גליון 2138

העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 2 | בתקופת החופש הגדול מתירים לעובדים במקום להביא למקום את בני־מישפחותיהם, כדי ליהנות מבריכת־השחייה הגדולה של המוסד הסגור. כעת שהותו של בגין במקום ביקשו רבים מילדי
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 4 | למבקשים את הטוב
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 5 | גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור״ פירסם את השנייה בסידרת הכתבות המדהימה על רעב ותת־תזונה במדינת־ישראל. כתבה שהוכתרה בשם ״חרפת ין ובייבה״,
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 6 | ...עד שמגישי גלידת והב שטראוס בקפה קר עלית. ״המזגן עובד לשוא ואתם צמאים עכשיו אז יש לי רעיון של זהב(אומרתהמארחת) מה בדברקפה קר?״ (היא אמרה 66 זז ס)10£0
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 7 | תשלובת 9ולג 11 /״ ד׳ ב בי ר חליפות, בל״זרים,מכנסיים, חצאיות ווסטים. חליפות, ז׳קטים, בל״זרים, מכנסיי ודגמים אקסקלוסיביים של 1>1 £ 1 1 1 1 £ 0 0 8 0 1 1 ( 1 *
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 8 | יום יאחד בלבד אחרי הופעת גיליון ה עולם הזה, שבו התפרסמה אותה ידיעה, הופיע הגנרל -האמריקאי סורג׳ קיגן, מי שהיה מפקד־הימיודיעין של חייל־ה-אוויר ה אמריקאי,
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 9 | הביקורת שמתחו עליך שונאיך י, היוגה, למרבה הצער, מוצדקת בחלקה. השבוע יהיה עליך לתקן את המעוות. עשה זאת, ב קפדנות וביעילות, ו־יוקרתך האישית תר- קיע שחקים. בחיי ה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 10 | עבזר־ ל״ שרתוך ס א 1 ^ 011514 6 1 £ דא מעדה לגברים שרתוך היא סיגריה עם אישיות. ן התערובת המשובחת שבה הוכנה בקפדנות מעלי וידג־יניה מובחרים. במיטב הסיגריות
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 11 | מכתבים ה עו לםומה ׳שתוכל לגשת ללימודיה יפליא את החובה המוטלת על הכיל ז (המשך מעמוד )8 טינה אונאסיס לבחיר־ליבה הרוסי. אם אתם אומנם סבורים שסיפורי־רכילות מסוג זה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 12 | י *11 •ע״ 0ג^1 מקור לא אכזב של ביצי־זהב לא כדאי לחסוך במילים כדי להסביר למה כדאי לחסוך כסף. כשמדובר בחסכון תמצא את ביצי הזהב בתכניות ״יתרון״ של בנק דיסקונט*
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 13 | הדבר האחרון שתרצו לעשות בחדר שינה מפואר זה -הוא לי שון. ואם לא לי שון ־ אזי אפשר למזוג שמפניה בכוסות גדולות, להתרווח על המיטה המפוארת, ל האזין למוסיקה רכה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 14 | הבורסה מקדמ ת את הספורט — במשך שנים השקעהי בלוטו, בפיס ובטוטו — בכה לי בטלפון מומו שין. לילות שלמים — הוא המשיך — לא עצמתי עין ער בוקר בפוקר, קנטטה ורמי. איפה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 15 | מכתבים (המשך נזעמוד ) 10 ישירות הצבאי! את ההסחושה העיתונים לא פירסמו. למדי השינאה הז א תו יעקבדביר, תל־אביב זזסזצדו? ,א הזוו א ה ד מ ען התענוג אני כבר מצאת את
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 16 | ״וחדיס ך * מראה שנשקף! מעל אקרן הטלווי- י 1זיר !היד! כימעט פאתטי. מסביב לישולחדכתייבה קטן במ״שרד ראש־הממשלד, בירושלים התכנסו ארבעה יהודים טובים. הוטל עליהם
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 17 | יחזקאל פלומין :״אני האדם היחיד ב מי שרדך, לאנשים הנבונים! האזצד שי ש ל 1רא ש פתוחו׳ 8נשיא המדינה יצהר, נכון ואשתו, אופירה, ילדיהם נירה וארז, עם בילו היה יעקוג
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 18 | לצמרת. השנה הוא עבר לאמן את היריבה העירונית, הפועל. לרגל מינויו ערכו לו אנשי- הקבוצה מסיבת הפתעה במלון סמואל בתל־אביב. הם הזמינו אותו ל״שיחה עם השחקנים״
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 19 | א מץ את י י׳נ־\ -י^ רי0 צבע מ מד חדש בטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 20 | ׳ ח עונ ס קזק בו רגלרא שו תהממשלה ! אחת התוצאות הוודאיות של המהפך היא ללא ספק התעצמותן של המפלגות הדתיות. התעצמות זו, אינה קשורה בהכרח בהישג אלקטוראלי, שכן אין
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 21 | ירו מעל לראשיהם, התיזו עליהם מים, 1בכל ואת הם חודרים מדי בו קר ^ ן זו נ ה 1הברחת לי עשרים פו ״ לים, ועכשיו אתה תמלא לי את המיכלים צעק ציון בן־אלישע 19 חייל
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 22 | יחד עם עזת מגיע לתחנה ציון רווח מביודשיקמה, כדי לקחת פועלים לעבודה. ציון, גברתן בן ,19 בוחן את הפועלים כקונה בחנות־ירקות. הוא בוחר בכמה מהם, הנראים חזקים,
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 23 | ההסבה מתיכון לפחיחח חסכון לחינוך גסה תימשך עד 31. 8 . 78 בהתאם לתכנית שאושרה כוועדת הכספים של הכנסת, ב־ ,1<>.7.78 יוכלו החובבים לו זיכון כ,,גחלת״ להעכיר את
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 24 | עורך מדור זה, יגאל כביב, נמצא בחופשה שתימשך כמה שבועות. במקומו עורך את המדור דוב אדמוני. תמלוגי מוען לנשיא היוצא כאשר סיים אפריים קציר את תקו פת כהונתו כנשיא,
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 25 | *דין מנבנו ביו! רשרום -ועד 15 הח״נים שר הסיעה האמורה יוסד רהנויע ע יהיה מחו בעל השם1ה1נסים של ד ש הבעיות שהתעוררו בישיבת המועצה החדשה של ד״ש ביום החמישי, נראו
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 26 | תמיר תמך במועמדותו של ח״כ שמואל טולידאנו כיושב־ראש הוועדה לביקורת- המדינה של הכנסת. ההסכם זזחשאי בין נוף לטולידאנו התגלה, ותמיר הרחיק במי דה מסויימת את נוף
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 27 | סרטי נח י שוק העבדים י מציגי (המשך מעמוד ) 21 מפחד מביקורת. אני לא מוכן להתחייב ולומר כי לא קיימים מיקרי־שוחד. אם אכן עובד־לישכה מקבל שוחד כדי שלא לרשום דו״ח,
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 28 | (של סגדוויצים ) ]*פגש! ,׳פגש! אשתו ש ד מנח בגין רצחה ל ערוך לו מסיבה - ונתזה למדינה בולה דוגמה ש ל ביז ב ח ראוותני ומנקר־עינ״ם שבירושלים, 0ה(}| 1 | 1ן התנועה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 29 | טבחים, משמו הגבול, מלצרים, ג ווילות 1ו\1ל_ < 1-11 ,ך /״ וס^ן וו 11 נו1 11.1 1 מרידור, היו רק שניים ממאות בני המישפחה הלוחמת שהוזמנו על־ידי עליזה בגין. דו ברו
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 30 | וחייל, צה ל גז״סו ל״מיבצע?ומזלות״ המישנתה וחוללת היתה אותה הסישפחה כמו זו הלוחמת, אולם בעוד שלפני שלושים וחמש שנים טיפסו על באריקאדות של ממש, הם התנפלו
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 31 | היא ניחשה את שמחת החנוכה האורחים, שבאו לחגיגת חנוכת כפר־הנופש הישראלי בסיני. מימין לשמאל נראים: איש־תעסקים הירושלמי אמנון אנג׳ל; איש מיש־ רד־החוץ מוסה לוי;
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 32 | וזבל בדיו ק מדהים -מי לבד ארו גו ר ל סיני החולי הטבעי שבמקום. גם העובדה שיצ חק (״הקטן״) ג׳יבלי, מלוחמי יחידת הקו מנדו 101 לשעבר, נפל מעל גמל משתולל, נפגע
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 33 | במדינה וז ננס דם וזוהר זההי חזית מתמדת, גיידת ומעופפת, ש?א תיתכן בה הנגה יעילה בעיני הישראלי המצוי, הדבוק לקרקע, דיילודהאוויר היא אובייקט לקינאה. היא מגשימה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 34 | בעו דשו ״ ש מתמוססת נמיברגה, מתמוטטים עקרונותיה במישדד החדש שהוקם למענה, ושעל יו מופקד השר שלה מהאיש. מישרד־יהסעד והיד. במשך שלושים שנח ׳אחוזת פרטית של המפד״ל.
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 35 | גתיחה בפ־רוחה הרופא ממליץ ד 7ן יץ עד צחוק. אהבה ..1״צ ח 71ן! חלמו מתאי גונדה גי7ו0ון הזוג הרומנטי המוזר, בספור אהבה משעשע ביו תר ווסת נמתחת ״03118 (המשך מעמוד
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 36 | הבן לא נחטו, והבעל אינו האבא, אן־ זוהי אהנחלאנוומלת אהרון בן־השנתיים, תינוק יפהפה הדו מה דימיון מפתיע לאמו, אינו כלל בנם של בני־הזוג דויד, כי־אם בנה של בר ברה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 37 | י 15 המופלאים יי (המשך מעמוד )25 ניתק אותו לגמרי מתמיד ומידין. יגורי נחשב כנץ של ד״ש, ועמדותיו הפוליטיות קרובות יותר לידין־תמיר מאשר לשינוי. לאחרונה ערך יגורי
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 38 | קום עבודתו בחדרה .״אך כשהתחלתי לע בוד,״ סיפר השבוע ,״נתקפתי שוב בכא בים חזקים בגב ולא יכולתי להמשיך.״ בלית־ברירה נאלץ מצארווה לעבור סידרת בדיקות נוספת, מלווה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 39 | קולנוע לחיי האורניום קזבדרך צנזורה הכבוד עוד התורכים הצנזורה מגלה באחרונה פעילות קדח תנית. היא הורידה שני סרטים ממסכי ישראל, משום שהוצגו שלא כדין (אהבותיה של
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 40 | שידור טלוויזיה אורגד מצוברח מי שרוצה לדעת מה יהיה מצב־הרוח של מחלקת־החדשות כולה, כדאי שיבדוק מד, מצב רוחו של הקריין אריה אורגד, למרות שאורגד אינו שייך
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 41 | כל ההנהלה בחופשה * וגר ינהל את הורו ^ מרוע לא נבחו רונן * שיגעון בזור״בות הרצו * טלוויזיה במקום ירדנה אח* בומים ואלה 1אפשר לעשות הפיכה בהנהלת חשות השידור —
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 42 | יום שי ש׳ • האיש השווה מיל־ ;ים 3-00 סיפור שמשון ודלילה קורה ללי מייג׳רס, כאשר הוא פוגש, בפרק זה בחיים של הסידרה, באשתו בסרט פוסט־נוייג׳וס. פארה שטיב ופארה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 43 | מזלסוב בריבוע ה תו ס פ תן שלר פי עורו-יהתוכנייות חסוסויליארי גיוסו־ כיום סשידורי-יישראיל ׳ההא, ללא ספק, דודקכיץ׳ .האיש שימציעיד לונו את מיצ־עדי־הפיזסונים
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 44 | ערב ללא החבר ד,זמרת עירית כולקא, יסתבר, ערב אחד לחברת יורם, טכנאי־יהקול מאולפני ט רי טון, ושלחה אותו לסרט בגפו. ואילו חיא, לא בגפה, החליטה להקדיש: את ת,,אפטר״
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 45 | }וויו גרוי־חרב שר שמואר קויב, שנידון בגיר 15 ער וצח דודתו ונ שכ ם שוב ושבע שנות מאסו, ער אונס כוו צ ה כבור ה שמואל קריב (קירשנבויים) ,הצעיר בן ה־ , 24 המרצה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 46 | בני־משקים ומתנדבים כאחד, וזד. עזר לי רבות לחזור ולתפקד כאדם אחרי שיחרורי. אבי שלח בשמי בקשת־חנינה לנשיא המדינה, מנהל בית־הסוהר הפגיש אותי עם חברי־כנסת וקצינים
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 47 | היציאה מן החממה ל ה רו!י ד את עקור׳ א יקריח ובירעם - מיד! אורי אבנרי פרופ׳ ע. א .סימון פרופ׳ יעקב סלמון ישעיהו יריב שרה בריטברג פרופ׳ מיכאל הרסגור פרופ׳ דוד
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 48 | במדינה אריזה חסכונית של היסטוריה קברו של השייך הדוח חיזר? בית־קברות מוסלמי ליד חיפה מעורר סערה בקרב הערבים בישראל החודש מיברקי־מחאה זועמים נשלחו לנשיא־ד,מדינה,
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 49 | דן פייורו מסב את פ ס טי ב ל לו ק ארנו 1978 ך^כר,ר סרטים שיוצא ׳לפסטיבל כמו יי! קאן, נמחץ תזזת העומס האדיר של ממוצרים המוצעים לו מכל עבר. ויוצא וכשראשי נפוח
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 50 | הסרט !נאמנה !הפעם למציאות. היא הכריזו, בקול גדול :״יש מי שיאהב את הסרט הזה, קיש מי! שי שנ א ׳אותו׳ אבל ׳איש ליא יך,יד, אדיש.״ ואכן, לא היו אדקשים בשטח. חלק
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 51 | במדינה אופנה זרוקה ל 1ולה -מבחר ״משגע״ של חולצות -סיניוח, הוריות ואירופאיות, נעלי ב ד מקסימים, מכנסי סבא, אוברולים, חצאי אוברולים וגיינסים־ קצרים וארוכים ־
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 52 | צרור באישון לילה דו־קרב אלים מתנהל בשכונה; ליד תל־אביב; על השליטה כמקום צרור יריות, שנורה הלילה, הקפיץ ממי טותיהם רבים מתושבי שכונת מורשה, ליד רמת־השרון. לא
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 53 | ואלה החברות המיסחויות שתומו את חלקו שלח מלכתך על פני המים * 1ך• 71ן |1ן 1ף < שאול יהל, מננ״ל חברת הקוסמטיקה מרי קוונט, מכתיר את סלי שעשוע בכתר ״הנערה החיננית״
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 54 | למיבצע מלנת המים 1׳ 1דיי אברהם גינדי, קבלן הבניין הנודע מראשל״צ מעניק 1 1 11 נגר. יהודית המיס למלכת נשיקה 11 זאב קיס, מנכ״ל חברת־התעופה היוונית אולימפיק
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 55 | במדינה (המשך מעמוד )51 שיתעופפו בביוודהמישפט כתבחהא״שום. לאחר הגשת מישפט לכל דקה בעכור גביעה אומזזח אחת הועמד, הנאשם שזוש פעמים 7ד ץ — ובכר פעם. באישום אחר
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 56 | מעניק הטבות(!וחדות ובתקופה מוגבלת בלבד) כת ח״י כסל״ 117 חענק יוחד כח בריר ה דו לתת 8.48 מענק מיוחד בתום 6שנות חסכון במסלול החד פעמי בתום 6שנות חסכון במסחר החד
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 57 | ״בשר האחוריים של החברה הישראלית״ !התיאטרון והמקור ביאליק .מלחין תרבי !..מלחין גיאוגרפי״ זיבלווי הסיפרות תיאטרון תמונות מסך אברהם עוז, תיאורטיקן תורן של התי
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 58 | האפיפיור היהוד י מותו של ג׳יובני בטיסטה מונטיני, ש נקרא האפיפיור פיוס ה ,6-ותהליכי הבחי רה המורכבים של יורשו, מעלים שוב נושא שחזר ונישנה בתרבות היהודית, המקיף
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 59 | שובבותנעורים,ח״ם משונעים ו...״קא0ר׳ ־הנאה אמיתת רעננותרכות,שובבותואודה צעדה. הנאה אמיתת ותחושות נפלאות. ״קאפר׳״ - סבון הנעורים של״עץ הזית״ מפל שמן קוקוסמעולה
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 60 | ע לי ארי ק דו ת (המשך מעמוד ) 29 מניין היה למישפחת בגין הסכום הגדול הזה, להוציא על ערב בן שעות ספורות י אולם היו, כמובן, כספים רבים שאכן הוצאו על־ידי המדינה.
העולם הזה - גליון 2138 - 23 באוגוסט 1978 - עמוד 61 |
חזרה לתחילת העמוד