גליון 2154

העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 2 | במישמר־הכנסת. לטענת המתלוננים ״מתעללים בנו ממש והמצב עומד לפני התפוצצות.״ כין שאר טענותיהם ר,וכלים אנשי מישמר• הכנסת כי מיספר המפקדים כמישמר עולה על מיספר:
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 4 | ״העולם !הזה׳׳ ,שבועון החדשות הישראלי המברכת והמינהלה זן ,3טלפון 243386־.03 תד־אכיב, רחוב גורדון דואר . 136 מען מבדקי :״עולמפדס״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל*
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 6 | 1ה היה 05111:1 גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, עמד פצל ההתקפה הכיריוניוז שנערפה על עורפי השבועון, ומדור ״כמדינה״ תיאר התקפה זו בהרחבה. על
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 7 | ״ שמפו רויאל״ עו שה לי כמה דברים נפלאים בשעות הפנאי והמנוחה •#0006000^. בנסיעות בטיולים ובפגישות שמפו צהוב כחול אדום ירוק ברסו לד רויאל בארבעה סוגים שוגים עם
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 8 | 11312523 אמנון זיכרוני ממש!־ בתיאור חוויותיו נוות ניקור..מישרחוז היונים״ במוסקבה : ער 0ירונ , 1ק י 0 וחנויות נ ד ־ ב ו 4צ בנובמבר לנינגרד. ביקור במרכז של
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 9 | קית, ולהוציא המלל, שזורים בו כל יסודות התיאטרון: בימוי, מישחק, תיפאו- רה, תילבושות ואיפור. לרוסים מסורת- בלט עשירה, והיא מקור לגאווה לאומית. הבולשוי במוסקווה
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 10 | פסגות מו שלגות בהרי האלפים, מסלולי סקי מעולים, קרונו ת הרים הנוסעים בנופים עוצרי נשימה, ובתי מלון שהאח דול ק ת בהם בערב והאוירה חמימה ומזמינה אורחים — זוהי
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 11 | מכתבים מעש,ה גוב? דומני, שעל נסיעתו של ראש־הממשלה מנחם בגין לקבלת פרס נובל לשלום באוסלו, ניתן להחיל את הפסוק שהשמיע בשעתו הנביא ירמיהו :״אל תנבל כסא כבודד״
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 12 | מכחכים (המשך מעמוד )11 הם והונם של צבועים אלה, למען ידע הציבור כולו את מידת ההתחסדות שלהם. ראובן קדוש, הרצליה השלמת מיצווה בעיתונכם (העולם הזה )2152 ,במדור
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 13 | ב ד אי ל פגו ש א ת חוו ר מו סהחדש שלש סו לו וורמוט רוזת שטוק הביאה לארץ משקה משגע. וורמוט רוזה. טעם חדש לכל מסיבה. טעם חדש לכל אירוע. פגוש אותו. זה כדאי לך. א
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 14 | העם ההולכים בחושך ״העם, ההולכים בחושה ראו אור גדול; יושבי — בארץ־צלמוות, אור נגה עליהם. הר בית הגוי לא, הגדלת השימחה. שמחו לפניך כשימחת־הקציר, כאשר יגילו בחלקם
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 15 | כשחברה כמו רוטקס מתלבשת עליך - זה תענוג להתפשט, ל ״ ו ^ ד 0 /מתלבש עליך יופי. תחתונים, גופיות, גרביים, פיג׳מות, כותנות, חולצות, שמלות לבית ולחון!. יואל
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 16 | פני דיין משה שדת גילה ביומנו :״דיין מוכן למעשי־שוד !לחטיפות דיין; הוא אסון למילחמה. ובל תריס שיוקם בפניה פסול בעיניו לזיין] היו תוכניות טירון ף * בצבא אין ן
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 17 | יום שני1.2.54 , גירעון (רפאל) בא לספר על התסיסה בקרב הדרוזים של ישראל עקב הנגישות של שישקלי * בסוריה, שפגעו גם בדרוזים והסעירו א 6ה״הר״ (הר הדרוזים בדרום
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 18 | מכתבים למען התענוג. אני וכברמצא תי אתהתענו \ האמיתי. אי רו בהדלת ניקוטין בעי שון. ע שי רהבטעם. (המשך מעמוד )12 נמת אחרונות אלא כתבת על תקן של ״משתתפת־קבועה״.
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 19 | ^ ה היה העיקר בתופעה זו, ששמה גולדה מאיר ו י ז מה היתה תמצית ישותה ן גולדה הי ת ה פולי טיק אי ת. לפני הכל. מעל לכל. ו אולי אפשר לאמר: גם במקום הכל. בלי ספק:
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 20 | ^ 1מים מעטים לפני שהגיעה אל כס ראש־הממשלה, נערך סקר דעת־קהל על המועמדים לרשת את לוי אשכול. הוזכרו מועמדים רבים. פחות מאחוז אחד מן הנשאלים כחדו כגול דה מאיר.
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 21 | ולראייה: היא איבדה את אהדת מיטב הידידים בעולם. תשובתה של גולדה: כל הגויים שונאים את ישראל. העולם כולו עמד מנגד כאשר נרצחו שישה מיליון יהודים. מה הקשר? אין קשר.
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )21 כמו :״אתם היהודים הייתם עם נרדף במשך דורות כה רבים — איך זה אתם אדישים כל־כך לגורל פליטים ערביים? איך זה דווקא אתם סותמים בארות של בדואים
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 23 | היו אדה ״סיכות מישפחתיות״ ,ופעם אחרת שהיו ״כד סיגי סיכות״. ברור שכבר אז נהגה גולדה להיות ״צודקת״ ו״מזוע- זעת״ לעיתים תכופות. היא הכריחה את המיטבח להגיש לחברים
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 24 | ״כח ו די ככל״ם״ ,תכנית החסכון המצליחה שלבנק לאומי, מעניקה הטבה מיוחדת במשך חודש דצמבר, למי שיצטרף למסלול החסכון החד 9עמי. ( 11 וענק נויוניד עד3 9 6 0 .-ל״ נוסף
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 25 | אילת: כיצד קווים קרקסדמ דו 1ו ח חיזוק ה הון ־ ה ש חו ר מדיניות האוצר — ל היל ח ם באינפלציה באמצעות צימצום האשראי הבנקאי בארץ ומחו׳׳ל — מ ח טי אהאתהמ טר ה
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 26 | מקלטי־טלוויזיה צבעוניים יוכלו לקלוט סרטים שצבעם ״נמחק״ הודות למכשיר שהומצא עלי־ידי חב׳ מץ המבטל מחיקת־הצבע מאת מיכאל גדנוי, כופר״האיץ״ מאמש אפשר לקלוט בצב עים
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 27 | במדינה העם שמץ ש ל מרירו ת האיש שגעדר והאשה שגפטרה הצניעו את הר;? :הכרוז ש7 מגחם בגין שניים חברו יחד לרוקו את הרגע הגדול של מנחם בגין מתוכנו: אנוור אל־סאדאת
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 28 | לאנ שים תכ תי ם! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. לא חשוב מה עושה קצין לחיילת ־ בתנאי שיחבוש את הכומתה ב שעת מעשה ׳ 0נראה כי ד״ר יעקב ארייון, מי שהיה מנכ״ל
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 29 | ענת כי הרמטכ״ל, רב-אלוף רפאל (״רפול״) אי תן, לא כעס על יומי ביגלל מה שהוא הוחשד בו — נסיוך לאונס החיילת — ,אלא ביגלל החשד שמא לא חבש כומתה כשעשה זאת. 1הבדיחה
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 30 | במדינה : (המשך מעמוד )27 ג 1בעינ״ם ההפגנה האחרונה של אכדרי קלציינסקי הסתיימה 3מו פל ההפננות הקודמות: פאשר הניעו הצלמים לפני למעלה משנה הסעיר הצייר אנדרי
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 31 | הוגו שוורץ ידוע כפליים ,־ אבל הוא עלול לעלות למדינה ביוקר ף* יום שכת לפני שבועיים המריא ״ י מטוסו הפרטי של הוגו שוורץ מתל־אביב לדימונה, ובו הוגו וחבר־הכנסת
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 32 | 1 . 1ו > ו * ח חמשו הורת עד הכנסותיהם האמיתיות ורכושם נ נ * 3שר כל 120חבויהכנסתהתשיעית באחת? הכתכה הראשונה בסידרה, שפורסמה בשבוע שעבר, גרמה לסערה־זוטא בכנסת.
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 33 | המאמרים שהוא מפרסם כחבר־כנסת ישראלי בעיתונים זרים הם מקור להכנסה נכבדת ביותר לח״ב המיפלגה הליברלית, בעיקר משום שהצ׳קים המגיעים הם במטבע זר. לסבידור הכנסה
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 34 | | ן קצין מישטוה מעניק י י הצדעה אחרונה לגול־בן־אהרון מתייחד ליד הארון. צד אשבול היד דכע מיליון / /י י איש. כאן יהיו הרבה יותר,״ התנבא קצין מישטרה בכיר. והוא
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 35 | עז ובאו לרוות את גולדה בדונה האחרונה היה לכל מי שהוטל עליו לבצע את ד,טקסים, כי הכל ילד הפוך. בשבת בצהריים עדיין לא ידע מזכיר הממשלה אריה נאור היכן תיערך
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 36 | בשעה שמיקי בוקוביץ הוביל את מכבי תדאביב לניצחון מזוזיו על הבלגים, אחזו ציוי־הלידה בא שתו שלי, א שו ישבה ביציע ברו מתנן־ חסר חיוו בעינ״ם שלי ברקוביץ /רעייתו של
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 37 | תו, אלא בשל חשיבותו של המישחק. מכבי היתד, זקוקה לניצחון בכל מחיר, אפילו במחיר של נקודת הפרש אחת, כדי לעבור לשלב הבא והסופי של מישחקי הגמר, שיאפשר לה להתמודד
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 38 | איר השיג ח״כ אודג9רט 80 אדך דיי׳ מקופת מיפלגרוו ־ בניגו ד דחוק ל ראש !הגנב בוער הכובע. ובכיס ? השקרן בוער הכסף. במאמץ לחפות על התמוטטות מערכת- השקרים שלו,
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 39 | הזמנה לימישפט בחודשים האחרונים חשף ״העולם הזה״ פרטים מאלפים על חייו ופועלו של ח״כ אהוד אזל- מרט. בין השאר גילה שגיבור זה של חזית־הסירוב הישראלית לא שירת מעולם
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 40 | וודק ה וציונות ווו 1וווו ״סרטי נ ח ׳ מ ציגי ם: * * ה ד הסרטים החשובים ביותר של השנה.לאניני הטעם ! מ 1עד1ן 5לתרבנת חדשה רח׳ הס ,5תל-אביר. טל 297263 . תכני ת
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 41 | אותכם אוטומטית לאוייבי העם הסובייטי, עם כל המשתמע מכך, ועם הסכנות הניל־וות לברית כזאת!״ אחרי־הצהריים פגישה בוועד האולימפי. נאמר לנו באופן חד־משמעי כי אין שום
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 42 | מיצעד הדמעות ברשתא ול מר ט (המשך מעמוד )39 ריים לצ׳ק על סך 45 אלף ל״י, ששולם לאולמרט ישירות. כל צ׳ק כזה היה על סך של עשרת אלפים ל״י, כשמועד פרעו־נם ב־ 15 לכל
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 43 | זו עובדה. כשאוכלים בצל יש ריח לוואי מהפה. לתיא יש פתרון מצוין. שטיפת הפה עם 3-4טיפות מי־פה תיאדנט בחצי כוס מים. מי הפה עושים פעולה שמברשת שיניים אינה מסוגלת
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 44 | השידור שדגברת בגין יש המוצאות חתן. יש שאינן מוצאות חתן, אבל הולכות לשדכנים. אבל אז חשוב כמובן מי זה השדכן: שדכן צמרת, או סתם אחד כזה היושב באיזה מישרד טחוב
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 45 | מארש לחני? במיקרה שלא ידעתם, אז חני פרי היא אחת מעשרת דוגמניות־הצמרת הבינלאומיות, והיא לא ירדה מהצמרת ומהם״ תרות במשך שש השנים האחרונות. היא, כמו שאומרים, עשתה
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 46 | הסקופ שר יזין ער מוחה של גורדה * הגנרטור 13. 12 14. 12 התקלקל בישיבת הממשלה * הקשו בין גולדה יום רביעי יום חמי שי ל״גלגלים1 ירן רצה להתרת את נבון 71 0בצע
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 47 | 15. 12 יום שיש• • הצריף שד תמרי 3.00 התסריטאית ת ת כסלו׳ הבמאי חגי נזאוטנר והמ פיקה צלילה רוז הפיקו את היצירה הגאונית של השבוע, עם הבובות של אריק ממית. הגברת
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 48 | אתה •כול ל ע שן בשקט בה נאה. כ מו מליחים ברחבי ה של ם הנהנים מהטעם היחיד מסוגו של קנט. הטעם העדין והנפלא שהוא שילוב של תערובת טבק מעולה ופילטר ״מיקרונייט־
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 49 | ?!ולנוע האדם הנרדף מאיות ה פ מיני ס טי ת ב או ון השיא של שבוע הסרט הצרפתי, שהסתיים ביום השישי האחרון, היה ביקורן בארץ של שתי במאיות ; אניאס וארדה ויאניק בלון,
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 50 | אחרי שדמות הולמת לתפקיד ״רודי ה אלוהי״ לא נמצאה, עלה רעיון גאוני ב מוחו של ראסל: מדוע שרודי החדש (נור־אייב) לא יגלם את רודי האגדי (ולנטינו). הרי שניהם זרים
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 51 | שרתח 0א 0115 ^ 61£א 1 £ היא מעדה לגברים כמוך שרתון היא סיגריה עם אי שיות. התערוב תהמ שו בחתשבה הובנה בקפ דנו ת מעלי וירג יניה מובחרים, ב מי טב ה סיגריו ת
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 52 | אתה ע שוי להיות מיליונר כשתרכוש דירה באחד ממשרדי החפירות של דירות גינד גינו א תה ע שו• לזנות בסך של 1000000ל י(מליון ל׳׳)במזומן בץ* 300 ווכשי דירות החל מתאריך
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 53 | ..אחו גיל? 25 ושה ותיוח נד 3ד8י1ת•-־ ..אנחנו נאלצות לעבור דירה כל שנה...״ ,.אנחנו לא מסוגלות למצוא חבוה — הנדידות ;ך* כרזות רמות בקעו מן הרמקולים : י * ״דיור
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 54 | י מיחיד מ ב די דו ת (המשך מעמוד )53 שלא ש,ווה את המחיר.״ יוני, ששיחק ב־מלהקה, בתפקיד דורון ובימים אלה מופיע כ־זוטא, בהצגת הילדים ארך ברך זוטא, מתלונן כי
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 55 | לבדי, באחת הדירות נפגשתי עם גבר שיוכל לבוא לדירה עם חברתו פעמיים בשבוע. לא היתה לי ברירה. חיפשתי דירה כבר חצי שנה, אז הסכמתי. בדירתה של ציפי, בירושלים, שני
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 56 | תקפלי שדך מ־סו אלפי לידות -אבל לא הרבה ן ץ צוגות־ האופנה הפכו באחרונה * • חלק בלתי־נפרד של כל אירוע חברתי בעל־רמה. מדברים על התצוגה שבוע לפני היערכה, מדברים
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 57 | ?1ריו #ה\1 ליפות שבאוסנה להשיג בחנויות המובחרות קו אוסנת חדיש ובלעז לחורף 1978/79 העולם הזה
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 58 | זאת עו בדה ! ל פניך ״ רו ם 1301״ חדשה, הרבה יו תרממ כו ני ת ג דו ל ה — ב מ חי ר של מ כו ני תקטנה. ,,רום 1301״ ע ם מנו ע 1295ס מ ״ ק 4 ,ד ל תו ת נפת חו ת ל רוו
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 59 | נעו מוכות וינקה מיס ובערה נחו הם נאואשים מאפריקה -הם נישאו כאן -ומאז הננו חייהם המשותפים לאסו! זעם בעיניים ״לא נגעתי בה,״ טען ברוך, הבעל. לדבריו הוא היה מאורס
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 60 | ״רובקס״ ע ד גילו בעת האחרונה הולכים ומתרבים גילויי הגיע מלאי חדש של הצלחות הנפלאות של ״רובקם״ הנישול, הריסות הבתים והפגיעות באזרחים בדווים וערבים בישראל. אנו
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 61 | הוא לא מוכן לתת לה גט והיא פוחדת להתקשר אליו ולדבר איתו.״ לברוך גטה 27 העובד כפקיד־קבלה במלון תל־אביבי, סיפור שונה לגמרי מזה של אשתו .״אנחנו מאורסים כבר שש
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 62 | הכבוד האבוד של ״ליל ה־29־ £ו הסיפרות העברית פאלאציי: מיבתב לילד אשד לא נולד כהיסטוריה ממויינת אליעזר בן־יהודה דיבר עברית לרא שונ ה ב בי ת־ קפהבפא רי ס מצייר
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 63 | .נמו אמנון ותגו ושאו הבחורים(הבתולות...׳ ציטוטון בספר החלום ושברו מאת אליעזר בן־יהודה (ראה: ספרים) מספר מחייה ד!לשון העיברית על הפעם הראשונה שבה דיבר בחייו
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 64 | דיין, איש המזימות הו דעה (המשך ׳מעמוד )17 אופנו עי מתוך ם שלושה חבריה: רמטכ״ליס־בדימוס ייגאל ידין וחיים לסקוב. ש מ חו 1ל רו כ ב • יום שישי 21.1.55 , בלילה
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 65 | בן־גוריון והרמטכ״ל לעניינים, כינה את כל ההנמקה המדינית של תוכנית־ההרפת־קר. לגבי רצועת עזה כילדותית ומגוחכת. האשים את בן־גוריון בחוסר-כנות נפסד ביותר, כשהוא
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 66 | איד מלבישים צפרדע בנעלי התעמלות ...לאט לאט כמובן! ׳ נעל הספורט החדשה של ״גלי״-״ טורנדו״ 1יצרנים מעטים בעולם) יכולים להתגאות בנעל מסוגה ן סולית הפוליאריטן
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 67 | במדינה בת• סוהר זעקה ממר קי ם המישטרה טענה שחשזטרלשעבר ש׳תו נעולה עם אש״ף, ואחר* שנהרס 1חייו זוועות הכלא הישראלי הוצגו לשופטים — באמצעות מחזה של שגי אסירים
העולם הזה - גליון 2154 - 13 בדצמבר 1978 - עמוד 68 | י״ג כפלו תשל״ט13.12.78 , שנה 43 המחיר 15.00 :ל״י (גולל מ;ל.מ). מספד
חזרה לתחילת העמוד