גליון 2152

העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 1 | המחיר מספד
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 2 | של משל. בקרב אנשי רפ״י לשעבר כמיפלגת העבודה ככר מתנהלת עבודת הכשרת הקרקע למועמדותו של יעקובי. המיכשול העיקרי בדרכו של יעקובי עלול להיות ירוחם משל עצמו. נראה
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 3 | יויו סיבה למסיבה!.. • 50 וו א ט! ע ״יסק ¥0510 • 118ואט*.5 .ו.ה • פטיפון אוטומטי ט ם ראש מגזט׳ ומחט יהלום • ט ״ פקס טו ת * 0008 • ווג רחקולים 750־ 5 5 • 50 וואט
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 4 | הם רצו מייד לעזרה. אך כשהגיעו למ קום, הביעו המתקיפים שהיחס המיספרי השתנה לרעתם, החליטו לסגת. הם קפצו, אחד אחרי השני. לתוך ג׳יפ אפור, סגור בברזנט, בעל
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 5 | ״אגוזי של עלית־אגדה ״כדורגלן השנה״ עודד מכנם אומר: ״אגוזי של עלית -אגדה ! ״ כדורגלן הגון לעולם לא יקה סמים ממריצים,אבל אם יש לו שכל הוא יאכל אגוזי או שניים
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 6 | 1ה היה העול הוד שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, פירפם כתבה תתת הכותרת ״הנדון: גיבורים פרטיים״ ,שמוענה לכתובת ״לכבוד דויד בן־גוריון,
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 7 | אתה ע שוי להיות מי לי ונר בשתרבוש דידה באחד ממשרדי החכידות של דירו ת גינד אתה עשו• לזכות בסך של 1 .0 0 0 .0 0 0ל •(מליון ל ׳)במזומן בץ* 300 רוכשי דירות החל
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 8 | ^1358^^^ 0^ 8^ 8898808 לימתו! 1ב או פ1 להשיג בחנויות המובחרות העולם הדו!
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 9 | _ ה שנ ם חז ה ירו שלי םוה אי סלאם ״אמר שליחו של אללה: אין לך משימה נעלה מזו של ביקור בשלושת המיסגדים: המיסגד שבמכה, המיסגד שלי (במדינה) והמיסגד של בית אלמקדס
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 10 | כדא לר לג חו ר דוו ק א נ 7ץצבו! 1 במץ-צבע,ניתן להתקין ( 81( 8 5 7 8 1 8 -״׳אנטי מחיקון״ ,לפי אפרים קישון) - אותו חלק׳ אל ק ט רוני המבטיח לך קליטת תוכניו ת
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 11 | מכת בי ם ואזי ידבר דינמיט כל הכבוד למנחם בגין ולממשלת ישר אל. ממש לא יאומן כי יסופר. במה קיתו נות של רפש שפכו על בגין בימי הבחירות? כמה פחד וחרדה נטעו.יריביו
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 12 | מכחכים (המשך מעמוד )11 שאלתי היא: מה עושה הכותב הנכבד במדינת-ישראל? דן וידור, פאריס, צרפת אין עם ;מי זדבר התחלתי לקרוא את העולם רמה בערך לפני כשנה. הרעיון
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 13 | כוה הולד פידמות, כותנות לילה, חולצות, גרביים, (לא רק תחתונים וגופיות) מתלבש עליך יופי. יואל
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 14 | מזבן תד״ראן ע ם קחוווק ז £6א סב טי ח חורף חסים ומל ו.״ קי׳\ מ מ סו וקריר קו/מו1ק £* 7״ שיטת החימום החדישה והחסכונית בעולם. מזגן תדריאן המצוייד ב-ק!^וטק מזרים
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 15 | ירד מועצה העובדים חשד בהנהלה שהיא רוצה להכניס אוחו לכלא ־ 1אז הוא התחילל 1מ 1ו ופקידים בכיריום הזול* לה יו 1צ ר ^ פגי כחודש הוכתה חיפה בתדהמה. * מזה כמה זמן
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 16 | מי שי חד א ת מיי (המשך מעמוד ) 15 מהבחיינה העיסקית אין לכאורה קשר בין כל חברי הקבוצה, הנוהגים לבלות בצוותא. אולם במשך שנים אחדות היו נפגשים כל חברי הקבוצה
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 17 | *ו ר מציעה: סריגי וולסי מסקוטלנד בץ והבה 1^ 1111 * 111 אנוה-סמל האיכות באסה א 0.1!;.רסוחאים/יקי הלפרין/ העולם הזה 2152 ק ,3א6 /יג*
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 18 | השטר של ז׳בומיגסקי למען התענוג... אני כבר מצאתי אתהת ענוג האמיתי. א! רו פ ה, דלת ניקוטין בעישון, ע שירה ב ט ענו. בנק־ישראל עומד להדפיס שטר של אלף ל״י עם דיוקנו
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 19 | ( 111 בדוחא ^ ישפטו של הקבלן בצלאל מיזרחי נגד העיתון הארץ, על פי החוק לאיסור לשון הרע, הוא עדיין ״תחת השופט״ (סוב יודיצה) ,ועל־כן אין לחוות דיעה עליו לכאן או
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 20 | מה יציג צ־אדלי ביטון מעל דוכן הכנסת כאשר ייערך שם דיון על הזנות? לאנשים הנבונים! כל במיזנון הכללי, הזול יותר, משום שיש לו חור בתקציב, ביגלל הוצאות מערכת־הגחי-
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 21 | כמועמד של״י, למרות שזכה ביותר משני אחוזים של הקו לות. אולם מהצד השני נולדה לארנון נכדה, עינכל, בת בנו, עורך־הדין אריה ארנון. 11 איש של״י אחר, ח״כ אריה (״לובה״)
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 22 | אג שי ם 11 אשת נשיא המדינה. אופירה נכון, התרוצצה השבוע בין בתי־חולים. בבית־החולים איכילוב, בתל־אביב. מאושפזת אמה, ובבית־החולים הדסה, בירושלים, היה מאוש־פז
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 23 | זאב ספקטוו צלם־העיתונות, שהוא אחת בבוהמה התל־אביבית, גילה הוא שימש כרוז במכירה פומבית של חפצים מיוחדים ״מאנד׳יס דראגסטור״ .בחוש״ההומור המייוחד שלו הפך הדמויות
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 24 | לכל גבר יש צד חזק. מצקין יודע להראות אותו. אלה רק שני דגמים מתוך המבחר העצום שיש היום במצקין. בוא למדוד דגמים נוספים. 0031ו01ח 6ז €135810 1 הכתפיים הם ״הצד
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 25 | חזה• יבואו* הסבוניות המכונית הזולה ״פיאט 127״ עולה כיום בישראל 180 אלף לירות. מחירה בנמל־התעופה של אמסטרדם, לכל דיכפין 3000 ,דולר, או 57 אלף לירות. כל המסים
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 26 | אוניה חושה ־ א 4ז¥0צ ־ מצטרפת רצי האוניות שר חבות הספנות ). 1.5. קו ספנו ת יעיל ובלתי תלוי ל שרות היבואנים והיצואנים. חברת הספנות 0.1.5 .המיוצגת בישראל ע״י
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 27 | עוד חידוש ב שבי תה בי ח סי־־העבוד ה: איו בחברת ״אל על״ ביגללצ 11ורה בעיתון פ 1י מ ה/נורד היוד ^ יתן רוזמן הוא הכל מלבד עיתונאי, או סופר. איתן, הבלתי מעורער של
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 28 | יי * -אד־ על (המשך מעמוד )27 עבור העלאתו לדרגת עורך, בין בן־ארי לאטינגר נערכו שיחות, שבהן דרש בן־ ארי לא לפרסם את המאמר. אטינגר נכנע. המאמר לא פורסם. אטינגר
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 29 | פלאטו ישב ליד שולחן רגיל כשכולו רוגז. חלפון הציע לפרס כי ילחץ את ידו של פלאטו, אולם השר לשעבר סירב. מנטש הבטיח לפלאטו למצוא משהו. כאשר פרס קם לצאת, מצא כי
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 30 | ביומנו גירה משה שות בוטים חושים עו תפקידו שר איסו הואר(בתמונה, מאחד׳ גנו שד בן~גוו,ו - )1איש המיסתורין וראש שהתי־הניסחון שבער רמען !ו ני ס חו!, המינלגה,
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 31 | רית ברבת־עמון, כל אלה למקרה של פסקי־מוות בקאהיר. איסר אמר לבנימין כי יוציא מראשו פראות זו — כלום הוא מעלה על הדעת הוצאת ״בני ערובה״ כאלה להורג גם אם ייתלו
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 32 | מייד עם פירסום הכתכה כ״מעריב״ על אודות ה״תזביר״ ששלח ה״כ אהוד אולמרט, כביכול, ליועץ המישפטי לממשלה, שיגר אורי אמרי, העורך הראשי של ״העולם הזה״ ,את המיכתכים
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 33 | ^ פרקליט ״העולם הזה״ שיגר מיכתב־התראה לעיתון ״מעריב״ ,ובו תבע 4ממנו להתנצל לאלתר על פירסום ההשמצה, ולתרום סכום של 10 אלפים | ל״י למיפעל צדקה כפיצוי, שאם לא כן
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 34 | תור כדי הבנת סרט־טלוויזיה 1גילה ה1 ח צלומים 1נוו1ים ובלתי־ידועים שר את 11 1הצד 1X11א11 מגלים 1א1 (*311־1 ומיסמכים ה .1/10711 הא]!;ע1טי־ 1 הצריף שנו נורו
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 35 | מאי 1רויד גרינברג דויד בן־גוריוו, ונסתר של המנהיג !אחר תצוום של נוו ה בן־גוויזן ונחה גאווה שנתגלה נאוטך ת שוידם ישן בניו־יודק טוריה ובפוליטיקה, בעוד שאלה שרצו
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 36 | למאות ]שרתו הזמנות בצירוף המושה: ^ יכה גהלדסן וזאב ענר ערכו הצגה ״ י מושלמת. שבועות אחדים קודם לכן הוזמן ח״כ יגאל אלון לחנוך את בית- העם החדש והמפואר שהוקם
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 37 | יגאל ארון יהיה (בששים חש! 1הבאות) תשריט בהפסקה, רב־אלוף חיים בר־לב. אבירן, אחד מראשי ההגנה, וכיום המבקר הפנימי של מערכת הביטחון. מולה כהן, שאת דיבות התקשה
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 38 | לן ולבוצבת להקת אבבא יבולה להיות הנאה משותפת... 118110081 מ 0־ד8י*8ח.ם,מ־ד **.1. ...טלויזיהשלצשיונל. לדעת ל הק ת אבבא, ל הק ת הפופ המצליחה ביותר מאז החיפושיות,
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 39 | אפשר״. במדינה ה תנ ח לו ת הורדים שד קר! ,שזמדון כדאי מאד ?חיוו; אידיאליסט באדץ־ישראד השדמה המודעה שפורסמה בעיתונות היתד. גדולה ועלתה בכסף רב. במודעה הבולטת
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 40 | בן־גור־ון האחר, (המשך מעמוד )35 עם פולה מונבז, החתונה שלנו התקיימה בעיריה שבניו־יורק על־ידי פקידי ראש העיר״ .בגלל החתונה אחרתי ברבע שעה לישיבה של פועלי ציון.
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 41 | סשו־־ט כ דו רגל האיש שהמציא אח הסדורגל כאשר, לפני 15 חודשים, נכנס עמנואל שפר לכהונת מאמן ניבחרת הכדורגל של ישראל הצהיר, כי מטרתו הראשונה במעלה, היא להביא לכך
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 42 | — משרת 0שלכלהא דוני ם —י (המשך מעמוד )31 עם איסר שבא במיוחד לתל־אביב. נסענו לרחובות וסרנו שם לבית־קפה, אנו ורע־יונותינו. איסר בא, ערב נסיעתו החטופה לחו״ל,
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 43 | שמואלי, שהתגלה כאדם קשוח וכנביא- הזעם הנצחי של תנועת־החרות, הוא איש רך לב כאשר הוא מדבר על בנו או עם בנו .״בא אלי מי קינה״ הוא אומר לו ב עברית מתובלת באידיש
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 44 | 5 8האיש מאחר הגב (המשך מעמוד )43 שמואלי שהמתין לו בנמל־התעופד. בן־ גוריון. ביחס לבגין, אישיותו של שמואלי מפוצלת ,״הוא עורר את החשד שלי, לאחר שנים כה רבות שבהן
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 45 | שיחר צל״ג זוועה טלוו* 1יו1ית • לזמרת ריק י גל, שהגיעה לשיא הטעם הרע בניענועי־עכוז־וקול שנקראו ״דיסקו־חסידיות״ ,בתוכנית עלי כותרת. בוולגריות מבחילה ערכה ריקי,
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 46 | התאונה הביאה לגיווש׳ הנתב ^ ניסיס מישעל על תקן של חנוך סמית * מינה דימוו הדוויה טיול לציריך * האיום של גולדשטיין • האיום של גורדשט״ן • חבאט השבוע לאחר שהוחלט
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 47 | 1. 1 2 3.00 הפרק הרביעי מבין תריסר פרקי הבובות של אריק סמית. נראה כי יהיה על מנה לת מחלקת התוכניות לילדים, אסתר סופר, להוריד את הסיד- רה לפני סיומה. אל
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 48 | במדינה ב תי ס!1הר די רול אוניברסיטת הפשע ממקום להשלח למאמר יעבוד העבריין למען קורבנו — אם תתקבל הצעת השופט חיים כהן 1(1 0 .5 סבר•1פת ל רגינ או עלבסיס ביטומן
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 49 | קולנוע י שראל בוש המליונים הנושא המסקרן ביותר את כל מי ש עושה באחרונה סרטים בארץ, הוא גורל קרן 12 המיליונים, שאושרה עקרונית על- ידי ועדודהכספים של הכנסת עוד
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 50 | ש?נת1 (המשך מעמוד )49 אהבת אדם* ואכן, החל מיום השישי הקרוב, עומד להיערך, במרכז התרבות הצרפתי, שבוע נוסף כזה, שבו כלולים שמונה סרטים, שהובטחה הצגתם בארץ, של
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 51 | הנונב החוש שר הזמו הישראלי הוא נכדו של קע:יו בכיר בצבא הב תוי ונצו למישנחה ספורת עתיקה ח₪וע₪ 5111 ב/7זד! ך * וא עו מ ד על הבמה עם הגיטארה י 8שלו. קולו חזק, גם
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 52 | — ה שור שים ש ל דייוויד ברחה (המשך מעמוד )50 האב את סמל המישפחה העתיק, ושוב, בעיקבות הערך, נסעה המישפחה ליישוב קטן בשם ברוזה, הנמצא ליד הגבול ה פורטוגלי. שם,
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 53 | מדוע נמכרים בישראל הרבה יותר סרטי אגפאקולור מכל סרט צילום אחר? הסיבות הן: תבונה ונסיון יש סרטי צילום יותר יקרים דש סרטי צילום יותר זולים. אבל אנשים אינם מחפשים
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 54 | סמיסי אומו אני שנויים , תא ש יתו 11 או תו בשימוש בשקו>יו אבי עופרים כיום ״ארבעים שנה הייתי אסיר של עצטי!״ ¥ה הבד שטויות, כל העסק הזה עם הקוקאין, סתם סיפור
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 55 | ״היא היתה הפרימה בלרינה של הבאלט של מינכן, עד שלפני כשלוש וחצי שנים, כשהתקרבה לגיל ,40 החליטה להפוך ל זמרת. הכרתי אותה עוד קודם. אבל אז היא באה אלי בבקשה. היא
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 56 | במדינה כולם מעלים מחירים. אנו מורידים ! ! 5יז*ו*־1*4 המבצע מ1.78-ו 15.׳8.12.7811 (המשך מעמוד )48 הסיכון שבנסיעה מהוד־השרון לתל־אביב. אך בכך לא תיפתרנה כל בעיות
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 57 | אימת שנתקע משהו או מישהו בהרים, הוא יוצא לקראתו עם קבוצת החילוץ. אך עיקר כישרונו של צ׳ארלי מתבטא בצילום. הוא מצלם הכל — פרחים, חתי כות ותאונות־דרכים ״אני יכול
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 58 | במדינה דבריו של הנהנסוו ברעמי שופשט״ן על סיפרו של יבי נ מרוד אין זאת סיקורת, במובן שאנו רגילים בה. כנגד זה, אלו שבחי יבי, על השבח שנתן הוא לזולתו. ואם, בעשותי
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 59 | עבור ל״שרתו? 0א 61£א 611$א 1 £ היא שנדה לגברים שרתו! היא סיגריה עם אישיות. התערוב תהמ שו בחתשבה הוכנה בקפ דנו ת מעלי וירג יגיה מובחרים, כ מי טב הסיגריו ת
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 60 | מהפיכה סיפרזתית שקטה הביאה ו.ל של רבי־נזכר. שבכוח לשנות את אורח ח״ה של האשה הישראלית ויחסה למין פתיח! נשים בחודש פברואר השנה קיבל ראש־המנד שלה, מנחם מין, קובץ
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 61 | החווייה הישראלית דליה אחת היוצרות הבודדות בלשון העברית, המתייחסת בעבודותיה, באורח ישיר או עקיף, למצבה של האשה בחברה היש ראלית, היא המשוררת והמספרת דליה
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 62 | במדינה (המשך מעמוד )57 מאשר לבן־נתן כראש עיר. זה נראה ש היו חברי מיפלגה ששמו פתק של אמת למועצה ופתק ללהט. ״חורה לי שהעיתון דבר כתב, יום אחרי הבחירות, שכישלונו
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 63 | רות הכוללת צדדים ארוטיים, אך אינה באה להשחית את המידות. בפסק־דינו הב היר שופט השלום התל־אביבי יהושע גרוס, כי סוגיה זו אכן מהווה בעייה מישפטית עדינה וסבוכה, שכל
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 64 | מו צר• ״ בז ק זחה0י!ף ה יין! כ* 1ך.ז־רווי 1לנקיו ! הכדים ! הבית - ב מו עפחת ״ בז ק ״ויו ל ^ו הזי ת; העולם הזה
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 65 | פ רי דו ת ש פ חו ת זוכרים את מעצבת-האופנה, דודי עז רא • ובכן, בחייה יש חידושים. מובן שהחבר הוותיק דאז, טומי, הארכיטקט הנתנייתי העשיר, כבר לא על תקן של חבר, הכל
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 66 | ה״בנאדם׳׳ בחורן* איזה מעיל ״זרוק״ חתיכה לענין, שיהיה חם גזעי ושובב! ונעליים של ״גלי״ עם סמל הצפרדע כמובן המבטיחה לבם צעדים רבים רבים רבים... ...וחורף־ גזעי
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 67 | בלטזת על קרקעית הים מסתובבת לה בארץ אשה יפה ואלגנטית ששמה בישראל לאה חרמץ. כל פעם שאני רואה אותה, אני מתפעלת מהמרץ ומהעדינות שלה. היא תמיד עושה דברים, ולא סתם,
העולם הזה - גליון 2152 - 29 בנובמבר 1978 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד