גליון 2136

העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 1 | אחרי גד השמועות והמיכחבים ד 1י ד א ד מו!: ה דוג מני ת שור׳ הנני הגי ש ה חביונה נגדה עול ם הז ה -ונ עצרה ער־יד המישטרה כחשודה בהדחה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 2 | --ק רן אמרושהקרן מסומנת כולה על־י1י הסוכנות, אך סירב ;; למסגד פרטים עליה בטענה שהיא סודית. בגין נגד נבון ראש־חממשלד. מנחם בגין זועם על־כך שנשיא־המדינה, יצחק
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 4 | !ה היה 03111:1ח 1ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיו? ,הקדיש כתכת־שער נירחכת לישראל חרבון, שנאשם ברצח יצחל, כהן. מערכת השבועון אימצה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 5 | ...עד שמגישי גלידת והב שטראוס בקפה קר עלית. ״המזגן עובד לשוא ואתם צמאים עכשיו אז יש לי רעיון של זהב(אומרת המארחת) מה בדבר קפה קרד׳ (היא אמרה 6£זקס)10£ 0
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 6 | האסהמשפחה שניר איענה מ ס פי ק טו ב ה ב ש בי ל ה פיני ם ה טו ב ביו תרב עו ל ם? תמונות טובות באמת אפשר להשיג רק עם פילם טוב באמת. ופילם טוב באמת יש רק אחד.
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 7 | רק לכתבים של העיתונות היומית. לשבו־עונים, רדיו וטלוויזיה אין כל התייחסות בתקנון. מובן שכתבי הטלוויזיה ושדרי ה רדיו זכו באישור־כניסה קבוע, כמו כתבי העיתונות
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 8 | נו, באמת ! כמה זמן אמה חושב שהיא תח• הבעיות המרכזיות שלך סובבות, השבוע, מסביב לשתי החלטות מרות שיהיה עליך לקבל: בעוייני־כספים בקושי, להשיג את א־ 0 £ 3 5 0 אם
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 9 | ^ ן -ן ך ^ 1ן ן ^ ןךן 0א 011$^ 61£א1 £ היא מעדה לגברי ם במוך. שרתון היא סיגריה עם אישיות. התערובת המשובחת שבה הוכנה בקסדנות מעלי וירג־יניה מובחרים. במיטב
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 10 | תשבץ הווו ל ס מכתבים (המשך מעמוד )8 הסמל עזרא (׳אחי משרת במקשטרה) ,בלי ולשמוע מה קרה אמר לעצור אותי והטקס אותי לבית־סזיהר. אפילו הסמל איטה אמר שהקצין לא בסדר,
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 11 | אסץ מ׳\ צבע מ מד חדש בטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 12 | דו פן בשיתוו מיו׳ זיכרוני ופי 1׳ מציגים: מלכת הוו״ם 78 דובק בשיתוף אברהם גיי ד ה של הזה היכל התרבות תל־ א ב׳ ב ׳ 1ראשון 13.8.78 בשעה 8בערב ב תוכני ת האדנותית:
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 13 | שי חתהסאחבק בשם החברים — רק אל תעשה לי מה שעשית לבגין ! כן, פחות או יותר, מבקשים פולס. מאז שסאחבק החל לחשוף את עצמו בעיתון, אני עומד בפני זרם אינסופי של פניות
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 14 | מכחכים למען התענוג... דלת ניקוטין בעישון, עשירה בטעם . (החשו מעמוד ) 10 ידי הגרמנים — הורשתה להחליט מי יישלח למחנות־ההשמדה מייד, ומי יי׳שלח מאוחר יותר.
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 15 | יש צעיר, האם אתה רוצה לעשות \ 1קאריירה פוליטית? אם כן, הנה כמה עצות: (אל תלך לצה״ל. זה ביזבוז זמן. מצא לך סיבה טובה כלשהי להיפטר מן הצרה הזאת. אך דאג שזה יהיה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 16 | 0ם טם ם ״מעריב״ ,יום ב׳31.7 , אפשר >ה>ה לה>רע\ם לנסיעה לארוז״ב יום לפני הטיסה ולחזור לארץ 10 שנים אחריה. ״ידיעות אחרונות״ ,יום ר28.7 , ..זהלאהסוף־זו רק התחלת
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 17 | הניתוח של אריה דולציין עלה כשני מיליון לירות. הנ סיע ה של אשתו והחלמתו עולים הון עתנו נו סו האולקוס חיהו ך* חילה היתה הידיעה מקור דאגה • ל ק רו ביו,
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 18 | הדוגמנית שו!לי חנני ווגישה תניעה נגד ״ 1ועורם הזה״ ־ והמישמדה עצרה אותה בחשד שהיא איימה ער עדה כדי לשנות את עדותה. דמותו שד קוק בשבוע שעבר הופרה שלוות הפגרה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 19 | להיפגש למחרת כערב. אחרי ששולי הלבה התקשרה איזכלה למיש• טרה, ושוטרים שהגיעו לביתה חיברו מכשירי־הקדטה לטלפון כבית מנדוזה..ז איזכלה מגרתה: בשעה 8היא באה. שני
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 20 | \ הקניה ״להחבייף״ בא לי בסנדלי גלי יח, חופש, קיץ שובב, אני ו״הגלי שלי״ _ תמיד ביחד. סנדלי ״גלי״ האוויריים והקלילים עושים לי כיף בקיץ. כל החברה יספרו לכם איזה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 21 | סדי סולק היה אחו מראשי ונר. רפ״י המציאה את שיטת הבחירות האישיות. ע נשיו ערוד 10 ריבוד לסו שהוא נו ה לעצמו *>ן ני היריבים בבחירות הקרובות /לראשות עיריית ירושלים
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )21 רי קולק ארבעה גופים: המערך, ד״ש, ל׳׳ע, וגופים לא מזוז־,ים כוויצ״ו ואחרים. ׳לאמיתו של דבר, הרשימה היא בעלת אותו מיספר חברי מועצה שהיה לקולק כאשר
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 23 | זו לא רק מכונית; זה סגנון חיים: סיטרואן מגדולי יצרני המכוניות בעולם המייצר 800,000 כלי־רכב בשנה, משלב במכוניות המיוצרות על־ידו טכנולוגיה אבנגארדית (המיחדת את
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 24 | במדינה השם פני הדור פעם. הוא היה חריר. מביך. עכשיו הוא ממי!? מכובד אחד מישטר מכובד של מי מסימני־ההיכר החשובים ביותר של טמון בשאלה: מי מכובד ומי אינו בוו דעתו
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 25 | מעשי הוצח 11־ 1001 בין אנשי א שיו וגוומים עיראקיים -הם תוצאה שר הסכמת אש־־ף להכיר במדינת ישראל לאומי זה. אפילו ג׳ורג׳ יחמש, שהוציא את אירגוניו (החזית העממית
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 26 | לאנשים הנכונים! 777 אבן חיקה את סאדאת, יעקוב׳ חיקה את אבן, ובגין חיקה את בגין 8כשנפגש ראש־הממשלה, מנחם כגין, עם שר־החוץ ה אמריקאי סיירוס ואנס, עמ דו צוותי
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 27 | לידידיו הבוהמיים שבאו לחוג איתו את ברית־המילה, כי הרב אישר לו לעשות סרט־פירסומת מדי פעם, בשביל הפרנסה. כל זאת בתנאי, כמובן, שבסרט לא יהיה שום פרט העשוי לפגוע
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 28 | מודעי :״לא היו דברים מעולם!״ ארמון :״פקיד נו־ג! גנב מיסמן־ .לא היה ווו1חדי־מ* חילה התקבלו השמועות בחיוך ש,ל • ספקנות :״אצלנו זה לא יבול להיות!״ הסיפור על כך
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 29 | והפיץ אותו בצורת מיכתב אנונימי! הקי-קלפים ולא ד.י!ד. יבול לעצור בעצמו. ״מאוחר יותר התברר לי כי אוורבוך מעל בכספי פירסוס אדמון. הוא זייף חתי מות שלי על צוקים
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 30 | אצולת הנסר שלחה את בניה לבית־ספר יוקרתי בבדייטון ־ והשבוע ה סגישת המחוור ף* מסיכת המחזור, שנערכה ביום י• החמישי לפני שבוע במלון דיפלומט בירושלים, היו כמה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 31 | מיליונר במושב ז׳ילבר בן־זקן, שהוריו נחשבים על המישפחות העשירות באירופה, נפגש עם ישראל דווקא בברייטון. הוא עלה_לארץ, התחתן ועבר לחיות במושב. וון הישראלית שלא
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 32 | עירית :״או רקמבצעת. ש ״ ק ה תיכון אסהבל ! ״ ש״ל!ה.. :זוהי ב חו רהלא־וו רו ל די ת. היא !הודה הזיו ת ! ״ דודו. :או עד״ן אוה 3או ת ה ״! לי די ה :״אילו היה ללבחלש,
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 33 | בשביל ;התינוקת ׳שלי, למרות !שיברור לי שהיא תהיה עם שייקר! לאיתי. לשייקה יולי יש תוכניות להביא ילדים נוספים ׳לעולם, ברגע שביו נתחתן.״ האשה ה אידי אלי ת ירית
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 34 | ענו: הנונישטוה חיפשה פצצות והנשו ו!המוני נימעט שהתפוצץ גדג ף * סערהפרצה בעת שמלכה פרע׳ י 1החייכנית ניצבה בביקיני קצרצר על הבמה, מסונוורת באור הזרקורים, ענתה על
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 35 | טנויה: התוו השקט ועש נשחוכתוה נסיכת הנינות בשעות הקטנות של הלילה, פרצה מתוכן שימחת הנעורים והשובבות בשירה אדירה שנמשכה לאורך כל הדרך. למחרת, אחרי מנוחה במלון
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 36 | במדינה (המשך מממוד )24 ממשלת־״שדאל. יתכן שמגיע גם לימסקסה כי מסיכויים לשינויים בישראל מם קלושים. עזר וייצמן ניוטרל במודה חבח בממשלו!, ממערך אינו מחאת סימונים
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 37 | קיפו במחזה בדומיה חברותיה־למיקצוע של אלים. סיפרה אחת מהן. יפה ביטון: ״הכרתי את אלים לפני שיבעה חודשים. הכרתי אותה ביום הראשון שהיא הגיעה מרמלה לתל־אביב. מאז
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 38 | הבור של טד (המשך מעמוד )22 שם :״למען טדי קולק כראש עיריית ידו־ ׳שלים״ .האגודה הוקמה על־ידי איש ה מאפיות הירושלמי הוותיק. דני אינג׳ל. אחד מראשי אגודה זז
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 39 | סללה הנ צ ת עד נ ו הנעשה בביתחת ופיח, וגם ער נית־אויזה ענקי, שה1קם בהשקעת מיל]!1׳ ־ והתמוטט ללא סיבה מופעלת על־ידי מחשב. כימעט כל המית קנים הובאו מארצות־הברית,
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 40 | כתבת השלם הזה הצטרכה אל מסיבת הרווקים והחוקות מארצות־הברית והתחזתח מעדה ישראלית המחכשת חתן אמריקאי עשיר להיכנס! ,לשכנע את יוחנה, השיער הנבוך — שזו לו הפעם
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 41 | ,לרגל עסקים לראות אם הגיע למסיבה ויקטור לופו מטירת הכרמל. ויקטור, החבר במועדון־רווקים בחיפה, בא עס חבריו ,״כדי חידושים.״ מיספרי הטלפון עברו מפינקס לפינקס
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 42 | ה סי ד ג בו ה ג ״ גנמת ״ כדאי מאד לחסוך לחינוך גבוה ב״גחלו־ו״, לכיסוי הוצאות שכר־לימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובחו״ל. החסכון לחינוך גבוה ב״גחלת״ נושא
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 43 | קולנוע סרטי ם צליפות גניו־יורק שחור לבן שחזר ואומץ־לב ציבורי אינו אחת התכונות המאפיינות את הקולנוע. מפיקי הסרטים טוענים •שזה עולה יותר מדי כסף, מכדי שכדאי יהיה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 44 | ״לעתים נדירות רואים סרט ״המרוץ ל או סקר 78 ה תחיל ״ ח שי בהה בי ת ה״ סרט עליו לדברו במשך חוד שי ם״ 7.\/.ס 48 בל בד מדגש, הדמעות שעזמעתי מסביבי היו דמעות אושר׳,
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 45 | שידור מי השקרן * תו צאתה שערוריות : ההתפוצצות הבלתי־נמנעת ליבני־צוקרמן הגיעה סוף־סוף, בשבוע שעבר. היה זה בעת הדיון בוועד־המנהל, על ההצעה להוציא מיכרז למנהל
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 46 | גוון !1133 באכזיב במחתות ^ 111 חצה נגישות 10 . 8 1ח מי שי * מענישים את הצופים הערביים * מי יהיה קריין * אוהבים את באומה #סרס בחובש מחלקת החדשות סובלית בשבועיים
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 47 | 11. 8 12 . 8 שבת ׳ 1שי ש׳ המלאכים (ירדן, ;*רוץ 1.4)1 ,סידרה נח מדה על !אחיות בתי־׳הולים ב אנגליה. כדורגל (ירדן, שני הערוצים, שעה 2.30ו־ 4.0חגיגה לאוהבי הפ
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 48 | במדינה אמא! המתנה החיונית ביותר שהינו צריכה לתת לבתך הינם ה־קורסאים הבאים : בהגיען (המשך מעמוד )44 דויד 24 רווק המתגורר עם הוריו בחולון, עבד עד לפני שבועיים
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 49 | יכולתי מיד לזרוק אותו, אבל ראיתי גם את הצד האנושי בנושא. ״התלוננתי במישטרה, שגבתה עדויות, והסברתי לבחור שאיני יכול להשאירו בעבודה. ניסיתי לעזור לו לפחות לקבל
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 50 | בסיס ישראלי הוא כבר לא יכול יותר, הזמר־החתיך יגאל ביטן. הוא כבר לא יכול יותר עם הנסיעות האלה. הן מטלטלות לו את הבן, אורי, בין ישראל לגרמניה, לאנגליה ול אמריקה,
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 51 | הנסי של המלבה במיקוד, שלא ידעתם, אז לאינפורמציה כלילית: כשבדרום־אפריקה קיץ בארצנו חורף ולהיפך. יומה עושה אחד שיש לו :הרבה כסף והוא!שרוף על שמש, או פשוט קופץ על
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 52 | על שמואל קרב, שנידון בגיל 13 על ת ח דודתו, מנהל ת בי ת ־הספ ר 1111 ,נ שנו! 1שוב ל״ 5ו 1שנות תאתר בעוון אונס פרוצות, ושבית־המישפט העליון הנחית מעונשו זה שמונה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 53 | מהתפרצויותיו את אחי עד לאובדן ה חד שים. לעומת זאת הייתי אני מקור לגאוות המישפחה: תלמיד מצטיין, שהכל תלו תיקוות בעתידו. בהיותי בכיתה ו׳ בבית- הספר היסודי, חלתה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 54 | אונס ה פ רו צההכבולה טק בחירת נסיכת י סוף ייערך ביום שישי , 11.8.78 בשעה 9.00 בערב ב איל ח על שפת הבריכה המחוד שת של מלון מלכת שבא יפהפיות הגרלות תצוגות אופנה
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 55 | סלסלעלה 15 גרוולזוכרי אנחנו זו כ ר . אנחנונ שמור ערך ספך חסכון והצמדה ב״כוז ברירה דולרית״ או אנחנו זוכרים איך זה היה פעם. ״כח ח״י כפליים״ ישמרו על ערך כספך.
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 56 | לי6 עגל הזהב, ממז 1.ר 1ת ״ז־ן1.ן״ לתרבות ..לאומנית־, המזמזם אבאניבי אב אנ אב א ^ הפר אדוכסי ם של נחום גזלדמן התפתחות תווים ״שואה ותקומה״ אמר ח״כ ד־,ילל זיידל׳
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 57 | כה אמר עמוס 1111 בראשונה מתוך שתי שיחות שערך השדר אמנון אחי־נעמי עם הסופר עמוס עוז בשידורי ישראל, אמר עוז דברים החושפים מעט מתוך עולמו. הנה כמה מדבריו : על
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 58 | פרסים והכרות עם משחת ״בזק המשופרת־לניקוי כלים נעחתזמגן גושאתפרס ^ נערות״בזק״ ך בכל הארץ ובחודש אוגוסט יבקרו גערות ״בזק״ אצל עקרות בית בכל רחבי הארץ. ן כל
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 59 | 0 9 6אשה אידי אלי ת (המשך מעמוד )33 * בלתי שוק. יאט היית?)אשד, שחושדת ;ג ) בצלה, א! .שיש לה לג, חלש, יכו? 81 יה לה־גרם לי ׳ נזק יעצום* . ״על הרו&ן־כביבדל יבין
העולם הזה - גליון 2136 - 9 באוגוסט 1978 - עמוד 60 | ו׳ אב תשל״ח9.8.78 , שנה 42 המחיר 15.00 :ל״י (כולל מ.ע.מ<. עירידו יתורו 1טועירו־ ״^ניי וש־יקה מספר
חזרה לתחילת העמוד