאללה לא היה
משרתו של איש. הוא פעל לטובת עצמו
ושושלתו. נדמה שהוא ניצל את הבריטים
יותר מכפי שאלה ניצלו אותו. ולראייה:
הבריטים הלכו, ועבדאללה נשאר. בעזרת
הבריטים ובדגוריון הגשים את חלומו של
זאב ז׳בוטינסקי במהדורה האשמית :״שתי
גדות לירדן — זו שלנו, זו גם כן.״
עבדאללה היה ערבי, נצר למישפחה הערבית
המייוחסת ביותר, מישפחת הנביא.
האינטרסים של מישפחתו מושרשים עמוק
בעולם הערבי. הוא לא היה יכול לחרוג
בהרבה מן הקונסנזוס הערבי. לא עלה על
דעתו לכרות שלום עם ישראל, כל עוד
העולם הערבי לא השלים עימה. והעולם
הערבי לא היה מוכן לכך, בשנים ההן,
ביגלל סירובה המוחלט של ישראל להע ניק
לפליטים הפלסטיניים את הזכות לבחור
בין שיבה וקבלת פיצויים. גם אז,

אור אבנר׳
כהשוואה למדיניות הישראלית
כלפי ירדן, המגיעה מדי פעם לשיאים
חדשים של כיסלות, נראית
המדיניות של ירדן כלפי ישראל
כימעט הגיונית.

הברירט עם(!נדאורה
סדי:יות ההאשמית של ישראל
ן 1התחילה עוד בתקופת המלך עבדא־ללה,
סבו של חוסיין. לסיפור הזה יש זק,
ארוך-ארוך.
לבן־גוריון לא היתה מדיניות ערבית.
הערבים עניינו אותו כקליפת־השום. יחסו
לערבים היה, בערך, כיחסו של אדם אירופי
לאפריקאים בימים הטובים :״כל
הכושים אותו הדבר.״

אולם כן־גודיון היה נחוש בהחלטתו
לקיים כרית הדוקה עם מעצמה
מערבית אחת, לפחות. הוא
בחר, תחילה, בבריטניה. הערבי
מס׳ 1של הבריטים היה עבדאללה.
כן־גוריון התאים עצמו לעובדה זו.

היתה הבעייה הפלסטינית ״לב הסיכסוך״.

כסופו של דבר נשאר בן־גוריון
כלי שלום וכלי הגדה. החלום של
השלום ההאשמי נמוג, כמו פאטה
מורגאנה, כאשר נורה עכדאללה
כשערי מיסגד אל־אקצה, לעיני נכדו
חוסיין. עד הסוף לא הכינו הישראלים
את עכדאללה. נדמה
להם שהוא ״רימה״ אותם.

וגע של נא1י1ן ה
^ זידזור בעגדאדלה היא כאץ וכי
1אפס לעומת הזילזול בנכדו, שבא במקומו.
היה
קל מאוד לזלזל במלך החדש. הוא
היה צעיר מאד, נמוך־קומה מאד, נער-
שעשועים, בנו של חולה-רוח. הצמרת הישראלית
התבדחה על חשבונו ׳והמתינה
מדי יום לרציחתו. בינתיים, כדי להעביר
את הזמן, ערך הרמטכ״ל משה דיין מדי
פעם מיבצע־פירסומת לעצמו, בצורת
״פעולת תגמול״ נגד תחנות־מישטרה ו־

| ן 1ג 1ההךך 1י 11י ך ;1הזקן החדש מפאר את פניו של המלך חוסיין.
י * בשעה שהוא עומד ליד כלתו, ליזה חלבי, בעח
111111\ 11י 1
חתונתם שנערכה לפני שבועיים. ליזה, אשתו הרביעית, הנקראת עתה נור־אל־חוסיין.
מחזיקה בחרב כדי לחתוך בה את עוגת־הכלולות. הזקן בא להזכיר את סבו, עבדאללה,
מיתקנים ירדניים אחרים בקירבת. הגבול.
רק במאי 1967 נסתבר לממשלת ישראל
כי חוסיין אינו בדיחה. אז כרת ברית
צבאית עם גמאל עבד־אל־נאצר, ובמשך
כמה ימים נוצרה בירושלים פאניקה של
כיתור. ב־ 5ביוני בבוקר עוד שיגר לוי
אשכול לחוסיין הודעה משפילה, בנוסח
של אזהרת מורה לתלמיד מפגר, והורה
לו שלא להתערב במילחמה.
חוסיין התערב, וצבאו הוכה שוק על
ירך. הגדה נפלה באופן בלתי־צפוי בידי
ישראל. יחד עימה נפלה לחיק ישראל הבע־ייה
הפלסטינית, שהתעוררה לחיים חדשים.
היו אז שתי אפשרויות: להקים מייד
מדינה פלסטינית בגדה וברצועה, תוך
ברית עם ישראל (כפי שהצעתי במיכתב
ללוי אשכול, ביום החמישי של המילחמה)
או להחזיר את הגדה מייד לחוסיין, לפני
שהפלסטינים ירימו ראש.

כמו תמיד כאשר ממשלת ישראל
עומדת מול הכרירה כין שתי
אפשרויות הגיוניות, היא כחדה כאפשרות,
השלישית, המטופשת :
שלא לעשות דכר.
החלה המהתלה, שכל כולה נבעה ׳מן
הבוז התהומי לשליט הירדני.

למהתלה זו אפשר לקרוא כשם
״תוכנית אלון״.

מלמדת עכבוים
^ וכנית אלץ היא כיום מוצג ארו
11 כיאולוגי.
כדאי להזכיר בקיצור את טיבה: על
פיה היתה ישראל אמורה לספח לעצמה
את כל ביקעת־הירדן, ירושלים המיזר־חית
המורחבת, אזורי לטרון וקלקיליה,
חלץ מאיזור חברון (נוסף על סיפוח רמת־הגולן,
רצועת-עזה, צפון סיני, שארם־
אל־שייך ורצועת־החוף בינה ובין אילת).

את האזורים המאוכלסים של שכם וחב רון
היתה ישראל אמורה להחזיר, על פי
התוכנית, לירדן.

התוכנית כולה דמתה למלכודת־עככרים.
שכם וחכרון היו מונחות
כתוכה כשתי חתיכות־גכינה, וישראל
יכלה לסגור ככל עת את
המלכודת ליד יריחו.
את החבילה הזאת ניסו יגאל אלון עצמו,
וגם אבא אבן, גולדה מאיר ואחרים למכור
לחוסיין, בשורה ארוכה של שיחות סודיות,
שנערכו בלונדון, לאורך גבול הערבה
ובים־סוף. לתדהמתם כי רבה, דחה המלך
את ההצעה הנדיבה בתוקף.
בעיני הישראלים, גבל סירוב זה בחוצפה.
מיהו, המלך הזה, ביכלל? מה כוחו 7
אין לו דבר, מילבד נתח של מידבר ממיז-
רח לירדן. כוחו הצבאי אפסי. הוא מבודד
בעולם הערבי. בכל רגע הוא עלול להירצח.
אז איך הוא מעז לדחות הצעה שנועדה
לתת לו, ממש כבאקשיש, חלק מן הגדה
המערבית 1
אני עוד זוכר את הזעם הקדוש שבו
התנפלה גולדה מאיר בכנסת על תוכניתו
של חוסיין להקמת פדרציה של שתי הגדות,
תחת שילטונו.

גולדה לא, הספיקה אף לקרוא
את נוסה דבריו של המלך. היא
תקפה אותו בתימה שפוכה, כאילו
היה ילד סורר, כפוי-טוכה וחצוף.
אולם החוצפה — אם היתה חוצפה
— נתגלתה דווקא בגישתה של ממ*
שלת־ישראל. המלך התנהג, במהלך כל
השנים. במידה רבה של תבונה׳ התאפקות
וכבוד־עצמי.
כאשר בא אליו אבא אבן בפעם ה ראשונה,
אמר לו המלך :״אני יכול להיות
המנהיג הערבי הראשון שייעשה שלום
עם ישראל. אני יכול לוותר על שטחים
לטובת ישראל. אבל אין אני יכול לעשות

טעשסס
מעריב, יום ה׳29.6 ,

סיפור ע זקן

חדולר ״שובר׳ מחסום ה־ 18 ליין
עד 120ל ״י.
ידיעות אחרונות,
יום ב׳19.6 ,

ידיעות אחרונות, יום ג׳27.6 ,

תהליך ההזדקנותבארץ־ לקראת סיומו

שגריר ישראל
נפפואה הגיש
כתב האמנתו

?מסיימים — תעודות פטירה.

המושל ל,יכל את
פניו. את שאר
האכרים קיבלו
חברי הממשלה.

(המשך מעמוד )15
את שני הדברים גם יחד. עליכם לבחור.״
אולם ממשלת ישראל לא יכלה לבחור.
היא רצתה גם את השלום וגם חלק גדול
מהשטחים. והיא היתה בטוחה שחוסיין
ייאלץ לתת את השניים.

כגישה זו התמזגו יפה חכורות
וההתנשאות, המציינות את כל
ממשלות־ישראל כיחסן אל העולם
הערכי.

ידידים ערביים סיפרו לי (ואיני ערב
לנכונות הדברים) כי ערב פגישתו הראשונה
של חוסיין עם חבר ממשלת־ישראל.
אחרי מילחמת ששת־הימים, ביקש הסכמה
לפגישה מפי גמאל עבד־אל*נאצר. המנהיג
המצרי אכן הסכים, אך הוסיף :
״זכור־נא, אם תוותר על ירושלים, לא
תסלח לך ההיסטוריה הערבית לעולם!׳׳

חוסיין איכן־טלאל איבן־עבד
אללה איכן־חוסיין הוא נצר מיש
פחת הנביא. הכריס כאלה כוודאי
עוררו הד עמוק מאד כליכו.
אך יש גם סיבות פרגמטיות מאד לאי־יכולתו
של המלך לקבל את תוכנית־אלון
והדומות לה, אף אילו רצה בכך.
כמחצית אוכלוסייתה של הגדה המיז־דחית
היא ממוצא פלסטיני. פלסטינים

שטחי־אדמה. ירדן, שלא תקפה את ישראל
באותה מילחמה, לא השיגה דבר.
קיסיג׳ר הציע לישראל לכרות מייד
הסכם־ביניים גם עם ירדן, ולהחזיר לה
שטח־אדמה סמלי בגדה, שבו תוכל להניף
מחדש את הדגל בעל־הכוכב. יריחו, למשל.
כך, אמר קיסינג׳י ליגאל אלון, ששהה
אז בוושינגטון, תעלה מחדש קרנה של
ירדן, תרד קרנו של אש״ף, ותיקבע העובדה
שירדן חוזרת אל הגדה.

אלון הכריק לרכין, והכין החזיר
לו מיכרק :״לא נלך לבחירות כיג
לל יריחו:״
שהרי גולדה מאיר, בחוכמתה האגדתית,
הבטיחה שאף שעל אחד של אדמת הגדה
המערבית לא יוחזר, אלא אחרי עריכת
בחירות חדשות בישראל. ואיזה הוליטי-
קאי, הנמצא בשילטון, מוכן לסכן את
כיסאו בבחירות חדשות?
ביגלל קבר רחב הזונה (כפי שאוהב
להתבטא הפרופסור ישעיהו ליבוביץ) מת
רעיון ההסכם עם ירדן.
מדינות־ערב התכנסו בעיר ריבאט, בירת
מארוקו, והחליטו כי אש״ף הוא הנציג
החוקי הבילעדי של העם הפלסטיני. נציגו
של המלך חוסיין הצביע בעד ההחלטה.
מאז אותה ועידה, דרך כוכבו של אש״ף

מעריב, יום יה׳29.6 ,

פרוצות בצידי הכביש
מטרד לכלי־רכבלנהגים — בהחלט לא:
ידיעות אחרונות, יום ד׳28.6 ,

הכנסת תקנע 1ויום:
ו ב ואשי אחד • נעם
אשנבו׳ ונעס ספרדי
פיצול ־האישיות.
מעריב, יום ו׳16.6 ,

הארץ, יום ר30.6 ,

מוכר אבטיחים בשוודיה הומצא תרסיס
נרצח ברמלה | העדיף מאמצעי מניעה
זכנג וגמרנו :

על הסכין.
מעריב, יום ג׳27.6 ,

״אני מפגר בשכלי״־הצהיר
בעל בית־דפוס הנא שם
בהעלמת 850 אלף לירות
״אחרת לא היו מצליחים לתפוס אותי״.
ידיעות אחרונות, יום ג27.6 /

שוות מילואים לנשים
נשואות 1 -ד גיל 38
פטור משירות לחוזרות כתשובה.
16 -1

חוסיין ואשתו -
כמו באקשיש
אלה מקבלים איכשהו את מרות המלך —
מרצון או מאונס — כל עוד הוא נאמן
לקונסנזוס הערבי. אילו היה המלך מתגלה
כבוגד בעניין הפלסטיני, אילו היה
מוותר על ירושלים ועל חלקים ניכרים
מן הגדה, לא יכול היה להחזיק מעמד
גם בשרידי ממלכתו.
יתר על כן: השושלת ההאשמית חשודה
על כל העולם הערבי, מאז קשריה ההדוקים
עם בריטניה הקולוניאלית. חוסיין
עצמו חשוד על ערבים רבים כסוכן האימ פריאליזם
והציונות, במשרתם של אוייבי
הערבים. בימי ספטמבר השחור, התחזקו
חשדות אלה שבעתיים,

משום כך אין המלך יכול לוותר
על מאומה, מכלי שהדכר יצדיק
חשדות אלה. מנהיג פלסטיני לאומי
כמו יאסר עראפאת יכול להרשות
לעצמו, כנסיבות מסויימות,
להיות ותרן. חוסיין, כן המישפחה
החג׳אזית, אינו יכול להפקיר אף
שעל אחד של אדמה פלסטינית.

אילו החזירה ממשלת־אשכול את כל
הגדה לחוסיין, מייד למחרת מילחמת
ששת־הימים, יתכן מאד כי הבעייה הפלס טינית
היתה נכנסת שוב למקרר לזמן
רב. אך הממשלה לא עשתה זאת. היא גם
לא הניחה לעסקנים בגדה המערבית להקים
מנהיגות לאומית מקומית. בכך מסרד, ממ־שלת-ישראל
את הבעייד, הפלסטינית על
מגש של כסף לידי אש״ף — אותו אש״ף
שהיא ראתה בו שליח השטן עלי אדמות.

סבו -וחב זוזונה
איוולת יש כוח־התמדה רב. גולדה
ירשה את אשכול, ורבין ירש את

גולדה — והאיוולת נמשכה.
אחרי מילחמת יום־הכיפורים היתה ל־הנרי
קיסינג׳ר הברקה. מצריים וסוריה,
שתי המדינות שתקפו את ישראל, כרתו
עימה הסכמי־ביניים וקיבלו בחזרה מידיה

בשמי הדיפלומטיה הבינלאומית. היו לו
עליות וירידות, אך מעמדו התחזק בהתמדה.
בעולם הערבי אין עוד אדם סביר
המאמין כי לפתע תפתח האדמה את פיה,
ותבלע את אש״ף, כפי שבלעה את קורה.
זמנם של הניסים עבר.
גם המלך לא זז מאז מנאמנותו המוצהרת
להחלטות ריבאט. הוא מכיר באש״ף כבנציג
החוקי של העם הפלסטיני. הוא תובע כי
רצועת־עזה והגדה המערבית, וביכללד,
ירושלים המיזרחית, תימסרנה לידי העם
הפלסטיני, שיחליט לאחר מכן על המישטר
הרצוי לו. הוא כרת ברית עם סוריה,
השלים איכשהו עם אש״ף, על אף השינאה
ההדדית העזה. הוא לא הצטרף ליוזמת
סאדאת, שפילגה את העולם הערבי.
האם ויתר המלל סופית על הגדה המערבית
1יש להניח שלא. הוא מקווה, בוודאי,
כי בבוא היום יעלה בידיו לשכנע את
הפלסטינים להתקשר איכשהו עם ירדן
ולקבל את ריבונות הכתר ההאשמי.

אך הוא לא יעשה זאת תוך
עימות עם העולם הערכי, ולא תוך
מילחמה עם העם הפלסטיני, שכניו
מהווים עתה רוב גם כקרב נתיניו
כגדה המיזרחית.

הוא יעשה זאת רק אם יקבל בחזרה
את כל הגדה המערבית, לרבות ירושלים :
אם העולם •הערבי יתמוך בכך ; אם העם
הפלסטיני יקבל אותו.

כהעדר תנאים אלה, מוטב לו
להישאר מלך של ממלכה קטנה
יותר, אך גם יציכה יותר, כהיותו
מנהי; ערכי מוכר, מכובד, מקובל
ואפילו — פחות או יותר — בטוח.

ד> מסריח )מלקוח
^ יה מהפך. יש ממשלה חדשה. אך
י 1האיוולת נמשכת, וגם משה דיין.
בשעתו היה לדיין רעיון: להציע למלך
״חלוקה פונקציונלית״ .כלומר: שהגדר,
ה עו ל ם הז ה 2131

כולד, תישאר בידי ישראל, שתתנהל בה
כרצונה, אך שתושביה הערביים יישארו
•אזרחים ידניים.

אל תתנו להזדמנות לחמוק מידיכם

היתה זאת התחכמות הראוייה
לציון. פירוש ההצעה: ישראל
תהגה מכל היתרונות של הסיפוח,
אך לא תסכול מחסרונותיו.

בואול* 5ימי כף
בכפר הנופש
אשקלון

היא לא תצטרד להעניק אזרחות ישראלית
ל־ 1.3מיליון פלסטינים, המתרבים
במהירות, וגם לא להחזיקם במצב של
עבדות, נוסח רודזיה. כל הצרות יבואו
על ראשו של המלך הירדני.
חוסיין דחה את ההתחכמות בבוז. אילו
הסכים לה, היה דומה למשרת בבדיחה
המפורסמת, שגם אכל את הדג המסריח,
גם קיבל מלקות וגם שילם קנס. כלומר :
גם היה נראה כסוכן ציוני בעיני כל הערבים,
גם לא היה מקבל חזרה אף שעל
אחד מאדמת הגדה, וגם היד, מסתבך במיל-
חמה מתמדת בעם הפלסטיני.

״קל״ שרותי נופש ,
״רון•׳ נסיעות וטיולים,
מזמינים אותך להנות מכל ,
תענוגות כפר הנופש אשקלון

במחיר 400 לליום ליחיד

בכפר הנופש אשקלון אוירה בינלאומית,
מוסיקה וריקודים יומם ולילה, אוכל צרפתי
משובח, יין חופשי, בידור ומשחקי חברה,
חוף ים משגע, בריכ-ת שחיה מקסימה —
וכל היפים והיפות מישראל ומצרפת.
״קל״ ורון״ מזמינים אותך לכל זה בחודש יולי.

עכשיו בא משה דיין, ובחוצפה
.המונומנטלית האופיינית דו הוא
מחדש את ההצעה בצורה משופצת
וגרועה עוד יותר.

אחרי שמנחם בגין הבהיר עד מעבר
לכל ספק כי לעולם לא יסכים לריבונות
״זרד,״ ב״יהודה, בשומרון ובחבל־עזה״,
וכי לעולם לא יחזיר אף שעל אחד מהן,
בא משה דיין ומציע למלך חוסיין ״להשתתף
במשא־ומתן״.
איזה משא־ומתן? זה שייפתח, בתום
חמש שנות פעולת ה״אוטונומיה המיני
הלית״ ,על ״טיב היחסים״ בין הצדדים.

הזמנת מקומות כפר הנ 1־ש 051/24195*),

כלומר: המלך הוסיין נדרש, על
פי הצעה נדיבה זו, לתת את הגושפנקה
שדו להקמת מישטר ה״או
ט ו:ומיה״ שישאיר את הגדה כולה
בידי צה״ל, גוש-אמונים, מישטרת־ישראל
והשב״ב, תוך ביצוע התנחלות
מאסיבית וקיום ״מינהל
עצמי״ של שרידי היישוב הפלסטיני.
ואחרי חמש שנים ישתתף
המלך במשא־ומתן, שבו ידובר עד
״טיב היחסים״ כין ישראל, ירדן,
מצריים והשטח שהפך בינתיים
ישראלי לכל דבר.

חיפה-נורדאו 33
תל־אביב — פתוח מ 9.00-עד 7.00 ברציפות
גורדון , 28 טל׳ 24( 222042 שעות ביממה)
אבן־גבירול 40ו טל׳ 450359
*לנ כי 97 טלי 287463
רמת־גן — ביאליק , 56 טל׳ 731773
ירושלים — המלך ג׳ורג׳ , 23 טל׳ 228258
ראשל״צ גל־גפן״ 2 רוטשילד 37 טל׳ 941526

ל / /נסיעות וטיולים

מטורף? מטורף!

רת הירקון 107ת״ א טל)03( 224120 227182.

שום זבד 11 אום
*ד י שמדבר בימים אלה בעמאן עם
המלך ומקורביו על הצעה זו, נתקל
בחיוך מריר.
החיוך בא נוכח הרעיון שהמלך יתייחס
להצעה ברצינות.

ניתן להשיג

המרירות באה נוכח העלבון הצורב
למדך, הטמון בעצם ההצעה.

.בשעה זו, מצבו של המלך איתן יותר
מכפי שהיה אי־פעם. אחרי חצי-יובל שנים,
בא כימעט אל המנוחה. נשיא מצריים
מחזר אחריו. סעודיה תומכת בו. סוריה
רואה בו בעל־ברית רצוי. אפילו אש״ף
מכיר בצורך להסתדר עימו, ולוקח בחשבון
את הצורך ביחסים מייוחדים בין המדינה
הפלסטינית, לכשתקום, וירדן. הוא מתמרן
בין שני הגושים הגדולים בעולם הערבי.
הכבוד האבוד חזר אליו.
עכשיו בא דיין ומציע לו להקריב את
כל זה, להשניא את עצמו על כל העולם
הערבי, לקומם נגדו את הרוב הפלסטיני
שבממלכתו, לוותר על סיוע המדינות
הערביות, לסכן את חייו ואת שושלתו.

אך אני מציע דבל מדינאי ישראל,
תהיה השקפתם באשר תהיה,
להתייחס אל מנהיגי ערב, וביכל
דם חוסיין, כיחס של כסוד.
מי יודע, אולי יחס של כבוד יביא עימו,
בסופו של דבר, גם קורטוב של תבונה.
ה עו ל ם הז ה 2131

111116 1978

את המיבחר המרכזי של השירה העברית
בדור־המדינה

שיר אחד עכש>ו
קרא
ס פ רו ת
עכשיו עכשיו

למכירה בחנויות־הספרים המרכזיות.
ב הז מנו ת אפשר לפנות לבית עלים, רח׳ קרל נטר ,3
טל ,286360 .ת״א, או ל הו צאת ״עכשיו״,
ת.ד ,3421 .ת״א.

מי יאמוד את ממדי ההתנשאות, הבורות,
הטיפשות וקהות־החושים, המקופלות בהצעה
שכזו?

יני תומך ב״הפיתרון הירדני״ .אני
מאמין כי ״הפיתרון הפלסטיני״ תואם,
בטווח הארוך, את האינטרסים האמיתיים
של ישראל לאין שיעור יותר.
איני מאמין כי הפיטפוטים על ״פשרה
טריטוריאלית״ עם ירדן, נוסח פרס, רציניים
הרסה יותר מאשר הקישקושים על ״אוטונומיה
מינהלית״ ,נוסח בגין.
אני מאמין כי בסופו של דבר יהיה
ה״טרוריסט״ יאסר עראפאת שכן ובעל-
ברית טוב יותר מאשר הוד מלכותו, ג׳לאלת
אל־חוסיין.

ספרות *ו מ1וונ ב״7ן1רת

וכל זה תמורת מה 1תמורת
שו םדבר, בתוספת נאום נרגש
שד מנחם בגין.

קורטוב עול נבוז

רמלה, הרצל , 72 טל׳ 965294

שוב ניתן להשיג

- 011 ץ ג ¥11£ ? 61 01 1116 ¥631 1
11x010 :010111118 11111114111/! 00ז*ד
1639׳\־ 161ג11

1¥0111611 סם 5[ ¥0018611:ס׳!׳
? 01116 ¥011

§ 10011 £(111011ת 06111

הפצה בלעדית
סט ימ צק י

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

אקסודוס
לאון

יוריש

מוציא לאור ומפיץ
ס פירסו אידיאל

ססימצקי

אבן גנירול 110 תל-אגיב
(פינת אנטוקולסקי)
סלפץ 227118 ,227117

חניה חופשית

מיהו פאלקונט׳ הרודף אחרי בוץ -
לאנשים הנכונים!

777
הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי.

ולמה ביקר מונדייל ליד הכותל המערבי?
י בדיחת השבוע: מדוע
השחקן פיטר •טטראוס, הוא
הסנאטור דודי גיורדאש מה־סידרה
הטלוויזיונית עני ועשיר,
הוא זה שישחק את דמותו של
ראש־הממשלה ;מנחם בגין?
משום שהוא התרגל כבר, מה-
סידרה שלו, שכל הזמן רודף
אחריו אדם עם רטייה שחורה
(פאלקונטי).

הליברלים, ראש עיריית רחובות
שמואל רכטמן, שראה אותו,
אמר לו :״משה, מה זה? מדי-
קרב?׳׳ דיין העיף ברכטמן
מבט מזלזל והמשיך ללכת,
מבלי שיטרח להשיב לו.
! 9כשנודע לכתב דבר
דניאל (״דני״) כלור כי הלי-

שעבר הישיבה המפורסמת של
סיעודהליכוד בכנסת, שבה דנו
במשבר עזר וייצמן, שוחח
מצליף־הקואליציה ח׳׳כ פסח
(״פסי״) גרופר עם עיתונאים.
פנה אליו בתרעומת ח״כ גופר
טם כדיאן ואמר לו :״מה
אתה מדליף?״ השיב לו גרופר :
״ אני עושה את זה בגלוי.

11 בעיריית ירושלים יש
הטוענים כי סגן־נשיא ארצות-
הברית, וורטר מונדייל, חזר
בו מכוונתו שלא לבקר במיזרוד
ירושלים והסכים לבקר בכותל
המערבי בלחצה של אשתו.
ג׳ואן מונדייל היא אדריכלית
במיקצועה - ,השולחת
מדי פעם את ידה בציור, והיא
טענה שלא תוכל שלא לבקר
בכותל, כי ברצונה להבין את
הצד האמנותי שלו ושל המיב־נים
שמסביבו.
91 מונדייל עצמו, שצפה
בשידור־הטלוויזיה שתיאר את
בואו, נפגע מכך שבתו, א לי״
נדר מונדייל, לא היתה די
יפה בטלוויזיה. מאותו רגע,
בכל מקום שבו הוא מופיע
ומציג אותה, הוא אומר :״נכון
שהיא נראית בחיים הרבה יותר
טוב מאשר בטלוויזיה?״
9בעת ארוחת־ערב שנע־ערכה
בכנסת לכבוד שר־החוץ
הגרמני דיטריך כנשר, נשאל
האורח שאלות רציניות על
בעיות מדיניות ועל יחסי יש ראל
וגרמניה המערבית. כש הגיע
תורו של ח״כ דויד
גלאם מהמפד״ל לשאול את
גנשר, הקדים ואמר :״יש לי
שאלה רצינית ביותר.״ במקום
השתררה דממה, והכל חששו
כי הוא עומד להעלות שאלה
ביחס לעברה הנאצי של גרמניה.
אולם שאלתו של גלאס
היתה :״כיצד אתה מסביר את
הפסד נבחרת הכדורגל של
ארצך בגביע העולמי שנערך
בארגנטינה?״ לאחר אנחת-
רווחה, ענה לו גנשר.
י אגב, אשתו של שר־החוץ,
רחל דיין, ליוותה את
רעיית שר־החוץ הגרמני כרכ רה
וערכה לה סיור ביפו. רחל
דיין הציעה לקחת את ברברה
גנשר במכונית הפרטית שלה,
אולם אנשי מישרד־החוץ טענו
כי זה ״לא יפה,״ והעמידו
לרשות השתיים מכונית־שרד
מפוארת. דיין סירבה בכל תוקף
לנסוע במכונית־השרד. והשתיים
ניראו נוסעות בשיירה :
הגברת גנשר במכונית הגדולה
השחורה, ורחל דיין נוסעת
אחריה במכוניתה הפרטית.

שוון בן ופאר

היא נכדתו בת הארבע של מועמד
המערך לראשות עיריית תל־אביב,
אשר (״ארתור״) בן־נתן. שרון היא בת בתו של בן־נתן מירי ובעלה,
בן העדה העיראקית. נו־נתן לוקח אותה איתו למרבית הופעותיו,
בעיקר אלה שבפרברים, כדי להוכיח כי הוא בעד מיזוג עדות.

כוד עורך את העצרת המרכזית
שלו, למלאות שנה למהפך,
בגן השושנים בירושלים, הגיב :
״בגין יכול היה לומר שם:
,מעולם לא הבטחתי לך גן של
שושנים׳.״
! 9כאשר הסתיימה בשבוע

חוץ מזה, לך בין כה וכה אין
אף פעם מה לומר, אז מה אתה
מתערב?״
91 בדיון המדיני שנערך
בשבוע• שעבר בכנסת, כיבדה
ח״כ שולמית אלוני את סגן-
שר־הביטחון, מרדכי (״מוט-

קד,״) ציפורי, בגומי-לעיסה.
מייד אחר־כך הביא לה אחד
מהסדרנים במליאה פתק :״אל
תתני לציפורי עוד פעם מסטיק.
הוא לא מסוגל גם לאכול
מסטיק וגם ללכת בעת־ובעונה-
אחת.״ הפסוק חזה הצחיק ב שעתו
את ארצות־הברית, כא שר
נאמר על הנשיא־לשעבר

נ׳ראלד פורד.

! 9מזכיר סיעת שלי בכנסת,
חיים כרעם, אחיו של ח״כ
עוזי כרעם ובנו של מי שהיה
שר בממשלה הקודמת, משה
כרעם, הכין עבור ח״כ אריה
(״לובה״) אדיאכ את חומר-
הרקע לנאום שלו בדיון המדיני׳
בכך שהעתיק את הערך
״סכיזופרניה״ ממילון, כדי של-
אליאב יהיה קל יותר לתאר
את מצבה של הממשלה. כאשר
דיבר אליאב מעל בימת הכנסת
על הסכיזופרניה, קרא לו מישהו
קריאת־ביניים :״זו לא
סכיזופרניה, אלא פאראנויה !״
שר-הבריאות, אליעזר שוס־טק,
שהיה שקוע אותה שעה
בנימנום קל, התעורר לפתע
למישמע המילים הרפואיות,
וקרא :״מה, דנים על המישרד
שלי 1״
91 הברקת־השבוע שייכת
למנחה יעקוב (״יענקלה״)
אגמון נ ״הצרה האמיתית של
המדינה הזו היא שהיא מדינה
זמנית, אבל מתייחסים אליה
כאילו היא מדינה קבועה.״
! 9כשנשאל ח״כ ד״ש דויד
(״דודיק״) גולומכ מה קרה
בד״ש אחרי הבחירות במיפלגה
זו, השיב :״אני לא יודע מה,
אבל זה יקרה מהר מאד.״
91 כשיצא ח״כ הלל זיידל
ממסיבת ברית־המילה, שערך
ח״כ שמואל פלאטו־שרון
לפני שבוע בסביון, הוא לא
יכול היה שלא לערוך השוואה
בין שתי המסיבות: המסיבה
לכבוד הסרט השואה ומסיבת
בריודהמילה, שאת שתיהן ערך
פלאטו בווילה שלו ואמר :״זה
נקרא משואה לתקומה.״
91 מזכירת ד״ש בכנסת,
והמועמדת הבאה לכנסת מטעם

9הסופר האמריקאי רו״
כדט סגט־ג׳ון, מי שכתב
את הביוגראפיות של דויד

בן־גוריון, גמאל עבד אל־

נאצר ואחרים, כתב גם את
הביוגראפיה של אכא אכן.
באחרונה סיפר סנט־ג׳וו לידידים
ישראלים שפגשו בו ב־ארצות־הברית,
על קטע בביוגראפיה
של אבן שאותו לא
כתב ,״משום שלא רציתי לפגוע
באבן.״ לדיברי סגט־ג׳ון ,״כשרוצה
אבא אבן לנוח ולהירגע
מן המתח, הוא משתרע על
ספה או כורסה, ומניח תקליט
על הפטיפון. התקליט שהוא
מניח כדי להירגע הוא תקליט
.נאומי אבא אבן.״׳

מז י ערק בחי כרמל נדלן נ> רא שון לציין הנח !

9משה דיין הופיע בשבוע
שעבר בכנסת כמו בימים
הטובים שלו, לפני שהחל מנסה
להתלבש כראוי: בחולצה לבנה
1רחבה מעל למכנסי חאקי. ח״כ

אלי סונדופן

העיתונאי ההולנדי היושב בישראל, אשר התפרסם עקב נסיעותיו התכופות
לקאהיר עוד לפני שהעיתונאים הישראליים הורשו לבקר בעיר זו, נתפס
בשבוע שעבר במסיבה כשהוא עומד למלא צלחת במאכלים. בתמונה מימין נראה אלי כשהוא
אוחז עיתון בידו האחת וצלחת ריקה בידו השניה. בתמונה השניה כבר הבחין כי מצלמים אותו
ושלח יד לעבר המצלמה, ואילו בתמונה השלישית הוא מכסה את פניו מפני המצלמה בצלחת הריקה.
ה עו ל ם הז ה 2131

אנשים
מיפלגה זו, אם יתפטר אחד
מחבריה, אלוף־משנה (מיל).
סטלה לוי, ענדה בשבוע
שעבר מחרוזת על צווארה,
מבלי לרכוס אותה. לכל מי
שהעיר לה שהמחרוזת בלתי-
רכוסה, אמרה לוי :״זה בכוונה,
כדי שיסתכלו לי על החזה.״
אגב, לוי היא גרושה, ופונה
בשבועות האחרונים לכל מכריה

כמה מעובדי לשכת ראש-הממ-
שלה החליטו באחרונה למתוח
את נאור. הם הכינו מסמך, אשר
נכתב כאילו על ידי ראש־הממ־שלה,
מנחם בגין, לאחד מוותיקי
האצ״ל, אשר פנה אליו כביכול
בעניין נאור. מרוח תשובתו של
בגין לאותו ותיק אצ׳יל דימיוני,
אפשר היה להבין כאילו הלה
התלונן על נאור ועל הופעותיו

משה דייו

בתמונה שהגיעה רק בימים אלה מפינלנד, בפי שפורסמה בעיתון פיני נפוץ. דיין
(ראשון מימין) נראה בתמונה נדירה ביותר יחד עם רעייתו רחל (שלישית מימין),
ומלווים פיניים בעת טיול ביער מושלג. דיין, העטוף במעיל שלג ונועל מגפיים גבוהות, מרכיב מישקפי-
שלג מעל רטייה השחורה המפורסמת שלו. גם לאשתו משקפי השלג הצהובים, אלא שהם על מצחה.

בתה של הזמרת המפורסמת בשעתה כוכבה
״1 1 1
הררי, התפלאה כאשר קיבלו אותה בתשואות
1 111 1 1 1
סוערות בהגיעה למסיבה בשבוע שעבר. רק מאוחר יותר התברר
לה כי התשואות היו טעות. הקהל במסיבה המתין לדוגמנית״כוכבת
הכושית המבקרת עתה בארץ, בוורלי ג׳ונסון וורד, שהיא ממוצא
תימני ובעלת עור שחום, ודומה דימיון מפתיע לדוגמנית השחומה,
נחשבה בטעות לבוורלי והתקבלה על ידי הקהל בקריאות הידד.

ומבקשת :״תמצאו לי חתן!״
! 0באחרונה שכרה סיעת־הליכוד
בכנסת את שירותיה
של צעירה, שלא נראתה אי־פעם
קודם־לכן בחיים הפוליטיים
או הפרלמנטריים בארץ,
רות הישראלי. רות היא
צנומה ונמוכת־קומה, והשם שהודבק
לה מייד על־ידי ליצני
הכנסת הוא :״חיריק.״ להפתעת
הכל לא נעלבה רות, וכאשר
פונים אליה בשם זד, היא מגיבה
ועונה ברצון.
0האופנה החדשה בין
חברי־הכנסת של הליכוד היא
מזכירה אוטומטית בבתיהם.
הראשון שהחל בכך היה סגן־
שר-האוצר, יחזקאל פלומץ,
שהסביר את הסיבה למזכירה
האוטומטית :״זה בשביל להרגיע
את המצפון, כשהולכים
לישון. תמיד היד, לי מאבק עם
עצמי אם להוציא את התקע
של הטלפון, ואז לחיות בהרגשה
שאני מפסיד אולי דברים
חשובים, או להשאיר אותו,
ולהתעורר כל חמש דקות.
המזכירה האוטומטית היא הנוסחה
לשינה טובה.״
! 0אגב, כל השרים וחברי-
הכנסת של הליכוד שינו את
מיספרי הטלפון שלהם בבתיהם,
מייד אחרי הבחירות, מיל-
בד אחד: שר־הביטחון עזר
וייצמן, שהסביר את סירובו
להחליף את מיספר־הטלפון
שלו :״הידידים שיש לי אחרי
הבחירות, הם אותם הידידים
שהיו לי לפני הבחירות.״
01 תכונתו של מזכיר הממשלה
אריה נאור, לקרוא
כל מסמך הנמצא על כל שולחן,
ידועה לעובדי לשכת ראש־הממשלה.
נאור, מי שהיה עיתונאי
ותלמיד בית־ספר דתי, יודע
אף לקרוא בשיטת ״החדר
התימני״ ,כשהדף הכתוב הפוך.

תב מפוברק, כי אם יגיעו מים
עד נפש, הוא יאלץ להפטר מנאור.
המכתב הסתיים בברכות
אישיות לאותו ותיק אצ״ל ולבני
משפחתו, כך שהוא נראה
אותנטי. עובדי הלשכה שמו לב
כי נאור קרא במהופך את המכתב,
אולם עד כה שומר
נאור בבטנו את הפגיעה ולא

כלכל א ל -ע ל, אברהם אייזנ־בדג,
למכור לה את התמונה
בהנחה ובתנאי תשלום נוחים.
אייזנברג הסכים, מבלי שזיהה
כלל את אהרונה. כשנשאל אחר
כך מדוע הסכים לתנאים כה
נוחים מבלי שידע מי האשה
שלה הוא מוכר את התמונה,
הוא אומר :״היא נראתה כל-
כך מסכנה, אז ריחמתי עליה.״
< 0לאותה פתיחה הגיעו גם
שר־החקלאות אריק שרון ואשתו
לילי, בשתי מכוניות
נפרדות. אצל בני הזוג שרון
זו תופעה נדירה משום שבדרך
כלל אוהב אריק לוותר על
שרותי הנהג הממשלתי שלו ונוסע
במכונית אשתו, כשלילי
יושבת ליד ההגה.
! 0לחבר הכנסת מן ה־מפד״ל,
אברהם (״אברמל״)
מלמד, איש קיבוץ רמודיוחנן,
יש בבית מלאי עצום של שמיכות
פוך גדולות שאותן הוא נוהג
להעניק לכל זוג המתחתן ומזמין
אותו לחתונה. מלמד
רכש את השמיכות בהנחה ני כרת
ממפעל שאליו הוא קשור

ולדבריו :״זו המתנה הטובה
ביותר לזוגות צעירים. צריך
שיהיה להם חם לא רק בלב;
גם במיטה.״
0איך להפסיד מתנות זאו[
הראתה בשבוע שעבר אשתו של
שגריר ארה״ב בישראל, פאלי
לואים. סאלי ובעלה השגריר
ערכו בגן הווילה שלהם בהר•
צליח פיתוח מסיבה במלאות !5
שנים לנישואיהם. אולם הנ
שילבו חגיגה זו במסיבה לכבו!
25 שנים לייסוד מיח״א בישי
ראל. כל הנאספים נמנעו מ
להביא מתנות לזוג החוגג ז
תרמו במקום זאת ביד נדים
למיח״א, על פי בקשת אש1
השגריר.
׳ 0אגב, כששואלים או
לואיס, היכן בדיוק הוא מתגו
רר, הוא מסביר: בהרצלי
פיתוח יש רק בית אחד שי׳
בו תחנת דלק. לפי זה תכיו
את הבית.״ ואמנם, בביתו ש
השגריר יש משאבת דלק לשי
מוש בלעדי למכונית הקאדיל
שלו.

מלכת המים ,1977 עברה את מיבחן״הנהיגה.
את הרשיון העניק לה אמנון רחביה, מנהל

המרכז־ללימודי״נהיגה, שנתן לה את השעורים כפרס, בעת בחירתה.

טלי ביינו

באמצעי התיקשורת. בגין ענה
לו כי הוא מודע לבעייה אולם
סולח לנאור ולמחדלים שלו,
מעיקר בגלל זכויות המשפחה
של נאור. אמו של נאור היא
מי שהיתר, חברת־כנסת מטעם
חרות משך שנים רבות, וידידה
אישית קרובה של בגין, א ס תר
דזיאל־נאזר. ראש-הממ-
שלה הוסיף כביכול באותו מב־

פנה אל איש בעניין זה, גם
לא אל ראש־הממשלה.
01 מפיקת הטלוויזיה אח רונה
דיין, אשתו של אפי
דיין, בנו של שר-החוץ, נראתה
במוצאי־השבת האחרונה
בפתיחת תערוכה בגלריה 13
וחצי ביפו. אהרונה בקשה לקנות
את אחת התמונות שהוצגו
בתערוכה ובקשה מבעל הגלריה,

ברברה טאוכו

נספחת־התרבות של שגרירות או
טריה בישראל, הבחינה — במק
בה שנערבה בשבוע שעבר בשני בעלי־זקנים: החמשיראי־סק
ריקאי ידידיה (״דידי״) מנוסי והצלם ועורך התמונות של הג׳רוסז
פוסט, דויד רובינגר. ברברה החליטה כי השניים דומים זה ל
ודרשה מצלם שהיה במקום לצלם את שניהם, כשהיא עומז
מאחוריהם, כדי להוכיח כי התיזה שלה על הדימיון ביניהם נכת

מערבות הסעראו ועל עורב מיועדו ת
למי עואינו מסתפח במועט
ישבה! פשוטיזתר...
יש בהן כל מה שאתה מבקש במערכת
סטריאופונית מתקדמת:
טכנולוגית קול מתקדמת, עיצוב אלגנטי,
קלות ונוחות בתיפעול, וביצועי סטריאו
יוצאים מן הכלל ובנוסף לכל אלה, חידושים
ושכלולים אותם לא תמצא במערכות אחרות.
קח למשל את ה ־4 ?$$

הגלאי האוטומטי הבלעדי לשרפ.

12 לדלג אל הקטע הבא ולשו.
)3לחזור אל תחילת הקטע ולעצור לפניו.
14 לחזור אל תחילת הקטע המוסיקלי ולנגנו.
^ )8 0 22

מערכת משולבת הכוללת: מגבר/מקלט
סטריאופוני בן 3גלים * ,טייפ-דק בעל
מנגנון הטענה קרמי הידראולי ומכוון לוח
סגולי * .פטיפון חצי־אוטומטי משוכלל, המופעל בעל ראש מגנטי
ער־ידי מנוע
אינדוקטיבי
בן 4קטבים.
* בנוסף לכל
אלה, הגלאי האוטומטי הבלעדי למערכות שרפ,

8 )3-4001:
מערכת ח-ורו משולבת המתאימה לתקן
הסטריאופוני הגבוה 145500 אזוס
* מגבר/מקלט סטריאופוני בהספק 2x25
וואט ,8.^. 5בעל היענות תדרים רחבה
ביותר 5 * .תחנות ו^זת קבועות, המועברות
במגע קל, באמצעות סנסור
אלקטרוני. ומתקן להגברת
תחנות ^ נמוכוררעזצמה.
* טייפ-דק דולבי. בעל
מנגנון הטענה עילנמונה
סיפרתי ומנגנון
העברה אוטומטי
לקסטות 01-02
* מערכת אוטומטי!
לבקורת עצמת ההקלטה 410 פטיפון
חצי־אוטומט׳ משוכלל, בהנעת רצועה,
המצוייר בראש מגנטי, מיתקן אנטי-סקייטינג
ומגביה זרוע הידראולי.

עם ה5$-ק 4
שוב אין צורך בחיפושים
מיגעים על־גבי הקסטה שבטיים.
בעזרת הגלאי האוטומטי תוכל למצוא בקלות
את הקטע המוסיקלי האהוב עליך ולבצע
באופן אוטומטי את הפעולות הבאות:
)1לדלג אל הקטע המוסיקלי הבא
ולעצור לפניו.

מערכת משולבת הכוללת :
* מגבר/מקלט סטריאופוני
בן 4גלים * .טייפ-דק בעל
מנגנון הטענה עילי, מונה
סיפרתי ומנגנון העברה אוטומטי
״קסטות 0 0 2פטיפון חצי
אוטומטי משוכלל, המצוייר בזרוע
המתואמת באיזון סטאטי. ובנוסף
לכל אלה. מיתקן ה־$$ק£
המצוייר בנורת ביקורת דו־כיוונית.

את מוצרי האיכות של שרפ תמצא בשלן־ם. במשכיר המרכזי, בכל בו שלום, במשכיר לצרכן, בש א ל. ובחנויות מובחרות למכשירי חשנול.

5 <3-450£
מערכת רז 1-11-משולבת המתאימה לתקן
הסטראופוני הגבוה 45500 ניזוס
נתוניה דומים לנתוני ה -פ 5 0 - 400
בנוסף לכל אלה. מיתקן ה
המצוייר בנורת ביקורת דו כיוונית.
כל אחת מן המערכות המשולבות של שרפ
היא יצירה מושלמת בפני עצמה.
תשומת לב מירבית הוקדשה לכל פרט כדי
שאתה תוכל להפיק הנאה מירבית
מן היצירות האהובות עליך אלה הן
יצירות ענק. ענק ששמו הולך לפניו.

המכירה גם לעולים חדשים8 ז יחט)0

שרפ. ע !71ה^קטותיקה וו״ 3ן

היבואן: אסמנזבע־מירושלים טלפון 02-533817 :
הפצה:

סלון טוקיו, אלנבי 53ת״א, טל .03-283770 .הפצה בירושלים: אור יבוא והפצה, דרך בית לחם ,60 טל 02-719447 .

ו הגיד ה

קי ר ק סנו תכעולה

האם תפורק ״נאות־אביב״?
בספטמבר יחל בית המשפט המחוזי

בתל-אביב בדיון בבקשת אהרון רובינשטיין
לפרק את חברת ״נאות אביב״.
החברה הנפיקה הון מניות נפרע של 7
מיליון לירות, מזה באמצעות הבורסה
4.6מיליון מניות. קבוצת רובינשטיין
מחזיקה ב־״ 240/מהון המניות, ואילו
קבוצת המייסדים השולטת בחברה מח זיקה
ב-״ 280/מהון החברה, אן מניותיה

מינהל־מקרקעי״ישראל שיטחי-קרקע רבים
כמעט בחינם תמורת ציונותם, יין החלו
את פעולת ״נאות אביב״ ו״קרת״ .״קרת״
משמשת הקבלן של ״נאות אביב״ בשי טת
קוסט־פלוס, ועד עתה לא נערכה
למעשה כל ביקורת של ״נאות אביב״
על החשבונות שהגישה ״קרת״ .למעשה,
משנת 1964 ועד לפני שנתיים לא חילקה
״נאות אביב״ כל דיווידנד וכספיה
הוזרמו בצורות שונות ל״קרת״ ,שחילקה
כל השנים מניות הטבה ודיווידנד ומשכורות
ביד רחבה למייסדים.
״נאות אביב״ מחזיקה עתה שטח של
41 דונם בקריית-אונו, שעליו בונים 175
יחידות שערכן 50 מיליון לירות, וכן היא
בעלת 7570 מפרוייקט ״נאות אביב״ ב-
אבן־גבירול פינת שאול המלך, על מיג-
רש בן 8.6דונם שעליו מוקמים בניין בן
60 דירות ומרכז מיסחרי ששוויו 50 מיליון
לירות. לחברה מיגרשים גם בתכנית

קבלן רובינשטיין
תביעה לפירוק
מקנות לה שליטה בהצבעה. הבקשה לפירוק
מנומקת, בבית״המשפט, בהרקת
החברה מנכסיה על״ידי המייסדים, המעבירים
את הונה ורכושה לחברה אחרת
בשם ״קרת״ שבה זכאים המייסדים למחצית
הרווחים, בעוד שב״נאות-אביב״
הם זכאים ל״> 287 מהרווחים בלבד.
מייסדי ״נאות אביב״ ו״קרת״ הם
אהרון רייט וליאונרד שיין, שנפטרו,
ועתה השליטה בידי יורשיהם. הם
היו ראשי הקק״ל באנגליה, וקיבלו מ-

הבנק הנינראומ
ביצה רקוח
ער סערות!
אחרי התכתבות של כמעט שנה והתערבות
בנק־ישראל, הסכים הבנק-הבינ-
לאומי-הראשון לפצות לקוח ותיק, מ רדכי
עופרי מחיפה, על פעולות שנעשו
לדעתו, שלא כדין בתיק ניירות־הערך
שלו.
עופרי התלונן לפני בנק־ישראל ולפני
הבנק״הבינלאומי-הראשון, כי פקיד ניי־רות־הערך
של הבנק יעץ לו לקנות תעודות
של קרן פי״א, מבלי שאמר כי על
הרכישה והמכירה ישלם עמלה של 570
ביחד, וכן כי יעבור חודש ימים מהוראת
המכירה ועד לזיכוי חשבונו בתמורה.
כתוצאה מכן הורה למכור תעודות
פי״א ולקנות מניות של בנק-לאומי, בהנחה
שיש בחשבונו כיסוי מתמורת
המכירה. למרבה המזל שכח הבנק לק נות
לו את המניות ביום ההוראה,
,14.11.77 וקנה לו אותן רק ב־ 17 באותו
חודש, מה־גם שב־ 14 בנובמבר לא היה
מיסחר במניות בל״ל. עופרי טען כי כיוון
שלא היה מיסחר ביום שבו הורה לרכוש,
מתבטלת הוראת המכירה אוטומטית
ולכן, רכישת המניות עבורו אינה
חוקית.
מתשובות בנק-ישראל והבנק הבינלאומי
מסתבר, ראשית לכל, כי הנוהג
שתוקפה של הוראת״קנייה הניתנת ללא
הגבלת מועד יהיה עד סוף החודש הגרגוריאני,
אינו נוגד את תקנון הבורסה.
הבנק הסכים, מצידו, להחזיר לעופרי
את הפרשי המחירים של רכישת מניות

״קרת״ בונה עבור ״נאות אביב״ בהיקף
של 80 מיליון לירות, ללא כל ביקורת
או פיקוח. באחרונה מינתה ״נאות
אביב״ מפקח ששימש שנים רבות מנהל
ב״קרת״ ,שאותה עליו לבדוק עתה.
בבקשה לבית־המישפט טוען רובינשטיין,
כי 2570 מזכויות הפרוייקט בתל״
אביב נמסרו ל״קרת״ אחרי שהיו קודם
בידי חברת ״פלמין״ ,השייכת למייסדי
״נאות אביב״ .בנוסף מקבלת ״קרת״ מח צית
מעודפי התקבולים השנתיים בפרוייקט
קריית־אונו, בעוד במיסמכי החברה
שהוגשו לבעלי המניות ולבורסה הוצהר,
כי תקבל מחצית מרווח הפרוייקט.
עיסקה זו, לדעת רובינשטיין, כה בל־תי-כדאית
ל״נאות אביב״ ,עד שיש בה
כדי לעורר יותר מחשד לכך שמנהלי ה חברה
אינם פועלים בתום לב ולמען
האינטרסים של החברה.
רובינשטיין מביא, כדוגמה, רכישות
קרקע על״ידי חברה־בת של ״נאות אביב״
במחיר מופרז ביותר. חלקה 306 בשטח
״ל״ נמכרה על-ידי בעליה לחברה אחרת
בסכום של 62 לירות המטר, וזמן קצר
לאחר־מכן קנתה אותה החברה של
״נאות אביב״ במחיר של 120 לירות המטר.
כך גם לגבי עיסקה נוספת באיזור.
אם יתן בית־המישפט הוראת פירוק,
צפוייה עלייה בשערי המניות, שכן ״נאות
אביב״ מחזיקה נוסף על רכושה גם באיג-
רות־חוב צמודות שערכן כיום 35 מיליון
לירות.

#וגוני מ ש חוסו
שו #סיס נ״ישזאנירס״
שלמה מוגרבי,
בחברת ־ ההפ קו ת

שהיה בעל שליש

״ישרא פי ל ס ״

יחד

צבי שפילמן ואלכס מטיס (לכל
אחד שליש) ,רכש את חלקו של מסיס.
מסיס הקים חברת־הפקות בשם ״יש־ראם״
,שנרשמה בניו-יורק ובתל־אביב.
״ישראם״ ו״ישראפילם״ יתנו יחדיו שירותים
לסידרת טלוויזיה אמריקאית שתופק
בישראל עם המפיק האמריקאי
דויד דורטורט. הסידרה תיקרא ״עב-
דל הצונן ולוט הלוהט״ ,ותעסוק בשני
סוכני אף־בי־איי המוצבים בשתי הקונסוליות
האמריקאיות בירושלים, במערב
ובמיזרח העיר. דורטורט הוא המפיק של
סידרת הטלוויזיה ״בונאנזה.״
מסיס עוסק עתה גם בהפקת סרט על
אלברט איינשטיין, שיצולם בברלין
בתקציב של 2מיליון דולר, בסידרת טלוויזיה
על נשים במערב הפרוע ובסרט
עם מוחמד עלי בתפקיד הראשי, שיצולם
בקניה.
״ישראם״ תייצג בניו-יורק את ״ישרא־פילם״
,שמייסדיה היו מסיס ושפילמן.
בל״ל, כך שכאילו נרכשו עבורו ביום מתן
ההוראה, וכן החזיר לו חלק מן הריבית
שבה חוייב חשבונו על הפיגור בהעברת
כספי פידיון תעודות פי״א.
בסיום מכתבו ביקש הבנק מעופרי שיסגור
את חשבונו בבנק...

שורה של תביעות מישפטיות הוגשה
בעיקבות ביקורו בישראל של הקירקס
האיטלקי ״מדראנו״ .כל התביעות הן בין
שותפי ומממני הקירקס, החושדים זה
בזה בהונאה ובמעשים לא-נאים אחרים.
ביסוד התביעות מצוי החשד כי בעצם
התכוונו חלק מיוזמי הרעיון שהקירקס
יישא הפסדים, שכן ככל שיפסיד יותר
יגדל חלקם ברווח. במה אמורים הדברים
י נניח — ואין שום כוונה לטעון כי
אכן כך היה במיקרה זה — שיזם הקיר-
קס מבטיח לעצמו 1070 מן ההכנסות.
הוא מוכר את חלקו זה בהכנסות לכמה
גורמים שונים, כל אחד לחוד. אם אין
רווחים, איש אינו תובע ממנו את חלקו
בהכנסות. אולם אם יש רווחים, יבוא
אליו כל מי שקנה ממנו — אותם ה־
,1070 וידרוש אותם ...כאשר העסק מפסיד,
כולם מפסידים — פרט ליזם שמכר
אותו חלק ברווחים לכמה אנשים.

מ ס על הבו רסה
הסערה שפרצה סביב פירסום מכתבו
של הממונה על הכנסות המדינה, על־ידי
העיתונאי צבי קשלר, חושפת שוב את
העובדה ששר־האוצר מסרב לקיים את
החוק. המחייב לגבות מס־הכנסה על
רווחים מעיסקי ניירות־ערך מבודדים שעיסוקם
בכך. יש כיום אלפי אזרחים
שעיקר הכנסתם מעיסקי ניירות-ערך. הם
אינם משלמים כל מס־הכנסה כיום, כיוון
ששר־האוצר החליט שיש לו זכות שלא
לקיים את החוק.
גם הפירוש שנותן האוצר לחוק אומר,
כי רק מי שעוסק בניירות־ערך באקראי
לא ישלם מס־הכנסה. אולם באופן מעשי
הורה שר־האוצר לפקידי השומה לגבות
מס־הכנסה רק מחברות העוסקות
בניירות־ערך ולא מבודדים. זוהי הוראה
שאין הדעת סובלת, שכן מחר יכול לבוא
סוחר במיגרשים ולדרוש אותו דבר גם
לגביו, וכן כל מי שקונה ומוכר דברים
כעיסוק עיקרי.
הוראת האוצר כי משקיע בבורסה שזהו
עיסוקו העיקרי לא ישלם מס־הכנ־סה,
נוגדת את החוק ומרוקנת את מערכת
המיסוי כולה מתוכנה.
11111— 1 1

ו־ו־דזד

..א#ישרי• יצאה
משותפות ב ח׳ש־יש•
חברת ״אמישר״ השקיעה בשעתו 600
אלף לירות בחברת ״חיש־יש״ ,שהוציאה
לאור מדריך־טלפון מסווג, ואחרי זמן־
מה יצאה משותפותה וקיבלה את השקעתה
בחזרה. דויד סופר, מבעלי
״אמישר״ ,מסר כי החברה החליטה על
יציאה מן השותפות כיוון ששותפיה לא
פעלו בדרכים המקובלות עליה.
<־*דוו 1צש~פוו*ז ד״ —

אבל כאמור, במיקרה של הקירקס האיטלקי
לא היה דבר כזה. האמרגן
אהרון ברמן יזם את הבאת הקירקס
לישראל, והמימון התחלק כך 2570 :
ברמן 2570 ,אלי אפרתי 5070 ,בעל
מישרד־הנסיעות לשעבר אבישי הראל.
ההוצאה הריאלית עד למכירת הכרטי סים
היתה תשלום מיקדמה של 30 אלף
דולר לקירקס, ותשלום הובלתם לארץ.
ההובלה נעשתה על-ידי מישרד ״מונדוס
טורס״ באמצעות שוברי־נסיעה, כך שה הוצאה
היחידה היתה המיקדמה של 30
אלף הדולר. הקירקס נועד להציג במשך
120 יום ולהכניס, לפי התחזית 13
מיליון לירות, מזה 6מיליון במכירה
מוקדמת של כרטיסים.
ההוצאות היו, לפי התחזית 7.5 ,מיליון
לירות, והרווח הצפוי 5 :מיליון לירות
על השקעה ריאלית של 30 אלף דולר.
התחזית היתה כה טובה, עד שבדמן
מכר את מחצית חלקו לבעל מישרד-
הכרטיסים החיפאי לובה ברגר. כאשר
הגיע הקירקס, התברר כי הראל מ״מוג־דוס
טורס״ זייף את הערבויות לתשלום
ההובלה, והסתבך בבית־המישפט. חלקו
נרכש על״ידי ברמן ואפרתי, ואילו ברמן
מכר חלק נוסף לברגר מחיפה, שהחזיק
עתה ב-״/ס 20 וחלק נוסף מכר לאלכס
ברגע ולשותפים.
בסופו של דבר, בגלל הסתבכותו של
הראל ומיקום לא נכון של הקירקס לחודש
ימים בחולון וחדרה, נגרם הפסד
ממשי של 1.5מיליון לירות מביקורו של
הקירקס. האיטלקים הגישו תביעה נגד
היזמים בסך 30 אלף דולר, ואלה הגישו
תביעה נגדית על סך 3מיליון לירות.
קבוצת אפרתי תובעת מברגר מחיפה 140
אלף לירות, בנימוק שלא העביר את כל
התמורה ממכירות הכרטיסים.

למה נסע
מנב־־ל החברה?
תושבי הרובע היהודי בירושלים שלחו
תלונה למבקר־המדינה ולמישטרה, על
נסיעתו של מנכ״ל ״החברה לשיקום ופיתוח
הרובע היהודי״ ,שניאור פלג, לאירופה.
לפי התלונה אישרה לו הנהלת
החברה מענק של 50 אלף לירות לנסיעה
ללימוד בעיות של רטיבות בבתים ישנים.
פלג נסע לחקור את הבעיה עם
רעייתו. בעיקבותיו יצא לאירופה, להיפגש
עימו, יצחק לרר, שותף בחברת
״ד. לוית״ ירושלים, חברת״הפיקוח על
הבנייה ברובע.
התלונה טוענת כי לפלג אין השכלה
טכנית או ידע הנדסי, ומשום כך האמתלה
של לימוד בעיות הרטיבות היא רק
מסווה לבילוי חופשה בת חודש באירופה
בתשלום. לרר אמור, לפי התלונה,
להדריכו בתחום רטיבות הבתים כדי
להצדיק את הנסיעה.

•־ו וו ו ! 1וווו! 11111111111

תושמד מבדם מדד״ת מכב׳ ודא -צסק׳א מוסקבה
מדליית״זהב מיוחדת שהונפקה לרגל נצחון מכבי ת״א על צסק״א מוסקבה,
ושייצורה הופסק לפי דרישת מוסקבה, סיימה בימים אלה את קיומה. חברות
״שרז״ ו״דניה״ השמידו את מבלטי המדליה, כדי למנוע כל אפשרות של הדפסות
נוספות על 141 מדליות־הזהב שיוצרו כבר. תחילה הודיעו על ייצור של 1650 מד-
ליות״זהב, אולם הדרישה הרוסית הפסיקה את הייצור.

ה מבלט המושמד

המבלט השלם
איום רוסי

^ 111^ 11/1114^ 111

׳״ן ן1ז^

גם בהודו ה קו סמת
״אשראית״ כבר מפורסמת
גם משביע הנחשים ההודי,
המרקיד את נחש המטבעות יודע כי
היום אין צורך במטבעות על מנת
לקנות נחש ...או חליל.
היום יש ״אשראית״ — כרטיס הכסף
הבינלאומי של בנק דיסקונט.
״אשראית״ — הפותחת בפניך דלתות

בישראל וברחבי העולם, ומתקבלת,
במקום כסף מזומן, במאות אלפי בתי
עסק, ב 155-מדינות.
״אשראית״ — חוסכת ממך הצורך
בנשיאת מזומנים, מעניקה לך אשראי
ללא ריבית, אמון ויוקרה.
לכן — כשאתה בישראל או כאשר

אתה יוצא אל העולם הגדול, שא עמך
את ״אשראית״ ,כרטיס הכסף של
דיסקונט.
היכנס לאחד מ 225-סניפי קבוצת בנק
דיסקונט ושאל על ״אשראית״.

טוב לעבוד עם

ש בנח דיסקונט
הצד האת י4

הקבלן דינו ־ והיועץ המישפטי תובע להסיר
אה חסינותו של הח״ב, הנאשם נ כו שקיבל
70 אלו ליווה המוות אישור חריג של ננטהאו!

תברח ותיבה
ך* יום החמישי, ה 22-ביוני !השנה,
חתם קפלו אלפוני מרחובות על עדות
במחלקת־חקירות הונאה במישטרת תל־אביב,
מ״שרדיו!של תת־ניצב !בנימין זיגל.
הקבלן, אהרון גיבור, לא ידע כי בחותמו
הוא מעורר סערה חדשה, הפוגעית בשיל-
טון הליכוד :׳תביעות ושל היועץ המייש-
פטי לממשלה, הפרופסור אהרון ברק, להסרת
חסינות של חברי־כנסת, כדי להעמידם
לדין פלילי. היועץ המיישפטי משלים
עתה חומר נגד כמה הברי־כנסח,
והקבלן הגיבור מרחובות עזר להפריח את
הסנונית החדשה, מה שעלול להיות פתיחת
עונה הדשה !של חקירות השחיתות בישראל:
האשמות ׳נגד חברי־כנסת.
עד כה הוסרה רק !שלוש פעמים חסינות
של חברי־כנסת. הפעם הראשונה
הייתה בשנת , 1954 סשהוסרה החסינות של
ח״כ שלמה לורנץ, על חשד בעבירות-
מטבע. הוא לא הועמד לדין.
הפעם השניה היתה באותה ישנה, ובה
הוסרה החסינות של סגן שר־הסעד לשעבר!
,שלמה רוזנברג (בן־מאיר) ,אביו של
ח״ב יהודה !בן־מאיר, על עבירות מטבע.
הוא הועמד ׳לדין וזוכה. הפעם השלישית
היתה בשנת , 1964׳ובה הוסרה החסינות
של סגן שר־הבריאות דאז יצחק רפאל,
על חשד במעורבות !בפרשות השוחד של
תל־גיבורים. הוא הועמד לדין וזוכה. אחרי
שהעד העיקרי !נגדו סירב להעיד.
מאז ועד היום לא הייה מיקרה דומה.
בפרשית החקירה של הישר המנוח אברהם
עופר, בסיומה שיל חקירת !אשר ידלין,
מנעה התאבדותו יאת הצורך ׳בחקירה נגדו,
על כל הכרוך מכך.
עתה, בעיקבות העדות של אהרון גיבור
מרחובות, פנה היועץ המישפטי לממשלה
אהרון ׳ברק !איל הכנסת בבקשה להסיר
את החסינות שיל ראש־עיריית רחובות
וחבר־הכנסת שמואל רכטמן, כדי ׳להעמידו
לדין על חשד בקבלת שוחד.
ברבטסו נות )2077 ,2076 ,2075 לא היו בכמות
ובאיכות שהצדיקו, לדעת סירוטה, הגשת
כתב־אישום. היא החזירה חלק מן המיט־צאים
והחשדות לזיגל, תבעה מימנו הרחבת
החקירה: והשקעת מאמצים, כדי לסיים
אחת !ולתמיד את פרשת החשדות
׳והחקירות. גם רכטמן עצמו תבע כי ייושם
קץ לחקירה המתמשכת.

תשלום עבור
ויתור
^ תיק הדל יהיה תוצאה ישירה של
י י חוסר האמצעים, שהשקיעה המ״שטרה
בחקירה. החוקר רמי זוטלר הושלך לבדו
׳לרחובות, ללא כל סיוע ועזירה.

לא הוקצה לו רבב, והוא היטלטל
כאוטובוסים ממקום למקום. לא
;תנו לו מכשירי האזנה ורשמי־קול,
וכבל פעם שהיה מגיע לעד
אפשרי, על מנת לחקרו, גילה כי
שליחיו של רכטמן ככר היו אצל
אותו נחקר, והשאירו את רושמם
עליו.
למרות זאת הצליח לרכז כמה מימ־צאים
,׳שהיה ׳בהם חומר כבד להחשדה.
שיחה מוקלטת?
ף* דיוק שבוע ימים לאחר שגיבור
י -חתם יעיל עדות המאשימה את רכטמן
בקבלת ׳שוחד ממינו ,׳תמורת העדפה בוועדת
בניין העיר של רחובות, שרכטמן
הוא ראשה, נקרא רכטמן עצמו למייש-
רדיו של דגל.
יהיה זה: ביום החמישי, ה־ 29 ביוני, בשעה
12 בצהריים. זיגל הזמין את רכטמן
לשיחה ידידותית ׳והחל לחקרו על העדות
שנתן גיבור.
ריכטמן יתבע לזמן את עורך־דינו. זיגל
טיילפן ליעורך־הדיו משיה ׳נחשון, וביקשו
ליבוא למישרדיו כדי להיות ׳נוכח בחקירת
רכטמן. זיגל לא איפשר לנחשון לדיבר
אל רכטמן, יומנע ממנו לומר לו כי יקום
וייצא, ואפילו בכוח, שכן כל עוד הוא
חבר־כנסת ,׳אין לגעת ׳ביו ללא רשותו.
׳נחשון סירב ׳לבוא למיישרדי זיגיל, וטען
כי אין לו זמן.

רכטמן שהה אצל זיגל עוד זמן־
מה, ועזב, כשהוא חושד בי השיחה
הוקלטה כולה.
עדותו של גיבור לא היתה העדות
הראשונה שנתן. אולם בחקירות קודמות
הכחיש מכל וכל כאילו נתן שוחד לראש
היעיריה. הכחשות כאלה היו ׳מוכרות היטב
לצוות-החיוקרים! ,שעמל על !תייקי ריכט־מן
משינת .1975
התחיל החוקר רמי זוטלר, שהשלים
אוסף של חקירות שהוגשו באמצע שינת
1977 לפרקליטית מחודהמדכז, ישרה סי״
רוטה. המימצאים, אשד פורסמו •בסידרת
כתבות בהעולם הזה ביוני אשתקד (גליו־

ברק (למעלה) ודבטמן
איזהו. גיבור? המוסר עדות !
עובר שוב על התיקים בעלי הסיכויים
להוכחה.

הגילויים כ״יהעולם הזה״ ()8.6.77
איזהו חוקר? המצוייר באמצעים !
מיקרים אלה כלילו מתן העדפות באחוזי
בנייה מצד עיריית ׳רחובות לכימה קבלנים,
כאשר היו חשדות לא מוכחים דיים
להחזרת סובות־הנאה מצד הקבלנים. הבעיה
הייתה שאיש מבין הקבלנים לא
אישר כי נתן משהו תמורת טובת-ההנ־יאה
שקיבל, גם כאשר טובת־ההנאד, הייתה
!שווה !מיליונים רבים.
ביעיקפות ההערות של ישרה סידוטיה,
ניאותה המישטרה להקציב אמצעים לחקירה,
הוא דוריפנה גם מהצלחת החקירה
באשקלון, אחרי שנתיים ישל עבודה ללא
תוצאות. זיגל שלח לרחובות צוות בראשות
מפקח אלכסנדר בך אהרון, שהחל

אולם רק ביוני השנה נמצא הקבלן
הראשון שהסכים להעיד בי
אבן נתן שוחד לראש העיריה, אחרי
שנעצר וישים במה ימים בכלא.

בעדותו במישטרה סיפר הקבלן אהרון
גיבור כי ב־ 1970 קיבל הייתר־בנייה להקמת
בית ובו 16 דירות, ברחוב גורדון
34 ברחובות. הבית היה בן ארבע דירות
בקומה, וכולו חוקי ומאושר כחוק. הבית
הוקם על-ידי חברה של הקבלן בשם
אהרון גיבור בע״מ.
לפי עדותו אימר לו רכטמן באותה עת
שהוא מחפש דירה לאחותו, ושהוא מוכן
לקנותה באותו בית, בתנאי שהדירה תימכר
לו במחיר העלות, ללא רווח לקבלן.
גיבור השיב ׳לירכטמן כי מיציה כבר את
!את כיל ׳אחוזי־יהבניייה כמיגירש, ואינו יכול
׳להוסיף דירה לאחותו שיל ראש־העיריה.

גיבור העיד כי אז אמר לו רבטמן
כי יגיש בקשה לתוספת אחוזי
בנייה לצייד דירת גג (פנטהאוז),
והוא, רכטמן, ידאג בי הבקשה
תאושר.

גיבור הגיש בקשה לתוספת דירה בשטח
119מ״ר, וב־ 5בינואר 1971 אישרה וע־דת־בניין־יערים
של רחובות, בראשיות
רכטמן, את הבקשה. גיבור לא חיכה עד
לקבלת ההיתר הפורמלי ,׳והחיל ׳בבנייה
לפני שקיבל רשיון. הדבר לא סנע מרכט־מן
לבקר בדירה הנבנית, ולהשגיח על
הקמתה.

למרות שהבקשה היתה לדירה
כשטח של 119מ ״ר, נבנתה דירה
כשטח של 141מ״ר. גיבור סיכם
עם רכטמן בי ימכור לו את הדירה
כמחיר של 100 אלף לירות, למרות
שערבה, כעת השלמתה, כשנת
,1073 השנה בה הוסכם על פרטי
המכר, היה 180 אלף לירות.
לפי עדותו של גיבור ויתר רכטמן זמן
קצר לאחר מכן על ׳רכישת הדירה וביקש
מגיבור כי ייתן לו ׳תמורת הוויתור 100
אלף לירות, ישכן עתה יכול גיבור למכרה
לאחרים, ולהרוויח.

גיבור הסכים לשלם רק 70 אלף
לירות, ונתן אותן כשני תשלומים,
(המשך בעמוד )26

11 2׳3

לו פו ב שי תו ף מירי !כרוני ורפי !כ רוני מציגי אחנ שפי

113711מ 1 9 7 8 מטע טקס בחירת

טקס בחירת

!סיכ ת הי התיכון

נ סיכ ת הצפון

ייערך במוצ״ש ;29.7.78 בשעה 9.00 בערב

ייערך ביום ששי ,4.8.78 בשעה 9.00 בערב

באשקלון

בעכו

בבריכה (במשטחי הקאנטרי קלאב) של מלון

על שפת הבריכה של מלון

גני שולמית

חוף התמר ,

ט קס בחירת

נ סיכ ת י כנ ר ת

טקס בחירת

נסיכ ת י סוף
ייערך ביום ששי ,11.8.78 בשעה 9.00 בערב

ייערך במוצ׳׳ש , 5.8.78 בשעה 9.00 בערב

בטבריה

על שפת הבריכה המחודשת של מלון

באולם האירועים הממוזג

החוף השקט

מלכ ת שבא

בתוכנית האמנותית

* מני פאר

ינחה, יבדר וי שעשע

* האתי והאח׳

מ• דויד
* טוביה צפיד

מ שי רי המיוסיקולים

המועמדות תגעש לנשפים באוטובוסים הממוזגים של

ים קס בחיות

מלכת המי 1978

בקט עי חיקויו בי דו ר

^ 727 ^ 2 5

״עוך ביום ראשון

13. 8.78ב״הינל התרבותי בתדאביב ב־ 8.00 בערב

1ען ר־ 1־ 1 1

רק אם תגיע ההשתמטות ל־&לססו. תסוכל המזימה

כולנו דתיות
כל התרגילים הציניים, ישהפיוליטיקה ״יישראליח
י י משופעת בהם, זהו התרגיל !הציני. ביותר :

קמה ממשלה חדשה, שדרכה מובילה כהכרח
למילחמיה.
היא קמה על סמך הסכם קואליציוני, הפוטר
ציבור שלם של תומכיה משרות צבאי.

! 31 3

^ אישר ניצה הליכוד במאי : ,1977 לא היה מסוגל
* !להקים ממשלה לבהו. עם־יישראל, הרוב הוכמתיו,
מנע ממנחם בגין רוב מוחלט, פשם שמנע רוב כזה
מדויד בן־גיורוון.
!אולם בגין רצה להדהים !את הפל במהירות הקמתה
של ממשלתו. הוא רצה ולהוכיח, כבר במעשהו הראשון,
שיש לו כושד־החלטה ומהירות־ביצוע. שתי תכונות,
אגב, שבלטו מאז בהעדרן בממשלתו.
כדי לעשות זאת, היה זקוק לאגודת־ישראל.

ונחלנית, נוצר כארץ מישטר של השתמטות,
רמאות והפלייה.

ממשלה זו, שבין חבריה יש ואהה חסיר־תקדים שיל
משתמטים מצה׳׳ול, ראוי ילה שתיפול ביגיליל תרגיל צייני
זה לבדו.

אילו נפלה כך, היתה בכך התגשמות הצדק
הצרוף.

פשר הייה להכין, איכשהו, יאת הממשלה, אייליו
י * החליטה לבטל כליל את גיוס־החוסה ישל הבינות.
ייתכן: שהיוד. הגיון כלשהו בצעד כזה. במיקירה זה
הייה על צה״ל להציע לבנות המתגייסות תנאים מושכים,
כדי לדרבן את התנדבותו.
׳לממשלה ילא היה עוז ללכת בדרך זיו. היא קיייבלה

הוא קנה את קולותיה בשלושה: בכסף,
בהפלות וכאי־גיוס הבנות.

לא כן פרשת גיוס־הבנות.
כאשר מכיר מנחם בגין לאגיודת־ישראל את גיוס־הבנות,
הוא עשה מעשה הנוגד את !מצפון תנועתו,
את עקרוגות־היסיוד של מורהו, נביא הצבאיות העברית.

מאותן הסיכות, יש הצדקה לשיחרור הכנות,
הגדלות כמיסגרת מישפחתית אדוקה,
סגורה ומסוגרת.
יציאת בינות כאלה למיסגרת החופשית שיל צה״יל היא
תועבה בעיני הוריהן, חורבן ולתרבותם ׳ולאורח־חייהם.

אני תומך כשיחרורן. כוודאי ניתן למצוא
להן תפקידים שאינם מחייבים את יציאתן מ
מיסגרת קהילתן, ומן הדין להטילם עליהן.

אומרים?

ך• ימה דברים
^ הקהילה הדתית האדוקה, המקיימת את
מיסגרות ימי-הביניים, אינה מגיעה לכדי 5$
של הציבור הישראלי.

במי דברים אמורים?

קהילה זיו ׳מורכבת ממצביעי אגידת־ישראל זיפא״י
(רובם, יאך בהחלט ׳לא כולם) ומאנשי ׳נטורי-קרתיא ,׳שאינם
מצביעים כלל, מכיוון *שאינם מכירים בקיום המדינה
הציונית• גודלה של קהילה זיו ידוע היטיב.

את כנות הקהילה הזאת יש לשחרר, על פי
בקשתן, אחרי מיבחן איש קפדני ומדוקדק.

לשם כך לא היה צורך בהסכם קואליציוני חדש. גם
הממשלות הקודמות שיחררו בינות אלה, ואף נתיניו לאלפי
בנות נוספות ליהנות מן הספק.
ההסכם הקואליציוני החדש לא יבא לשחרר פניות
אלה. הוא יצר מצב חדש לגמרי.

כדי להקים ממשלה מילחמתית, סיפוחיסטית

ודא כשטח הכלכלי, או בכורסה המיפדגתית,
כמו כימי הממשלות הקודמות, המסואכות.
אלא בשטה שהוא קודש־הקדשים של כד ממשלות
ישראל, ושד הממשלה הנוכחית עד אחת
כמה וכמה: כשטח הביטחון.

המיבהן הוא קשה! ,ולעיתים אכזרי, מן המשוחררים
נדרש ישירות אלטרנטיבי מפרך וממושך. וזה צודק.

הנורא ׳מכיל הוא שהצייני׳ות של היעיסקה היא גליוייה
כל־כך. בשוק הפתוח, לעיניי כל, סכרה הממשלה את
הצדק, הביטחון ׳וההגונות, געיסקה פוליטית ׳מרופשת,
תמורת גזיד־יהיעדשים שיל ׳ארבעה קולות בכניסת.
הציניות חוגגת. השחיתות משתוללת.

לפתע, שנה אחרי המעשה, מופנים כל הזרקורים
לעבד פרשה זו. כמו גנב בדידיה, נתפס
הליכוד בקלקלתו, כמרכז אדומת האור.

זאב ז׳כוטינסקי, שהמציא את המושג ״הדר״,
כוודאי התהפך בקי,כרו כאותו היום.

אנו משחררים סרכני־מיליחמה, שהשקפתם
אוסרת עליהם כיבלל לשאת נשק.

הכת ההגונה תיחשב, כעיני עצמה ובעיני
זולתה, מטומטמת. הבת המרמה תקבע את ה נורמה
ההכרתית החדשה.

זוהי, אולי, העובדה המדהימה ביותר: ממשלה זו
ממישלית־ההדר, מימישלת־הגאוילה, ממשלת־זקיפוות־הקומה־הלאומית,
ממשלת ארץ־ישדאל השלמה, הימימישליה שמיד־פדה
את יוזמת ׳אל־סאדאת כדי לשימור יעל ׳נחלת־׳אבותינו,
ממשלה זיו לא הייתה קימה כליל, לולא הסכימה למכור
את צה״ל לאגודת־ישראל, המיפלגה האנטי־צייונית שהתנגדה
לעצם הקמתה ישל סדיונת־ייישר׳אל.
יוזמי עיסקה זיו קיוו, מן הסתם, שהיא תיכשל ׳למחרת
היום. חתמו על קנוניה, שפרטיה לא זכו בתשיומת־לב
ייתרה• ,בי׳גליל התרגשות הירגע, וזהו. יבואו דברים חשובים
יותיר, ויסיחו את הדעת הלאומית לאפיקים אחרים.
אך יזה דרכיו שיל החטא הקרטון: הוא רודף את
בעליו.

בעיני איש-חרות, האשה היא כית־חרושת
לייצור חיילים לצה״ל. צה״ל יהיה זקוק לחיילים,
כדי להחזיק כאדץ־ישראל השלמה, נחלת
אבותינו. אנשי חרות יכולים להצביע במצפון
שקט כעד התיקון, שהוא תועבה כעיני אדם
כעל השקפה ליברלית.

כל עוד נתונה ישראל במילחמה נגד העולם הערבי,
כל חייל ערבי בצה״ל הוא בגדר אונס או שכיר־חרב.

הפת ההגונה, שלא ׳תצהיר שהיא דחיית, תיענש. יהיה
עליה להקריב שנתיים יקרות !מחייה. הייא תיראה בכל
יום את חברותיה ,׳שנענו להזמנה הממשלתיות לרמיות,
מבקרות ׳באוניברסיטה׳ מטפסות בשלבי הקידום בעבודה,
מבלות על ׳שפת־הים.

אם אי־פעם נולדה ממשלה כחטא־קדמון,
הרי קרה הדבר הפעם.

הבטחת בגין לתקן ואת חיוק־ההפלות היא פרשה חמורה
הרבה יותר. התיקון יאמילל רבבות מישפחות עניות. הוא
פוגע בחרות האדם. אולם אין הוא בוגד, לפחות, יאת
השיקפת־העיולם ישל ׳תנועת־חרות.

אנו משחררים ערכים משרות כצה״ל, מפני
שאין לדרויט מערכי לשאת נשק נגד אחיו.

איני יודע אם יש כיום רמאי אחד פחות.
אך ברור כי המצב החדש ייצור רכבות רמאיות.
הוא כד־כודו הזמנה לרמאות.

גם בגין שילם לאגודה כמה עשרות מיליונים.
היתה זאת עיסקת־שחיתות, א ך היא
לא חרגה מן השחיתות המקובלת.

1 1 1

חת ההבטחות העיקריות של הליכיוד במע־
\ * רכת־יהבחירות האחרונה הייתה לשים קץ למצב, ההד
פך את אזירהי־יישחאל לעדה של רמאים.

ן* ממשלה נאלצת להגן בחירוף־נפש על התועבה
1 1הזאת. אין לה ברירה.
כי לגביה, אין זיו פרשיה שוליית. העי׳סקה ׳נוגעת
לעצם קיומה.

¥¥ניין הכס!? היה כימיעט שיגרתי. כל ממשלות
^ ישראל, מאז קום המדינה, שילמו לאגודת־ישראל בכסף
טוב עבור קולותיה. בד&וריזן ניתן לה פעם רשיון של
פנק, חמורת הצבעה אחת (בעניין המימ-של הצבאי, שחל
על ערביי ישראל).

^ ין!אני מתנגד !לשיחדור בינות דתיות משרות צבאי,
על פי ההשקפה האומרת שאין המדינה צריכה לכפות
על ׳אדם דבר הנוגד את עיקרי מצפונו.

אך מעבר לאספקטים הצה״וליים הטהורים, ייש לפרשה
אספקט כליל־ליאומי.

ימי הראשית: חיילות בשנות ה־50
את ההנחה, ששרות־החובה של הבנות הוא חיוני לקיומו
וליעילותו של צה״ל, הסובל ממחסור גובר בכוח־אדם.

תחת זאת נוצר מיצב שהוא כה נתעב, כיה
מאום, כה מהטחת, כיה סותר את כדלי היסוד
שד ההגיון והצדק, עד כי אינו ראוי אף דרפו־כליקת־בננות.

ן• דמה שאין צורך למינות שוב אית כיל הצדדים
האפלים שיל המציב החדש.
הוא יוצר מציב בלתי־נסבל ישל הפלייה.

עומס־הגיום לא קטן. הוא רק מתחלק אחרת.
מחצית הכנות משוחררת כליל, ואילו המחצית
השניה נדרשת לשאת בעומס כפול.

בנות 38 נדרשות לנטוש את הבית, את הבעל והעבודה,
וללכת למילואים כדי למלא את מקיומן של בנות
,18 המשתזפות על ׳שפת־הים.
המשוחררות יסתערו על האוניברסיטות ׳ועל מקומות־העבודה.
כאשר תשתחררנה בנותתנילן הימג׳וייסות, כבר
והיו מקומות־העט׳דה הטובים ׳ביותר ׳תפוסים. הן ׳תמצאנה
שהמשתמטוית נמצאות מעיליהן ׳בכל ׳סולמות הקידום.

חלקן של הנשים כצה״ל יקטן עוד יותר.

פעם ריאה העולם !בחיילת הישראלית סמל לשיחרור
האישה. כיום מפגר. צה״ל בשטח זה ׳אחרי הצבאות
המתקדמים, כגון צבא ארצות־הברית. הפניות נדחקות
ל״׳מיקצועיות ׳נשיים״ .אין בצה״ל טייסות וחיילות קרביות,
כמו באמריקה• לא ׳תתואר בצה״׳ל איליוסת־פיקוד, קצינת־רפואה
ראשית, ריאש־יאכ״א ׳נשיית, מפקדת חיול־היתיחזוקה.
הבנות שתיוותרינה בצה״ל, במצב החדש ,־תהיינה פקידות,
אחיות וקשר״ות.

צה״ל עצמו ייפגע קשות. המחסור ככוח־אדם
יגבר כעיקבות המחסור ככוח־חווה.

>> יך לשים קץ למצב הבליתי־נסבל? איך לסכל את
׳ * המזימה העכורה ז
קומץ שיל ׳שמיניסטיות קיבל על עצמו יאת המשימה.
יש לברך את היבנות האלה על אומץ־ליבן האזרחי ועל
טוהר עקרוסותיהן. כימו קציניחהמיילואים הצעירים, שהניפו
את דגל ״׳שילום עכשיו״ ,הן מחזירות את האמונה ביש ראלי
היפה.
׳אולם אין להטיל על קבוצה של בניות 17 את
מלוא עומס התפקיד, הרובץ על שכם הציבור כולו.

לא השמיני׳סטיות לבדן, ולא עסקני־המיפד*
גות לבדם, יכולים לבטל את עיסקת-השחיתות.
לא בהצבעה חד־פעמית ככנסת יתוקן המצב.

כמו במאבק על השלום, יכן במאבק זה, דרושה תנועה
ציבורית רחבה, שתצמיח מלמטה. ניצניה הספונטניים כבר
נראים בארץ. יאם תתרחב התנועה ותגבר, ייווצר עיסות
חד יבין הציבור ובין הממשלה.

אין נושא הראוי יותר לעימות מאשר זיה,
הנוגע ד־טורשים העמוקים כיותר שד מישטד
החוק, ההגינות, הצדק והביטחון.

י 1 1
* * ה יכולה ׳תנועה כזאת לעשות י

נדמה כי קנוניה זו עצמה נושאת כחובה
את הדרך לחיסולה. פשוט צריכים להביאה עד
הסוף ,״אד אכסורדום״.
ההסכם הקואליציוני!נותן לסל יפת בישראל את הזכיות
לתבוע את שייחרורה מצה״ל מטעמים דתיים, בלא הוכיחה,
פלא בדיקה, בלא עונש?
פשוט מאד:
אם מחזור שלם של בנות — עד האחרונה שבו — ינצל
זכות זו, תטבע המזימה כולה בביצה של גיחוך וגועל.

אם ההשתמטות לא תגיע ל*-ט ,5כמו היום
ולא ל־ ,1>0$כמצופה מחר, אלא ד*-טט ,1ימות
ההסכם הקואליציוני. לא הממשלה ולא צה״ל
יוכלו לעמוד בז׳ה.

נכון, זה לא יקל. לבניות רבות יהיה קשה להגיע לשיא
הציניות, שממשלת־בגין הגיעה איליה כבר ביום שקמה.
אולם הדבר דרוש ,׳להבראת המדינה.

מול יפני הציוניות הרשמית, יש להעמיד
את האנטי-ציניות של הציבור המתקומם.

הברק וזיכ הברכט מן
יכך היה בימיקרים רבים בעבר, בעיקר
בחקירת יאשר ידליו• בחקירה ממצד. מ ד
צאו דוכסות לשוחד יקטן ביילבד. .אולם
מעצרו !וחקירתו, לאדר מכן, דוביליו ל-
׳גילויים מגדולים שיל דמיישטרד, ושדצלי-
יחד להוכיח •את יכל פיריסומי !והאשמות
העולם: הזה.

(המשך מעמוד )23

20 אלף ממזומן מייד, והיתרה בע־כור
חודש וחצי.
עובדות ׳אלוה, המופיעות ׳בעדותו ישל
גיבור, מופיעות גם בכתיב־יד,׳אישום המיר
עד ,׳שהוגש לייו״יר הכנסת ׳לצורך הסרת
חסינותו של רכטמן. הוא מואשם, לפי
כתב־־זא״שום ומייועד זה, בעבירה על סעיף
! 290א׳ לחוק העונשין (תשל״ז) ,הדן
•בלקיחת שיוחד.

.החקירה כפרשת רכטמן מוכיחזז
שוב כי הצלחת •החקירה תלויה במאמצי
המישטרה לחקור. מאמצים
אלה מקכלים תאוצה כאשר העיתונות
מדרבנת את המישטרה, ולא
מניחה לה להירדם. כמיקרה של
רכטמן היתה חשיבות רפה לפעולתה
של פרקליטת מחוז-המרכז,
שרה סירוטה, לוחמת תקיפה ללא
פשרות להענשת עבריינים ולניצחון
הצדק.
אחות רבת-פעלים
ן* וסף לעדות של גימור ימסור עדות
4בביודהמיישפט יגם המפקח נתן ממם,
האחראי על ציוד ההקלטה סמיישטרה. אח רי
שגיבור הסכים ׳להעיד ׳נגד רכטמן,
הוא ישוחח עיסו טלפונית בשיחה מוק לטת,
ישבח יניסה להוציא סמנו אישור
לתשלום, יוכן הלך אליו לשיחה פנים־אל־פנים,
מצוייד במכישיר הקלטה סמוי .׳נראה
כי רכטמן חשד בהקלטות• .
גיבור עצמו הוא חולה־לב ושוהה עתה
בסדום, עד שיירגעו הרוחות. הוא יובא
להעיד לאחר הגשת ׳כיתב־האיישום.
אגב, מול הבית של גיבור, שבו ביקש
רכטמן דירה לאחותו ׳(לילי יגייס, הנשר
יאה לאיש עסקים עשיר ׳מקליפורניה*),
בונים בית של חבירת גזית ושהם. גם
הברח זיו קשוחה בחקירות המישיטדה בהשרות
לטובות־הניאה, שבה שוב קשורה

פרקליט נחשון
לא לדבר !
׳אחותו ישל רכטמן. גזית ושחס ׳השיגה
אחוזי־בנייה חריגים בבניין: מרכזי בלב
!רחובות ,׳והבטיחה באותה •עית ותרומה ישל
100 אלף ליחות למכבי רחובות.

כמה שנים לאחר מכן כנתה אותה
הכרה בית הרקומות כמקום
אחר, ומכרה את דירת־,הגג שכו לאותה
אחות של רכטמן. אולם דירה
זו נקנתה כפועל על־ידה, והיא השכירה
אותה לאריאל שרון.
לפיני נימה חורשים ׳נעצר מנהל בחברת
גזית, אריה דייקסל, בפרשת ישוחד מק-
•בילה ׳בעיריית דחיובות, הקשוחה בתשלומים
לאנשי מחלקת־ההנדסה. בפרשה זו
ילא ׳נקשר !שימיו ישל רב טמן בצורה סשס־עיותיית!
.אחיו !של דייקסל, ה״ב !מיכאל
דקל, חבר בוועדת־הכנסת ,׳שדינה השבוע
בפרשית רבטמן.
•פרקליטו ישל ׳ריכטימן, משה נחשון, לא
יתנגד להסרת החסינות• ,אם היא ׳תנוצל
רק להשגת כיתיב־האישיום המיועד. אולם
הוא מאיים בהתנגדות• ,אם לא יובטח ליו
•כי הסרת החסינות לא תאפשר למישטרד,
חקירה ישל רכטמן בפרשיות אחרות. נח *
אחות אחרת של רכטמן היא אמה
של מלכת־היופי לשעבר, לילי מן.

פלאטו וביטון
הפנטהאוז החריג
האם הוא קיבל?
שוו ייודע היטב כי סשלוקחים אדם לחקירה
׳ומעצר אין לדעת כיצד יסתיימו
החברים. עדים רבים, ישער יכה סירבו

לדבר, יכולים לשנות את דעתם, כאשר
האישיות התקיפה מובילת למעצר ככל
האדם.

איר מסירים חסינוח><
חסינות חברי־הכנסת היא נושא שלגביו שורר בציבור ערפל רב. החמירו
את הערפל דיבורים תכופים של חברי־הכנסת עצמם, שלא טרחו לעיין בחוק,
או שאינם אומרים אמת בכוונה תחילה, כדי ליצור רושם מוטעה (״אני מוכן
לבטל את החסינות שלי
לחברי־הכנטת יש שני סוגים של חסינות.
הסוג הראשון נובע מסעיף 1של ״חוק חסינות חברי־הכנסת, זכויותיהם
וחובותיהם״ .סעיף זה מקנה לחברי״הכנסת חסינות מוחלטת עבור כל מעשה
הנעשה ״במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו כחבר־כנסת.״
פירוש הדבר כי יש לחבר־הכנסת חסינות מוחלטת עבור כל דבר שניתן
לייחס אותו למילוי תפקידו, אם בתוך הכנסת ואם מחוצה לה. את
החסינות הזאת אי־אפשר לבטל בכל צורה שהיא.
הסוג השני של החסינות נוגע למעשים שאינם קשורים למילוי תפקידו
של חבר״הכנסת. חסינות זו באה כדי להגן על חח״ב מפני מעשה שרירותי
של השילטון, אשר יכול להיות מעוניין לעצור ח״כ או להטריד אותו בצורה
אחרת, כדי למנוע ממנו להשתתף בהצבעה חשובה, או כדי להפעיל עליו לחץ
מכל סוג שהוא.
את החסינות הזאת ניתן להסיר, על פי נוהל מסויים שיפורט להלן.
לפי סעיפים 3 , 2ו־ 4של החוק חסין חבר־הכנסת מפני :
• חיפוש בדירתו.
י• חיפוש בגופו או בחפציו ,״חוץ מן החיפוש במקום שנועד לבדיקה
מטעם שילטונות חמכס.״ (תיקון זה בא אחרי שכמה חברי״כנסת נחשדו,
בשנים הראשונות של המרינה, בהברחות שיטתיות של מטבע זר וסחורות.).
י• מעצר ,״אלא אם נתפס בשעה שעשה מעשה פשע שיש עימו שימוש
בכוח או הפרעת השלום או בגידה.״
• העמדה לדין פלילי בשל אשמה על עבירה שעשה בהיותו חבר-
כנסת, או לפני בחירתו.
כרי להעמיד לדין פלילי חבר־כנסת, על עבירה שאינה קשורה ״במילוי
תפקידו״ כחבר־כנסת, יש צורך בנוהל הבא :
• היועץ המישפטי לממשלה (והוא לבדו) מגיש בקשה ליו״ר הכנסת,
שיעביר אותה לוועדת־חכנסת לדיון בישיבתה הקרובה.
• הוועדה תדון בענייו, והיא רשאית להמליץ על ביטול חסינותו של
הח״כ ״לגבי אשמה מסויימת״ .כלומר: הדיון וההחלטה צריכים להתייחס
להאשמה מסויימת, מוגדרת, המוגשת על״ידי היועץ המישפטי לוועדה. כן
רשאית הוועדה להמליץ על ביטול ״חסינות אחרת או זכות הניתנת לפי
חוק זה״ ,כלומר, היא יכולה להמליץ על ביטול החסינות מפני חיפושים,
מעצר, וכר.
• הוועדה לא תדון בעניין מבלי לתת לאותו חבו־כנסת הזדמנות
להשמיע את דברו.
• אם המליצה הוועדה על ביטול החסינות, יבוא העניין להצבעה
במליאת הכנסת. גם שם יש לתת לח״ב המואשם את הזכות להשמיע את
דברו. הודעה על דיון כזה יש לתת לכל חגרי הכנסת לפחות 24 שעות מראש.
עד כה היו כמה מיקרים של ביטול החסינות. מילבד מיקרים של תאו-
נות״דרכים (כדרך כלל קטלניות) בוטלה תקינותם של ח״כ שלמה לורנץ, ח״כ
ישראל בן־מאיר (אביו של ח״כ יהודה בן־מאיר) וח״כ יצחק רפאל, כולם
בשל עבירות כלכליות שייוחסו להם.
בדרך כלל נהוג שחבר״הכנסת, שנגדו הגיש היועץ־המישפטי בקשה לביטול
החסינות, מצטרף באופן הפגנתי לבקשה, מכיוון שאחרת הוא עלול
לעורר את הרושם שיש לו סיבה לחשוש מחקירה ומישפט. התנגדותו של
ח״כ לביטול חסינותו, אחרי שהיועץ המישפטי מנסח כתב־אישום נגדו, עלולה
להזיק למיפלגתו, ועל כן לוחצות המיפלגות בדרך כלל על חבריהן לעשות
מחווה ולהציע בעצמם לקבל את בקשת היועץ המישפטי, למען הרושם חטוב.
בוטלה חסינותו של חבר״חכנסת, הוא ממשיך להיות חבר-כנסת עם כל
הזכויות, משתתף בדיונים ובחצבעות, אך עובר בינתיים את ההליכים חמיש־פטיים
במו בל אזרח אחר.
ההנחה חיא שוועדת-חבנסת (ומליאת הכנסת בעיקבותיה) לא תגן על
חבר־כנסת שסרח, ולא תגן על חסינותו מפני מישפט פלילי, אלא אם כן
היא משוכנעת בי בקשת היועץ המישפטי אינה מוגשת בתום־לב, אלא מחווה
נסיון של השילטון להתנכל לחבר־כנסת המפריע לממשלה, או שיש לבקשתו
מניעים פוליטיים בלתי־טהורים אחרים.

הרי ׳טיסיים את הטיפול בפרשת
ר י ריכטמן, יאם הכנסת תיענד לבקשתו,
יתפנה דיועץ המישיפטי לטפל בפרשת
חבר״כנסת •נוסף! ,שמואל פליאיטו־ושרון.
הטיפול !סאן ׳נסחב דרסה זמן, כיוון
שעודך־דינו של שרון, יצחק לאלו, חלד
ובמחלה ממושכת ׳והשתהה ׳בהמצאת תשו-
ביות לשאלות ברק• .עתה, משהוגיש החומר
בולו, יכול בדק להחליט בפרשה.
הנושא העיקרי, ישבו סבור בירק שיש
סומר המצדיק דיון בשאילת העמדה לדיין,
הוא פרשת הבחירות בדימונה״ תושב די-
ימונה בשם אליואם לוי קרא לבנו שנולד
בשם יפליאטו־זשרון. לפי היחישד מימן שריון
את ׳הברית !שינערסה לבן, בסך 5000 ליריות׳
ונתן מתנות שונות למישפחית לוי.
בעל חינותירהיטים בדימונה העיד כי קנו
אצלו רהיטים ללוי, ב־ 1500 לירות, בצ׳ק
׳שנמשך ע׳ל-יידי ׳פליאטדישרון. כן יש עדו יות
על רכישות במזומן של עגלת־תינד
קות.
פלאטד׳שרון מכחיש כי מימן את הברית׳
אך אושר כיי נתן מתנה לתינוק,
כיוון ושדייה ׳סנדקו.
׳חשדות !נוספים הם כי לתושבי דימונה
יחולקו חבולות ישל קמחא־דפסחא (100
חבילות) וניתנו הבטחות ליבנייה ולטו־בות-הינאה
אחרות. חשד אחר הוא כי בן
העדה היגרחית קיבל מערכת סטריאופונית.
אלה
הם החשדות הממשיים היחידים
לגבי דימונה. בל החשדות האחרים הופרכו•
הם סוללים הבטחה של מימון 4000
׳מקומות־יש״בה במייגר׳ש מכבי יפו, מתן
שכר לפעילי סחירות, הבטחת רכישת
מאיות דירות נקריית־ישמונה. יגם בעדויות
של אנשי הכפר הדרוזי סג׳ור ליא ׳נמצאו
ראיות.
למרות שהחומר מצוי כולו בידי ברק,
תשתהה החלטתו, בין היתר ביגלל מעורבותו
בפרשת גיוס-הבנות לצה״יל. יבריק
התבקש על ידי ח״יכ אמנון רובינשטיין
לבדוק את חוקיות הפטור לבנות דתיות
מצה״ל: ,והדבר: מעסיקו למעלה מן יד.מ־צופה.
נושא
יאחר המעסיק את ברק עתה הוא
פרשית יח״כ צ׳ארלי ביטון. ביטון נידון
לחצי ישנה מאסר על פרישת גניבת בקבו־קי־זזלב
מתנובה ׳וחלוקתם לבני ׳שכונות-
העיוני בירושלים. הוא לא ריצה את עונשו
כיוון שנבחר לכניסת, וגם הגיש עירעיור
על העונש. העירעור יצריו להתברר ב-
בית־המישפט העליון, ועל היועץ המיש־פסי
להחליט כיצד לנהוג במיקרה שביו
המערער הוא חבר־כנסת, יוכן מד. יקרה
•אם יפסיד ביטון יאת העיריעור, ויצטרך
להיכנס לכילא: .אולם ברור כי!נושא ביטון
שיונח שיוני מהותי ימן המיקרים האחרים,
בהיותו יבעל •אופי ציבורי־פוליטי.
׳אלה הן פרשיות החקירות של חברי-
כנסת ,׳המצויות על שולחנו של ברק.
יאת התלונה נגד השיר יצחק מודעי העביר
ליו״ר הכנסת, לאחר שקבע כי הראיות
מראיות שאם יש עבירה, הרי היא עבירה
על חוק שכר חברי־יהכנסת, יורק הכנסת
רשאית ילדון בעכירות כאילה. על ׳תלונה
׳שהוגשה ליו ׳בעניין ׳סגן ראש־הממשלה,
ייגאל ידין, ב־ 21׳בנובמבר , 1977 טרם
השיב.

יגאל לביב י

במדינה העם ריא־־־אירזע
הפרוכינציאדיזם הישראלי
חנג — והמדינה כולה
קירקרה סביב האורח
הלצה אמריקאית ישנה אומרת:
״לאיש אחד היו שני בנים, שעיקבותי־הם
נעלמו. האחד הפליג בים ולא חזר.
השני הפך סגן נשיא ארצות־הברית.״
מאז שהומצאה הלצה זו, לא השתנה
מעמדו של סגן־הנשיא. לפי החוקה האמריקאית,
אין לו תפקיד ואין לו בסיס-
כוח. תפקידו היחידי הוא לרשת את הנשיא
עם פטירתו של זה. הוא ״נמצא
בטווח של פעימת־לב אחת מכס הנשיאות.״
מכיוון ששום אדם אינו יכול לאהוב
איש הממתין למותו, תיעבו רוב הנשיאים
את סגניהם, מנעו מהם כל תפקיד רציני.
יתר על כן, המועמד לתפקיד סגן־
הנשיא נבחר, בדרך כלל, מתוך שיקולים
מיפלגתיינדטאקטיים. הנשיא וסגנו שייכים,
על כן, לרוב, לשני מחנות פוליטיים שונים.
כתחתית
הליכה. מעמדו של וולטר
מונדייל טוב במיקצת מזה של קודמיו.
אמנם, גם הוא נבחר ביגלל השתייכותו
למימסד הליברלי הצפוני, אחרי שג׳ימי
קארטר הדרומי זכה במועמדות לתפקיד
הנשיא. אולם קארטר הבטיח מראש כי
יהיה תפקיד לסגנו, ומאז היבחרו שיגר
את מונדייל לכמה מסעות טיכסיים, בעלי
דימוי דיפלומטי.
למרות כל אלה, מונדייל הוא איש בעל
חשיבות פחותה בממשלה. לא זה בילבד
שמעמדו נופל לאין שיעור מזה של הנשיא
עצמו, אלא שהוא גם פחות חשוב
משר־החוץ, סיימם ואנס, ומהיועץ הביטחוני,
זביגנייב בז׳ז׳ינסקי. הוא נמצא אישם
בתחתית הליגה הלאומית.
אולם השבוע יצאה מדינת־ישראל מכליה
במחול־מה־יפית סביב איש זה.
נערכה לו קבלת־פנים, כאילו הוא קיסר-
אורח. הטלוויזיה נצמדה אליו בשידור
רצוף. ראשי השילטון קירקרו סביבו. ביקורו
או אי־ביקורו בירושלים המיזרחית
הפכו בעייה קוסמית. אפילו מפגיני גוש־אמונים
חלקו לו כבוד״שבצעקה, כאילו
היה הנרי קיסינג׳ר שני, מעין ץ 0כ^-1זס(
נוצרי.
היתד, זאת הפגנה נוספת של פרובינציא־ליות
ישראלית.

כגץ נשען עד הדופן כעת נאומו שד מונדייד בלוד
הרגע הקריטי חלף
מחווה ריקה זזודה. היתה, כמובן,
כוונה כלשהי מאחרי התנהגות זו.
ממשלת־ישראל נכנסה לעימות גורלי
עם ארצות-הברית. מדיניותה נוגדת ניגוד
מוחלט את האינטרסים המהותיים של מע־צמודהעל
הידידותית. יוזמת-השלום נתקעה
בתוך מבוי סתום.
במצב זה, היה נוח לממשלת־בגין להפוך
את אי־ד,אירוע של ביקור מונדייל
לאירוע מדיני ממדרגה ראשונה, הבא להוכיח
את המשך קיום הקשרים האמיצים
בין וושינטגון וירושלים.
אם כן, מדוע היתה וושינגטון מעוניינת
לתת את ידה להצגה כזאת, המחזקת את
ממשלת־בגין ואת מדיניותה? התשובה
על כך טמונה אף היא בשיקול מיפ־לגתי־טכסיסי:
אחרי שקוממה נגדה את
יהודיה בעיסקת״המטוסים המפורסמת, ולפני
שהיא תקומם אותם מחדש בשלב
הבא של מדיניותה, ביקשה ממשלת־קאר־טר
לפייס את יהודי־אמריקה במחווה ריקה
וזולה של ידידות לישראל.
דדחוק את הקץ. השלישי בחבורה
הוא אנוואר אל-סאדאת. גם הוא מבקש
לדחות את הרגע, שבו יצטרך להודות כי

יוזמתו ההיסטורית הגיעה למבוי־סתום
סופי. הסיור של מונדייל מאריך את ה־אשלייה
כאילו יש פעילות מדינית לקראת
הסדר. משום כך גם הסכים אל־סאדאת
להצעה האמריקאית (הקשורה רק במיקרה
בסיור מונדייל) להפגיש את שרי״החוץ
של ישראל ומצריים בלונדון, ואולי יסכים
להפגיש את שרי־הביטחון של שתי המדינות
במקום אחר.
כל האירועים האלה, שהיו ושיהיו אינם
אלא אי־אירועים — פעולות־סרק חסרות-
משמעות, שבאו לטשטש לשעה קלה את
המצב האמיתי.
המצב האמיתי הוא: עימות ישראלי־אמריקאי,
ניתוק ישראלי־מצרי. ביקור
מונדייל לא שינה דבר.

ה שג הנשארהשלמה
כיקרה כירושלים המזרחית
— אכד מלמעלה
ביקורו של וולטר מונדייל בישראל עמד
בסימן משבר עוד לפני שמטוסו נחת, ביום
השישי האחרון, בלוד. מישרד־החוץ

האמריקאי סירב לאשר את תוכנית הביקורים
שהוצעה על־ידי מארחיו הישראליים
של מונדייל, שכללה גם סיור בירושלים
המיזרחית. סיור כזה בעת ביקור
ממלכתי של אישיות אמריקאית כה בכירה,
כמוהו כהכרה בכיבוש הישראלי של
ירושלים המיזרחית — דבר שארצות-
הברית נמנעה מלעשותו עד כה.
הפשרה נמצאה ברגע האחרון והמשבר
נמנע. הוסכם, על דעת ממשלת־ישראל
ומישרד־החוץ האמריקאי, שמונדייל יב קר
בירושלים המיזרחית. אבל הוא יוסע
רק לכותל המערבי וביקורו זה יוגדר כ־
״ביקור פרטי,״ שלא במיסגרת ביקורו ה ממלכתי.
הפשרה התקבלה על דעת הכל
ואפילו ראש-עיריית ירושלים השלים
עימה.
היישר מלוד הוסע מונדייל לרחבת הכותל
המערבי בירושלים, כדי להשלים
את הביקור עוד לפני כניסת השבת.
אלא שוולטר מונדייל שב וביקר בעיר
העתיקה לא בביקור פרטי, אלא במיסגרת
סיורו הממלכתי. הוא עשה זאת מלמעלה.
מבלי שהדבר יעורר כל תגובה.
ביום הראשון השבוע נועד למונדייל ביקור
בשדה־בוקר ובבאר־שבע. הוא הוטס
לשם במסוק של חיל־האוויר. בדרך חזרה
מבאר־שבע לירושלים חצה המסוק את
הקו הירוק — מבלי שאנשי־הביטחון ה אמריקאים,
שנילוו אל סגן הנשיא, יכלו
להסיט את המסוק ממסלולו.
לפני שנחת בירושלים, חג המסוק מעל
לעיר העתיקה. וולטר מונדייל יכול היה
לצפות עם בתו מבעד לדלת המסוק הפתוחה
במראה הכללי של ירושלים המיזר־חית.
כך נמצא הפתרון לדילמה הקלאסית:
איך לאכול מהעוגה ולשמור עליה
שלמה? וולטר מונדייל ביקר בירושלים
המיזרחית, במיסגרת ביקורו הממלכתי,
מבלי שרגליו ידרכו על אדמתה.
פתרון מסוג זה לא העלו בדעתם אפילו
גדולי חכמיה של חלם.

ראש הממ שלה
על ה ד סי
סנן הנשיא הזכיר את
כן־נוריון וראש־הממשלה
כמעט התמוטט

מוגדייד(משמאל) ובתו משקיפים על העיר העתיקה
כמו נחת חנוכה

שמש אדומה להטה למעלה, שטיח אדום
נפרש למטה, ועניבה אדומה התנוססה
מלפנים, על חזהו של סגן נשיא ארצות־הברית,
וולטר מונדייל. אבל היה רגע
אחד, קצר מאוד, בטכס קבלת־הפנים ש נערך
למונדייל בנמל־התעופה בן־גוריון,
שגרם גם לכמה עשרות חדי־עין מבין
הנוכחים בטכס להאדים — מחרדה.
היד, זה הרגע בו הזכיר מונדייל בנאומו
את דויד בן־גוריון, יריבו ההיסטורי של
בגין.
״בן־גוריון אמר פעם,״ קרא מונדייל
מהכתב ,״שכאשר מדברים על ישראל
(המשך בעמוד )34

בלאסו מנחיש, או
המיסמנים מוכיחים
שהוא מקיים קשרים
עם שיוסונות מוסקבה וסיזו־ח בוריו -
ותשו מראו מסית בנרו האשמות חמורות

70 אטו
! 71חגב
כאפריד השנה ניצבה מישלחת

י ליד גבול מוזאמביק והמתינה בקוצר-
רוח למכונית שתגיע מעבר לגבול. ואומנם,
בשעת צהריים הגיע ׳לגבול צעיר פצוע,
תשוש, שפניו מכוסים זיפי זקן — היד,
זה האזרח הישראלי מירון מרכוס. הוא
ישב בשבי במוזאמביק במשך שנים אחדות.
20 החיילים הכושים, שליוו אותו אל מעבר
לגבול, ליווהו אל החופש.
בגבול המתינה לו מישלחת מכובדת :

הודעה ממיזרח ברלין

גרמני וולפגאנג פוגל, הידוע כמי שמייצג
את מיזרח־גרמניה ואת מוסקווה בעיסקות
מסוג זה, והסנאטור האמריקאי בנימין
גילמן. תמורת תומפסון הסכימו שילטונות
ברית־ד,מועצות לשחרר את מירון מרכוס
במוזאמביק הקומוניסטית, ואת אילן נורמן
במיזרח ברלין.
עיסקות מסוג אלה נערכות על־פי חוזים
חתומים. בידי הסנאטור גילמן מצוי חוזה
החתום על־ידי פוגל, שעל פיו הוא מתחייב

מיכתב זה נושא
את הכותרת
״ד״ר למשפטים (בהצטיינות) וולפגאנג פוגל, עורך־דין, מורשה
להופיע גם בבתי־המישפט בברלין המערבית.״ הקטע אומר :״מר

הסנאטור האמריקאי בנימין גילמן ! שגריר
ארצות־הברית בדרום־אפריקה ; שגריר ישראל
בדרום־אפריקה יצחק אונא והאזרח
האמריקאי רוני גרינוואלד, נציגו של הברד,כנסת
הישראלי שמואל פלאטו־שרון.
שבוע אחר כך, ב־ 30 באפריל, שוחרר
בארצות־הברית אחד מרבי־ד,מרגלים הסובייטים,
רוברט גלן תומפסון. הוא עלה מייד
על מטוס שהטיסו למוסקווה, מבלי שלן
אף לילה מיותר אחד על אדמת אמריקה.
שלושה ימים מאוחר יותר, ב־ 2במאי,
שוחרר בברלין הסטודנט האמריקאי אילן
נורמן. הוא בילה שלוש שנים בכלא קומוניסטי
אחרי שנתפס בהברחת אזרחים
מיזרח־גרמנים למערב־גרמניה בתא־המיטען
של מכוניתו.
היתד, זו עיסקה משולשת, שבאופן רשמי
היו הצדדים שבה עורך־הדין המיזרח-

לנדאו נגד בלאט!

השר הממונה מטעס הממשלה על הטיפול ביהדות
ברית־המועצות, השר־בלי־תיק חיים
לנדאו, רוגז וכועס על כך שפלאטו־שרון מתערב בענייני שחרורם של יהודי ברית־המועצות
״בצורה פרטיזאנית אשר פוגעת במאמץ הכללי ומחבלת יותר מאשר היא
מסייעת.״ לנדאו אף פנה בעניין זה אל ראש־הממשלה מנחם בגין, אולם בגין סרב
להתערב, הגן על פלאטו ובצורה עקיפה אף מעודד אותו להמשיך בפעילותו.

שרון הנכבד מאד ! הרשה נא לי להוסיף לטלקס שלי מיום
7.6.1978 את צערי האישי על התפתחות זו, שלא חפצתי בה. היה
ידוע, וידוע ברבים, שפעילותי צריכה להישאר רחוקה עד כמה
שאפשר מכל טיפול פומבי, כיוון שאחרת איני יכול להשיג דבר.״

למלא אחר כל מה שהוחלט ביניהם לגבי
תומפסון, מרכוס ונורמן. וכן התחייב פוגל
כי ״תוך זמן קצר ככל האפשר ישוחרר
גם אנאטול שצ׳ראנסקי.״
התגובות על ד,שיחדור מיהרו לבוא,
והדהימו את הציבור הישראלי. הוריו של
׳מירון מרכוס הודו לח״כ שמואל פלאטו־שרון.
אילן נורמן מיהר היישר מתחנת־הגבול
אל שגרירות ארצות־הברית בבון,
ערך שם מסיבודעיתונאים המונית והודה
לח״כ הישראלי פלאטו־שרון. גם הסנאטור
גילמן הודיע :״המיבצע כולו נעשה על־ידי
פלאטו־שרון, ואני נכנסתי אליו רק כשהמכונית
כבר נסעה.״
קשה היום לדעת מה היה חלקו האמיתי
של פלאטו שרון בעיסקת חילופי־המרגלים
של השנה. ברור רק שבדרכים המיוחדות
ביותר שלו ליצירת מערכות יחסי־ציבור,

דאג פלאטו להדליף את חלקו במיבצע
לכלי־ד,תקשורת במומחיות רבה.
לשר־בלי־תיק חיים לנדאו, המופקד
מטעם ממשלת ישראל על כל הנוגע ליהדות
ברית־ד,מועצות, ברור דבר נוסף: אנאטול
שצ׳ראנסקי לא שוחרר מהכלא, למרות
התחייבותו־בכתב של פוגל. התחייבויותיו
של פוגל ידועות בעולם הריגול הבינלאומי
כמילים קדושות.

הזמנה פרטית
לשגריר

* נדאו אומ;פ אינו מאשים את פלאטו
1ישירות, אולם מקורביו רומזים כי
בגלל הפירסום הרב שניתן לפרשת חילופי
המרגלים, ובגלל הרמזים שהופיעו בעיתו
נים
על שיחרורו הקרוב של שצ׳ראנסקי,
חזרו בהם הסובייטים מהסכמתם לשחרר
את אסירם למרות התחייבותם. גם מיכתבו
של פוגל לפלאטו (ראה גלופה) רומז
על כך.
בקשר לאותה פרשה, כועס לנדאו על
פעולה נוספת של פלאטו: הזעקת שגריר
ישראל ביוהנסבורג, יצחק אונא, לגבול
מוזאמביק, ללא אישור הממשלה או מיש-
רד־החוץ הישראלי, וללא ידיעת גורם
ישראלי מוסמך כלשהו. יום לפני שיחרורו
של מירון מרכוס התקשר פלאטו שרון
ישירות, בטלקס ממישרדו, אל שגרירות
ישראל ביוהנסבורג. דו־השיח בטלקס התנהל
כלהלן:
תל-אביב: בוקר טוב. כאן מישרדו שד
ח״ב פלאטו־שרון. אפשר לדבר עם השגריר?
יוהנסבורג:
במה העניין?
תל־אביב: העניין סודי ביותר. לידיעת
השגריר בלבד.
יוהנסבורג ( :בעיברית, באותיות לטיניות)
בבקשה, האם אתם מדברים עיברית?
תל־אביב: כן, אבל יותר קל לי באנגלית.
יוהנסבורג: המתינו, נקרא למר אונא.
תל־אביב: תודה.
יוהנסבורג: בוקר טוב, כאן השגריר.
תל־אביב: העניין סודי ביותר. אתה
מתבקש להוציא כל אדם מחדר הטלקס
ולהישאר שם לבדך, וגם לא לגלות לאיש
לאחר־מכן את תוכן הטלקס.
יוהנסבורג: בסדר, כולם יצאו.
אז הודיע פלאטו־שרון לשגריר על החילופים
המיועדים, ביקש מן השגריר שיימצא
ליד הגבול ויקבל את פניו של מרכוס,
והורה לו שלא לדווח על כך לירושלים.
תשובת השגריר :״יופי, תודה רבה.״
כשנודע הדבר ללנדאו, הוא השתולל
מזעם, פנה גם אל ראש־הממשלה בתלע
נגד פלאטו ואונא, וגם אל שר־החוץ
דיין בתלונה נגד אונא בלבד*
הממשלה לא הגיב, ואילו.
נזיפה חריפה לאע
ממקורות
על מגעים נו6
שרון לבין שילמו[
לשיחרור יהודים.
בברית־המועצות הו8
תונאי רוסי המוכר ה

וביקשו את עזרתו. בתשובה לטלקס של
פלאטו הודיע לו לואים כי אי-אפשר להרשות
לבני־הזוג כץ לעזוב את ברית-
המועצות, מאחר שהיה להם בעבר מגע
עם חומר חסוי. שרון הציע לשלוח איש
שלו לווינה כדי לקחת את התינוקת, אולם
בינתיים עדיין לא יצא דבר אל הפועל.
גם בעניינם של ולדימיר ומריה סלפאק,
הוא נידון למאסר והיא עדיין בבית-
חולים, ואידה נודל, אשר נשפטה יחד
עם סלפאק, התערב פלאטו־שרון. הוא שלח
שדר לוויקטור לואיס ובו דרש ממנו לדאוג
שהשלושה ישוחררו. בשדר זה, שנשלח
ב־ 24 ביוני השנה, טען פלאטו-שרון כי
ברית־המועצות תעמוד בפני אי־נעימויות
בהיקף בינלאומי. כדי ״לשמור על הד
דיעה החיובית על רוסיה בעולם,״ אמר,
״אני מייעץ בחריפות ששלושה אלה
ישוחררו מייד 60,000 .מיברקי־מחאה
יישלחו לרוסיה מכל רחבי העולם.״
בהמשך הטלקס אומר פלאטו־שרון :
״ברצוני להביא לתשומת־ליבך את
ביקורו של סגן נשיא ארצות־הברית,
וולטר מונדייל, בישראל ב־ 2ביולי. לא
היינו רוצים שעניין זה ינופח תוך כדי
ביקורו כאן. ברצוני להצביע בפניך על
כך שעניין זה (מעצרם של הזוג סלפאק

ממקורות ממשלתיים נודע לו על עצם
קיום המגעים. הוא זימן אליו את פלאטו-
שרון ודרש ממנו שיפסיק את פעילותו,
המחבלת במאמץ הממלכתי בכיוון זה.
•לדיברי המקורבים ללנדאו, כמה מיבצעים
שתוכננו על־ידי המדינה נכשלו בגלל
פעילותו של פלאטו־שרון, שאינה מתואמת
ופרטיזאנית. שרון דוחה טענות אלה.
לדבריו, המדינה אינה עושה דבר למען
יהדות ברית־המועצות, ומישרדו של לנדאו
הוא ״אימפוטנטי.״
אז פנה לנדאו אל ראש־הממשלה מנחם
בגין, וביקשו להתערב אצל פלאטו־שרון.
לנדאו צייר בפני בגין בצבעים קודרים
את תוצאות פעילותו של פלאטו, אולם בגין
סירב להתערב והורה ללנדאו, שהוא ידיד
אישי שלו מזה שנים רבות, שלא להפריע
לפלאטו.

עיסקה
תחת עי סקה

ף* לית־כרירה פנה לנדאו אל פלאטו ו״
ביקש מידע על מעשיו ותוכניותיו בעניין
יהדות ברית־המועצות, ודיווח על קשריו
של פלאטו עם הקג״ב ועם שילטונות
, 2 7 .6 .7 3ט ו? פ *1־ז

3 * 1£8

* ? 0 !1ת )11111. 3

? 33ץ 3טםץ 3ז 1וג/ז 3 00113א*18£זט1ז ולזסט אטסץ

7008 ? 80 -

^£1־108111110 08 1 3 3 * 1 0 8 0 8 8 0אס 10,110 )11
1ק £1008 ? 8 0סעזידססססס ;3 1׳ 3£1ט

17״׳ .ע א * 1780111׳ *

05ו*! 0א 1£7£8 ? 0 3 5 183£ * 7ג1?£ 0 0 1 )13 718ז<!

נואטו נגד לנדאו

פלאטו מוחה נגד המחדלים של השר לנדאו
בטיפול בעליית יהודי ברית־המועצות ובשיחרור
אסירי ציון. לדיברי פלאטו לא ייתכן שהוא, כאיש בודד, יצליח יותר מלנדאו שמאחריו
עומדת הממשלה כולה על כל משאביה. פלאטו טוען נגד לנדאו כי התנכלותו של זה
לפעילותו נובעת רק מקינאתו בהצלחה של פלאטו ובפירסום שבו הוא זוכה, בעוד השר
לנדאו אינו מצליח כלל בשטח זה. עתה משחדל פלאטו להשיג הכרה ממשלתית לפעולותיו.
ואשר ביקר פעמים אחדות גם בישראל.
לואיס נפגש עם פלאטו לפני כמה חודשים,
בעת ביקורו האחרון בישראל. גורמי ריגול
בינלאומיים מעריכים כי לואיס הוא כיום
אחד מחמשת הראשונים בהירארכיה שיל
הקג״ב בברית־המועצות.
פלאטו החל מקיים קישרי טלקס ו־שיחות־טלפון
בינלאומיות, פעמים אחדות
בשבוע, עם רקטור לואים. מזכי-
רותיו של פלאטו, המפעילות את מכשיר
הטלקס שבמישרדו בבית אל־על בתל-
אביב, כבר התיידדו עם עמיתיהן במוסקווה,
וחותמות כל שדר ב״ביי-ביי״ ובמילות
ברכה שונות. באחד השדרים ביקש פלאטו
מלואים לשוחח עם אמו של אנאטול
שצ׳ראנסקי במוסקווה, ולטעת בה תיקווה
כי תזכה לראות את בנה שוב בקרוב.
פלאטו אן* הודיע ללואים את מיספר הטלפון
של הגברת שצ׳ראנסקי במוסקווה:

30013

111^ 111ך;ך||1ף ״מדריד .27.6.78 מר שרון. שני המיספרים שלך (מספרי
יייי 1׳״ 1י י הטלפון) תפוסים באופן מתמיד. אנא התקשר מאוחר
יותר הלילה או מוקדם מחר בבוקר, או שדר בטלקס את דבר עניינך. ממילא לא יכולתי
לעשות הרבה מכאן, ואשתי עושה כל האפשר בבית (במוסקווה) .דרישת שלום, לואיס.״

,1505398 ולאים הסכים להתקשר איתה.
באותו טלקס ביקש פלאטו מלואיס לדאוג
לכך שלעורך־הדין הישראלי אברהם לאלו,
יועצו המישפטי של פלאטו, תינתן אשרת-
כניסה לרוסיה כדי שיוכל להגן שם על
שצ׳ראנסקי. על בקשה זו השיב לואים
בשלילה (ראה גלופה).

6*7799+
7799 0801105 50
8 13 דע 3*1260
22/6/73

__ סלפאק
וביקור מוגדייל
ולס לא רק בעניין שצ׳ראנסקי מטפל
פלאטו־שרון באופן פרטיזאני. התינוקת
היהודיה ג׳סיקה כץ לוקה בדרכי-
העיכול שלה, ורופאים טוענים כי יש רק
רופא אחד בארצות־הברית המסוגל לנתח
אותה. הוריה של ג׳סיקה, נטאלי ובורים
כץ, טילפנו ממוסקווה אל פלאטו־שרון

19.6.73
4778: 118. £34770-584868
£1857 8£00£57 £08 78£ 71£!£ 8£186 78£8£ 18 4 8£34717£קץ 8£:
7£8 10 00£1£ 8£8£.א8£5£085£ 10 433011188 78 ׳34
׳8£ 78£
0008X87 78£ 18 8747 סד £7/87: 78£ £48£875 8*73
£ £008 7£485 8£0405£ 0£ 78£18 £8371003 400353א1£78 180 31א£08 50
£147£8| 43. £178£8 78£ 3417 7/0030 847£ •70 ££ 08480£0ם10 034551£|£

ם£ז 007 £4831£8 08 £884£3£ 78£7 111087 8£ 8848ד 0 8£ 3£ז
££8)1135108 45 4 3££0143 £X^££7|08.
.ז£181£פ X401 700 45 3008 45 1 847£ 4 48317£8 £״1 008 133
8888, 710X08 30018
1111 711111ן!|111ן: טלקס שנשלח ממוסקווה, קוד של טלקס 7799
קרומוס, מיספר הטלקס של הקג״ב במוסקווה, אל
1111 11
ישרדו של פלאטו־שרון בתל־אביב ב־ : 19.6.1978״לתשומת לב מר פלאטו־שרון. בהתייחס
קשתך הראשונה, התגובה בינתיים שלילית לגבי מתן רישיון לעורן־הדין שלך
בוא לכאן (למוסקווה) .בהתייחס לתינוקת כץ: ההורים חייבים להישאר כאן (בברית
ועצות) לתקופה של כארבע שנים, בגלל מגעיהם הקודמים עם חומר חסוי. או שהחוק
רך להשתנות, כדי להרשות להם לצאת קודס־לכן, או אולי, תינתן להם רשות
קרה חריג. אתקשר אליך ברגע שתהיה בידי תשובה סופית. דרישת־שלוס, לואיס.״

£35 £455 7815 11£5540£ 70 118 710708 30015£48 118 30018:ע

8 0£85104 8472- 18451*1008 45 008 503£ 0080£88 18 78£ !1477£8 0£
78£ 8487*5 00)1017 108-110038 17 8£ £055 183£ 70 488483£ 7847 58£
££ 8800087 70 7 1£884- ׳8178007 £48£875- 80 7847 ׳8£ 00030 488480£
70 847£ 5011£08£ £108 8£8 0£ 18 71£11614 480 7847£3 8 178 8£8 70 78£
£08£א054 £08 1801047£0 £!£01043 8£3£. 7818 80030 8£ - 0£ 00085£- 50

הודעה מתדאביב

טלקס שנשלח ממישרדו של פלאטו שרון אל
ויקטור לואים במוסקווה. השורה השניה היא
מיספר הטלקס של הקג״ב במוסקווה, קרומוס .7799 בגלופה :״אנא העבר ידיעה זו
למר ויקטור לואיס. מר לואיס היקר, בעניין ג׳סיקה כץ. מאחר שדאגתנו היחידה היא
לגבי מצבה של התינוקת, האם אפשר לארגן שהיא תובא לווינה, ללא ההורים, כך
שאנו נוכל לארגן שמישהו יקח אותה בווינה ויסע איחה לארצות־הברית לטיפול
הרפואי? זה יהיה בוודאי מישהו עד כאן מה שמצולם בגלופה. המשך הטלקס הוא
כלהלן :״עם דרכון אירופי או אפריקאי, אזלי רופא או מישהו מהצוות האישי שלי
בארצות־הברית, אותו אדם יחזיר את הילדה הבריאה לווינה, ומשם היא תוחזר להוריה.״
ואידה נודל) עלול לגרום תוצאות חמורות
לגבי האולימפיאדה המתוכננת.
בסוף אותו טלקס מתעניינת מזכירתו
של פלאטו־שרון אם ויקטור לואיס קיבל
את הידיעה על כך שלשרון נולד בן,
ותשובתה של מזכירת לואיס ממוסקווה :
״קן. ברכות.״.
לשר חיים לנדאו לא ידועים הפרטים
על המגעים של פלאטדשרון עם לואיס,
הקג״ב ופוגל במיזרח־גרמניה, אם כי

מיזרח־גרמניה. בשיחה בין השניים, ש תוכנה
הועבר אחר־כר לראש־הממשלה,
טען פלאטו כי אינו סומך על לנדאו ואנשיו
וכי הוא חושש שפרטים מפעילותו ידלפו
החוצה.
בעת שנערך, לפני שבועיים דיון
בכנסת בעניין יהדות ברית״המועצות,
בעיקבות פיסקי-הדין של ולאדימיר סלפאק
ואידה נודל, נשא פלאטו נאום חוצב-
(המשך בעמוד )32

מישאדבזק ביו חיילות צורל ונר שיחדור ה״דתיוור

ומה א ש1ו נו -
..שעוותו נוראה ״ נו

לצה״ל, על־פי הצהרתן בילבד, הסמלת שלי מוח
המיעוטים .״מדוע שאני אשרת, ואחרות לא תשר
שמציק לי באמת. מציקה לי העובדה שכאשר?

..כמו שמקבלים סו1ד

זכות לשרת בצה״ל — טוענת איריס פוליקמן, רב״טית מחיל־האוויר
.״כל אחת צריכה לשרת בצה״ל כמוני. אני משרתת למען
עצמי ולמען המדינה שלי, וכך צריכה לעשות כל אחת. כמו
שבחורה, שתשתמט בעזרת החוק החדש מצה׳׳ל, תסכים לקבל
שישמרו עליה מהבחינה הביטחונית, או שיתנו לה סעד, היא
צריכה להסכים ולקבל מהמדינה את הזכות לשרת בצה״ל.״

1מה פיתאום פ?

צבא, אבל יש לי עוד הרבה הרבה חודשים לשרת
בו — אומרת חיילת־המודיעין יעל אילת הירושל־מית
.״אני נגד החוק, ולא נגד דתיות. החוק הזה
לא נוצר עבורן. לדתיות האמיתיות היה פטור
גס עד עכשיו. החוק הזה נוצר בשביל הרמאים.״

! 3 0וו-ו^זז1דזוזו

.,וגישה לסיבוכים

ניץ, רב׳־טית בלונדית וטמפרמנטית, עובדת בענף יחסי־הציבור
בלישכת דובר־צה״ל .״אני לא אומרת שוס דבר, כי אני יודעת
שבמקום שבו אני עובדת, רגישים ביותר לעניין הזה,״ טוענת
שרהל׳ה, אשר ניכר בה שהיא רק בקושי מתאפקת מלהביע את
דעתה הברורה בדבר הפטור המלא לצעירות מגיוס לצה״ל
על סמך הצהרה אישית בלבד, ללא כל בדיקה קפדנית יותר.

על העניין הזה. עדיין לא החלטתי —

\ ^ 1811111׳1אמרה קצינה חיננית בדרגת סרן, ש הלכה
לערוך קניות בלונדון מיניסטור, בשעה 10 בבוקר. החיוך שעל
פניה ביטא יותר מאלף מילים את דעתה על הצעת־החוק החדשה,
אולם כבכירה מבין הקצינות שאליהן פנתה חוליית העולם הזה היא
לא רצתה להתראיין ולהשיב על שאלות הכתב, ללא אישור מפקדיה,
מפחד פן יאשימו אותה אחר־כך בעבירה על חוקי המטכ״ל.

השמיניסטיות הקימו קול זעקה והפכו גיבו
היום באמצעי״הוניקשורת. חברי״הכנסת והפוליי
אים יעשקו בנושא במשך שבוע אחד לפחות. ל
שיתקבל החוק החדש, המאפשר לכל צעירה לחש׳
משרות בצה״ל, רק על פי הצהרה שהיא דתיה, יו!
קו הפוליטיקאים בנושאים אחרים. אך תנועת־ה
נגדות העממית עשוייה לגבור, ואין לדעת לאן ו

להביע את דעתי על
ע ה 1ך ך
שבו אני עובדת — טענה

העיניים מיכל מוריץ, המשרתת יחד עם שדהל׳ה דע
הציבור בלישכת דובר־צה״ל .״בכלל, בשביל מו
מה אני חושבת?״ אחת ממפקדותיה של מיכל הירי
ואמרה :״זו הפעם הראשונה, מאז שאני מש
אצלי משהו בלב מכעס על צה״ל. הרגשתי שקור

״האוטובוס הג ע?
זמן לדברים האלה, אני מצטערת — אמרה
סגן־מישנה צעירה מהשיריון, אשר רו־איינה
כשהיא ממתינה בתחנת־אוטובוסים
בדרך חיפה בתל־אביב. הסגן סירבה להזדהות,
בטענה שחוקי הצבא אוסרים עליה
זאת, וסרבה אף להביע את דעתה בנושא.

סיחרור הבנות מגיוס
מגדירה את הצעתו,
המשרתת ביחידת־נה?
אבל זה לא מה
יו תהיינה די חיילות

׳ייי־יק־

נחר

1זת-
גיע.

בצה״ל, יצטרכו חיילים למלא את התפקידים של החיילות, וזה יגרע
מחצבת הלוחמים. זו הבעייה העיקרית שלי, כוח־האדם של צה״ל. חוץ
מזה, היכן הצדק? באות בחורות ומבקשות להשתחרר רק מפני
שלהורים שלהן יש סיבות לשיחרור, לא להן עצמך. ההורים חוששים ממה
שיקרה לבת שלהם בצה״ל, וזאת מבלי שהם מכירים כלל את צה״ל!״

החיילות המשרתות כיום בצה״ל, אותן
שיסבלו באופן ישיר מהחוק החדש,
לא הגיבו כלל. אסור להן, על פי חוקת
מטכ״ל, להתראיין לעיתונים מבלי לקבל
אישור מוקדם על כך .״העולם הזה״
רצה לשמוע מה דעתן של החיילות, אשר
המעמס המוטל על שכמן יהיה רב יותר,
מרגע קבלת החוק, והשנים שבהן תצטרכנה
ללכת למילואים תתארכנה.
כדי לא להכשיל חיילות אלה, לא הציגה
עצמה בפניהם חוליית ״העולם הזה״
כחוליית־כיסוי עיתונאית. חבריה פנו אל
החיילות כמי שעורכים מישאל דעת-קהל.
המישאל לא היה על בסיס מדעי. ה בחורות
שנשאלו ״נתפסו״ ברחוב, בדרכן
לבסיס או ממנו, בבחירה מיקרית. לכן
אין התוצאות שלו יכולות להיחשב כתוצאות
של מחקר דעת-קהל בקרב חיילות
צה״ל. אולם עובדה ברורה אחת אינה
מוטלת בספק: אף חיילת אחת לא תמ כה
בהצעת-החוק החדשה, וגם אותן חיילות
שחששו להגיב (חשש שהוא, בהיקף
כזה, תופעה חדשה בצה״ל) נתנו להבין
כי דעתן על החוק — שלילית.
הנימוק המרכזי הוא נימוק טבעי לערה
בת 18 או : 19״מדוע הן לא,
,־נחנו כן י״ לובשות״המדים מתקוממות
׳• האפלייה.
•ולם היו נימוקים נוספים, עמוקים
ר. היו חיילות שדאגו לבעיית כוח-
.דם בצה״ל. היו חיילות שבחלו בשי ?
של המרת ביטחון־המדינה בהסכמים
!ליציוניים, המרה הנעשית דווקא על-
המופקדים על ביטחון־המדינה. היו
חיילות שדאגו דווקא לאותן המש-
טות העתידות לנצל את החוק ה-
משום שאיכותן המוסרית׳ ,ביגלל
?ר שלהן, תהיה נמוכה יותר.
,שר־הביטחון עזר וייצמן עדיין לא
*ע את דעתו על הנושא, ומניח לסגנו,
מ*י ציפורי, להיות האיש הרע. הרמט־ל,
רב״אלוף רפאל איתן, כבר הביע את
;זו השלילית על החוק המוצע. מישאל
ה לם הזה״ הוכיח כי לפחות בעניין
יצוטדות חיילות צה״ל איתנות מאחרי
כמי!״ל איתן.

— הצהירה סמלת־ראשונה בקבע,
0 8 0 1 11111
פנינה מלכה, המשרתת בשיריון ב״
\1 1 1 1 1 11
בסיס תל־השומר .״אני באה מבית דתי. ארבע אחיות יותר
מבוגרות שלי הצהירו ונפטרו משירות בצה״ל ואחות אחת,
יותר צעירה ממני, הולכת בדרכן. אני חוששת שהיא תצהיר
גם כן. ההורים שלי התנגדו, אבל עמדתי על שלי ולא קרה
לי שוס אסון. צה״ל לא הפך אותי פחות דתית.״

מרגיז אותי

נורא — אומרת
טוראית איריס
ארליך .״מרגיז אותי שהן פטורות משירות,
ואני אצטרך לשרת במילואים עד גיל .38
החוק החדש מאפשר ללא דתיות לרמות.״

1111 1 0ו? של חינוך בבית לא יכולות להתקלקל על־ידי
״ 111111 1 0שנתיים של צבא — טוענת חיילת בחיל־הים,
אשר סרבה להזדהות בשמה .״אם החינוך שנתנו לבחורות במשך
18 שנה לא היה טוב, אי־אפשר להאשים את הצבא במה שקורה
להן במשך שנות השירות. ואם הוא היה טוב, שום דבר לא יקרה.
הטענה שצה״ל מקלקל את החיילות שלו באה רק מצד הודים היודעים
כי לא הצליחו לחנך את הבנות שלהן כמו שהיו רוצים באמת.״

שגטוו
המוסיקה

46בלאט! ו ה קג ״ ב

־!״ 1 ?6ר91ו\1ז־ע 3ד<־)ג1ז 53

שגעון
ש ל סר ט!

ודי

טרבולטה

משגע את

ע להיט

בי.גי ס הצועדים בראש
מצע די־ה
11121־׳
גבורהאר צי ת
״כפיר״ ירושלים
״חך׳ תל־אביב
״ארמון״ חיפת
״ארמון״ ר״ג

דלתותמ ווקירותר
אציפויר ו
אמא!
׳תמוגנה החיונית ביותר שהינך
צריכה לתת לבתך הינם ה-
קורסאים הבאים :

אופנת המחר בישראל
היום בפורטובלו.
אם את אתנו בראש אחד
.כדאי לך לבקר אצלנו...
^ רמיהו 21ת״א א*

ט ל4 5 4 3 9 6 .

יש לכם בעיות בחיי המין?
* עידן נשי
ומקנה לה :
יציבה טובה, חן, נימוסין
ובטחון עצמי.

* דוגמנות אופנה
— מקצוע
נועד לבנות תמירות ונאות
בלבד.
אין קורסים בקיץ.

* תרבות הגוף

אתם מתביישים לפנות לרופא?
וכבן, זה עתה תופיע

מדריך מקיף לבעיות נד ך
ואנו משוכנעים שהוא יעזור לכם
מחירו 95. -ל״י (לא כולל מ.ע.מ).
וניתן להשיגו בכל חנויות הספרים.
הוצאת ספרים ״אחיאסף״ בע״מ
ת.ד ,4810 .תל־־אכיב

!מקנה לד יציבה טובה,
גמישות, חיזוק שרירים,
הרזיה מובטחת.
לקביעת ראיון:
אולפן לאה פלטשר
אבן גבירול ,50 תל־אביב
טל 267682 .

רו בקס
המתנה השימושית ביותר
וגודלה הטסטים הטעוצכים כיצירת אומגות

(המשך מעמוד )29
להבות מעל בימת הכנסת, ובו האשים
את הממשלה ואת השר לנדאו במחדלים
ובחוסר־מעש. לנדאו רתח מכעס משך כל
נאומו של פלאטו, אולם רבים הבחינו
בהינהוני־ההסכמה של ראש־הממשלה מנחם
בגין בראשו, למישמע הדברים.
לקראת סוף השבוע שעבר התארגנו
אירגונים שונים של יוצאי ברית־המוע־צות
ואירגונים שהוקמו לשם עזרה ותמי כה
באסירי ציון בברית־המועצות, כדי
להכין קריאה לראש־הממשלה. מאחרי הת ארגנותם
עומד פלאטדשרון עצמו. הם עומדים
לדרוש מבגין לתת חסות ממלכתית
לפעילותו של פלאטדשרון בעניין יהדות
ברית־המועצות, ולהפקיע את הטיפול ה ממלכתי
בהם מידיו של השר חיים לנדאו.
במוצאי־השבת האחרונה נערכה שיחת־טלפון
ממושכת בין פלאטו לבין ויקטור
לואים. לפלאטו היתד, הצעה עיסקית ללו־אים:
לדאוג לשיחרורם של 300 אסירים
ביטחוניים השוהים בבתי־כלא ישראלים,
תמורת שיחרורם מהכלא ומרוסיה של
אנאטול שצ׳ריאנסקי, ולאדימיר ומריה סל-
פאק ואידה נודל. שרון הדגיש כי אינו
מתכוון לאסירים ביטהוניים או למחבלים
שהואשמו ונידונו באשמות רצח או פציעת
אזרחים ישראליים. מובן שמאחרי הצעת
פלאטו־שרון לא עמד שום אישור ממ שלתי,
והיא היתד, פרטית לגמרי.
תשובתו של לואיס היתד, שלילית. תחת
זאת הציע לפלאטו־שרון עיסקה אחרת.
״אם הצלחת לשחרר עבורנו את תומפסון,
אני מאמין שתצליח גם בזה,״ אמר לו לו־איס.
לואיס ביקש מפלאטו לדאוג לשיח־רורם
של המרגלים הקומוניסטים גונטר
וקריסטל גיום, אותם שהיו מעורבים בפרשת
הריגול בלישכתו של קאנצלר מערב־גרמניה
לשעבר וילי בראנדט. בעיקבות
גילויה של פרשת הריגול שלהם התפטר
בראנדט בשעתו. תמורת שיחרורם של אלה
הבטיח לואיס לפלאטו שיחדור 17 יהו דים
מהכלא הסובייטי, ומתן היתרי־יצי־אה
מברית־המועצות להם. בין אלה שלו־איס
הבטיח לשחרר נמצאים שצ׳ראנסקי,
בני־הזוג סלפאק ואידה נוהל. לואיס גם
הציע לפלאטו לסדר לו אשרת־כניסה ל־ברית־המועצות,
כדי להסדיר את העיסקה.

ראש-הממשלה
הכריע
^ לאטד עקך את השר חיים לנדאו,
* ומיהר לדווח על העיסקה המוצעת
לראש־ד,ממשלה מנחם בגין. בד־בבד עומד
לצאת השבוע עורך־הדין של פלאטו, אב רהם
לאלו, לבון, כדי לנסות להתקבל לשי חה
אצל הקאנצלר המערב־גרמני הלמוט
שמידט ׳,לספר לו על הצעת הקג״ב ולבקש
ממנו את שיחדור צמד רבי־המרגלים.
פלאטו־שרון מכחיש ני הוא מקיים מגעים
כלשהם עם שלטונות הקג״ב או עם
מיזרח גרמניה. באוזני כתב העולם הזה
טען פלאטו כי מאז פרשת מרכוס, אין
הוא עוסק עוד בעניינים אלה, וכי הוא
רק מעודד את קרובי האסירים הנמצאים
בארץ. אולם, כפי שמוכיחים המיסמכים
הכלולים בכתבה זו, ומיסמכים נוספים
רבים השמורים במערכת, אין פלאטו דובר
אמת במיקרה זה, ופעילותו בנושא איב־טנסיווית
ביותר.
יש להניח, כי אם נכונה טענתו של
השר חיים לנדאו עושה ממשלת ישראל.
בדרכים הנראות לה, מאמצים כבירים למ ען
׳שיחדור יהודים מהכלא הרוסי ולמען
מתן אשרות יציאה מברית־המיועצות ליהודים
אלה. אם אכן כך הדבר, ייתכן ע
נכונה טענתו־זעקתו של השר הממונה על
כך מטעם הממשלה, חיים לנדאו, כי פעול תו
של פלאטו מזיקה לעניין, וכי ד,ח״כ
מנצל את אסונם של יהודי ברית־המועצות
בטרמפ להשגת רווח פוליטי ופירסומת.
אולם בוויכוח בין שניים אלד, הכריע
ראש־הממשלה מנחם בגין, ודווקא לטובת
פלאטו־שרון. בגין לא נעתר לבקשותיו
של לנדאו לבלום את פלאטו, ואף מעודד
אותו בצורה עקיפה — ולעיתים אף ישירה
— בפעולותיו. לנדאו, כרבים אחרים, ודאי
שואל את עצמו שתי שאלות עיקריות.
האחת: האם המניעים העומדים מאחרי קו אליציית
בגין־פלאטו טהורים, ומה שעומד
מול עיני ראש־ד,ממשלה הוא רק טובת
יהודי ברית־ר,מועצות ואסירי־ציון?
השאלה השנייה: האם אומנם יצליח
פלאטו־שרון בשיחרור ובעזרה ליהודי
ברית־המועצות, או שמא צודק לנדאו בכך
שפלאטו מפריע לפעולות הממשלתיות
רחבות־ההיקף, שהשתיקה יפה להן?

ר־ש ו וקמה כדי
רהנהי ג במדינה
שיטת בחירו ת
חדשה -והשבוע
קמה שיטה 11
על יוצריה בד״ש

ך* וצאות כל בחירות מעידות על מנצו
1חים ועל מנוצחים. התגובות על תוצאות
הבחירות הפנימיות, שנערכו בשבוע
שעבר בד״ש, מעידות על כך שבבחירות
אלה אין מנוצחים כלל: הכל ניצחו.
קבוצת ידין־תמיר טוענת כי, יחד עם
קבוצת עודד היא זכתה במרבית המקומות
במועצה הארצית של ד״ש. קבוצת עודד
מכחישה כי היא נמצאת בכיסם של ידין
ותמיר.
שינוי טוענת כי היא ניצחה בבחירות
מאחר והיא שמרה על כוחה, ואילו אמנון
רובינשטיין מוסיף וקובע כי יש לו שני
צירים נוספים במועצה, ויהיו לו יותר
בשבוע הבא.
קבוצת מאיר עמית דוחה את הטענות
כאילו היא הובסה בבחירות. לדברי ראשי

קבוצה זו 6—7 ,צירים הם הישג עצום,
בעיקר לאור העובדה שהקבוצה אינה
מאורגנת ואין לה מנגנונים כפי שיש
לשמואל תמיר ולקבוצת שינוי.
אל אלה מצטרפים עוד כ־ 6—7צירים
ערביים ודרוזיים, שבינתיים כבר נבחרו
למועצה הארצית. כל אחד מראשי הקבוצות
האחרות, טוען כי הם, כולם או מרביתם,
שייכים לקבוצה שלו. לא ברור גם מצבה
של קבוצה המוגדרת כבלתי מוגדרת.
בכמה אזורי הבחירה יש אחד או יותר
שנבחרו למועצה, שאותם קשה להגדיר
בבירור כשייכים לאחד הגושים. כמובן ש כל
גוש אוסף לו לצרכי המערכה ההסברתית
המתנהלת בימים האחרונים, את הבלתי
מזוהים אליו.
תוצאות הבחירות. הזיופים שנעשו בהם,

ופשיטת הרגל של שיטת הבחירות המייו-
חדת לד״ש אולי אינם מאפשרים בינתיים
לקבוע במפורש מי ניצח ומי הפסיד, אבל
כבר עתה ברור שד״ש כמפלגה הפסידה
בבחירות. לא רק הפסידה, אלא הובסה
וקיבלה מכה אנושה, המעידה כי קיצה
של ד״ש קרב.
התוצאות נשארו במחשב

יטת הבחירות בד״ש, שיטה ה״
מחייבת חישובים מסובכים, עזרה של
מחשב וזמן בן שבועות לשם הקביעה
הסופית של התוצאה, היא אחד מדגלי
מפלגה זו, אשר הוקמה על ברכי סיסמת

שינוי שיטת הבחירות במדינה לשיטה
אישית איזורית. ד״ש ניסתה ליישם אצלה
בבית את השיטה הזו.
הבחירות* בד״ש אישרו מחדש את טענותיהם
של מתנגדיה מאז ומתמיד: שה שיטה
מביאה לסילוף גמור של רצון הבוחרים
מפני שהיא נותנת לחמולות ולקבוצות
קטנות המאורגנות היטב להשתלט
על ציבורים גדולים, שאינם מאורגנים.
אילו קרה הדבר במדינה כולה, היו מרבית
המקומות בכנסת תפוסים על ידי ראשי
חמולות, שזיקתם הפוליטית אינה חשובה,
אך יכולים לארגן קבוצות בוחרים במקומות.
השונים. .
על פי שיטה זו מחולקת הארץ למחוזות,
כאשר לכל מחוז נקבע, על פי מספר
בעלי זכות הבחירה שבו, מספר צירים
אשר הוא שולח למועצה. מועצת ד״ש
מונה 120 צירים, כמספר חברי הכנסת,
אולם על־פי שיטת הבחירות האזורית,
שולחים המחוזות רק 80 צירים למועצה.
יתר 40 הצירים נבחרים ברשימה ארצית,
אשר שיטת הבחירה לגביה, זהה, פחות או
יותר, לשיטת הבחירות הרגילה הנהוגה
בארץ.
אולם מתוך 40 הצירים שברשימה הארצית,
משוריינים 15 מקומות לחברי הכנסת
של ד״ש, כך שרק 25 מקומות פנויים
למתחרים במסגרת הארצית.
כל אחד מחברי ד״ש שהלך לקלפי ביום
הרביעי לפני שבוע מילא ארבע רשימות
של אישים במפלגה, הוא בוחר. רשימה
ראשונה היתד, רשימת הנבחרים שלו למועצה,
מקרב המועמדים באיזור שלו. על
המצביע היה לרשום בכתב יד, על גבי
טופס נתון, רשימה של מועמדים, לפי
סדר העדפתם.
הרשימה השניה, שאותה היה על הבוחר
למלא, היא רשימת מועמדיו לרשימה הארצית.
ברשימה זו הוא מצביע עבור אישים
שונים מכל רחבי הארץ, אותם הוא היה
רוצה לראות במועצה. שתי הרשימות
האחרות הן לגבי מועמדי ד״ש למועצה
המקומית של אחור הבחירה ולגבי מועצת
הפועלים של אותו אחור בחירה.
באמצע השבוע היו ידועות תוצאות
בחירתם של כ־ 69 צירים אשר בחירתם
הובטחה בבחירות האזוריות 25 .הצירים
של הרשימה המרכזית עדיין נמצאים
במחשב של ד״ש והתוצאות תוודענה רק
בשבוע הבא.

ידין־תמיר
אותמיר״ידין
אלופים־ מובסים יריב ועמית
תבוסה מוחלטת

ך* גוש המרכזי בד״ש, גוש ידין־תמיר,
י \ אם כי בעקבות הבחירות האחרונות
(המשך בעמוד )34

ה מ פו ל ת הגנ ר לי ת
שמסים דריגיעי

<1חר״ 0#ק ץ 6ודה#$ה 3הוק*>ך ו!;ו\6
#ת 7>>/1/£ו ^ 1־ 1אוד ו]7סתר >*1

< 11 רי ^ ר 1ס

מפיקי: מנחם גולן-יורם. גלובזס במאי: צבי שיסל תסויט: ב1/ז דודזוו-צבי שיקל[
*ד• אי 1׳עקיבובש־ צימשאדם גרזברג-אממו ס7ומוו ״״ 1ב א רי א לזי7בר-להקת בחש מניקנמ״ל חפ מנוו ט

(המשך מעמוד )33
אפשר לכנות אותו בשם גוש תמיר־ידין,
הוא הגוש שזכה בינתיים במספר הצירים
הגדול ביותר. בגוש זה יהיו כפי הנראה
(ללא תנועת עודד) 31—33 צירים, כשמספר
הצירים המזוהים עם המרכז החופשי, סיעתו
של תמיר, עולה על מספר החברים המזוהים
עם מייסד התנועה, הפרופסור ייגאל
ידין•
אל גוף זה נוטים לשייך את קבוצת
עודד, אשר לה בינתיים בין 11ל־13
חברים במועצה. לקבוצת עודד אפשר
להוסיף באופן כמעט ברור לפחות עוד 5
עד 7חברי מועצה מטעם סניף ירושלים,
שבו תיערכנה בחירות חוזרות רק בסוף
השבוע.
ידין ותמיר יודעים, בניגוד למה שהם
טוענים בפני עתונאים, כי קבוצת עודד
אינה נמצאת בכיסם, וכי רבים מקבוצה
זו התקרבו, לאחרונה, בעיקר בשאלה
המרכזית של הישארות בממשלה או יציאה,
לקבוצת שינוי. נסיון של ערב בחירות
לצרף את עודד באופן רשמי־למחצה לגוש
המרכזי נכשל לאחר שבני עודד הציבו
את השר ישראל כץ במקום ה־ 10 ברשימה
שלהם, ולא במקום הראשון, כפי שנקבע
בינם לבין ידין־תמיר.
קבוצתו של אמנון רובינשטיין שמרה
בינתיים על כוחה ולה ב־ 22 חברי מועצה
מ־ 69 אשר כבר נבחרו. אנשי רובינשטיין
מקווים כי יהיו להם עוד ציר או שניים
מבין ה־ 80 ועוד מספר גדול של צירים
ברשימה הארצית.
אל הרשימה הארצית נושאים עיניים
אנשיו של מאיר עמית. קבוצה זו נחלה
על הנייר כשלון מוחץ, כאשר הצליחה
להעביר רק ב־ 6—8חברי מועצה. אולם
מאיר עמית טוען כי היא מקווה ל־20
חברי מועצה, לאחר שיתבררו תוצאות
ההצבעה ברשימה הארצית. לתקווה זו אין
על מה לסמוך, אולם גם יריביו של עמית
מודים בכך כי סיכוייו לקבל עוד כמה
צירים (אם כי בשום פנים ואופן לא 13
צירים) ברשימה הארצית גדולים. אל כל
אלה מצטרפים כ־ 6—7ערבים, אשר כל
אחת מהקבוצות משייכת אותם אליהם,
אם כי על פי דעותיהם נראה כי רובם
שייכים לגוש המרכזי.

__ הגנרלים
מדשדשים בבוץ

ג כו ר ה עו ל מי ת מ מו צ אי -שב ת8.7.78 ,

ב* <5ערים
ל ת וש ב • ת ל אביב
מכירת כרטיסים מוקד מ ת החל ה בקופת
קו לנו ע ״אורלי /,,ת ״ א ובמשרדי כרטיסים

לתרסת מנעדון
חדשה
רח׳ הס ,5תל-אביב

יום ה׳ — 6.7.78

אמריקה הלטינית בראי
הקולנוע הפוליטי הגרמני
בסרט של פטר ליליאנטל
(בגרמנית עם תרגום אנגלי)
מיזוג״אוויר: מלא — טמון

אי שי םוא מני ם פוני ם אל
ה מי מ של הי שר אלי :
ז כו תהפלס טיני ם ל הג דרהעצ מי ת
לצד י שראל אינ ה מו טלתבספק
ה חו שב אחרת מז מין מלחמה
ו קו ר בנו ת נו ס פי ם
אורי אבנרי, פוופ׳ ע. א .סימון, דן קדר,
נתן זך, פרופ׳ חנן אופנהימר, רפי לגיא,
יאיר גרגוז, פוופ׳ דן מירון, גרשון פלוט־קין,
יוסף קורמן (כרמון) ,פרופ) חיים
דרין־דרנקין, יהודה עמיחי, אחרון נכר,
ד״ר טוניה שלונסקי, גדליה גסר, פרופ׳
ויליאם פרידמן, ד״ר שמעון גלס, דן דרין,
נחום שליט, ד״ר יהודה אופנהימר, דידי
לוקוב, מתי רגב, ד״ר אבי עוז, אלי קינן,
דוד הלוי, פרופ׳ גדעון גילת, יורם דנציגר,
כוכבי שמש, ד״ר אבישי מרגלית, אלישע
גת, אלי תבור, ד״ר ישראל לף, יוסף
גלילי, יצחק לאור, אהרן אשכנזי, חנוך
לוין, יהושע סובול, יהונתן גפן, קובי ניב,
שלמה וישינסקי, ישראל בידרמן, ישעיהו
יריב, אשר צרפתי, דני ליטני, יבי.

ך* כחירות כד״ש הותירו בינתיים
1 1כמה מאישי מפלגה זו מחוץ למועצה.
השר ישראל כץ, שהוא אינו חבר כנסת
ולכן מקומו במועצה אינו משוריין, ניכשל
בבחירות. כץ שייך לגוש של ידין־תמיר.
כן לא נבחרו מגוש זה, מזכירת סיעת
ד״ש בכנסת ומי שתכנס לכנסת כאשר
אחד מחברי ד״ש בבית המחוקקים יתפטר,
אלוף־משנה סטלה לוי. כמו כן לא נבחר
מגוש זה ישראל גרנית, מי שהיה מנהל
מערכת הבחירות של ד״ש בבחירות׳ לכנסת
התשיעית ומנאמניו של ידין.
את מכת האישים הגדולה ביותר ספג
הגוש של מאיר עמית. אלוף (מיל ).צבי
(״צביקה״) זמיר יצא בתל־אביב (האלוף
זמיר מתגורר בצהלה, השייכת לאיזור
הבחירה של תל-אביב) במקום ה־ 19 בעוד
שמספר המקומות במועצה של מחוז תל־אביב
הוא רק .10 אחד מראשי סניף תל־אביב,
מאנשיו של עמית, יצחק אריכא,
קיבל את המקום ה־ .55 אלוף משנה יששכר
(״איסקה״) שדמי, אף הוא מגוש זה, נשאר
בחוץ, וכן האלופים 1במילואים אברהם
(״צ׳יטה״) בוצר, מי שהיה מפקד חיל הים
ואהרון (״אדלה״) יריב, מי שהיה שר
בממשלת רבין.
אולם לזכותם של רשימות עמית ושינוי
יש לזכור מה אירע בד״ש בשנה האחרונה.
מתוך למעלה מ־ 40 אלף חברים רשומים
במפלגה זו, נותרו בה רק קצת יותר ממ ס אלף. בד״ש קל לדעת מי נשאר חבר
מפלגה ומי פרש. כל אחד מחברי ד״ש
נותן הוראת קבע לבנק שלו להוריד מדי
חודש את מם החבר ולהעבירו לחשבון
ד״ש. ברגע שמבטל חבר את הוראת הקבע
שלו לבנק, הוא מפסיק להיות חבר ד״ש
ואין לו זכות הצבעה.
30 אלף חברי ד״ש, שעזבו אותה, עשו
זאת, ברובם הגדול, בגלל האכזבה מדרכה
(המשך בענזוד )36

במדינה
(המשך מעמוד )27
צריך להאמין בניסים.״ ברגע זה ניתן
היה להבחין בבגין, שניצב בצד הדוכן,
כשהוא מסב ראשו לאחור.
על פי שידור הטלוויזיה, שקלט רק את
פניו של בגין שהוסבו לאחור, ניתן היה
לפרש את תנועת הראש של ראש־הממש־לה
כהבעת מחאה או מורת־רוח מעצם איד
כור שמו של בן־גוריון במעמד זה. אולם
לא כך היה מראה פני הדברים בשטח.
כשהחל מונדייל בנאומו, ניצב בגין במרחק
של כחצי מטר מהדוכן. לפתע, באמצע
דבריו של מונדייל, הוא נראה כ־מתנדנד.
אלה שהתבוננו בבגין יכלו להבחין
כי ידו האחת נשלחה אל הדוכן, כאילו
חיפש תמיכה שלא להתמוטט, ואילו ידו
השנייה נשלחה אל חזהו. באותו רגע היפנה
את ראשו לאחור, לעבר פמלייתו, כמבקש
עזרה.
היה זה אחד מאותם הרגעים בהם חרדים
מקורביו של ראש־הממשלה לשלומו.
אלא שהפעם הוא עמד כשגבו אליהם והם
לא יכלו להבחין במתרחש. רק העומדים
בחזית הדוכן הבחינו בכך. כמה מהם
רצו לחוש לעזרתו של בגין, אולם הוא
התעשת מייד, שב וניצב זקוף, כאילו
מאום לא קרה.
כאשר השלים מונדייל את מאמרו של
בן־גוריון במילים ״ואומנם ישראל מהווה
נס יכול היה בגין רק להניד בראשו
לאות־הסכמה.

בי ט חו ן
הדת ־ ק ר דו םדחפור בוו
חשמיכיסמידת: מאבק
עד הסו!? בחוק
שיאפשר השתמטות
האב בחר בליכוד. המישפחה ממוצא
דתי. איש ילא. שיעד כי ׳תהיה זו דווקא
הבת שתעמוד בראש תנועת־מחיאה, ד,מ־
׳איימת להפיל 1את ממשלת הליכוד.
טלי לבנט, שמיניסטית. מתיכון בליך
ברמת־גן, עילתה לכותרות העיתונים לאחר
שיציאה בקריאה: אל הבבות העומדות
לפני גיוסן, למחות ׳נגד הצעית־החוק ש נועדה
לפטור בנות משיירות צבאי, על
סמך הצהרה בילבד שהן דתיות. תוך ימים
ספורים היא היחד• למנהיגת מרד השמיניס־טיות
שהפך לתנועת־מחאה המונית.
לפני ישנה ,׳בהיותה 1בכיתה השביעית,
נסעה לארצות־הבריית בשליחות מחלקית־ההסברה
ישל מושרד־סחוץ .׳תפקידה היה
לקיים פעולות הסברה לולא־יהודים ולתאר
בפניהם את הארץ ואורח־ההיים בה.
״אני זוכרת שהיו שואלים אותי> ,במיפ־יגשים
שקיימנו, אם בנווד״שראיל הולכות
לצבא. כשעניתי בחיוב, לא הבינו את
זה. הסברתי להם ׳שבנות ׳אינן ׳נלחמות,
אך שהן חיוניות בתפקידים אחרים.״
טלי, העומדת לפני גיוסה, מייד עם
תום תקופת בחינות־הבגרות בסוף חודש
זה, עומדת להשתלב במייסגרת הצבאית
למשך שנתיים תמימות. כיום היא מתגוררת
בבית הוריה, יחד עם שתי אחיותיה
הקטנות ממנה. זוהי וילה מפוארת ברמית־חן
.׳אבייה הוא ובעל מיפעל לציפוי מתכות
ואמה היא עקרת־ב״ת .״׳בבית קיבלתי חינוך
פתוה וחופשי,״ מספרת טילי .״יש לי
חופש מוחלט להביע יאת דיעותי, גם אם
הן עומדות בסתירה ׳לריעות סורי.״ הידיעה
על הצעית־החוק עוררה בה כעס וסת־מרמרות
.״מחנכים ׳אותנו כל הזמן להתגייסות
ולאהבת־המולדת, יוחנה ,׳בצעד הראשון
שלי כאזרחית, אני חוטפת מכה.״
גם מנהל בלין, הד״ר הרצל למדן, שותף
לדיעה זו• ״זוהי הציעה המביאה את
הנוער ׳לדבר-עבירה. סמיכוזן ישבו מעמידים
חלק מהצעירים הוא חמוד מדי.
גם בזמני, כישהתגייסתי, חריתה לי העובדה
שהיו כאלה ׳שלא הלכו לשרת. עם
החוק הקודם היה ניתן עוד לחיות, למרות
•שגם הוא ׳אינו ׳שפיר. אם יתקבל החוק
החדיש יש, לדעתי ,׳להעמיד את התגייסות
יכל הבינות על בסים התנדבותי.״
המחאה הראשונה כעיקבוית הצעת-החוק
׳נשמעה לפני כחודש .״היו אלה דווקא
׳תלמידות הכיתה השביעית,״ מספרת טלי,
״!שהתארגנו ׳והחתימו את ׳תלמידי הכי־
׳תות הבוגרות על עצומה• ולאחר שנאספו
700 חתימות !נשלחה העצומה למישרדי
הממשלה.״ מורי ׳בית־הספר החתימו על
עצומה משלהם.
העולם הזו:131 :

״אין לנו דבר נגדן ״.ההתארגנות
ישל טלי וחברותיזד. בעניין •הצעת־חהוק
החלה ביום השני לפני שבועיים. לימור
בוקר ,׳תלמידת ד,מגמד! ,הדו־לשזנית, חת-
סוגגד, לבחינת הבגרות והקרובה גבית
חברתה. כמה שעות קודם לבן הסתיימה
הבחינה בידע־העם רוהמדיינה ,׳שכללה פר יקים
ובתולדות ׳ישראל !ובאזרחות. היתה
זו ׳אמה •שיל ההגרה •שהתפרצה לחדר גו
למדו הבנות, לאחר ששמעה על ההצבעה
הקרובה על תיקון החוק בטלוויזיה .״תיראו
מה עושים לכן!״ אמרה האם.
סיפרה לימור :״עזבתי יאת הלימודים
והתקשרתי •אל כמה גנות •שהכרתי, ביני-
הן טלי• ,כדי לארגן אותן •ולמצוא דרך
למחות •נגד העוול •הזה. זה ישיאנו עצמנו
•מתגייסות כעת הוא עניין מיישני. חשוב
העניין הציבורי: יש חוק שייתן לסל אחת
׳שרוצה להשתמט• ,אפשרות לעשות כן.״
״•אין לנו •שום דבר ונגד הבנות הדתיות׳״
מצהירה טלי ,״אנו פועליות נגד
אותן בינות ׳חילוניות •אשיר •תגעלנה חוק
זה ותשתמטנה משירות. היום, כשאני עד

שיגרת היום־יום •של המיישיפחה, בין טלפון
אחד למשנהו, ובין נסיעה לכינוס עם
חברותיה לדיון על הפעולות המתוכננות,
מצליחה טלי למצוא זמן גם ללימודי ד,מ־תימטיקה
לקראת בחינת הפגרות ביום
שני הקירוב .״אני לא יודעת יאיר אעבור
אותו בצודה כזאת, אבל מקווה שיהיה

בסדר.״
העתיד הצבאי המתדפק על הדלית אינומטריד יאותה ביותר .״נראה שאצטרך
לוותר על הקורס שאליו רציתי ללכת.
בגלל הצימצומיס במיספר הבנות המתגייסות.
זה •לא הגיוני ש־ 50 אחוז מהבנות
הן דתיות. אם החוק בא להגן על
הבנות האלה• ,למה לתת לבנות -אחרות
אפשרות לתפוס עליו טרמפז״
טלי וחברותיה מתכוננות להפגנה •שתי ערך
ביום שישי הקרוב סול הכניסה ל־בקו״ם,
הבסיס שאליו תגענה ביום הרא שון
ליגיויסן• .אליהן תצטריפנה בנות רבות
המזדהות עם מאבקן .״אני מקווה •שנצ ליח,״
•אומרת טלי .״•אם לא •נצליח בדרך
זו, נצטרך לחישוב על רדכים •אחרות,
אך אינני מאמינה שזה יגיע עד לכך שלא
•אתגייס בעצמי.״

מי ל כו ד ה מילו אי ם
״ תעשי מילואים 30 יום
בשיגיח עד גיד 38
׳מצטערים; לא גובל
לקבלך דעם וההו״

מנהיגה טדי
״חשוב העניין הציבורי!״
מידת לפיני הגיוס, ההרגשה אינה נעימה
•ובינות ריביות מרגישות כמוני.
״יאנו רוצות ;שהחוק הקיים יוסיף להת קיים׳
!ופונות אל ציבור הבנות הדתיות
להתנדב לשירות לאומי •בן שנתיים כ־
•תרומתן למאמץ הלאומי.״
״אני •חושב •שהיא צריבה להילהם על
דיעיותיה,״ ׳אומר אביה שיל טלי ,״אך עליד,
׳למלא את ׳חובותיה האזרחיות וללכת ל צבא.״
״לתפוס
עדיו טרמפ?״ טלי עצמה
מעולם לא הטילה יספק בכך ׳שהתגייס,
•והיא אומדת :״אני מקווה שנצליח. אחרי
התגובות הרבות •שעוררה פנייתנו לציבור,
אני מאמינה שנוכל לבטל את הצעת
•החוק• כיום מצטרפות אלינו בנות מכל
הארץ, ויש התארגנויות •נוספות בנושא.״
בחדרה המרוהט בטוב טעם מנסה. טלי
להמשיך להתכונן לבחינות הבגרות הקר בות.
צילצולי־הטלפון הריבים מפריעים את

״נדהמתי, לא רציתי אפילו להסתכל על
הנייר, נעשה לי שחור בעיניים ! רק עכשיו
קיבלתי שיחרור ממילואים, התחלתי סוף־
סוף לתכנן את החיים. ופיתאום — בום !
שולחים לי צו המבטל את השיחרור, כמו
שאומרים: משורה ישחרר רק המוות...״
לאסיה חסון יש עיניים גדולות ותמ הות
ושיער זהוב ארוך, העוטר פני ילדה
תמימה. דירתה השכורה ברמת־אביב מש קפת
מקצת מאישיותה — הדירה הקטנה
עטורה תמונות וקישוטים. אסיה אוהבת
אמנות. לפעמים היא פורטת על הגיטרה,
המונחת על ד,ריצפה. אך בעיקר היא
אוהבת לנגן בחליל ולקרוא הרבה. היא
גם אוהבת לשבת לבד, סתם כך, ולחלום.
אסיה אינה מן הנלחמות. טיפוס נחבא
אל הכלים, שמעולם לא מרד .״אבל הפ עם,״
היא אומרת ,״אני מרגישה שאינני
יכולה להימלט מן הגורל. אני לא רוצה
יותר לדבר על זה, אני רק מרגישה שעשו
לנו עוול גדול!״

מספרת אסיה:

לא שאני חושבת שאני היחידה. הדבר
קרה, אולי, לעוד עשרות בנות אחרות.
אבל, משום־מה, בי זה פגע קשה מאד.
השתחררתי משירות־חובה באפריל 73׳,
והתחלתי ללמוד באוניברסיטת תל־אביב,
פילוסופיה ולשון עברית. שכרתי את הדי רה
וניסיתי להתקבל לעבודה במישרד ב־רמת־אביב.
חוץ ממני היו עוד כמה מוע מדות,
שלא ניראו לי מתאימות לתפקיד,
כי לא היו להן הכישורים שלי.
אני הייתי הסטודנטית היחידה, והיתה
לי הכשרה מסויימת. הייתי בטוחה שאת קבל.
הטעות היתה אולי שסיפרתי להם
שהייתי בחיל־הקשר. הם מייד אמרו לי:
״את בטח עושה יותר מ־ 30 ימי מילואים
בשנה !״
עניתי בחיוב. ואחרי כמה ימים אמרו
לי שלא התקבלתי. לא רצו לומר מדוע.

ה ^ורטה

קנה ״פועלים כדלי׳
מומלץ לקוראים להירשם מייד להנפקת ״בנק הפועלים״ ,שתבוצע ביום
הראשון הקרוב. כן שביום השני ההשקעה יכולה להשתחרר וביום השלישי
ניתן למכור את ההקצאה שתוקצב וכן ניתן לשחרר את הכסף שיגוייס לצורך
החתמת״היתר. כסף זה יש להפנות לקנייה מירבית של ההנפקה החדשה של
״בנק כללי״ ,ביום השני הקרוב. אמיסיה של ״בנק כללי״ תוצא בשער של
,275 כאשר מציעים לציבור 11 מיליון מניות. נראה כי תהיה חחתמת־יתר
של אחד על חמש־עשרה, כך שרווח בטוח למזמין (לפי מכירה בשער של
״/״ 30 יותר משער ההנפקה) יהיה בשיעור של שניים או שלושה אחוזים.
אם המשקיע ירצה להחזיק במניות ולא למכרן מייד, הוא ירוויח יותר,
שכן מניה זו מזמינה ממש התקפות של משקיעים היכולים להרים את שעריה.
הסיבה: המספר הקטן של מניות מוצאות וכן השם חטוב של הבנק
של רוטשילד.
פרט לשתי מניות אלה השוק רדום ועדות לכך: אחד הברוקרים הפעילים
בבורסה, משה לביא, יוצא השבוע לחופשה של חודש באירופה. די בכן
כדי להראות מה צפוי בחודש הקרוב.

משרתת־במילואים חסון
״לעשות מילואים זה לצאת מהכל !״
מימשל תקין צריך לדאוג לכך שיהיו
זכויות שוות וחובות שוות לכולם, וזכותו
של אזרח לערער, כאשר נעשה לו עוול.
״הדתיים טוענים, :יהרג ובל יעבוד,׳ ואפילו כלומר, הדתיות לא תתגייסנד,
תהרגנד, על כך. אולם יהרג ובל יעבור
נאמר בהלכה לגבי שלושה מיקרים:
• שפיכות דמים, וזה מתייחס רק לבנים.

עבודה זרה, מד, שאינו שייך למיקרה

• גילוי עריות.
״משמע, שהמצהירות פטורות מהצבא
בשל זנות. אבל מצפוני לא נותן לי לש לוח
את בנותי לזנות!
״באופן אישי טיפלתי בעניין בכמה דרכים:
הבאתי את העניין לידיעתם של
כמה ח״כים. פניתי באופן רישמי במיב־תב
לצבא, ועירערתי על גיוסן של בנותי.
מבחינה ציבורית חתמתי עם עוד נשים
על עצומה, המיועדת לוועדת החוץ־והביט-
חון של הכנסת.
״בינתיים אני חושבת לחכות ולראות איך
זד, יתפתח. גם אסיד, וגיליה מחכות, ואיתן
מחכות עוד מאות בנות. הצדק צריך לנצח.״

אני קצת עצבנית עכשיו. אז עבדתי
בכל מיני עבודות סטודנטיאליות ולמדתי
ועשיתי מילואים 30 ,יום בשנה. במילואים
האחרונים כתבתי מיכתב שבו הסברתי ש אני
מתקרבת לגיל ,26 והמילואים מפריעים
לי לנהל חיים סדירים. ביחידה הס בירו
לי שלקראת גיל זה ישחררו אותי.
שאלתי ״מה עם השיחרור?״ וקיבלתי את
המיכתב הבא, ב־ 26 באפריל 78׳:
״קראתי את מיכתבך מה־ 21 באפריל.
״הטיפול בשיחרורך נימצא בידי הפיקוד.
אני מקווה שהוא יסתיים בקרוב.
״אין לך יותר מה לדאוג לשירות־מילו־אים,
היות שעד שלא תקבלי את תעודת-
הפטור, לא תיקראי לשירות־מילואים.
״בברכת חג־שמח, ק.א ,.קצין קישור.״
הרגשתי עצמי חופשיה לפתוח בחיים
משלי. עד עכשיו הייתי בלחץ של לימד
דים־עבודה-מיבחנים־מילואים, וחוזר חלי לה.
יכולתי סוף־סוף לנשום לרווחה ולתכ נן
את העתיד. לנסוע אולי לחו״ל. לנוח
קצת. להתפנות לנגינה.
ידעתי כי כשאתחיל לעבוד, לא יזרקו
אותי מן העבודה, כמו שעשו לי ולחברתי,
עינת וולף, שזרקו מהעבודה אחרי שקיבלה
צו־מילואים, בתואנה שעבודתה אינה
סדירה.
התחלתי לעבוד ולחסוך בסף, במישרד
לעבודות־פיתוח, כמזכירה, ובקונסרבטור־ ה ח שו ד הנצחי הו חשד שו 3
יון ברמת־חן.
סד הפיצוצים וס?
ופתאום, אחרי חודשיים, מודיעה לי אמי
!האיומים בקדית־אוגו
ני קיבלתי שוב מיכתב מן הצבא:
״צר לי, אך החוק ביחס לשיחרור נשים
מובילים?כיוון
שאינן נשואות השתנה, דהיינו גיל השיח-
רוד הוא — .38 לפיכך עלייך להמשיך
מוזר אחד
לשרת.
״לפני •המעצר האחרון הוא מצא עבודה
״בברכה, ק.א ,.קצין קישור.״
במוסד ממשלתי, ואך מייד אחרי ששוחרר
אם לא היו עוזרים לי בבית הייתי יוש בת
ובובה, הייתי מנסה למצוא אחיות — יעמד לקבל מיכיתב פיטורין. רק בהש לצרה
ובאמת בנות אחרות יותר החלטיות תדלויות רבות •נייתנה לו הזדמנות •נוספת
ממני אמרו לי שהן תסרבנה ללכת למי להמשיך. האם תיתן לו הזדמנות כזו גם
לואים, כי בזד. שהן הולכות, זד. צידוק חמי׳שטרה?״
סימדישאלה זד, התם •את הסיפור על
של המצב.
אחרי שנרגעתי מן ההלם הראשון, עשי אברהם כץ משכונת פרדס-כץ• ,שביו טען:
״אני חשוד ניצחי״ (העולם הזה .)2127 לא
תי לעצמי חשבון־נפש. נכון, אני טיפוס
חלפו יימים ספורים, והוא מצא •את עצמו
של ילדה טובה. אני לא בשביל
לעשות שוב מאחרי סורג ובריח.
רעש. אבל אם יש חוסר-צדק במדינה
כץ, ושעבד באותה עת כמוביל-עגלות
שאת חיה בה, הפתרון הוא פשוט לא להס ׳ביהדרי-וניתוח ביבות־ההולים הממשלתי על
כים. שאיך שהוא זה יתפוצץ.
שם שייבא• ,בתל־הישומר, הוחשך יחד עם
אני לא מוכנה לעשות עבודה של מישהו עוד ישימונה צעירים מחבריו, שלרובם גורל
אחר. לעשות מילואים זד, לצאת מהכל. דומה לזה שלו, בשורת עבירות חמורות
בנות במילואים זד, לא כמו בנים במילו שכללה•
:איומים יעל עובד ציבור בפגיעה
אים. בנות מקבלות את זד, הרבה יותר בגופו וברכושו, קשירת קישר לביצוע פשע
קשה. יש הרגשה כאילו כולן השתחררו,
ושוטטות למטרת עבירה. נהנות ורק את נשארת כשבנות אחרות
כל החשודים טענו ושיש להם אליבי ל על
חשבונך.
מעשיהם בערב •המעצר •ורב־פקד היכל
עד כאן סיפורה של אסיה.
בעצמו פירט את האליבי• :הם היו •תהית
שרה חסון, אמה של אסיה, החליטה מעקב מיישטרתי, וביל ׳תנועותיהם היו ידו לקחת
את העניין לידיה.
עות לו ולשוטריו, אך היכל טען לפני זז־אומרת
היא:
שופט ש״לחשודים אין •אליבי מניח את
אנחנו את חלקנו תרמנו. אני הייתי הדעת לשעות הג״ל.״
במחתרת, הייתי בצה״ל בתש״ח, והילדים
לחיזוק בקשתו יציין עוד היכל לפני שיו־היו
אמורים ללכת בדרכי. אבל כאן מדו פט־השלום התל״אביבי יוסף בך שלמה, כי
בר בעניין של אצולה חברתית, שאינה הו בבדיקה •מעבדתית נמצאו יעל ידיהם של
לכת לצבא, ולעומתה עס־הארץ החילואברהם
כץ, ושיניים מחבריו, סימנים המעי ניים׳
חוטבי־עצים ושואבי־מים. למעשה,
דים על מגע עם מתכת. זה יכול היה
כל אחת כאוות־נפשה משתמטת, ורק היש להוכיח שכץ ׳וחבריו באו!במגע עם מזלג,
רות והטובות מתגייסות, כמו בתי האחרת, כפיית, עמוד־השמל ׳או ,׳אולי, דופן של
ג׳יפ. מובן שקצין המישטרה לא ויתר על
גיליה, שהיא עכשיו בת .18 היא לא הלכה
להצהיר. היא הולכת עם החבר׳ה שלה.
(המשך בעמוד )52

פ שעים

ה מ פו לחה גנ ר לי ת
(המשך מעמוד )34
של מפלגה זו. רבים מהפורשים הפסיקו
את תשלום דמי החבר שלהם משום שאינם
מרוצים מהעובדה שד״ש נשארת בממשלה,
ומבכרת כסאות על פני עקרונות. ברור
לגמרי כי תומכיהם של ידין ותמיר בד״ש
מיעטו לפרוש ממפלגה זו, ומרבית הפור שים
שייכים דווקא לשינוי ולקבוצת עמית.
לכן צודקים גם אמנון רובינשטיין וגם
מאיר עמית, הטוענים כי העובדה, שהם
שמרו על כוחם במועצה, היא הישג רציני
ומשמעותי, לאור המצב הנתון.

התאדמות
של ספרדים
ף נוסף לדגל הבחירות האזוריות, הני־יי
פה ד״ש עם הקמתה עוד דגל, שעליו
חרוטה סיסמה לא פחות חשובה: הטוהר
והמוסר הציבורי. כשם שהבחירות הפני מיות
בד״ש הפילו את הדגל הראשון, כן
הן רמסו את הדגל השני של המוסר.
הבחירות בלוד ובירושלים, אשר נפסלו
משום שנתגלו בהם זיופים ומעשי מירמה,
מעידות על כך. ללוד אין שמים כל כך
לב בד״ש משום שעיר זו שולחת רק נציג
אחד למועצה, אולם ירושלים שולחת
שמונה.
בירושלים היתד. התארגנות שלא על
הרקע הגושי המקובל בד״ש. לא שינוי
או ידין־תמיר אלא בני העדות עם ערביי
מזרח ירושלים ואבו־גוש. כל שמונת
הנבחרים בבחירות שנפסלו בירושלים,
למעט אחד, הם ממוצא ספרדי. היתה בעיר

כאשר נפתחו הקלפיות התברר כי לפחות
60 רשימות־הצבעד, הן רשימות זהות,
ונכתבו באותו כתג יל. קיימת כמובן
האפשרות הפלילית כי 60 פתקי הצבעה
אלה הוספו לקלפי, ד 60 אחרים הוצאו
במקומם. זיוף פשוט של בחירות. אולם
קיימת גם אפשרות אחרת. היה מי שדאג
לצייד מצביעים עם רשימות מוכנות מראש,
כדי שיטילו אותן לקלפי. גם אפשרות זו
פסולה, מאחר וחוקת ד״ש אוסרת לתת
רשימות מוכנות למצביעים.
כאשר התבררו, לאחר פתיחת הקלפיות,
התוצאות ונספרו הקולות, התגלה כי מי
שהיה דובר ד״ש, העתונאי אלי אייל, יצא
במקום הששי, בין שמונת המאושרים
שנכנסו למועצה מטעם ירושלים. כאשר
הגיעה הרשימה לוועדת הבחירות המרכזית
בתל-אביב, היה אייל במקום התשיעי. מי שהו
דאג להחליף את התוצאה ולהציב במקום
הששי של אייל, את מי שיצא במקום
ה־ ,9אלי אללוף, מאנשי עודד ומי*שמקובל
על הגוש המרכזי של תמיר־ידין. גם הירי בים
המושבעים של אללוף אינם חושדים
בו עצמו במעשה זה, כי אללוף ידוע
כאזרח הגון. אבל ברור שהיה מי שדאג
להקפיץ אותו שלושה מקומות קדימה
ברשימה ואל תוך המועצה.

הכשלון
של ידין

הוא:
וויא תוניצה וי,
גוווו! וי ,0111
הנויחה אוח לעשות
לה מסו׳ בעירום

היא:
הוא הבטיח ל׳
עיסוי עוסיס, דיסו
את החזה שדי
בידיו ובפיו, למרות
שידע שאו׳ בתליון

מה ליבלב בין בוורד

ף יתוח של התוצאות, מבלי לקחת במח
שבון את תוצאות הבחירות ברשימה

מנהיגים ידין ותמיר
מי קובר את מין
התארגנות של שלוש קבוצות, שחברו יחד
כדי להכניס את מועמדיהם. הקבוצה הראשונה
היתד. חמולה של אחת המשפחות
הוותיקות והעניפות בירושלים, משפחת
בן־זקן, הקבוצה השניה היתד. קבוצה של
אנשי מועצת פועלי ירושלים ובני משפחו תיהם
והקבוצה השלישית היתד. של 70
בעלי זכות בחירה מאבו־גוש, המצביעים
במחוז ירושלים ו־ 17 ערבים חברי ד״ש
ממזרח ירושלים.
ששים רשימות זהות
^ וד כשעות הבוקר של יום הבחירות
? סייר ח״כ שמואל טולידאנו, איש שינוי
בקלפי שהוצבה בבית־העם בירושלים וראה
את אחד המועמדים, השייך לקבוצת מועצת
פועלי ירושלים, מתי רונן, איש חינוך
ירושלמי, שהיה בעבר חבר מפא״י, מס תובב
בתוך הקלפי. על פי תקנון ד״ש
אסור למועמד להיות ליד הקלפי ביום
הבחירות, וגם לא בסביבתה הקרובה.
טולידאנו ניסה לדבריו לסלק מהמקום את
רונן ואת עוזרו מוטי רגב, אך אלה לא
נשמעו לו. גם יושב ראש ועדת הקלפי
טען כי לא ידוע לו הסעיף בתקנון האוסר
על מועמד להיות בקלפי או לידה.
טולידאנו מיהר להתקשר עם יושב ראש
ועדת הביקורת החדש של ד״ש עורך-
הדין עמי אוסנת, שהוא איש שינוי, והלה
טלפן כעבור שלוש שעות לקלפי בירו שלים,
והורה לרונן להסתלק מהמקום.

הארצית, מעיד על כך שהתמונה בד״ש לא
השתנתה באופן מהותי, וכי מפלגה זו
תמשיך לגשש באפלה הפוליטית אליה
ניווטו אותה ידין וחבריו. אולם תוצאות
הבחירות מעידות דווקא על חולשתו של
ידין, הזוכה כביכול בבחירות. בתוך הגוש
תמיר־ידין עלה בשיעור ניכר כוחו של
שר המשפטים שמואל תמיר, ואין ספק
כי השפעתו על ידין ועל המפלגה תגבר,
עתה יותר מאי־פעם, בעוד שכוחו של
ידין עצמו נחלש.
גם השפעתה של תנועת עודד תהיה
גדולה יותר במועצה הבאה של ד״ש.
בנושאי פנים מזדהים פחות או יותר אנשי
עודד עם עמדת ידין, אם כי פה ושם
נשמעות טרוניות על אי־מילוי הבטחות
המצע בכל הנוגע לנושאי הרווחה. אולם
הנטיות הפוליטיות של מרבית אנשי עודד
שנבחרו, הן יותר יוניות מאשר הנטיות
של ידין־תמיר, ורבים מאנשי עודד יצביעו
בשעת מבחן, בעד עזיבת הממשלה.
האיום של מאיר עמית, להשתלט על
המפלגה, הוסר במידה רבה, לאור כשלון
קבוצתו בבחירות הפנימיות. גם העובדה
ששינוי לא זכתה בניצחון מכריע, מרמזת
על כך כי לאחר המשבר, שיבוא בוודאי
בד״ש, תיהפך שינוי שוב לתנועה קיקיונית
במפה הפוליטית הישראלית.
ד״ש תיערך בחודשים הקרובים במערך
כוחות חדש לגמרי, ואחת האפשרויות
למערך זה, עליהן הצביע דווקא מאיר
עמית, מחלקת את ד״ש לשלוש קבוצות
עיקריות: קבוצת המרכז החופשי של
שמואל תמיר, קבוצת עודד וקבוצת שינוי.

ך*׳ סצינה שנערכה ליד המרחצאות
י 1במלון מוריה המפואר על שפת ים־
המלח, היתד. לקוחה כמו מסרטים מסוגו
של אשאנטי המצולם עתה בארץ. צעי רה
יפהפייה: ,שחומה עור, גבוהת קיומה
ובעלת גיזריה משגעת, ניגשה אל צעיר
לבוש מיכנסיים כחולים וחולצית־טריקו, והורידה
לו סטירת־׳לחי מצלצלת.
על קטע זר. מסכימים שני הצדדים, שכך
ך• יצד נפגשו שני אנשים מעז-
אומנם אירע הדבר. אולם גם לגבי עוצ למות
רחוקים כל־כך זה מזה? מה
מתה של הסטירה !וגם לגבי מיספר האנ שים
שצפו ׳בסצנה, יש חילוקי־דיעות חרי קירה ביניהם כאשר היו לבדם? האם צודק
פים בין הדוגמנית־שחקנית האמריקאית מיייפאל ל״ב׳לוב: בתביעה שהגיש ׳נגד בוורלי
ג׳ונסון, או ׳שהוא מציק לה ומנסה לסחוט
בוורלי ג׳ונסון לבין מיפאל (״׳מיילל״) ל״ב*
לוב, עולה יחדש סבריית-הטועצות העובד מימנה כספים כפי שהיא טוענת. על כיל
׳ אלד. יצטרך לענות בית־המישפט המחוזי
במלון מוריה כמעסה.
בבאר־ישבע. בפי הצדדים גירסות ׳שונות
טוען ליבליוב :״ביום 15 ביוני השנה,
לחלוטין לגבי מה שקרה.
הודיעה לי פקידת־הקבלה של המלון שהגברת
ג׳וגסון מחפשת אותי. פניתי למצוא
מיכאל ליבלוב הוא עולה חדש, שהגיע
אותה, במחשבה שהיא עומדת למסור לי
לארץ ׳מרוסיה דק לפני שנתיים: ,ומייד
את כרטיס העיסוי ׳שהיותה חייבת לי! .פ התקבל לעבודה כמעסה במלון מוריה ב גשנו
׳באולם הקבלה שליד בריבית השהייה, סדום. לדבריו, במייקציועו הוא יאח: ומעסה
ואז היא סטרה ילי בכוח, באופן מעליב
רפואי והוא בוגר האקדמיה לציני־רפואה
ומשפיל, לעיני אורחים ׳ועובדים של המ ״סל.׳בריית המועצות וסוגר בית־הספר לא לון.
הושלכתי מעצמת המכר. אל הקיר,
חים ואחיות ׳שיל הצבא האדום• מייקל מג הייתי
בהלם כמד. שניות ואהר־כך ברחתי
דיר עצמו כ,,׳אדם מכובד ,׳נשוי ובעל
לחדרי.״
מישפחה.״ הוא מתגורר בשתי כתובות :
האחת בערד והאחרת. זו ׳שמסר בבית־לבוורלי
ג׳ונסון יש, כמובן, גירסה שונה
:״חיפשתי את מנהל המלון כדי לה המיי־ספט, ברחוב רחבת החייל 43/2בבאר־שבע.
גיש
׳תלונה ׳נגד מייקל,״ היא מספרת,
בוורלי ג׳׳ונסוך סימס היא אחת המצלי ונתקלתי
במייקל עצמו. יכול להיות שהוא
חות •שבדוגמניות ביארצותיהברית, ולדבעקב
אחרי. נבהלתי, בגלל מד, שהיה
ריה מגיע שכרה למאות ואלפי לירות בהו־קודם
בינינו. מרוב פחד ובהלה סטרתי
דש. עתיד .׳נמצאת בוורלי בארץ, יחד עם
לו. זה היה: מתוך הגנה עצמית, וחשיש
בעילה (מכאן שמה השני, סימם) לצורך
שהוא ינסה לעשיות לי עוד פעם מה
השתתפות בסרט אשאנטי יסבו היא מב־שהוא
עשה לי קודם. לא היו ואנשים
נוסחים !במקום ובוודאי לא ׳אורחים או כבית לצידם של מייקל קיין ורקם הא־עובדים
׳•סל ׳המלון ׳,כפי יסמייקל מנסה ריסון. השתתפותה שיל בוורלי בסרט גר להציג
זאת. כל העניין היה זמן קצר פה פירסום רב ׳בעיתוני ישראל וארצות־אחרי
שהוא התנהג אלי בצורה משפילה
ופוגעת, ובשעה שקטה במלון: ,וחששתי
שהוא עלול עוד פעם לא לשלוט בעצמו
ולעשות לי ימה ׳שכבר עשה קודם.״

__ התעלול
הפירסומי נכשל

ג ונסוו, הכוכבת האמויקאת, לבין המעסה מיכאל ליבלוב, השלה מרוסיה?
הברית, עד שמפיקי הסרט החליטו להר־כיב
על גל הפיירסיום ישלה גם 1את פיר־סומם
!של הכוכבים הידועים יותיר, אך
שזבו במיקרו, זה מפירסום ׳מועט, בוניהם
מייקל קיין. הם הפיצו שסועה כאילו
מתנהל רומן יבין ׳מורלי למייקל קיין,
והביאו לשם כד עיתונאים ׳מאנגליה. אולם
קיין קילקל את ׳תעלול הפירסזם והכחייש
בכל ׳תוקף קייומיו ושל רומן נזה! ,ואף
פיתח בפני העיתונאים תיאוריה שלמד,
מדוע אסור לשיחקן להתעסק עם שחקניות
המופיעה לצידו.

תביעה בסך
200 אלף ל״י
ף• אנזצע החודש שעבד שהה צוות
י ההסרטה של אשאנטי במלון מוריה
בסדום, ומאוחר יותר עבר הצוות כולו
לאילת. באותה הזדמנות נפגשו העולה
החדש מרוסיה והדוגמנית הכושית מאמריקה
לראשונה. מגולל לייפלו׳ב ואת גיר־סתו
למה ׳שאירע :״׳ביום חמישי ה־,15.6
בשעה 2.10 אחר־הצהריים, הייתי בלובי
של מרחצאות המלון. הגברת ג׳ונסון נב־ינסה
למרחצאות, אמרה לי שיש לה יתור
לעיסוי, וביקשה ממני להמתין עד שתת־רחץ
ואחד־כך היא ׳תיכנס לחדר־העיסוי.
במלון שלנו ונהוג שכל ה׳מעוניין בעיסוי
רפואי צריך לפנות למי׳ש׳רד הקבלה ולרכוש
כרטיס לעיסוי, שעליו מצויינים המועד
!והשעה של העיסוי.
״המתנתי לה כרבע ישעה יעד שהיא
גמרה להתרחץ יחאז ,׳כשהיא !נכנסה לחדר,
התחלתי במסד. עוד לפני ׳שהתחלתי ביקשתי
ממנה ואת כרטייס־העיסוי, והיא טעינה
ששיפחד, אותו בחדרה.
״לפני שהתחלתי במסד התפשטה הגברות
מונסון לגמרי, ודרשה ממני כי המסד
ייעשה לה כשהיא עירוימה. לא רציתי
ככה, וביקשת ממנה להתלבש, אפל זה
לא עזר לי !והיא ונשארה עירומה. כאשר
הסתיים הזמן של המסד אמרתי לה שהוא
נגמר, והפסקתי את המסד. אז קיבלה
הגברית מונסון התקפה של זעם, קיללה
אותי, התלבשה ויצאה מן החדר בסערה.״ .
כמה דקות 1אחר־יכך אירעה פרשית הסטירה
שהנחיתה בוורלי ׳מונסון למיכאל
ל״פלוב, ועל כך הוא הגיש ׳נגדה ׳תביעת
פיצויים כוללת בסך 200 אלף לירות. על
״תקיפתו, העלבתו והשפלתו בפומבי, לעיני
צוות העובדים, גרימת נזק ובושת-פנים
ופגיעה בכיבוד,״ ׳דורש ליבילוב סך של
150 אלף לירות. בגלל הנזק הכספי שנגרם
לו ״׳בכך שפחתו סיכויי להישאר במקום
העבודה ו/או להיקלט בעבודה ׳כמעסה
רפואה מומחה עקב הפגיעה בשמי כמעסה.״
על שלדבריו השמיצה אותו בוורלי
מונסון ׳בפני מנהל המילון, דורש ליבליוב
50 אלף לירות נוספות. אגב, ליבלוב עדיין
עובד, יותר משלושה ושבועות אחירי ה־מיקרה
,׳באותו !תפקיד ובאותו בית-מלון.

כוורלי (עם כתבת ״העולם הזה״ ,שרית ישי^
פרובוקציה או מעשה־מגונה
פתב־ההגינה ישל בוורלי מונסון, אשר
הוגש על־ידי עורך הדין הבאר־שבעי!אסא אליאב, מכחיש כמעט כל פרט בתביעתו
של ליפליוב, כולל הטענה שליבלוב
הוא ״׳אדם מכובד״ לדיברי עצמו,

״כל עיסוי
נעשה בעירום״
ן* וורלי טוענת כי החלה לקבל מסי•*
דים רפואיים על פי המלצת רופא
יבות־המלץ, שבדק אותה.
״אני בחודשי הריוני הראשונים,״ היא
׳מספרית ,״ובמיסגחת ההסרטה ׳נפלתי מגמל!
.אז הרופא של ביית-המלון המליץ
.שאעשה מסז׳ים.״ לדיברי בוורלי, היום
שבו אירעה התקרית בינה לבין מייקל
ליסלוב, לא היה היום הראשון להיכרות
בוניהם. עוד ליפני־כן קי׳בילו הוא ובעלה
מסדים ממייקל לעלוב .׳מורלי מכחישה
;את הסידור !שיל הפיתקאות לימסדים, וטוענות
כי לא היה צורך בהם פשר,עיסוי
היה קבוע .״היתה לי, למעשה, הזמנה
לאותו היום, ומייקל ידע מזה,״ היא א ד
מרת.
לדיברי בוורילי, הטענה של העיסוי בעירום
״היא מגוחכת ממש. גם העיסויים
הקודמים שקיבלתי !מימנו, ויכל עיסוי רגיל,
׳נעשים בעירום. בך היה גם־ באותו יום,
ולא היה !בזה שום דביר כליתי־דג״ל. הטענה
ישל מייקל כאילו הוא התנגד לעסות אותי
בעירום היא שקר גם. בכלל לא הייתי
צריכה לדרוש !ממנו לעסות אותי בעירום,
זר. דיבר ׳מובן מאליו, וממילא לא היתד.
שום התנגדות מציידו לעניין העירום.״
לגבי מד, שקרה כחדר העיסוי, כש
שניהם
יהיו לבדם ישם, לבוודלי גירסה
ישונה !לגימרי מזו !שיל ל עלו ב :״׳חיוך כדי
העיסוי הרגיל החל מיייקל, במפתיע, ללטף
לי את החזה ׳בידיו ׳ובפיו. אני יודעת
יאת ההבדל יבין מה ׳שהוא עשה לבין
עיסוי. קיבלתי יכביר הרסה עיסויים בחיי,
וגם סמייקל כביר קיבלתי עיסויים רגילים
— לא כאלה. דרשתי ממנו להפסיק
מייד, יאבל הוא המשיך, ותוך כידי שהוא
אומר לי :׳אני אעשה לך ימסד מרטיט׳.
נבהלתי, ובכל הכוח שהיד, לי קמתי, הת־לבשת
וברחתי מהמקיום.
~~״מייקל ניצל את העובדה שהאמנתי בו
ופמיקצוע שלו ׳כמעסה רפואי, יחאת העובדה
שהיינו ׳שנינו לבד בחדר, וניסה לעשיות
יבי מעשים ׳בלתי־טוסריים, ועל־ידי
כך פגע בכבודי. הוא ניצל את העובדה
שרחשתי לו אמון. מאחר שזה לא היד,
העיסוי הראשון שעשה לי ומאחר שיידעתי
שהוא פועל במיסגרת של ביודסלון מכובד.
הפגיעה שלו יבי היא ׳כפולה, מאחר
שהוא ידע שאני בהריון, וכי כשעושים
דברים כאלה ׳לאשר, בהיריון היא נפגעת
יותר מאישה במצב רגיל.

״עוולה
ומעשים מגוגיס״
ף* ייד אחרי שברחתי מחדרה—׳//ז
עיסוי, רצתי לחדר שלי במלון וסיפרתי
לבעלי מה שמייקיל עשה לי. הוא
הציע לי להתלונן אצל מנהל המלון, ואום־
נם יצאתי מהחדר כדי למצוא את המנהל
ולהתלונן ׳בפניו .׳רציתי להגיש תלונה בכתב
׳נגד מייקל .׳כאשר חיפשתי: את מנהל
המלון ׳נתקלתי במיייקל ,׳ואני הושבת שהוא

עקב ׳אחרי .׳נבהלתי, ואז קירה עניין הסטירה.״
ליבילויב
ליא הסתפק בהגשת תביעת הפיצויים
׳נגד הדוגמנית האמריקאית, אלא
אף פנה וביקש ציו מבית המישפט שיורה
על עיכוב יציאתה סד,׳ארץ. לדבריו, עמדה
בוורלי לצאת ׳מהארץ לצמיתות, והעובדה
שהיא ליא תהיה סאן עלולה להכביד על
ביהוד המיישפט ו/יאו על ביצוע פסק־הדין.
הצו ניתן, ובוורילי הגיישה בקשה לבטלו.
בתצהיר !שצורף לבקשה סיפרה יכי עליה
לעזוב את הארץ בימים הקרובים, אולם
תחזור לישראל בתוך ׳תקופה קצרה• לדבריה
היא ׳קשורה ובהתחייבויות קודמות
באירצות-סבירית, לחברות פרטיות ולשבו־עיונים
במו הניח !והטייס, ואם לא יתמלא
התחייבויות ׳אלד, ייגרסו לה !נזקים, בשלב
הראשון, של בשני ׳מיליוני לירות .״בכ לל,״
טוענת מורלי ׳״התובע ביצע כלפי
עוולה ובן מעשים ׳מגונים ,׳בכך 1ששלח
את ידיו ׳וליטף אותי בניגוד לרצוני בחזה
שלי, באמצעות ידיו ופיו, ועל בך סטרתילו — כי מעשה כזה ׳אינו יכלול במסד.״

הדוגמנית מרחמת
על המעמסה
^ וורדי טעגה כי ״כפי שהסביר לי
—• פרקליטי, עורך־הדיו אסא אליאב, איו
כל סיבה לעכבני. מאחר ואני אזרחית ותושבת
חוץ, ונמצאת בארץ במגמת עבודה
בסרט אשאנטי, ואין לי בישראל כל נכסים
או רכוש וזו הפעם הראשונה שאני בישראל.
ליבלוב מנסה, שלא כדין, להפעיל
נגדי אמצעי לחץ, כדי לזכות ולקבל כספים
שלא מגיעים לו כלל.״
אך מד, שתמוה בכל הסיפור של בוודלי
הוא שלאחר מד, שקרה, על פי גירסתה,
בחדר-העיסוי׳ היא רק ביקשה להגיש תלונה
למנהל המלון כנגד ליבלוב, ולא פנתה כלל
למישטרה. גם לאחר שליבלוב הגיש נגדה
תביעת פיצויים היא לא הגישה תביעה
נגדית לפיצויים.
ידידיה של בוורלי מסבירים זאת באופי
הטוב שלה :״היא פשוט מרחמת על הבחור
ולא רוצה להכניס אותו לבית־הסוהר.
אולם,״ הם ממשיכים וטוענים ״בוורלי
שומרת לעצמה את הזכות לתביעה נגדית.״
ביית־המי׳שפט הסכים ׳לבטל יאת ציו עיכוב
היצייאד, נגד בוורלי ג׳וינסון, בתנאי שהיא
עצמה י!ואדם וביוסף יערבו לד, על סך ישל
100 אלף לירות, שאכן תופיע למישפטה.
.מורלי התמה ,׳ועימר, חתם עוד משתתף
בהסרטיה, האזרח השווייצי יואל דאן-
קלוד.
באשר ייערך מ״שפטה של ׳מורלי, תתברר
ללא ספק דעת בי׳ת-המישפט לגבי
צורת העיסוי הרפואי והאם הייא עשתה
פרובוקאציות למייקל, איו שמא מייקיל לא
הצליח לכבוש יאת יצרו, כאשר יניח מולו
אחד ׳הגופות היפים !והמיפיויריסמים בעולם.

קטעי מתוך העדויות ב מי שפ ט מיזרח׳ נג ד ..הארץ״

בפתיחת שבוע בדסף שד ישיבות במישפט שהגיש הקכדן בצלאל
מיזרחי נגד העיתץ ״הארץ״ ,על פי החוק לאיבוד לשון־הרע, התעוררה
מחדש שאלת הרלוואנטיות של העדויות המובאות עלי־די פרקליטי
ההגנה, עורכי־הדין שלמה ליכליך ואלכסנדר טל. כשם התביעה הופיעו
רם כפפי וגבריאל בהן.
קצין־מישטרה העיד עד שני יהלומים שנמצאו בשנת ,1902
בביתו שד בצלאל מיזרהי. היה חשד כי היהלומים נגנבו עד־ידי עבריין
מסויים כשם מדכי, אותו מלכי זוכה בדין. מיזרחי עצמו כדל לא
הועמד לדין בעניין זה. התיק המישטרתי הושמד מזמן, ונותר רק
זיכרון־דברים •טאינו מגדה את הפרטים.
כאשר העיד על כך קצין־מישטרה, פלטה השופטת, שולמית
ולנשטיין :״אנחנו חוזרים •טוב ל־? 1962״ ודאהד־מכן :״אדון דיבדיך,
אני מוכרחה להגיד דך באופן כללי. אם זה סוג העדות שאתם תביאו,
אז זה רע מאד, רע מאד. אני לא רוצה שאתה תלך לי ד־צס׳ ,לדברים
•טנוזלים בין האצבעות ...לא יוצא מזה כלום, וחבל על הזמן.״
דיבליך טען כי אותו מלכי, שממנו קנה מיזרחי את •טני היהלומים,
היה פורץ ידוע, וכי׳ אדם סביר לא יקנה ממנו יהלומים.
השופטת: מה שיש כאן הוא ש(בצלאל מיזרחי) אומר שקנה
ממלכי, ומלכי זוכה כפסק־הדין. זה היה כ־ ,1902 היום אנחנו עומדים
ב־.1918
(חקירה ראשית של עורכי־הדין שלמה
ליכליך ואלכסנדר טל, כשם ההגנה):
ליסליך נ מר צרפתי ,״ש לך איזה. חוברת
׳הובלה, יאו מיספר חברות תובלה, סבלות.
מנ ט ש :
ליבליך ת בחברה שלך . ,כמה פועלים

סבלים?

ליבלחי•:׳יכמין-.,הייו׳ בשנותי 59 767ן/׳ סד,

אתה זוכר
מנטש ך ,׳לי ליבך דות עו,נ\דוו* ,׳שי•

הייתי לנקמויסס^׳ .566
לי בץוה! ואתת אומר׳•לפעמים היו? 500,
מנטן*.ג -.פן. תיזז ככה;,לספ־־ .את האמת,
נכון׳־ יי׳
ז-:ו.לי כ לוזינ רק, את האמת.
מ נ טי ט• :היתה תקופה ׳שהייו עובדים
בחיפה *תפזורת, ובאיו מהממשלה. אמרו
ילי: מנפש ,׳אתה ׳מוכרח ישימה לעזור, לפרק
את האוניות, ואמונו פה ליח׳וצים, זה מזיון.
אמרתי אני לא יכול. עד שהזמינו אותי
בממשלה, זה היה המנוח אשכול, אומר לי:
אתה מוכרח לעשיות ! אמדתי: זר, לא עבודה
׳שלי, אני לא מכיר את העבודה. לך
תלמד! ישלח ׳אותי לחיפה, הייתי ׳שבועיים,
למדתי, היתד, באה ׳אוניה בתפזורת
וצריכים להוריד בפחים. כי היום יש דגון,
קודם לא יהיה• אז ׳תקופות...
ה שו פטת: טוב כל זה נורא מעניין...

די בדי ך נ אתה עשית עבודות בשביל
התאחדות הכדורגל, הבאת סדרנים. כמה
סדרנים הבאת למישחקי הליגה?
מנ ט ש: יתראה...
ה שו פטתנ אותם העובדים שעבדיו בסבלות?

נטש: כבוד השופטת, הסדרנות זה
ליא מיקצוע שלי, זה אני ׳אוהב.
ה שו פטת: אתה ׳אוהב יאת זה?
מנ ט׳ ט נ זה איני אוהב.
ה שו פטתנ זר, אתה חובב?
מנ טשנ חובב. אני עוזר לבני־״הודה,
למכבי, לכולם.
השופטת נ יאתר, עושה את זה באמצעות
חברות שמירה?
טנטש נ כן. שמידה ׳ועבודות של סדרנים.
אני לא מקבל כסף.
השופטת ז חבדחת־השמידה, אין לו
חלק בהברותיו־,שמירה?
טנטיט: שיום דבר.
השופטת נ אז אתה פשוט מארגן את

מנטיט נ כן, גבירתי.
השופטת: בתור כאילו קבלן?
מנטש נ מס־הכינסה יהיו שמיה ,׳ועיתונאים
היו שמה.
ליכליך: אתה מארגן .700 ,600 ,500
מנטש .500 :

ליכליך 500 :אנשים. ואתה יבול לארגן
אותם תוך חצי־שעה, זה נכון?
טנטש: היו זמינים. עכשיו לא.
ליכליך: אז בזמנים שהיו. באיזה
שנים?
,מנטש: היה זמן ׳שיהיה יותר כוח.
ליכליך: לפני ׳שש־׳ש׳בע ישנים יכולת
להזמין בחצי שעה 600 אנשים?
מגט •ט :׳תישמע איך מזמינים.
דיכליך: כן?
טנטש: יש לי לוח עם אחראים, אילה
שמזמינים את האנשים. אני אומר לראש
הסדרנים של מכבי ,׳רמי, תביא לי מיסיפר
זה וזה, תארגן סדרנים, וככה.
היטופטת: איך הם ׳עושים את זה?
מנטש: עושים .׳בטלפון.
ליכלי ך :׳בטלפון, יותוו חצי שעה, יש
600 איש?
מגטיט: יש, יכול להיות שעה.
ליכלי ך: בסדר, שעה. יש יחמש מאות
איש. נכון שאף אירגון אחר לא היה יכול
לסדר את זה? לא להתאחדות הכדורגל, לא
למכביה ולא לדברים אחרים, שאתה הבאת
סדרנים? פנו תמיד אליך, מפני שאחרים
לא יכלו לדייק?
מנטש: אני ליא ייודע עם אחרים לא
יכולים.
השופטת: הוא ייודע מה ׳שהוא יכול
לעשות.
מכטש: זה היה ככה. אז לא עשינו חש בונות
גדולות• נניח הייתי מקבל לירה ל
ליבליך:
העובדה שמלכי זוכה או לא, איננה משנה מאומה
למישפט הזה.
׳השופטת: היא משנה המון 1
ליכליך: מדוע?
השופטת: מפני שאדם שהוא זכאי, הוא זכאי כמדינה הזאת !
הכוכב הגדול של השבוע היה, כמוכן, מרדכי צרפתי, הוא
״מנטש״.
כמשך עשרות כשנים נפוצו סיפורים ואגדות על ״מנטש״ .הוא
תואר, כשמועות וכפירסומים שונים, כ״סנדק״ כה״א הידיעה, כמלך
השכונות, כקבלן־הקולות הגדול שד מפא״י, כידידם של ראשי המישטר
והמישטהה, כמלך הפשע המאורגן, כפילאנטח־פ.
עתה, כפעם הראשונה, הובא מנטש אל דוכן־העדים, וניתנה
האפשרות לעמוד מקרוב עד דמותו. ניתן לו לשכת, הוגשו דו מדי
פעם כוסות מים, והוא היה מוכן לספר סיפורים עד אין־סוף. השופטת
עמדה אך בקושי מול הזרם הגואה של סיפורים אלה.
העדות השתרעה עד פני עשרות רכות של עמודים. להלן מיבחר
שד קטעים, מתוך השתדלות מירכית לשמור עד האוכייקטיוויות של
הדיווח :
סדרן 500 ,סדרנים זה 500ל״י. אז הייתי
קונה אצלם בחצי לירה כרטיס 300 ,כרטיסים
400 ,׳כרטיסים, הייתי עומד שימה
עם זה. איזה חייל היה בא, קח חייל, נשבע
בילדים שלי. הייתי מחלק .׳ואם היה ׳נישאר
בסוף, היה לי גם עוזרים 300 ,200 ,לירות,
היינו נותנים יאת זה צדקה. אני בחיים שלי
ילא ׳נגעתי...

ד א לו קחכסף
השופטת: יתראה, איש לא בא אליך
פה בטענות!
מנטש: לא, אומר ...800,500
ליבליך: זה לא נכון ׳שגייסת 800
איש?
מ;טש: גם היום ׳איני מגיים.
ליסליך: ואתה לא לוקח בשביל זה
חסף?
טנטיט: שום דביר.
ליבליך 15 :שנה?
׳טנטש: מיה 15 ,שנה? אמרתי לך,
לפני שינים לא היו חיברה יעוד, כל הכסף
היה עשר ליריות ליום, אז היו מורידים
מכיל אחד לירה, בשביל לתת לחיילים.
לי ג לי ך: ואתה לא היית לוקח כסף?

מגטש: לא !

ליבליך: גם היום אתה לא לוקח כסף?

מנטש: לא !

ליבליך: נכון ׳שהייתה סדרנות גם בעניינים
אחרים, כמו אסיפות־בחירות, למשל?

נטש: יכן.
ליסליך: בשכונת התיקווה, שכונת
שפירא?
מג ט ש: יכן.
לי בלי ך: באיזה ישנים זה יהיה?
מג ט ש: באיזה ישנים?
לי בלי ך: כן, באיזה שינים. שינת 59׳ ?
מגטש: יכול להיות.
לייכליך: אז קראו לך לעשיות סדר
באסיפות־בחירוית?
׳מגט ש: לא, רצו סדרנים.
ליכליך: ואתר, הבאת סדרנים?
_ טנטש: בן.
ליבליך: כמה סדרנים הבאת לאסיפות
האליה?
מנ ט ש: פעם עשר, פעם שמונה• פעם
עשרים.
ליבליך: ושילמו להם?
מג ט ש: יתראה, כימה שינים, שש, שבע
ישנים, שילמו להם. מה הייתי עדשה? יום
אחיד אין גיזביר, יאז הוו מיקרים שאמרתי,
׳שלא יהיה צרות פה, ובלגן, הייתי אומר :
כמה חייבים לך? שלושים ליריות? קח
׳שלושים לירות ! תחתום על השיק — אני
היותי נותן את הכסף.
ליבליך: וממי קיבלת את הכסף
חזרה?
מנ ט ש: הייתי אומר לגיזבר, כשהוא
ישנו, הייתי אומר ליו אני משלם לכמה
אנשים 200 ליריות...
ליכליך: איזה גיזבר?
מ: ט ש: שיל מפא״י.
עורך־ידין כהן: אולי זה יקצר לחברי
את החקירה. אני ירוצה להודיע לבית־המישפט
ישיש בידינו פה מיסמכים החל
׳מימשרד-יהבייטחון, עביויר למיישרדי-יהממש־ליה
,׳שמודים למר נטשי על עבודה ירבה
בסדרינות, ללא כל ׳תמורה. יש פה תעודות*
כבוד .׳אולי זה יקל על חברי, ויקצר את
דרך החקירה הזאת. כי אתה הבעית פליאה,
מדוע הוא עושה ׳את זה ללא ׳תמורה.

א פו ט רו פו ס
די ל די ם
ליביליך: זכור ילד שחייתה מסיבה שיבה
עזרא שם־טיוב מיזרחי (יבעל חנות בשוק
הסיטונאי ׳ומועדוך קלפים, שנרצח) ר,ישתכר
והתחיל לקלל?
מג מי ש: לא, חביבי.
לי ב לי ך: אתה לא זוכר שום דבר?
טנטיט: לא זוכר.
השופטת: מעולם לא השתכר עזרא
שם־טוב?

כזנטיט: הוא לא השתכר! ,אני!לא ראיתי
אף פעם שהשתכר.
.השופטת: לא ראית אותו שיסור?
ליגליך :׳אתה זוכר ׳מסימה, ושהיה גם
עזרא שם־טוב מיזרחי !וגם יהושע מיזרחי,
זמן קצר לפני מותו ז
מנטיט ז לא זוכר. אני לא זוכר, היינו
הולכים כימעט פעמיים בשבוע שם (בקפה
אריאנה).
דיבליך ! :אתה בכלל לא זוכר !אף פעם
שהם ׳שניהם היו במסיבה באריאנה?
מנטש: לא זוכר.
ליבליך: או, אתה לא זוכר את ה־מיקרה
הזה.
מנטיט: תסביר לי, מה קחה, אני יכיול
להגיד.
השופטת: או, זהו!
ליכלי ך: זה מה שקרה: עזרא שם-
טוב מיזרחי השתכר ,׳והתחיל להתפרץ
נגדך...

מנטש: לא נמו!

ליבליך: אף פעם לא היה?
.מגטש: לא, הוא לא העליב אותי אף
פעם.
ליבלי!* :האם אתה זוכר אם הוא התפרץ
!בזמן שהוא דיבר עם מר בצלאל
מיזרחי?
מנטש: לא ׳נכון. ל!א התפרץ.

רי ב לי ך: האם אתה זוכר שזמן קצר
לפני מותו, אתה דיברת אי׳ת׳ו על הביטוח
שלו, ב״ט׳וח־חיים י
מנטש: סוכנת־הביטוח עשתה להם
ביטוחים בחנות. לא אני.
ליבליך: מי ׳סוכיגת הביטוח הזאת, מה
שמה י
׳מנטש :׳ניצה. עשתה לכולם שם.
ליכליך ! :והוא עשה את זה על שם
אשתו, הנהנית?
.השופטת: לטובת אשתו?
״כטיט :׳לטובת אשתו. הנהנית היתר,
צריכה להיות אשתו. לפי הסימנים, אני
׳לא יודע, מה שסתב שם ,׳אבל לפי מתי
׳שנפטר אז אשתו קיבלה את הכסף. שמה
׳נתנו גם לילדים, אני חושב. הכסף מתחלק
גם לילדים. נתנו אותי לבנק. אמרתי:
הילדים קטנים. עשו אותי אפוטרופוס. הם
׳שלושה ייי^דים והאמא, ארבע! ,אז כל אחד
׳לקח עשרים וחמש אלף. באנו בבנק ,׳אחרי
זמן הבת היתד. צריכה להתחתן קיבלה את
הכסף. עכשיו צריכים לחתן את הבת ה־
׳שנייה, מעשרים ׳וחמש נהיו מאה אלף,
׳והילד גם כן, מתי !שייצא מהצבא, יהיה
לו רכוש.
השופטת: אתה היית אפוטרופוס של
הילדים י
מנטש: כן.
דיכדי ך: אתה היית מנהל העיזבון?
מכטש: כן.
ליבליך: כמה זמן לפני המיקרו־ .המצער
הזה הוא עשה את הביטוח, אתה
יודע?
טכטיט: אני לא יודע.
ליבליך: יותר מחודשיים?
׳מכטש: לא הייתי נוכח מתי שעשו
את זה. שמעתי אחרי ישעשו אבל לא
הייתי.
ליכלי ך: מתי זה היה?
מנטיט: יש תאריכים, תיקח את הפוליסה,
תבדוק.

ליבליך ! :אתה נוהג לתת ערבויות לכל
מיני אסירים ,׳שמשתחררים בערבות?
פלנטיט: היו זמנים. לא עכשיו.
ליכליך: היו זמנים שנתת?
!מנטש: היו מבקשים אותי מעזרה סוציאלית,
מהמוסדות, שאני יעזור לאסירים,
כי לא היה להם ערב. נניח, בחגים היו
מזמינים אותי, היייית לוקח עשרה לירות
בולים, והייתי אומר למי שאין ערב —
אז אני אהיה ערב. השופט היה אומר לי
״מלאך השלום״ .׳אם חסר לך, אני ׳שותף,
כי היו אנשים צריכים לנסוע מחוץ לעיר,
אז אמר אני משתתף, שייסעו תגים הביתה.
ליבליך:
זה נכון שנתת עשרות ערבויות
בשביל !אסירים?
גונטש: מי ׳שהיה, אני לא הייתי מסרב.
ליבליך: מי שהיה בא, לא היית מסרב?
מכטש: למה מי היה בא? אחד יושב,
למה יושב, אני ׳נתתי ערבויות לא לאנשים
שהם רועי־זונות או חשיש או זה. נתתי
ערבויות כשהיה סיכס׳וך בבית, אז אצלי
זה מוסד, מוסד מנטש, שמעת פעם? אצלי
זה היה עזרה סוציאלית. אשה היתה באה,
היתד .,בוכה, היתד. ,אומרת אני רבתי עם
בעלי ,׳אני רוצה לעשות שיהיה שלום*
בית. אז הייתי מטפל.
׳השופטת: טוב .׳אנחנו איכשהו מתקדמים?

לי,כליך:
כן. אני מקווה.
ליכליך: אתה ׳נתת ערבויות גם לאנשים
שלא עברו רק עבירות של שכנים?
מנטש: אני לא זוכר, נתתי.
ליבליך: לנאשמים בהתפרצויות, גנבים...
מנטש:
יכול להיות.
היטופטת . :אתה אף פעם לא התחרטת
על זד, שנתת ערבות?
מגטיט: לא. כולם הופיעו.
השופטת: כולם הופיעו.
צ נטש: כולם. אני יכול לספר סיפור?
. .השופטת: איך סידרת שכולם יופיעו?
מנטש: אני יכול לספר סיפור.
השופטת: אתה רוצה את הסיפור?

ליכליך: לא.

מנטש: למה לא, זה מעניין !
היטופטת אחד שלא הופיע?
נינטש: זה מעניין. כן.
השופטת: אם זה סיפור קצר, אז
תספר.
מנטיט: קצר, זה כמה רגעים.
השופטת: טוב.
מנטיט: פעם הביאו לי.אחד מהזדוקים,
לתת לו ערבות .׳אז אני אמרתי ׳בוא, מי
יהיה ערב אם הוא ׳לא !משלם? הוא אומר :
אני ׳אשלם. באתי למטה הארצי, חתמתי,
250ל״י. אחרי ׳שעה מטלפן מישהו, אומר :
מנטש, אתה לא ירגיל לתת ערבויות כאלה.
ה׳בן־אדם הזה השאיר את אשתו בחו״ל,
׳וברח עם, אהובה. אמרתי: לא ידעתי, פעם
הבאה אתה •תדע• אחרי חיודש-חודשיים
הבן־אדם רצה לברוח! .אמרו לי לפני שהוא
בורח. באתי •אליו !ותפסתי אותו. אמרתי
לו: מה אתה ׳בורח ,׳אתה יש לך מיישפט,
לא לא! לקחתי אותו לתל-יאביב. אמר
׳שהאוניה !תטבע ואם אני!אברח ! אחרי חודש
הוא ברח, האוניה טבעה. מה הוא עשה?
היה אכספוירט של מכוניות, הוא הייה בתוך
מפונית, זהאוניה טבעה.
השופטת: והוא ניצל?
מנטיט: לא. לא ׳ניצל! .אז היה מ״שפט.
כל פעם הייתי אומר לשופטת שמיר —
אני מחפש אותה, למה יאם הוא טיבע,
צריך תעודת-יפטירה. בסוף אמרתי לשופטת,
נודע לי !שהוא ברח! ,ואת, כבוד
השופטת ,׳תעשי מה שאת רוצה, אני נפליתי
בפח. אז היא אמרה: בעד זה שאתה מימש,
ואתה עוזר לזולת, אני משחררת אותך.

״חבר של
כ ל המ׳ד־נה״
ליכליך: טוב. אתה פנית גם למי׳ש־טרה,
מדי פעם בפעם, בבקשה לשחרר
אסירים?
השופטת: אסירים או עצירים?
וליבליך: עצירים.
,מנטיט: יכול להיות. אמרתי לך, למי
אני פניתי שהיה סיכס׳וך, או שני אחים,
או.עם אבא...
ליכליך: לא חשוב למי.
׳מנטש: פניתי כן. היו באים אלי,
׳אמרתי לך: אני עזרה ס׳וצייאלי׳ת, היה לי
מחלקה. יאז היותי ואומר שהם השלימו,
ויד,אשד, מבקשת, כי האשד, מתלוננת שהיא
קיבלה מכות, עכשיו ׳אני רוצה שלום.
השופטת: אז היית מבקש לשחרר את
האיש?
מנטיט: כן.
ליכליך: אבל גם במיקרים אחרים, גם
במיקריס של גניבות !והתפרצויות ורכוש
חשוד כגנוב, אתה ׳ביקשת ושיחררת?
מ;טש: לא, גנבים ׳לא שיחררתי.
ליכליך: אף פעם?
מנטיט: יכול להיות. פעם.
,השופטת :׳אם האשה המיסכינה של
הגנב הייתה ׳ביאה, והיתד. אומרת ׳שתעזור
לבעל, אז מד, זה משנה בשבילך?
מנטש: אני בן־ואדם שלא סירבתי ׳לאף
אחד, כל הזמן הייתי עוזר לאנשים.
ליבליך: אז עשי,ת את הדברים האלה
במי׳שט׳רה, אצל קציני־מי׳שטרה?
מנטש: מה קצינים?
ליכליך: אתה ביקשת את זה?
׳מ;טש: הייתי הולך למי שעושה חקירות,
הייתי מבקש אם אפשר לעזור, אם
אי־אפשר !איחאפשר. למה שיישאר, הוא
לא עובד, עכשיו השלים, ילך, יביא לחם
הביתה.
ליבליך :׳וקציני-המישטרה...
׳מנטש: אחד היד. אומר לי לא, אחד
היד, אומר כן. אומר לא ,׳לא.

ל יכל י ך ! :תראה, אתה היית בקשרים
עם כל מיני, כבר אמרו פה, עם מוסדות
וממשלתיים יועם קציני־׳מי׳שטרה.

מנטש עם מיזרדוי בכית־המישפט
״לא משלמים? אלוהים גדול !״
פהן: ועם ישרים.
ליכליך: ועם ישרים.
כ הן: חברי־כנסת.
ליכלי ך: זה נכון? חברי-כ׳נסת?
טנטש: אני חבר ׳של כל המדינה, ישרים
׳וסבלים, זה הבית ישיל אליהו הנביא.
וליבליך: ומר, השירותים שנתת לאנשים
האלה? עשיית משהו בשבילם ׳או לא, הם
עשו משהו בשבילך?
׳מנטיט: איי אף פעם ילא ביקשתי.
ליכלי ך: אתה לא ביקשת שום דבר?
!מנט ש: תלוי ממי! .תיקח אחד כמו
משה דיין• ,בחיים לא ביקשתי ממנו. אחד
כמו אריק -שרון, לא ביקשתי ממנו אף
פעם.
ליכלי ך: לא ביקשה?
מגטש: לא. מהרבה אנשים.
ליכליך: בוא נשמע, מה עשית בשביל
האנשים האלה?
כספי: כבוד ב״ת־המייישפט, יש נבול
לדברים האלה. אני מבקש לא לשרבב
•שמות. זה סתם בשביל הכותרות. אתה ׳חוקר
אותו, אז הוא עונה לך.
־ שו פטת: אבל אדון ליבליך, זה מוביל
אותנו כל-כך רחוק !
ליכליך: גבירתי, זד, חלק מהתמונה !
דד טופ ט ת: בסדיר.
ליכלי ך: הקשרים, מצד, אחד.
ה שו פטת: ראינו ׳את התמונה, וקראנו
עליה, וזה לא ׳שנוי ׳במחלוקת. עכשיו!אפשר
להתקדם?
ליבליך: תודה רבה. נכון שאתה היית
מסדר מסיבות, חתונות! ,שמחיות שיל ברית־
׳מילה• אני רוצה לפתח את העניין הזה
של בר־מיצוו׳ת.
הי טו פטת: למי?
לי&ליך: לכל מיני אנשים. אני לא
מזכיר שמות, בממשלה...
מ; ט ש: בטמישילה?
ליכליך: כן, ישרים.
מנ ט ש: אה, כן.
ליכליך: מנהלי מישרדים?
ה שו פטת: מה זאת אומרת, מסדר?
ליכלי ך: זה מה שאנחנו רוצים לשמוע.

ט ש: קייטרינג (ישירות למסיבות).
לואריגן בשביל כסף. יהיו משלמים. הייתי
•מסדר, נניח, פיתאיום •רצה לעשות בר־מיצווה
,׳אז הייתי עושה לו ׳את הבר־מיצווד,
במחיר הקרן, למה ׳אין לו. היה בא
מישהו, הייתי אומר לו: אתה תשלם, ס/ס10
יותר ,׳בשביל לכסות אחד שאין לו כסף.
היד, גם ילדות שעשיתי חתונות, שלא היה
להם כסף. אפשר לספר לך עוד סיפור?
ה שז פטת: לא, לא !
מנ ט ש: זה מעניין מאוד !
ה שו פטת . :אדון צרפתי ,׳תראה, יאמרו
לנו ׳שאין לך הרפה כוח.
מנ טי ט: לא על החתונה הזאת !
ה שו פטת: לא ,׳אדון צרפתי, תענה מה
ששואלים ׳אותך. זה הכל.

״הידידות היא

מ א לו הי ם,,
ודיבליך: אתה מכיר את מר בצלאל
מיזרהי?
מנטש: כן.
ליבליך ג מילדותו?

טנ טי ט: הרבה שנים.25 ,
ליכלי ך: עשרים וחמש שנים?
.מנט ש: עישרים וארבע, עשרים ושלוש.
ליכלי ך: אתם ידידים טובים, אפשר
לחגיד?
מנטש: נבון.
וליבליך :׳אתם מופיעים הרפה פעמים,
׳נפגשים הרבה פעמים במסיבות.
מנ ט ש: כיימעט נפגש איתו כל יום. אני
בא לבקר את סבן ׳שלי כל יום. זה הבן
־שלי.
ה שו פטת: מי הבן שלך?
סנ ט ש: הוא כמו יבן שלי.
ה שו פטת: הוא כמו ׳בן ׳שלך, למה?
לא היה ליו אבא?
מנ טי ט: יש כמה ישנים שאני עזרתי
׳לו ,׳והוא עזר לי, בנייה.
ה שו פטת: הוא גדל בשכונה שלך?
טנ ט׳ ט: כן.
ה שו פטת: אבל הוא באמת יכול להיות
הבן שלך.
מנטש: כן.
ה שו פטת: מאיסה הידידות?
.מנט ש: מאלוהים. אני יודע איך שבא?
התיידדנו.
הי טו פטת: בסדר.
7׳ כליך: עשייתם ׳איזה עסקים ביחד?
מנ ט ש: לא, אף פעם.
לי כ לי ך: אף פעם לא עלה בדעתך
׳•שאתה יכול לעשות אייתו איזה עסק ייחד?
מנ ט ש: לא.
ליכלי ך: אתה יודע במה הוא עוסק?
מנ טי ט: ד״הא סוגה בניינים, ויש לו בתי-
מלון.
ה שו פטת :׳איך הוא התחיל כפועל־בניין?

נטש: לא זוכר. הוא עבד בבניין.
ליכלי ך: עכשיו, יאתר, מכיר ׳את המלון
גני שולמית באילת?
׳מנט ש: יכן.
ליכלי ך: של מי זר? ,
מנ טי ט: של בצלאל. גני שולמית?
חברה.
ליכליך: מי השולט בחברה הזאת, מי
הבעלים?
מנ טי ט: בצלאל מיזרחי.
דיסליך: אתה לא התעסקת בכלל במלון
הזה?
מנ טי ט: אני אורה ש׳ל המלון הזה. אני
בא למלון כמו בעל־ה׳בית.
׳ליכליך: אתה בא כמו בעלת־לבית?
מנטש :׳נותן כבוד, אומר ׳לכולם: זה
אבא שלי.
ליכליך: עכשיו, מר צרפתי, אתה באמת
׳בעיל־הבית, שם?
מנ טי ט: יש מסחר,כנסר״ תקחו מם־הכ־
׳נסה, מד, אתה חוקר? אם הייתי בעל־הביית,
הייתי משלם מם־הכנסה !
ה שו פטת: אין לך חלק בזה?
מנט־ט: שום דבר.
לי כ לי ך: לא הלוואות נתת?
׳מנט ש: אני נתתי ליו ערביוייות בבנקים.
זה ׳שלא השקעתי, הלוואי שהייתי משקיע !
היי׳תי היום גם אני מי׳לייונר !
ליכליך: לא היה לך חלק במלון•ריב־יירה
בבת־יס?
,מנ ט ש: ריביירה?
7י * 7י ך. כן.
מנטש: פעם ראשיוגה אני שומע ריביירה

(המשך בעמוד )41

בהגיעך

מדקתה מי 1978

לדוס אנגילס

תטוס לאתונה ומש ללונדון במטוסי הבזה

אל תחמיץ את ההזדמנות לקנות

במחירים מוזלים
בבית המסחר

בלונדון תגלנה תהיה אורחת הברח

4ו א1ו : 0ןשס

$שק8ע$

$זוווווו₪1¥0ו

6263

( 061• ¥106־ ¥1 001ע 10^ 8א 10ו1

— 465-1002 465-5525ס 0 0זו\ 081,¥מ
8, 8:30 3.01.—9 ]1.10.זג8-1;׳11113׳)133ס40ג
83111!•113^8, 8:30 3.111.--7 ]1.111.
811063^8 3115 11011)13^8, 10 3.10.--5 ]1.01.

אולפן ב ת־ דו ר
לאמנות ה מ חול

בין מוצרינו תוכל למצוא ביגוד הכולל:

* מכנסיים וחולצות של
8פ ע 0א \ 87 זו\

המורה הנודע לג׳ז

8ד\ פ0

מואט מאטוקס
אוברולים נעליים
אביזדי מחנאות
ועוד פרטי לבוש רבים ומגוונים

תו קםועדתח קי ר ה!
ח׳אלד אל-עוברה, תלמיד
בבית־הספר ״עמל״ בתל־שבע
נעצר ב־ 6.6.1978 והושם במעצר
במשטרת באר־שבע.
בהיותו במעצר תקפו אותו
ארבעה פושעים אשר גרמו לו
חבלות קשות בגופו ; בניו החבלות
בגופו נזקק לטיפול
רפואי בבית־החולים בבאר־שבע.
קיים
חשש שהפושעים נהנו
מחיפוי אנשי המשטרה במקום,
בתקיפת תלמיד התי־

ריו•

בתמונה אפשר לראות מה
עוללו לנער ח׳אלד אל-עוברה.

אנו תובעים:
תוקם ועדה חקירה ציבורית
לבדיקת מעשי ההתעללות
בנער ח׳אלד
אל-עוברה !

הליגה לזכויות
האדם והאזרח

תל־אביב, ת״ד 14192

ייתן 3שעורים לדוגמא.

איפה הגברים סלם?
נותרו מספר מקו מו ת לגברים
לרווקיאדה שבוע של תענוגות ( )23.7 —30.7לגברים פנויים
25 פלוס ברווקיאדה בנווה אטיב.

המחיר 2600.— :ל״י ליחיד
(כולל הסעה הלוך ושוב מתל-אביב)

משרד ראשי להזמנות :״קל־תור״ ,תל־אכיב, אלנכי ,97
טל.287663 .
תל־אבים: גורדון ,28 טל : 222042 .אבן־גבירול ,140 טל.450359 .
חיפה: נורדאו .33 ירושלים: המלך ג׳ורג׳ ,23 טל .228258 .רמת־גן :
ביאליק ,56 טל .731773 .ראשץ־לציץ: רוטשילד ,37 טל.941526 .
רמלה: הרצל ,72 טל.965294 .

בעיות ולבטים
בחיי המין
מאת

תעשיין ואיש עסקים תושב־חוץ, ללא ילדים,

מחפש אשה הג ס ה להעניק לו יורש
האשה תזכה לתמורה כספית נאותה !

לפנות בכתב אל: ת.ד 30118 .תל־אביב.

הד״ר
רובקס המתנה היפה ביותר

א ר 1מ 1ר
ציפוי דל תו ת ו קי רו ת

מרדכי זידמן
הוצאת רשפים
מורלה חטפנזים המעוצבים כיצירת אומנות

מישגזט דיבה
(המשך מעמוד )39
השופטת: יאתר. מכיר יא:ת מלון ריביירה?
מנטש:
שמעתי ריביירה.
ליכליך: יהיר. לך חלק?
מנטש: לא, חביבי.
לי ב לי ך: שום דברי
מנטיט: לא ריביירה? אולי באיטליה!

׳מנטש: תראה ׳אני אגיד לך דבר, ש תדעו.
הזמינו אותי סמם־הכנסד, אחרי הכתבות
(של רן כיסלו בהארץ) ,הביאו
רישימד ,׳שיאני שותף בשמונים מיפעלים.
אחד־׳אחיד-אחד .׳אמרתי להם: תתנו חמש
לירות, ואני אתן את הכל ! מה שאני
אגיד זה שלי, השמונים !מתנה שלכם. שלוש
שנים עשו חקירות !

ל י מל י ד: תגיד, לי, מר צרפתי, יש לד
קשרים גם בדואר, טלפונים, במדור הטלפונים?
׳מנטש:

ליבליך: קשרים טובים י
,מנטש: כן.
השופטת: אם מישהו מצר. לקבל
טלפון, אתה יכול לעשות משהו בדואר
כדי להחיש קבילת טלפון?
מנטיט: לעשות טלפון מהר?
ליכלי ך: סידרת ׳איו לא סידרת טלפונים?
מנטש:
יכיול להיות• לא לקבל טלפונים,
להעתיק את הטלפון.
ליבליך: לימה עשו יאת זה בשבילך
במידור הטלפונים?
מנטש: גם אני עזרתי להם.
ליכליך: פר. עזרת להם?
טכטיט: היו לפעמים בבתים, איפה לא
נותנים השכנים לשים עמוד. הייתי הולך
לשכנע איותם ׳שזה חיובי ,׳וזה.
ל י 2ליד: רגע־רגע. היו שכנים שהתנגדו
שישימו עמוד?
מנט־ט: לפגי הדבר, ישנים.
ליכלין* :איך ידעת מזה?
מנט׳ט :׳מהדואר ביקשו פעם, פעמיים.
ליכליך: פנו אליך באופן רשמי?
מנטש: כן.
׳ליכליך: כתבו לך מיכתב?
מנטש: לא מיכתב.
ליבדיך: אני לא מבין. הדואר ליא
יכול ׳להשפיע, ואתר, יכול להשפיע?
מנטש: תשאיל ׳אותם.
לי כ לי ד: ל׳א, איני ׳שואל אותך.
מנטש: תתפלא!
ליכליך: איך ׳אתה יכול להשפיע על
אנשים ׳שיסכימו ׳לשים עמוד?
מ״טש: אלוהים עוזר לי !
ליכלי ך: אתה רק מדבר, ואלוהים עוזר?
מנמש:
בדיוק !
ליכליך :׳ומסכימים לעשיות את העמוד?
מנטש:
הנד, הסכימו, זר, גם פשע
מאורגן, זה?
ליבליך: רגע רגע, זר, יחליטו אחר־כך,
אתה רק תעשנה לשאלות.

ד חי פ ה
ל ר פיוו בי ץ .
ליכליך: זכור ילך ־שהיה סיכסוך עם
ימר יהושע רבינוביץ (אז סגן ראש עיריית
תיל־אביב) !
מנטש: כן.
ליסליך: על מד, היה הסיכסוך?
׳מנטיט: זה עניין ׳שלי ושלו. אתה צריך
לדעת זה?
ליכליך: כן. תספר לבית־המישפט
על מה היה הסיכסוך. זה לא היה עניין
שלך.
מנטש: בסדר. לספר?
ליבלין״ :כן, תספר.
מנטש: גם זיר, סיפור, יהיה ככה, הייתה
שריפה כאריאנ׳ה.
השופטת :׳שריפה במה?
מנטיט: במועדון אריאנה .׳שמה הכל
נהרס ,׳ורציו לשקם. אז רבינוביץ לא הסכים.
הוא אומר צריכים כביש בשביל
׳לנסוע ׳לאשדוד. יאז טוב, אבל אנשים רוצים
לעבוד.
השופטת: מה. רצו להרוס את המקום?
מנטש:
כן, לגמרי. אז דיברתי עם
אברהם עופר שיעזור .׳אברהם עופר אמר :
״מה פי תאום הוא ילא נותן לו? שיתן לו !״
אז ד,ם רביו שניהם. עופר ביקש מרבינו־

ביין. אז אחרי ׳שבוע שהיה בלי אריאנה,
באו ד,׳ביתד, עשרים ׳איש, באו הביתה, עישן
לי הפגינה. אנחנו ילדים עם מיישפחות.
באו שאני אלך ל׳ר׳אש־העיר, שיעשה. אז
הוא יאמר ל׳א, עוד פעם רבינוביץ. אז הם
עשו.
ה שו פטת: ימיה עשו?
מנט״ט: בנו.
ה שו פטת :׳בלי דישיון?
מנט״ט: בלי ר״שייון. כשגמרו, אז באתי,
דיברתי, אמירתי: עכשייו הם יבינו. אז הוא
אומר: חייבים לי ׳מאתיים אלף לירות,
שישלמו .׳אמרתי לו: עכשיו אין להם כסף,
היתד ,׳שריפה, יעשו •שטרות, אני מוכן אפולו
לתת ערבות. אומר לא, כסף מזומן. זה
היד, הסיכסוך. אני אמרתי לו. רבנו במילים.

טו פטת: מיד, היה הסוף?
8נטש: בסוף עשר שטרות, ואני נתתי
ערביות, ושילמו.
לי כ לי ד: וקיבלו רישיון?
מנטש: יכן.
ליב לי ד: בעניין הזה יישל קפה אריאנה,
לך אין שום עניין אישי?
מנ ט ש: שיום דבר.
ליבלין* :לא השקעה, לא הלוואה, לא
שום דבר?

מלטש: כן.
לי כ לי ך: כמה זימן אתה מכיר אותו?
מלטיט: שש ישנים.
ליבליך: איזה היכרות יש ביניכם,
בתור ימה אתה ׳מכיר אותו? בתור ידיד,
ביתור ׳א״ש־עסקים?
׳מלטש: כשהיכרתי אותו, ההא מכר
לי בשד.
השופטת: מר, ה־א היה קצב?
מלטש: קצב. כן. היה לי משימה עם
7,000 סטייקים, בקיסריה, ולא יכולתי
להשיג. אז פניתי אליו, והוא ׳נתן לי יחלק.
שלוש־ארבע פעמים ׳הירא עזר לי בפשר.
יש לו חנות.
השופטת: בכרמל?
מלטש: כן.
לישליך ; :איך ר,יכרית ׳אותו, דרך מי?
׳מלטש: מה זה איך?
ליבליך: מי הכיר לך אותו?
מלטש: בצלאל.
ליכלי ך: לאיזה ׳מטריות סיפק בשר?
השופטת: יתמיד למסיבות?
מלטש: מסיבות.
ליבליך: מסיביות רישמיוית באולמות,
או מסיכות שאתה ׳ערכית, או עזרת לערוך,
למישהו?
מלטיט: לא, זד, היד, לאל על, מתי

מנטש עם פרס (כתמונה)
״דחפת אותו 7תפסת אותו בגרון?״
מנטיט: לא.
ל״-ליך: בכל הפעולה הזאת, לא קיבלת
בשביל זה תי־שליום?
מנטיט :׳אני עם בעל אריאנה חברים
מגן־ילדים ביחד, בסלוניקי.
ליבליך: עכשיו, אם מר ריבינוביץ
היד, לך יותיר ׳מיסיכסוך מילים, אתר, תפסת
אותו, זה נכון?
מלט ש: כן• ילא ׳נתתי לו ללכת. אמרתי
ליו: תענה לי קודם.
וליבליך: דחפת אותו?
מנ ט ש: מיקרה סוציאלי !
ליכ לי ד: תפסת ׳איותו ׳בגרון?
מלטש: לא בגרון.
ליבליך: פה בחזיה דחפת איותו?
מנ טי ט: אמדתי לו ככה, אם יבוא פילץ
יש לך זמן. אם יש לד זמן בשביל פילץ,
שיהיה לך זמן בשביל עשרים מיישפחות,
אמרתי לו. אמרתי ליו: לא תצא מפה.

׳מלטיט: יאפשר לגמור היום?
ה שו פטת: אתה ירוצה לינוח, אתה
עייף? נעשה עכשיו את ההפסקה, אתה
תנוח, ואדון ׳לי׳ביליו ירכז את השאלות שלו.
מל ט ש: אולי ׳איי אבוא מחר?
ה שו פטת: לא לא, אתה ׳תבוא עכשיו
ונגמור, יותר ׳כדאי ׳לגמור.
מנ ט ש: זה חביבי, סיפורים בלי סוף !
ליבליך: מעניינים הסיפורים.

טיק, ל ־ סססד איש ליכליך: מר צרפתי, איתר, מכיר את
רחמים אד,רוני ז

שחזיר אברבנאל י. אז פה היו צריכים
8,000 סטייקים. אז איני הזמנתי בכמה מקומות,
שניים-ש׳ליושה מקומות. למה עשיתי
חשבון, יכול ׳ליהיוית שיהיה טנצץ• אצל
מישהו. אני הזמנתי 8,000 פיתות. לא הזמנתי
מקום אחד. יכול להיות שריפה אותו
לילה ,׳אני הרום.
השופטת: מי ביקש אותך לעתך את
המסיבה בשביל אל על?
מלטש: בן־ארי.
השופטת: וזה עשו בקיסריה, איפה?
מלטש ! :באמפיתיאטרון 7,000 איש.
׳במשך ישעה ׳ורבע הייתי ציריך יליתית 7,000
סטייקים על הגריל.

ולא מתעסק בסמים ולא בחשיש, זה הכל
סיפורים.
לירליף: אז נלך קדימה. אתה זוכר
שד,׳יה ׳מיקרה יאחד, יותר מאוחר ,׳בחיטה...
מלטש: נכון.
ליכליך: הביאו איזה בחורה לחיפה.
נהג מונית.
מלטש: נכון.
ליכליך: יושם כן עצרו אותך?
מלטש: ילא עצרו אותי. אתר, רוצה
לספר את הסיפור?
לייבליך: כן ,׳תספר את הסיפור.
מלטש: זה ׳מעניין.
.השופטת: ימה היה הסיפור? בקיצור,
אדון צירפתי!
מלטש: לא זה לא קיצור, זה חמישה
רגעים.
השופטת: תעשיה יאת זה בשלושה.
מלטש: יום יאחד בא חבר הביתה, אומר
לי :״מנטש, צילצלו מחיפה, יש אחד מוג-
רבי, בשכונה, אני הייתי גיר ברחוב עליה,
הוא בלע כפיית.״ ׳אומר :״אם ילא תבוא
לחיפה, לתת ערביות, יאז הוא...״
,׳השופטת: בבית־המעצר הוא בלע
כפיית?
׳מלטש: כן. אז באתי לחיפה, לשופט,
שאלתי אותו :״׳סד, העניין?״ הוא אומר :
״עצרו אותנו על איומים.״ השיני שהוא
,איים.
היה לו תפרה ,׳שהוא רצה להרוג אותה,
היא היתר, פרוצה.
נוסעים הביתה. אומר ילי השיני :״אתה
מוברח לבוא לדיבר ׳איתר״ אני רוצה לד,יתחתן
אייתה.״ ׳אמרתי :״נבוא ל׳תל־אביב
ונסדר את העניין.״ ׳אומר :״אבא שלי יקנה
לי מונית, יקינד, לי דירה, אני אוהב אותר.,״
אחרי !שנסענו ישני קילומטר בכ׳וח, הוא
אומר :״אתה מוכרח לחזור.״ בסדר. באתי
אליה חביתה ,׳איפה הבית ,׳אמדתי: אל
תיכנסו. נכנסתי בפנים. היא היתד, שמה,
הכירה אותי, אמרתי :״בואי, ירוצה לדיבר
עם החורים.״
ושביו ישם ההורים ׳ואמרתי לאימא :״׳תראה,
אני באתי פה, לא רציתי לבוא. זד,
צברני נישבע שירוצה יאת סימה להתחתן,
וההורים יעזרו לו, יחזור למוטב.״ אמרתי :
״אני גם לי יש בת בגיל שלך, איי לא רוצה
רע שלך. תשבו פה, אני אבוא לתל-אביב,
׳אני אברר אם זו האמת, אם ההורים שלו
יעזרו לו, ויעבוד ׳ויקנו לו דירה. אני אצל צל.
אם הם באים סד, להפריע, תצלצלי
אלי.״ ונסעתי.
׳השופטת: למה קראו לך, בכל העניין
הזה?
׳מלטש: אחר-כך קראו ׳אותי בחיפה.
דחוף סחיטה, שיאני איימתי ילה, שאני
אמרתי שאתה מוכרח לחזור לעבוד סתור
זונה בשביליו. אני אמרתי :״׳אני אגיד לך,
אין לי ילדים?״ הזמינו אותי שימה, אפילו
לא נתתי !חקירה ,׳והלכתי. לא ראו אותי
יותר.
,לובלין״ :קודם כל, למר, קראו לך?
השופטת: למה ביקשו אותך אדון
צרפתי ,׳להתערב בכל ׳העניין הזה? אתה
לא חיברת, לא את הבחור...
מלטש: לא. היגרתי מהשכונה.
השופטת: את •הבהיר ד,יכרית ׳מהש כונה?

ט ש: גט את הבחורה היכרתי.

1י 1

ליכלי ך: אתה זוכר ושאתה נעצרת פעם
ב־ ,1950 בקשר עם עניין סמים.
מלטש: אני?
לי כ לי ך: כן.
מלטש: לא נכון.
ה שו פטת: בכלל נעצרת אי־פעם?
׳מלטיט: לא, אף פעם בחיים.
ליפלין״ :אף פעם ל׳א ׳נעצרת? יזה היה,
אני אגיד ילך ימה זה היה. זה היה פרשה
שיל הברחת סמים דרך נימל יפו, והקצין
שיטייניבירג המינוח עצר אותך. חכה רגע,
תישמע, איחר־כך תעייה .׳והקצין קנר שיחרר
אותך...
מל ט ש: אותי לא עצרו אף פעם. ואף
פעם ילא היה לי עם המי׳שטרה עניינים,

ליבליך: זה לא נכון ששליחו קצין
מתל־אביב לשחרר אותך?
מלטיט: לא לשחרר. אני אמירתי: אני
לא הולך לביד. באתי פד, למישטרה, אז
נתנו לי קצין, אמר , :אתה ׳תיקח אותו
לשמה, ותחזור.
ליבליך: בא אי,תך קצין לחיפה?
מלטש: כן, והחזיר אותי.
ליג לי ך: נכון שהוו שם טביעות־אצ־בעיות
שלך?
מלטש: לא יודע.
ליבליך: בחיפה, בקשר עם העניין הזה,
ללחו ממך טביעות אצבעות?
שנטש: לא, לא חושב.
לי בלי״ :והקצין הזד׳ ביקש וקיבל שם
את טביעות־האצבעיות?
מלטש: יל,א, נכון. הוא קיבל הודאית
ממיר פלג, ,אמר ליו: תביא אותו, והחזיר
׳אותו. זה עלילה.
ליסליך: להביא ׳אותך לחיפה?
מלטש :׳ולהחזיר אותי.
ליבליך :׳שלא יעצרו ׳אותך, זיד. נכון?
מלטש: זה עלילה. אני אגיד לבחורה
תלך לעבוד בזנות? בשביל מישהו?

* הקברניט עודד אברבנאל, טייס המטוס
שנחטף לאלג׳יריה.

(המשך בעמוד )42

י 3ו ר סי מ ה
ה פ רו צ ה

(אחרי שהעד נחי,ר אם הוא מכיר שורה
של אנשים ):

מ״שפנו דזם!

טיולים

אירופה
1ארצותהב רי ת

למזרח הדחוק

צ עי רי ם
רקמ פינג ״

(המשך מעמוד )41
כהן: בסוד !ביזתחהמי!שפט, אולי אפשר
דקה.
׳ ה שו פטת: כן, מר כהן, אני מסכימה
איתך.
כ הן: תיארתי לעצמי, היותי משוכנע
ושביי׳תחחמיישפט ל;א יפרש את זה כחולשה,
ישאוסט־ ׳מתנגדים. אני בכל פעם חשבתי:
חנה עוד רגע, יעוד רגע, יש יפה נושא מעניין
נוסף. אני סיפרתי יכל הזמן שההגנה
טוענת: ייש פה שתי דמויות, זה ׳אושרי
ורחמים, שאותם רוצים לקשור לתובע.
אני ׳שומע ׳עבשיייו לפחות 18 שמות נ ר
ספים, שאינני ייודע יאם העד חזה מכיר
!אותם או לא מכיר אותם. מה זה רלוונטי
למי׳שפט י
השופטת :׳אני סומכות על פרקליטי
ההגנה שהם יסבירו לנו בקרוב.
ליבליך ג בתביעה של חברי יש שלושה
דברים. ואחד מהם זה סמים, אחד מהם
זד. יהלומים, יאחד מהם זה פשע מאורגן.
זה בסעיף ׳שלושה סיפרשת התביעה שלל.
זה מופיע •בכתבות #שהן נושא. המ״שפט
הזה.
השופטת: כחסד. אחת.
ליבליך: בכתבה הזאת זה מופיע. זד.
חלק מהדבר ׳שאנחנו צריכים להתגונן עליו.
כ הן: האם חברי המלומד אינו חושב
שביגילל זר. מיוחד !תמיד להזכיר כל
פרשת *הלומים וסמים במדינת־יישראל?
ליכלייך ג ידובר על פשע מאורגן.
כ הן: זה מד, שקורה פה בדיוק.
לייגלין* נ בתביעה ׳שילך כיתוב, אם אתה
מוותר יעל זה...
כ הן: אם אתה ׳שואל את העד על שאלות,
שאפילו לא מתייחסות לקירב׳ת זד
׳תאריכים הרלוונטיים...
ליכליך: אני אקצר.

אלו הי ו ערבויו ת
לי כ לי ך: מיסעדיה ציון אתה מכיר ו
מג ט ש: מכיר.
ליבליך: היא בכרם י
מגטש: כן.
.ליגכליך 1שייכת לטי יי
מנ ט ש: לציון.
ליכ לי דזצ*זן לוי ז
מנ ט ש: כן.
לייכליך: אין לד חלק במיסעדה?
מנ ט ש: לא. יאבל ייש לי שמה כיבוד.
לי כ לי ך: בבל מקום.
מנמשג עזרתי לו חרבה.
ליסליך נ עזרת לו סמר. י
׳מנט ש: מיה סיכסוך במישפחה, אני
התערבתי !פלי עורך־דין, בדי מ״שפטים.
הם לא ׳שוכחים. לאי אבא שלו ולא הוא.
ליכלי ך: לא עזרת לו שום דבר ב־בספים

מנ ט ש: לא.
ליכלין* :הלוואות, ערבויות?
מג ט ש: ערבויות כן.
ה שו פטתג בל הערבויות שאתה מספר,
תמיד נתת בחינם ז
׳מנט ש: כן. אם. אני ׳אמרתי בשבועה,
זה בחינם. אף פעם בחיים ׳שלי לא נגעתי.
יש ליי סיפוק.
׳ ה שו פטת: זה לא קצת מסוכן, לתת
פל-יכך הרבה ערבויות?
׳מנט ש: מה יכולים?
!ה שופטת: יבולים לא לשלם ,׳ואתה
תשלם.
מנטש: אז אלוהים גידול. מה אני
אעשה?

!!ער מנטשיי
עו ר ך ־ ה דין

מורל ה
הסע טים המעוצב*ס ביצירינ *וממת

א ר 1711ר
צפוי דלתות וקירות

התחלנו לעבודה. אמרו הקבלנים של הסחורה:
פה לא בית־ספר ; פה אי-אפשר
ללמוד. אתם, סלוניקאים, יש לכם כוח,
אבל לא פה. בנמל תעבדו סבלות. אחרי
חמישה רגעים בא קבלן ערבי על סוס,
שיכור, ירד מהסוס, שואל מה קרה, אומר :
באו יהודים לעבוד.
הי טו פטת: זה לא מצא חן בעיניו?
מג ט ש: לא מצא חן בעיניו. הוא אומר:
תעל, מוחמד! קח את הארגז ליהודים,
כדי להראות להם אז בא ערבי
כמו גורילה, שם את הראש, הרים את
הארגז...
״ ה שו פטת: טוב. אנחנו לא מוכרחים
את כל זה, מ־.35

( ח קי רהנג די ת של
ג ב רי אל כ הן ) :
ה שו פטת: מתי אתה עלית ארצה?
מנטש: בסוף .35
ה שו פטת: יחד עם עוד הרבה עולים
מסלוניקי?
מנטש: כן.
ה שו פטת: התחלתם לעבוד בנמל
תל־אביב?
מנטש: לא, עליתי ב־ 35 לבד, גירשו
אותי, האנגלים, מהאוניה, לא נתנו לי
לרדת. באתי לסלוניקי, החלפתי את המיש־פחה,
המישפחה שלי לא צרפתי, החלפתי
את המישפחה בשביל לבוא הנה. באנו
ב־ .35ב־ 35 נכנסנו לנמל, לעבוד ביפו.
שמה לקחו אותנו בשביל הפרי. אני הייתי
חלש, אז נכנסנו לעבוד, לקחו אותי בכוח,

אלף עצים ביער היישוב
כהן: אל תתעכב על כל פרשיה. זה
עשיתם.
ה שו פטת: תפסתם את עבודת הסבלות
בנמל?
מג ט ש: אנ הרמתי את הארגז גם כן,
נשארנו לעבוד.
השופטת: כל הכבוד.
כהן: אחרי זה עשיתם את כל העבודה
בנמל י
מ 3ט ש: משם באנו לנמל תל־אביב,
במאורעות.
כ הן: בזמן המאורעות, מה עשיתם?
מנ ט ש: עבדנו בנמל תל־אביב.
ה שו פטת: אתה באת יחד עם קבוצה
של אנשים מסלוניקי?
מנ ט ש: באתי עם מישפחה.
ה שו פטת: אבל אנשים שעבדו בנמל
זד, לא רק המישפחה שלך.
מנ ט ש: לא, ד,רבד,־הרבה. היו חמישים
איש.
ה שו פטת: וכך זה התחיל?
מנטש: כן.
ה שו פטת: ואתה, באופן טבעי, היית
בראש של הקבוצה הזאת?
מנ ט ש: לא. כשבאנו לנמל תל־אביב,
אני יצאתי למחסני־ערובה, עצמון, זה
בגני־התערוכה, היו מחסנים, אז התחילו
לפתח את המחסנים. אני לקחתי, שבע
איש היינו, עזבנו את הנמל, נכנסנו לעבוד
במחסנים, בתנאי שאחרי ארבע יש
לנו זכות לעבוד בנמל בקבלנות. ונשארתי
במחסני-ערובד, כל הזמן.
ה שו פטת: בן כמה היית כשעלית
לארץ?
מנטש .17 :
כ הן: לאחר מכן, התאחדות עולי
סלוניקי נטעה על שמך...
מג ט ש: לא, העולים.
כהן: העולים נטעו על שך אלף עצים
ביער הישוב?
מנ ט ש: נכון. יש חורשה על שם
מנטש.
(בהמשך החקירה הנגדית נגולה עבודתו
הציבנרית הנרחבת של מנטש. הנא
טען שאחרי הכתבות של רן כיסלנ ב־הארץ
הוא ״נשבר״ ונטש את מרבית
פעילותו הציבורית).

מהנעשהעה״קטני״
מדי קיץ צפה ועולה השאלה
ע״י זוגות הורים מתלבטים.
״מה לעשות עם ה״קטנים״ בחופש
הגדול ז מי שאינם מתלבטים
כלל, הם אותם הורים שבשנים
עברו נהגו לשלוח את ילדיהם
לקייטנות ״נוה־נופש״ ,ב־
״כפר־שמריהו״ וב״מקווה־ישר־אל״
בחולון .״כבר כמה חודשים
לפני תחילת החופש הגדול מנדנדים
לי הילדים שארשום אותם
גם השנה לקייטנת, נוה־נופש,״,
אומרת אחת האמהות.
נפגשתי עם המורה הוותיק —
יגאל גלפנד שהוא ממנהליה של
קייטנות ״נוה־נופש״ (שותפו
אהרון מתתיהו עסוק בשטח).
מייד היה ברור לי שיש כאן
עסק עם ״גבר לעניין״ ,אחראי,
רציני מאוד שאיכפת לו מה ילדים.
לדברי
יגאל :״קייטנה אינה

11£ס א 0ק
נחמד שם ב״פונדי״ שבתל־אביב
הקטנה. אתה יושב לך מבסוט,
נהנה מהמוסיקה, מהאווירה של
הנמל והמסעדות מסביב וכמובן
מהאוכל.
ה״פונדי״ מוגש לך לשולחן כשהאש
בוערת מלמט!? .וזה רומנטי,
וזה ״מדליק״ ,וזה מעורר את
מיצי העיכול לפעול בקצב
מטורף !
כאן נכנס הפה לפעולה. ובין יאם
הזמנת ״פונדי״ גבינה או ״פונ־די״
בשר מובטחת ילך חוויה
גסטרונומית משגעת. אתה מלקק
יאת השפתיים אחרי כל ״בליעה״ !
אם ה״ 1311£א £ 0״ ״גדול״ עליך
אתה יכול ליהנות ממבחר הנקניקים,
גבינות, פנקייקים ויין.
מה זה ״פונדי״ בעצם? מאכל
שווייצי מטריף י צורת בילוי
חדשה ומרעננת? או אולי שניהם
ביחד 1קצת קשה להסביר. כדאי
פשוט לקחת את האשה, החתיכה,
ולבוא ל״פונדי״ בכל ימות השבוע
(ימי סוף שבוע מלאים
עד אפס מקום) ,להתרשם וליהנות
מערב ״טעים״ ו״מעורר״.
״פונדי״ — רח׳ יורדי הסירה 6
(כניסה לשער הנמל הישן.

עניין של שבועיים־שלושה בחופש״
,אלא עסק רציני ׳הרבה
יותר. ולכן, מתחילים ב״נוה־נופש״
לתכנן את עונת הקייטנות
כבר בחודש ינואר.
המדריכים ב״נוה־נופש״ נבחרים
׳בקפידה רבה. כולם עוברים
הכשרה מיוחדת לפני תחילת
הקייטנה.
הקו המנחה את מנהלי הקייטנה
הוא לאפשר לילדים מגוון פעולות
רחב. לכן, גם ב״כפר־שמריהו״
וגם ב״מקווה־ישראל״
מועסקים הילדים בחוגים למלאכת
יד (חומרים בלתי מוגבלים),
ספורט, רכיבה על סוסים, חוגים
לדרמה, ריקודי עם, שירים, סרט
פעם בשבוע, טיול באולינג
(בכפר־שמריהו) ועוד. העיסוק
בחוגים אינו שרירותי וילד אשר
נפשו חפצה לרכב על סוסים
יותר מאשר לעסוק במלאכת יד

יכול לעשות זאת (רכיבה יעל
סוסים מתבצעת רק עם מדריך
צמוד, אלא אם כן ההורים
׳אישרו אחרת).
ב״כפר־שמריהו״ מקבלים הילדים
פעמיים בשבוע בריכה (חצי שעה

עד שעה כל פעם) ופעמיים ב שבוע
ים. ב״מקווה־ישראל״ נהנים
הילדים מבריכה בלבד (3—4
פעמיים) ומאפשרות ללמוד שהיה
בבריכה.
הילדים מחולקים לפי קבוצות

להתגורר בחרבה!
כבר לפני מאות בשנים אמרו
חז״לינו היקרים ש״האדם ניכר
במעונו״ .אין ספק שאחד המרכיבים
החשובים במעון היא
צורתו החיצונית — החצר, הכניסה,
וחזות הבית.
בין אם גרים בווילה, קוטג׳ ,או
בית משותף, נעים שלבית תהיה
״צורה״ .לצערינו הרב עד לפני
זמן לא רב הוזנח בארצנו הנושא
של חזיתות הבתים והדבר התבטא
בצורתם העלובה.
חברת ״הצמח״ מיסודם של כמה
קיבוצניקים (מיל ,).שמה לה
למטרה להציע את שירותיה
בגינון מחדש, רצוף ושיפור
חזיתות הבתים של הציבור ה רחב.
חברת
״הצמח״ לומאחוריה עבו דות
רביות כמו — עיצוב דיזנגוף

סנטר ובתי־מילון, פארקים ציבו ריים
ועשרות בתים פרטיים.
מבצעת כל עבודה בצורה מדעית.
אדריכלי. הצמרת שלה
יעצבו תוכנית אשר תפיק את
המקסימום הניתן מהתקציב אותו
מוכנים דיירי הבית להשקיע.
ואח״ב — תתבצע העבודה בהשגחתם
הישירה של מנהלי החברה
(הקיבוצניקים מיל .).כל עבודה
מתבצעת בקפדנות רבה ואין
חשש לעבודה ״ערבית״ רחמנא
ליצלן.
חברת ״הצמח״ מציעה כאמור
את שירותיה הן לבתים פרטיים
והן למוסדות ציבור — עיריות,
בתי־ספר וכר, ולבתי־עסק, כמו
— מסעדות, בתי־קולנוע ועוד.
החברה מספקת גם צמחי בית
בכמויות גדולות.
חברת ״הצמח״ — מושב גני־עם
— דואר הוד־השרון. טלפונים :
— 052—27514 ביום.
— 03—731626 בערב.
— 30—280287 בערב.
בחופש גיל מ־ .14—5בגילאים 5—7לכל
8עד 12 ילדים — מדריך. בגילאים
הבוגרים עד 16 ילדים בקבוצה,
כשלכל קבוצה המדרי כים
והמרכזים משלה.
׳־• מחיר הקייטנה כולל גם
ארוחת .10 המורכבת משקית
שתיה ׳ועוגת שמרים ענקית
(שתיה ׳חופשית של לימונדה
מוצעת לילדים הקטנים).
י• האיסוף וההחזרה לקייטנות
נעשים מתחנות הסעה קבועות
בקרבת מקום מגורים. האיסוף
מתחיל ב־ 7.30 בבוקר כשב־8.15
כבר נשמע צוחק הילדים המשח קים
בקייטנות. האיסוף מתבצע
על־ידי אוטובוסים, טיוליות ומוניות
בהתאם למרחק המקום
והגישה אליו. המדריכים נמצאים
עם הילדים הן באיסוף והן
בהחזרה.
הפעילות נפסקת בשעה אחת

הגדודי
( )1.00 כשהילד הרחוק ביותר
שב לביתו עד לפני 2.00 בצרי־ריים
(ביום שישי שעה קודם).
ההרשמה פתוחה לאנשים בודדים
׳ולוועדי עובדים במפעלים ה־מעוניינים
לשלוח קבוצות של
ילדי עובדים (למפעלים מוענקת
הנחה).
9״נוה־נופש״ מקיימת גם פני־מיה
בטבעון במחזורים של 10
ימים.
!• כל הקייטנות מאובטחות
ע״י שוטרים ׳ושומרים מוסמכים
ואחראים.
המחזור השני בקייטנות ״כפר־שמריהו״
ו״מקווה־ישראל״ מתחיל
ב־ 24.7.78 ומסתיים ב־11.8
(שלושה שבועות פחות יום
אחד) כשההרשמה למחזור השני
נמשכת — פרטים בטלפונים :
937742 ,793550 ,794883 ובקיי־טנות
עצמן.

מססדת־דגים ־ המרפסת !
כן רבותי, כבר אין צורך לנסוע
לאירופה יותר על מנת ליהנות
ממאכל דגים אמיתי, עם פתיחתה
של מסעדת־דגים — המרפסת.
לפני כמה שבועות זכו חובבי
הדגים הישראלים למסעדה כל בבם.
המסעדה
ממוקמת במקום ה אידיאלי
ממש למסעדת דגים —
מעיי המרינה כשהוא צופה לעבר
בתי המלון הגדולים ויפו העתיקה.
הרוח הנעימה הנושבת מהים
הנמצא בדיוק מתחתיה הופכת
את הישיבה במקום לחוויה.
המסעדה מקושטת בסגנון ״דייגי״
אשר עוצב בטוב טעם ממש.
לאחר שהתיישבת והריר התחיל
לנזול אפשר להתחיל לחנות
מהתפריט העשיר.
כמנה ראשונה ניתן להזמין —
״אספרגוס״ ,״קלמרי״ ,״ארטישוק״
בצורות שונות, סלט של
הבית עם רוטב מ״וחד או פלאטה
מיוחדת של פירות־ים המכילה :
״שרימפס רבייטה״ ,״שרימפס

מנייר״ ,״שרימפס מוקרם עם
גבינה״ וכד׳*
לאחר ש״התחממנו״ במניה הראשונה
והרטבנו גרוננו ביין מוב חר
כדאי לעמוד על ה״פיתויים״
שמציעה המנה השניה — .דג
( £ 0 שמך) ברוטב שקדים,
ה״לוקוס״ ברוטב חרדל,
דג ״טבריני״ ברוטב יין או
ה״בורי״ עם פטריות ועוד כהנא
וכהנא מיני דגים לרוב. לקינוח
מומלצים ׳במיוחד :״הפרפה״ שו־
.קולד וה״אפרסק — מסעדג״.
את המרפסת הענקית במקום
אפשר להזמין באמצע השבוע
לאירועים כמו חתיונוח, מסיבות
קוקטייל ותצוגות אופנה תחת
כיפת השמים. בכל ׳אירוע כזה
מציע המקום מזנון עשיר (10
סוגי בשרים) ,משקאות חופשי
ועוד.
מסעדת־דגים — המרפסת — מעל
המרינה ת״א !

להתראות,
ובתיאבון

גם אתה יכול לזכות ב״טזד דה פתס
אפני ״ראלי״ זכו במקום הראשון בתחרות המפורסמת

יום של כיו במאיולנד!
אם אתם רוצים לבלות יום נהדר
עם המשפחה והילדים — בואו
לכל־בו שלום. אתם יכולים
להתחיל את הבילוי בקניות בבית
הכל־בו הגדול והמוביל בישראל,
׳ולהמשיכו בעליה במעלית הזכוכית
למצפה־שלום. לאחר שהת־רשמתם
מהנוף הנפלא, ביקור

במוזיאון השעוה חובה — המוזיאון
מציג דמויות ואירועים
מראשית ההתיישבות ועד היום.
אך האטרקציה האמיתית לילדים
( )3—15 ולהורים היא הביקור
במאירלנד — עיר השעשועים
לכל המשפחה. י
מאחר והכניסה לעיר חופשית
לכל, כל שעליכם לעשות הוא
לקחת את ״הקטנים״ ולהסתובב
בין המתקנים ה״מפתים״ — חוות
הסוסים של הדוד משה, העיר
המיניאטורית שושן ה״עלי־סע״,
רכבת העמק, מיני מכוניות ועוד
הפתעות.
אם לא תבקרו השנה עם ילדיכם
ב״דיסנילנד״ קחו אותם ל־
״מאירלנד׳.
מאירלנד פתוח כל יום —21.00
.9.00 בימי ו׳ .9.00—14.00ב־מוצ״ש
— 22.00 מצאת השבת.

כן, למי שאינו יודע עדיין אז
כוכב הספורט דיטריק מוראו זכה
במקום הראשון ב״טור דה־פראנס״
האחרון כשהוא רכוב
על גבי אופני ״ראלי״.
ובעצם ׳אין זה פלא. טבעי הדבר
שרוכב האפניים הטוב כעולם
יהיה רכוב על גבי האפניים
חטוכות כעולם. על מנת להצליח
ב״טור דה־פראנס״ זקוק הרוכב
לאפניים נוחיות, אמינות, חזקות
ומהירות מאוד. אין ספק שהציון
של אפני ״ראלי״ בכל אהד
מהתחומים הנ״ל הוא .10
אך גם אם אינך חושב לזכות
ב״טור דה־פראנס״ ואתה מעוניין
בזוג אפניים לטיפוח הכושר
הגופני, לבריאות (לפי המלצת
רופא) ,למתנה ליילד או סתם
להנאה כדאי לך לרכוש זיוג
אפני ״ראלי״ .נכון אפני ״ראלי״
יקרות יותר מזוג אפניים רגיל.
אך כלום אין זה עדיף לשלם
כמה מאות לירות יותר מאשר
לשוב כעבור כמה שבועות לחנות
עם אפניים מתפרקות 11 וכאן
המקום לאזהרה. בגלל הוותק
הרב של חב׳ ״ראלי״ (למעלה
מ־ 100 שנים) בייצור אפניים

נוהגים יצרנים רבים, במיוחד
מ״טאיוון״ שבמזרח הרחוק, לחקות
את אפני ״ראלי״ ולרשום
על גבי האפניים שמות המזכירים
דגמים של ״ראלי״ כמו ה־
.01-[0 11 המדובר בעיקר
באפני 3מהלכים (ולא 10 מהלכים)
שהם קלים יותר לחיקוי.
לכן״ בבואכם לקנות אפניים
הימנעו מקניית — ״אפני ראלי
זולים, במיוחד בשבילך אדוני״.
מיבחר הדגמים שמציעה חברת
״ראלי״ הוא עשיר !ומיועד לכל
יאחד כמעט.
!• לתושבי ירושלים וחיפה —
אפני 10 מהלכים המיועדים
במיוחד לעליות. ד,־ 5 € 0 1 0
וה־£ם?£־ 0ז 0 שני הזו גות
חזקים ונוחים במיוחד.

!• לתושבי ת״א והמשור אפי
ניים נוחות מאוד עם אפשרויות
להגיע למהירויות גבוהות. ה־

בעלי 3מהלכים. מעניקות לך
נוחות ומהירות של ספורטאי.
!• ולנוער ! כאן מתבטא מיטב

התיכנון והידע של ״ראלי״ דגמי
3המהלכים ה 11-ס 0£1נה־
0£ 1£1 כבר עשו לעצמך
שם ברחבי העולם. ה0 £ [0 -־
הם בעלי כסא עם קפי צים
טלסקופיים. גלגל אחורי
גבוה ׳והם נוחים מאוד לרכיבה.
ה־ 0£1£ ׳ 1׳£11 בנוי במיוחד נגד
תנודות עם כדון צמוד.
ב״ראלי״ ממליצים לרכב על
אפניים החל מגיל .4ולשם כך
תיכננו במיוחד את אפני ה־

\ .8׳1׳ £ 1 £ .אלו אפניים ללא
מהלכים, קטנות עם מעצורי רגל
!ומותאמות במיוחד לגילאי .4—9
י• רעיון חדש שיל ״ראלי״ אלה
הם אפני ד,־ 0זל] 1ס ,£ 0 £זוג
אפניים משפחתי בעל 3מהלכים
אשר ניתן לקפלן ולהכניסן ישר
למכונית !
את אפני ״ראלי״ מייבאת בארץ
מזה 45 שנה החברה הוותיקה
״טכניקה״ י. בוקשטיין בע״מ
(רה׳ רמבם 22ת״א) וההפצה
נעשית ע״י מ. מצמן, דרך פ״ת
,112ת״א, טל .251789 :

שמו?! סרטים המובע ה אחרון
בחודש נובמבר ,1976 החליטה להקת־הקצב
הלהקה, שהגיע הזמן לערוך את
ההופעה האחרונה בפני הקהל 17 .שנים
ניגנו בצותא, היו לחלק בלתי־נפרד מעולם
הפופ האמריקאי ותרמו רבות להחדרת
ערכיו לחיי היום־יום. הם הספיקו להופיע
עם בוב דילאן, ועם הרבה אמנים אחרים
ובשבע השנים האחרונות הופיעו לא רק
כלהקה מלווה, אלא גם כלהקה סולנית.
הם היו חלוצים בסיגנונות מוסיקליים וב־סיגנונות
חיים, עד שהרגישו שמיצו את
עצמם עד תום.
״היינו בכל מקום שלוש פעמים. עשינו
כל דבר שלוש פעמים. אילו היינו ממשיכים
יחד, היה יכול להיות רק גורם אחד
לכך: כסף. אך גורם זה לא היה אף פעם
קביל אצלנו,״ הסביר רובי רוברטסון, שהוא
דובר החמישה .״נסינו להבין את הרגשת
הריקנות שירדה עלינו, פנינו אפילו
לאסטרולוגים ולאנשי דת. אבל מכל מה
שנאמר לנו הסקנו רק מסקנה אחת :
הגיע הזמן לסיים.״
ההופעה האחרונה נערכה באולם וינט־ולגד
בסן־פרנציסקו, שבו הם החלו את
דרכם. הזמנות שוגרו לכל החברים —
בוב דילאן וג׳וני מיצ׳ל, פול באטרפילד
ואריק קלאפטון, ניל דיאמונד וניל יאנג,
רינגו סטאר וואן מוריסון, אמילו הא־

ה״להקה״ ׳מבצעת את ה״וואלס האחרון״ ב״מופע האחרון״
״ניסינו להבין את הרגשת הריקנות״
ריס ומאדי ואטרס, ועוד. כולם התייצבו,
מוכנים ליטול חלק בקונצרט ולהיפרד
בדרך זו מהלהקה. וכך, מה שצריך היה

להיות מופע חגיגי פרטי של להקת־קצב,
הפך לטכס סיום של תקופה, שחתם עידן
פופ שלם שהלך לעולמו.

ש לו ש ה דו רו ח יצ אניו ת

^ אשר הציג מרטין סקורסזה, לפני
* שנתיים, יצאנית בת 13 בסירטו נהג
מונית, עצרו הצופים בפסטיבל קאן את
נשימתם לנוכח ההעזה. שלא לדבר על
ארצות־הברית, שם עורר העניין סערת-
רוחות, לא בגלל מד, שראו בסרט —
מבחינה חזותית היה סקורסזד, דווקא צנוע
למדי — אלא בעיקר בשל הדברים ש הושמו
בפיה של העלמה הצעירה. הוויכוחים
רק סייעו כמובן להצלחת הסרט,
ובעיקר לקאריירה של הנערה הצעירה,
שהפכה בינתיים מפורסמת מאד. שמה :
ג׳ודי פוסטר.
אלא שסקורסזה, צאצא למישפחה מחמירה
ממוצא איטלקי, לא יכול להעלות
בדעתו מהו דקאדנם אמיתי. האמריק אים.
מטיבם, תמימים מדי לצורך זה. לשם
כך היה צריך להביא מאירופה במאי כמו
לואי מאל, שכבר הספיק להדהים את
הצופים בכל מיני מחזות חסרי־תקדים
כגון מישגל ארוך־נגן בהנאהבים, שהפך
בשעתו את ז׳אן מורו משחקנית דרמא־תית
מעולה לסמל־מין, או יחסים אינטימיים
בין אם לבנה בהלחישה שבלב, ש החזיר
את לאה מאסארי לזרקורים אחרי
תקופת פרישה ארוכה.
לואי מאל, מחלוצי הגל החדש בצרפת,
שנדד עם מצלמתו בעולם (סידטו הראשון
היה עולם הדמתה שביים עבור
קלהו .,ואחד מסרטיו המפורסמים ביותר

הוא כלכותה, שש שעות תעודיות על
הודו) ,התפעל מספר שנקלע לידיו, ה משחזר
את ימי תחילת המאה בניו־אור־לינס,
שהיתה עדיין ערש החטא בדרום
ארצות־הברית. מה שמצא חן בעיניו במ יוחד
בספר, שהוא סידרה של ראיונות עם
שרידי אותה התקופה, היה פרק ששמו
ויולט, והמספר על יצאנית בת ,12 בת
ליצאנית ונכדה של יצאנית. היא נולדה
בבית־בושת, חיה בו כל חייה, והיא כולה
תערובת מוזרה ומרתקת של תום ילדותי
וחטא קדמון. סיפור זה הפך בסופו של
דבר לסרט ששמו ילדה חמודה.
רצינות בוגרת
אל הוגפתה לשיחזור התקופה, עניין
ו שבו הוא מצטיין במיוחד(לראייה, שנות
החמישים המשוחזרות בהלחישה שבלב
או ימי הכיבוש הנאצי בלאקומב לומיין).
הבעייה הגדולה שניצבה בפניו היתד, שונה:
היכן ימצא ילדה שתוכל להיראות
תמימה ומפוכחת, בעלת גוף בוסר ופנים
בשלות, שתוכל לשכנע בתפקיד הראשי.
ואז היפנו אותו אל בתו של אחד ממנה לי
רבלון, פראנק שילדם, ילדה שהיתר,
אז בת 11 ומאחוריה ניסיון בן 10 שנות
דוגמנות.

שחקגית — ילדה — אשה, ברוק שילדם
גוף בוסר — פנים בשלים

— 11 11 .ו וו

מאל הציץ — ונפגע. לפניו ניצבה ילדה
המסוגלת אומנם להפריח בועות-סבון באוויר.
ומכריזה בגלוי ״איני אוהבת חברת
מבוגרים, זה משעמם אותי!״ מצד
שני, כשהיא מפסיקה לרגע להייך לובשות
פניה ארשת של רצינות בוגרת שהיתה
הולמת להפליא גם אשה מנוסה שאין עוד
סודות בפניה. וגם אם היא אוהבת לשחק
עם ילדים אחרים והפרידה מחבריה לכיתה
בניו־יורק היתר, קשה, אין לשכוח
שהגברת הצעירה מרוויחה כבר 30 אלף
דולר לשנה, והיא הרכוש העיקרי של
חברת ברוק שילדם בע״נו, שאותה מנהלת
אמה, טרי, שהתגרשה מאביה לפני שנים.
הדברים שהיא נדרשת לעשות בילדה
חמודה יכולים לגרום טראומה לכל ה חיים.
לא זו בילבד שהיא מתהלכת עירומה
לפני המצלמה, היא גם מתבקשת לפתות
גברים מבוגרים (הסרט מנציח את ולהתעלס הווייתה המינית הראשונה)
איתם. אבל כל מה שהיה לה לומר על
העניין הוא :״זה לא מטריד אותי, אם כי
אין זה סוג התפקידים שאני אוהבת. הייתי
מעדיפה להופיע בקומדיות, השחקנים האהובים
עלי ביותר הם ג׳רי לואיס, קארול
ברנט דוודי אלן.״
צמודה לאמא
ליל הט־־ילת כי,אן היא היתה מחזה
^ מוזר, ילדה אמריקאית מן השורה,
במיכנסי ברמודה, צמודה לאמה, שעומדת
לחגוג את יום הולדתה ה״( 13 ביום שלמחרת
סיום הפסטיבל) ,אבל ההמולה שמסביבה,
ההמונים הנדחקים והמבטים הסקרניים,
הישרו על פניה מבט נוגה -ומבט
כזה הפך אותם מייד מבוגרים. מה פלא
שכאשר הוצעה לרוברט וייז, כדי להופיע
באודרי רוז> השיב זה שאינה מתאימה
לו? ״אני צריך ילדה, וזאת ילדה־אשד״״
טען.
ולמי שחושש כי ברוק לא תוכל לעמוד
בפני ההשפעות המזיקות של הקאריירה
מצטטת אמה את התקרית הבאה: בשנה
שעברה הופיעה הילדה בסרט בריטי בשם
התייחדות (בינתיים יצא הסרט לאור בשם
חדש, אלים היקרה ומפרסם את ברוק ככוכבת
ראשית בו, למרות שהיה לה
רק תפקיד-מישנה) .כאשר הגיע הסרט
לארצות־הברית, הלכו האם והבת לראותו
.״כאשר הגענו לסצינה שבה הכומר
חונק אותה, משליך אותה לארגז ואחר־כך
שורף את הגופה, היא קמה ואמרה לי :
,אמא, לא איכפת לי שזו אני שם על
המסך, ואני יודעת בדיוק איר צילמו את
זה. אבל בואי נלך, אני מפחדת!׳״

זמר כוב דילן
מסע מן העבר
השמועה על המופע הגיע למא
סקורסזה, במאי נהג מונית ואלים לא
כאן יותר, באמצעות אדם בשם ג
טאפלין, שהיה פעם מפיק הסרט רח
זועמים ולפני כן היה אמרגן הל
סקורסזה, בן גילם של אנשי הל
תפס מייד את משמעות האירוע. הוא
תמיד מודע להשפעות הגומלין שבין
לם הפופ לתרבות האמריקאית, ונימנו
עורכי הסרט וודסטוק. לכן הוא 1
להפוך את המופע האחרון לא רק
רוע חד־פעמי, אלא לחווייה שתונצח
סרט.
תפאורה מן האופרה. בסוף
לא היה עוד סקורסזה עורך סרטים ;׳
תן, אלא אחד הבמאים האופנתיים ב
של הוליווד, איש ששתי הצלחות י
מסחררות נזקפות לזכותו, שלא לדבר
העובדה בי אפילו המבקרים הסכימו
אורח יוצא־מן־הבלל, עם הקופה.
כאשר ניגש לעבודה גילה שמיטב
חות בעיר הסרטים מוכנים לשתף
פעולה. הוא גייס שמונה צלמים כדי
סות את המופע מכל הזוויות האפשו
שלושה מהם נימנים על גדולי הצי
בעולם, שאינם רגילים להתרוצץ עם
למה על הכתף בין שורות הקהל,
לקבל שירות מלא מצבא של עוזרים
בימת הצילומים. שמות כמו מייקל צ
(צלם נהג מונית) ,וילמוש זיגמונד (
גשים מן הסוג השלישי) או לאסלו קו,
(רסיסי חיים) אינם צריכים עוד המי
כדי לקדם את הקאריירה שלהם, אבי
מיקרה זה היו מוכנים לרתום את ע
למלאכה, יחד עם עוד חמישה אח
ולעקוב אחרי הצעקות הרמות של ס
סזה, שהשתדל להפעיל אותם מעל להג
הכלים והתלהבות הקהל.
קשה לקרוא לסרט הזה סרט תז
לפני שצולם עקב סקורסזה שעות !
הופעת האמנים, ואחר-כך הכין ספר
העולם הזה

כרס בן 300 עמודים, ובו דזוראות מדויי־קות
לצלמים, מה צריך לעשות בכל רגע,
הן עם המצלמה והן עם האורות. וכאשר
הוסיף עוד שלושה שירים, יומיים לאחר
מכן, באולפן נפרד, השתמש באותה הטכניקה.
ואכן,
התוצאה היא סרט הפופ המושלם
ביותר מבחינה טכנית. קשה להעלות על
הדעת שבאולפן סגור, ללא קהל וללא הפרעות,
ניתן היה להשיג תוצאות כה טובות:
בצילום האמנים, בצילום הקהל ובצילום
התפאורה שעל הבמה (התפאורן
בוריס לוין השאיל לצורך הקונצרט את
תפאורת לה טראוויאטה מן האופרה של
סן־פרנציסקו) .ועולה על כל אלה ההק לטה,
אשר בהשמעה נכונה, דרך מערכת
דולבי מיוחדת המורידה רעשי הרקע למינימום,
הופכת לחווייה מרתקת בפני עצמה.
הצלחות ושנים רזות. הגישה של
סקורסזה בסרט זה שונה מן המקובל בסרטי
פופ. וודסטוק הנציח דור שהזדהה
עם כוכביו ומוסיקה שהפכה להיות תופעה
חברתית. תנו לי טחסה הראה את אלילי

מוגבל לג>ל 1$
ונו טה
שיגעון המוסיקה (חן, תל-
אביב, ארצות־הברית) — זהו אחד
מאותם מוצרי״צריכה שכל אחת
ממעלותיהם שאולה ממקור אחר, ועיקר כוחם שהם יוצאים
לשוק בדיוק ברגע הנכון. המחנק הפיסי והרוחני של מישפחת
צווארון כחול, מילחמות של כנופיות רחוב מאורגנות על
בסיס עדתי, גישושים של בני־נוער בשנות העשרה שאינם
יודעים עדיין מה לעשות עם עצמם, כל אלה מרכיבים
שמוכרים כבר היטב מאין־סוף סרטים. הגרעין המרכזי של
הסיפור — ההכנות וההתרגשות המלווה תחרות ריקודי
דיסקו בדיסקוטק שכונתי — מזכיר להפליא סיפורים דומים,
כשפעם התחרות היא בזירת האיגרוף ופעם על בימת ה•
תיאטרון. המטרה שונה אבל המיבנה הדרמטי זהה.
״שיגעון המוסיקה״ עונה, כמסתבר, על הצרכים של גני-
העשרה בשנות השבעים האחרונות. הוא אינו מטריד אותם
ברעיונות נשגבים על שינוי פני העולם, או על תיקונו.
מילחמת ויאט־נאם אינה מאיימת עוד על עתידו של הנער
האמריקאי, הממוצע, שהתעייף מן המאבקים על שיחדור
הנשים, ההומוסכסואלים, האינדיאנים, הכושים וכל השאר.
הוא רוצה סיפורי מעשיות מן הסוג הישן ואלילים מן
המוכן. וסרט זה מספק לו את מבוקשו.
הבמאי, ג׳ון באדהם, עובד על מכירת מעלותיו של ה כוכב
ג׳ון טראוולטה לפי מיטב הטכניקות של סרט ה
פירסומת. כל פרט בחיצוניותו מצולם מן הזווית המחמיאה
ביותר, החל מרעמת השערות המשוחה היטב ועד לנעליים
המבהיקות, מבלי לשכוח את רוכסן המכנסיים, שסגירתו

טראוולטה מרביץ — רק בזווית מחמיאה
הופכת פולחן מיני מרגש. המחולות מצביעים על הרבה
מאד מרץ, אם לא על דמיון עשיר במיוחד, ובאדהם מצלם
קטעים גדולים מהם כאילו הרוקדים חשובים יותר מן הריקוד.
ומעל לכל, המוסיקה של האחים גיב ולהקתם (להקת
הבי״ג׳יס) .מקנה לסרט צביון מעודכן, קצב לוהט ושפה
משותפת עם כל מי שמאזין למיצעדי הפיזמונים. ואם
תוסיפו לכך את עצם העובדה שטראוולטה מצטייר כמי
שאכן קורץ מאבק-כוכבים, אין כל סיבה להתפלא על כך
שהסרט הוא להיט-קופה.

אג ד ה
ל חופ ש הג דו ל

גיטריסט אריק קלפטון
חוויית טל סרט

זמר רינגו סטאר
התלהבות הקהל
הפופ כקורבנות של קהל תובעני שאינו
שבע לעולם. סקורסזה בחר לעסוק במיב־צעים
בילבד. הערצת הקהל היא מובנת
מאליה, חוץ מזה שמדובר כבר באלילים
בשנות השלושים שלהם, ובקהל שאינו
הרבה יותר צעיר.
מיבנה הסרט פשוט בתכלית — בין כל
פיזמון ופיזמון קטע של ראיון עם רובי
רוברטסון, גארת האדסון, ריצ׳רד מנואל,
ריק דאנקו ולבון הלם (פרט לאחרון,
כולם קנדים) .החמישה מספרים על חוויותיהם
בעבר, על הופעות, על הצלחות ועל
שנים רזות ומשברים רבים. מבין השיטין
מצטיירת דמותו של דור שלם, על האידיאלים
המוסיקליים והחברתיים שלו, על
הנסיונות להתמודד עם המציאות ובו בזמן
העולם הזה 2131

האיש במסיבת הברזל (תל־אביב,
תל״אביב, אנגליה) — קשה
למנות את כל הגירסות שנעשו בקולנוע
לרומן של אלכסנדר דיומא האב אודות פילים, אחיו
התאום של המלך לואי ה״ ,14 שנשלף מבין כותלי הבסטיליה
כדי להציל את המלוכה הצרפתית מקלות הדעת והגנדרנות
הריקנית של המלך לואי•
הסרט, שנועד בכמה ארצות להצגה בטלוויזיה, ובארצות
אחרות (כמו ישראל) להצגה בקולנוע, מצטיין בכמה תכונות
אופייניות לסרט טלוויזיה: סצנות מוגבלות בהיקפן כדי
שהמסך הקטן יוכל להכילן, מצלמה שמרבה להתקרב אל
פני הדמויות ומיבנה עלילתי שכל הדקויות סולקו ממנו,
כדי שאפשר יהיה להבהיר לצופה מהר, וללא ספקות,
מה הכוונות.
ריצ׳רד צ׳מברליין, המופיע בתפקיד הכפול של המלך
לואי והאח התאום, נחשב לבעל חזות נאה במיוחד, ומשום
כך הוא מבלה פחות זמן מכל קודמיו בתפקיד בתוך
מסיכת ברזל. המעריצות שילמו כסף כדי לראותו בכל זוהרו,
ולא בתוך קופסת סרדינים. לואי ז׳ורדן מגלם ד׳ארטניאן
מזדקן, שהחוצפה ורוח התזזית הם ממנו והלאה ורק כמה
תעתועי חרב מזכירים את הימים הטובים שלו. סידרה
ארוכה של שחקנים נכבדים נוספים חולפים לפני המצלמה,
מפאטריק מקגוהן ויאן הולם, שהם הנבלים, ועד לראלף
ריצ׳רדסון, שהוא קולבר, השר המנהל את צרפת מאחרי
הקלעים בתבונה רבה, כולל ויוואן מרצ׳נט, שהסכימה
ליטול על עצמה את דמותה המפלצתית של מריה־תרזה,

להימלט ממנה (למשל, בעזרת סמים) ,על
הרצון ליצור דפוסים חדשים ועל הפיכת
הדפוסים הללו לשיגרה.
כל זה בא לידי ביטוי בדברי החמישה,
בשירים שהם מבצעים עם כל אורחיהם
ובדרך בה צילם אותם סקורסזה. בתוך
תפאורת לה טראוויאטה נוצרה על הבמה
אווירה מוזרה ,״כמו בסרט של ויסקונ־טי,״
אומר סקורסזה. ואולי זה המפתח
לסרט כולו. כמו ויסקונטי כך גם חברי
הלהקה, אורחיה והבמאי שלה — הם מביטים
אחורה, כשהם אפופים נוסטלגיה.
תדריך חובה לראות
תל־ אסיג פרובידנס, ג׳וליה, הטפיל,
מיפגשיס מן הסוג השלישי.
ירושלים ז פנטסיה, מיפגשים מן הסוג
השלישי, רחוב הסטר, קריאת העורב.
חיפה: מיפגשיס מן הסוג השלישי,
קספר האוזר, ג׳וליה.

צ׳מברליין בתפקיד כפול — חזות נאה
רעיית לואי ה־ ,14 וג׳ני אגוטר, שנראית הרבה יותר נאה
מכפי שההיסטוריה זוכרת את העלמה דהלה־ולייר. כולם
צועדים לפני המצלמה כבטיול בוקר, בבגדי התקופה ומבלי
להתאמץ יתר על המידה.
לטובת הסרט, מוטב לא להשוותו לגילגולים קודמים.
אין כאן תנופה ודימיון פתוח, כבימי הסרט האילם או
סאטירה מטורפת נוסח ריצ׳רד לסטר. ואשר להיסטוריה,
אלכסנדר דיומא כבר כיפף אותה לצרכיו המיוחדים. זוהי
אגדה צבעונית לילדים בימי החופש.

תל-אגיב
פרוכידנס (מוזיאון, צרפת)
— ליל שימורים של סופר ישיש וחולה,
והבוקר שלאחריו. סרט מורכב, מסובך
ומשובח ביותר של אלן רנה, עם •חמישיית
שחקנים מושלמת, בראשותם של
ג׳ון גילגוד ודירק בוגארד.
הטפיל (פאריס, איטליה) —
סאטירה פראית נוקבת על המימסד האיטלקי
ועל הכנסיה הקאתולית, המשתמשת
בסצנות נועזות ביותר כדי להעברי
את המסר שלה. עדיני־הנפש עלולים
להיפגע.

מיפגשים מן הסת השלי שי
(הקל, ארצות־הברית) — סטיבן

שפילברג ממצה את כל האפשרויות הטכ ניות
של הקולנוע, בסרט המתאר מיפגש
אפשרי בעתיד הקרוב, בין בני־אדם ליצורים
מן החלל החיצון.
(סטודיו, ארצות-
כ׳וליה
הברית) — פרק מזיכרונותיה של הסופרת
ליליאן הלמן, המוקדש לידידת־נעורים ש הפכה
מבת־טובים מפונקת בנידיורק, ל
לוחמת
מחתרת אנטי־נאצית באוסטריה
שלפני מילחמת העולם השנייה. ג׳יין פ1נ־דה
וואנסה רדגרייב מספקות מישחק ברמה
גבוהה.

ירושלים
פנטאסיה (אור־גיל-,ארצות:
הברית) — יצירות מפורסמות מן הרפרטואר
הקלאסי, בדימויים חזותיים של
וולט דיסני, הנעים בין קיטש (בפאסטור־לית)
לאבסטרקט (בטוקאטה ופוגה של
באך.

חיפה
קאספד האחי (מוריה, גרמניה)
— פרשה מיסתורית של אדם ש הופיע
יום בהיר אחד מבלי שאיש יודע
מהיכן, ונרצח שלוש שנים לאחר־מכן,
מבלי שאיש יודע מדוע, הופכת בידי הבמאי
וורנר הרצוג משל על סירובו של
העולם המערבי לשאול עצמו שאלות בק שר
לערכים הנראים מקודשים בעיניו.
415

הכוכב
של הדייל ת

1ג 9טוב יוצא

לא בכל יום נופל על הבנאדם נתח
רכילות שכזה. אבל כשהוא כבר נופל,
היא עושה טוב על הלב. ואולי לאלה
מביניכם, היודעים לפרגן, הוא יגרום גם
הנאה.
אז הסיפור החל בארצות־הברית, לא
לפני ימים רבים, ומקור האינפורמציה שלי
דיילת ותיקה באל על, אחת כזאת שכבר
ראתה הכל ויודעת הכל, ואין לה שום
סיבה או רצון לשקר או להפיל בפח. היא
סתם סיפרה מיקרה שהיה, ואם מותר לציין
אפילו במעט קינאה. וכשתקראו את הסיפור,
אולי תבינו מדוע.
הדמות הנשית בסיפור היא הדיילת-
זמרת גלי עטרי• מסתבר שגם אנשי
חו״ל חושבים שהיא נחמדה, וההצלחה
שלה די מוציאה את העיניים לחברותיה.
הדיילת הוותיקה ידעה לספר לי, שבערב
בזכות החבר

ו ־ק טו ב
הוא יושב לו שם במועדון מאחרי הזכוכית׳
ועושה לאנשים שמח בלב, בראש,
וכמובן גם ברגליים. יפי אל ץ, דוגמן,
שחקן, וכמובן מבין ידוע במוסיקה, תפס
לו את מקום הכבוד במיקצוע בזכות ולא
בחסד. הבחור לוקח את העבודה כל־כך
ברצינות, שמי שרואה אותו עלול לחשוב
שלהיות דיסק־ג׳וקי זאת העבודה הקשה
והאחראית ביותר שקיימת בעולם. אבל
בלי לזלזל, כמובן. רק שתדעו שרפי זה
חוץ מלעשות לאנשים טוב על הלב, ובזכות
הצורה הרצינית שבה הוא עובד, עלה
על דרך המלך גם בעולם הקולנוע.
הסיפור שקרה החל בימי שבוע האופנה,
אז החליף רפי את עור הדיסק-ג׳וקי שלו
והפך דוגמן גברי מצליח. נוסף על תצוגה
מתמדת הוא גם הופיע בתצוגת־בגדים
בריקודים. ושם, ממש בין הבגדים, החתיכות
ומירוץ העכברושים המטורף, ניגשו
אליו שני אנשים רציניים לגמרי. האחד
היה במאי גרמני והשני מפיק אנגלי,
שחברו יחדיו למטרת מסע צייד וחיפושים
אחר שחקנים צעירים חדשים וטריים בכל
העולם, למען הטלוויזיה הגרמנית שבד.
תוצג סידרה בעלת הרבה הרבה פרקים.
ומטוב, כידוע, יוצא תמיד עוד יותר טוב.

אין בליבי שום ספק ש־ 90 אחוז לפחות
מהמאזינים מכירים את שמה של הציירת
,רחל טימור, שעשתה היסטוריה בזכות
עצמה כמו בזכות ציוריה. נכון, היא
הציירת שעזבה את הארץ לתערוכה בת
10 ימים בבון ומאז נעלמו עיקבותיה.
רק מפעם לפעם היתד, מצלצלת מפינה
אחרת בעולם, ומודיעה שהיא עדיין חיה,
ולא סתם חיה אלא עושה חיים משוגעים.
היא הציגה תערוכות בכל העולם, ואפילו
לחצי השני של כדור הארץ הגיעה. תמיד
נפתחה התערוכה בחסותם של איזה שגריר,
נסיכה, או מלך ואנחנו פה, עם ישראל
הקטן, ישב ולא האמין למראה המאמרים
בעיתונות.
כעבור כשנה היא חזרה אלינו, אבל עם
גבם על הרגל, בגלל שבתחנה האחרונה
בלונדון נחתה אפיים ארצה בבית־המלון,
וזה היה הקש ששבר את גב הגמל. כשטוב,
אפשר להסתובב ולבלות, אבל כשרע חוזרים
מהר הביתה.

רפי אלון
כרטיס לקאריירה
אחרי היכרות והתיידדות הם העמיסו על
רפי זה מכל טוב, ומייד קיבל מידיהם
כרטיס־טיסה פלוס חוזה לככב בסידרה
לתקופה בת שלושה חודשים. ומד, צריך
הבנאדם יותר מזה?

ובאמת חזרה רוחל׳ה לדירת־הגג בת
החדר וחצי שלה, ובגלל שאין ביכולתה
לרדת במדרגות הרכיבו לה ידידיה חבל
עם גלגלת, שאיש הסופר־מרקט תולה
עליו את המיצרכים היומיים, אבל כל זה,
רק רקע לסיפור שלהלן.
כפי שבוודאי הבנתם היא מלאה בחברים
ובדורשי־שלומות, וכך גם השף הראשי של

ובסודי סודות, הרי זה חלום ישן שלו.
כי שם, בגרמניה, יש לדבריו חנוודתקליטים
שהיא המיספר אחד, הגדולה וד,מעודכנת
ביותר בעולם, ושם הוא רוצה לחתום חוזה
לאספקת כל תקליט חדש שיוצא לשוק.
וזוהי, רבותי, רק ההתחלה.
במזל אופנה
דורין פרנקפורט בת ה־ 27 היא, ללא
ספק, אחת ממעצבות האופנה הידועות
ביותר בארץ. אופנאית מצטיינת בסיגנון
הישראלי־עיברי. ולה מגיע, בשעה טובה,
מזל טוב, היא נישאת ב־ 11 ביולי, בבית
הוריה בסביון, במסיבת־גן גרנדיוזית
ובברבקיו, לבחיר־ליבה, הלא הוא הדוגמן
בן ה־ 25 איתן זקצ׳ר. איתן, המופיע גם
בתור צפיי־ל• בהיאטחדהנוגות ליי* * ייי

סטית, עוזב את בחירת־ליבו, רעייתו
הטריה, ונוסע עם התיאטרון לגרמניה
למסע הופעות.
אבל מי שמכיר את דורין יודע שהיא
לא תשב בחיבוק ידיים, להיפך, בשצף־
קצף תתלבש היא על האופנה ותעשה בד.
שינויים ושיפוצים וחידושים עד שהטרי
י חיי ך. מזי* מרב לזוג הצעיר

רחל טימור
השף הפרטי

כלי עטרי
אין תגובה
בהיר אחד נכנס למלון שלהן השחקן הידוע
רוברט דה־נירו, כוכב הסרט נהג מונית,
ומי חיכתה לו שם אם לא גלי ן נכון
שבלכסינגטון כולם נכנסו לשוק רציני,
אבל זה לא הפריע לגלי להיתלות על זרועו
ולצאת איתו לבילוי של ערב.
כל אל על רעשה וגעשה מהסיפור, אבל
כשצילצלתי אל גלי לשמוע תגובה, היא
פשוט אמרה ״אין לי תגובה.״ הדבר היחידי
שכן סיפרה לי היה שבעוד חודשיים היא
עוזבת את אל על, פשוט נגמר החוזה שלה
עם החברה, לצערה הרב. אבל תמיד יש
מקום לחידושים.

דורין פרנקפורט
בעל טרי

מלון הילטון, בין הרבים הללו. זהו צרפתי
אלגנטי ששמו פיליפ כו ב ה והבחור,
שיש לו אוסף רציני של עבודות־האמנות
של רחל, החליט שמאחר שלא ראה אותה
תקופה ממושכת הוא מזמין אותה לארוחת-
ערב בהילטון. אבל רוחל׳ה, כמובן, לא
יכלה לזוז עם הגבס הענק שעל הרגל.
פילים לא התייאש, ועשה מה שרק שף
אמיתי יכול לעשות. הוא הביא את כל
האוכל מבושל ומוכן מהביל ורותח אליה
הביתה, ואחרי שכל האורחים גמרו להלל
ולשבח את המאכלים, אמר בבושת־פנים
שהפעם לא הוא זה שבישל את האוכל,
הוא היה עסוק מדי. הפעם, רק הפעם,
היתד. זו אשתו{? ,ידית, שלזכותה התיש*
בחות. ולכל אלה שמשום־מה רתוקים לבית,
עצתי לכם למצוא — ומהר — חברים על
סטייל שיודעים גם לבשל, וכמובן כאלה
שמוכנים גם לעלות לדירות־גג ברגל
ולהביא הכל מוכן.
בינתיים הורידה רחל את הגבס מרגלה,
והיא מחפשת על המפה מקום שבו תוכל
להציג את התערוכה הבאה שלה.

החוווה חפום
שד שלומיק
אין לי יספק שטרביתכם בוודאי זוכרים
את הס״דרה הטלוויזיונית הראשונה בעברית
!שהפיקה הטלוויזיה הישראליות, וגרמה לבני
ישראל ׳שיהיו מרותקים למכשיר הפלא.
נכון, לסידרה קראו חדווה ושלונדק.
אז אחרי שהרקע ברור, סיפורי הפעם נרקם
לו סביב שלומיק דאז, הלא הוא השחקן
שלצערי נעלם מאז מהאופק, מנחם זיל
ברסן למה בדיוק נעלמו עיקכות״ו מתחום
הבידור איני יודעת, אבל מה שאני כן
יודעת שגם רכילות עליו אי-אפשר היה
למצוא. הבחור פשוט ׳נכנס לבונקר רציני
ולא עשה גלים.
>אבל כיום, סוף־סוף יש. ודווקא סיפור
יפה. הבחור מאוהב, וברצינות גמורה ,׳ולפי
מה שעיני החברים רואות סיכויי החתונה
רציניים בהחלט. המאושרת היא בהורה
ממוצא חיפאי הצי-א״לתי, שהתגרשה לפני
שנה מאמנון אל־רום.
לדורית אל־ רום זו יש בת קטנה בת
שנה, שאותה היא מגדלת לבד לתפארת.
אומנם אביה ,׳שהוא דמות ידועה בפני

הרקעהע רבי של גב׳ שטר או ס
לכוורדי היפה, אשתו של האליל השני של הארץ (הראשון
היה סטארסקי! ,למרות !שאם תשאלו אותי היה צריך להחליף את
הסדר) ,פיטר שטראום, הלא הוא הססאטור המפורסם מעני
ועשיר, היו הרבה בעיות קומוניקציה בזמן ׳שהיחד ,׳בארץ. העיתונאים
וכלי־התקשורת התלוננו על שאינה מתראיינת !ולא אומרת
מילה, טובה או רעה. וחוץ מזה ׳שאמרה שהסידרה עני ועשיר היתה
קיטש, לא הוסיפה.
אבל מה שלא עושה העיתונאי עושה א״ש־׳שלומו, ובמיקרה
זה היד, זה המלך !של אילת, רפי נלסץ. הבחור אירה למשך
יום !שלם את הזוג שטריאוס, לקח אותם בסירה לאי-האלטוגים ונתן
להם גוד־טיים אמיתי, עד שכנראה בלי ולהרגיש השתחררה בוורלי
מהלחץ ׳והתהילה לדבר חופשי.
קודם כל, אביה הוא בנקאי ואיש־עסקים אנגלי בקנה־מידה
בינלאומי, ובוורלי חיה איתו יחמש ׳שנים בכוויית. היא גם עלתה
׳לרגיל ׳למכה כשפנית רעולות, וגם ׳היתד, בלבנון זמן לא־מ׳בוטל.
׳אבל המקום היחידי בעולם ׳שאותו היא ׳אוהבת הוא החוור, שפיטר
והיא קנו לא מזמן, ואשר אותה הם עומדים לשפץ במו־ידיהם.
כיום, הפרוייקט הראשוני העומד אצלם על הפרק הוא לשתול
3,000 עצי-אורן, וכל הכמות הזאת מיועדת לדרך המובילה לבית
שאותו הם עומדים ׳להפוך ׳לארמון מתחילת המאה. ומה הסר
לד ,׳בחיים? ;שיגעון של בעל י׳ש לח, חווה יש, אביא עשיר י׳ש,
וכסף לא יחסר. לא לחינם הבחורה לא אומרת כלום, פשוט אין
לח ימה להתלונן.
אבל הפואנטה שיל הביקור בכפר של רפי היתד, ש׳רודי החליט
שרפי דומה לפלקונטי, וכל היום קרא לו כך. בסיומו של יום,
בצער ׳וביגון, עזבו בני־הזוג עם המון הבטחות לחזור אחרי
השיפוצים, עליו על המטוס השכור הקטן יוחזרו ׳לציוויליזציה,
אבל כבר בתל-אביב שמעינו הדים מר,שמיד,ם באיילת.
ואז אמרה בוורלי ישאילו יהיה ׳להם זמן ולא היו להם התחייבויות,
היו ׳נשארים באילת שינה ועוזרים לרפי לבנות את הכפר
שלו רק בשביל הכיף.

מנחם זילברמן

בוורלי שטרא׳ום
קיטש להמונים

דוגמנית

בונקר ענזוק

עצמו עוזר לה לא מעט אבל הוא, ני 1צ־בורג,
מי ׳שהיה מאמן־כדורגל ידוע, לא

לפני שבועיים סיפרתי לכם סיפור חמוד, על דוגמנית המודה, הלא היא שולי
חנני זהובת השיער, שנקלעה לצרות עם !שלטונות המכס אך יציאה ׳מהן בשלום.

יכול לספק לה את צורך החיים בשניים.
כאן נכנס לתמונה מנחם, שמשלים את
החסר. הם גרים יחדיו בדירתם השבורה
החדשה בצהלה, ולא יעברו ימים רבים
והם יעמדו תחת החופה.
דורית לומדת סיפדות וגם כותבת בזמנה
הפנוי, לשניהם יש ׳׳תוכניות מרחיקות־לכת
בתחום הבידור, ולנו לא נותר אלא לחכות
ולראות מה יילד יום. אבל אם תשאלו אותי,
רומן בן שנה לא הולד ברגל. בעלה לשעבר,
אמנון. לעומתם, ממשיך חופשי
ומאושר לבדו ,׳ונראה ׳שהוא דווקא עושה
חיים ׳משוגעים ונהנה מהעניין ומעודף
הבחורות הצעירות והיפות.
אבל הוא, גם כן לעומתם, עדיין לא
לוקח את זה ברצינות.

הקטנה הזאת אומנם טענה בפני שהיא יוצאת מכל פעייה ׳בלי בעיות ,׳אבל הציפור
שלי שמתעופפת בבתי־המישפט גילתה לי, שהפעם היו לה בעיות גם היו.
ראשית, מדובר בסכום ׳של 3,588 דולר ולא כפי ששולי ׳רצתה לקוות שיהיה —
3,000 דולר. שנית, היא שבחד, לספר ׳שמועד החזקת הירקרקים האלה הוא עוד אי-׳שם
בשנת ,1976 כשד,שוק של לילינבלום עדיין היד, המקור היחידי להשיגם.
אך לא מיספרים מעניינים ׳׳אותנו אלא מה שקרה לשולי הנבוכה. ובכן, אחרי
׳שדרכונד, הוחרם והיא נעצרה כחוק, התרעמה לפני השופט ש״הם״ מתייחסים אליה
כמו אל ״קרוק״ אמיתי. השופט לא התרשם מזה ביותר ושולי מיהודה להזעיק עורך־דין
ידוע• ,שיסייע לה לשכנע את השופט שעיסקי הדוגמנות ושלה-׳בהיו״ל חשובים לה מאד.
הפרקליט אומנם והצליח, אבל רק באופן חלקי.
תמורת ישני חודשי התפרפרות בחיו״ל ,׳שאותם התיר לשולי השופט המלומד, היא
ונאלצה להפקיד ערבות שמנה. בית חמישפט גם עיקל את רבושד, של המיסכנח, שכילל
ניירות־ערך, חשבון בבנק ותשביוו — בן, ניחשתם — מטבע זר ,׳שמסית׳פמים יב־ 64 אלף
לירות. מד ,׳לעשות, אין יחס מיוחד לדוגמניות בבית־מיישפט.

ה״עוזות
עוזרת לעצמה
אולי השם קרודיין לנגפורס לא מצלצל
לכם מוכר ,׳אבל אחרי הסבר קטן בוודאי
תדעו מיהי הצעירונת בת ,18-0בעלת
השיער הבלונדי המתנפנף ׳והעיניים הכחולות
הגדולות.
אז לכל צופי הטלוויזיה שיראו יאת התוכנית
החדשה של !מייק בורשטיין
תן הזדמנות — זוהי ד,״עוזרת״ החתיכה
שלו, קרוליין היפה, בתו של בארי מג־פורם
שהוא הבמאי של התוכנית. היא
היוונה כיל הישנים על הקרח, לדיברי חברותיה•
ואביה ממש הסתיר אותה, והיא לא
הסתובבה במקומות הבידור ולא היו לד,
חברים מהבור,מה. בקיצור, היא לא הי׳תה
בענייינים.
אבל עכישי׳ו, אחרי הזינוק חפיתאומי
לעולם הבידור ,׳אפשר לראותה חוטפת
בשיתי ידיד, הענוגות את כל מה שהפסידה
בל השנים. היא מסתובבת, מבלה, אוכלת
ורוקדת, והכיל על רמה. הבחורה התחילה
לפרוח וללבלב, אבל הרכילות עליה היא
יותר מסתם, ולצערי הוא תיעשה באנו־ני׳מייות.

קרולין
לנגפורס
אבא הסתיר
יש לה כרגע רומן רציני, ככל שרומן
כזד, יכול להיות רציני, עם נכר נשוי,
איש ידוע ומפורסם שאהוב ואהוד על רבים.
אז שייצא מזח סיפור אין צ׳יאנם, אבל
ביזנתיים ׳שניחם עושים חיים משוגעים.
מבלים יחד ,׳ואולי פשוט לא נותנים חשבון
לאף אחד. ועד להתפתחויות חדשות, צפו
לחידושים.
כל-נך צעירה, עם דם חם ונעורים תוססים,
עד שברור ישיש בכוונתה לשחק
אותה עד הסוף.

שולי חנט כבית־המישפט
אי־דיוקיס מוזרים
417

עיצוב חדיש
הוא הרבה יותר מעיצוב יפה
יופי כשלעצמו איננו מהפכה בהנדסת
הרכב.
דוקא משום כך מהווה ה 305-של פיג׳ו
מהפכה אמיתית. העיצוב היפהפה שלה לא
נועד לעיניים בלבד. זוהי תוצאה של תכנון
פונקציונלי יעיל ומתוחכם המשולב
באלגנטיות, חדשנות ותעוזה מעבר לכל
דמיון.
התבונן בתא הנוסעים, למשל. ריפוד
השעונים המהודר, גלגל ההגה החדיש
והשמשה הקדמית הם ללא ספק היפים
ביותר שראית, אולם לא בכך העיקר.
ריפוד השעונים נראה כפי שהוא נראה

בדי להגן עליך מפני חבלות מיותרות;
גלגל ההגה מעוצב בך שההיגוי יהיה קל,
נוח ומדויק והשמשה הקדמית מנטרלת
את הסינוור ביום ובלילה.
ואלה רק דוגמאות ספורות. גם הפגושים,
הפנסים, הדלתות ופסי המגן לאורך
המכונית, המרהיבים ביופים, נועדו קודם
כל להעניק לך הגנה, בטיחות ונוחות מעל

אתה למסקנה כי המהפכה הצרפתית 978ו
חייבת להיות המהפכה שלך.

לבחירתך 1290—305 <31 :סמ״ק
מ 1472 - 305 8סט ״ק

ומעבר לכל מה שהכרת עד היום.
הוסף לכל אלה את העוצמה, החסכון
באחזקה והאחריות הניתנת בפיג׳ו לשנה
שלמה ללא הגבלת קילומטרים ותגיע גם

המהפכה הצרפתית 1978

המפיץ

הבלעדי: דוד לוביגסקי בע״מ, תל־אביב:

רח׳ שונ צינו , 16

טל6 33214 ירושלים:

רח׳ הם , 3טל 228888,222666 .

סוכנויות: ירושלים: מוסך גסנר, איזור התעשיה טל2 523221 חיפה: אוריאל כהן, רח׳ אלנבי ,51 טל ,536822 ,523363 .רכב הצפון בע״מ, שדרות הכרמל ,8טל. 528228 .
נצרת: מישל וזוהיר סרוגיי, מרכז התעשיה החדש, טל 54053 56860 חדרה: קל־נע שיווק רכב בע״מ, הרברט סמואל ,25 טל .26689 .שכם: עומר כליפא, רח׳ פייסל, טל 1894 .
רמאללה: מכון ״אל מצרי״ אל בירה, איזור התעשיה, טל .3657 .באר־שבע: מוסך אכספרם, איזור התעשיה, טל .78292 .אשנב הנגב, דרך חברון ,3טל.77021 .

ראשון לציון: מוסך ״שרתון״ רח׳ הרצל ,41 טל .994481 .אשקלון: אלבי ושות׳ סוכנות לרכב פיג׳ו רח׳ צה״ל ,16 טל .5305 .כפר סבא: מוסך פוספלד טל.20161 .

,ד־נתניה•
לוגיקופף הרמן, רח׳ שוהם ,4טל 35081,37821 .

שידור־י
שראלי ע ס
הרו ת מי ם הכו ר די ם
צוות הטלוויזיה הישראלי, שיצא בשבוע
שעבר לאיראן, ינסה להגיע גם למיפק־דות
המורדים הכורדיים, שהחלו לפעול
מחדש בחודשים האחרונים.
הצוות, הכולל בתוכו את הכתב לעניי נים
ערביים, אהוד יערי, הצלם צדוק

בתר יערי
בדרך לכורדיסטאן
פרינץ ואיש-הקול יצחק כהן, יבקש
לראיין את השאה האיראני, ואחרי צילומים
באיראן ינסה להגיע גם אל מיפקדות
הכורדים.

ממתינים לכי ש לון
בטלוויזיה עדיין אין מאמינים בהצלחת
עלי כותרת במהדורה החדשה, וכבר
הכינו תוכנית אלטרנטיווית, למיקרה ש עלי
כותרת תיכשל. הכוונה היא לערוך
שלוש פעמים בשבוע מהדורה מורחבת
של כיוזעט חצות, שתימשך שעה תמימה,
שתכלול ראיונות והופעות של אמנים
ומיבזקי־חדשות. אם תצא תוכנית זו לפועל׳
לא ישתתף בה אף אחד מהמגישים
החדשים של עלי כותרת — מני פאר.
דן מרגלית, ויעקוב (״יענקלה״) אג מון
— והיא תוגש על־ידי יצחק רועה

ודניאל (״תי״) פאר.

נאור רצה ללכ ת

עכאדי לחילופי־דברים בטונים צורמים
וגבוהים.
עבאח הגיש תוכנית לאירגון־מחדש של
הטלוויזיה, תוכנית שהעולם הזה דיווח על
קיומה כבר לפני כמה חודשים, ועצם
קיומה הוכחש אז על־ידי עבאדי. על־פי
תוכנית זו נטל לעצמו עבאדי סמכויות
עצומות. אין ספק שאם תיפולנה סמכויות
אלה בידי איש שאינו מבין דבר בטל וויזיה,
יחבל הדבר במהלך התקין של
השידורים.
צוקרמן נפגע מכך שהמגמה היא להפריע
לו לנהל את הטלוויזיה, ותקף בחריפות
רבה את תוכניתו של עבאדי. מנכ״ל
רשות השידור, יצחק ליפני, תמך ב־עבאדי,
למרות שברור שקבלת התוכנית
תעלה לרשות־ד,שידורי בתקציב נוסף של
מיליונים, אשר יוצאו ברובם על תקנים
חדשים ומשכורות חדשות — כולן של
עובדי־מינהל, ולא של עובדי־ייצור.
אולם תמיכתו של לי מי בעבאדי באה
משום שכיום אין צוקרמן נותן לליבני
דריסת־רגל בטלוויזיה, והעברת הסמכויות
לעבאדי פירושה גם נתח לליבני.
אנשי הוועד־המנהל, שהבינו כי קבלת
ההצעה של עבאדי פירושה תקציב נוסף
ופיצוץ ביחסים בין הנהלת הרשות להנהלת
הטלוויזיה, החליטו בשלב זה שלא
להחליט. השבוע יגיש צוקרמן לוועד־המנהל
תזכיר משלו, אשר יסביר את מיג-
רעותיה של תוכנית עבאדי, ואת הנזקים
שהיא תביא לטלוויזיה.
בשבוע שעבר היתה הזדמנות לרשות־השידור
להיפטר מעבאדי, שעד כה גרם
נזקים ניכרים ביחסי־העבודה ברשות, ו־ביזבוז
כספים רב בכל הנוגע להוצאות
שלו ושל פקידים אחרים ברשות. החוזה
המיוחד של עבאדי הסתיים. אולם הוועד-
המנהל החמיץ את ההזדמנות, וחידש את
החוזה עימו לשלוש שנים נוספות.

א ל 1ף ה שעות 1־!.נ 301 ות

ה הז ד מנו ת ש הו חמצה
אחד הדיונים המתוחים ביותר, שנערכו
בוועד־המנהל החדש, היה הדיון של ה שבוע
שעבר, שבו הגיעו מנהל־הטלוויזיה
ארנון צוקרמן וסמנכ״ל הרשות שלמה

מזכיר נאור

מנחה מרגלית
מי אכל את הלוקש ומי טמבל

נאור. התרגז על שדומה, ותוך כדי הקרנת הסרטים, כשהמצלמה לא היתה
מכוונת עליו, קם ועמד לצאת, עוד לפני שהוחל בעצם הראיון עימו. מרגלית
נבהל, התחנן בפני נאור להישאר, וכדי לשכנע אותו שהכל יהיה בסדר, הראה
לו את רשימת השאלות שהכין, ביניהן שאלות מביכות ביותר. בנוכחות נאור,
ותוך כדי הקרנת שני סרטי החדשות, מחק מרגלית את השאלות המביכות,
והשאיר רק את השאלות המימיות. כך שיכנע את נאור להישאר באולפן ולא
לגרום שערוריה כבר בהופעת־הבכורה של עלי כותרת במהדורתה החדשה.

פ א פו

האיש, המחליט על אישור מיספר הש עות
הנוספות ברשות השידור, סידר לעצמו
את מיספר השעות הנוספות הגבוה
ביותר מכל העובדים הבכירים של הרשות.
המדובר
הוא בסמנכ״ל הרשות, שדמה
עכאדי (ראה לעיל) .בעוד שמנכ״ל הרשות,
יצחק ליפני, מנהלי הטלוויזיה
והרדיו, ארנון צוקרמן וחגי פינסקר,
ובכירים נוספים מקבלים רק 50 שעות
נוספות לחודש, סידר לעצמו עבאדי 75
שעות נוספות.
זאת, נוסף על המשכורת המיוחדת שלו,

יפסיקו להק רין ם רט*ם
קיים איום רציני ביותר שבעוד כמה
חודשים לא תשדר עוד הטלוויזיה הישראלית
סירטי־קולנוע באורך מלא, אלא
תסתפק בסדרות טלוויזיוניות.
מפיצי הסרטים בארץ, שמרביתם גם
בעלי בתי־קולנוע או קשורים עם בתי-
קולנוע, אינם מאפשרים לטלוויזיה לרכוש
להקרנה סרטים חדשים, או אפילו
חדשים־יחסית, והטלוויזיה נאלצת למצוא
בכל פעם, בדרך לא־דרך, סירטי־קולנוע
שהם, בדרך כלל, ברמה נמוכה ביותר, ו־שהשחקנים
המשתתפים בהם נפטרו או
הזדקנו מאד מאז צולמו הסרטים.
מנכ״ל רשות השידור, יצחק ליפני,
מנסה בשבועות האחרונים להקים לובי
לעניין זה בקרב חברי־הכנסת, ותלונה
על קארטל בלתי־חוקי של מפיצי הסרטים
נשלחה לשר־התעשייה, יגאל הורכיץ.
אם לא יימצא פיתרון לבעייה, תיפסק
הקרנת הסרטים הארוכים בטלוויזיה הישראלית.

הופעת־הבכורה
של עלי כותרת, ללא ירון לונדון, כימעט שהסתיימה
בשערוריה.
המנחה, כתב הארץ דן מרגלית, ומפיק התכנית חנינא אמוץ, הסכימו
עם המרואיין הראשון, מזכיר־הממשלה אריה נאור, שלא ישאלו אותו שאלות
לגבי הופעותיו הקודמות של נאור בטלוויזיה שעוררו גלי־צחוק בציבור־הצופים,
ביניהם ההופעה ה״מדיצינית״ המפורסמת שלו. דן מרגלית אומנם לא שאל
את נאור, אך הקרין את שני הקטעים שעליהם הוסכם שלא לשוחח.

כאשר אין לחבר הוועד־המנהל
רשות השידור, עורך־הדין אהרון פאפו,
נושאים שבהם הוא הופך את עצמו לבדיחה
השבועית, הוא חוזר לאחור, מחפש
מחדלים מלפני חודשים אחדים ומעלה אותם
בישיבות הוועד־המנהל.
בשבוע שעבר העלה פאפו את נושא
הדיווח על פרשת מנכ״ל הסוכנות, שמו אל
להים, על-ידי הטלוויזיה. פאפו טען
כי הידיעה ששודרה לפני כארבעה חודשים,
על־כך שלהים הואשם והורשע בחצח
של ערבים־שבויים אם כי ניתנה לו אחר־כך
חנינה, לא היתר, צריכה להיות משודרת
״מתוך רגישות ציבורית.״
הפעם גבר השכל הישר של יושב־ראש
הוועד־המנהל, פרופסור ראופן ירון,
והוא פסק שאם האירוע אכן אירע, אין
צורך להסתירו מעיני הציבור.
אגב, פאפו לא העלה טענה אחרת שהושמעה
נגד להיס: פרשת היריות לעבר
שבויי האצ״ל, פליטי אלטלנה.

כמהעדתההמ סי ב ה?

מנהל לחים
נזיפה על האמת
הגבוהה ממשכורות רשות־ר,שידור: ה דירה
שבה הוא מתגורר בירושלים, השיי כת
לרשות;.אחזקת הרכב הצמוד; חשבון
הטלפון והנסיעות הרבות שלו לחוץ־לארץ,
שגם בהן הוא מקבל שעות נוספות. מש כורתו
של עבאדי, עם ההטבות השונות,
מגיעה ל־ 30 אלף לירות לחודש.

השאלה המסעירה עתה את הטלוויזיה
היא כמה עלתה מסיבת־העשור, שאירגן
דן כירון בתיאטרון ירושלים ביום השלישי
השבוע.
תחילת רעיון המסיבה היה דווקא של
מנכ״ל הרשות, יצחק ליפני, שרצה לערוך
ערב אמנים, לצלם אותו עבור הטלוויזיה,
ואולי אף לשדרו בשידור חי או
למוכרו לחוץ־לארץ.
רעיון זה נפל, אולם לא רעיון המסיבה
עצמה. יש הטוענים כי המסיבה עלתה
קרוב ל 100-אלף לירות, ואילו הממעיטים
טוענים כי היא עלתה רק 30 אלף לירות,
סכום גדול כשלעצמו עבור מסיבה כלשהי.
תקציב המסיבה בא מקופת ועד־העובדים
ואושר על-ידי יושב־ראש הוועד, איש
הטלוויזיה הערבית אלי לניאדו, ומקו־פת
רשות־השידור.

ק ט רוג ב שי דו ר חוזר
סל והסרטים ׳שבהם מתגאה והטלוויזיה
הישראלית, אשר הופקו בשנה האחרונה,
הודפסו בקטלוג המפואר שהוציא יצחק

(״צחי״) שימעוני. הקטלוג נשלח לתח־נות־טלוויזיה
׳ברחבי העולם, ועל-פיו הן
יכולות ׳לרכוש ׳סרטים ישראליים להקתה
אצלן.
הסרטים המופיעים בקטלוג חדשים, מיל-
בד ׳תוכניות אולפן הקיץ של ראלף עינ בר,
שהקשר בינן לבין השנה החולפת
הוא רק בגלל השידורים החוזרים של
אולפן הקיץ ׳שבהם הלעיטו את הצופה הישראלי.
אולפן
קיץ הופיע גם בקטלוג הקודם,
׳אולם אף תחנת־יטלוויזיה ׳אחת לא רצתה
בו. עתה !מנסים בטלוויזיה הישראלית למכור
אותו בכוח, כאילו היה מוצר חדש.

כ ת בי בי ת ת 1שיא
הסיגנון -החדש שהסניסו ׳נשיא־המדינה
יצחק נכון ורעייתו אופירה, בעזרתו
הפעילה ביותר של ראש לישכת הנשיא
ודוברו ׳יצחק אגסי, הביא לכך שהרדיו
!והטלוויזיה חושבים יעל !מינוי כתבים קבועים
-לענייני ביתיהנשיא. הרדיו היה זריז
יותר ,׳ומינה ככתב נשיאותי את עמיקם
רוטמן, ואילו הטלוויזיה עדיין מתלבטת.
כפי הנראה יסקר יאת בית־ה׳נשיא הכתב
מנשה רז, שאביו היד, לפני שנים רבות
׳שלישו הצבאי ׳של הנשיא יצחק כן־צפי.

ההתפט רו תבאה בהפתעה התמרמרות ריבה שוררת בגלי צה״ל על
האופן שסו!נודע לעובדי התחנה הצבאית
על חילופי הפיקוד: בתחנה.

העובדה !שמפקז״התחנה ׳מרדכי נאור
פורש מתפקידו, ותחתיו התמנה צ פי
שפירא, התגלתה לעובדים רק יום אחד
׳לפני החילופים. נאור זימן -את כל עובדי
המחנה לישיבה דחופה מבלי שטרח להודיע
להם מראש מה נושאה, ורק בישיבה זו
גילה -להם, לתדהמתם, כי החל ממחר אין
שוב הוא מפקדם.
נאור טען כי בכוונתו להקדיש עצמו
לכתיבת ספרים, יאך האמת היא שהוא
עובר לעבוד בהוצאה־לאור: של מישרד־הביטחון.

גב• נון מינה נשיא וווו ס־ו בנון
נחמן ש, מראיין על מפיות־נ״ו * דני פאר
מעלל את עצמו * הבו של תח ־נ תומו נדת
• ודן בצה־יו

• ודעווס1י 0גורם

אחרי שהתירו בצה״ל הפלות, מתירים עתה
גם סכם באופן חופשי. גלי צה״ל חונכים השבוע
תוכנית חדשה בשם ראש אחד, שיגישו אורלי
יגיה ומשה מורג. התוכנית תשודר במשך
שעתיים כל שבוע, ויהיו בה פינות שונות.

חידוש הוכנס לישיבות הוועד־המנהל. לשולחן
הארוך, שסביבו מתקבצים חברי הוועד ואורחיהם
לישיבות השבועיות, הוצמדה שורה של מיקרופונים.
לא עוד קצרניות, העלולות לעשות טעויות
ולא לקלוט את כל קריאות־הביניים, אלא רשמקול
הקולט הכל.
ההוצאה הכספית: כמה אלפי לירות טובות.

• ושיא דוום-לנ1ון
גם קריינים יכולים לעשות היסטוריה. בתחילת
השבוע שעבר, בעת שבדרום-תימן התחוללה
המרידה הגדולה, אמר קריין־החדשות גבי ינון
במיסגרת הידיעה על רצח נשיא דרום־תימן את
המישפט :״רצח נשיא דרום־לבנון.״

• דאיונות 711 מניות

קריינית יניב
נזין בצה״ל
אחת הפינות היא פינת המין. אורלי ומשה
יגישו עצות מיניות, יספרו על חוויות מיניות
(לא של עצמם) ,וישוחחו ״באופן חופשי״ על
היחסים המיניים שבינו לבינה — כל זאת, כמובן,
עד שהרמטכ״ל, רב-אלוף רפאל (״רפול״) איתן,
יתעורר וישים עליה את הכומתה.

• וזג״סים קהל
נראה כי הניסיון, אשר יזם מגי פאר ושאומץ
על־ידי שאר המגישים של עלי כותרת ועל־ידי
הבמאי חנינא אמוץ, להכניס קהל לאולפן
עלי כותרת בעת השידור, לא עלה יפה, לפחות
בתוכניות הראשונות.
הקהל לא בא, וכל אנשי הצוות של עלי כותרת
מיהרו להזעיק בטלפון את בני־מישפחותיהם, כדי
למלא את הספסלים הריקים וכדי להשיג את
האפקטים של מחיאות־הכפיים במהלך השידור.

• הדח 1ן מדנ

גחמן שי הוא הכתב הפרלמנטרי החדש של
הטלוויזיה במישכן הכנסת. אולם לשי היו מדריכים
טובים, בעיקר בכל הנוגע למיזנון הכנסת. הוא
לא עשה את השגיאה שעשו הכתבים הפרלמנטריים
שקדמו לו, ולא מיהר להציג עצמו בפני כל חברי-
הכנסת. כך הרוויח שי כמה שבועות, שבהם היה
בלתי־מזוהה במיזנון, ונחסכו לו עשרות פניות
של חברי־כנסת ה״מוכרחים להתראיין למבט של
הערב.״
שי גם המציא חלוקה בין שני סוגי ראיונות.
הסוג הראשון הוא הראיון עם המצלמות, וזה
הסוג הרגיל. הסוג השני הוא ראיונות־המפית.
כאשר ח״כ מבקש משי לראיין אותו, ושי אינו
יודע איך להיפטר ממנו, הוא מעלה ארשת חשיבות
על פניו, יושב עם הח״כ ליד אחד השולחנות
במיזנון, ומשרבט בעט על מפית־נייר את עיקרי
דבריו של הח״כ. הלה יוצא מהפגישה שמח וטוב־לב,
בהיותו בטוח כי בעיקבות ראיון־המפית יבוא
גם ראיון־המצלמה.

• לוזרל נן -גאוץ לא
איש האנימציה דויד (״דודו״) גבע יצר סרט-
הנפשה בשם הכוכב הקטן, שלדעת כל מי
שראה אותו הוא מצויין. את הסרט הפיק דודו
בעזרת חברים בבניין הטלוויזיה.
היה מי שהחליט כי סירטו של גבע אינו ראוי
להקרנה בטלוויזיה הישראלית, אך עובדה זו לא
הפריעה לרשות־השידור לכלול את הקטע בקטלוג
החדש והמפואר, שיצא בימים אלה.
בקטלוג סירטי הטלוויזיה הישראלית מופיעים
רק הסרטים שלדעת הטלוויזיה הם המצטיינים,
והם מוצעים למכירה לתחנות חוץ־לארץ. מה
שאינו די טוב לצופה הישראלי, טוב לצופי הטל וויזיה
ברחבי העולם.

במחמאות מכיוון בלתי-צפוי זכה, בשבוע שעבר,
הרב שמואל חסהן אסידור. במעריב לנוער
התפרסם מיכתב של צעיר בן ,17 המעיד על עצמו
כי אינו דתי, וכי דתיותו מסתכמת ב״שניים-
שלושה *יקורים בבית־הכנסת בשנה ובשלושה
שעורי־תנ״ך בשבוע בבית־הספר.״ הוא משבח
ומהלל את תוכניות הרב, ומסיים את מיכתבו ב״הרב
לא שיכנע אותי שיש אלוהים בשמיים, אך הוכיח
שלא חייבים לחבוש כיפה, או ללכת לבית־הכנסת,
או לנסוע בשבת — כדי להיות דתי.״
הצעיר החתום על המיבתב הוא עופר שחל
מחיפה, בנו של ח״כ המערך משח שחל, יושב־ראש
סיעת המערך בכנסת. האם חושב גם הח״כ
כמו בנו ו

מחלקת התוכניות של הטלוויזיה הערבית עומדת
להפיק סידרה חדשה, סיפורי חליל, שתחליף
את השטיח המעופף.
בסיפור הפקתה של סידרה זו יש קוריוז מעניין.
כותב התסריט ומי שישחק בסידרה בתפקיד
ראשי, כסאס זתן ימוט, טייל ברחובות העיר
העתיקה בירושלים, כאשר ניגש אליו מכר והציע
לו לרכוש תסריט טלוויזיוני מעניין. כשעיין
זועימוט בתסריט שהוגש לו, הוא גילה את התסריט
שלו עצמו, אשר עותק ממנו אבד מבלי שאיש
הרגיש בכך ושהתגלגל לידיים אחדות, עד שהגיע
למכר שלו.
המכר המאוכזב, שלא קיבל תשלום עבור
התסריט, יוכל אף הוא לצפות בתוכנית.

• חוזוים רהחקגלות

• המקרל את עצגו

התעמלות־הבוקר, שעל צליליה התחנכו דורות
שלמים בארץ, תשוב בקרוב אל גלי האתר אם־כי
הפעם ללא ״כאן מיכאל כן־ חנן ״,אלא במתכונת
חדישה יותר.
את התעמלות־הבוקר הפסיקו מאחר שהגיעו
למסקנה כי פחות מאחוז אחד של המאזינים אכן
מתעמל לצליליה. אולם מאחר שאחוז אחד פירושו
כשני רבבות מאזינים, ובמיקרה של התעמלות־הבוקר
שהופסקה מוחים שני הרבבות בתוקף,
הוחלט לחדשה.

אדם אחד בארץ מקלל בכל פעם שתקליט
עונה לו כשהוא מחייג בטלפון, תשובה מהסוג
של :״המיספר שחייגת אליו אינו מחובר זמנית,״
״המיספר הוחלף, אנא פנה אל אחד ארבע,״ ״כל
העמדות תפוסות.״
אדם זה הוא דניאל (״דני״) פאר, קריין
הטלוויזיה, והסיבה: פאר הוא זה שקולו נשמע
מעל גבי התקליטים .״כל פעם זה מרגיז אותי
מחדש לשמוע את עצמי, בעיקר בדברים שמרגיזים
אותי,״ התוודה פאר.

יום רביעי

יום חמישי

• 1תפוחי אדמה ושאר ירקות
( .)5.30 אסתר סופר מנהלת
תוכניות הילדים, חזרה לפני
ימים אחדים מאוסטריה מלאת
התפעלות מסידרה אוסטרית
בשם זה. גיבור הסידרה הוא
תפוח־אדמה המשוחח ומזמר בשיטת
ההנפשה ובשפה הגרמנית.
אגב, זו הפעם הראשונה
שסידרה אוסטרית מוצגת ב טלוויזיה
הישראלית. סופר התלהבה
מהסידרה עד־כדי-כך ש הפכה
את לוח השידורים על
ראשו כדי להעלות אותה על
המסך מייד עם שובה לארץ.
• 1ידידי האדם 7.00 הפרק
הבנאלי ביותר בסידרה מצויינת
זו מתאר את נדודי הציפורים.
חוסר התיאום בין הטלוויזיה
הלימודית לבין הטלוויזיה הכללית
שוב פוגע ׳בצופים הצעירים.
סיפור הציפורים עם
הרצועה על רגליהן, המספרת
לאדם מניין הן באות ולאן
הן הולכות, היה צריך להיות
מוקרן בטלוויזיה הלימודית, ולא
לגזול חצי שעת שידור יקרה.

• ילדים בעולם (.)5.30
שידור חוזר של סרט זה הוא
תוצאה ישירה של הבילבול של
אסתר סופר, אשר החליטה.
להכניס בכוח את הסידרה האוסטרית
ששודרה אתמול.
• נועם והגיטרה (.)6.15
הופעת־בכורה של ניסיון חדש
ומעניין. לימוד שיעורי נגינה

פולדארק: רובין
שעה 10.20
על גיטרה ב־ 9פרקים. בביתו
של מי שהיה גיטריסט בלהקה
צבאית ואחר־כך נסע לגולה
להשתלם, נועם צור, נבנתה
תפאורה ״כמו של בית״ ,ונועם
עצמו מנסה ללמד את הילדים
דנה ויוכל ללוות עצמם בשירים
פופולאריים תוך כדי
פריטה על גיטרה. התוכנית
מארחת גם זמרים מפורסמים,
ואורחת התוכנית הזו היא
ציפי שביט. בעתיד יופיעו
בה סוזי מילר, דודו זכאי,

תפוח־אדמה: סופר
שעה 5.30
• האחים 8.00 תחת הכותרת
המיכרז מנסה ג׳ניפר
לרכוש חברה אחרת הנמצאת
בקשיים כספיים ולה חוזה מבטיח
עם חברה לקידוחי נפט״.
אך כמו בכל דבר שקורה לה,
בעלה מקלקל הכל. סטייסי,
הטייס השיכור-הנחמד מבקש
מגרושתו להינשא לו מחדש
והבנקאי סיר נוויל מאיים.
קשה שלא לצטט את איש
האך ץ אמנון דנקנר, המציע
תסריט חדש להאחים :״מרי
האמונד לוקה שוב בהתקף־לב. י
הפעם זה טרמינאלי. בריאן
שומע על כך, מתמוטט שוב
ומוחזר אל המחלקה הסגורה.
סטייסי וגרושתו יוצאים לירח-
דבש שני בפאריס, אך הדאקוטה
צוללת במי הלמאנש. אדוארד

71X11..הוו>
אח ״זואחיס״
וג׳ניפר מאמצים את מארוני
לבן. דויד נושא לאשה את
קלייר מילר, מתאלמן שנית
ונכנס למנזר. ביל ריילי נבחר
לבית הלורדים. רק כך נוכל
סוף־סוף להיפטר מבני האמונד
המייגעים של סידרת האחים.״
• רגע האמת 10.00 הנהלת
הטלוויזיה הציעה לכתבים
העוסקים בענייני רדיו וטלוויזיה
לבקש חומר על הסרט
השבועי מעמיתיהם, מבקרי הקולנוע.
אולם גם ללא עזרה
זו, הסרט של השבוע הוא מן
הסרטים הישנים של תעשיית
הקולנוע ומשתתפים בו דני א ל
ז׳לין, ז׳ אן נ א מן המנוח
ומי של מו רגן.

ציפי שביט
מלמדת גיטרה
ששי קשת ורוחמה רז.
כל ילד שישלח לתוכנית מיכתב
עם מעטפה מבויילת, יקבל גם
דפי-עזר ללימוד הפריטה על
גיטרה.
• סולטי 6.32 סיפור בנאלי
על הילדים והדודה קליאו.
אגב, החיה המופיעה בסולטי
היא כלב־ים, אשר אומן במיוחד
למען סידרה זו על־ידי מאמן
חיות-ים של הצי האמריקאי.
אימונו של מולטי, שזהו שמו
גם במציאות, עלה למפיקי
הסידרה יותר מ־ 100.000 דולאר
ששולמו לצי האמריקאי.
!• יש לי שאלה (.)7.00
סועיד קרמאן, בת לאחת
המישפחות הערביות המפורסמות
בצפון הארץ, עושה דרכה
מדי שבוע מחיפה לאולפנים
בירושלים כדי להנחות את
הכל־בו־טק הערבי יש לי שאלה.
!• מישחק השבוע (.)8.00
משב־רוח מרענן אחרי אורגיית
הכדורגל של החודש האחרון.
תוכנית הספורט מוקדשת לקטעים
נבחרים מתחרות השחייה
8האומות שנערכה לפני יומיים
בבריכת־השחייה של אוניברסיטת
תל-אביב. רפי נינת
יגיש את הקטעים הרטובים.
ס פולדארק 10.20 תחילה
היתד. מגמה להיענות בטלוויזיה
לבקשת מאות צופים להקדים
את שעת שידור הסידרה. אולם
הבשורה הטובה, על כך ש-
פולדארק עומד לעזוב את׳
המסך בעוד מספר שבועות,
הביאה להחלטה שאין טעם,
בשלב כה מאוחר של שידור
הסידרה, להקדים את שעת
הקרנתה.

40. 7

44. 7

יום שיש׳

שבת

׳ 1ראשון

יום שני

׳ 1שלישי

• 1פינוקיו 5.00 השבוע
עומדת מחלקת הילדים בפני
חידוש משמעותי. החל מהשבוע,
יוקרן, אולי, מדי שבוע,
סרט עלילתי ארוך לילדים
מדי יום שני. עדיין לא ברור
אם ההקרנה תתחיל בשעה
5.00 או 5.30 אחר־הצהריים,
ואם בכלל יוקרן סרט, אולם
במידה שיוחלט סופית כי הילדים
זכאים לסרט ארוך, יוקרן
השבוע פינוקיו.
!• מורשה 8.00 עוסק
השבוע בנושא בוער: גיוס
בנות לצה״ל. דובר האוניברסיטה
העיברית, העיתונאי-
לשעבר סיני מושקין .,שאינו
דתי, מנחה דיון באולפן על
גיוס בנות לצד,״ל, על המוסר
של הצעירות הלובשות מדים,
ועל נושא ההפלות במיסגרת
הצבא. שניים התנגדו לגיוס

#למשפחה 7.00 אחת
התוכניות הטובות בטלוויזיה
ודווקא בטלוויזיה הערבית,
תוכניתה של מיקה הסיד.
הוברר כי יותר נשים יהודיות
צופות בתוכנית זו מאשר נשים
ערביות, אך מסקנה זו עדיין

!• האיש השווה מיליונים
( .)3.00 סט יד אוסטין ומפי-
קיו החליטו ללכת בדרר הבטו-
חח של שאר הסידרות. במיבצע
גחלילית, זד, שם הפרק שיוקרן
היום, הם משתפים את השח־קנית־חתיכה
המפורסמת פא־טלה
פראנקלין, שגם היא
בעלת חושים על־טבעיים והיא,
יחד עם סטיב, מחלצים את
אביה מביצות טובעניות.
!• באה שבת 8.05 מי
שרוצה להכיר את אשתו החדשה
של שלמה צח -האמרגן
שהיה בעלה של הזמרת
אילנית — הלא היא הזמרת
הצעירה אילנה אביטל,
מוזמן לצפות גם ברב שמואל
אכידור הכהן. נוסף על
הדרשה של הרב תשיר אביטל
שני שירים לשבת.
#ראש העיר קאסטרבוידג׳
( .)9.20 הפרק השלישי בסידרה
יוקרן הערב. רכישתה של
סידרה זו על־ידי הטלוויזיה
הישראלית היתר, מלווה במאבק
עם הטלוויזיה הירדנית, שבו
ניצחו הדודנים שמעבר לגבול.
אחרי שד,סידרה זכתה בהצלחה
באנגליה, מיהרה הטלוויזיה הישראלית
לנסות לרכוש אותה
והמשא־והמתן כמעט שהסתיים.
אנשי התחנה הירדנית, ששמעו
על כך, הציעו למפיקי הסידרה
סכום גדול מזה שהציעה להם
הטלוויזיה הישראלית, וזאת ב
יתן
גברה
על ישראל
תנאי שהסידרה תוקרן בישראל
רק אחרי שתסתיים הקרנתה
בירח. וכך אומנם ארע.
• השתקפויות במוסיקה
( .)10.10 ניסיון מוסיקאלי טל וויזיוני
מעניין, בהפקתם של
הטלוויזיה והאוניברסיטה הפתוחה.
התזמורת הפילהרמונית
הישראלית בניצוחו של נועם
שריף תשתף פעולה עם נשים
ממקהלת קאמרן בהדרכת אב־נר
אירני, והם יבצעו נוקטור-
נים מאת דכיסי ומוסיקה
קונצרטנית מאת דלכר.
• בארנבי ג׳ונס (.)10.55
אמת עיוורת הוא שם הפרק.

• חידון .)2x2 )6.45 צמד
נערים דרוזים מבית־הספר התיכון
של הכפר מסעדה ברמת-
הגולן עורכים הופעת־בכורה
של נערים מהרמה בטלוויזיה
הישראלית. הם מתחרים במים-
גרת החידון הוותיק של הטלוויזיה
הערבית עם שתי עלמות
חן נוצריות מבית־הספר התיכון
של הנזירות בנצרת, ומביסים
אותן. את התוכנית מגיש
נ׳ורג׳ איכרהים, מי שהיה
ד,סמי בסמי וסוסו, ואילו קריי-
נית־הרצף של תוכניות הערבית
הערב היא אשתו בחיים, נ׳לוי

איוכ.

<• חי־בר בארגנטינה (.)5.30
הפרק האחרון בסידרה מרתקת
זו היה צריך להיות משודר
לפני שלושה ימים, אולם בגלל
המהפכה האוסטרית של אסתר
סופר נידחה שידורו להיום.
בארץ האש צולם הברווז האנדי
בתוך מפל־מים גועש וד,דודנים
של סולטי, אריות הים, טורפים
את הפינגווינים מול עדשות
המצלמה.
0נרעם והגיטרה (.)6.15
השיעור השני בגיטרה, והפעם
עם הזמרת פוזי מילר. נועם
צור עולה על האקרנים פעמיים
בשבוע, ביום ראשון וביום

• בצאת השבת 8.00במחלקה
לענייני הדת בטלוויזיה
אין מקפידים על דתיותם של
הבמאים, אם־כי כל מפיקי תוכניות
הדת חייבים להיות דתיים.
כך קרה שורדינה ארז,
אחותה של אשת נשיא המדינה

1ווב1ים

הדחיות של

ותהבלות נצזויד

גיסת ת1ש־א
אופירה נבון ,״א ״בפא״
של התוכנית קל וחומר, מגאזין
המיוחד לחודש תמוז.
• קורי תובע מחוזי (.)10.00
הוא סרט־המתח של מוצאי-
השבת. שלושה שחקנים בלתי
ידועים, ג׳ון רוכינשטיין,

יונ׳ין רושה וקארזל רוסן,

ינסו למתוח הערב את הצופים
בסרט הממחיש את העימות בין
המימסד החברתי לבין אירגוני
הנשים המוכות על־ידי בעליהן,
שכמותם החלו צצים באחרונה
גם בארץ. ג׳ון והארייט מורגן
השתייכו לעילית של הממסד,
אבל היו כמו כל בשר־ודם,
והארייט רצחה את בעלה בטענה
של הגנה־עצמית. כולם
לוחצים לסגור את התיק, אולם
מי שמפריעות לשקט ולשלווה
הן נשות האירגונים האמורים
ואז קורא התובע המחוזי לבלש
קורי, לבוא לעזור לו
בחקירה.
!• ירדן — הערב מתחילים
בתחנה השכנה בלוח שידורי
הקיץ, למרות ששעון הקיץ
נכנס לתוקף בירח כבר לפני

בנות לצה״ל, חברת הכנסת

מהמפד״ל שרה שטרן־קטן,
ומי שהיה חבר הוועד המנהל
של רשות השידור עורך־הדין
חיים קהן, שאף הוא דתי.
נגדם התייצבו שתי חיילות-

נועם והגיטרה: מילר
שעה 6.15
חמישי במסגרת שידור חוזר
למי שזקוק לשיעורי בית.
!• הזוג המוזר 8.00 היא
אחת הסדרות הטובות המוקרנות
בטלוויזיה. אוסקר מוצא
לו חתיכה משגעת בדמותה של
השחקנית דאריל האמונד
(אין שום קשר להאחים) ,ופד
מתכנן סוף־שבוע שקט בדירתו
המשותפת עם פליכם, בידיעה
שעל פליכם לנסוע לצילומים
בוושינגטון. אולם פליכם חלה,
ונשאר בבית. הוא מבטיח לאוסקר
להסתגר בחדרו בשקט,
כך שדאריל בכלל לא תרגיש
שהוא בבית. מובן שפליכס לא
ישב בשקט, מה שגרם סיטואציות
סוחטות דמעות־צחוק.
<• החבובות מרחוב ההפתעות
8.30 הן הפתעה נעימה
אחת לשבועיים, בעיקר משום
שבשבועות שבהם אין הן מופיעות
יש להתבונן בעוד להיט
של דורי גן־ ז אס. הפעם
רוקדות החבובות טנגו עם דון

נוטס.

סיפור אמריקאי קצר
( .)10.00 מישחקי הגביע העולמי
בכדורגל שנערכו בארגנטינה,
נתנו לגיטימציה לבלגאן החוגג

0׳ !11 ונואגאן

קורי: רושה ורובינשטיין
מוצאי שבת 10.00
אין ספק שקניית סידרה זו
היתד, אחד הכשלונות הגדולים
של מחלקת הסרטים הקנויים.
בראש מחלקה זו עומדת אשה
מבוגרת, נעימת־סבר ובעלת
תרבות יקית טיפוסית, מרים
רוטשילד, אולם הבנתה הטלוויזיונית
דומה להבנת צופה
שמרן לפני 20ו־ 30 שנה.

כחודשיים. עדיין לא ברור מה
יכלול בתוכו לוה השידורים
החדש, אולם קרייני התחנה
מאיימים כבר יותר משבוע,
בעיברית ובאנגלית, כי צפויות
סדרות חדשות במשך כל השבוע.
בדרך כלל, הבטחות
כאלה בתחנה הירדנית —
מתקיימות.

כל ימות השנה בטלוויזיה
הישראלית. למרות שמועדי ה־מישחקים
היו ידועים חודשים
ושבועות מראש, ורק הקבוצות
המשתתפות היו בחזקת נעלם,
היתד, הטלוויזיה מתכננת את
לוה השידורים כאילו אין כלל
ארגנטינה, משנה ברגע האחרון
את הלוח, דוחה מישדרים
לשבוע שלאחר-מכן, והקריינים
היו מודיעים זאת בחיוך המבקש
הבנה. כך אירע שהסיפור
האמריקאי הקצר של השבוע,
במלון הקודר, היה צריך להיות
משודר בשבוע שעבר,
עת חגגה ארגנטינה את נצחונה
על הולנד! אולם ״ברגע האח רון״
,דחו את הסיפור הקצר
להיום.

הפלות בצה״ל: צכיאלי
שעה 8.00
לשעבר, וזאת משום שצה״ל
סירב לאשר השתתפות חיילות
שעדיין משרתות. עליזה לוין,
צעירה דתית ששירתה שירות
מלא בנח״ל דתי, ו חג ה שליט,
מי שהיתר, מפקדת קורס קצי נות
בצה״ל. בעיקבות התוכנית
החליט גם מפיקה הרב בנימין
צסיאלי, שלא להחליט מהי
עמדתו לגבי הסוגיה, אם כי
הוא נוטה לקבל את הדעה
שיש לגייס בנות לצד,״ל.
• 1שלוש יוצא אחד (.)9.30
יצחק (״צחי״) שמעוני דאג,
לפני צאתו לחוץ־לארץ יחד
עם עוד ארבעה פקידי רשות
השידור כדי ללמוד את סודות
אירגון והפקת הארוויזיון בארצות
שבהן הוא נערך בחמש
השנים האחרונות, לשני נוש אים.
האחד: הוא הוציא מיכרז
לשירותי ייעוץ וסיוע לאירוח
המישלחות שיגיעו לארוויזיון
79׳ שייערך בירושלים. רשות
השידור מתכוננת לביקורם בארץ
של כ־ 600 איש מ־20
מדינות, והעונים על המיכרז
יצטרכו להתחייב לשעשע אותם
בשעותיהם הפנויות בארץ ולדאוג
להם לסידורי-לינה. הדבר
השני שלו דאג שימעוני הוא
להקליט עוד תוכנית חידונית
במיסגרת שלוש יוצא אחד.
בתוכנית שלושה נושאים לשאלות,
וד,חידונים בסירטונים שרד
מעניין ביניהם הוא חידון על
להקת החיפושיות המפורסמת.

עלי כותרת: פאר
שעה 11.20
לא הובילה את הטלוויזיה
העיברית להכין תוכנית לאשה.

י• 9בריבוע 8.00 טוביה
צפיר עשה זאת. על-פי מיכתבי

מאזינים המגיעים לרשות השידור
מתברר כי הקהל אוהב
את טוביה צפיר כמנחה
9בריבוע, יותר משאהב את
אורי זוהר. באולפני־הסרטה־הרצליה
מנסים למצוא עתה
תוכנית בידור חדשה, אשר
תהיה שונה מ־ 9בריבוע ומזה
הסוד שלי אך בעלת אותו
האופי, שאותה ינחה או בה
ישתתף טוביה צפיר.
• תן הזדמנות 9.30 נראה
כי הטלוויזיה העקשנית בעולם
היא זו הישראלית. התוכנית,
המביאה אמנים צעירים לראשונה
אל הבמה, היתד, הצלחה
כבירה ברדיו כשנשאה את
השם תשואות ראשונות, אולם
בטלוויזיה היא כישלון מוחלט.
כיוון שכבר הוקלטו ארבע
תוכניות של תן הזדמנות,
מתעקשת הטלוויזיה להמשיך
לשדרן למרות שלצופים שוחרי
ברטה, המוקרן מייד אחרי תן
הזדמנות, מהווה תוכנית זו
של בארי לננפורד עינוי של
ממש. האמנים, שמטבע התוכנית
איש עדיין לא שמע אח
שמם המופיעים היום הם נגבי
ברנדייס, שלישיית הימיס ה־טוביס,
יוסי גולן ולהקת ג׳אז
׳ 78 שבה משתתפים באלדי,
אולייר ו א לייז ה.
י• עלי כותרת 11.20ל-
לישכת דובר רשות השידור
משה עמירב הגיעו כבר
כמה עשרות מיכתבים ושיחות
טלפונים מצופים שביקשו ל הגיב
על המנחים החדשים של
עלי כותרת. מרבית המאזינים

מני פאר
צועד בראש
טענו כי לא נמצא מחליף לימן
לונדון, אולם היו גם באלה
שטענו ני מני פאר עולה על
לונדון. את עיקר השבחים קצר
פאר, המגיש הערב את עלי
כותרת. את עיקר הביקורת
ספג המנחה הוותיק יעקוב
,אגמון. לגבי דן מרגלית היו
הדיעות חלוקות, אם כי גם
כלפיו היתד, הביקורת השלילית
רבה מן השבחים.

זהנהדד * ד ה יי! גהד

במדינה
(המשך מעמוד )36
מד, שהפך כפר ושיבחה בבקשות מעצר מסוג
זה — מידע יסודי ׳רב־מישימעוות שהוגש
לשופט ׳בסתר! ,מפלי שלזזשודים או לפרק־ליטס
׳תהיה גיישה !איליו.
נזק בל יתוקן?׳ פרקליטו של ׳אברהם
כץ, עורך־הדין צבי ל״דסקי, טען ׳שאין כל
בסיס למעצרו של לקוחו, וכי מעצר זה
עלול להביא ונזק יפל יתוקן לכץ, שימצא
עצמו מפוטר מהעבודה שבה הוא נאחז
בציפורניו. היכל, לעומת זאת ,׳ניסה לשכנע
יאת השופט בהדגישו, שכץ היה חשוד
בעפר בשורת פיצוצים ׳ומעשי התנכלות.
דבריו אלה של מפקד מישטרת קרייית־אונו
היו אמת לאמיתה, שיכן כץ היה יחשוד ב הנחת
מי׳טען־נפץ שיגרם לפיצוץ ביית־הקסה
ישל האחים הדון ב׳פרדם־כץ ליפני יותיר
מחודש. ושנה קודם לכן היה כץ עצור
׳פטשך 30 יום בחשד שיל פיצוץ בית־קפה
אחר בקריית-איונו.
רב־יפקד היכל ישכח לציין לפני השופט,
שבשני הימיקריים הללו לא נמצאו ראיות
נגד כץ והוא שוחרר בלי שיועמד לדין.
אחרי הפיצוץ ביפרדס־כץ נבדק כץ במכונה־אימת,
נמציא דובר יאמת ואז שיחררה אותו
המייש׳ט׳רה. היכל ,׳שנשאל על כך על־ידי
הפרקליט לידסקי, לא ידע פרט זה.
השופט בן־׳של׳מה ישלח, בתום הדיון, את
כץ ׳והאחרים לשבעה ימי־מעצר לצורך
המשך החקירה.
ישמו של כץ פורסם פעם נוספת בעייתו־נ׳ות,
בקול תרועה ירימה .׳כעבור שבוע ישוח־

ף* ש כו ע שעבר מינה הוועד־המנהל של
— רשות־השידור, לראשונה בתולדותיו,
ועדת־חקירה. היא מונתה כרי לחקור את
מערכת־היחסים בין יוסף בראל, מנהל הטלוויזיה
הערבית, לבין סלים פתאל, מנהל
מחלקת התוכניות בערבית. אולם תפקידה
האמיתי של ועדת־החקירה חוא לנקות את
הנהלת רשות־חשידור, ואת הוועד־המנהל
שלו, מההאשמות המוטחות נגדם בציבור,
בנוגע לפרשות בראל.
לאחרונה התפרסמו בעיתונות האשמות
חריפות ביותר נגד מנהל הטלוויזיה בערבית.
יבין היתר הוא הואשם בעבירות פלי ליות,
הנוגעות לטוהר־המידות האישי.,ענ יינים
כספיים, סחיטות ואיומים. כמו כן
הואשם בראל ׳בחבלה בזדון בשידורי ד,־
טלוויזיוז, בדי להשיג טוביות-הנאה וקידום
אישי. העולם הזה ׳פירסם לראשונה האשמות
אלה, אולם מאז לא ירדו מיעל דפי
העיתונות, הועלו בכנסת כהצעה דחופה
ליסדריהייום של יח״כ חייקה גרוסמן (מפ״ם)
ומעסיקים יאת עובדי רשות־השידור, ובעיקר
עובדי הטלוויזיה הערבית, עד כדי
פגיעה בשידורים.
הישיבה הסגורה שיל הוועד־המנהל מינתה
שניים לחברי ועדת־החקירה: חבר
הוועד־המנהל מטעם ד״ש צבי (״הרי״)
יזיינידר, מי שהיה ׳בעבר הרחוק מנהל קול
ישראל ,׳וסמנכ״ל רשוודהשידור, שאינו
יחבר הוועד־המגהל ,׳שילמה עבאדי.
׳לפחות לגבי מינויו ישל עבאדי קיימות
כימה תמיהוית. הוא יכבד ונקט עמדה בעניין
של ביראל — לטובת בראל. הרעיון להקים
ועדת חקירה בא לאחר שעבאדי תקף בצורה
חריפה ביותר, באותה ישיבה ישל הוועד־המנהל,
את יריביו ישל בראל, סלים פתיאיל.
עבאדי ותיאר בצבעים קודרים את מערכת-
היחסים בתוך הטלוויזיה הערבית, כשהוא
נמנע מלהאשים את העומד בראשה, וזורק
את כל האשמה על פתיאל. עבאדי ,׳בתמיכתו
של מנכ״ל הרשות יצחק לייבני, הציע
להעמיד !את פתאיל לפני ברירה בין שלוש
׳אפשרויות: לעבוד במיסגרת, לצאת לחום-
שה־ללא-יתשלום ׳איו להתפטר.

ע ם סולידוכס
של צהד

שי 1״םלא נוחליפים לפי אופזוז
גםלאמ שחות ש1״.
סולידוכס זוכה כבד ע שרו ת שלם
באמון הציבור כ׳ מסורת האיכות שלה
מוכיחה עצמה כל יום מ חד ש !

מנהל פתאד
שומו שמיים, קומוניסט !

היסטרה זוגית
חשוד כחלון
לא אבטיח !
רירו יכל החישיודים בקול דממה דקה, מבלי
שהדבר יפורסם ׳כליל. המישיטרה לא מצאה
קשר יבינם לבין מעשה־פשע כלשהו
(מילבד, אולי, המגע עם עמוד החשמל או
המזלג) ,׳אלא שלגבי אברהם כץ יזה ביבר
היה מאוחר מדי.
עבודתו בביתיהיחולים !הממשלתי —
הופסקה .׳כעת ׳תהייה לו סיבה מצויינת
לאיים על ראש !המועצה, על-ימנתי לקבל
דיישיון לסככת אבטיחים.

ף שלוש ׳האפשרויות יקיים מילכוד.
״ קשה להאשים את פתאל על כי אינו
עובד. מחלקת־התוכניות, שלא כמו מחלקת-
החדשות של הטלוויזיה הערבית, שבראשה
עומד המנהל ׳בריאל, היא אחת המחלקות
המוצלחות ביותר ברש׳ות־השידו׳ר, ולטל-
ורזיה העברית ״ש עוד הרסה ימה ללמוד
:מימנה. את ׳אותו הדביר יקשה לומר יעיל מ׳ח־לקת־החדשות
של הטלוויזיה הערבית, ישבה
ישולט בריאל.
•פתאל אמנם ׳מסרב לשוחח עם ׳המנהל
שליו, בריאל, אולם לדבריו יש לו סיבות
טובות לכד .׳אין סיפק ׳שבריאל עשה עוולות
רביות ליפתאיל. בין השאר יציר סביבו חרושת
שמועות !מסוערות, אשר חיבלו בקידום
פתאל במיסגרת רשות־השיחד. פתאל דרש
פעמים מספר מהוועד־המינהל, מהנהלת
דשיות-השידור ׳ומכל: מיוסד ישהייטה ליו אוזן,

בסודי־סודות מינה הוועד המנהל שר ושות־השיווו ועות־חקיוה
נדי לבדוק את ההתרחשויות המוזרות במחלקה הערבית של הטלוויזיה

סו חטחוקרי
!לחקור את ההאשמות !נגד בראל! ,וציין כי
לאחר !החקירה, אם יימצא ׳שבראל אינו
אשם, הוא ידבר עימד, ישתף עימו פעולה
בעבודה !ויקבל את מרותו. אילו היר< גראל
רואה עצמו נקי מכל אשם, הוא בוודאי
היה מסכים להצעה ז!ו של פתאל, וגורם
לקבלתה.
האפשרות השנייה שהציע עבאדי לפתאל
עומדת בניגוד להצהרות קודמות ישל עבא־די.
עבאדי מסרב בכל !תוקף ׳להסכים ל יציאת
עובדים !ברשות לחופשה־ללא־תש־לום.
באחרונה אישר, אמנם, חופשה כזו
לרון בן־ישי! ,שעזב את החדשות בטל וויזיה
והצטרף לידיעות אחרונות, ולכתב־הרדיו
גבי גזית, שנסע לארצות־הברית.
אולם עבאדי !נאלץ !אז לאשר חופשות־ללא־׳תשלום,
מאחר והשניים איימו !להתפטר
מהרשות אם בקשתם תידחה, ומנה ליהם,
ארנון צוק׳רמן, מנהלו של בן־״שי,
׳וחגי פינסקר, מנהלו של גזית, הפעילו
לחצים כבדים על עבאדי, עד ׳שנאלץ
להסכים לאישור החופשה־וללאיתשלום.
בשבוע שעבר נתקף עבאדי בפחד, כאשר
אל לישבתו נכנסה ברוריה ורשביאק, האח ראית
על יחסי-הציבור ברדיו, בל״שכת דו
הטלוויזיה
!.הטובים ביותר •ברשות־השידור,
!והטוב ביותר בטלוויזיה הערבית. לעבאדי
לא היה !איכפת להפסיד עובד מעולה, שה־טלוויזיות
בארץ אינן משופעות בהם, רק
כדי ׳להגן על בראל. עבאדי, וכמוהו כל
המשתתפים בישיבה, ידעו שאם יסולק
פתאל, יונצח שילטונו של בראל ׳בטלוויזיה
הערבית ,׳והוא יוכל להמשיך ולעשות בה
ככל העולה על רוחו.
לפני כשבועיים ביקש ע׳באדי מדובר-
הרשות לפטר את סגנו, עזרא יחזקאל, הממונה
בלישכית הדובר על ההסברה במיגזר
הערבי ועל הסברת הטלוויזיה הערבית.
יחזקאל, שהיה מושעה במשך שלוש שנים,
עד שזוכה בבי׳ת־דין מ״שמעתי של רשות־השידור,
הוא עובד חדש ב׳לישכת הדובר,
ועל פי עדות עמירב הוא אחד העובדים
׳המעולים• אולם יחזקאל בא ללי׳שבת הדובר
,׳אחרי חופשה־מאונם בת שלוש
ישנים, מהטלוויזיה הערבית. הוא מכיר
היטב את בראל ואת שיטותיו ושם לו
כמטרתרחיים לגרום לכך ׳שבריאל לא ימשיך
לנהל את הטלוויזיה הערבית. יחזקאל אסף
חומר מרשיע נגד בראל! ,ובחומר זה הוא
מפגיז אישי־ציבור, חברי־כגסת ואנשי-

הקרע יבין ברואל לפתאל הוא בין שינים
רבות, אולם הפך בלתי-ניתן לאיחוי, לאחר
בחירת מנהל הטלוויזיה הערבית. הרעיון
של הפרדת הטלוויזיה העברית מהערבית
היה של פתאל• עד לפני כחמישה חודשים
היתר, הטלוויזיה הערבית מחלקה השייכת
לטלוויזיה העברית. בראל עמד בראש מח־
׳לקת־החדשות ישלה ,׳והיה כפוף למנהל ה טלוויזיה
ארנון ציוקרמן. פתאל העלה את
רעיון ההפרדה !בפני יצחק ליבני, מנכ״ל
הרשות, ובאותה הזדמנות ׳הבטיח לו ליבני
!שאם הרעיון יתממש, יתמוך הוא, ליפני,
בפתאל כמנהל הטלוויזיה הערבית.
הוועד־המנהל הקודם של רשות־השידור
שימש כוועדת־המיכרז לבחירת מנהל־הטל
דיים,
ולא ערביים. שר־החינוך והתרבות,
זבולון המר, איש המפד״ל, הוזמן במייוחד
לחזות בהקרנה פרטית של סרט זה, שלא
שודר במיסגרת מחלקת־התוכניות אלא ב־מיסג׳רת
מחלקתיהחדשות. הרמז היה ברור :
שד־החינוך הוא השר הממונה על חוק
רשות־השידור, ויש לו השפעה רבה על
הוועד־המנהל. מובן שיש לזבולון המר
השפעה על חבר הוועד־המנהל מטעם מינד
לגתו, יצחק מאיר, שהוא מאנשיו של המר.

ואמנם, יצחק מאיר היה כין ה־תומכים
הרציניים כיותר של כראל
כוועדת המיכרזים, וכמוכן שהצ־כיע
עבורו.
׳שבועיים אחר כך, ב־ 4בינואר השינה,

חוקר עכאדי
זהירות, נזילכוד
וויזיה הערבית .׳אליו צורפו מנכ״ל הרשות,
ליבני, ונציג אגודת העיתונאים, כתב
מעריב ייוסף חריף. היה זה בתקופה שלאחר
עלייית הליכוד לשילטון, אך לפני החלפת
הוועדיהמנהל. היו כמה מתחרים על ׳תפקיד
מנהל הטלוויזיה הערבית, אולם כבר מההתחלה
היה ׳ברור כי התחרות תהיה בין
השניים: בראל ופתאל.

מנהל כוי^ל
בסדר, איש הליכוד !
בר הרשות. ורשביאק ׳נכנסה לחדרו עם
הבום שליה, הדובר משה ע׳מירב, כדי לקבל
הסבר, מדוע סירב עביאדי לאשר ליה
חופשה-וללא-יתש׳ליום למשך שנה. היא ביקשה
לעיבור עם בעלה וילדיה לבית־ספר־שדה
פעין־גדי. בעלה התכוון לעסוק בעמדה
חלוצית, הקשה בוודאי יותר מעבודתו ו־עבודת
אשתו !בירושלים הנוחה, וברוריה
רצתה להצטרף אליו.
עבאדי פטר את בקשתה להסבר בזיל־זול
הרגיל שלו לגבי עובדים ,׳והעלבון!של
ברוריה התבטא בהתפרצות שלה, שכללה
בין היתר דפיקה על שולחנו •של הסמנכ״ל.
עבאדי נידבק בהתרגשות של ברוריה, הפך
היסטרי יאף הוא ,׳וזעקותיו המבוהלות נש מעו
בבניין כולו.

עוני מתחרם
ף*! אפשרות השלישית

שהציע עבאדי

י 1לפתאל היתה להתפטר.
׳אין ספק ני פתאל הוא אחד מאנשי־

טלוויזיה, נדי ׳להוכיח להם כי בראל מביא
נזקים לטלוויזיה הערבית.
יחזקאל טוען, ועימירב מאשר זאת, כי
את מי׳לחמ׳תו נגד בראל הוא מנהל לאחר
שעות־העבודה, ומבלי שעבודתו נפגעת,
וכי ׳אין הוא משתמש בתוארו כסגף הדובר,
במילחמותיו הפרטיות. אולם עבאדי החליט
כי ׳למען ההגנה על בראל, מותר לו גם
לשלוט על זמנם החופשי של עובדיו,
ודרש לפטר ואותו.
עבאדי, יפמו כל אדם אחר בטלוויזיה,
יודע כי לגבי יחזקאל, הדרישה לפיטורין
מלישכת־הדובר היא העונש החמור ביותר
שאפשר להטיל עליו. יחזקאל מושאל באופן
׳רשמי מהטלוויזיה הערבית להנהלת
רשיות־השידור. אם יפוטר ממנה, יחזור
אוטומטית למחלקת־החדשות !של הטלוויזיה
הערבית — לידי בראל.

אדם זה -שלמה עכאדי -מו:ה
על־ ידי הוועד המנהל של רשות
השידוד, כאחד משני האנשים ה־מדכיכים
את ועדת החקירה ש תפקידה
לחקור את פרשות כראל !

הצגה ו עוד תשו
ף׳שינה הראשונה של י״ז״-ד- 0.נ-
׳רזים לא !נפלה הכרעה. אחד, איש־המערך
ניסים אלמוג, נמנע, ושאר שמונת
הקוליות התחלקו שווה בשווה. עבור סלים
סתאל הצביעו ׳ארבעה: הי׳ושב־ראש דאז,
וולטר איתן ז סגנו, חיים שיור, איש מפ״ם
ואחד מעורכי על־המשנזר ; אליהו חסין, מי
׳שהיה עוזריו !של יגאל אלון כשהלה היה
שר-החוץ; והמנכ״ל ליפני.
ב* 22 בינואר השנה נערכה הישיבה השנייה
של ועדת-המיכרזים. לייבני העביר
את קולו מפתאל ליבראל, ובראל נבחר.
לפני הבחירה עשה בריאל נמה צעדים,
שלאמיתו של דבר הבטיחו את בחירתו.
כחודש לפני הבחירה, ב־ 19 בדצמבר,
ביטל בראל במפתיע !את תוכנית הספורט
השבועית של המחליקה הערבית, הזוכה
׳בהצלחה עצומה ׳מדי יום שיני ,׳והקרין
׳במקומה סרט ׳תעודתי יבן הצי שעה, על
׳בעיות החינוך בישראל. הסרט אמנם עסק
בבעייה המטרידה את החינוך במיגזר הער בי,
בעיית נשירת תלמידי בתי־ספר, אולם
היא עסקה בנשירת תלמידי בתי־ספר יהו
׳שודרה
בחדשות בערבית כתביה על חברת
עמיגור. עמיגור לא חגגה שום יובל, ואף
לא היה לה, באותה ׳תקופה, או בתקופה
׳אחרת, הישג הראוי לציון ,׳ודווקא בטל וויזיה
הערבית, שמאזינים לה אזרחים ער ביים
׳שאין להם קשר לחברת־השיכון ה־
׳סוכניותית־ממשילתית. אולם מנכ׳׳ל עמיגור
הוא ׳אריאל ויינשטיין, שהוא במיקרה חבר
הוועד־המנהל הנוכחי של רשיות־הישידור,
׳והיה חבר הוועד-המנהל הקודם. מובן ש־הוא
הבר בוועדת־יהמיברזים לבחירת מנהל
הטלוויזיה הערבית.

~ ויינשטיין הצכיע עכור כראד.

1גם קומוניסט!
ן• ום אחד לפני התכנסות ועדת־המיכ־רזים,
יב־ 21 בינואר השיגה, שודרה אחת
הכתבות הארוכות ביותר ששודרה אי-
פעם במיסגרת החדשות בערבית. בראל
מצא קורם חייליות צה׳׳ל, הלומדות ערבית
בבית ברל ׳שבציופ״ת. ידיעה זז אמנם מתאימה
לחדשות ׳בערבית ,׳אולם בימים כתי*
קונם היו מקציבים ילה בין דקה לדקה-וחצי
של שידור. אולם הבתבד, היתד; פת שבע
דקות ׳תמימות ,׳ובמרכזה עמד ׳נאום בעב רית
דווקא של מנחל בית ברל, ניסים אל מוג.
גיסים אלמוג הוא חבר הוועד-המנהל,
וגם היה חביריהוועד המנהל ׳בקדנציה ה קודמת,
וממילא גם חסר זעדת־המיכרזים
׳לבחירת מנהל הטלוויזיה בערבית.

אדמו; הי׳ח האיש!היחידי מחכרי
(המשך בעמוד )54

שק ט, ח 1ק רי ם!
(המשך מעמוד

המערך כוועד־המנהד שדא הצביע
כעד פתאד.

׳~אולם׳בד,פעלת לחצים סאלה, תוך שימוש
בטלוויזיה להשגת מטרותיו האישיות, לא
היה די לבראל. הוא הצהיר בפני ועדת־המיברזים
כי ידוע לו!שסלים פתאל, יריבו,
היה קומוניסט. הצהרה זיו סתמה את הגולל
על פתיאל אצל חיברי הליכוד בוועד־המנהל
ואצל יצחק ליפני ,׳שידע כי כעבור כמה
חודשים הוא יצטרך לשרת ותחת ועד־מנהל
ישבו יהיה רוב לליכוד.
האמת הייתה כמובן ׳שיונה קצת. פתאל
היה אמנם קומוניסט ,׳כשהיה ילד בן 16
בארץ הולדתו, עיראק .׳אולם קשה למצוא
צעיר, בן־דורו של פתאל ,׳שלא לקה, ב־
•אופנת־חקומוניזם ולא היה חבר ׳תנועות-
׳נוער המקורבות לקומוניזם. לא רק בעיראק,
אלא אף בפולין ,׳בגרמניה וביתר ארצות
מערב־אירופה. עובדה זו, של ׳תאריכים
וזמינים, שכה בראל לציין בהצהרתו.
״ כדי להבטיח׳ ן את״בחירתו, לא הסתפק
בראל בהדלפת הרקע הפוליטי־אידיאולוגי
של מתחרהו, אלא גם דאג להפיץ מידע על
הרקע הפוליטי שלו עצמו. במשך שנים
׳ארוסות היה בראל ידוע ,׳והצהיר יאף
בעצמו, כי הוא חבר גאמן כמפא״י, ואחר־כך
במיפלגת העבודה. כאשר עלה הליכוד
לש״לטיון, החליף גם ׳בריאל יאת המיפלגה
הנבחרת שלו. הוא החל רומז ׳ולהפיץ
ידיעות ,׳׳שהוא כבר שנים רבות אוהד
חטיבת לעם בליכוד, החטיבה שהיא, כיום,
הקיצונית ביותר בסיעת השילטון.
בריאל בחר בלעם, גם משום שהיא הקיצונית
׳ביותר, וחבריה הם ׳לדעתו ״החברים
הנאמנים ביותר לעקרונות האמיתיים של
הליכוד,״ וגם משום ׳שדרך לעם היה לו

רה, אם כי היא מונתה בסודי־סודות, ולא
׳נמסר עליה בשש פירסום ר״שמי של הרשות.
המסקנות ישל יאותה ׳ועדת חקירה —
ויש בבניין הטלוויזיה אנשים המוכנים כבר
לנחש אותן במרויייק — ישמשו כיסוי ל־חוסר־ההתעניינות
של הוועד־המנהיל ימול
הפקידים הבכירים של הרשות ולהיעדר התגובה
׳שלהם בעניין בריאל.
׳אולם במקביל לחקירת ׳ועדת-החקירה של
זינדד-שבאדי, נערכת חקירה יסודית יותר,
וללא פניות, של מיישטרת ירושלים ושל
פרקליטות המחוז. כנגד בראל הוגשו ׳תלונות
פליליות, שחוקרת המישטרה, אך חוקרי
המישטרה, בראשותו של ׳המפקח גבריאל
בן־חמו ממחלקת המורמה ישל מושטרית
ירושלים, החליטו לערוך חקירה יסודית
יותר בעניין זה, ולא •להסתפק בתלונות
שהוגשו נגדו .״
~אנשים שונים מעובדי ״רשות השידור
כבר נקראו לחקירה לפני בן־חמו, וכמה
מהם אף זומנו לחקירות חוזרות. בין אלה
שנקראו לחקירה היו כמה עובדים בכירים
בהווה — או בעבר — של הטלודזיה ה ערבית,
ביניהם עזרא יחזקאל, מי שהיה
כתב בכיר בחדשות בערבית וכיום הוא
סגן דובר רשות השידור: יעקוב למה,
עורך ומפיק תכניות בכיר ברשות השידור :

השר המר
בראל הוא חינוכי

ח״ב גרוסמן
בראל הוא מפ״ם

מאוזן :
1עורך־דין )5 :בעל־חיים הישן כל החורף
)10 :משאבת הגוף )11 :מצבת־זיכרון
)13 :ממצבי־הצבירה )14 :בהש אלה:
מרכז )15 :מציאות )16 :משמש
לקציר )18 :יהיר )20 :בוא הנה)21 :
מחלקי העין )22 :מבלה את הלילה)24 :
קריאה טלפונית )25 :רוצה לומר (ר״ת);
)26 פזורה )28 :אליל ביתי )30 :נוכח:
)31 גורל ביש )32 :פילגש )34 :המושיע
הנוצרי )35 :אגם גדול )38 :לפני)39 :
דגל )41 :קיטור )42 :היום הבא)43 :
מיקווה־מים ענקי )45 :נתיב )47 :חס־וחלילה
(ר״ת) )48 :לאלתר )50 :שמו של
מלך מרוקו )51 :מזמר )52 :תנועת־מים
בים )54 :נס )57 :מעצור )61 :עולז )62 :
מגופה! )64 צאן־קדשים )65 :נהרה)66 :
אלוהים )67 :רשף )69 :מן הח״כים
(ש״מ); )70 ירק־גינה )72 :מ ...אל דחי:
)74 לא קדוש )75 :כלי־פריטה מיזרחי:
)77 תנו שכם! )78 מגילגולי הארבה:
)81 עשה, ביצע )83 :ישן )85 :מסולם הצלילים
)86 :אשד )88 :זאת )89 :עשב
שוטה )91 :כן, באנגלית )93 :בגד־שרד:
)95 רקטה )96 :מלכסיקון הצאן )98 :בלבד:
)100 רטוב במיקצת )102 :עוף־טרף :
)103 מינחה ! )104 ציפור ססגונית )105 :
מדינה באירופה.
ני--5 4 -

מאונך :
)1מחוז )2 :מספיק! )3אריה )4 :מן
הגפיים )6 :מיקצב אמריקאי בשנות ה־
)7 20 טמפרמנט )8 :רסיסי־בוקר )9 :
בואו ונעשה ! )12 מין אבן יקרה-למחצה :
)15 הווייה )16 :מזכ״ל ההסתדרות (ש״מ):
)17 מלך שקספירי )19 :חודש בשנה ה־עיברית
)20 :כמו 52 מאוזן )21 :דג של
מים מתוקים )23 :נזכר לעיל (ר״ת):
)24 בת־קול )26 :כזה היה גם בפראג :
)27 תבלין לקפה )29 :בוץ )30 :אומר:
)33 הבל )34 :עיר בפיתחת רפיח )36 :
קהל רב )37 :מן המצעים )40 :מכשיר-
עינויים )41 :אולם )44 :עלוב־נפש)46 :
אביון )47 :מרחם )49 :חמור־הבר)50 :
תוצרת הפרה )53 :השראה )54 :ישועה:
)55 מוקיון )56 :וזיר )58 :מכשף)59 :
אמו של המערך ! )60 בירה אירופית:
)62 מילת־שלילה ! )63 קליפת העינב :
)66ג׳ינג׳י )68 :פרופיל )71 :רעד)73 :
חלק בבית )76 :רומס בעקבו )77 :לכאן:
)79 טורף לילי )80 :ממציא הטלפון :
)82 מן הצאן )84 :תוכנית פופולארית
בטלוויזיה )85 :עשירית הגרוש )87 :
רצועה ! )90 מחלקי היממה )92 :בהמת־עבודה
)94 :מן המזלות )96 :עירה נוזלים
)97 :עוף־טרף )99 :צורה גיאומטרית
)101 :שן המפתח )102 :צאצא:
)103 מתנה.

קל להסביר יאת התפנית הפוליטית שלו.
לדבריו, הוא היה יחבר מפא״י, הצטרף
אחר־כך עם דויד בן־גוריון לרפ״י, וכאשר
חזרה ריפ״י לחיק מיפלגת-והעבודה, הוא
׳נשאר עם נאמני בן־גיוריוו, בראשותו של
מי שמכהן היום סשר־התעשייה, יגאל חור־ביץ.
בריאל אף טרח לערוך מיספר שיחות
עם הודביץ, ולדווח עליהן מייד ברשת
הרמזים הסבוכה ,׳שהקים בטלוויזיה ובהנהלת
רשות־השידור.
ליבראל ׳אין בעיות כילל בכל הנוגע לשייכותו
המיפלגתיית. רק לפני כשלושה
שבועיות, כשנודע לו כי ח״כ מפ״ם חייקה
גרוסמן עומדת ׳להגיש בכנסת הצעה דחופה
לסדר־היום בעניין ישלו, דאג להיפגש עם
׳אנשי מפ״ם ולגלות יאת אזנם כי הוא, בעצם,
חסיד של מפ״ם כבר שנים רבות• בקשתו
היתר. לדאוג לכך כי גרוסמן לא תפגע
באחד מאנשי ׳שלומה של מיפלגתה, ותסיר
את הצעתה. גם כשנודע לו כי ח״כ שמואל
פלאטדישריון עומד להעלות את עניינו בכנסת,
דאג בריאל להודיע לעוזרו ישל פלא-
טו, דאק בן־אודיס, כי הוא, בראל, הצביע
בבחירות האחרונות פ״ש.

המישטוה חוקות
^ לונות רבות הופנו נגד הוועדה•
מנחיל של רשותיד,־שידור ונגד מנהלי
הרשות, על כי אין הם מגיבים בלל על
ההתקפות על בריאל, שהוא אחד מחמשת
הבכירים של הרשות.
בגלל תלונות ׳אלה, מונתה ועדת־החקי
מנכ״ל
ליכני
בראל הוא מפא״י
ויקטור נחמיאם, מי שהיה כתב בכיר בטלוויזיה
הערבית עד שעבר לטלוויזיה העברית,
יעקוב ד,לוי ועוד רבים אחרים.
כמו כן הוגשו למן־חמו מסמכים, בין
השאר פרוטוקולים סודיים חסויים של
רשות השידור: תצהירים־בשבועה של
עובדים שבראל, לטענתם, התנכל להם:
מיסמכים מרשיעים לכאורה בכתב־ידו של
בראל, וחוות־דעת של בראל מטעם מנהליו
בעבר, ביניהם מנהל הטלוויזיה לשעבר
נקדימון (״נקדי״) רוגל.
בן־חמו לא הסתפק בכל אלה. הוא דרש,
ואף קיבל, תזכירים מפורטים מאחדים
מן העדים שלו, בהם התבקשו לכתוב
כל שידוע להם על בראל מתקופת עבודתם
עימו. בן־חמו הבטיח כי תזכירים אלה
לא יגיעו לידי בראל ולא ישמשו שוט
בידיו להתנכל לאנשים העובדים תחת
פיקוחו.

על חקירה זו ^ בשבוע ידוכא.

החנה תהנשתה ותחנות

סדנתהס 70
מטעםה עונג וחה
ב ח סו ת
יצרני
•בריות
איכות

מ־ 40 שנה
בשיתוף מנב־־ל חבות דירות מדי ־ א בדתם גינו

113711המיס 1 9 7 8
תצעד בקבקבי ״ג לי

יצרני שולים ונעלים 0 3 1 1 **!131$

לנשים גברים ונוער בעיצוב ספורטיבי חדיש ובלעדי
תטפל ב שערה
בתכשירי חברת
תאופר בתכשי

תלב ש בגדי־ים
וחוף של נוטקס

תזכה בהנחה של

תופיע במיטב הדגמים
של יצרני האופנה

י. זוותו ותו $

3 0 .0 0 0

ברכי שת דירה בבנייני אברהם גינדי

מועמדות המעוניינות להשתתף מוזמנות להתקשר למירי זכרוני טלפונים 247428־ 03 או 230856־03
ולקבוע תור לראיון.

הדרכת המועמדות בהליכה וביטחון במה: לאה פלטשר • טיפול בשיער: אמן ה תיסרוקו ת ג׳ימי
• הכנת הכתרים: רחל גרא • אירגון והפקה: מירי זכרוני, לופו, רפי זכרוני •

צ* 1ד כיפות סר1ו 1.ת במערות קדדמיניון ^ באיזה צד
..ספר
ההזייה של יזתם ראובנ ,
של המ 1סיקה מדוחים המענקים
אותיקר ריחכם־ ^ הח שב! ן של ד־־ר שליכ ט ר פון־קניגסברו.
אמנות

סלוואדור הפנר
כל חייו שאף דן ד,פנר לבצע ציור
סוריאליסטי בעל ערך כלשהו. הוא ניסה
לחקות את סיגנונם של סלוואדור דאלי,
רנה מאגריט ואחרים, וכאשר טחו עיניו
מראות מעבר לים, המשיך וניסה סיגנונות
של יוס׳ל ברגנר ושמואל בק, וכשל. דן
הפנר מעודו לא נחשב על הליגה הבכירה

״עיצוב״ מוצר משולל ערך אמנותי כלשהו.
במצב סוריאליסטי זה, שבו-מנסה מינהלך
אמנות מזדקן לכפות על תלמידיו הצעירים,
כשביניהם מפרידים 40 שנות נדודים
במידבר האמנות הישראלית, את ערכיו
המפוקפקים, כל שנותר הוא לחייך חיוך
מר, למראה העתיד שמבטיח פרופסור
הפנר לאמנות הישראלית.
מפליא לראות, שהפנר זוכה בעידוד
מצידו של ד״ר דן רונן, משרידי ״עידן
ידלין״ במישרד־החינוך-והתרבות, בהנחת
אבן־המצבה על קבר בצלאל. המיפלט
האחרון של מוסד זה מגוויעה איטית הוא
החלפת מנהלו, והצבת הנהלה חדשה שבראשה
יתייצבו דמויות כרן שחורי ורפי
לביא, המצליחים ליילד מדי שנה יותר
ציירים מאשר דן הפנר במשך 15 שנות
שליטתו בבצלאל.
אם ימשיך דן הפנר לנהל את בצלאל,
עשויים תלמידי ה״אקדמיה״ להגיע בהנהלתו
בשנת 1980 לכפר לס־אייד בדרומה
של צרפת, ולצייר במערות קרדמיניון
ספק-קופים ספק־בני־אדם עם כיפות לראשיהם,
ולהוכיח שנמצאה הדרך ההפוכה
ל״אבולוציה הדארווינית״ ,דרך המוליכה
מן המאה ה־ — 20 אל הקוף.

תווים

סורסה שמית
דן הפנו*
דרד הפוכה לאבולוציה הדארתינית
של האמנות הישראלית, וספק אם הצליח
לדרג עצמו בליגות הבינוניות של אמנות
זו. לפני 15 שנה ניצל את כישרונותיו
המינהליים ונטל לידיו עמדת כוח אמנותית
אירגונית, כמנהל בית־הספר לאמנות
בצלאל.
דן הפנר (סלוואדור הפנר, בפי תלמידיו)
שנואש ממציאת סיפוק ומעמד כאמן יוצר,
הפך את בצלאל. מבית־ספר תוסס לאמנות
וציור ל״אקדמיה״ פרוסית לעיצוב המוצר,
ואת עצמו לפרופסור. כמינהלן הוא חרט
על דגל בצלאל את סיסמות ״הריכוזיות
התרבותית״ ,ועיצוב־המוצר כ״נושא אמנו־תי״
,בעוד את מחלקת האמנות של בצלאל
מיקם בסוף סולם החשיבויות של ״אקדמיה
בצלאל״ .עד־מהרה הפך הפנר חביבם של
שרי החינוך והתרבות אבא אבן, יגאל אלון
ואהרון ידלין, שהבנתם באמנות ובבעיותיה
זהה לחלוטין להבנתו של ניקיטה חרושצ׳וב
בנושא זד את זה יכול לצייר גם חמור
בזגכו ובדומה ל״קומיסארים״ אחרים
של תרבות, נמצא הפנר מתאים עשרת
מונים לשר־החינוך־הדתי, זבולון המר
העתיד למצות, מן הסתם, עד תום את
כישוריו של הפנר בהתאם להלכה ״לא
ונעשה לד פסל ומשכה...״
בשבוע שעבר הפך הפרופסור הפנר
את בצלאל לציור סוריאליסטי, שדומה לו
באיכות לא זכה ליצור גם במיכחול על
בד. הציור מתאר את כיבוש מחלקת האמנות
ב״אקדמיה״ בידי התלמידים, כאשר
מולם ניצב דיקטאטור זקן של אמנויות,
שנפשו ״היוצרת״ נחצתה לפני עידנים
בין סוריאליזם מלוקק וממוסחר של שנות
ה־30׳ למאה, לבין ערכים אקדמיים של

שלו. רשימת שמות ״היצירות המקוריות״
אומרת זאת יותר מאלף צלילים: צבי אבני
— מיכתב לדויד ; פאול בן־חיים — חזונו
של נ ביא ; בוסקוביץ׳ — סוויטה שמית;
נועם שריף — תרי־עשר. אמר -על רפרטואר
זה מלחין צעיר, שצליליו תואמים
את התקופה :״את התמלוגים ליצירות
צריכה לקבל הרבנות הראשית, שהיא
בעל-העיזבון של התנ״ך — ולא אגודת
הקומפוזיטורים והמחברים (אקו״ם).״
ודי לחכימא בצלילא.

ספרים

יותם ראובני הוא הסופר הצעיר והמייצג
ביותר של דור סיפרותי חדש, שניתן
לכנותו ״דור בין־המילחמות״ בניגוד לקודמיו
״דור סופרי תש״ח״ ו״דור סופרי
המדינה״ .ייחודו הסיפרותי של ראובני
מצוי בהתבצרותו ב״אני״ ולא ב״חווייה
הקולקטיווית״ .ד,״אני״ של יותם ראובני
חי בעולם של נידחי החברה הישראלית,
עולמם של ההומוסכסואלים, תוך שהוא

״הפסטיבל הישראלי״ הוא תופעה מחזורית,
שמילבד ערכה החקייני חשיבותה
טרם הובהרה. הפסטיבל משמש גם מיפגש-
חברתי לבני מעמד מסויים שיש בכוחו
לרכוש את הכרטיסים, למופעים המסובסדים
ממיסיהם של בני-המעמד שאין בכוחו
לרכוש כרטיסים למופעים ׳ .הישגו הבולט
מתמצה בכושרו לעדכן את הבאים בשעריו
בעובדה שהמוסיקה הישראלית התברכה
במבצעים( ,״כלי זמרים״) אך לא במל-
חינים.
תוכנית ״הפסטיבל הישראלי — 8ד,
שייערך בחודשים יולי—אוגוסט, מעידה
שבמקום ״צלילי התקופה״ מצאו ״הדי

אותיקר

יותם ראוכני

הפסטיבל הישראלי
המהפך״ את כיוונון הכלים המתאים של
מנהלי, מארגני ומלחיני הפסטיבל.
הרפרטואר המקומי בפסטיבל השנה,
מעיד שמארגניו יודעים מאיזה צד של
המוסיקה מורח שר־ד,חינוך את המענקים

הישראלית ואי־סובלנותה,
חוסך ממנה שבטים.
סיפור מרהיב נוסף בקובץ הוא הדחיפה
הלבנה ההיא, סיפור שהוא בבחינת קטע
של אוטוביוגרפיה ראשונית, המורכבת
מתמונות בנופים ישראליים שונים המתוארים
בעוצמה שיש בכוחה לעורר לעיתים
ריגשה גדולה אצל הקוראים, ועדנה כלפי
יוצאי-הדופן הנעים כסהרורים על־פני
המדינה כולה.
סיפורים אחרים בקובץ סובלים ממידת־מה
של אי־שלמות סיפרותית, ולעיתים
מרשלנות. בסיפורים כמו בעד החזייה וסיפור
ערש גולש ראובני ל״אפלפלדיות״,
הגורעת מעוצמת היכולת התיאורית הטמונה
בו. אילו הביא בקובץ זה סיפורים
אחרים שלו, כמו עורך־לילה, אורך־לילה,
השנים כמו עשן בעצב שקט ויזהר, סופשבוע,
היה מצליח להעניק לקובץ סיפוריו
את העומק שנשלל מתוכו, בעריכה המעט-
אקדמית שלו.
בחברה שמרבית סופריה ניזונים מפירורי
עברם, ומפירורי כתיבתם בעבר, כתיבתו
של ראובני פניה אל העתיד, ולעיתים היא
מהפכנית בנופי התיאור שלו, המזכירים
את סיפרי מסעותיו־נדודיו של ג׳ק קראווק
באמריקה. ואם יצליח לפרוץ את מעגל-
הקסמים ה״מיעוטי״-אוטוביוגראפי שבו לכד
את כתיבתו, ויעלה בידו להתמודד ביתר
עמקות עם המעגלים האחרים המקיפים
אותו, עד־מהרה ימצא את מקומו במרכז
ההתרחשות של הסיפרות הישראלית.
על כל פנים, בעד החזייה מהווה אחד
המיסמכים החברתיים המרתקים ביותר
שראו אור בארץ בשנים האחרונות.

תולעי תרבות

יוצאי־הדופן נעים כסהרורים

תמלוגים לרבנות הראשית

תוך

שאינו

מצליח להעמיד בעזרת תמונות מעולם זד,
תשקיף חותך למדי של פרק אי־סובלנותה
של החברה־הישראלית כלפי קבוצות המיעוט
שבקירבה.
בימים אלה ראה אור קובץ סיפוריו
הראשון של ראובני, תחת הכותרת בעד
החזייה* .מרבית הסיפורים בקובץ ראו
אור בירחון־הסיפרות פרוזה שפתח את
עמודיו בפני נטיות ליבו, גופו וסיפרותו
של ראובני, והעיד בכך על סובלנות
תרבותית. הבולט בסיפורי הקובץ הוא
השערות על מותו של פייר פאולו פא־זוליני,
שבמהלכו משתיל ראובני את
סיפור נסיבות הרצח הסאדיסטי של הבמאי
והמשורר האיטלקי הנודע, שנבע ממניעים
הומוסכסואליים, אל לב־ליבה של החברה
* יותס ראובני ,״בעד ההזייה״ ,הוצאת
״עכשיו״ ,הקדמה: פינחס שדה 125 ,עס׳
(כריכה דכה).

לאגודת הסופרים העברים בישראל יש
מזכיר, שתזזית הכתיבה של עסקני־תרבות,
מעסיקו, דבקה גם בו. פרי־עטו
מרצף, באותיות הדומות לאלה שבהן
נכתבת הסיפרות הישראלית, את מדורי
המיכתבים של העיתונות היומית. מטרה
להצגת כישוריו ושינוניו היא ״״השמאל
הישראלי״ ,שעליו כתב בין השאר מזכירם
של עסקני הספרות _בדבר מד,־ 9ביוני:
״...ויכוחים סכולאפטיים, כשרעיונות
מארכסיסטיים, לגיכים טיים, מאואיסטיים,
טרוצקיפטיים ואנארכיסטיים משמשים בהם
בעירבוביה ...מניסיונות ראשונים לשמש
קורקטיווה לקומוניזם הישראלי, ניסיונות
סיזיפיים חסרי־תועלת, הם הגיעו לעמדות
אנטי־ישראליות ואנטי־ציוניות קיצוניות...
מאוחדים מכיב משימתם לקעקע ולפרק
את מדינת היהודים שנואת־נפשם ...מטיפים
לדה־ציוניזאציה של ישראל ...השלטונות
בארץ — מישרד־החינוד־והתרבות,
מישרד־הפנים, מישרד־החוץ וגורמים אח רים
— לא התייחסו ועדיין אינם מתייחסים
ברצינות למאגר־שינאה זה, ורוכס מסתפ קים
כתשלום מס־שפתיים כאשר לסכנה
שהם מהווים ...מה קרה לנוער שלנו ומי

אשם בהידרדרותו ף
מזכיר אגודת הסופרים העיברים בישראל,
מרדכי אות־יקר (אותיקר) ראוי
לאגודה והיא ראויה לו, ועוד יבוא יום
יובלות, ומיכתביו למערכת יכונסו בספר
שייקרא ״ספר אותיקר החכם״ על מישקל
ספרו של החכם הסורי הקדמון, ספר אחיקר
החכם. מה טובו אוהליך ישראל, ומישכנו־תיך
אגודת הסופרים העיבריים.

רב מכר

בית־מיטבחיים 9
״כשהייתי צעיר לימים, לפני שתי נשים,
לפני 250,000 סיגריות, לפני 3,000 ליטרים
של משל,ה ...כשהייתי צעיר לימים התחלתי
אוסר חומר לכפר שעתיד היה להיקרא
,היום שהיה בו סוף העולם אומר
גיבורו של קורט וונגוט (ג׳וניור) בפתיחת
סיפרו עויסת־חתול שראה אור בימים אלה
בעיברית ״.
זכר אביו, שאינו עוד בחיים, במיבזקי־זיכרונות
עמוסי־שינאה.
בחיפושים אחר בנו הבכור של ד״ר
הניקר מגיע המספר אל האי סאן־לורנצו,

קורט ווננוט (ג׳וניור)
מישחקי־ילדיס ומישחקי־מבוגויס
רפובליקת־בננות טיפוסית, שבראשה ניצב
כפיל מדוייק לפאפא־דוק של האיטי. צמרת
השילטון והחברה באי סאן־לורנצו היא

* קורט וונגוט (ג׳וניור) ,״עויסת־חתול״,
עיברית: אמציה פורת, הוצאת ״עם־ עובד״,
208 עט( ,כרינה רכה).

בחטף

שדה

גלריה של כפילים לכל ערכי התרבות
המערבית ומוצבי־הכוח שלה. כך, למשל,
הכפיל המקומי לד״ר אלברט שתייצר
אומר :״אם תראה את שווייצר, אמור לו
שלא הוא הניכור שלי: אף עזכותו, ישו
הנוצרי הוא הגיכור שלי
כאשר הוא נוחת באי, מתגלה לנגד
עיניו בנו של ד״ר הניקר, במעמד של
רב־אלוף ר,ניקר, שר המדע והקידמה של
סאן־לורנצו, המגיע למעמדו בעזרת בקבוק
פתיתי ״קרח 9״ ,תגליתו המדעית האחרונה
של אביו. גפש־פועלת נוספת בגלריד, ספק־פיקארסקית
ספק־צינית זו היא הד״ר
שליכטר פון קניגסוולד :״הוא היה באם־אם
ארכע־עשרה שנים, ושש שנים מתוכן
היה רופא־מחנה כאושוויץ ...ועכשיו הוא
מציל חיים על ימין ועל שמאל ...אם הוא
ימשיך כקצב הזה, בעכודה יומם ולילה,
הניקר, ומגלה כי בנו הננס השוא את
ואכן, גיבור סיפרו של וונגוט, שהוא
עצמו סופר, יוצא בעיקבות ד״ר פליקס
הניקר, אבי פצצת האטום וחחומר ״קרח
9״ ,שבכוחו להקפיא למוות כל מי שבא
עימו במגע כלשהו. הסופר חפץ לשחזר
מה חש אבי הפצצה האטומית ביום שבו
הוטלה על ׳הירושימה, וכיצד נהג עם בני־מישפחתו.
בעיר־האטום איליום הוא חושף
בהדרגה את שרידי זיכרונות מישפחת ד״ר
יהיו החיים אשר יציל כמתים אשר המית
— בשנת ...3010״
המספר משתייך, עוד קודם הגיעו אל
האי, אל אחת הדתות המבשרות את קיצו
של העולם, כת ה״בוקונון״ שמוצאה באי
סאן־לורנצו, ואשר ״נביאה״ הגיע אל האי
בסירה, יחד עם חברו .,מקייב, ויצר על
האי מיבנה של שילטון ודת. את השילטון
הפקיד בידי חברו מקייב, ואת דירת נטל
לעצמו. ב״ספר בוקונוך הוא מטפח את
ערכי ד״עשנשישים /אותם, שקרים לבנים,
המסייעים למאמינים להעביר אה, חייהם.
כאשר מת מקייב, הוא ממנה קודם מותו
את משרתו ד״פאפא׳ כנשיא. עם גסיסתו
של, פאפא, מועמד רב־אלוף הניקר לרשת
את מקומו, והוא מעביר זכות זו לסופר,
גיבורו של וונגוט. כאשר מת ה״פאפא״
מתפשט ״קרח 9״ ומקפיא למוות את כל
העולם הסובב, מלבד כמה מהגיבורים
המוצאים מיסתור במעמקי האדמה.
קורט וונגוט (ג׳וניור) הוא ציניקאי,
המתאר בספריו בסיגנון פאנטסטי חסר־

נשיא רב־מבר

אלתומן על ד״ו *סין

אנתולוגיה ישראלית

אחד משירי ״הטור השביעי״ של נתן אלתרמן, תחת הכותרת ״עם הפגנה שלא
נערכה״ אינו מכונם בספר, ומן הראוי לגאול אותו מתהום הנשייה שאליו נפל
במהלד 30 שנה. מערבת ״העולם הזה״ מוצאת טעם רב בפירסום חוזר של שיר זה,
עבור הדורות שלא ידעו את נתן אלתרמן האמיתי :
לא י^אה אל הרחוב הפגנת הנימים
במ־>עד מא?ך ף׳וגא,
להרעים?ו! אחד שאגת. חרונים
ולאצ״ל לקרא :
מחז׳ליף צא!
צא ותן מענה׳ :והעם. יאן ין!
קום ענה -רק.על 7את ותברך
מי היו רב^יך בליל ך ירעם ין?

ד^ילזיו ז
או חיל #יך־יג/רך?
קום דבר! איך, צלצל שם חרות ושראל,
בו דיבלים דבריך
בכרוז ובשיר -
איך צלצל ן ה השם.במסורת הליל
של חרות הפוגרום..העבך י הזעיר?
כן, ודאי גם תקום צעקה׳ לשריקה :
— הס, מלעיז ומשקץ!
אך, הנה לדידי,
לפנינו מקרה אשר מהשתיקה
היא פקגת הקטרוג על העמיהוהידי.
ופיטן ן סופר ן עת1ן ואזרח

מעצורים, המשולב במישחקי־ילדיס ונד
מישחקי־מבוגרים, את קץ־העולם. גם
עריסת־חתול הוא מישחק־ילדים, שבעזרת
חוט־שפגאט ד 10 אצבעות יוצרים
דימויים ותמונות חולפות. מישחק שבפי
ילדי הארץ נהגו לקרוא לו ״מסרגות
הסבתא״ או ״מיספריים״ ,ולעיתים ״הצלבה
כפולה״ ובאנגלית, שמו כשם הספר
1ו8 011 1ג) (עריסת־חתול) .זהו

הנספח שטרח

דזדל^רים בחצי־קה ובלשון־תרוצים,
הם ולא אחרים -עוד ביאת נוכח!
משליכים על העם הלוחם שקוצים!
לכן עוד !
מזז׳ אמרו שם־בכפר. הילדים
לפגישה. עם ודל.ן הוך י במדים?״
?? 1ללי 1לק ודם
#יד?סי
את נושאי ך,תודח העברית ונשקם?
איך׳מתיש את עצמו לאחר׳מעשה
הקפקד במחתלית?
ראישי הבדידים?
הן סוף־סוף מארע הוא״ ,הן לול כזד,
הוא ראשון במינו בנסיון הוהודים,.,
הן עוד אין זה?רגל?
הלא כן . ,אדונים?
הן עוד אין זה מבטח כי בבוא יום חמו
לא תפרץ אליהך חוב סערת •המונים
לכסות ׳את?ני?ם דוררון׳ואימה״,
?י נכונו לעם: ימי קרב ומסה,
אך יך כם לנכשו לא תוכל!
זיחזקנו האל שאת את. ליל התבוסה
שהנחיל נשקכם לו על סף ההיכל,
מישחק ששיחק ר״ד פליקם הניקר, אבי
פצצת־האטום, ביום הטלתה על הירושימה
עם ילדיו, והביא את בנו הגמד לתגלית
שלאביו יש פרצוף ״של שד״.
עוימת־חתול הוא קומדיה שחורה ארוכה
המתנהלת על 208 עמודים של בדיחות־זוועה,
שיש בכוחן להזין את מחשבת
הקורא באימה ניכרת על אודות מצבו
ומותו של האדם.

שלונסקי גילה את פינחס

הסיפריה הלאומנית״ *ך הכבוד העצמי המופרך של בן־עזר

< 9בימים אלה עומדת לראות אור בירושלים, בהוצאת שיקמונה, מהדורה רביעית (!)

של הספר ששת הימים ושיבעת השערים, שמחברו אינו אלא נשיא המדינה יצחק נכון
• על הצגת מחזהו של משה שמיר הוא הלך בשדות שהוצג בימים אלה על־ידי

מהעונש שלהן !״ י• בבריטניה יצא לאור בהוצאת מורד פרס, ספר שירים מתורגם
5 0בתרגומם של כמה משוררים אנגליים מן
של משה דור
המפורסמים. את ההקדמה לספר כתב הסופר הבריטי אלן (מוצאי שבת ובוקר יום א׳)
סיליטו. בעבר כבר הוציאה הוצאה זו ספרי שירה מתורגמים של דליה רכיקוכיץ,
לאה גולדברג, יהודה עמיחי ודוד סרגל. בקרוב יצאו תרגומים נוספים של
שירי אמיר גלבוע ונתן זך. במסיבה שנערכה לרגל הוצאת הספר נכחו כ־ 80 מטובי
הסופרים והמשוררים של אנגליה. הספר יצא רק עתה, שנה אחרי שדוד סיים את תפקידו
כנספח תרבות בשגרירות ישראל בלונדון משום שגזר על עצמו לא לטפל בהוצאת ספר
שיריו באנגלית כל עוד הוא מכהן שם בתפקיד רשמי !• בתוכנית ״שאלות אישיות״
שערך יעקוב אגמון עם הסופר פינחס שדה, סיפר שדה על תגובתו של עורך
מוסף־הסיפרות של דבר בזמנו, פרום, אגדהם יצאנל, שכתב על סיפרו החיים כמשל :
״״.מקומו הראוי של החיים כמשל הוא ליד הכתובות שבקירות בתי־שימוש ציבוריים...״
על תגובה אוהדת יותר ליצירותיו סיפר שדה, כיצד בגיל 17 אזר עוז, והביא את שירו
הראשון ״נאום כלב מת״ לבית־קפה, שם ישב אברהם שלונסקי, ומסרו לידיו.
כאשר שב שדה כעבור שבוע לשמוע את חוות־דעתו של שלונסקי, מצאו יושב שם
עם המשוררים עזרא זוסמן ולאה גולדברג. שלונסקי שהבחין בשדה הניצב בדלת
בית־הקפה, קם ממקומו, ניגש אל שדה הצעיר וחיבק אותו אל חזהו • 1בדומה לשנים
קודמות, כך טוענים ליצני הסיפרות העיברית, יוענק התואר ״העורך הסיפרותי של
השנה״ מן הסתם לבנימין מיכלי עורך מאזניים, שפירסם ביקורת מאת ישראל
זמורה על הסהווויים לסופר החשוב בלשון הגרמנית ה דמן כרוך, שראה אור
בעיברית. למאמר מצורפות שתי איגרות של חרמן ברוך למשורר אברהם בן־ יצחק
(סונה) ,שראו אור בכרך מכתביו של ברוך בגרמנית. עורך מאזניים נמנע מלציין ששתי
האיגרות ראו אור בעיברית, לפני כ־ 25 שנה, בכתב־העת בחינות שראה אור בעריכת
הסופר שלמה צמה •:פרוס, ראובן ירון, יו״ר הנהלת רשות השידור, משקיע
״שעות שידור רבות״ בקידום הנושא הלאומני בסיפריה הלאומית והאוניברסיטאית
בירושלים, שהוא משמש כמנהלה (עד־כדי־כך שכאשר נגנבים כיתבי־יד יקרים מהסיפריה
הלאומית, אין הטלוויזיה מכסה זאת) ,תוך שהוא מנצל את אוצרות הסיפריה על־מנת
להתחרות ׳במו״לות הפרטית. שמועה עיקשת טוענת, שהסיפריה הלאומית מכינה בימים

אלד, מהדורה מצולמת של ספר הקיטרוג והאמונה מאת אורי צבי גרינברג. כאשר
נודע הדבר לאחד מבכירי העובדים בסיפריה הלאומית, החל מציג עצמו כעובד
ב״סיפויה הלאומנית בראיון בשבועון חותם קבע המחבר, אהוד בן־עזר:
״בכל הביקורות שנכתבו על ספרי לא כתבו שהושפעתי ממישהו. רק בעל המישמר כתבו
שהושפעתי מ(יצחל!) בן־ נר — והוא התחיל לכתוב אחרי ...דן מירון גילה פתאום
את יצחק בן־נר ויעקב שבתאי כמחדשי הסיפרות הריאליסטית, ואני לא בטוח אם
לא ספרי לא לגיבו רי ם המילחמל הוא שהשפיע על בן־נר״.״ מאחר שבן־עזר מעיד על

יצחק נכון

משה דיור

פינחס שדה

עצמו כי החל כותב ומפרסם בשנת ,1961 וטענותיו כלפי בן־נר כבדות, הרי מן הראוי
לצטט ביקורת שראתה אור באוגוסט 1959 בשבועון זה (העולם הזה )1143 ,על
חוברת כתב־העת קשת ד לפחות שניים משלושת הסיפורים המתפרסמים בקשת
׳האחרונה, הם סיפורים בעלי רמה, אחד מהם, המיגדל, סיפורו של צעיר ( )22 בן המושב
כפר־יהושע, יצחק בן־נר, מעלה נושא מעז, מוקיע ברקע את האחידות מנמיכת ערך־האדם
שכופר, הצבא על חייליו.״״ איך אומר בן־עזר, :״לא לגיבורים המלחמה׳ הוא שהשפיע
על בן־נר כל שנותר להוסיף הוא, :לא לסופרים הקינאה׳.

50 1030

שמע בקול להקת אבבא.
שמע בקולם של ביורן, אנה, בני ואינפריד משוודיה,
חברי להקת הפופ המצליחה ביותר בעולם,
אשר מכירות תקליטיה שברו את כל השיאים מימי
החיפושיות ועד היום.
חברי להקת אבבא יודעים להגיע לאיכות מוסיקלית
מושלמת. הם רכשו לעצמם מערכות סטריאו

ורדיו טייפים מתוצרת ״נשיונל״ לשימוש מקצועי,
להנאה מושלמת בבית ולהאזנה למצעדי הפזמונים
מכל העולם.
שמע בקול חברי להקת אבבא.
הם יכולים להרשות לעצמם לרכוש את הטוב ביותר בעולם -
והם ממליצים בכל פה על ״נשיונל״.
אחרי הכל, הקול של אבבא קובע הכל.

אריאל
1131101131 צעד קדימה אל המחר.

31ח 31!0חז 16ח 1\/10$!0 1־@?0131

10־10 11־!13 £160*1ו01 1\/13151]$1

1-110

ממסעדה
בחזרה לחיים הטובים
הנורמה הארצית מקדשת הוצאת ניצוצות
במאמץ להשגת רמודחיים. אך בכל־זאת,
טוב־טעם לוקאלי ממש הכרחי. אולי
יש לזה קשר עם רגש האשמה הבריא,
שכל יהודי טוב נולד איתו על מוכן,
ואולי זה קשור למיתוסים לאומיים בים
מזוקן — מחלידים מאי־שימוש בין מיל־חמה
למילהבה, אשר בהם הקרבה, צני עות,
והסתפקות במועט הם שלאגרים
בטוחים.
כל כמה הודשים קם מטיף הדש בשער
ושואג בפאתוס: אשמנו! בגדנו! זללנו!
סבאנו! וכל העם, בלחיים תפוחות מסב־דוויץ׳
חצי גמור מהנהן אחריו בהסכמה
מלאה, וממשיך בשלו. את ההנאה יאבד,
את האשמה יקבל, אך את הסנדוויץ׳
ילפות. ערכים זה ערכים, והחיים זה חיים.
לא עול מיסים, לא מצב כלכלי, לא מיל־חמות,
ולא גזרות חמלניצקי של הממשלה
מונעים את העם מלתפוס כמיטב
יכולתו.
כיוון שבין כה וכה שום מטיף לא הצ
ליח
לסחוט מהאנושות המקומית שום דבר
מעשי יותר מאשר נהמת־הסכמה, אולי
הגיע הזמן להחליף את התקליט. כ ן
שימחת חיים, כ ן הנאות־חושים. זה
בסדר־־לעלוז, ואם אפשר — אפילו רוב
הזמן. ובינתיים, מי שאמיץ מספיק לבצע
ארוחת־שחיתות תחת כיפת השמיים, בלי
להתחבא במאורה אלגנטית בטוחה. מי
שאמיץ לרקוד ולשמוח קבל עם ועדה
בלי מיטריית החסות של ברמיצווה־חתו־נה,
כל מי שאוהב את החיים ובא לו להרגיש
ספומנטי ותוסס, מי שרוצה לנשום
את הבריזה הצלולה מהים לחופי בריכת-
שחייה, לזלול כמה סיבובים שירצה מאוכל
׳ נהדר, שופע גודש, יכול לעשות
זאת כל יום שלישי על מירפסת בריכת־השחייה
של מלון דיפלומט, תמורת מאתיים
עשרים ל״י בלבד לבן־אדם.
אז זה ככה. באים עם חבית ריקה בבטן,
וחצ-״שימהה בלב, עוד מהבית. משלמים
את הקנס בכניסה, ויש לכם כרטיס
אל עליסה בארץ הפלאות. מיזנון יפהפה,
גדוש, ציבעוגי, מרהיב — מואר באור
יקרות — מחכה לגיבורים שיתמודדו
איתו. שישה־שיבעה טבחים במיצנפות
לבנות, תקועים יפה ודקורטיבי מטעם ההנהלה.
אלה מכדררים באמנות תאטרלית
את הבשרים על הפחמים, ומעמיסים בעין
יפה כל מה שמתחשק. הניצחון טמון בכיסי
החכמים שמעמיסים מעט בכל פעם,
אבל עושים זאת הרבה פעמים. לוקחים את
השלל אל השולחנות החגיגיים, אוכלים
מעט, שותים את האוויר הנהדר, נחים קצת,
אוכלים קצת, ומתפנים לנגלה הבאה.
קרן־השפע שם בלתי־גמירה. העין נתקלת
במטראז׳ רציני של תצוגה, ואין ברי־
אופנה האופנה הכי חמה כיום, היא לנבור בשוק הפישפשים אחרי קומבניזון עתיק מספיק
שלא יגרום בושות, בעל סיומת מלמלה שלא תסריח למרחוק מסינתטיות. את הקומבניזון
הנ״ל לובשים מעל הראש, ועוצרים אותו על קו הציצי. נושמים עמוק, וכורכים סביב
המותניים חגורת חבל־משי שחור. מסדרים את שולי התחרה פרוע־מסודר, ויוצאים אל
העולם לשמוע מכל עבר נשימות נעתקות וחנוקות, הפולטות בשארית האוויר :״שיה!!!
מאיפה יש לך את זה ז ד

מיספר חזק
מאד פשע
תפו־נור

אלא לטעום מכל דבר. הסלטים
טעימים, אבל הממולאים שלהם, הם
מאורגן. בצלים, קישואים, עלי־גפן,
חי־אדמה, פילפלים, מוסקות, הכל לא
מלי.
לבעלי תאוות בשרים מחכה כבש בתנור
הנמס כחמאה, שישליקים של טלה, שיפודים,
סטייקים וקבבים. בדוכן לחוד תלויים
כל מיני בשרים מעושנים, נקניקים רוס־טביף
ובומבות מאותו סוג. למי שעדיין
לא התמוטט ברעש בשלב הזה, מחכים
המתוקים הקורצים־נוצצים בעוגות, מוסים,
קצפות וכל העולה על הדעת. אין
זה המלון היחידי המקיים ערבים כאלו
— אך זה המלון היחידי ברמה זו הגובה
מחיר מצחיק שכזה ומאפשר טיולים והע־מסות
אין־קץ.
המוקש בכל העסק טמון במחיר המשקאות.
בירה חוץ, למשל, עולה ארבעים
ל״י. לא מתים מזה בשום אופן, אם נזהרים.
זה יופי. מי שאוהב לבכות את הימים
הטובים היפים ההם, יש לו כעת סיבה
ממשית לגמרי להפסיק.

פנ\נ>\7ם

קוביות

שקו פות במו
בסרטים
מי רוצה גבישי־בדולח שקופים יפה־פים
בתוך כוס הוויסקי שלוי במעט מירחה
ניתן להפיק יהלומים רומנטיים, קריסטלים
נהדרים, אשר יפיצו אור נהוגות
ויהרסו את האורחים.
הפטנט הבא לא־כל־כך נועד לבעלי המקררים
שימחרבנים קוביות, כיוון שצריך
להקפיא מגשים, וזה לא בדיוק מסתדר
עם הקאקער האוטומטי הנ״ל.

בישולים

אדקאזו המלכותי
לאמא שלי יש רצפטים של עוגות משוגעות
— אבל עם זה, היא שברה כל
שיא של עצמה. צריך לראות איזו אורה
וצהלה תוקפת את כל בני המישפחה
כאשר אל־קאזר מופיעה במקרר, כולם
מסתדרים בסך, ובטור עורפי בלתי־נגמר
מכסחים אותה בקצב.
כל אחד מזלח חתיכה, ורץ מייד לסוף
התור בפרצוף־פוקר-תמים של ״עוד־לא־קיבלתי״
.אמא שלי מכירה את תפקידה
בעיניים עצומות. בשלב זה היא מצויה
כבר, בדרך־כלל, בעיצומה של קריזה בינ לאומית
.״תשאירו לי משהו בשביל ה אורחים!״
היא רותחת, ומתייצבת להגן
על העוגה בגופה. אבל אנחנו, גזע רומני
ערום. שני ״מימילי !״ וכמה חינפונים ממיסים
אותה לגמרי, לשלולית אחת גדולה.
״טוב, נו,״ היא מתנחמת. מישפט פנימי
מהיר מוציא את עצמה זכאית .״בין
כה וכה כולם יודעים שיש לי שני חזי רים
״.אחר־כך היא נזכרת מן הסתם ב בעלה,
כיוון שבלי שום קשר לשום דבר,
היא מוסיפה אחרי שעה :״שלושה.״
וכך מכינים את האל־קאזר שתמיד
נופחת את נישמתה לפני שללייבוביצ׳ים
יש צ׳אנס :
תחילה מכינים את הקרם. בסיר קטן,
על סיר מים רותחים, המגיעים כמעט
עד תחתית הסיר העליון, ממיסים 200
גרם שוקולד מריר. מוסיפים לזה 200
גרם חמאה (שתי חבילות) .סוגרים את
האש, ובוחשים עד שנמס הכל ביחד בלי
גושים. אין בזה שום בעיות. שופכים
פנימה 3כפות קוניאק רום אינזיטציון
לטעם רום משגע (להשיג בסופר־סל) ובד
חשים פנימה 8חלמונים של ביצים, לקרם
אחיד. זהו. תוקעים במקרר לצינון, רק עד
שזה מתקשה כמו פודינג, ואפשר למרוח.
לא מקציפים. רק בוחשים לפי ההוראות.
בינתיים, מכינים תבנית אפייה של
תנור, בגודל 34 על 34ס״מ (בערך) .תבנית
מעט גדולה יותר תצלח אף היא, אבל
תבנית קטנה יותר בהרבה, זה בעיות.
כיוון שמהעוגה השטוחה המתקבלת, צריכים
לגזור ו״להוציא״ שישה פסים, אשר
יהוו שתי עוגות בנות שלוש שכבות כל
אחת. טוב. משמנים את התבנית היטב,
ובוזקים עליה שתי כפות פירורי לחם,
שיהוו כריות אוויר ויקלו על הוצאת פסי
העוגה המאד־נידבקים־ומתפוררים בגלל
מירקמם המיוחד.
בשלב שני קוצצים גס בסכין 200 גרם
אגוזי מוח, ושמים בצד. במיקסר מקציפים
את 8החלבונים (של החלמונים ש־תקענו
בקרם) עם 2כוסות סוכר, לקצף
נוקשה־נוקשה. כאשר הקצף מוכן, מוסיפים
תוך כדי הקצפה 2כפות גדולות
קקאו. מערבבים פנימה את האגוזים ה קצוצים
גס, ושופכים לתבנית המשומנת.
אין בעוגה זו קמח. החלבונים־אגוזים־
וקקאו הם הנושאים כאן בעול. מזיעים
כמה דקות כדי לשטח את פני העוגה
לצורה אחידה, עד כמה שניתן, ושמים
בחום בינוני, ל־ 45 דקות, או עד שמוכן,
בשליש התחתון של התנור.
עד שהעוגה מוכנה, לוקחים מגש, ו־

רוצים כאלה !
ובכן, רוצים לדעת איך עושים קוביות
שקופות־שקופות?
אין פשוט מזה. הולכים לבית־מרקחת,
ותמורת שתי לירות מקבלים בקבוק בגודל
ליטר, מלא מים מזוקקים. נא לא לבלבל
עם מים מינרליים. מים מזוקקים הם
מי־ברז, שעוברים דרך מרזב־פילטר מיוחד
ויוצאים נקיים מכל מינרל.
ובכן, מים אלה שופכים לתבנית הקוביות,
ומקפיאים. כאשר מגיע מוישל׳ה
העייף מהחיים שאת הכל כבר ראה, ואת
הכל כבר הווה, זורקים לו את הקוביות
בסטייל, ו״הורגים״ אותו עם זה על
המקום.
שמים עליו שתי פיסות נייר כסף, שיספיקו
לתחתית, ושתי דפנות תומכות של
כל עוגה. מתקבלים מלבני עוגה. כל עוגה
מתקבלת אחרי מילוי הקרם באורך של
כ־ 34ס״מ, ובגובה 6־ 7-ס״מ. כאשר העוגה
מוכנה. מחלקים אותה לשניים, ומכל
חצי ״מוציאים״ שלוש רצועות. גוזרים
בחתכים קטנים מאד. עם שפיץ של סכין
חד, ונזהרים לא לפורר. אם בכל זאת
מתפורר, לא לאכול את הנפולת אלא לה ניח
ליד, כאילו זאת יחידה אחת, והקרם
כבר ידביק את הפיסות.
מעבירים את הרצועות לנייר הכסף, בזהירות,
כאילו היה זה ניטרו־גליצרין, מש תדלים
שהרצועות אשר ״יצאו״ רחבות
יותר יהיו בתחתית. אלה שהתקבלו צרות
יותר, יכולות להיות למעלה. כל רצועת
עוגה מורחים בכף וחצי עד שתי כפות
מן הקרם (הבחוש שנית לפני המריחה,
לריכוך) ,כשהשיכבה האחרונה היא קרם.
אם נישאר מעם קרם, אפשר למרוח בצ דדים.
מרימים את ״דפנות״ נייר הכסף,
מדביקים לצדדים, ולמעלה, כך שהעוגה
תתקבל ארוזה בנייר הכסף. שמים בשקית
ניילון ומכניסים למקרר, לאגירת
חוסן בחיים. את העוגה השנייה מקפיאים.
בכלל לא מסובך להכין, בניגוד למה
שאולי ניתן להסיק מההוראות המפורטות.
למעשה, זה אחת־שתיים. זו עוגת
השוקולד הכי־מפוארת והכי־טעימה שניתן
להעלות על הדעת. טעם מטריף, הוא התיאור
הכי צנוע המתבקש פה.

חזרה לתחילת העמוד