גליון 2146

העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 2 | רב־שיח על הנושא הסכמי קמפ־דייוויד והתוצאות בהשתתפות : ״נ ־יוז ־וי ייערך כיום החמישי,19.10.78 , כשעה 8.30 כערב, כאולם כירדסוקולוב, תל־אכיב, רה׳ קפלן .4 א ר לי
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 3 | 3רס 01מ77י
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 4 | 1ה היה : 11:105111:1שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנים בדיזל[, הקדיש כתבה מרכזית תחת הכותרת ״הראל״ ,לקיבוץ ביבם זה| , •שהוקם בידי ותיקי חטיבת
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 5 | רק שתי מילים ^ קפה ו מן! פרסום ד־־ו יעחבסיו העולם הזה
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 6 | אם החלטת לעצוד בלונדון רק כדי לרכוש א ת אפנת 79׳- כנראה שטרם פגשת כאן א ת ואן־דייק. בגיר הביאה לכאן את ואן דיי ק- מעצב אופנה שחתימתו מפארת את העלית שבאופנת
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 7 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה : תל־.אביכ, רחום גורדה ,3טלפון 24338)5־ .03 תא־דואר . 13)5 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפום החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 8 | אתה נמצא שוב בנקודה שאתה שונא — אבל לה אתה זקוק בדי לפעול כמו בקו־הגנה. בן־אדס : תוקפים אותך הזק, וחזקה שתדע כיצד לפעול כדי להשיב מילחמה־שערה או למנוע את פני
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 9 | כדי שתבחר לר מכונית חדשה אחת־אנחנו הציגי לפניך דגמים שונים אדבעה ענקי דבב. 1^108818 £1ק 0 £7.01ח0 £1£\/ <ו 0וט 8 ב״ליאו גולדברג״ בע״מ יבחרו עבורו מבחר מכוניות
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 10 | שבץ מכתבים הווול 0 (המשך מעמוד )8 אולם, משוללת כל יסוד היא הטענה שאצ״ג הוא למעשה מחבר ירושלים מחכה ולא ייבין. וכי למה לשלול זכות זאת מהאיש ששמו מופיע על הספר,
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 11 | בסוף הקיץ כשהסנדליס של ״גלי״ נאלצים להכנס לארון, לנו יש רק אלטרנטיבה אחת, משהו שמתלבש על הרגל כמר״הסנדליס בקיץ! !חו#ק1ז 6ח מין נעל למזג האוויר המוזר הזה, לא
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 12 | זו עופדה. כשאוכלים פצל יש ריח לוואי מהפה. לתיא יש פתרון מצוין. שטיפת הפה עם 3-4טיפות מי־פה תיאדגט פחצי כוש מים. מי הפה עושים פעולה שמפרשת שיניים אינה מטוגלת
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 13 | שחס ״ד, שנסחזת שיא החוצפה גלילי; ואת המחדל הצבאי — אי״הסדר, הבלבול והי באלאגאן שחגג בצה״ל. אינני איש רפואה או פסיכולוג. אך ישנן תופעות של התנהגות, שגם אדם, שלא
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 14 | מכחכים (החשך מעמוד )10 לשבות י הרי איסור שביתה יכול, בסופו של דבר, להוביל לנטישת ההוראה, ואז לא יוכל שום רב לעצור מורים־נושרים בטענה שיגרמו ״ביטול תורה״ .האם
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 15 | מרוע נמצא עתה חלק מן השמ אל מימינו של בגין? חשוב לזכור פרשיה זו כיום. מגיני תל־חי היו חסידי הציונות המעשית, אבות ההתיישבות העובדת, ונטישת ישוב נראה להם כתועבה
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 16 | לאנשים הנכונים! 7 7 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מה יקרה אם ינסו לה תנק שבח ״ 1של ״גאל !־ץ. ומי האלופים שחיים לסקוב קורא להם ]..מנשות ׳ 81 ערב צאתו לוושינגטון
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 17 | ״׳נמאס1לנו לעבוד ׳במקום ושובו הלקוח יתמיד צודק.״ ! 8מפקד אחר של מחוז מ״שיטרתי, ניצב משה טיז־מ־קין ,׳מפקד מחוז ׳תל־אביב, הניוב בבדיחה מריה האשד ישמיע כי הסטודנט
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 18 | ה שופט •צא לבדך את ע 1בדי־הני קי 1ן והאם הטרייה יוצאת לחו״ ל ל שחק כדו רגל ! 0מפקד גלי צה״ל, צבי שפירא, החלים לבטל את השידור החוזר של התוכנית שאירחה את עורכיהם
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 19 | ) 11*11111בשלס ב שבי ס־זי ע ר אוהב מץ ז־אקלין ״ מנדנדתלבתה ״ מייד עם הגיע ההודעה על כך שהסופר האידישאי יצחק בשביס־זינגר זכה בפרס נובל לסיפרות, החילו צצות
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 20 | 20 ליון גברים ברחב• העול חתחיל• בקר טוב ע דל ת א. טבעי שלובשים דלתא, כי בדלתא אתה מרגיש חופשי ונינוח. טבעי שתרצה ללבוש גופיות, תחתונים וחולצות מחומרים טבעיים,
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 21 | הטיל שד ארלי ך החטיא את מוט הוד, אך הפיל את הא״רבוס לפני שהספיק להמריא פני בשלושה שבועות חזר שר/האוצר, שימחה ארליך, ממסע ממושך בחוץ־לארץ. על פי הנוהג טס ארליך
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 22 | למסע פרסום של תפוח־אדמה מן הזן המובחר דזירה דוירה י שראל לדזירה הישראלית צריכים להיות הנתונים הבאים: שער בגוון אדמדם -כי דזירה קליפתו אדמדמה. חיוך נעים אבל לא
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 23 | ל ו ^ ודא 7י י1 אדומו ת׳שב״ך ו ה גי ד ה עד לשובו של עורן המדור, יגאל לביב, מחופשתו, ממלא את מ קו מו במדור זה דב אדמוני. ״המטה הכללי״ של בני פלד אחת המילחמות
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 24 | במדינה העם מצב־רודז ש כז ה ״מה מתרחש כאן?״ שא? המדען שחזר זביקור-מודדת. התשובה היתח קשה אחדים ישבו בסוכות, חגגו את החג כדת וכדין. אחרים נחנו לשמוע את השירים
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 25 | 1ה גג י 0ח ר או ש ו ־ התחבוווו. א ו צ׳קים־מזומן לבנק. עתה. טוען הבנק, ב־מיישפט, כי מרידוד חדל לשלוח לו צ׳קים, ושהוא נשאר חייב 803,647 דולר. עורכי־הדין של הבנק
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 26 | הנחה ל1ן וניט פיס ח -אוגל פינות האופל של סולב מיוצרות מעץ אשור משופח, מצטיינות פעיצוב חדשני, מוצעות נשלל צפעיס ופמיבחר גדול. המיבצע מסתיים ב־ 10 בנובמבר 3 * 10
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 27 | נאשר חברכנסת הוא גם עורר־ד !,וגם תנו של שרים השולטים על מירורים ׳(:ולי! 1לצוץ במוחו רעיונות מהפכניים ד א הו ד ה חזז ר עינו השר לוי ישיבה אצל השר ר ־ הבריאות
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 28 | מרוע רא מתע1״ן הציבוו ל א הו ד היה רעיון מחנה לרשויות המקומיות? משום שהוא יודע שהבחירות לא חשובות. משום שהוא יודע שהמערך והליפוד עובדים עליו בעיניים. מפזרים
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 29 | במדינה (המשך מעמוד )24 מהו ייחודה של בריטניה. האדם הישראלי, שגדל בארץ ומדבר עברית, אינו שונה מבחינה זו מן הבריטי והצרפתי. ייחודו הלאומי ברור לו, אף שאינו מציג
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 30 | נשעה שבאוץ הת1וו? היה ש״קה אוניו ע סירסו של מנחם גולן ,״ ונתע לשווה הראו נאשו, ניום יהצירוס הסיפור יצחק בשביו צ׳ל) .אך עד שהקוסם פוגש בה מתרחשים בחייו דברים
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 31 | ;־ה סעדה סוניב שמו, ווק בבול! נצילומי וקוסם!(לונלירשקנץ ו1ה בעולם הסוט־ם האחוון, זנה מחנו ו־נינגר, בפוס נובל ואחיה, מגלה כי יאשה, מעבידה שהוא גם מאהבה, אינו
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 32 | !נטר הי ש ואלרי פרין, שגילמה את אשתו של לני ברום בסרט לני, מגלמת דמות אחת מאהובותיו של הקוסם. על הופעתה בעירום אמרה בצחוק :״אצלי בחוזה כתוב שללא עירום, לא
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 33 | 1ה מי ספרשל מר״דור 1 מעשה־ניסים בשמיים מאיה דנציגר בדמות מגדה, שוליית הקוסם, מכה בתוף ואנשי העיירה לובלין מביטים לשמיים כדי לראות את יאשה הקוסם מהלך על חבל. את
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 34 | בו כו ת מדדחותת הגורלי ! חשוכה כעולם שלא הולידה מיל־חמת־גנרלים כזאת, אדיבה יותר או אדיבה פחות. יתר על כן, מילחמת־הגנרלים היא תופעה נחוצה, המולידה תוצאות
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 35 | האלוף שרון במילחמה האלופים אדן וגונן כמילחמוז — אחרי המילחמה אין מנוחה ללוחמים — זה את כל התוויות האפשריות, אחרי שהדביקו שם עיטורים. אייק תיאר את מונטי כטיפש,
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 36 | 1אחי גיבורי החה׳ ל ה (המשך מעמוד )35 כסף, או הולך לכלא. כאשר רופא טועה, אדם עלול למות. כשגנרל טועה, מאות, אלפים ורבבות מושלכים לקבר־אחים. דוגמה בולטת מאד: אחרי
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 37 | ארה״ב מונה קרן לדרגת תת־אלוף ולתפקיד סגן מפקד גייסות־השיריון. שלחתי לו מכתב חברי וברכתי אותו על עלייתו בדרגה. כתבתי לו, שאני שמח שאחד החברים שלי עלה לדרגת
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 38 | קרב אווירי (המשך מעמוד )21 סשואיים ועד עגבדי־סתח זוקה־ה ישירה לפתוח !בשביתה, אם לא יקבל מייד תוספת של ! 15 אחוזים למשבורת, נבהל מוטי הוד. הוא זכר את המיקלחת
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 39 | הגננות ממין זכר בדנמרק .״בכלל לא נראה. לי מוזר שאני עומד להיות גננת.״ אומר אול .״חברים רבים שלי עובדים כ־גננות, ואיננו חושבים, בדנמרק, שזהו מיקצוע המיועד דווקא
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 40 | שיחר המש כו רתשל רו1 באחרונה נפוצו ברשות השידור שמועות כי יושב־ראש הוועד־המנהל של הרשות, הפרופסור ראובן ירון, ממשיך לקבל משכורת מבית הספרים הלאומי שבאוניברסיטה
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 41 | סליחה תקלה, ואז יתקן זאת הטכנאי התורן. אולם בשעה 9.00 בערב התברר כי הטכנאי התורן איננו נמצא כלל בבניין. רק עשרים דקות לאחר־מכן, כעשר דקות לפני מועד התחלת
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 42 | ירושת העצות של פאט * עזרן מבלה ירח־דבש במילואים * נסטלבאום רצה מיקרופון בעת ליווז בת * 1ה ה סב ם הסוו ׳ ביו י ה 1וית 1־בי ץ 1נ 1ויתגלוון מגבייה וד 1נוו ת פרשת
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 43 | 20 . 10 21. 10 2 2 . 10 2 3 . 10 24 . 10 יום שישי שבת יום ראשון יום שני יום שלישי • מסע כין כוכבים ( .)3.00 סיפורי העלילה של סידרה זו מתחילים להיות דומים זה
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 44 | ?;הנוע סרטים כמו אג ריף ספד צו ף הדבר הטבעי ביותר שיכיויל יהיה סילבסטר סטאלון לעשות אחרי רוקי ההא סרט בשם אגרוף. כי הרי ׳אין דבר המזוהה ע״מיו יותר !מן המהלומה
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 45 | על פרשה ואמותיה .״!הסרט !מטפל אומנם במנהיג של איגוד מיקצועי,״ הוא הסביר, ״יאבל הוא ומנסה !לעמוד על ובעיית השחיתות !בכללה, וזו יבולה ׳להופיע בכל מיסגרת !שהוא.״
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 46 | אשר ידלין מעיד על העזרה הכספית ל״מוסדות חינוו״ ״מנהיגי ה,עבודה׳ בירכו על, ת רו מ ה׳ של אליסון לתל־אביב גם שיתן ואמרו: בחיפה ה מפלג נדהמתי לשמוע כיצד כל
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 47 | בית־הסור. ניקוו חורים״ ביוושדם מתמוטט -והעזובה נוגסת בנד אגפיו החוד י< מגיס מוכים בהרבה כבר ידע ביתן החולים ביקור חולים, השוכן בטבורה של ירושלים. כיום,
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 48 | מרים תגיר, האסטוורוגית הנודעת, טוענת כי רא ניתן הנועיס זאשווים - אמת. או שהוא אינו באמת אסטרולוג, או שאינו מוכן להודות שהוא משתמש בעזרים נוספים.״ מרים תמיר
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 49 | לבדה. מרים עובדת בעיקר עם ארצות חוץ, שם היא מתפרסמת בזכות כתבותיד. בעיתונות. מרים בת ה־ 37 עלתה ממארוקו לפני שלושים שנה. פרט לאסטרולוגיה, שבה היא עוסקת באופן
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 50 | עורף הראשים הלאטיני מ״בצלאל״ והבורות בשנת 1920 פירסם סופר צעיר בשם יהודה בורלא, שהיה בן־חסות של י״ח ברנד בקובץ האדמה, את הרומן שלו בלי כוכב, שהוא מפניני המופת
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 51 | תולעי תרבות[ באחד ממוספי יום השישי האחרון ראה אור הקטע הבא :״אם אלוקים רוצה, אפילו מטאטא יורה !׳ במילים אלה (משירו של איציק מאנגר * מסכם רפאל הלפרין את חלקו
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 52 | צבי! וש שביה את אוו׳ זוהו כנדון מסי 1 במויש -ומבטיח לוע עד גר ההצלחה עו הסוו המרו אחשווווש טוביה בדמותו של המלך הפורימי. כאשר גילם את אחשוורוש טענו החבר׳ה כי
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 53 | יעל, אך אז עדייו לא ידע שכשיגדלו, היא תחיה אשתו. הם למדו יחד בתיכון עירוני ד .,טוביה השתתף בחוגים דרמא- טיים אך לא כמצחיקן, אלא כשחקן רציני. בשבט צופי החורש
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 54 | הכוכבים לא שווים (המשך מעמוד )49 לא חשבתי להפוך את זה למיקצוע. התחלתי בכל הכלים הפרימיטיוויים. הרבה אסטרולוגים רציניים לא היו אז בארץ. אז זרקתי את עצמי,
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 55 | לאילא, אץ פה שום טעותי סוף סוף, מי בעצם בנה את רעננה? מי בלהט גירש את מאות הזוגות הצעירים מת״א ישר לרעננה? אז למה בעצם שלא יהיה ראש עירית רעננה? יכול להיות
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 56 | אנ אנו מ משתחררת מור 113ש 1״ ה לאלה שמבקרים בתצוגות־אופנה ומבינים בדוגמניות, השם אנאבל יאמר הרבה. אנאבל היא דוגמנית יפהפיה אמיתית, אמ ריקאית שבאה ארצה בזמנה,
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 57 | האס המ שפחה שלר איווה מספיק טובה בשביל הפילם הטוב ביותר בעולה? תמונות טובות באמת אפשר להשיג רק עם פילם טוב באמת. ופילם טוב באמת יש רק אחד. קודאק. לא רק אנחנו
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 58 | יש תיירים המגלים את ישראל דרך בירה מכבי. מרפסות הצופות אל 1י י • 1פסגות ההדים אור ירח מעל סמטאות האב! ועולם משכר של בדים וצבעים. ידיים מגישות שוב ושוב כוסות
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 59 | מי ל א היה ש פיתאום קם אדם בבוקר ומגלה שכל העיר קיבלה הזמנות למסיבה. ולפי הכתוב בהזמנות, הוא עצמו המארח של כל המוז מנים, והמסיבה שאליה הוזמנו כולם עתידה
העולם הזה - גליון 2146 - 18 באוקטובר 1978 - עמוד 60 | המחיר י״ז תשרי־ תש׳ מספר
חזרה לתחילת העמוד