גליון 2158

העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 2 | מתשלומי מס. כלכלני ההסתדרות טוענים כי העלאת שיעורי מם־ ההכנסה כמוה כביטול הרפורמה במם־ההכנסה, על־פי המלצות ועדת בן־שחר. לפיכך. אם מבטלים את אחד מסעיפי הרפורמה,
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 3 | |§|1118 דדיו־טייס קסטות סטריאו למכונית • 2גלים ו\/ן ץ//ו\/וק סטריאו • 2מנוסים •עיצוב חדיש בעובי 43מ״מ בלבד • 7.3וואע יציאה לכל ערוג ס 7טת 0-5־דט\/ •כפתור להרצת
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 4 | גיליון ,,העולם הזה״ שראה אור השרוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתבה מצולמת, תחת הכותרת ״חייו ומותו של 570892־ 50״ לגורלו של שטר כסר 1לירה ישראלית •מל ״כנק לאומי
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 5 | הפרס הגדול 710*110 *1913 ללי 00 *13 0 *013 ל 11*330 |700111י בל ס הגרלה! בל • 01 כדורגל•!* המעדן החדש הנפלא של עלית המלא כל טוב: שוקולד, אגוזים, קקאו ועוד. כל
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 6 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי י המערכת והמינהדה תא־דואר מ 13 תלדאכיב, רחוב גורדון ,3טלפון 24338)5־.03 מען מכר מי :״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפום החדש״ בע״מ, תל׳
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 7 | סיגריהעו תערובת אמריקאית מובחרת פרסש ר״ר יעל!3ס11 העודם הזה
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 8 | אתם מחפשים אתגר שיתן לכם את ההזדמנות להוכיח את עליונותכם. התלהבותכם תשרה ה שבוע אווירה של התלהבות על אלה הסו בבים אותכם. כדאי להזכיר שהשנה היא שנה טובה לבני
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 9 | 5*528 83901 ןןןןןן | ן 1 לחשוב בצבעים טבעיים כשמדובר ברכישת טלוויזיה צבעונית המעשה הנכון הוא לבדוק היטב ולרכו ש את המקלט המשוכלל והאמין ביותר. מקלט כזה תמצא,
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 10 | מכחכים מעמוד )8 היתה אשה גדולה.״ מחקתי אותו שו ב :״לטוב ולרע הוא הינו גדול.״ ליאורה תורן, חיפה בזמן המערך (ואף לא בתקופת המנדט) לקבוע מי מבעלי המניות יקבל
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 11 | דוקא ״בובי״השימפנזה סיפק לנו את ההוכחה הטובה ביותר אנחנו ב״הפניקס״ ידענו תמיד .,ועתה עוד יותר, ש״אלומת בית העסק״ היא פוליסת הביטוח הטובה ביותר לביטוח בתי עסק,
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 12 | מה זהאוט מחיקון 1^ 1׳ ,י . 1 1.1 בראנדי ,.ש־ ן נאלי ״5ר,וועו* .שפירסמה־היום עי׳ הוא עת־ יו״ר המפלגה הסוציאלי ן ידי סוכנות הידיעות הסובייטית1 דמוקראטית. היא
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 13 | סי פי ד ה יכול לקנות. מולטי-מיליונר יהד ז די־אמריקאי, שיש לו כבר הכל? עוד מרצדס? יש לו. עוד וילה? יש. נערת־זוהר כאשד, חדשה ן הוא עברי את הגיל. מעיל-פרווה לאשר,
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 14 | • /1£ץ ו/1ץ ו 0ו־ו תל אביב דיזנגוף 9וז אלנבי 94 1£ #עוועו 0ו־ו תל אביב דיזנגוף 9וו אלנב* /1£ # 94 ץ ו\/1ונ)1־> • חנויו ת 0^1^1£מ עו שו ת זא ת בשבילך!!! דיזנגוף
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 15 | אוטונומיה למחנה השרו למחנה השלום בישראל, מכנה משותף: החונים בתוכו, רוצים בפשרה טריטוריאלית עם הפלסטינים והירדנים. אנשי מחנה השלום בישראל מכירים בזכויות
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 16 | מדוע דוחק בנין את נאור לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. ומדוע צופה משל עתיד לענף הולידה? כשנשאל ח״כ הליכוד שאחיו נשוי רוני מילוא, בתו של לחסיה
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 17 | נחמיה כן־אכדהם : מעביר לזה, זה מעביר והשער עולה. זה לזה 81 משל סיפר בסודי סו דות לכמה מידידיו, כי באח רונה הגיעו אליו כמה מיכת־בים מפועלים המציעים לו ל עורר
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 18 | מה חימם את ממפיס סלים ומעלילות האחים בארץ־הקודוט 1.כשמלאו בשבוע שעבר 49 שנים לשחקן יוסף (״בומ בה״) צוד, הודיעו ילדיו ל חבריו ומכריו כי החליטו לע רוך לו
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 19 | פעם מצחיק — תמיד מצחיק, לפעמים אפילו מצחיקה. הבמאי״שחקן העליז כתב, כיבג וביים סירטון פירסומת לחברת #11 111 פסטה חדשה, המתחרה בחברת פסטה ותיקה בארץ. כדי למשוך
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 20 | סוליית פולי אורי טן חזקה בהזרקה י שיר ה גמישה בלתי נשחקת א שר אינה נפתחת. תחתית הסוליה מעוצבת בעיצוב מיוחד המתאים לשחקני טניס. רפידת גו מי רכה עם צי פוי כותנה
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 21 | המתנחלים העשירים מאת יע קב א ל מוג תעלומת חשבונות מטבע־החוץ במשך שנים רבות רווחו שמועות כי מיפלגת רפ״י לשעבר מחזיקה כספים רבים בחשבונות בנקים בשווייץ. שר־האוצר
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 22 | ^8ו 5 0 / 57/,/ 57/ /ם 6ז 5*6 ־ו 6 !^6ז <3 86ח 4 - 80 < 06 <1סקס! 00 00556*16־5161 /־ו 6ץ10ק 01 זסז 86 ץ 6א 60ק 5ץ 12-7/0ם רוסו*ק 0 חס*1סח 1ג11 חס 8 0 X ( 0ו
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 23 | ואש אורן הביא דאוץ מקלט טלוויזיה ושבח והעבירו במכס תח אותו, החליט להגיב. דן אלמגור ישב וכתב מיכתב לשר־הביטחון, עזר וייצמן. במיכתב מיום ה־ 5.12.1978 כותב אל
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 24 | פרשת האלוף ומקלט הטלוויזיה (המשך מעמוד ) 23 חמור יותר הוא שילובם של שני הד ברים. האלוף ניצל את הזכות שניתנה לו או שנטל אותה לעצמו, שמכונית תמתין לו ליד כבש
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 25 | המועמד לראשות־הממשלה הבאה. ברור לחלוטין שהוא עצמו אינו מתכוון לרוץ לתפקיד זה בשנתיים וחצי הקרובות. מו טה, שדחה הצעות מפתות במשק הפרטי כדי להשתלב במשק הציבורי
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 26 | בנק לץ וומי מציעלן־ כחעדם2ו תכנית החסכון החדשה ׳תקרת החסכון-עד 12.ליי • 147,מענק מידי על הפקדות חד פעכזיות * • 77.מענק סידי על הפקדות חדשיות רצופות. ן •ריבית
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 27 | ־ פשפ ני! חמשו הדרח עד הכנסותיהם האמיתיות ותושם שד כר 120חבוי הכ נסת באמת? פלאטו שרון: כסף וסמל ^ ״כ שמואל (״סמואל״) פלאטו־שרון 1 1נחשב האיש העשיר ביותר בכנסת.
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 28 | הח בים סול סביון (המשך מעמוד )27 מניה. וירשובסקי הוא ביו הבודדים, שאין להם מכונית. חברי־הכנסת סטף ורטהיימר: פעילות נדירה י מרות שהם חברים באותה סיעה, €ש״י,
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 29 | במדינה נעסבות הושעת! שר ואש עיריית וחובות ל שענו, ח־־כ (המשך מעמוד )25 שנתנו עת הציבור דיווחים סלקטיביים מקום לפרשנויות שונות לגבי גורלו של יומי. החלטתם של
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 30 | אינו! מינורי, סוציאליסטית שרובה, נחי רות הנחזענתת גניסיקן־ו גרעינית התגלגדה במקרה וו ו— — 1 1 —-1תווי— -ו חוו — למגמת התפרסמו במאבקיהם הציבוריים, כשנקטו עמדות
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 31 | לדבר, היא מסבירה :״זה עונש. זה לא העולם שלי. הגעתי לכאן בטעות עם כל התרמילים, בדרך לקיבוץ. פיתאום קרו דברים איבדתי את השליטה. היתר, המולה סביבי ונתנו לי שעתיים
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 32 | .אולמוט התנוון לממש את כוונתו לשאול אוחי שארות לא מישפט נגדו... ,,גנדי עוד לא יודע מה זה מישפט־דיבה. אכין לו 500 שאלות. אפרסם אותן ואז הפירסום יהיה קביל. הוא
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 33 | א• האם נכון כי נפגשת עם מוכתר נבי- סמואל כשהיית בחברתו של מזרחי? מתי היה זה — פרט. ג. לא נכון. א. האם השתתף מזרחי בין בעקיפין ברכישת קרקעות ו/או השומרון — פרט
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 34 | בנו שד ואש־הממשרה רשענו, משיב מילחמה לוותיקי מפא״י שהטילו חום על ומני אביו עת ז (אינך צריכה להשיב. התשובה: את בולשביקית). סנטה יופפטד ״קופטית בשמים לסילוק
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 35 | טים והטלאים והשיפוצים. בשבילך הוזים* טוריה היא מותר המיספריים־של־הצנזור (והצנזור הוא כמובן את!). לא אני מגמד את דמות אבי, אלא אתם מגמדים את דמות עצמכם. אני לא
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 36 | ח״ כ בכלא או אסיר בכנסת י (המשך מעמוד ) 29 שליש עבור התנהגות טובה. ואף אין להניח שרכטמן יוצב על־ידי מיפלגתו, ברשימת המיפלגה הליברלית שבליכוד. מועמדיה לכנסת
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 37 | וסיבות וחירות במיזנוו הכנסת בתקרית בין שני כתבים פרלמנטריים עם הכתב הפרלמנטרי מסייעים להוציא גם ח״כים נשכחים מתהומות השיכחה. ל עיתים מזומנות נוסע ביצור גם
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 38 | השתכנעתי לחלוטין כי אי־אפ־שר לשקר בבדיקת גלאי־׳השקר. יש ו ס בו את אומנם נאמר נבחנים, שאינם הרגילה — אם בגלל אי תיפקוד רים אלה, מגלה נו מגיב כראוי בדיקת־קלפים.
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 39 | לקצר מישסטים דין ולמנוע עיוותי* טענה שנייה אומרת שהגלאי בא, בעצם, במקום השופט. אם הגלאי קובע מי דו בר אמת ומי משקר — מה נותב לשופט לעשות י טענה זו ראוייה
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 40 | י ל שקד אין רגל״ אל ס י האומה הי שר אלי ת! במהלך מאה השנים האחרונות, ובעיקר בשלושים שנות המנדט הבריטי, נוצקו יסודותיה! של שתי אומות חדשות: האומה היש ראלית
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 41 | שי דו ר צל׳ ש צי־צ׳ ויהפירסומת 9לכתב הכלכלי של הטלוויזיה אבי אנג׳ל שהצליח, אחרי מחקר (מבט שני ביום ראשון ,)7.1להסביר אחת ולתמיד לאן זרמו המיליונים שהשקיעה
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 42 | צביקה ביק חו״ב דווחו בפאר 10. 1 * בין ו זו * התמונות הנועזות שד הקריינית יום רביעי יו תשא תי תשה את האווויזיון הפתעה עומדת ליפול בקשר לארוויזיון. אחרי שכבר
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 43 | שב ת יום שי ש׳ שלום 3.25 סקופ של ממש ב תוכנית הדת לילדים. דניאל פארן המפיק ורנה הררית ה במאית מראיינים ילדים שנח לצו בעור שיניהם מאיראן. ב חלק אחר של התוכנית
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 44 | קולנוע סרטים חולה־חמין הבריא יותר כפי שאת הוא שמו של סרט איטלקי חדש, שעדיין לא ידוע אם יוקרן בישראל. זאת, משום ׳שקשה למצוא לו הגדרה מת אימה שבעזרתה נוח יהיה
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 45 | ה מין הו א בי טוי־ דשיחרור. בעידן שבו הפוליטיקה היא ׳חובה קדושה לבל מי שמבקש לעצמו יחס רציני. מצפצף לאטואדה על כולם. הוא מעדיף להתעסק בתכונות היסודיות ביותר של
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 46 | למה כ 1כע? אחד מידידי הוותיקים מבין מתכנני האופנה הוא עודד פרוביזור. מעניין ש תחילת דרכו של עודד היתה דווקא בשטח שונה לגמרי. הוא למד את מיקצוע המלו נאות וניראה
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 47 | במדינה מיעוט , הישראלים ע1א*נ ״מי ומי״ בישראל - האם ה 8 יהודים? מי ומי בישראל, באנגלית, הוא ספר שימושי מאד. אפשר למצוא בו פרטים על מאות ישראלים המחזיקים
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 48 | במדינה (1ב<ץ ה בו ש המד לי ק עכשיו גם בדיאודורנט וסמן יוסי. ד סו כו בי שראלבל מון בעיי ם ה מ פי צי םחברת נו רי ת בעי־מ (המשך מעמוד )47 גם בפניה של האשד. ניכרו
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 49 | הטלוויזיה הגרמנית הכתיוה את הגבר הישראר• הזה כ״טואנסווסטיט היפה מתו באיוונה .7 3 1 1 1 1 01א שח האופרה של פאריס. רק מעטים מאלה שהתחילו איתי נשארו. היתר נשרו.
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 50 | ״אני בשום אונן לא רוצה להיות מוכות :1אשתו של אומדת נעמי, אשתו 1שוו יזהר סמילנסקי יצירותיה האחרונות, שהיא קוראת להן ״עלים ים־תיכוניים״ ,ושבה תציג הדפסים
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 51 | עבדה באמנות. בהוראה, ובשעוודהפנאי עסקה מינימום גמיטגח ך * דר־ העמדה שלה נמצא בחצר י • ביתה המרווחת. זהו חדר קטן ובודד, מוקף בגינת נרקיסים ונוריות .״פה אני
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 52 | €בראוו הציירת ש לי ד הסובר ־ דיזנגוף 4ו2 חנות הספרים הגדולה בישראל (פתוח יצוף משעה 09.00 עד 21.00 ובמוצ״ש משעה 19.00 עד )23,00 מבחר עצום של ספרים מוזלים בהנחות
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 53 | נש מוכות ()4 מזה 12 שנים מנסה שושנה נהו לקבר גט מבעדה, המתעלל בה ¥111116 1וו 1ז 1וויי י * י * י * 3י * < ך• •וא מבטיח כל הזמן / /י 1לגמילה, אבל זה לא הולד רקתי
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 54 | ביול הנר קו מן (המשך מעמוד )53 הקים מיבנה בלתי חוקי כדי לשכן בו את אשתו. המישטרה חסמה את דלת ה צריף׳ אך שושנה, שמצבה הבריאותי בת קופת ההריון היה קשה, פרצה את
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 55 | עוד משחלו הגרלה חד ש של מפעל הפיס. אתה יכול להשקיע 5ו די ולזכות מידב 0,000-ו לי את כרס>ס ההגרלה החדש !!1 רגד אפשר לרכוש בכל אחת מנקודות המכירה של מפעל הפיס.
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 56 | רשימת הגראפומנים* של ׳־־ד אברנוסק, זכוכית בתחליף לסיפרות ה מי ס ם כי ם עידכונים במדור ״זה היה, העולם הזה׳ שהיה לפני 25 שנה״ (העולם הזה ) 2156 ראתה אור מחדש,
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 57 | צעירים כהרתיים ולאלוהי הפתרונים. הפולקלור, נטייה נוספת הבולטת בכתיבתו של אמ נון שמוש, היה הניסיון היומרני והבלתי־משכנע, לעטוף את עיסוקו בפולקלור, בפי הישראלית,
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 58 | עם ׳קאפרי״ אתה מוכן לוו תר על הרבה דברי ם כן, גם לך סותר לפעמים להתפנק, וסבון ־׳קאפרי־ מאפ שר לך לע שות זאת בדרך הנעימה ביותר. מקלחת מרעננת לאחר יום עבוד ה
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 59 | הגירוע1ץ הולידו ססר ״הוא נולד, בן תינוק למישפחת היונ קים. מתעטף ומתלטף באהבת הוריו, נצמד לחום גופה של אמו, מחספס את לשונו מתעורר בשדיה. יונק, מתגהק ונרדם. הילד
העולם הזה - גליון 2158 - 10 בינואר 1979 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד