גליון 2148

העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 2 | יותר מ־ 12 מדינות ערביות, וביניהן מדינות כמו דרום תימן ועיראק, השיבו בשלילה לפניית קפריסין. ש מיר ע לו ל להתפטר* תיג * 1ןיך פצצת אטום אם יוסרו הקשיים בדיד
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 3 | דדיו-ט״פ קסטות סטריאו למכונית • 2גלים ת\ו\//ת\ו=ו סטריאו • 2חנוטים •עיצוב חדיש בעובי 43ח״מ בלבד • 7.3וואט יציאה לבל ערן קזס 7ט א 5־ 70ט*/ •ב פ תו ד להרצת הסרט
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 4 | 1ה היה הונוו 03 הו ר שהיה גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור״ הביא אה החלרן השלישי בסידרת בתבות־התחל,יר שדנו בהעמקה הקיטוב החכרהי בישראל, החה
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 5 | אגוזי של עלית- אגדה״ ״כדורגלן השנה״ עודד מכנס אומר: ״אגוזי של עלית -אגדה ! ״ כדורגלן הגון לעולם לא יקח סמים ממריצים,אבל אם יש לו שכל הוא יאכל אגוזי או שניים
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 6 | אולי אינך יזרע את כד תראה הדוודף במונטה-קרלו, אבל אתה יכול לדעת מה הוא ילבש בערב. בגיר הביאה לכאן את ואן דיי ק- מעצב אופנה שחתימתו מפארת את העלית שבאופנת
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 7 | הנה סיכומו המסורתי שד דני נספר : תקופת החגים תמה. אבל לפני שנכנס לשיגרת החיים האפרוריים, עלי לבשר ל־מישפחת העולם הזה את תוצאות סיכומי המספריים, עם חתימתו של
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 8 | הרגע לו אתהמ כפ ת חו ד שי םכתא רו כי ם ביו ם השבוע, יגיע ח מי שי או ביו ם רא שון. הו א גם י הוו ה עבורך שי מן ל פ תי ח ת חד שה. ת קו פ ת״ חיי ם אין צורך ל מ חו
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 9 | בעצם מה צריך ה׳׳בנאדם״ בחורף ן איזה מעיל ׳׳זרוק״ חתיכה לענין, שיהיה חם גזעי ושובב! ונעליים של ״גלי״ עם סמל הצפרדע כמובן המבטיחה לכם צעדים רבים רבים רבים...
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 10 | מכתבים שבץה עו ל ם (המשך מעמוד )8 ולא כפי שהיה בעבר — מחנויות יוקרה בירושלים. מאחר שאני מכירה היטב את הילכות בית הנשיאל אני זועקת נגד העוול שגרמו הקוראים,
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 11 | מן העתונות * לא רק בשכונת התקוה התנפצה ״אגדת־צ׳יץ״. י<ר,ע י״יר ל,יד וז ד ייו לא רק ברחוב ירמיהו גילו התושבים את פרצופו האמיתי. אך לא צריך ביצים סרוחות,כדי
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 12 | אל תתנו לי כבוד, תנו לי לעבוד! אזרחי תל־אביב־יפו, אני מאמין שרבים מכם רוצים בי כראש העירייה גם בעתיד. אני מלא תודה והערכה על כך. אבל הייתי רוצה להסביר נקודה
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 13 | מילכוד 78׳ ? חמ ש שנים א ח רי או תו ערב דרמ טי, בו הו ח ל בגיו ס ב הול של כו חו ת ה מי לו אי םלקראתה מי לחמההא כז רית והח שו ב ה ביו תרבתה לי ךההתפכ חו ת ה הי
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 14 | מכתבים מה מותר לברטוב? דמעו התענוג אני כבר מצאת א ת התענוג האמיתי. אירופה,דלת ניקוטין בעישון, עשירה בטעם. איך מתיישבת התקפתו הפרועה של דן עומר על תנוך ברטוב.
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 15 | ת שלו ם ע בו רהעבר. ס״קידסה עלח שבזן ה ע תי ד ^ אם זה הגיע לו י יתאם דווקא מנחם בגין יהיר צריך י 1לזכות בפרס־נובל לשלום? הפיתוי הראשון הוא לומר: גזה פיתאום ז
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 16 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. גו לדה מתלוננת ונד ב ך שבגין קי בלאת פרם נובל, ב מ קו םפרס או ס קר 8כשנשאל דובר ראש־הממשלה, שלמה (״נקדי״)
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 17 | הדרוש לדיונים. למרבה מבטי התמיהה המופנים לעברו של רובינשטיין, העיר אחד מחברי המישלחת הישראלית : ״חכו, חכו, זה עוד לא הכל... אתם צריכים לראות מה קורה
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 18 | הבעל עו שה ספונזיה למען א שתו ה מו ע מד ת. והבעל־ לשעבר התקין ת אור ה לנ שואי גרו שתו 81 היכן נפגשו השחקן יענקל׳ה כן־ מירא, סגן ראש העיר חיים כסיל! ואבי
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 19 | *!!עינו בשלנו א ס• דיין אינו אוהב אביו אוהב את א הרוו ה אי ש־ הסר טי ם ובנו של שר־החוץ, א סי דיין, שהה לא מכבר ב אי ט לי ה בני סיונו תיו למכור ל מ פי קי םתס רי
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 20 | ספם ״מוו־לה״ 60131 ! 1 6 5 נן 10010065130 5 קיים רק קטלוג אחד של ״מורלה״ ,היזהרו מחיקויים! ׳.רובקס מחנה 01500768 * 8677 51716 0 6 018180 11X 9^11 018180 800*4
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 21 | מאת יג אל לביב צייצי וסגירת הגגיסעדוח ראש עי ריי ת תל-אביב, שלמה (צ׳יצ׳< להט, הו רהלפ קי דיו ל שלוח ל 14-בעלי מי ס ע דו תוס טיי קי ו ת בצפון תל־אביב צו ה מ חיי
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 22 | הבושם המדליק... סלמיגייו השבוע חלום שיכול להפוך למציאות פרס ראשון נדלקו לירות 2.000ו72ל־ סך בל הפרסים גם החלום שלד יכול להפוך למציאות מפעל הפיס בהגרלת הפיס
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 23 | המי שטרה ע צר ה אדו 1ו״ר ועד העובד׳ ב ט ענ ה ש עסק ב מיר מהובד רי ש ה שוח ־ העובד׳ טוען• \3טזוה* עליל ה מטע ה הנ הלה כדי לחסלאת ] 111171ך -ועל החברה מאיימת ה ש
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 24 | 11 פניה לאנשי![ צעירים ב גי ל וברוח במדינה העם 1א •1ד 3ר דינאמיט ׳מנחם בגין ירש את מקומם ש 7פון־זוטנר, שווייצר דקיגג יצחק ארצי ראש רשימת ל״ע לעירית תל־אביב
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 25 | הכסף לקרן־הפרס. כאשר דיבר מנחם בגין בשפת הדינאמיט, חיה קרוב מאד ליאלפרד נובל. נובל, הכימאי והתעשיין השוודי, נודע בעיקר בשל הושגו העיקרי: הוא המציא יאת
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 26 | עכשיו הוגן לחשוב גחדש על חלקה של ׳שואל בלבנון תה פוגש אותם בכל מקום באירו־ \ 1סד. ובמרחב הערבי. בנימלי־תעופה, בבתי־קפה בפאריס, בטרקלינים של בתי- מלון יקרים
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 27 | היה בגדר שטות, ביגלל היעדר יעד ברור. היעדים התחלפו תדיר, ולא פעם התקבל הרושם כי ההתערבות עצמה מכתיבה את היעדים, ולא להיפך. הופעלה כאן שיטתו של אותו קלעי, אשר
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 28 | במדינה בחירות מדד הסוחרים ראשי הערים הגדולות עלולים זמצוא את עצמם כמפקדים ללא מיפקדות אילו היו ראש עיריית תל־אביב, שלמה (״צ׳יצ להט׳ צריך לשפוט על סיכויי בחירתו
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 29 | העירוניות שיתקיימו בשבוע הבא במראה ראשי לניכויים, ואחר כך כסגן הממונה על החיסכון והביטוח. כשפרש מהשירות הממשלתי עבר למשק ההסתדרותי, קיבל על עצמו את ניהול גמול,
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 30 | השו־ושעבו גא דמיבער, שאת הב התמלאו השוטרים התלהבות, פיזרו הסר סונר ך*׳ דוחות סערו השבויע יבמחלבות הי 1מאוחדות. המישיסרה עצרה חמישה ׳נהגים ;שהשתתפו סשבי׳חה.
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 31 | ,רות עריו העניו־ רשמית, ודמואהו את השובתים ועצרו חמישה מהם ד יאיר יצחקי ושוטריו סילקו מייד את הנהגים, רת השביתה על־ידי בן השר. אחרי ששני ־וני אל משאית־הענק
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 32 | ״אריק שרון לחץ את ידו ...ה עיניי ם של המדינה־ הכין־ לי אותו... כשהכר תי אותו ל א יד ע תי שהוא עבריין ...המי שטרה הציעה לי ל ב לו ת עם ב ע לי ב מ לו ן. פ ל אז ה
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 33 | ..בחודש הנא ניסע לאמריקה! רינה אוסרת נידם, המאמינה כי חפותו של בעלה תוכח וכי הש״ב יקיים את הבטחתו ויסדר לה, לבעלה ולבתה קארין בטבויו רינה וג׳ו נידם, באחד
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 34 | מוחם בגין זכה בנוס נובל־ואייבי נתן ערך את הח גיג ה נויו קיבר ה״ב׳ והן ספן־השלום אייבי נתן זוכה בנשיקה מפיה של מעצבת התיסרוקות ליזה בביוף, הלבושה במיכנסי־הרמון,
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 35 | דדי והדדיים רקדנית־הבטן התורכיה, הפיזמונאי דירי מנוסי גילגל שטר של חמישים לירות בצורת סיגר, כדי להיטיב לתקוע אותו בין דדיה של באשר הוא מצהיר :״זאת התרומה שלי
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 36 | יי העו״ב עבד עלינו (המשך מעמוד )33 לא היה בתחינה. אבל ׳במישטהה רשמו את הצילצול שלו, והם יודעים. אני לא אומרת שעשה יאת זה בחינם, הוא ׳בטח חצה: לקבל הטבה בתיק של
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 37 | יעקבלה בשעותיו האתווגות ושמע ונים משחתיו, מתאו אוו איש־המיסתווין שנחשב בשנים האחוונות כאיש החזון של העולם התחתון הישואלי המספרים האלה. אם הכדור נופל שלוש פעמים
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 38 | (המשך מעמוד )23 טלפן ממלא-מיקומו בוועד, אביב קורנגולד, אל עורכי־דינו ישל צוקרמן וסיפר להם כי היתד. לו שיחה עם רון. רון סיפר לו, לדבריו, כי הוא היגיע להסדר עם
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 39 | שידור צל״ ש לצל״ש מיוחד ראוי כתב הטלוויזיה בוושינגטון, מי שהיה מנהל מחלקת החדשות, דן שילון. הוא כיסה את הדיונים בבלייר־האוס, שכר לו חדר במלון מדיסון, שם
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 40 | דינו׳ לקיושננאום. :קמץ ר התיסווקות שר הנתב ^ ,עוינת חושוח רב התוו ^ נין רוצה והשתלט * רמלה מצד הבחירות בישיבת פורום־ד,חדשות, שנערכו׳ בשבוע ש עבר׳ דנו, המובן!
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 41 | 1[1־.־1זדם זז 0 הצריף שד תמרי 3.00 הופעת־בכורה מחודשת של התוכנית שהעבירד, את מסע בין כוכבים ליום ה ראשון בשבוע. השחקן יוסי גובר ממלא בסידרה, ששודרה כבר לפני
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 42 | הו 7 *$$$וגויי חד הניטים המופלאים שעליהם א מסופר בכתבי הקודש מתאר כיצד הלך ישוע הנוצרי לפני כאלפיים שנה, על פני המים. נס מרשים זה, שנעשה לעיני חסידיו של ישוע,
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 43 | עשרות 1שואלים בני נר הגילים חזה השבוע ער הנס של ׳ שוע הנ וצר י: הם הלנו על פני הכי נרת הוקמה התאחדות הסקי הישראלית. החל מ־ 1967 מתקיימת אליפות ישראל בסקי באופן
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 44 | קולנוע סרטים ה פי ר חוזי ס עג 6ח ר רנ במשך קרוב לארבע שגים שכב סרט צרפתי בשם הפירחחיס בצנזורה ולא הותר להצגה, כמוקצה מחמת מיאוס. אפילו ה קיצוצים שהוצעו על־ידי
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 45 | כתב דיאלוגים, מן הסוג המפולפל ביותר שנשמעו באותה עת בקולנוע, והצליח למצוא עבור התפקידים הראשיים שלושה צעירים שהדהימו בטיבעיות שבה התנהגו, דיברו ועשו את הדברים
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 46 | במדינה הבושם המדליק ... עכשיו גם בדיאודורנט וסבון יופי. הסוכן בי שראל בלמון ב ע״ מ המפיצים חברת נורית בע״נז (המשך מממוד )38 לט המבוקש ביותר בישראל (העולם הזה
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 47 | עכשיו וג״גאת יש 1אד תושות-נדווה נש־ט * 44 לוש הגבולות הענקיות שחנו בי רמת־׳השרון, ליד בית־המלאכה של אירגונית, הועמסו בעצ׳י־יער בגובה של העכביש הנוראי הנקרה
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 48 | — סיוט בסרט גע אם אתה חייל, אם את חיילת כני תל־אביב־יפו... בקלפיות שבמחנות ובבסיסים לא תמצאו פתקים מודפסים מראש — אלא רק פתקים ריקים. מה עליבם לעשות? קחו פתק
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 49 | במדינה בנ קי ם ח ת על חטא האוצר תבע?דין סוחר־מניות, ואחד ממנהליו הבכירים לשעבר העיד שגס הכגקים עוברים ע 7אותו החוק ״ידוע לי על פעולות של בנקים, שרצו לייצב שער
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 50 | נ שיא של שונן נו 1ב ה מלש!} סופ רי הארץ הזאת וילך שלום זה התחלתהגזעשלנו פלסטינים ניצלים ב מיבלית החווייה הישראלית בידבדרים מול שורשים וכאשר החלה הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 51 | ע ימ ות ציטוטון בנובלה מה שנותר לכס מאת המספר הפלסטיני רסאן כנפאני, שראתה אור בתירגום לעיברית בספר גברים בשמש, מצוי תיאור העימות בין הפליט הפלסטיני הצעיר לבין
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 52 | בתו של טייס חידהאוויו הגומנ שנהוג במילחמת־העולם השנייה היא כיום דוגמנית־צילום מצליחה בישראל חאחות ויילי בראנדט, שהפך׳ מאוחר יותר, לקאנצלר גרמניה. עד גיל 17
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 53 | הילדים שרו, שלי ושרנו רנאטה עם רבקה, בתה מנישואיה הראשונים, בתצלונז פירסומת (בתמונה מימין) .רנאטה עם ראול, בן השלוש וחצי, ילדם המשותף של רנאטה נישאה לצעיר
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 54 | הג דומיה האחרת תושב תד־ א בי ב-י פו! אל תתנו קולכם ללהט־בגין של צווי ה,הרימה אל תתנו קולכם למערך שהזניח את השכונות שלחו לעירייה נציגים, הנאמנים לעניינכם היינו
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 55 | הצטרף לאחת התבניות: כח ח״ כפליים 3ח ברירה ד1לרי ת בחסלול החד פעם• במסלול החד פעמי מענק מידי בשעור 104 רבית והצמדה למדד על הקרן והמענק הכל פטור ממס מענק מיד׳
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 56 | סיפור לא־צימוזוני (10111 עוד לא מזמן סיפרתי לכם על הפיצוץ שחל בין ד׳׳ר בנימין פרומר לאשתו בטי, איך הוא תפס יום אחד יוזמה, עזב את האשה, הבית וארבעת ילדיו, וברח
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 57 | ויי את הדיאו * ו חדש לאומיסי להיות יחד. וה ולי״ בניחוח האהוב על שניכם. | ה בסבון ״לה*יי״ ־ תנו לגופכם חדש .״לה ולי^שמור על רעננות ריח נעים ואחיד בכל שעות היום.
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 58 | ׳׳ שרתח ״ לגבריםכמ 1דז1 פול בוייקל גלזר !ססרסקי) נהנה מסיגריו ת ״שרתון״ בביקורו בישראל. מזקד 53 ״שרתוך היא סיגריה עם אישיות. התערובת המשובחת שבה הוכנה בקפדנות
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 59 | נ שנוגו ניתאוס אביב יאחד הרווקים היותר־מבוקשים בתל-אביב הוא התמלילן אידן גודדד.ירש. סבם אחד מעיניו הכחולות הגדולות, התמימות משהו ,״בהיר מייד מדוע. לכן, אין פלא
העולם הזה - גליון 2148 - 1 בנובמבר 1978 - עמוד 60 | 111 £111 של החשוד בשיתוף־פשלה עם האוייב
חזרה לתחילת העמוד