גליון 2141

העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 2 | יהיו קבלת דבר במירמה והונאה. נראה כי יבשל רגישותן של אחדות מהעובדות הקשורות בפרשה, ייערך הלק מהמישפט בדלתיים סגורות. צ ־צמבקשלת בו ע א ת חייב פלא טו הממשלה קי
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 3 | ״י־* הקניה חטובת• י.׳; \5ביות(. ב^ 19 78 1111 111 -70א1אא 1 1 1 1 1 55 ״419 מגבר 15x2וואט 1.5טז.ח פטיפון אוטומטי עם ראש קדמי עיונר ^,/8״\/5ץ\^^/ק סעריאו ט״פ
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 4 | גשמים, לפי קצב העדרותם של הנבוניס מנזישכן־נשיאי־ישואד וסקר בתי־המלון שהם עורכים. לשם הסקרנות בלבד, אולי כדאי לבדוק את סך כל החשבונות של חופשת בני משפחת הנשיא
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 5 | יש תיירים המגלים את ישראל דרך בירה מכבי. י 1111~ 1ו ״ יירן בתי אבן. טליתות 1^ 1 1י• • 1- 1לבנות. קולות השוק ואויר שכולו אוירה. ידיים מגישות שוב ושוב כוסות
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 6 | גם באפריקה המשוונית ערד רב ל״אשראית״ ״אשראית״ — כרטיס הכסף הבינלאומי של בנק דיסקונט, ״אשראית״ — הפותחת בפניך דלתות בישראל וברחבי העולם ומתקבלת, במקום כסף
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 7 | פרק שני בסידרה ל פוליטיקאי כישראל מדבר על נביאי ישראל .״רוח נביאי ישראל״ מופיעה עד בוש בהצהרות, בנאומים ובהחלטות חגיגיות. אך מה היה קורה אילו אחת מאותן דמויות
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 8 | שלב ת חיל ת חד ש בשט חי ההתעניינות, בו תגלה עניין עמוק בפילוסופיות העוסקות בנסתר ובדתות קדומות, צפוי לן לק- סוף שבוע זה. הקשור יטריד אולם החלטי- הרחוק. בשטח
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 9 | - 5x70ת מונו ת -צג ע נהדרות מ תפ ת חות ממש לנגד עיציך לחץ על הכפתור החשמלי, התמונה נשלפת, וההנאה מתחילה: בעוד הכל מסתכלים, התמונה מתחילה להתפתח בצבעים עשירים,
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 10 | דנשבץ העוו! 0 2141 מאוזן : מדינת עימות ; )105 ספאראטיזם. ) 1המון פרוע; )5יובל; )10 מקולות הגברים ; )11 שופט 13 מכשיר־עינויים 14 לא טעים ; )15 כלי־קיבול גדול ;
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 11 | בהדרי השיעקי!1ל״מבט״ עעים לישון־וגם להתעורר. לקום בבוקר ולראות את הארון בציפוי פורמייקה או מלמין -נעים. לפתוח את שולחן האיפור ה״מתחבא״ -נעים. נעים לראות את
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 12 | וה היה 0901131והה שהיה גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק -,היה ״גיליון השנה״ .״איש השנה״ תשי״ג היה היועץ המישפטי־ לממשלה, חיים כמן * ,שגילם
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 13 | לון מזמינה אותך לפלות יום עם פארה לקראת הצגת סדרת תכשירי טיפוח השיער ״פארה פוסט״ של פברו׳ה, מכריזה לון על מבצע יחיד במינו: בילוי יום עם פארה, בעת ביקורה הקרוב
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 14 | הפילוג בר ש הוא תחנה חושה בדונו העקלקלה של שמואר תמיר או זרזאג >> חרי שהפידוג הוא כבר עובדה י * קיימת ,׳ונערכת חלוקת הנכסים יוחלו־קת הח״כים יבין ׳שיתי
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 15 | הסימפוניה הבלתי־גמווה־תשע התחנות שר חמיו (עו כה) הרישמית שלו והיחד שהוא אינו אוד,ב את שר-הביטחון דאז, דויד בך גוריזן, מתנגד ׳למדיניותו ולכן אין הוא מתגייס. אין
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 16 | הפוליטית שלו בניפוח פרשו; קטנה של אוטוקרס, לממדים של שערורייה ציבורית סבירה ולהציג עצמו, כמו ׳בתקופת מיישפטי עמוס בן־גיוריון וקסטנר, כלוחם בשחיתות. בעורת
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 17 | 50 1030 ורדיו טייפים מתוצרת ״נשיוגל״ לשימוש מקצועי, להנאה מושלמת בבית ולהאזנה למצעדי הפזמונים מכל העולם. שמע בקול להקת אבבא. שמע בקולם של ביורן, אנה, בני
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 18 | מכתבים (המשך נזעמח־ )8 נוספת. ואז פניתי לחייל ׳ואמרתי :״אני לא !באתי לחכות אצלכם. אתם הורדתם אותי מהאוטובוס, דלפי דעתי אתם אחראים להחזיר אותי לאוטובוס ,׳על־מנת
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 19 | ! 11־11 מילחמת הבודי בישראל ער ותענו ף* כשיר־העבודה העיקרי של העיתון הוא השפה. יו כל עיתון מעצב לעצמו — במודע אז שלא במודע — את המכשיר הזה לפי צרכיו. העולם הזה
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 20 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הילאומי שהוא בינלאומי. וזה סירב הנשיא לגרוס - וכיצד הפו ידיו את ביס לתיאטרון 9במוצאי השבת לפני שבוע׳ עת שהה נשיא המדינה׳ יצחק נכון,
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 21 | פרסל, יעקב, פרי שהוא כיום מנהל הווטד־למען־החייל ושמואל (״מוליק״) אייל, שהוא כיום מנכ״ל המשביר המרכזי. בלט בהיעדרו אלוף (מיל ).שהיה בחטיבה, ראש עיריית תל־אביב
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 22 | העונש שלא מגיע לאמריקאים והמזון הבשר שהכינה לאה רבין לאלישע 1ביום שבת לפני שבוע נערכה עצרת של של״י. כאשר הושמע נאומו של בגין בטלוויזיה, הובא למקום מכשיר
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 23 | אננ טי ם ב 11ו ל 1ו האפיפיור כתב לפינוקיו נוראייב ניבחר לסבס* תוס״ן מלן ירדן !החליט שלא להזניח את שלושת ילדיו, למרות נישואיו החדשים. ערב יציאתו ללונדון בשבוע
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 24 | ״׳״ שמואל מרלין בגין אינו א יש גדול. לדעתי ה וא קט ן . איש במה חסמת חיוביות מאד. בסופו של דבר. הוא בא מיהופיץ. בשבועות האחרונים ערך שמואל מרלין ביקור״מולדת,
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 25 | מניין זד. בא? זה בא מדבר אחד (אולי גם מדברים אחרים׳ אולם אני מדגיש דבר יאחד) :התפיסה של ז׳בד טינסקי של מדינה יהודיית ימשני עבדי הירדן לא היתד, אידיאולוגיה
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 26 | הנעליים שינעלו החברה השגה ׳׳רד פוינט׳׳ של גלי! בסוף הקיץ כשהסנדלים של ״גלי״ נאלצים להכנס לארון, לנו יש רק אלטרנטיבה אחת, משהו שמתלבש על הרגל כמו. .הסנדלים
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 27 | לי ר ד; | ושדאליח 1 רזת עורך מדור זה, יגאל לביב, נמצא בחופשה שתימשך במה שבועות. במקומו עורך את המדור דוב ארמוני. תשש להשקעות ישראל באיראן המהומות באיראן
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 28 | במדינה העס נג דחלש׳ ם חפכגת־חכוח ש? הממשלה ;:ד המורים אי:ח אלא סימן חוזשה שום שביתה אינה משפיעה על אורח־ החיים של עם שלם כמו שביתת־מורים. י שובתים הרופאים או
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 29 | יגאל וין ״תפס מנהיגות״ והחליט להוכיח את סמכותו ולשבור את חמורם של שר־החינוך, לא הופיעו לישיבת הלילה של הממשלה: אבו־חצירא, שוסטק ואריק שרון. האמת היא שעוד קודם
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 30 | בפחות תתשבורת חדשית אחת חובל לרכו שמערבת איוו פי ח מ שו כלל ת: ע ו 0ו־ו > =ו 0ו =וו 1 מערכת סטריאופונית משוכללת בעיצוב חדשני ומהודר מע רכ ת אירופון כולל ת:
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 31 | שניהם ניוחמז חד באוגדה אתת נגד דואו״ב המצד* בג־רחגת ום־ווניטרם - ענשיו הס נוחגים זה בזה נגיוחמח בחידות ׳ענודה שהבנה מסע סחו והפחדה, ובה גנוצל גם שגו של צה״ל
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 32 | סוב השירון באשקלון (המשך מעמוד )31 התלונה של עליזה ארבלי לא קיבלתי כל תלונה על איומים בטלפון. האנשים המקבלים איומים צריכים להתלונן במיש־טרה אחרת לא נוכל למלא
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 33 | אבל במצב הקיים אנו הורסים את עצמנו מבפנים כמו ששום אויב בעולם לא יכול לעשות. שישים אחוז מתושבי שכונות עתיקות ושמשון לא מתגייסים לצבא. באשקלון יש ב־ 30 אחוזים
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 34 | הדבק שאול פורת, עו מד לחזור לנזע לתקופה של הסתגפות. דאלון ג׳רר מלוכסמבורג, למד עם בואו לארץ את המילים : ״פרח לשלום״ ,והתרים 200 לירות בחצי־שעה. המטיף לוצ׳אן
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 35 | מה עושה, עושה החרוץ -נשה1א בא לקייבו!ץ? 111 -א 1אנסה לעשות ננשות לו(ל הוווי כחול 1ומנגו בחליל יוצא לרגע מההיכל, והם משאירים אותי בחוץ עם דלת נעולה. עכשיו הלכו
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 36 | החולצות המיוחדות בצבעים מרהיבי ם להרשיעה בעבירה המיוחדת לה בכתב- האישום, אלא בעבירה של שיבוש מהלכי מישפט לפי סעיף 244 לחוק העונשין תשל״ז, בכך שעשתה דבר,
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 37 | ך* פקיד הממושקף באגף רישום ה׳ י נישואין שבעירייה ברלין הזדקף על מושבו. בעיניים נוצצות סקר את האשה הנאה, קצוצת־השיער, שניצבה מולו. לאחר־מכן העתיק את מבטו אל
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 38 | ה ארי ק רי שנ הבאל קי בו ץ (המשך מעמוד )35 בחברת זמרים מפורסמים כמו יפר, ירקוני ואבי טולידנו. פיתאום בחלתי באמרגן שלי, קיבלתי גועל מעולם הפופ. כל: ה עניין של
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 39 | שלב השאלות, שבא אחרי הסרט, ד,יה השלב הרועש ביותר. אולם התלהבותם של בני הקיבוץ צחננה בעזרת המאכלים הצימחוניים העשויים מצימוקים, בוטנים, חלבה ודבש, שהוגשו בידי
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 40 | היא הי תהכבר מוז גתו מו כרת ב רוו־ ס ־ היום היא מ שו ררת געיותבמיסה (מנסחסמה || 11ן | 1 !, 1ן! [ 1 1יושבת חנה גולדברג בת העשרים ושלוש בדירתה שבנווה־שאנן 1׳ 11
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 41 | מהרה התאכזבה ממנו :״חשבתי שאכתוב רק את האמת, יושלא יוסיפו או יגרעו1מילה ממה ׳שכתבתי .׳לאט־לאט למדתי איו להסתאב. הייום אני יותר ׳מסוגלת לקבל יאת הדברים, כי
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 42 | במדינה (המשך מעמוד )40 אם ליבו של פישלר הוצא מגופו בעודו פועם, משמע שפישלר עדיין היה אז בחיים, לא היריות הן שגרמו את מותו — הן רק פצעו אותו והביאוהו אל שולחן-
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 43 | אתה יבול לעשן בשק־ בהנאה. כ מו מליוגים ברחבי העולם הנהנים מהטעם היחיד מסוגו של קנט. הטעם העדין והנפלא שהוא שילוב של תערובת טבק מעולה ופילטר ״מיקרונייט״
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 44 | !!וחדות הטבות (בתקן פהמוגבלתבלבח כח ח׳״ כפליים 11מ ענק מיוחד כח ברירה דולרית 8.48מ ענק מיוחד בתום 6שנות חסכון במסלול החד פעמי בתום 6שנות חסכון במסחר החד-פערו׳
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 45 | ס פו ר ט כדורסל שיגעון שלגדודה ״אנחנו אלופי חעולם! אנחנו אלופי העולם!״ שאגו בצהלה אוהדי הכדורסל המושבעים של מכבי תל־אביב. היה זה בתום המשחק הידידותי שנערך בין
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 46 | זיג אהד זאג לסטודנטים ־ חיילים -וווקים/ות 4ימים בכפר הנופש כולל: חצי פנסיון בחדרים מ מוזגי ם עם שרותים צמודים. במחיר 1000 די +מע״מ בלבד וחינם לפי בחידה:
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 47 | הממשלה הקצתה חצי ׳מיליון דירות לכנס הפלס ־ ולקחה 200,000 נשכיל ננס האצ״ ל ניסוח הוגו־ , שואצל 64 פגי כמה חודשים יפנה ועד ציבורי /של ותיקי הפלמ״ח אל דויד
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 48 | קולנוע סרטים מכונ ה ליי צו ראסל, סתבת־ושער סשוסועון הצרסתי רב-התפו־צר. לאכספום גילתה לקוראיו•תגליות טריפ- כני׳ת: הקולנוע האיטלקי. לא ואת ליני, אנטויניוני יאו
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 49 | האיטלקית !במשבר .״אנחנו נותקנו מן רד שבר שלנו,״ טוען האיש ,״ווזאתזז מבזבז זמנך בכך שאתה מצלם אותנו.״ הפרק השלישי מפנה מבטו אל והמכונה התעשייתית. הוא מתחיל
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 50 | 0 1בגין ה ׳ סטינסקי (המשך מעמוד )25 ׳מתחיל לדבר שתיים־ישלחש דקות, ואז היד. קם ונואם, ונואום־לאיש־א!חד. ה,שיחד, האחרונה שלי עם בגין הייתה ב־ .1952 אמרתי לו
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 51 | זו עוכדה. כ ש או כ לי ם בצל יש רי ח לוו אי מהפה. ל תי א יש פ ת רון מצוין. שטיפ תהפהעם 4־ 3טי פו ת מי־ פ ה תי א דנ טכח צי כו ס מי ם. מי הפה עושים פ עול ה שמבר
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 52 | רחוויאם לרווחים ביר. אך עובדה, כי כבר בערב הראשון, במועדון שסיפק סנגריה, הצגה מצחיקה וריקודים סוערים, מצאה עצמה רונית עינבר, בלונדית בעלת שיער ארוך, שהיתה
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 53 | מכל רחבי הארץ התקבצו עשרות רווקים ורווקות כדי להם למצוא בני־זוג ישבו על הרצפה ואכלו קוסקוס מרוקאי עם פיתות בדואיות. רקדנית־הבטן הבדואית, שהובאה במיוחד לכבוד
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 54 | הגורל רודף את מישפחת נרד׳: הודם נפל האב משיא התהילה לתחתית הבדידות 1 ,ענשי1 שוקעת הבת לתהומות הייאוש ך* דר־מדרגות חשו!־ ,דחוס ריחות י • טחב ואלכוהול, וציוץ
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 55 | .אני יוצאות מדעתי! אומרת נעמה על חייה היום. היא הפכה שבר־כלי, אדם שאינו מסוגל לתפקד בכוחות־עצמו, מסתגרת בדירתה המוזנחת שבמרכז תל־אביב, ואין איש שידאג לצרכיה.
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 56 | סבא מחסי של התסבדז הישראלית •)!ן ..המיתוס של סיזיפזס״ עברית וזרס ביק 1רת הסיפרות העבדית מעשי ידי בנ ימ יןהרושובסקי נה. בנ ימ י ן /1א 1גב* דנ יאל) 1תלמיד 1ת י1
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 57 | ידן) לחולל מהפכה שירית שקידמה את השירה העיברית מעל לתהומות הזמו, ובמקביל קראה קריאת־תגר ביקורתית על שירת הדור הקודם (התקפת נתן זך על שירת נתן אלתרמן) ,הפעיל
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 58 | במדינה עסקים דברמצ חי קקרה לצבע בדרך למסך הטלוויזיה מפיקה תוכניות כצגע — אד הצופה אינו זוכה?ראותן למי שאינו יודע 40 :אחוז מתוכניות הטלוויזיה הושיראלות !משודרים
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 59 | שידור צל׳׳וש #לאורי גולדשטיין, עבור כתבתו על שכונת־התקווה, בהשבוע — יומן אירועים. גולדשטיין הצליח להמנע בכתבה, שבאה בעקבות גילוייה של כנופיית מע״צ, מהבירבורים
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 60 | עלי־סתרת לחוץ ־לארץ ההתדרדרות של מערכת עלי כותרת הפכה להיות מסוכנת להמשך התוכנית. שתיים מבכי רות העובדות, רכזת המערכת ורד ברמז ועוזרת ההפקה דינה כה נוב עומדות
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 61 | 15. 9 16. 9 17. 9 18. 9 19. 9 יום שי ש׳ שבת ׳ 1ראשון יום שני יום שלי שי • מסע כץ כוכבים 3.00 איו ספק כי כל ילד שיישאל לדעתו על הסידרה החדשה הזו, יאמר ״אבל זה
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 62 | שויצריה על הפרק. לא רק שעון יוקרה שויצרי על פרק ידן - גם סבוי לטיסת־חלום לשויצריה. מבצע חגים גוסח־שויצייה: בקנותך שעון יוקרה טויצרי בדגמי נשים וגברים 0-1|
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 63 | כיום, כמה אחוזים מפסקי־הדין של כבו דו נופלים בעירעור, לעומת אחוז הידיעות שלנו המתגלות כמוטעות? כך, בערך, עמדו אלופי מילחמת־יום־ כיפור לפני ועדת־אגרנט. איך
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 64 | נסיכות חמים 78׳ חוגגות ־ א1ל הבע בחגיגה פרטית משלהן ־ ודא עבוד הסחר 1גיורי ג׳וקי יהודית נגר, מלכת המים לשנת ,1978 תופסת את מקומו של הדיסק־ג׳וקי בתא השידור של
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 65 | 0י 11ד ; ¥1 ״1111ד: ד 1ן ן יהודית נגר, מלכת המים ,1978 ש 11 1 /צוחקת במלוא פיה במסיבה | 1 11 שנערכה למשתתפות בתחרות במועדון הדיסקו הנתנייתי. מאז בחירתה עלו
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 66 | שחף תאונות לדוגמנית אולי שאלתם את עצמכם לא פעם, בזמן האחרון, מה קרה לדוגמנית־הציירת אי רים דווידסקו. מה קרה שלא רואים אותה ולא שומעים עליה. בזמנו היו לה
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 67 | הרומן של ג׳ון ב אעז איי כי נ תן אומנם לובש שחורים, אבל הוא לא חס־וחלילד. באבל. לא ולא, הוא פשוט לובש שחורים כמו הרבנים שלובשים שחור עד שהמשיח יבוא. אייבי לובש
העולם הזה - גליון 2141 - 13 בספטמבר 1978 - עמוד 68 | י״א אלול תשל״ח13.9.78 , ה מ חי ר י 15.00ל כולל מ.ץ.מ). מאנדי שאולי ו?׳אן*שאדל שנה
חזרה לתחילת העמוד