גליון 2140

העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 2 | בשירות הסורים. הוא מתח קו מבדיל בין התערבות פעילה לבין עזרה צבאית למיליציות הנוצריות. פי חו ת ב מניו ת רבין יייגוון י ך צ 1פי םמשבר בקרב חוגי הממשלה צופים
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 4 | פוסוס מדדק/רפאד
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 5 | יחוסל אחרי מותה הושלה עצמו. זוהי מכונה משומנת היטב והצוות הענק מוכן לביצוע יכיל משימה אמינותית בעתיד. פשבו׳עון אישר יזין! מאבקים גדולים ׳וידע להתגבר על כולם,
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 6 | פרסום דיר
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 7 | אם אתה אדם יוצר, תצטרך לרסן השבוע את יצריך, כדי להביא לטיום מוצלח של עבודה מסויימת. אתה מגזים בטיפוח ביתך על חשבון עבודה אמי גותית שהינך מצפה לה זמן רב והעשויה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 8 | לון מזמינדואותד לבלות דם עם פארד! לקראת הצגת סדרת תכשירי טיפוח השיער ״פארה פוסט״ של פברו׳ה, מכריזה לון על מבצע יחיד במינו: בילוי יום עם פארה, בעת ביקורה הקרוב
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 9 | זזנ מכתבים 0 !1111:1 (החשך מעמוד )6 התוצאה — ארץ־ישראל תישמר כ״שמד רת־טבע״ ללא אוכלוסיה ישראלית וערבית. דן יהב, תל־אביב לא חובח ולא חינם עם פתיחת שנת־הלימודים
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 10 | חגי לבינסיו איליו /צילום מו ר ! עי צו בהכט כשאת קונה טמפוני טמפקס-סופראורגולר- באריזה של 40 יחידות, את חוסכת.1070 זאת ועוד: לכל אריזת 40 טמפוני טמפקס, מצורף
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 11 | שיחת הסא חכק העולם יהיה שווה לאחר נואיבה — אללה הוא אכבר ! אללה הוא אכבר ! עאדל, רועה־עיזים בדואי, חסר השכלה פורמאלית, ברע ברך וקרא לאלוהיו. — שמעתי אותן מילמל
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 13 | יש תיירים המגלים את ישראל דרך בירה מכבי. יפו. סירות דייגים. צלילי !• מוסיקה. ריחות המזרח ורחש גלי הים מ על הסמטאות. ידים שזופות המגישות שוב ושוב כוסות שהקצף
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 14 | שחס ״תשלם הזה הקוויזל־נגים ש ד1ו כינוי הבוז ״קוויזלינג״ נכנס לשימוש בינלאומי אחרי מילחמת־העולם השנייה, לתיאור מנהיג מקומי המגיע לשילטון בעזרת האוייב הזר,
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 15 | עבור ל״שרתו? 0א 61£א611$א1 £ היא נועדה לגברים שרתון ׳ היא סיגריה עם אישיות. התע רו בתהמ שו בחתשבה הוכנ הבקפ דנו ת מעלי וירג׳יניה מוב חרי ם. כ מי טב ה סיג ריו ת
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 16 | (המשך מעמוד )13 שילטון העם, למען העם, על״ידי העם) .אך היו אלה נאומים בעלי איכות בלתי״רגילה, ומעין צו עקרוני- נורמטיבי״הומאני למען הדורות הבאים. אצלנו, עוסקים
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 17 | זה היק הווו( ״״? 08588 גיליון ״העולם הזה׳׳ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כונבת־תחיויר, שהשתרעה על פני חמישוז עמו־דים, מלווים בתצלומים, לנושא ״פושעים
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 18 | .׳ הקניה > ^י ינוניי• ״להתכייף״באא בסנדא גא פרסום ים, חופש, קיץ שובב, אני ו״הגלי שלי״ תמיד ביחד. סנדלי ״גלי״ האוריריים והקלילים עושים לי כיף בקיץ. כל החברה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 19 | מכתבי דמעו התענוג אני כבד מצאת את התענוג האמיתי. אירופה.דלת ניקוטין בעישון. עשירה בטעם. (המשך מעמוד )8 תלת ונמשכת שנים רבות, צריכה לעבור ועדות שונות ואיסטנציות
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 20 | קוו ל אלוה ^ ם יש בלישכתו של הקדוש־ברוך־הוא מרכזת טלפו- י נים ,׳הרי ׳המלאך הממונה עליו בוודאי יוצא בימים אלה מדעתו. היה עליו להתקין באופן דחוה שלושה קווים
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 21 | גזרודי ש הפך אחיו של הקיסר בזקאסה ה־1 וידי! טוען שהוא ה שתתף בקרב לטרון לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בימלאומי. וסיפרה לאגמון כי בדיוק ביגלל אותם
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 22 | לו בר־לב :״אחרי שאתה עזבת, גם זה אפשרי.״ 2למרות הביקורת הציבורית על שהותו הממושכת של שר־האוצר, שימחה אד ליד, בחוץ־לארץ, נראה כי גם הוא נדבק בקדחת הנסיעות
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 23 | ..אבו־בומתר׳! ,החליט לבטל את הלהקות הצבאיות. אך רוצה שהקיבוצניקים יופיע! 1מי שהיתר. אשת־הברה מפורסמת בתל־אביב של שנות החמישים, עדה מכנס, הח- ליטר. לפלוש גם
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 24 | אנ שים ב 1וול 0 המחשוו שד נאנס׳ ^ היוושת שר מוגאוט * האולסהול׳! של גיואן מוגאוט נראית זקנה ואומללה לאחר גירושיה מהצלם טוני או־מ- סטרונג-ג׳ונס. הזוג התגרש לפני
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 25 | תמרורים מונתה • כיושבת־ראש המועצה הציבורית למען המפגר, רעיית ראש־המנד עם עזריאל קרליבן־ המנוח, למעריב. !משנת 1949 שקמש ככתב־נודד של מעריב ושל לה־מונד הפריסאי,
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 26 | מושביץ(״עליתי) -ג״בלי(״כורי) 0:2 יריבות שוררת ביו מרק מושביץ, מבעלי קונצרן ״עלית״ ,לגין בנימין ג׳יבלי, מנכ״ל ״כור״מזון״ .מקורה של יריבות זו בשאיפותיו של ג׳יבלי
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 27 | ביח־המישפט העליון נתן השבוע ססק־דין הנושא בחובו סכנה חמורה ביותר לחופש העיתונות בי שר אל י א קל להגיד ״לא !״ לבית־המישפט העליון של המדינה. 1בית־המישפט הוא
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 28 | העיתון אינו אזרח סתם, ושדיח־הציבור אינו אזרח סתם. יתכן כי ההלכה של השופט לנדוי נכונה ומוצדקת לגבי היחסים מן הסוג הראשון. אזרח א׳ מניף אגרוף, ולאזרח ב׳ יש חוטם
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 29 | במדינה העם יומו של •1מו הטרוריסנז שד אתמר? הוא בך הברית ש 7מחר ״הטרוריסט ושל !אתמול החא המדינאי:של מחר,״ אומר הכלל הידוע. !בשבוע שעבר, כאשר הובא למגוחת־ממ׳לם
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 30 | שוב התחוללה סערה־בכוס־מים סביב הקאנצלר המחוספס ף* גטו היהודי באירופה, שד,יה י 1תמיד דרוך לקראת הפוגרום הבא, חי כל ימיו על סף ההיסטריה. די היה ברמז של איום
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 31 | ^ ונתן גולן הגיע מחיפה ואברהם יכין בא מירושלים. סטיב ריינהיימר בא מרחובות ואיציק וגדיים לוטברגד הגיעו מהרצליה. זלמן שלמה מתל-אביב לקח עימו את נכדתו ונח סגל,
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 32 | מילאו את כיכר מלכי־ישראל והקשיבו לנאומים שנישאו מעל הבמה, הם ניצבו בשקט ובדומיה. לא היו דחיפות ולא התגודדות אל קירבת הבמה. לא היו צעקות ולא להט יצרים. הזעקה בה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 33 | יי בר1זו הנורא (המשך מעמוד )29 פרוטקטוראט על מיליון ערבים. פרוטק־טוראט כזה מוכרח להוביל למדינת־מיש- טרה, בעלת תכנים פאשיסטיים.״ את אותם הדברים בדיוק אמר
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 34 | סירובי להתייצב לשירות־המילואים. עד כה מילאתי את חובותי לצבא במלואן. הייתי ממשיכה לשרת גם הלאה, אילו הייתי משוכנעת ששירותי יועיל למדינה. אולם במסגרת החוק הנוכחי
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 35 | אורלי זילבושץ גילחה לעצמה קדחת ־ 00 הסתדרתי עם ההורים בבית, ורציתי להתרחק מהעיר. הלכתי לקיבוץ אפיקים, כדי לעבוד ובעיקר כדי להירגע. הקיבוץ באמת עזר לי. עבדתי שם
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 36 | 11 וגע השתנו חייה מן הקצה אל הקצת IIיל* 1 11ן הרעש האמיתי פרץ אחרי שהתחילה לצאת לרחוב. התגובות היו I I I 111*1י בלתי־רגילות. נוסף על מבטיח מכל עובר־ושב, עצרו
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 37 | אריאל חיים: יזגצון זה מניניה, לא זו מחיר סיטרואן מגדולי יצרני המכוניות בעולם המייצר 800,000 כלי־רכב בשנה, משלב במכוניות המיוצרות על־ידו טכנולוגיה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 38 | שוד 1911׳ :משגב שלח אותי למנדוזה לידס?; ?1111171 :,היא; סוכנת מדיחה חנו סח? ן * דיניות ״העולם הזה״ ,מאז > //ומתמיד, היותה ליד,״אבק באנשים בעלי־יעוצמה, ואין
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 39 | אחו׳ ששיגעה את המדינה בסיפור אהבתה רש״קה אירית בקן עליה אישפוז. עוד באותו הלילה טילפנה שוב ומסרה :״לא אצא מבת־ים עד ששיי- קה אופיר יחזור לישראל. אני מתכוונת
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 40 | אופיו, החריטה לאשפז את עצמה הקוק״ה אבא, שאותו הפיק שמואל יהלומי, האיש שעמד להפיק את ערב שירי היחיד שלה. קודם לכן ניהלה, לדבריה, משא־ומתן עם המפיק המצליח דודו
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 41 | י—•יי״יי ממוצ״ש 9.9עד מרצ״ש 16.9 אקזוטי מיטב מוצרי המזרח הרחוק א סו ר להחמי ץ הז ד מנו תבל תי חוז ר ת זו.לרכו שאת מיטב יצירות ה מזר חהר חו קבמ חי רי ם נמוכים
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 42 | פני כש&וע ותתעורר דייר בקומה • הראשונה! :של בית וברחוב אלכסנדר ינאי שבצפון ותלקאביוב ,׳וגילה כי נעלם יאור היום מחלונו. מול החלון התנשא קיר־בטון ענקי! ,אטום.
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 43 | י,.ת שלו איוו(המשך מעמוד )41 שאנחנו נושאים עימנו היא של הרבה יותר.״ לגדי ברנד בן ה־ ,28 מקיבוץ הצור, היה בשבועות האחרונים מגע עם רבים מאנשי הקיבוץ־המאוחד
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 44 | במטבחי ״מבט־ א ת קובע האה מיקום הסיעה המס הובב ה ועגל ה הבל־בו אנו ב״מבט״ חושבים שאין אשה דומה לרעותה ולכן, אין מטבח אחד דומה למשנהו. כך הגענו לייצור עשרות
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 45 | קולנוע ס ר טי ם ןןןןהדיאודורנ 3המקס שננ ת 1 | 1 1 1 ¥ה א הו בעל | 1 1 1 1 1האמ רי קני ויכוח ישן־נושן ניטש בתעשיית הקולנוע, בכל הארצות הקטנות מכדי להיות עצמאיות
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 46 | כלל מוצאת, בעיניו של סוטר, את התגלמותה המחודשת במולדתו שלו. כמו אצל צ׳כוב, גם כאן האתמול זהה להיום והיום זהה למחר, גם כאן יש מעין שיתוק ריגשי וגם כאן הולכת
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 47 | קו?נוע (המשך מעמוד )45 ללמוד כ ר חו ם. אין צורך להסביר מדוע נער ממוצאו של פיניירו ומשיכבה חברתית כשלו, התגלגל ברחוב מילדותו הרכה. מה שצריך בכל־זאת להסביר הוא
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 48 | במדינה מי ש ט רה מידע מ!אדמ1נ עורחחדין !העזה טיעון מקורי, והחשוד שוחרר בערבות בלייל־שבית לפני כשבועיים -תורידה מונית נוסע ליד סטיייקיד, בתל־אבחב. האיש׳ מניחם
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 49 | ף* ־ 8בינו א ר 1978 היה היום השחור י 1של הבוהמה הישראלית. קפה פינתי, מיפגש מאמנים של אמצע השבוע ובורסת המסיבות והרכילות של יום שישי בצהריים, עלה •באש ולא נותר
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 50 | אלא שאת הפתיחה החגיגית של פינת׳ פיניציר א״ש־הטלוויזיה מני פאר. הוא בהר דווקא ביום השישי האחרון בצהריים לע- המגמות אופלייה שטרהל, כוכבת אסקימו לימון, חזרה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 51 | במדינה (המשך מעמוד )47 הקמת החזית הדתית המאוחדת. כתב הרב חיים ׳שאול קרליץ ׳בגילווי־הדעת :״מה כואב הלב לשמוע שהחזית הזאת תעמוד על מיישמר ענייני הדת ושמירת קודשי
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 52 | הריועשב ח טוען לפילוסופיה עברתי לטרנסנדנטלית, כי ואינני יכול לאמץ את הזן כאורח־היים. כשהייתי ביפאן ביקרתי בכמה מינזרים שיל הזן, וקיבלתי הדרכה, אך המחקר ישבו
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 53 | תלי ביינר :״לי כתר ־מלכת המים ״בתר מלכת המים 1977 בו זכיתי לאחר תחרות קשה עם מאות מועמדות יפהפיות, בא לא במעט הודות לתכשירי השיער הנודעים של חברת, וולה׳ ,בהם
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 54 | כתרמלכת השיער״ המצוי בבניו רחב ממדים בן 3 קומות באיזור התעשייה של עט רות בירושלים. המפעל משמש דוגמא מוחשית לארגון מופתי של העבודה• בסיורה במפעל ראתה תלי ביינר
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 55 | בוורד מהרצליה היא המהדורה הניקביון המוסיקה 1 1 1 1 :1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 1ן יושבת בב בנד לפני ההופעה, ומתרכזת. 111 - 1• 11111! / 111ע * י 11#1היא מופיעה בכל
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 56 | הישראלית של גיון טואוולטה, המטווו לדיסקו של בחיצוניותה היא דומה לאמה. גם היא נאה וקטנה. אבל מה שהוריש לה אביה לא יסולא בפז — הלא הוא כישרון הריקוד .״אבא מספר
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 57 | אהבתה הח שאית של המ שורר ת רחל ^ ב רנד.. :אנ1 א עם המכבד את מ שודד עצ 1תי 1של. ח .רנד לס 1פ ר צ עי ר ^ אגדתאישהאיריסיםשנפלבדרכו לו 1.ש ־ עצי 1ן החווייה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 58 | טיול לחרמון בסיפרו האיריסים עודם פורחים מגולל שמעון קושניר, בין השאר, את סיפור טיולו של טוביה בנו אל פיסגת החרמון : 0בראשית אפריל שגת 1942 יצא טוביה עם חברו
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 59 | ₪₪₪השיגשן ה* 3א1 (המשך מעמוד )51 קנים. מעט תפאורה. מסיכות. תיאטרון של אי־עשיה. משתמש הרבה מאד בחלל. יש הרבה איזורים ושבהם הפעולה כמעט מוק פאת. יש
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 60 | ברובע ה״אורות האדומי, של ניו-אורליאנס*קראו לה: ילדה יפה סרטו של ל 1אר סאל( הנ א ה בי ם) קו ס ט טי קהטב עוני ת אינן יכולה כמובן לעצור את השנים, אן את בהחלט
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 61 | ץ וופקי חדשים בנהיגה בית קרייזלר מכ שירי תנו ע ה גאה להציג בפניך מ כוני ת חד שה — עם או פ קי ם חד שים. מנוע 1118ס מ ״ ק, הנ ע ה קד מי ת, מתלה נפרד לכל גלגל, בל
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 62 | שדור בגין לא ספורוטימ בעיקבות קריאתו של ראש־הממשלה, מנחם כגין, למדינות העולם להחרים את אולימפיאדת מוסקווה, בגלל היחס ליהודים בברית־המועצות, ביקש מנהל
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 63 | החרשים ו1צם את בגין ^ מץ ותאונת עבודה * של המזל של אשת המנהל * איו תובא נוקש לאולפן * אשתו של יבין 9דושיח 7111 חושיים אל לישכת ראש־הממשלה, מנחם כגין, הגיע
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 64 | ׳ 1שי ש׳ שבת • האיש השווה מיל יונים .הופעת פרידה של סטייב אוסטין, לי נזייג׳ורס. החל מהשבוע הפא תתחיל הק- רבת סידרת־מתח חדשה לילדים — נזסע בין כוכבים. ד:,סידרה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 65 | במדינה אריזה חסכונית של (המשך מעמוד )50 עם שילוב של תיאטרון, מוסיקה ותנועה. עד היום אני מעריץ אותה כאמן, באשה וכאדם. היא עדיין קרובה לי יותר מכל אחד אחר.״ אנה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 66 | יניב המנ החברות שלי שואלות אותי מיכן כל הבחורים היפים שאני מספרת להן עליהם. ״עד שאנחנו מגיעות אליו, הוא כבר תפוס,״ הן מתלוננות. ובכן, חברותי היק־רות, אני רוצה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 67 | את הדיאו ן 1הו חדש לאתעיבו להיות יחד. ? * לי״ בניחוח ה^הוב על שניכם. * ז בסבון׳לה|לי״ ־ תנו לגופכם ₪דש .״לה ולי^שמור על רעננות 1ריח נעים וא|יד בכל שעות היום.
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 68 | (1177(07/7( 07מ 0111111 מסיב ה שיג עוו תמיד אמרתי שכסף נדבק לכסף, וכדי שתדעו עד כמד, אני צודקת, קחו, למשל, את פני הזוג שזה אך נחתם, כדת וכדין, ברבנות: יונה
העולם הזה - גליון 2140 - 6 בספטמבר 1978 - עמוד 69 |
חזרה לתחילת העמוד