גליון 2161

העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 1 | המחיר
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 2 | ההנחה כין אנשי המפד״ל היא שבבחירות הכאות לא ימשיך עוד הד ״ר יוסף כזרג לעמוד כראש המיפלגה, ואילו למנהיגיה הצעירים אין מספיק כוח משיכה אלקטוראלי. הנוכחי, שמעון
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 3 | ״תודהטולה״ תקבל או ת ם עם כל מכשיר של ״ סוני״ פ סיע ה ארוכה לפצי כל מתחרינו... הטלביזיות, מערבות הסטריאו, הם יהיו ל הוכ ח ה שקנית א ת המוצר הנבחר הרשמקולים,
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 4 | וה היה 05111:1וחה שהיה גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 עמה בדיוק, הקדיש פתבת־שער מצולמת, תחת הכותרת ״דוגמניות״ ,למיקצוע החדש, שעשה באותם הימים את
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 5 | £5ז 010
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 6 | האזן ל״מארש הנצחוך במערכת אקאי ותבין מרש אט צועדים בראש. מאז ומחסיר הכרת אותנו ־ חברה שאינה צועדת בתלם. נאמנים לדרכנו אנו מגישים לך עתה מערכת שעונה לרחשי ליבך,
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 7 | ב לי ״העולם הזה״ .שכועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהרה : תל־אביב, רחוב: ורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר 136 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס פ״הדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 8 | יחסיך עם הממונים עליך חולפים ו־מתערערים לא־מעט בעטיין. חוסר שליטה במצב, איבוד עשתונות, או חוצפה שאינה במקומה, עלולה אפילו להביא לפיטורין ; מח שבה על התוצאה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 9 | הארד •>1. 8 .7 ס ם 15 .ל • ב מזו מן היתרהבתש לו מימחים םםם. ם ו לי • ב מזו מ ן היתרהבתשלומיםמ חי ם 2 5 .ל״• ב מזו מ ן היתרהבתשלומימ חי ...כדור רגל אנגלי משרתי
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 10 | ?!ויובץ מכחכים העובס (המשך מעמוד )8 ראויה למקום של כבוד בעלילות חכמי חלם. אין שום חשש שפעולותיו של אריק שרון כמנהל חווה פרטית יפגעו באינטרסים של מישרד־החקלאות.
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 11 | _ ד, ע /נ 0ד ״ז ק 1מרקט לו׳ מונופול הוא לעיונים רע הכרחי, אך לא כאשר מדובר באמצעי התיקשורת. ככל שירכו הריעות כן ייטב, ויחליט הקורא מה שיחליט. במדור המישנה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 12 | מוקד של אי־שוויון בעולם, ושהוא חמור יותר מכל האחרים. שאי־השיוויון בין לבן ושחור, בין פיאודל וצמית, בין בעל־בית ופרולטר, הוא כאין וכאפס לעומת אי* השיוויון הקיים
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 13 | עד למהפכה הטכנולוגית של המאה שלנו, עדייו היה צורו בכוח גופני, כדי לבצע את מרבית הפעולות ה אנושיות. האדם הקדמון, שחי מן הצייד, היה זקוק לכוח. הגברים יצאו
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 14 | רבים מ או ה בי ם ב סוב ארו. הםמ או ה בי ם בה כי זו ה מכוני ת הי חי דההמצ טיינ ת ב טכנולוגי ת רכב עליונה ו ב הו צ או ת א חז קהנ מו כו ת מאד. יש רבים שעברו מ מ
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 15 | 1־ 1ן ר ; י 9,1 ״ל המוצנח של מיפלג דו־ ה ע בו ד ה האחרונה בעולם בכלל, ובארצות־הברית בפרט. הכוחות הלוחמים של אש״ף לא נפגעו כימעט בכלל. לעומת זאת סבלה האוכלוסיה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 16 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מ פוגע בזי קפתה של ישרא לי ׳ 0ראש־הממשלה, מנחם כגי] ,הפסיק לקרוא בישיבות הממשלה לנשיא מצריים אנו״ אר אל־סאדאת
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 17 | בפירסום רב, כאשר נלחם בהנהלת רכבת ישראל ודרש כי כל אחת מהרבבות הנוסעות בקו תל-אביב—חיפה תעצור במושבת מגוריו של גרופר, עתלית. השבוע הפתיע ח״כ יעד, אם!ז יגזרי,
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 18 | הפלמ״חניק ש שיחק טניס והנעל שעפה בעת 1סיון האונס ! 0מי שערך מסיבת פרידה ^ 0 לחבר־הכנסת אדיה (,,לובה״)?1 א לי א ב הפורש ונוסע ללימודים לארצות־הברית, הוא וא־ליד
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 19 | דוד(״אנדי־ס אלדן מי שכיהן במשך 30 השנים האחרונות כראש מחלקת הצילומים בלישכת העיתונות הממשלתית, פרש לגימלאות. לכבוד המאורע הכינו לו צלמי העיתונות מסיבת הפתעה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 20 | אסקור 1900ע ם מדחס העתיד. שיא ביעילות. שיא בחסכון בח שמל! אמקור ממשין להוביל ולהפתיע. והפעם — שיא בחסכון בחשמל; על ידי סדרת שכלולים בלעדיים לאמקור; ועל ידי
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 21 | ספסרות בבשר בגלל המחסור החמור בבשר מחלק מישרד״התעשיה את הבשר הקפוא רק לאותם סיטונאים המופיעים ברשימות המישרד, כמקבלי בשר לפי הקצבות. הם מוכרים מייד בשר זה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 22 | ל1ו זה עלה 750,000ל״׳ לר זה יעלה רק 29,000ל״, נעד 12ת שלומים). בתמונה: חדר שינה ״דזירה״ .עיצוב מיוחד, לייצוא. ארון 8דלתות, מיטה, שידות ומערכת איפור .־
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 23 | שימחה ארליך מאשים את חברו לממשלה מודעי.. :התנהגותו הוא עניין לפסיכיאטר! צחק מודע* ך* פצצה הסתתרה באחד העמודים י 1הפנימיים של גיליון היום השישי של מעריב. כתב
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 24 | בסיב בממשלה י (המשך מעמוד )23 ארליך ומתומכי מודעי. כאות הזדהות עם ארליך ערך ח״כ ברמן בתחילת השבוע קבלת פנים בסניף תל־אביב, וכך התייצב בגלוי לימין שר־האוצר.
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 25 | ^ 8ו 5 0 60/57 57/,/־5*61 ז<3 86£61^6וז 647/ 4 - 80 <6 0611ק60 005561*6 10־5161 ^ 1**1* 855/ /־8600111 810/61 ז601<6גן 01 2-7/0/ 5ח*10ק 0 חס!*ם ח1נ1וזזס
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 26 | בעיר היא מאי בת הארבע היושבת באדישות ואוכלת פלאפל, י י בעודה שולחת מבטים חשדניים לעבר התושבים הסקרניים. כולם בעפולה רוצים לגעת בילדה מלוכסנת העיניים. חייל נשא
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 27 | נרגשת לחברו הוותיק פן יא טון העובד כבר שנה כחשמלאי בתדיראן. פן. הגיע עם רבים מהווייטנאמים הוותיקים, כדי לעזור לחדשים בצעדיהם הראשונים בארץ. ביומיים הראשונים
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 28 | — פישפחח ווגג־ציונג קיאו, עפולה (המשך מעמוד )27 מל והטלפון בזמן שאנחנו צריכים לחכות שנים. אפילו מיגרש מישחקים סידר מיש־רד הקליטה כבר ביום חמישי.״ הוונגים. כשאר
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 29 | מ׳ הוא סומ 1לניר - העומד להתמנות כמנכ״ל רשות־השידוו לפיד, נמוך קומה ומנומש, ששערו מאפיר, דוחה גם את הטענה כאילו הוא אנטי־דתי. היו כמה ח״כים מהמפד״ל שהחליטו
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 30 | מאות נמסו בדי נוטיסים * הסוונים השתודדו * המיקרופונים ועשו * התפאורה היתה עלובה ^ נהל הטלוויזיה ארנון צוקרמן רתח מזעם. בשעות הבוקר של היום חששי בשבוע שעבר, הוא
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 31 | כאחת המתחרות, שזכתה לבסוף בציחקוקי בוז באולם. לעומת זאת, השיר שזכה, הללויה, שהיה בין השירים הבודדים שהיו ראויים להיכלל בתוכנית, נפסל על הסף בשנה שעברה, על־ידי
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 32 | במדינה פ ש עי ם מי רצתאתמ בקולה העדין מספרת העדה את סיפורם של בעדה ומאהבה העומרים דדץ באשמת רצה באמצע חודש מאי בשנה שעברה, נעלם מביתו בכפר גבירול, מאיר אזולאי.
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 33 | ..איננו 1111 ישראל, אנחנו עוני ם בישראלי !טועויס הצעירים המרותקים תעצרב־ת הושתטיס ג׳מל אחמד מהאג׳נה ״בזכות ולא בחסד״ וליד אמץ עומר ״ איננו קשר של שתיקה על
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 34 | ערבי צעירים ב מו עדו! 5 ל תר בו תחדשה ״רגשות״ נמנה ער הסר טי םהמ עולי ם ביותר שנוצרו. אתם חייבים לר או תו. ¥ז 80 -ז׳1׳\\ 6 8113.114,ת06 ״רגשות״ הו א א חד הסר
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 35 | יצאניות וחוב היוקון התארגנו נגד חנותו שסנוסח מהן נסכים באלימות ושרתו אותה ושתיים והצי שנות מאסו ^ שרות זונות עמדו במיסדרון ה־י ע אפלולי ותמתינו בקוצר־רוח
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 36 | ס ר סנ ר ממין נקמה ימעצר־ בי ת ^ 1 (המשך נזעמוד )35 סקתי לעבוד. אחרי שחזרתי. ביקשה ממני עשרת אלפים לירות. שוב לא היתד. לי ברירה. היא לקחה אותי לגן ברחוב הרברט
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 37 | להנהלת רג ק סור תודה הארוח הנ אהוה ארו חההט עי מ ה ש ה כנ ת ם עבורנו מנוס חאג׳ידאקים ספירוס סאקס יהודה טלית אריה סבן ר•1( 06117/7130 קבלת מודעות לבל העיתונים
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 38 | ל שולחנה של הרופאה במרפאת /ע לין שבחיפה היתד. מונחת חבילת צי־לומי־רנטגן. היא בחנה כל צילום וצילום בתשומת־לב מירבית, רשמה את הערותיה — ונדהמה. התברר לה, כי
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 39 | בשעה מוקדמת באותו הבוקר הגיע למקום גם מנכ״ל המיפעל, אריה שרון, שאץ ״לכבות את השריפה״ .הוא עבר בכמה מחלקות והצליח להרגיע את הרוחות, זמנית לפחות. ההפגנה לא
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 40 | מתנות גדולות ויקרות ערן לחתונת החלום שלכם להתח תן במלון ״פורום פאלאס״ בתל־אביב זה כמו בסיפורי אגדות. אצלנו במלון ״פורום פאלאס״ תל־אביב מעניקים לכ ם שמחה עם כל
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 41 | שידור צלי׳ ש י• לכתב מחלקת החדשות עדזי כיר־ מן, שחשף בכתבתו, במיסגרת נזבט, את הסכנות הטמונות בדגי המאכל המורעלים בכספית, בגלל מדיניות השתיקה של מיש־רד הבריאות.
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 42 | קירשנבאו הציע לצונורוגו לחיות מננ״ל אדעל ^ גידלו טרד בננ״ן הטלוויזיה^ באפו הווה לאחימאיו לתוויו אס הוגלייס ההקרנההמיוחדתלאופירה נב ו ן הקריין #הן ימוס ש 7באנו
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 43 | יום שי ש׳ תעתועי כראשית 3.00 מסע בין כוכבים גילה את המערב הפרוע. קרב היסטורי במקום ששמו או.קי קוראל, וקירק וחבורתו הופכים קורבנות השליפה המהירה. בתפקידי אורח
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 44 | 01 וידויו ש ל שוביניסט ג ב רי (חמשו מעמוד )13 ;״הוא״ +״היא הם״ ,לא ״הן״) .זהו מאבק כולל, מתמיד, ואיני מאמין שיסתיים בדור הזה או במאה הזאת. אם כמקומות מסויימים
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 45 | קולנוע טדגדיה ש ל אורחים בי שראל הדודדת הכשרודדו קלאודיה וייל ( )31 הוא שם שאיגו אומר עדיין מאומה לצופי הקולנוע בארץ. היא ביקרה בשבוע האחרון, ליומיים, בפעם
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 46 | הציעי: בפרנח־ו! די רו ת ב שני מפל סי בנו ת 41 ,4ח ד רי ו די רו ת גג פרוייקט חדשני ויוקרתי ברמה בינלאומית באזור מגורים מרם ושקט! תכנון ארכיטקטוני מרשים ע״י
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 47 | ״לקולנוע בארץ אין אבא ואין אמא, הוא ית ום. הוא צילייגר ! ״ ופו של מילטון לוי — זהו שם של ^ סרט ישראלי חדש, שטרם הופק. ״מילטון הוא אדם שמגלגל חובות, אלא שמצבו
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 48 | פרס נמס (המשך מעמוד )48 בשיקול-הדעת. חלק גדול מההחלטות פזיזות מדי. אבל למרות פגמיו, אני שב שהוא סרט נכון, והלוואי ואעשה טים נוספים שתהיה בהם אותה מידה אותנטיות
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 49 | במדינה (המשך נזעמוד )34 למכור אי אפשר, אולי אם זה מיקרה בודד.״״ התובע :״אני בעד זה שיוכלו לקבוע את פולחנם בצורה חופשית ומאד אשמח אם יהיו הרבה אנשים שיאמצו
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 50 | הפסל של אלכסנדר זייד משייך אברק התפורר ועבר תהליך של יציקה מחדש את רעיון הקמת הפסל הגה האמן דויד פולוס, אחרי שאלכסנדר זייד נהרג ב- ״מאורעות״ של .1938 פולום היה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 51 | כך החלה התפוררות הפסל. כל הנסיונות לתקנו — גם זה של פר לוס עצמו, שהיה בא מדי פעם למוז- שיים לתיקונים — עלו בתוהו. זייד, דויד ו אלי הו הנביא ף *1סיפור ׳הפסל
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 52 | סיפורו של אורי קיסרי. שזבה בפרס לפני 25 שנים כאשר נפטר אורי קיסרי, מייסד ״העולם הזה״ ,הזכירו רוב העיתונים, כין השאר, כי זכה בשעתו כפרס בינלאומי כתחרות שד
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 53 | הזמן עובר. הגדוד, על אוהליו ותו־תחיו, על סוסיו וציודו, זז צפונה, תמיד צפונה. משלהי 1917 ועד לספטמבר 1918 מתמשכת הפרשה. והחייל הצעיר ביותר של הגדוד עולה וכובש,
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 54 | אמנוח ציו ד אמן הכסףהפךצ״ר בכיסו של כל אזרח ישראלי (כימעט) נמצאים כמה ציורים של פול קור: שטרות הכסף. אפשר לאמר שהוא הצייר הנפוץ ביותר בארץ. אך הפתעה צפוייה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 55 | היד ע ת כי 707 מהפטיפוני ב עו ד מיוצרי ע״׳ 6511 אנגליה י! אכן, הגיע הז מן ש כ חו בבמוסיקהא מי תי, תדע יו ת ר על קונ צ רן , 8511 יצרן ה פ טי פוני םהמר שי ם ביו
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 56 | עם פרוטזה. בד ם וביזע. יוקם לנו גזעי־ ^ יהודה הלן י״דאברמסק ׳ עלכזבי על ה מ שז רדי םהעב שוזיי ם אג ד ה קסומה מאמר קה־הלא ט יניח אלכסנדר פן תיאטרון הפרוטזה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 57 | 01513 גומא והימנז׳ה לפגי כ־ 25 שנה קרא כותב שורות אלה, בהיותו עול ימים, בריגשה רבה את ספרו של ז׳ורז׳ה אמאדו ים המוות*. במשך שנים רבות הדהדה בו הרומנטיקה
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 58 | א ת שנובטיחה לכם הצפרדע.״ של המוצר הנבחר לשנת ק97ו ...אנו נוודים לכל אותם המונים אשר בחרו בנו זו הפעם השניה ברציפות והשם של הקניה הטובה ביותר לשנה זו: צעדים
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 59 | נחיתה צ׳רצ׳יל כמה יפה וכמה נעים לכתוב על רומנים חדשים. כשהעניין חדש. תמיד יש עוד סיכוי, והכל עוד יפה וורוד. נו, אז אלה שהחיים ורודים להם השבוע הם יצחק קל פטי
העולם הזה - גליון 2161 - 31 בינואר 1979 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד