גליון 2142

העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 2 | צורך לשפוך אף דימעה אחת על הרכוש תזה. הוא שירת את מטרתו: לעזור לנו בהשגת הדבר האחד, החשוב למדינה יותר מכל רכוש: השלום. נסגדולהיה פה . יס״סוף נפתח שוב לפני
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 3 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 4 | איש השנה תשי״א העולה החדש איש השנה תשי״ט סופרת דיין איש השנה תשכ״ה מפלג מפא״י בן־גוריון איש השנה תשי״ב מבקר הסוכנות שמוראק איש השנה תש״ן רכז שואה אייכמן איש
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 5 | מי5*88י איש השנה תשט״ו פרקליט תמיר איש השנה תשכ״א מודח לבון איש השנה תשב״ז ש ר והביטחון דיין איש השנה תשט״ז איש השנה תשי׳ נשיא מצריים עבד־אל־נאצר מצביא סיני
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 6 | עלית מציגה : ״איקס. איקס. איקס״ מסטיק ללא סוכר Xעם קסיליטול, הממתיק המו... Xאינו מזיק לשיניים Xטעם מרענן שלספרמינט המסטיק החדש, ללא ספר, של״ עלית״ הוא הפתרון
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 7 | וה היה ג עו( ם חו ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפגי 25 שגה בדיוק, פירסם כתכת־שער, ראשונה כפיררה, תחת הכותרת ״דופקים את השחורים״ .מטרת המערכת,
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 8 | את פוגשת אותו, את האחד, את ניסתה- סכת איתו. את עשו- ייה לאגד אותו גיוס א׳ שנתחילת השגוע. זמן נהדר לצאת לטיול עם חגר או חגרה טונה. זמן עוד יותר טוג להכיר את
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 9 | הודעה ח שובה לנו ש ת תס• מנ צו! 6א ס-1הי0 ״טמסו היט״ מתקרב לקו הגמר. המועד־31.10.1978 ] אנו מודים לכם על השתתפותכם הנלהבת במבצע וכדי לתת לכולכם הזדמנות למצות
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 10 | דנשבץ מכתבים העולם הי ה (המשך מעמוד )8 של התביעה הכללית, שיש להציג את הנאצים כמיפלצות וחיות־אדם, היה זה דווקא אבנרי שתבע לראותם כאנשים רגילים, אזרחים אפורים
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 11 | לרן מזמינדוארתד לפלות יום עם פארה לקראת ה צג ת סדרת תכשירי טיפוח השיער ״פארה פוסט׳׳ של פברז׳ה, מכריזה לון עלמבצע יחיד במינו: בילוי יום ע ם פארה, בעת ביקורה
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 12 | מכתבים למען התענוג אני כבד מצאתי א ת התענוג האמיתי. אירו 3ה, דלת ניקוטין בעישון, עשירה בטעם. (המשך מעמוד )10 פלת את ראייתו ומעוותת את תפיסת הרי- אליה
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 13 | מדוע אישרה המרינה וירחשו! ברבע מחיר ך ן קנה ממשלתית שהוצאה על-ידי י מישרד־האוצר קובעת, כי אדם ה מתגורר בדירת־שרד ממשלתית במשך ארבע שנים, זכאי לרכוש אותה בתום
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 14 | •111/11׳ תוכניות חסכון קופות ע/ל :״5י! י אנרות חוב למצוא לכסף את שביל הזהב... ים של מונחים כלכליים שפע של הצעות מפתות תכניות חסכון, רווחי השקעה מניות קורצות,
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 15 | א ת ברית־המילה! ש ל בן־ ה חייב ביטון אנ שי ם חשובים מאד (״בשימחה אין מיפלגות״) ,את חברי־הכנסת של מיפלגתו רק״ח, את נשיא המדינה יצחק נבון וכמה חברי־כנסת שבכל זאת
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 16 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מד 1ע עליזה בגין סלה להיות ראש־ממשלה ואיך בחד •דין בקרייסקי כקנצלר אוסטריה 8 :אחרי שיושב־ראש מיפ־לגת העבודה,
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 17 | ״אונ 11״ 0 ע 1אין סיבו 1ג 1 קו לי!״ 1 שלי,״ נבהל עמיאל ,״דפקו לי אותה.״ הרגיע אותו יו״ר מח לקת הכדורסל של הפועל תל- (״פינייה״) אביב, פנחס להב נ ״תירגע, זה יכול
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 18 | איך ב 1ד ק דן בך אמ1ץ א המדרכות נקיות !במה נכשל המורה של ט1מי לפיד? ! 9בערב ראיונות שהוקדש לשביתת המורים, שאל השבוע המראיין איתן דנציג את ד״ר שלום לוין, יו״ר
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 19 | ) ) 11 *1111 ב111111 מדנה היוני אנסה מ יס י ו נר מולן דיטריר מקבלת 2.2מיליון ליום מו ח מו עלי הוא קאסיוס קליי, במסיבת כתבי־איגרוף, ערב תחרות ה־איגרוף שלו נגד
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 20 | אוירה בינל או מית תת יר תיוחדלתקופתהרצה (לא כולל חג) 185 ל יי לינה וארוחת סקר ליחיד בחדר זוו.י >לא כזרל ח.ע ם). מ1וג אוויר מלא * מסעדה גריל * מילק באר * בריכת
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 21 | מדוע האמיוו מחירי ההודים? עורך מדור זה, יגאל לביב, נמצא בחופשה שתימשך כמה שבועות. במקומו עורך את המדור דוב ארמוני. ספק רב אם עקרות-חבית המבקשות לקנות בשר
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 22 | כמהפע מי ם נ סי תלהסטרמהם־־ ולא הצלחת? ? אנחנו נ חסל א ת הז׳ו7ף בו! נסי פעם אחת את הדרך המודרנית והבטוחה להשמדת הדוקים לאחר חיטוי שלנו(שאורך כ־ !/2שעה) את
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 23 | מ׳ שאינו לו מד מ שגיאותיו נגזר עליו ל חזו ר עליהן שו ב ו שו ב חבירדו ^ דון־ ז׳ו אן הקשיש חוזר אל המקומות 1 1שבהם חגג את הניצחונות הארוטיים הגדולים של נעוריו.
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 24 | ן כופ די>וו>ד: הסכםהשלום ק כ 1פ ד>>וויד: הסכםהשלום ק כו פ ד>>וו>ד: הסכםהשלום סיני ־ פיתחת רפיח ־ הגדה -פלסטינים ־ התנחלויות ־ ביטחון מה אמוד החסבם? רוקו עד
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 25 | ^ קמפ דייווי ד: הסכםהשלום ^ ק כ 1פ ד>>וו>ד: הסכםהשלום ק כ 1פ ד>>וו>ד: הסכםה שי תחת תנשו המצוי, הגואה ביונה, מתחבקים בגין וסאואת, לשימחת !!אוטו הנוכחות הצבאית
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 26 | ב מ קו ם טוב באמצע (מול דיז עו ף סנטר) נשמח לראות אותך במספרה החדשה של איציק ברח׳ קינג ג׳ורג׳ 50 ליד קולנוע מקסים : מוקה קריגר איציק, צ׳רלי, גדעון ואיציק הקטן.
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 27 | זהו מיסמו אנושי מזעזע : ויוויו שר חייל שהשתתף סריקת פצצות גז על ילדים עוביים ריף להכין שמה שמטריד אותי ב- ^ יותר זה עצם זה שאני ־עשיתי את זה. זאת אומרת, שפתאום
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 28 | ^ קכ 1פ ד>>חיד: הסכםר 1ע\ לו ם ^ קמפד>>וו העונש ששבו את שף_ו!מנהיגים 13 :יום בלי מצלמות טלוויזיה ובלי עיתונאים דה-דובס ן ב 1פדי יו ויד: ה סברו ה\</ו*ודי דזו דו
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 29 | :הסכםהש לו ם ק כ 1פ ד>>וו>ד: הסכםהשלו 11115 נגישה ההתקרבות בין נשיא מצריים אנוואר אל־סאדאת וראש־הממ־מנחם בגין בקמפ־דייוויד מומחשים בסידרת תמונות זו. הפגישה
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 30 | במשך 7שנים לא הצליחה הומות 11 גדולי הנגנים מתחרים עליה אישיותם הבימתית מאשר את קולם הבלתי מהוקצע עדיין. אוקטבות לא ידועות ן* ורית נלרון היא יוצאת דופן מבחין
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 31 | ת גלוון לצאת מאלמוניותה ־ ולפתע חנוך והמנהל המוסיקלי של ערב היחיד של יתר על הצעות אחרות כדי להשתתף בערב וטוען כי הוא מאמין בה כזמרת. לפרנסתה עבדה כמוכרת
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 32 | במדינה בהגיען דרוס אנגילס במחירים וגחלי *ואזוסזשס ז*8מו מו1ק8ט$ אל תחמיץ אתה הז ד מנו ת ל קנו ת בבית המסחר ( ¥ 0 001:361: ¥1116ע מ ^ 10א \1 0נ 1 .¥א1ל 6263 8 —
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 33 | ^ ק כו פדייוויד. הסכםהשלום ק כנ פדייוויד: הסכםהשלו ק כו פדייוויד ! הסכםהשלום _^|אזגדי מפד׳ל דמוקרטים .המערך חרות 88 1 ליברלים שיי הליבוד 1 1 8 __[|מיעוטים שלי
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 34 | צה״ל הדו״ל שלא חזר ועדודחקירה צבאית קבעה: תחיי? !התאכד. בגי מישפחתו מועגים : הצבא אשם ביום החמישי, ז־,־ 4ובימאי ,1978 התגייס רחמים יעקוב ולצד,׳׳ל. בעבור חודש,
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 35 | כמו תמיד, נפתח מלון הילטון כשהנהלתו מבהירה שאינה מעוניינת באורחים יש ראליים. אולם אחר כך נסוגה ההנהלה. כשנפתח מלון הילסון תל־אביב, שנים אחדות לפני אחיו
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 36 | הנ דון (המשך מעמוד )23 נחמדים. אנחנו נסלק משם את העסקנים הציניים. צמאי הכבוד והשררה. אנחנו נמסור את ניהול המדינה בידי אנשים טהורי- לבב ונקיי־כפיים.״ הצדה היא
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 37 | שתהווה אופוזיציה ימנית למנחם בגין. לא מן הנמנע כי ח״כ גאולה כהן ויועץ ראש־הממשלה לשעבר להסברה, שמואל כ״ץ, יפרשו מתנועת החרות ויחד עם מתנגדי ההסכם מלעם, כמו משה
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 38 | במדינה ׳ ד ר כי חיים בשורות אק ערב: אד־מפג׳ר3 ,פר ערכי על גדת נחל חדרה, הולד וגכחד בכביש חיפה׳—תל-אבייב, ליד צומת חדרה, נאספו נשיבת שעברה עשרות נשים, גברים
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 39 | תמרורים נחוג • יום הולדתו ה־ 59 של העיתונאי זאב אדתגר, מי שהתפרסם לאחר נפילת בנו במילחמת יום־הכיפורים כאבי ההנצחה ברמת־גן. אלתגר, שזכה לפרסים סיפרותיים רבים
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 40 | הזדמעת! 1עבור 34.750 לי״ הטלהיה הצבעוגת 0 £א £ח ז > 1? 1ס 1י הטובה והעוברת ביותרבאירופה. 11 לא טעות, זוהזדמעת. חו<>עמן־לצי ו1 (המשך מעמוד )13 והרב היה צריך
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 41 | במדינה אופנה מאמשטרדם באהבה אדפגת גברים חדשה פולשת 7ישרא? באמצעות מתכגן אופגה הר;7די סל הגברים שאהבו להתהדר, במכנסי ג׳קנם שתוקים !ויוזולצד, זרוקה, מתבקשים לקהת
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 42 | 0י10ו־ הת 71ח ני סבד 1 * רב הסכר ססבר 1 של הסופר רוביו קוק ג א 0 0 סרט! טל רז״חד* ח־ד־ייטוו במדינה (סוף מעמוד )41 ובויים על־ידי ראול היימן, רופא ילדים
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 43 | ההמתנה הארוכה בפתח הקולנוע אינה משעממת. קבוצות מגובשות של נערים ונערות מגישים תוכנית מאולתרת, הצגות־רחוב ומערכונים דימיוניים. דקות ספורות לפני חצות נפתחים
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 44 | סשא\/ 8ותו נבוש! קולנוע אגשים הדיאודורנט האהוב על האמריקנים שלום לידיד כאשר יסיים גרהרד שנברינר, מי שהיה במשך המש מושבים האחרונות מנהל בית- התרבות שליד שגרירות
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 45 | על היאכטה ׳הפרטות שליו, העוגיסת מנמל לאפול ישלהוף קאן עם חיברתיו כרמן .״הבית שלי על הים. המיישרד שלי ממוקם במלון מאז׳סטיק. ינוח ׳מאד: מי שריוצה להשיג אותי
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 46 | בן ,31 רווק -יליד ו חוח השלים והוו נא העוני היחיד בנית־החולים..שעדי־צוק• -תושבי חממה הפגינו נאשו נודע נ?ענו למקום אחו, והוא מגדיו עצמו נ״ הנא־מישפחה־ ומצדו
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 47 | נחשב בתקופת המנדאט אחד מבתי־הספר הטובים ביותר. עם ׳ מסיימיו נמנים כמה אישים שיצא להם מוניטין בעולם הערבי מאוחר יותר, כמו שוקרי מוהתדי — היועץ המישפטי של
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 48 | בראון, מכונת הגילוח הרשתית, מגיעה למקומות שמכונות אחרות אינן מניעו ת. עם בראו! תגיע. לסנטר. לצואר. מעל לשפה. מתחתל שפה. בראון מכירה כל תו בפניך. היא מל טפ ת או
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 49 | 1הרופא הונרב במשך שש שנים בשערי צדק הלך נאפז נובאני מחיל אל חיל, וכעת הוא עומד לנהל מרכז־בריאותי במרכז העיר, השייך למישרד הבריאות והנתון להשגחתו של בית־החולים
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 50 | נצי\ גוש־אמונים נשעיות הירדים ^ מידתמה נין טמא למניק עד צלמת תימניה נומית גיא * דן סמטה ומישטות ירושלים • זיק הושוו לילדים ניסן, יזכה בתפקיד הכתב לענייני
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 51 | 23. 9 22. 9 שב ת •ורא שון • חידושים והמצאות • פרימוס 6.32 סיד- •רת־:מיתיח הדשה, המתארת את הריפתקאותיו, של קארטר פרימוס, השחקן רוברט בראון, ש הוא ותערוכת
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 52 | ח 49ט העימות הסיפרותי בין ב דל בצנלסון(ביו־שע) לבין אזרי סיוטי הלילה של אשת 1שיא ישראל צבי גרינברו( .בובבא) השלישי ביתניה עלית״ של הימין הישראלי בימי הראשית
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 53 | פארודיהפאשיסטיתעל ״ שיח דו רהאשה ״ בספר ירושלים מחכה מצויה אחת הפארודיות האטי־דיות המדהימות שבתולדות היישוב העיברי בארץ וסים־ רותו. המחבר מקדיש סאטירה זו
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 54 | ייץ״ו אגוות העיתונאים ביוזשרים| ,צן ו3 אלון, נאלץ רעתו כזבו בנוטיק של אשתו אלון במערכת החדשות ברדיו, נענו בתשובה אלון לא נמצא כאן. הוא יבוא כנראה מאוחר יותר.״
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 55 | עבוד דישרתוז 0א111$9 61£א1 £ הי אמעדהלגברים שרתון היא סיגריה עם אישיות. התערובת המשובחת שבה הוכנה בקפדנות מעלי וירג׳יניה מובחרים. במיטב הסיגריות האנגליות. אם
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 56 | 0111111131111111111011111 הפיתוי ההודי כבר סיפרתי לכם על הפסל עודד שמיר, העושה את הדברים הפחות שיגרתיים שאפשר׳ וגם >.הפעם יש לי סיפור. כשכל הישראלים נוסעים
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 57 | ״שמפו רדיאל״ עושה לי כמה דברים׳נפלאים בבית ובשעות הפנאי... ...בעבודה, במשרד. ובזמן הפנוי. בכל מקום ובכל שעה, לשיער בריא, רענן ובעל ברק טבעי ולהרגשה טובה באמת,
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 58 | י ש תיירים המגלים את י שר אל דרך ביר ה מכבי. וין מרפסות הצופות אל ! י י • 1פסגות ההרים אור ירח מעל סמטאות האב! ועולם משכר של בדים וצבעים. ידיים מגישות שוב ושוב
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 59 | או סי דיין מחזיר א ח איריס למסך ׳אפילו אם זיברונבם פנוטנאלי, קשה לי להאמין׳שאתם עדיין זווסרים את השחקנית־של־סרטיאחד, ליאורה דמון. אפל השתדלו לרענן ולזכור את
העולם הזה - גליון 2142 - 20 בספטמבר 1978 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד