גליון 2133

העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 2 | י ״ ״יייי ד פנסי לאלץאח קצין פישטו־ר. ח שו דפתדדפה בעקבות הדלפת מיסמכים סודיים של המטה הארצי של המישטרה לעיתונאים, נפתחה חקירה יסודית כדי לאתר את המדליפים בקרב
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 3 | ,נ7ו?יח נ״;^000״״5£ :עמויה׳י י ״י * 9 8 8 ^,׳יר׳&״ם יננ׳הים 1דאט 1,׳*׳ יזנו״ >8$9יי־ ¥ .ז מ 3 ^ 8 0ר 11 בר סשנ/לניק/רכאל
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדה: תל־אכיב, רחוב גורדון ,3טלפון 43386צ־ .03 תא־דואד . 136 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ, תל
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 5 | ילידת פוליו בת .24 עלתה לארץ בגיל . 15 לאחר ש> 1|—11ר - שירות בצהי׳ל, סיימה לימודי תואר ראשון בפסיכולוי גיה וסטטיסטיקה ועובדת כיום כמתכנתת וסטטיסטיקאית במרכז
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 6 | תשבץה עו ל ה הז ה מכתבים 2133 ל9ן צד את החודש אי אפשר להשאר אדיש נוכח הצהרותיהם של כמה משרי הממשלה כי ״אין הם יכולים לגמור את החודש״ ממשכורתם. רחמי, רחמי
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 7 | ויו אוליביה מדור לדור . זמנים חולפים, עתות משתנות, סבון ״אוליביה״ -לעולם נשאר. ״אוליביה״ סבון היופי של עץ הזית מכיל שמן זית ומרכיבים טבעיים, לרעננות ולעידון
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 8 | מכתבים בהגיען ללום א 1גידס אל תחמיץ את ההזדמנות לקנות בגחיוים גוזרים בעזרת השם: ,הגש;! והכסף לח״כ רוני מילוא הנכבה הריני מברך אותך על תגל״תך המרעישה׳ שתנועת
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 9 | הסוד הכמוס שד אריאל זילבר ! ׳אחת ה״טדאומות״ !הגדולות של כל נגן וזמר היא בעיית ה־ ״סאונד 8011!1<1שלהם. הם יגיעו שעות לפני הופעה, יכלכלו את המוח לאמרגן וילטכנ־אי
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 10 | פ 0 ₪ם שיחת הסאחבק עי רהעתיד ״יריעות אחרונות״ ,יום ג׳11.7 , ישראל דנה בהצעה לקונות ג׳ונגל בברזיל ולתעכיר אותו לכנסת. ״מעריב״ ,יום ה13.7 / ״קרייסקי לא תקף את
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 11 | 0א ס-1הי0 טבחר עול גםבסוסרנורקט חסבודתיחשלוח• גשו דסוסרמרקט מדב קו ת תמורת 12 סורים וטל ״ליטר פלנס׳ או 24 פקקים רגילים תקבלו 3 מדבקות צבעוניות. מסוספרות. תקליט
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 12 | לאחר הפסקה ממושכת, חזרת להיות עצמך, נצל את השלווה היחסית ממנה אתה נהנה בדי לקס את מעמיד בעבודה לשפר את היחסים ב- מישפחה. פקח עיו על שותפיך ועל כפופים לך, ואל
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 13 | הזמן ר ׳7911 עכשיו מכל1־ 11 בטוח. אצלנו אין חילוקי דעות — המזמיך רנו״ עכשיו מקבל אותה ״על בטוח״. אם גם אתה עומד לצאת לחופשה בחו״ל, או לחופשה בארץ, כדאי לך
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 14 | טס א.נאייו פגישה על גביע גלידה של שטראוס משאירה תמיד טעם טוב.ואין זה משנה באיזו גלידה שלנו בחרת,כל גלידה וטעמה עמה כולן טבעיות, מזינות ומרעננות -י שרממחלבות
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 15 | וה היה וכשוב וכיה שחיה ניליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיול״ הקדיש בתכת־תחהיר נרחבת, תחת הבותרת ״בת־ים: בגידה בציבור ף״ לנושא הפיבת חוף ימה של
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 16 | להשתמש בטמפון, הכוונה. חשבת שזה יהיה מסובך לשים אותו בתנוחה הנכונה? אולי גם את חשבת שאין דרך פשוטה וטובה באמת? אם כ ך הרי שלא ניסית עדיין את טמפוני טמפקס. כ ל
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 17 | קצין נשווה נעיד 8שחמש נמדיו, במכוניתו הצבאית ובנהגו־הח״ר נדי רההחווח על ואשוה המועצה נסינעוו התד*ם !בחידות עד אחד לפני גן־העדן,״ כך מב־ י נים תושבי טיבעון את
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 18 | הי מ די ם ע 1ז רי ם (המשך מעמוד )17 עים של קריית־טיבעון. העובדה שגם נהגו של עינבר, שגם הוא בן קריית־טיבעון, עוזר לבוס שלו, לא רק בנהיגה במערכת- הבחירות, אלא גם
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 19 | *ץ ארק טוויין אמר על הנושא הזה את המילה *ז האחרונה. ״הכל מדברים על מזג־האוויר,״ טען ,״אבל אף אחד אינו עושה שום דבר בעניין זה !״ זה נכון. בייחוד אצלנו. ,ף נימין
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 20 | סאדאת יבוא לארץ כדי להציו. את לאנשים הסבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא !בינ׳לאומי. ממשלתו החדשה לפני נבון. ועדיין אין מזכירה לארי ק ! 9תושבים ירושלמים, שניסו
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 21 | א111ו * ם אל, ג׳ון סייסון, סיפר ל ידיד ישראלי כי הוא עומד לנסוע בקייץ לארצו, לחופשת- מולדת. שאל אותו הידיד : ״איך אתה יכול לעזוב את ממושך 1״ שגרירותך לזמן השיב
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 22 | ״להחכייף״ בא לי בסנדלי גלי ושלא יעבדו עליכם ...גלי זה רק עם סמל הצפרדע! ג לי 6311 - הקיץ בא לי,״בסנדלי״גלי פרסום מלניק |סטודיו ז/וו&ו/ו)] חתם ים, חופש, קיץ
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 23 | לסאדאת הי תההברקהפ־וואומיוו ולמאורת־הנח ש בי רו ש לי ם היווה ת ע סו קהפלאה ף* מאורת־ הנחשים הירושלמית מיי ״ תה השבוע חגיגה. מאורה זו, ימיה כימי המדינה — לפחות.
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 24 | קשר זאלצבורג ומתן, כימעט נשכחו. סעיפי המיסמך הפכו כלי-נשק בידי המתקוטטים. (המשך מעמוד )23 ישראלית, בייחוד על רקע צמיחתן של תנועות כמו ״שלום עכשיו״
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 25 | מבצע מיו חד ל רו כ ש׳ ע ד 31 ביולי 1978 מהסס ) נבע או ש הו ד ל בן? רכוש היום טלוויזיה גד\ שחורלבן ותקבל את מלוא המהיר ששלמת כשתעבור למ׳ו-צבע. ארו׳ץאת אתה מהטס
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 26 | והגידה ויד בי! כלש בי ר אי ־ו.בי יה מן ההון ה שחור כל שכיר ישראלי הפסיד בארבע השנים האחרונות סכום הנע נין 13ל״ 60 אלף לירות, בגלל אי גביית מס על ההון השחור.
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 27 | שמע בקול להקת אבבא. שמע בקולם של ביורן, אנה, בני ואינפריד משוודיה, חברי להקת הפופ המצליחה ביותר בעולם, אשר מכירות תקליטיה שברו את כל השיאים מימי החיפושיות ועד
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 28 | במדינה בטיסגרה הפסטיבל הישראלי 1978 תיאטרון ירושלים — יום ב׳ 8.30 — 24.7כערב בחסות ראש עירית ירושלים העם מר טדי קולר! החלטות החר&ח בתכנית אורחי הזמן״
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 29 | ף י׳ה אתם מבלבלים את המוח?! אתם לא רוצים בכלל שלום !״ הטיח שר־הביטחון עזר וייצמן בחבריו לוועדת־השרים לענייני ביטחון־פנים. הוועדה, שמונתה בעקבות הטבח באוטובוס
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 30 | אהרוןגיבור, הקבלןש> 1לסמר (ודוחו ל שדוד ביק ש היועץהמשמס 1 0 1 1 *0 0 שמואל רכטמן, בשיחהב ־ לעדית : ביום הרביעי שעבר טילסן יצחק גיבור, בנו של הקבלן מרחובות,
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 31 | ׳ב־חודשום !האחרונים תמישטרת יכל יום בעירית ־בחקירות. רכטמן יאמר לי ני הוא מרבד חופשי, ישבו ־אסור לתקליט חבר* כנסת, ולבן ואיינו חושש מכלום. ;,איזה מין אנשים !״
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 32 | איר מנעה מחלתו שד מנהיג את השגתו פתולוגיה של יינהיגות ^ גי בריא: אני בריא מאד! ברוך השם, לא חסר לי כלום!״ הכריז ראש־הממשלה, מנחם בגין, בעת שנשא השבוע נאום
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 33 | של ״שלום צודק ובר־־ק״מא״ מוקדמת, כפתה עליו את הכרזת המילחמה על גרמניה. זה אירע 1־ 6באפריל .1917 בתקופה שבה החלו המנהיגים הצבאיים של בעלות־הברית לתכנן מיתקפות
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 34 | הטלוויזיה חגגה 1 הגורה שד !סיעות לחו״ ל י מ לדת ך| ה ! 1י 11 הדיילת היפהפייה דפנה וב, 4 1/י יי 11 יין אשתו של הקריין דן כנר, | הופיעה למסיבה לבושה
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 35 | שוו לקיומה ־ ושיא המסיבה היה מעיפים מנהל הטלוויזיה ארנון צוקרמן, שזכה במחמאות רבות מפי עובדיו; מנהל מחלקת החדשות והקריין הפופולארי חיים ואשתו יוספה שילדה לפני
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 36 | ך* שה לדעת אב היו אלה ר,צעקות | /הרמות שנאלץ לצעוק כדי להאפיל על רעש המסוק, סשהצטלם במי׳רדף שב* אשאנטי (סופר־׳הפקה על סחר־׳עבדים במאה העשרים, המוסרטת בושראל
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 37 | אלד. הקדשתי את כל !טחשם ותי, מירצי וכספי לחיות הנכחדות והולכות בארצות אפריקה.״ הולדן, ששניים מבתיו, נוסף על ביתו החדש בפאלם־ספרינגס, ממוקמים האחד בחוות־עניק
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 38 | במדינה 3ת-זוו?ישפט 1811 דרבי אדם חילופים ב..פאב• :הס השמנה מהתחנה שדחו את !!118111 הבמגדית השמנה המיסה את?ב גה 3המונית, הוציאה את כססו, התאהבה בו וירדה לחייו —
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 39 | מאותו כלא עצמו, כלא מטשיווו, כאדם חופשי. ביום הרביעי בשבוע שעבר קבעו שלושה שופטי בית המשפט העליון, בראשותו של השופט חיים הכהן. כי ״אין במעשהו של אומני כדי
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 40 | * פ א תו לוגי ה של מד׳דות (המשך מעמוד )33 מאוקטובר 1919 ועד למרס 1921 למעשה נשיאות ארצות־הברית על של שלושה, שבחרה את עצמה: של וילטון, מזכירו ג׳וזף טומולטי,
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 41 | £מא, מצלמים אותנו״ ,צעק הנער / /י שהציץ מבעד לחרכי התרים המוגף. ״יופי, שיצלמו כמה שהם רוצים.״״ שיחה זו נשמעה מאחרי תריסיו המוגפים ישל הקוטג׳ המפואר ברחוב הל״ה
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 42 | 11 הסופר־ח ס חר לי מ ה ..תמיד אמרו לי: זה ת פ קי ד ה של האשה, ל ס בו ל. זה גו דלך. אבל אני סירב תי ל ס בו ל. לא כאשה. כער כי ה, כ מוסל מי ת.״ סיפרה ׳של סחר
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 43 | מקובלת בחברה שלי. אחרת לא אוכל לעבוד בה, ולהיות מכובדת על־ידה, זאת לא צביעות. זוהי דיפלומטיה. את זאת אני רואה בישראל, ואת זאת אני רואה בארצות הערביות. • איך את
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 44 | מ שול ש שווה צ ל עו ת ש ל צבי עו ת מוסרי ת ופוליטית משפטי אורלוב, גינסבורג ושצ׳רנסקי ה ם עדות נוספ ת לתו פעות אנטי-דמוקרטיות ואנטי-סוציאליסטיו ת בבריה״מ.
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 45 | הכוכב האמריקאי הצעיר, מרק המיל, גיבור סרט המדע הבידיוני ״מילחמת הכוכבים״ ,מגלם בסרט המילחמה ״התג האדום הגדול״, יינ #י # 1 את דמותו הרגישה של רובאי המתלבט
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 46 | נחתת של צה־־ל צופי הקולנוע בעולם יתמהו לבטח, לכשיראו את הסרט, לגלות אות בשפה בלתי מוכרת, מסמנת את הנחתת האמריקאית המנחיתה את אנשי המארינס בחוף נורמנדיה. צה״ל
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 47 | להוראותיו האחרונות של הבמאי לפני הצילום הפא. הריכוז גבוה מאוד, כיוון שאי־אפשר לצלם יאותה סצינה יותר מפעם־ פעמיים, לא רק ׳בגלל כיבוד המיקצוע אלא משום ׳שאסור
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 48 | קולנוע סרטים חשבון־זפש עס ו״אט־נא הניצן הקירוב ׳ביותר הצפוי לקהל הישראלי ימן הגל הוייאט־נאמי החדש הוא סרט בשם השיבה הביתה. זהו מיבצע פרטי של ג׳יין פונדה, שראתה
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 49 | בעניין, ני מרי אין כמותו למוד־סיבל בנושא אבל לפחות נבואה אחת של הגברת פונדזה התגשמה, חלקיות, עד היום. כאשר הסתיימו צילומי הסרט, הכריזה :״ג׳ון ווים יקבל בוודאי
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 50 | 7זמחווו 111₪מ ן!ש01 המנהל הווחחן אם יש מנהל צעיר, דינאמי, חיתיך ומצי ליח יבק ירסנו, אין זה ׳אלא מיד,ל ליישבה העיתונות הממשלתית זאכ חפץ• גם בל־דיעות פוליטיות
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 51 | ריב בארגנטינה שידור ־ מאחרי המסך מחקר *קר וסודי הסוד השמור ביותר גרשות־השידור היום הוא קיום ועדה של מומחי־כוח־אדם, פסיכולוגים ואנשי־מינהל, שהזמין סמנכ״ל הרשות,
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 52 | איו נראה נח״ם 3ר אחד מהקו״נים * שניגרו שיחק אח הנוימוונה * הדובר רוצה לנסוע לירדן * דלת מעור לידו 9זזה זים זזשיס והסתיו? • שפיגרו הפוימוונה כל אחד מקרייני
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 53 | 21. 7 22. 7 23. 7 7י24 25. 7 ׳ 1שיען שבת יום ראשון ׳ 1ש•1 יום שלישי • האיש השווה מיל יונים 3.00 איד אפשר גם להופיע בטלוויזיה בשידור- חי וגם לנסות לרצוח את התו
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 54 | המבקרת המשבחת את ציורי אבי נכדתה ורונן ו״התיאטרון הבית־ידי חדשה של ביתבי ברנד פימה עלי כסל אפרים רויטנברג, צייר יהודי ממוצא רוסי, נולד בסין, ממנה נמלט כאשר
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 55 | בנורמות סיפרותיות משעבדות, והאמין ב- הרקת להט הלב והחושים אלי אותיות, שבעזרתן תיאר את כל האמיתות על חזרת היהודים לארצם בלא כחל ושרק. בימים אלה ראתה אור מהדורה
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 56 | תה, סוססו וום שר חונגורות -זה היה נפי שהוצגו בידי הספרים, במיסגות מועדון שסיפח ואש ז* וגמנמז אדמדמה ושמנה עלתה • על הבמה, ולא במתכוון נחלץ שדה השמאלי והזדקר
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 57 | המתכון 7׳שיער של נ!יץ 1978 בישראל ..הספר המשלה בישואל־ כשבו ע שעבר ג׳אק שלי בוזק ספריי על דוגמנית, ומתחיל לסרק אותת. שוש שואלת על תוכ ניותיו לגבי אותת דוגמנית
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 58 | שטיפת ראש שלושה יחים בל ב ד! בז ר יבוא מיוחד מהודו ותאילנד. קפטנים, שמלות, סרפנים, חצאיות מעטפת, סנדלים הודים, כיסויי מיטה, עבודות קרושה, רקמות, סארים, כריות,
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 59 | במדינה דרכי אדם המתופף קקט! התוף היה. משאת־גפשו, רהוא הפך מיקצוען ככר ,כ;י10 7 ז בגיל עשר, כשכל ילד מבקש במתנה כדורגל או אופניים, ביקש מתי ויינרייך מהוריו
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 60 | מוע מדו ת הסופיות• מלכת המים • 7 8ה עינת ב ר: חבר ה של שי ס ל !ך ה לא היה רחוק מכך, שעינת בר, | בת ה־ 18 תהייה אחת המתחניות בסרט ישראלים מצחיקים, במאי הסרט
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 61 | ו ע סדו ס הסוסיוס • סלגס הסיס • 78 הסו מלכה פריג: ארבעה קירות 1בעל ^ מלת צד!״ל כת ה־ ,20 שהשתחררה ״ י רק השבוע, עומדת בפני דילמה. יש לה חבר קבוע, אותו הכירה
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 62 | במדינה טיולים אירופה ארצות הברית למזרח הדחוק צעירים ו״קמפינג׳ פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיערה ו 6 7י 1 (המשך מעמוד )59 רות,״ אומר שלמה .״הרי גניבה !״ לדיברי
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 63 | בריאל טוען, בפני כל מי שמוכן לשמוע בבניין הטלוויזיה, כי הוא לא הגיש תביעה נגד יחזקאל לבית־הדין זזמישמעתי, אלא התלונן בפני הממונים עליו, והם שהחליטו להגיש את
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 64 | ל 1פו ב שי תו ף פירי !כרוני ורפי !כרוני פ ציגי טאתנ שפי סלנח 1 9 7 8 ה מ ״ ס מטע 61£1121 !£1 טקס בחיר ת נ סי כ ת הי התיכון !כת הצפון ייערך במוצ״ש , 29.7.78
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 65 | במדינה (המשך מעמוד )62 מסרו לי השכנים שלי ששוטר לבוש אז רחית חיפש אותי. לא הבנתי מדוע, כי אף פעם לא הסתבכתי עם החוק. יום אחר־כך, כשישבתי עם ידידים בבית־קפה
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 66 | תה תביא אתו הביתה מושלמת על נייר מעולה ואתה מתנות״״חויות ...ושלל תמונות תקבל אותו ללא כל תשלום צבעוניות שצילמת(וצולמת) (מחירו בחנות 125ל״י{, במצלמת ״אגפא״ שלך.
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 67 | לא לגברים! לא לגברים! ל* לגברים! ל* לגברים! ל ב רי או ת אימהות £7011116 שיחיו נינותשן שבורותבלא כתרים ענק התענוגות הפאטנט הבא הוא מאוד לא־חינוכי אבל, לעומת
העולם הזה - גליון 2133 - 19 ביולי 1978 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד