גליון 2147

העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 2 | בקאהיר 600 .אלף דולר אספה הוועדה ממכירת יצירותיו של יענקל גינזבורג, היושב בוושינגטון. העומדת שצייר ישראלי משתתף במישדחת ונפגש עם הנשיא ורעייתו זכתה להדגשה
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 3 | דדיו־ט״ם קסטות סטריאו למכונית • 2גלים ו=£1/1¥1\/ו סטריאו • 2חנוטים •עיצוב חדיש בעובי 43מ״מ בלבד • 7.3וואט יציאה לכל עוונן •זק סזטת 0 - 5זט\/ •בפתוד להרצת הסרט
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 4 | 1ה היה העובש חוה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור!, הקדיש כתבת־שער וסיקור נירחב לראש־הממשלה הראשון של ישראל, דויד כן־גוריון, כשל פרישתו
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 5 | משקוף מעץ אורן מצופה פורמייקה בצבע הדלתות מסילה תחתונה קבועה במשקוף(הגבהה) או ישר על הרצפה תכנון פנימי של הארון בהתאם לדרישת הלקוח השיטה המפוצה ביותר לארוגות
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 6 | שמפו וזיאל׳ עושה לי כמה דברים נפלאים בבית ובשעות הפגאי ...בעבודה,במשרה ובזמן הפנוי. בכל מקום ובכל שעה, לשיער בריא, רענן ובעל ברק טבעי ולהרגשה טובה באמת שמפו
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 7 | הזה פורסמה תמונתה שנית בעיתון זה — הפעם ככתבת מן המניין. יאירה הצטרפה אלינו לפני מיספר חו דשים׳ התגלתה תוך זמן קצר ככתבת חרוצה ומסורה, בעלת כישרונות עיתו נאיים
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 8 | שבוע מצויין _ אם תדעי לנצל אותו ואם את נוטה להסתכל על הקנקן ולא על מה לא תנטרלי את עצמן, שיש בו. על כן, היזהרי מלשפוט את האיש מיייד דווקאיזם• הכושייקלע השבוע
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 9 | 11הרק ה תוויי בי ת מו ס רי ת. אנו מבקשים ממך לחוו1ם עליה, אבל איש לא יאלץ אותך לפחע אח השטר. אנו מבקשים ממך החמה דם. אנו מקוים כ׳ הנך יודע עד כמה חשובה חרוסת
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 10 | זנשבצ הו1וו! 0ה1ה מכתבים 2147 (המשך מעמוד )8 (העולם הזה )2144 על הפיתחה, שבהם באות לידי ביטוי מוחלט גם דיעותי בנידון, וכן מיכתבו ליאסר עראפאת. לדעתי המא מרים
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 11 | לן ולבובבת להקת אבבא יבולה להיות הנאה משותפת ...טלויזיהשלנשיונל. לדעת להקת אבבא, להקת הפופ המצליחה ביותר מאז החיפושיות, יש רק טלויזיה ניידת אחת בעולם כולו
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 12 | צ׳יץ׳ בעד תרבות אנו בעד צ׳יץ׳ אנו, החתומים, מברכים על התנופה.התרבותית בתל־אביב־יפו בשנים האחרונות. אגו תומכים.בראש עירנו — שלמה להט י -מתור תקווה ואמונה שיראה
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 13 | שחם ~השב חז ת האם ה..אוטו1ונ7יה״ תביא למדינה פלסטינית? העורך הראשי של ״העולם הזה״ ,מר אורי אבנרי, מנסה להוכיח( ,״העולם הזה״ <2144 , 2145 שאכן הסכמי קמפ-דייוויד
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 14 | מכחכים המזימה של דכין אני מתחיל לחשוד בכך .,שכל ד,מד,פך הפוליטי במדינה לא היה אלא פרי תכנון מוקדם, של מי שהיה ראש־הממשלה, יצחק רבין. בימים האחרונים הוא מרבה
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 15 | ^ ^11ו:ו:ו:ו:ו:ו:ו:ו:ו?;:ו:ו ^וזו1^ :ו #ו^ אלוהים ירחם על ירושלים אם ייבחר בה ראשיעירייה לאומני! קוי לקולק ני מתכונן לעשות במאמר זד. דבר בלהי־רגיל. \ ג אני
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 16 | זלמן שובל לחץ על הכפתור. והשומרים פרצו לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. לחדר כשהאקדחים השלופים בידיהם ׳; 9נראה כי שר־החוץ ל שעבר, יג אלאלץ,
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 17 | לת ידידיה מדוע שבה כל־כך מוקדם :״גמרתי לערוך קניות בארצות־הברית.״ לאה ! 6לעומתה נשארה רכין, אשתו של ראש־הממ־שלה לשעבר, בארץ, אך נראה כי השיחות הנערכות בוושינג
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 18 | האזעקות צפרו כאשר עזבה רינה שיופלד את החוות בלונדון ! -המוהל ביקש את סליחתה ! 8בין מתנות החג וזרי- הפרחים שהגיעו לביתו של ח״כ סטן? ורטהיימר בנה- ריה, היה זר
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 19 | גיא גלריה רחוב פרוג ( 5דיזנגוף דרך פם ג׳ הוד) ,תל־אביב נפתחה תערוכת הצייר המציג לראשונה ״דפים תלושים״ בנושא : * ״קרקס דייגים קורידה״ * בדווים * ״גרוטאות יונים״
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 20 | בקשה ^ ומבית למחילה ^ מאת אורי אבנרי ף* יום־ הכיפורים היינו אמורים להתוודות על כל י— חטאינו. אשמנו, בגדנו גזלנו וגר. אולם יש חטא אחד -שאינו נכלל ברשימה, והוא
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 21 | לידה מדיניות שגרמה לשלוש מילחמות, על רכבות הרוגיהן ופצועיהן (שלנו ושלהם) .היא בלעה משאבים כבירים, שהיו דרושים לבניית הכרה בריאה במדינה. והנה עשה אנוור אל־סאדאת
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 22 | *ותה יבול ל ע שן בשקט בהנאה. כ מ 1מליונים ברח בי השלם הנהגים מהטעם הי חי ד מ סוג 1ש ל קנט. הטעםהע דין ו הנ פלאש הו א שי לו ב שלתע רו בתטבקמ עו להו פי לטר
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 23 | ודזל׳דה המוציאים נ סו 171 הארץ עד לשובו של עורן המדור, יגאל לביב, מחופשתו, ממלא את מקומו במדור זה דב אדמוני. בילוי ב חי ק הכוונה היא לאזור בית-הקברות היהודי
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 24 | במדינה העם פ רי ד ה מסיוו לפני הנסיגה -במו אחרי הפיבוש, מסתער עם ישראל על השמחים הביטי נא אל הירח אולי תהיי קצת מבסוטה ביגנו כל אחד יודע שבכיסי אין אף פרוטה
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 25 | דיין יצר אווירת טשנו בוושינגטון נוי לאלץ את קאוטר לשדם תגגוות ההסכם הניצח שסו התנוצצה ,ך עת שהמדינה בולה היתד, עסוקה י * בשבוע שעבר בתיכנון תוכניות
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 26 | ״ 1 1 1 1 7 1 1צוהל בנימין (״ניומיק״) וולף בן ה־ ,49 כיוס שמאי רכב בחברת־ביטוח, כשהוא מגלה את עצמו בתמונה שצולמה לפני 30 שנה ״ 1 1י \ 11 ובה הוא נראה בתחתונים
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 27 | ..זה אודי הננס האחוון ...נעצבו 04171643״ שהתכנסו באלפיהם נדי לחיות מחוש את הימים היפים שלהם מחשבה ברורה ומוגדרת. ייחודו היה בכך שהוא היה היצירה המקורית החדשה ה
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 28 | ן ה בי צהשלאהת פו צצה (המשך מעמוד )25 ארצות־הברית שלא לנהל משא־ומתן עם אש״ף, שהפקירה את אש״ף לידי הסוביי טים והסתנקמת כיום בצורה חמורה במדי ניות האמריקאית).
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 29 | 0 בידוד שלו בעולם הערבי הוא הרבה יותר חמור מכפי שציפה לו מראש. בבגדאד עומדים להתכנס מנהיגי כ ל מדינות־ערב, מילבדו — הפגנה של הוקעה ובידוד שאין חמורה ממנה.
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 30 | ל״הבימה״ מלאו שישים -ומכובדי יש בר האולם 1הוודנסקאים נורה שיין ושמואל רודנסקי, בעל ואשה בחייהם הפרטיים, הם שחקנים ותיקים בהבימה. כאן הס עלו על הבמה מתוך הקהל,
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 31 | אל באו בהמוניהם בש הוותיקה תבינ ם, תמרה השחקנית מוותיקות התיאטרון, עוד ז ד כרת את הבימה ממש בחיתוליה .,ברוסיה. היא התרגשה מאד כשנקראה לעלות אל הבמה. היורשים
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 32 | בהנדסת גדיצה(מיוזין) וטחו הוזאתות שיו אדהו אנן רדוזסה) -וווי נן הוגה את אשתו 110 ,׳ אבן ומשמאל) ף שנכנסתי היא ישבה שקועה / /י -במחשבות. היא לא בכתה ולא היתד.
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 33 | לדעת מדוע לא הצלחתי בחיים שלי. מד. כוח יש לאשד. זו ולי אין? לכן נסעתי לרחוב מיכה.״ רצונך, זהו כל המישפט כולו. ואידך, זיל גמור: כאן טמונה האהבה לגבר, כאן בוערת
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 34 | אז מהאם <זנחנו צד קנו? (המשך מעמוד )21 .הוונו אינו ער לטובתנו!׳־ ך * מדיניות הישראלית, כפי שהיא התנהלה ב־11 י 1השנים האחרונות, נקבעה מייד אחרי מילחמת
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 35 | שבל קחב פוטנציאלי יתרחש !במידבר־סיגי, שבו ניתן לנצל בצודה הטובה ביותר את היתרונות של צה״ל. הוא גם מבטיח אתראה במ״קרה של התקדמות צבא עדין. היו כמה אלופים שתמכו
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 36 | * 11מ ה ** 1ונחנו צד קנו? (המשך מעמוד )35 של הגישה הרשמית בצורה כרודה ונוקבת יותר מאשר בבל נושא אחר. נאלץ להודות שאני אחראי להן. טבעתי סיסמה זו לראשונה בחוברת
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 37 | אפשר כבו להחזיר את סיני הבדואים והגגלים באו לת־־א ציו, ואכל בשר־כבש עם פיתה ואורז, בידיים — סכו״ם לא מוגש גם בנגב, ב ארוחה שכזאת. פרס שוחח בשקט עם מאר חיו.
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 38 | במדינה י שראלים בחו״ל , !¥6111011־ $1126 11161 חסו מיי מי מיי * 311! 1*1312 3 מה ח 1יר א ת חיזרדים י התחנה הישראלית של ניו־יורק ממיכה לחזרה לאדץ -מכי ישראלים־
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 39 | דרה 11ל :1..ונטה־קארלו הישראלי! 1111 :״1נון המיליונרים 1והמולטי־מי ליונ וינ1 בקיסר יה: מי בונה, מי גו נמה זה ונולה לומ׳ משלמי] 1מיוטיס העשירים מתגוררים בשכונה
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 40 | 1 14 שייכת לנגר אנגלי בשם ואשתו. השניים מתגוררים שב הגדול ביותר בישראל, ומשתרע על שטח בן מרובעים. הם דרשו מן הארכיטקט שיבנה עבורם בית (המשך מעמוד )39 גוררת
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 41 | וילה צוקומן הווילה של המיליארדר האמריקאי פול צוקרמן, איש המגבית ומי שנחשב כמלך חמאת־הבוטנים בארצות־הברית. בביתו שגגו מאזבסט, יש בריכת־שחייה. רה״מ לשעבר, גולדה
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 42 | הצעירה המבריקה בעסקיו, וכיום. היא רואה חיל במעשיה. לשימחה כהן עצמה מיגרש בשכונה ,8שעליו היא בונה בימים אלה את ביתה. היא נחשבת סיפור ההצלחה בה״א־הידיעה של
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 43 | בינתיים משלמים התושבים מיסיס ממשל תיים לממשלה ומיסים מוניציפאליים לקרן קיסריה, כלומר לחברה לפיתוח קיסריה. ״החברה היא מעין גוף מוניציפאלי שמתפקידו לדאוג לפיתוח
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 44 | קולנוע סרטים לפוצ ץאתהסל כאשר ביקר רוברט יאנג לפני כשנתיים בישראל ועשה סרט תיעודי על ירושלים, לא השגיח בו איש. אילו חזר היום, יתכן שהיחס אליו היה שונה. כי אם
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 45 | כדי להופיע בציד, שוב בבימוי סאורה. השניים נסעו יחד עם הסרט לפסטיבל ברלין, ומאז לא נפרדו עוד. במשך תריסר שנים הופיעה ג׳רלדין בשבעה סרטים שו נים של סאורה, הנחשב
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 46 | גםח תונ ה, ג ם ילד רוצה לספר לכם יעל אחיה שבשיא ה־קאריירר, שלד, אמרה שליום לבוהמה, שלום אחד כזה ארוך יובלי להתראות. פשוט, החיים האלה הפסיקו ׳לעניין אותה. היא
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 47 | *׳וו1ז< 1ח 3ידז ^105161x1310 ו01ו1ו21 101x100 בעת ובעונה אחת, 016 נן 9 3ו1ו 8 171301^101 <ו׳ו 0״16 אן 761 11531610־^61 ...בלונדון, פריז ואמסטרדם, בניו־יורק,
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 48 | ניתן להשיג $£וו 10 וזא£ק 0)101(61 1978 0 £א801£ 1)£ס 111£ £1] 7׳ הפצה בלעדית סטימצקי הנהלה מו סי7ן 7יי ת: הגיע מלאי חדש של הצלחות הנפלאות של ,,רוכקם״ חברי
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 49 | זה רק מ ת חיל מזל טוב! אולי קצת מוקדם, אבל בכל־זאת מזל טוב. והפעם. הזוג המאושר שעו מד להביא יורש־עצר, הם גידי וענת גוב. השניים האלה, שהתמסדו לחלוטין, מראים
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 50 | יער ח 1רוצה דק את חיים בין #אשתו שר אהוד 1ערי החזירה אותו מקאהיו * לא מקבליונו שותל ב ט לוו יזין ז * נתב עם דירה מ תאימר; * א שת המנהל תתפטר • הגו חקור אח יוון
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 51 | 2 8 . 10 2 7 . 10 שבת יום שי שי • מסע כין כוכבים 3.00 סיפור אוזכר׳ כחלל. האנטרפרייז מעלה יעל סיפונה יאת צ׳׳ארלם אוזנם, נער בן , 17 ביציויל יהיר ממטוס תובלה, ש
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 52 | ־ במדינה י (המשך מעמוד )38 בגופים, נוזלים ולאחר המוות״ .חרף מחירו היקר של הספר — כ״ 750 לירות ישרא ליות — החליט מקרין לרכשו, ובעת מישפטו של בצלאל ניסה לערוך
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 53 | בגין לבשה שימרה שלי ...הבי טוב להיות בהרבה מעוגות ולעשות הונה דנרים...״ א ליזיבת טייילור היא האישה מיהי־ / /י י ידה ׳שקיבלה ׳מימני ושימלח פרי ועי צובי ״,טוענת
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 54 | אתה הד ודע היום הם מחרפים ומגדפים זה את זה, כמו בשוק הכרמל או מחנה יהודה ; טדי ״נגד״ מצא, צ׳יץ ״נגד״ ארתור. מחר יהיו כולם באותה קואליציה — המערך, הליכוד,
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 55 | ולכן הוא נאלץ,לגייס״ את ״פרשת ידליך למערכת הבחירות שלו0 . יש לו סיבות טובות להב נם לפאניקה: ועדי כל השכונות,קוראים בפומבי, להצביע נגדו 40/מתושבי ת״א-יפו). סקרי
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 56 | מילחמת־הגנראלים מגיעה לסיפרות העיברית הודי־ טרידדדי על קציני צה״ל באפריקה של ״פרס נובל״ תולעי תרבות שכיד־עט חשוף בצריח בתעשיית הספר בישראל מקובל, שעיתונאים
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 57 | בחטף וודע לו הבשורה); גראהם ג ריו ד לו רנ ס דארל ; נורמאן מיילר ; גינתר גראס ; זיגפריד לנץ ; יז׳י אנדז׳ייבסקי ; אלברטו מוראוויה ; תופיק אל־חכים, נגיב מחפוז
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 58 | פול מייקל גלזר (סטרסקי) נהנה כוסיגריות ״שתזון״ בביקורו בישראל. ם 1ק ד 53 י׳שרתון״ היא סיגריה עם אישיות. התערובת המשובחת שבה הוכנה בקפדנות מעלי וירג׳יניה
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 59 | מי היא אילנה הי שראלית שבחלה במין ק בו צ תי! 15£0מ<:ץ 11* 1ז ?1X 15 31 זו 13)0$ 86ק <״יי 56x7 (0 5׳3>!3וז 00 טי^ 6חז !408116 קו 1ורק ׳81 ך* י שהזדמן ילד,
העולם הזה - גליון 2147 - 25 באוקטובר 1978 - עמוד 60 | המחיר
חזרה לתחילת העמוד