גליון 2149

העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 1 | ט, חשון תשל״גי9.11.78 , המחיר מספר
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 2 | תחייב את פינויין של מאות מישפחות של בדואים, המתגוררות באיזור מזה מאות שנים. לבדואים המועמדים לנישול יש שם שיטחי־מירעה ושיטחי־ ...בעל דבים. במנמוז למנוע שוב
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 3 | ^1ר8!30)<81\^1 למבקשים את הטוב ביותר... העולם הזה
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 4 | 1ה היה >11131 חז ה שחיה 25 גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני • 25 בנה בדיור! , הקדיש כתכת־תחקיר תחת הכותרת ״שערורייה ושמה חינוך׳ לניתוח מיכלול הכעיות של
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 5 | - 57ק • 1אל אביטל יופי זה כשחברה הידועה באיכותה מחליאה 1ג1ות גם את יופיה. גופיות תחתוני ם גרביים פיג׳מות, כותנות חולצות שמלות לבית ולחוף. העולם הזה
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 6 | יופי ואיכות עם טיסד טיסו -השעון של היפות והיפים. טיסו -השעון של המעדיפים איכות שויצרית אמיתית. טיסו -מבחר שעונים באיכות וביופי ללא תחרות ׳לגברים ולנשים. ח3161ח
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 7 | של בן־גוריון ואנשיו לחסל את המישטר הרב־מיפלגתי בארץ. על כן פירסמנו רא־יון ארוך עם לורנץ (העולם הזה )866 ונתנו לו להביע את גירסתו. באותו גליון פירסמנו גם ראיון
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )7 ונגרם זעזוע־מוח לשלום כהן, שחש ל עזרתו) .אגב, את המאורע הזה אין שרת מזכיר ביומנו, אלא במישפט אחד ביום : 27.1.54״בכנסת עניתי על שבע
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 9 | אם אתה חושב על בילוי חופשה קצרה בעתיד הקרוב, זה הזמן המתאים לתכנן את ה פרטים באופן מעשי. מוטב שתצא לחופשה זו בחברת קבוצת אנשים מצומצמת, ותניח להם את מלאכת ה-
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 10 | מכתבים מקום לא היה סל מזון והקימותי את המתים מקבריהם הצרים. לפי מצוותי ינבל עץ התאנה ׳לעיני המון רב. ובכל זאת לא צלבו אותי !׳״ והנמשל למה דומה? למיכתב
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 11 | לך ולבוכבת להקת אבבא יפולה להיות הנאה משותפת ...טלויזיה של נשיונל. לדעת להקת אבבא, להקת הפופ המצליחה ביותר מאז החיפושיות, יש רק טלויזיה ניידת אחת בעולם כולו
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 12 | פרוות עכשיו כדאי לתקן ולשנות אצל ססצ אלנסנדר סירקץ ,27 תל־אכיג ״ר ובקס ״ הבושם המדליק... הגיע מלאי חדש של הצלחות הנפלאות של ״רוכקס״ טפט ״מורלה״ קיים רק קטלוג
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 13 | מכתבים (המשך מעמוד )10 .מוצבים בשוק 1בירושלים, בבאר־שיבע או בתל־אביב? בכל !אופן נואר. לי שנוכחות ישראלית בקאהיר ותהיה תוצאה של ההיאחזדת ה ראשונה ושתינטש.
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 14 | מכתבים (המשך ממנזוד )13 עצמי של העם היהודי. ד,ם החליטו לל!מד את העם האמריקאי ואת השגריר סונדרם ברק בהילכות נימוסים. עכשיו הם מספרים לנו, כמובן, שמעולם לא
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 15 | הא יש בכלל צורך בעיריו ת? עירו ועיריה הגדול ך* שי למדם ! 1עיריות נסתיימו. הלב יצא אל עסקני־המיפלגות האומ ללים, שניסו לעניין את תושבי עריהם בבחירות אלה. מה לא
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 16 | שמואל תמיר זקוק לפסיכולוג. ובו.ץ הציע את רבע פרס נובל ליגאל הורביץ תמורת שיבתו לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. י בנמל דיתעופה בן־גור- יון
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 17 | פעמים אחדות הוא פגש את מנהל־הרכבת צבי צפרירי ב תחנת הרכבת בתל־אביב, ובי קש ממנו :״בוא תאמר לנהג- הקטר שיעצור בשבילי בעת לית.״ וצפרירי תמיד סירב. כשנשאל גרופר
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 18 | ט 1פ 1ל מתכנן את חופשת ילד !, לזמן שביתת־המורים. ושפם הרס־־ד לא הועיל סודות המיקצוע למד אריאל מאשתו. ׳ 0בהצגת הילדים ספר ה־ג׳ונגל שהתקיימה בחולון. ני צל את
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 19 | אנ שי םבשלט בת הנשיא מתחתנת עם הגווייה שרה, וסוביה לוון מתנשמת שוב שניה לוון מתנשמת ות״בת השחקנית המפורסמת בת ה־ 44 החליטה בכל־זאת להתפשט, אחרי שהודיעה כי לא
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 20 | 111נהדר—זרו־; י!גהד 8א ד \ן \ ץ לבד• ייבב ולבשיי למתנה לפשתן לבדי ייאל חמטיי לבדים מעורבים: סינעע׳ עם מתנה אבקת הכביסה המתאימה לכל וגי הבדים ולבל ממנות \ ־
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 21 | 171¥ נמכר מיגרש (1יקדמה שר 1,7 בית יר תל־אביב ודדון מאוק ער בדל רוכש מניות ב״דיסקונט׳ עיון בתשקיף האחרון של ״אי״די-בי״ מעלה כי בעל־המניווג השני בגודלו, אחרי
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 22 | עליית ערךההשקעה במניות אי ד׳ בי(רגילות) לעומ ת עליית המדדו הדולר. מה אומרים על טיעור הגידול ( ג ) 90- בסיס• :נואר 1971־ 1 0 0 מגייר. רגילה טל א• ד• ב• א חברה
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 23 | בגין הבטיח דהשדים את ההמשלה מיד אחו שובו מקנוה. בכל מיפלגות הקואליציה ובה התסיסה ך* תסיסה גמו ד המיפלגות המרכי- י י בות את הקואליציה, ובתוך החטיבות המרכיבות את
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 24 | מזכיר מועצת־הפועלים, משה ורטמן, נעלם. ח״כ משה שחל יושב בביתו. שבח וייס מתכונן לקראת הופעתו בטלוויזיה. חדר גדול, דחוס חיפאיות צעירות ה מתכוננות למבול הטלפונים,
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 25 | חיפה: המעדר המנצח ראש מטה הבחירות של המערך בחיפה, אורי אגמי, היה עצבני ומתוח כל היום, התחזיות טענו כי מועמד המערך, גוראל, יצטרך להתמודד בסיבוב נוסף נגד לין.
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 26 | שיחה סודית על גורד..אל־סד: אודיו החייט לנסר אלו עובדם, להויח את המננ״ל, להשניא את לניעות המטוסים והציוד, למסר את ״אוקיע־ ולשבור את הטייסים ושבדי־הקוקע ווו* ח ה
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 27 | נ ו !ואתה השביתה האחרונה* :את מי אנשד עוד להפשיט? פה צריכה תמיד להרוויח כסף. בכל העו לם ידוע אחוז ההפסד של חברות־התעופה, אבל אני אינני מוכן שאל־על תגיע למצב
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 28 | במדינה כיום בקושי ׳תפקיד של שר־היתיקשורית — אם בכלל. גודלו, של אמנון רובינישטיין לא ישפר יותר. ההרפתקה ושלו עם גנרלים למיניהם ,הרסה גם את תדמיתו שלו, וכוחו
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 29 | אחדי הבחירות: חשבר ^ יינו יכולים להגיע לתוצאות טו־ / /י • בות הרבה יותר, אם שמחה ארליך לא היה פאטריוט כזה,״ אמר בבוקר ש אחרי יום־הבחירות יו״ר מטה הבחירות של
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 30 | סוסה: הג המציג לעצמו ולאחרים דמות של נער־שעשועים צעיר. היו שראו בו גיבור, איש שאינו נכנע לגילו, שנאבק בו עד יומו האחרון, מאבק הירואי ופאתן זי. איש השרת פנקה
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 31 | 1סי בההא חרתה ומדורי-החברה, אורח־קבוע בכל מסיבת חברתית חשובה, דמות ידועה במועדוני- הלילה. קוראי הרכילות חשבוהו, לא פעם, ל־ ״פוני״ ,אדם בעל חזות מזויפת, מין
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 32 | בו ק ה: ה מ סי בההאח רונ ה (המשך מעמוד )31 לשלם לנשים תמורת השרותים שהיו מעניקות תורת־חייו :״אם מזמינים אותי ל מסיבה, אני בא. אם לא מזמינים אותי, אני לא
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 33 | 711 ה?! ד ב ה מי סנז ך 1י קודי הדירה כגפעתיים מניין באה הידיעה? קצין המישטרה הורה לגורודיש לבוא איתו אל מטה המישטרה ברחוב די- זנגוף י 0תל־!אביב. האלוף התבקש
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 34 | הממשלה החדשה (המשך מעמוד )23 מברית־המועצות. אין ספק כי תיק כלכלי ממשי יכביד ביותר על בריאותו. הגורם השני המונע מבגין לתת ללב־דאו את התיק הוא היחסים שהתהוו ביני
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 35 | אביו של שאולי באותה דושכונה) ועסק* קרקעות לרוב. מבחינות רבות דומה התפתחותו לזו של מרדכי (״מנטש״) צרפתי, שאף הוא חי וצמח בשכונות הדרום. מנטש יזם הבאת סבלים
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 36 | 0המ־סמר הסודי 1^01 (המשך מעמוד )33 תלשלות, אחרי שנבדקה מטעם המטה ה ארצי. וזו לשונו: 4£ן110 ממקורותיו של. אחד הקצינים ביפו הגי עה ידיעה שייש דירה בג״סעתיים,
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 37 | חבורת נוכלים ישואלית־גומנ השתמשה נשמו ובמיסמכיו של ווווו־וין תר־אניב׳ בלי ידיעתו, והוציאה במיומה הצי מיליון מארקים ף* תחילת ספטמבר 1977 נפגשו ב־ ^ מישרדי חברת
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 38 | בדאי לך לבחור דווקא מץצבע ! במץ-צבע,ניתן להתקין ( 81:1*51 8£¥1¥£8 -״אנטי מחיקון״ ,לפי אפרים קישון) - אותו חלק אלקטרוני המבטיח לך קליטת תוכניות צבעוניות
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 39 | הב על נג מר, י חי הדייל! חברת־ד,תעופה הלאומית שלבו היא הר־געש של רכילות, ומי שיפתח בה רק תיבת- פנדורה אחת, לא יוכל לסגור אותה. לכן, מהיום שהתחלתי לעבוד בעיתון,
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 40 | חסוך לחימך הבוה ניג ה טובה ב תבניו תהחס כון ב מדינ ה. ה ח סכון לחינוך גבוה ג״גחל ת״ נותן תשואה 7כולל /0י< 2מענק ללומדים) ריבית נצברת, כשהקרן והריבית צמודים
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 41 | עיבואדי אינו מציע ל.אותם העיתונאים לעבוד במישריה מלאה ברדיו או בטלווי זיה׳ בך שלאמיתו של דבר הצעתו כמוה כהודעת פיטורין לכל אחד מהם. שלא יו כל להמשיך לחיות
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 42 | צביקה פיק עשר עיצומים * מלכות־יופי חצות להנחות את האווו,זן ןן נאנקו נשיא המרינה ואוצ״ * החותנת המדומה של עמירב #הסנקציות של צגקו! ניק הופעתו של הזמר צכיקה פיל!
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 43 | ׳ שיש׳ • הצריף שד תמרי ( •0 0 0תלמה אליגון כתבה תסריט לסיפור על חתול וצב והבמאי חגי מאוטנר מביים את יוסי גרבר והבובות של אריק סמית. רק עתה, עם חי דוש הסידרה,
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 44 | קולנוע סרטים בדש בגרגש !אחת ההצלחות הקופתיות הגדולות ב־ ׳אמריקה, לפני שנתיים. היתה סרט שמ חיר ההפקה שלו היה זול. יחסית, בשם רצח בהריגה, שנקרא בישראל חמישה
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 45 | הכל נגמר? לא ולא. בגיל 34 היתד. אנוק איימה האשד. ב גבר ואשה של ללוש, ליקטה פרסים ברח בי העולם, היתד. הסנסאציה שהוליווד היתר. בטוחה כי ׳תאפיל ׳אפילו על גרטה
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 46 | במדינה אנשו... .לשחות א תו ...לרקוד אתו ...להתע מל א תו ...לרכב א תו ...ל ש חק א תו ...לרוץ א תו ...לרחוץ א תו ...ל טייל א תו ...לבלותאתו וגם (המשך מעמוד )36
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 47 | להשיג בחנויות המובחרות, פרס1ם
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 48 | תוך שלוש שנים וחזו והב רמצו״ם, ונו עם ׳שואל סחו וחמה כוי !בנעם האחוונה ט-הונדו שיחקור אחמד זוכייד, בן שבט המזיינה, * לא איכפת אם יחזירו את סיני או לא יחזירו.
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 49 | הקטנות ותציע :״פיתה חם / ,כחל ערבי לעיניים או צמידים מאל־עריש. בכפר יש גם כחמישה בתי־קפה בדו איים, שבהם מוכרים קופסות־שימורים, שתייה קלה, תה וקפה כפי שרק
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 50 | בית פוו תיכון ערר ני נויון מהפכני: מאבק־בחירות אמיתי 111ל השילטוו במועצת התלמידים, לפי כל הכללים של מילחמת־בחירות לעיריות דור פורח עובר מקום /בגין בטח רוצה
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 51 | בית־הספר היו טרודים בניחושים וויכוחים על השאלה שעניינה אותם יותר מהמתים־ טיקה והתנ״ך: איזו רשימה תנצח ו בשלב זה היו התלמידים חשופים לתע מולה. שחסרו בה רק
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 52 | אסיר גבר על רעל ״נילי״ מביאה את ;/אביבי״ ן לחדר המיטות אם נתקלת בשנתיים האחרונות בסידרת כלי מיטה מרהיבה הנושאת את השם נילי, בוודאי תהית מי עומד מאחורי דוגמאות
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 53 | 1שד1ק1דה ל!כ1ת צסר החסידה. הסיב הטבעי הסיב הטבעי חוזו לאופנה. זה המואה שנגלה ממעוף החסידה בחולפה מעל מוקד׳ אופנת הצמו בעולם. בהתאם לכך, מוני ת הצמו׳ם של צמר
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 54 | נש־ושב־ואש הכנסת נאלץ לשלם 5 3 . 1 5 עבור מנת עוף וסודה, ה ת חו שההס עו ה סביב מסירת מיזנון הח״כים לידי ״הילטון ארים, על השולחנות פרושות מפות צבעוניות
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 55 | -3x70 תמונות -צבע נהדרות מתפתחות ממש לנגד עיניך לחץ על הכפתור החשמלי, ה ת מונה נשלפת, ו ה הנ אה מ ת חילה: בעוד הכל מסתכלים, ה ת מונה מ ת חיל ה להתפתח בצבעים
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 56 | סופד אנטישמי ב״מישכנזת שאננים״ ^-י ..דשת הכזבים הספרותיים של אהרון מגד ^ן י האמן ה״מהפכן״ שמכר אמנותו ב נזי ד־ בי בו די ם תולעי תרבות דור דוד דאנטישמיו
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 57 | שמרבית המבקרים בחנו את איכותו של ננשהאל בהתאם לכך. תמצית תגובתו של מגד במדורי המיכתביט למערכת הסיס־רותית, היתה :״,עשהאל׳ אינו, ארכיטיפ המסמל את דיוקננו החולני
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 58 | שרתה לג ב רי םכמ 1ה1 ׳שרתוך היא סיגריה עם אישיות. התערובת המשובחת שבה הוכנה בקפדנות מעלי וירג׳יניה מובחרים. כמיטב הסיגריות האנגליות. אם עדיין לא ניסית -קח
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 59 | הדוגמניות וצו אל העם בתצוגה מאולתרת: דוגמן ווקז עם חיילת תור ״נסית ׳7/111 פעה, ולכל הפרטים שבדרך־כלל אין לי קשר אליהם. ״בתצוגה כזאת צריך ליצור קשר עם הקהל. יש
העולם הזה - גליון 2149 - 9 בנובמבר 1978 - עמוד 60 | המחיר ׳׳• 800890 פר
חזרה לתחילת העמוד