גליון 2132

העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 1 | המחיר 13.00 :ל״י (כולל מ.ע.מ<. שנה 42 מם פר 2132 ה מי ס תו ר ־ן ש הנו יועץ ואש־הממשלה ל מי לחמה ב ט רו ר י1/1ץ רפי אי
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 2 | וסך 71 רמלין למ שדד־הווו ץ יוסף (יוסק׳ה׳ץ הרמלין, מי שהיה עד לפני שדם אחדות ראש שירותי־הכיטחון (השכ״ב) ,עומד להצטרף למשרד־החוץ ולקבל מינוי של שגריר ישראל כפועל
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלזז: תד־אכיב, רחוב גורדו! ,3טלפון 24338)5־ .03 תא־דואר . 136 מען מכרי,י :״עולמפרס״ .מודפס כ״יהדפוס החדש״ בע״ס,
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 5 | שקיבלה פטור משירות בצה״ל בגלל דתיותה. זה לא יקרה בתחרות ׳מלכת־המיס השנה. אותה מילה אחת ויחידה, שבה נימקה המועמדת הנאה את סיבת אי שירותה בצה״ל, הספיקה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 6 | לחפתעתן, ואולי למורת״רוחד הסמוייה מונחילים העניינים ה־עיסקיים להסתדר — להפליא. אתה חייב לשאול בדעתה של בת־זוגך, ואם גם לא תק בל את בל דבריה — דע שהיא שוחרת את
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 7 | 18 קראמקפה נמס גבישי נמס במהירות נמים קרים וטעמו הנפלא אינו פג אפילו כאשי הוא מוצב במקרי 8וקראטקפהקדל קי
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 8 | תשבץ 05111:1 12132 מכתבים במעטרובע־עוטי ברצוני להסב את תשומת ליבכם לקיפוח הרובע שבו אנו גרים בחיפה. מתוך סיבות הידועות לעיריית חיפה בלבד נחשב הרובע שלנו, רובע
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 9 | בראון,מכונת הגיורת הרשתית, מגיעה למקומות שמכונות אחרות אינן מגיעות. עם בראון תגיע. לסנטר. לצואר. מעל לשפה. מתחתל שפה. בראו! מכיר ה כל תו ב פני ך. הי א מל טפת
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 10 | ״כשנגמר לנו הקריסטל אנחנו מפעילים את המ7גך. אנשים שאוהבים רעננות אוהבים קריסטל. קריסטל -הבקבוק המשפחתי הנמכר בי1תר בישראל. הרוח החיה בכל ארוחה. בן בית בכל בית.
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 12 | שיחת הסאחבק יד דפלא היהודי הקשיש, בעל מבנה הגוף הפדגוגי, שנטפל אלי ברחוב, נראה מוכר לי מאיזה שהוא מקום• — חפצתי להזכירך — הוא אמר — כי אנו עדיין ממתינים
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 13 | ׳1928 - 1978 *ר 50 אנו חוגגי ם 50 שנות יצור ר הי טי ם לכבוד זה אנו מוכרי םבמ חירי ם לל אמת חרי ם שנות גסיון 1 .ערובה לאיכות ^ מערכת ש*בה ורדו 6כורסאות נהדרות
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 14 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 16 | בורוס (המשך מעמוד )15 ההצעות, ל״פשרה טריטוריאלית״ ״ולאוטונומיה׳ /אין בהן להבטיח את הש- תלבותנו ובוודאי שאיו בהן ערובה של ממש לביטחונה וקיומה של ישראל. ו הפשרה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 17 | הי ר ש ה ש חו ר התפרקה, ברגע האחרון, ביגלל ה מישפט. ך*ו מיד נעים לראות אדם החוזר י ! בתשובה. קל וחומר כאשר ׳הוא מקדיש את מרצו לגאולת נפשו של הזולת. השיכור
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 18 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 19 | ודשה־ התעשייה מה מ 7ןבליפת מבל״ל? התשקיף האחרון של בנק-לאומי, שפורסם ב״ 25 במאי, כולל הערה מעניינת (בעמוד .)36 תחת הכותרת ״בעלי עניין בבנק״ נכתב כך :״הסכום
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 20 | לאנשים תפני ם! 777 הברנדי הלאומי שהוא מנלאומי. מד ס״מון שנח את השונה שהניא ובגין, ונלאטרשוון לקח הביתה את כל הנוחים שנשלחו לבית־החוליס 01 יומו הגדול של יו״ר
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 21 | אנ שי ם הצליחו לעשות תחנות רדיו ידועות ומפורסמות בעולם. ) 8בתום הקונצרט שלו בהיכל התרבות נלקח סיימון עם חברי תיזמורתו למועדון לילה. חברי תיזמורתו של סיימון
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 22 | 50 1030 שמע בקול להקת אבבא. שמע בקולם של ביורן, אנה, בני ואינפריד משוודיה, חברי להקת הפופ המצליחה ביותר בעולם, אשר מכירות תקליטיה שברו את כל השיאים מימי
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 23 | מטס של כפירים מעל לביירות ־ ואת היתה התגובה הישראלית * 6פתע !פיתאום, שחב מתלקח ז ד ! /משיבר. תצמרת הביטחונית של ישראל מתכנסת לישיגחת־זזחהום. מטם של מטוסי-כפיר
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 24 | 1ו>ו * 11י *111ו 11ו נ (המשך מעמוד )23 לפי גירסה אחרת, ז׳ההי מילזזסת־שילסוו פשוטה בין שני האישים הזקנים, כאשר סראנג׳יה, והתלש ידהר, סגן על והטרי־טוריה שלו ספני
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 25 | ני תן ל ה שי ג אמא! 1£וז המתנה החיונית ביותר שהמן צריכה לתת לבתן הינם ה־קורסאים הבאים : ץ 00160 אא (] 01111 16 031׳1׳6 )? 311 הפצה בלע די ת סטימצ קי * עידן נשי
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 26 | מבצע מיוחד לרוב שים עד י 3ביילי 4978 מהסס צבע או שחור לבן? רכוש היום טלוויזיה מ׳ר שחורלבן ותקבל את מלוא המחיר ש שלמ ת כשתעבור למץ־צבע. אתה מהטס באם לרכוש היום
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 27 | הממשלה מינתה נואש מישלחת ׳שואל בארם אום שאינו1ווו! ונאום, והמפווסם בשל אי־׳מלתו לקיים יחסי־אנוש תקינים עם זוים ואו עם בני־מישפחתו ראש מי׳שלחת ישראל באדם,״
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 28 | • במדינה העם תמפקד מוופקד ! מצב ראש־הממשדה טוב, יותר טוב, מצויץ — ועכשיו ח? שיפור הידיעה פורסמה בעמוד הראשון של הארץ, במיסגרת שנועדה להבליט את חשיבותה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 29 | וני איתן, מואש׳ המבצעים שר המוסד רשענו, ננגס לשדהיהמוקשים שד תיאום הגונים החשאיים ף ] מונות שפורסמו ׳השבוע מי מוני ״שריאל, הציגו י ׳בפגי הציבור לראשונה את רפי
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 30 | לופו ב שיתוף מירי זכרוני ור ׳9זכרוני מציגי א ת נשפי מ ל בו ! וי מי ס 1 9 7 8 מטע ה עו ל ס רו ה טקס בחירת נסיכת הי התיכון נסיכת הצפון ייערך במוצ״ש , 29.7.78
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 31 | מ חו ל הזו1ו 1ווו (המשך מעמוד )24 עלולה להיות לכך השפעה ״שירד. בדרום. במיסגדת האולטימטום] ,שהגישו הסורים לנוצרים, הציגו גם ׳את הדרישה להדיח מן הצבא הלבנוני
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד *)2 ״ביגלל שחשבו שאני מיותרת. נורא נפגעתי מזה !״ אחרי השיחרור למדה ניצה ספרות כל לית והפסיקה ,״כי היה לי קשה ללמוד ולעבוד.״ היא עומדת להצטרף
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 33 | מווום־אט־יקה !מאיטליה הגיעו אוצה וכויות המונחת למישטדה, כוי לתכנן עם אנשי הנוות הכום מיבצונים נוסניס 1111111 הבום ששטח 011111 נוספים. בכל מקום שבו הוא נמצא,
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 34 | סיגנון הוריווד־ חזו למסיבות השחסנים ב ס: הן נערכות בבריכות בתי־המלון וטובח מה, לדכר. האמרגנית והמפיקה \*גדולודהממדים מרים עציוני, חוגגת בסטייל. היא זו שהכניסה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 35 | ־!ביס במים מונה זילברשטיין ושחקן תיאטרון הבימה שרגא הרפז, גנבו את ההצגה ממייקל קיין ומבובות־העץ. הם היו הכוכבים האמיתיים סיבה הרטובה. שרגא הביא עימו בקבוק רום
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 36 | ו ₪ ₪הפלמ״תניק והטרור י המתגודדות בתחרויות האזוויות מלכת המי 1978 תגענה לנשפים שיתקיימו ב־ 29.7.78 במלון ״גני שולמית״ באשקלון ב־ 4.8.78 במלון ״חוף התמרים״ בעכו
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 37 | הימים האחרונים 7 1 7 1 7 0־ 1 !7ן 1א01 חלקת־אדמה בכפר וכל רעונו הוד, רק לגור במקום ולכתוב מוסיקה. המעצר גרם הידרדרות חמורה במצבו הנפשי. הוא ניסה לשים קץ
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 38 | קטעי פתור העדויות במי שפט מיזרח נגד .,הארץ״ שסוע נוסף של עדויות חלף, כמישפטו של כצלאל מיזרהי נגד ,העיתון ״הארץ״ וכתבו, אבי ולנטין. בזה אחר זה עלו העדים על
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 39 | שהוא הותקף? תמירו ׳אנחנו מצאנו !אותו פצוע, עם סכינים. השופטת ו אבל הוא ילא התלונן? • תמיר ו לא. גם כשהזמנו יאת המישטדה לחקירה, הוא גם ישם 1לא התלונן. השופטת:
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 40 | מ ־ טו גי גו די ב ה מלכת המגי 1978 (המשך מעמוד )39 תלונה. המ״שטר׳ד, עשתה את עבודתה. ׳אנחנו ׳לא מעורבים בזה. כ הן: האם הוגשו נגדו תלונות על־ידי ׳אסירים אחרים?
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 41 | במדינה תל־אבי מוות 3 -יג דלנ9ה> ראש־העיר ציווה לעצור אזרח שקרא זו ״שקרן/ , וביגתיים טבע איש ראש עיריית תל־אביב שלמה (״צ׳יצ׳״) להט, כסוף־*לורית, בחולצה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 42 | הו פ 7 -ה חן הגדגד הסל לא נפגע כלל. הארבעה טופלו בידי אנשים שנמצאו אותה עת ליד הגלגל, ו כעבור זמן־מה׳ כשהגיע האמבולנס למקום, פונו לבית־החולים בילינסון. למחרת
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 43 | ?!ולנוע מת>חות נמת חו ת כו כ ב , מי אחה, והארוו• ק־־טל דור הכוכבים החדש של הקולנוע האמריקאי הוא דור קפוץ־גבות וזעום־מבט. מלאכתו היא עניין חשוב כל־כף והכניסה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 44 | ק 1מ171 (המשך מעמוד )43 פצצת זמן. ההכנה שלו לתפקיד יכולה להימשך לפעמים זמן רב מאד, והוא שואל את התכונות לדמויות שהוא מגלם מכל המקורות האפשריים. לפני דואליסטים
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 45 | המורה הרוכשת את הערצת צאן מרעיתה ד,עברייני והנלחמת ללא־הרף בממונה עליה המנסה להצר את צעדיה. השיגעון החדש. הכל היה מוכן ומזומן להצגודהבכורה של הסרט, העריכה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 46 | הסנסציה שר הביאנדה בוונציה מנשקה קדישמן מציג: עדר למלון זול יותר עכשיו הוא מנסה להיפטר מהפשפשים. הכל — התערוכה, כולל הקטלוג, ההובלה, סידור הביתן, הקמת הגדרות
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 47 | להיות. כאילו אמר קדישמן: אין דבר כזה ״מהטבע לאמנות ומהאמנות לטבע.״ הטבע הוא האמנות והמעבר ביניהם הוא מיותר. לדעת רבים הצליח קדישמן למצות בכך את רעיון הביאנלה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 48 | האם נכטוה, האב הוכנס בנוח רבית־חודם לתוד־וות, הניח הותר, שני ירדים ם ת 1מועב, שאו ששת הירוים ח״ם בטבוזו והים באוטובוסים גבי ברץ 18 , שלמלה ברץ 20 , ה 1הקוהיה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 49 | מזל פרץ<4 , ריה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם ה- עיריה, וכדי להוציא את משפחת פרץ מהצריף שלהם, היה צורך בשיתוף פעולה בין העיריד. ללשכת הסעד. כבר לא צריך עגלה ^ מר
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 50 | קן ה קו קי ה נהריה (המשך מעמוד )49 היו חיוביים. אולם שמחתו היתד, מוקדמת מדי. שלוש דקות לאחר שנכנס לתחנת המשטרה הגיעה למקום חוליה בת 10 שוטרים. ללא אומר הם
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 51 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 52 | ד 43. ׳ 1רביעי יום ח מי שי אני אנגיל חגג על יאכטה את ׳ 01 העצמאות של אמויקה ^ לימית גיא נסעה להונגריה * שיסל זו ק על דוויד 1ון אבקת עיטוש • ס דחוי וס שלושה
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 53 | 15. 7 ׳ 1שי שי • האיש השווה מיליו נים 3.00 הפתעות רבות בפרק זה של הסידרה. ההפתעה הראשונה: אפילו סטיב אוסטין מגלה כי יש במקומות מסויי- מים בעולם הפרות של מגילת
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 54 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 55 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 56 | ; מו ע מ דו ת ה סו פיו ת• מלגת המים • 7 8ר וטלה ח: מוצרט. בך וכל השאר ^ י אפשר שלא לפעור את העיניים יי בתמיהה כשנטלה רז נוקבת בגילה : בת ,16 שזה עתה סיימה את
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 57 | יהלומית בר־אוו: ניתזת, ספרות ף• בקרים דונזדת יהלומית בתיכון. יי השנה סיימה את הכיתה השביעית בבית־הספר פיטמן בתל־אביב. בשעות אחר־הצהרייס היא עובדת בחנות
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 58 |
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 59 | ״להתכייף״באלי בסנדלי גלי ים, חופ ש, קי ץ שובב, אני ו״ הגלי שלי״ ת מי ד בי ח ד. סנ ד לי ״גלי״ ה אווי ריי םוהק לי לי ס עו שי ם לי כיף ב קי ץ. כלהחברהי ספ רו לכם
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 60 | ב ״ כחב רי ר ה פ ר סו ם א. ס ל דו ל ר או מדד. מדד או דו ל ר ־ איזו ה צ מד התש תלם יותר? מ עכ שיו זו אינה ב עי ה שלך. תוכל להפ קי דכסףב תכנית יבח ב רירה דולריתי
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 61 | ו01ץ > 133/6 13660־!63/6 10 103/6 חבו להקת,.כומוך שירד מן הארץ ״? 301 <16־!ז פורנוג רפיים והצליח בערות תעלול י 1ן | *1־ מכונאי־רכב לשעבר בחיל־ 41| #11 יי
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 62 | פארה הכוזבת גל שעליך לדעת ו1ל (המשך מעמוד )62 מצטיינים הסרטים שאני מפיק. הם שיי כים למה שנקרא היום בסלאנג ההוליוודי ״סכם רך׳ (א $6ז )50£כך גם עלילת השלאגר
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 63 | במדינה ספח־ט ; א1ש־ דוח ענף ספורט חדש קוגה זו אחיזה בישראל: הגלישה כאוויר מעט המתרחצים, ששהו בשבת האחרונה בקצה הדרומי של חוף הים בבת־ים, קפאו יי לרגע על עומדם,
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 64 | הכירסום הדתי בחינוך החילוני של התיזמורת הפילהרמונית הבלשן שמזלזל מלחמת תרבויות תפילת זבולון אזרחיה החילוניים של מדינת ישראל, חניכי מערכת החינוך החילונית של
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 65 | ,למען המדינה׳ .מצד שני, אחרי שהרי- מוריקה הלאומנית הפכה לאסימדנים שחו- קים מכעיס שהיו מקודם מרנשים, עשוייה דווקא המלה, מדינה׳ להיות כעלת השפעה חזקה יותר מאשר,
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 66 | זה היה 091113 חו ה שורה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, הקדיש 5עמודים לכתבתו של אליעזר כר־לכ, שלא היה חכר דמערכת, כהם גולל את פרטת ויקטור
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 67 | יבו א אי שי ש ל טלויזי הצב עוני ת כדאי מאוד לן וכדאי גם או למה זה כדאי לך? מעתה תוכל גם אתה, לרכוש כאן, ביבוא אישי, את היטלויזיה הצבעונית הטובה בעולם, במחיר
העולם הזה - גליון 2132 - 12 ביולי 1978 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד