גליון 2162

העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 1 | י׳ שכם תשל״ט 7.2.79 שנה 43 או ף אבנה: ₪ווהיו
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 2 | להקטין גם את מספר החכרים המשתתפים ככל אחת מוועדות־הכנסת וזאת כטענה שהדבר יאפשר למיספר דע יותר שד ח״בים להיות נוכחים במליאה. יגורי חיבר ספר אוטוביאוגרפי, הכולל
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 3 | 0טרי)ח 1־ , 515ם 6 שאל כד אחד העולם הזה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 4 | זה היה 091113 גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש מזכת־דיוקן מקיפה לאברהם (״יאיר״) שמרן, מייסר לח״י (לוחמי חירות ישראל) ,שנשאה את הכותרת
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 5 | בזכחבים השלוב אמו רבבת קראתי את מאמרו המצויין של אורי אבנרי ״השואה של השאה״ (העולם הזה .)2169 אני מסכים עם מרבית הנאמר בו, חוץ מן הסיפא ממנה משתמע שהמאורעות
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 6 | זנויוב ץ הווו!! 0דו ה מכוזבים (המשך מעמוד )5 שחובשי כיפות למיניהם הם מעל לחוק בארץ — בין אם מדובר באנשי גוש אמונים, בין אם בבני השכונות החרדיות — הפוגעים בנפש
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 7 | וזכה ב- הפרס הג דו ל: ברסיס טיסני ללונדון + ברסיס בנ״סני למעונו?! הג בי ע כלס הג רלה! כ ל •וסכ דו רגל המעדן החדש הנפלא של עלית המלא כל טוב: שוקולד, אגוזים,קקאו
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 8 | בגלל בעיה מריבה עם ידיד ותיק כספית, עלולה לגרום לך השבוע מתח נפשי עצום. מצד אחד לא יתן לך מצפונך לזנוח ידיד בצרה, אך כנגד זאת לא תחיה מסוגל מבחינה נפשית לסייע
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 9 | פרסום ריר
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 10 | הצבעוניות של סילורה ס1.0 ספ ה לאזוזן״ פרושו- אונפורמציה ב על ת חשיבות המועברת מאודם לחברו. ץ 1ת יפי תמונתו של הצבעוניות של סילורה ניתן אזמנם לראזות בעיו. אזר
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 11 | 3חס 031,הזח1 מהלומות מילוליות ברשות השידור לא קשה לנחש מה מקורות המידע שלכם, על שהתרחש כישיבה האחרונה של מליאת רשות״השידור, ועל מה שקדם לעזיבתם של ראשי
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 12 | כשם שקשה היה לתאר נשים המגיעות להישגים בתחומי יצירה או פילוסופיה, קשה היה לראות נשים מתפקדות כעיתו־נאיות בתחומי הרפורטז׳ה או העיתונות החוקרת. אם כבר שולבו נשים
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 13 | עם קץ ופרי׳ ץ ותה מוכן לוותר על הרבה דב ת ם כו, גם לך מותר לפעמי להתפנק, וסבון ־׳ק\ופרי־ מץ ופשר לך לעשות ואות בדרך הנעימה ביותר. מקל ח ת מרעננת לץ וחר יום
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 14 | פרסוםטל -ש. מ. מבחר חופשות פסח ביון רודוס-כר תי ם-קורפו -אתונה החלמ :־ 4 0 0 5ל״י ל 7-ימים . הקדם והבטח את חופשת הפסח שלך, באחת מהחופשות הנפלאות באיי יון
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 15 | חמשו הדו״נו ער הכנסותיהם האמיתיות וומשם שר כר 120 חבוי הכנ סת התשיעית באמת? ף ישיבת ועדת־חבנסת הועלו ב * שבוע שעבר בעקבות סידרה זו, כמר, הצעות, בנסיון לקבוע
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 16 | הזז8^ 1 תהה הס : > 1ז ^ 1י-11י *^״11 מישפחה מקווה כי תמונות אלה תכנסנה עוד 10.000 לירות לחודש. חריש אמנם י ויתר לפני שנה וחצי על עסקים בשביל פוליטיקה, אך הוא
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 17 | *50115 ת״א דיזנגוף 128־ 3קומות אופנה• ת״א דיזנגוף -125 לצעירים ועור - 25זמש זמנהוף 25 ח״אא זתוהור ארנקים הילטון דיזנגוף זמש ועור 1ן ת 120 אילת ירושלים העולם
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 18 | 11 ^ 1 11 ^ 1 שמכירות מקררי תדיראן עלו בשנת 1978 י 7לעומת המכירות בשנת .1974 למרות שהיקף המכירות הארצי של מקררים ירד ב־ 1978 בכ־^ 10 לעומת .1974 שזו ההוכחה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 19 | להיות נהא היו 1979 ך* נחות בנמל-התעופה של קץ • היר, להגיש את דרכוני לשוטר בבי- קורת־הדרכונים, לראות אותו מעלעל ב- מיסמך, לחזות בלידתו של חיוך אדיר על פניו,
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 20 | הערכת־המודיעין האחרונה של ראש־אמ״ן טעתה לאנשים מכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. בשתי נקודות. ועם י שראל נכנס למיטה עם אימפוטנט 9ערב פרישתו מתפקידו כראש
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 21 | אנשים שר־החקלאות אריק ׳שרון טען ח״כ המערך, עמוס הדר, כי אין צורך להחמיר עם שרון, מאחר ואף יאחד מד,מושבניקים, חברי־המערך, לא יוכל בעתיד לכהן כשר־חקלאות, משום ש
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 22 | הטלחיזיה תהיה ..אוהל הד 1ד ט1ם״ 1אבא רדף אחר* ו.זנבי הורקיסים 8לקאריקטוריסט ר ענן לו רי א, שהגיע השבוע לביקור בארץ. היתר. הצעה מקורית להסבת שמה של
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 23 | מרי ל*1 נבחרה במלבת־היופי של הנשים המלאות בתחרות שנערכה על־ידי מיפעל המייצר בגדים לנשים כאלה. כפרס קיבלה עבודה כדוגמנית בבית־האופנה הזה. יום אחרי התחרות הזמינה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 24 | בדיג! 20£־ ק17 - 370ק12 .171*201 הניידת הגדול המכל הבחינות • מסך 17 אינטש • קליטה מעולה בכל מקום • • אנטנה טלסקופית ^ 1/זו-זט • אפשרות חיבור למצבר המכונית •
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 25 | הקנייה הטובה מחקר בנ ק ישראל: של צוקרמן אימצו הא שראי מחבל ב עלי ה ובצמיחה התקפה חריפה ביותר על מדיניות- האוצר של הגבלות האשראי כלולה במחקר מאת ריצ׳ארד אבליו,
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 26 | הצמיג הבטיחותי -אונירויאל ראלי2$0 7שנות מחקר להגברת הבטיחות 7שנות פתוח לשפור אורן חיי הצמיג 7שנות פתוח לקצור מרחק הבלימה 7שנות פתוח למניעת החלקה בכביש רטוב
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 27 | עווו..השום חזה־• מוווח עו ביחודו בן שמוות הימים נמצו״ם ושיחותיו 011 אנשי הצמות המדינית והווחנית שד אוץ הנילוס החוו ו שנוה(ה שח! ן* עיתונאית המצרית, אשה בגיל י
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 28 | .,אל ח תנו ל ש לו ל ח מו ק! ״ (המשך מעמוד )27 יחשבו רבים, שהנשיא נותן לישראל את הכל, מבלי לקבל שום תמורה, ומבלי ש ישראל זזה מעמדותיה העקשניות. לא, לא, זה יכול
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 29 | נגיב מחפוז, גדוד הסופר׳ הערב״ בימינו, מוסר מסר אישי לעם הישראלי*. :אל תסבלו אח חיקוות•!״ נגיב מחפוז (או נג׳יב מחפוט׳ ,על פי התעתיק הערכי המדוייק) הוא גדול
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 30 | ק 1רא •קר (המשך מעמוד ) 12 סימן מובהק של תהליך שיחרור־האשה, שקיבל תפנית משמעותית בעשור האחרון. ההרכב האישי של חברות המערכת ו־המוטיווציה שלהן לעסוק בעיתונאות
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 31 | המדינה האשימה את ״העולם הזה״ בעבירה על החוק -ואז נתברר: החהוווזה !17113 נדנוד (חוה 0חסרו עד כה צרות, בעיות וביז־ו ו יונות לרשות־השידור, ניחתה עליה השבוע צרה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 32 | ך ( אלס טרונ אי ם ) 5פרסי ׳גלובוס הזהב׳ 1979 הגיעו חוגות לחיצי ם ל טלפוני ם ה סר ט הטוב ביו תר ה שחקן המבטית ביו ת ר -ברד דייניס שחקן ה מ שנ ה הטוב ביותר־ג׳ון
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 33 | במדינה וזעם עלטה בצחר״ם הקצר ברשת החשמ7 הארצית תוקן; אגל הקצר הלאומי ממשיך לשבש אה חיי המדיגה בבת אחת הוטלה המדינה כולד! לתוך קלחת רוגשת של תוהו ומהו. כבל
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 34 | חנ חלס רא ו , שהצח יקה את נר המדינה בבססיבר הזמו, טו ענ ת: בחיים אני בחווה 11ואוצינית | ^ 1ך ך >1חנה לסלאד בתחפושת של 1 1 ^ #1#מלכת אסתר. היא חופשה למלכה אחרי
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 35 | שהתגשם. אבל אני אהבתי יותר את 0ימ- טות יפו, היא היתד. עיר עם יופי, הרבה יותר ציורית. היתד. לי ילדות משגעת. הייתי ילדה עגולה, עם שתי צמות ותמיד צבטו לי בלחיים.
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 36 | מצחיקונוז י (המשך מעמוד )35 שלמדה במגמה הביולוגית, מהחכמות. היא סיפרה לי שהיא הולכת למיבחנים ללהקה צבאית. אמרתי לעצמי: אני הולכת לשם, אני כבר אהנדס להם משהו.
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 37 | המדען שר מישור שם אדם, כולל היושב־ראש הנכבד, שמבין ברפואה. ואין אף נציג ציבור. אלה הם אנשים אינטרסנטים, שמקבלים משכורת בשביל להכשיל את הוועדה. איך הם יכולים
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 38 | ה שונ טי ם מתרוננים ער עווכי־ הו׳! וארהמתרונניםער וז ש 1ב *0ם חח ואח א תי ק ה? מועמד גולדנברג במה נבדל — ^ש אומרים כי השרברב ועורך־הדין נבדלים זה מזה בכמה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 39 | הקיסר בוקאסה (משמאל) נתן 1ינ:יון 1ואלוף 1ויישראל ־ 1על ההמשך יש ג י רס ות ש 111ת רשת זכיין היהלומים של האלוף ^ שמואל (״גורודיש״) גונן מוזרה ביותר (העולס הזה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 40 | עלי ס תר ת נושרים (המשך מענזוד )33 ולא הוכחשה, נדהמנו לגלות כי החלטת הוועד־המנהל היתה החלטה פוליטית ש־הוסוותה בהנמקה מיקצועית כביכול. ״אנו מוחים בחריפות רבה על
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 41 | המושב האחורי של המכונית, לא התנגדה, ונהגה בפאסיוויות מוחלטת. כשהחל מתנצל על מעשהו, שאלה אותו כיצד הוא נהנה מיחסי־מין באונם, והוא ענה, לדבריה, כי הוא אוהב זאת
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 42 | יהלומים נוצצים ב 3א 1גי (המשך מעמוד )39 המיסחר ביהלומים תמורת 150 עד 300 אלף דולר. הודעתי כי אני מסרב. בינתיים לא הצלחנו לעמוד בתאריכי ה תשלומים באפריקה. היה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 43 | קשר פרסומאים משרד החינוך והתרבות הטובים להוראה אתם אתם אתם אתם בעלי יוזמה בעלי רצון ללמוד בעלי תעודות בגרות מאמינים בכוחכם לחנך מערכת ה חינו ך ז קו ק ה לכם
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 44 | מהו יום הנוזל שלו? הרוכש טלוויזיה מץ צנע ״ 26 אינץ.׳ באחד מימי המזל, יקבל כפרס חינם טלוויזיה מץ ״12 אינץ׳, זהו אחד מימי חודש פברואר 979ו בו אתה עשוי לזכות בשי
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 45 | שיחר צל יש לכתב־עורך, ומי שהתחיל לתפוס את מקומו של חיים גיל ככתב לענייני אווי רה, אורי גולדשטיין, עבור כתבתו על הצייר הירושלמי שלום רייזר. כאשר מכינים כתבה על
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 46 | נאט חצה והיות חבר כנסת ^ 011 אונו וחל ח״ם 9אושטת שוו את האיווויזיו! בתדהשומו * יתנה ארזי מבלה עם הבוסים 9ודנה מצסרמח שבלה • קוויה׳ וסרחיזיח ירדנה ארזי כבר
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 47 | 10. 2 11. 2 12. 2 13. 2 יום שיש•1 שבת יום ראשון וחחחותו יום שליש• • אפולו 3.00 לא ל חידושים והמצאות • ראש כרוב (.)0.00 האמין, אבל המיתולוגיה היוו נית הגיעה אף
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 48 | במדינה קופת חי ס כון בבלבית?! (המשך מעמוד )42 תקבל׳טבליות נגד הרתיעה מהמים, ותוכל לקיים מיצוות מיקווה. בצירוף ברכתם שלחו הדיינים את הזוג לביתו, לחיי שלום
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 49 | קולנוע אורחים ס־בו־בו־ג ל או ראל על האנס יורגן סיברברג נכתב כבר פעמים אחדות במדור זה: כאשר הציגו הסינמטקים את סירסו לודוויג השני, רק־וויאם למלך בחול, כאשר הביא
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 50 | קולנוע (המשך מעמוד )49 סיפוריות הכפויה. על מלודרמות המין ו הפשע...״ הקולנוע שלו הוא ״בצורה של מונולוג מחולק לפרקים, כמו יצירה מוסיקלית — קיטעי סולו וקיטעי
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 51 | 1000 מציעים לרגל מכירת דירת ה מבצע חדפעמי ל 2 0דירות במחירי פרסום ! ח.י7ן ים 36)> 280 רמתיסכב 1170 בדאשון לציון 705/370 פ רוי קטחד שני ו יו ק ר תי ברמהבינל או
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 52 | מכות במישטרה ,.הכניסו ר זגקר שר מטאטא בשנן וסתמ ו ד׳ את הנה בסמרטוט טבוד נשתך, טוען עציו רוא עבו בדיו אחו שגהקד בידי חוקו׳ מישט ו ת פתח ־תיקווה ״דבר נורא־ כך
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 53 | שבו מתלוננים עצירים על הכאות. מישטרת־ישראל יכולה לזקוף לזכותה מקרים רבים של פיענוח מעשים פליליים מסובכים, ואין ספק כי בשורותיה חוקרים מעולים שאין להם יד וחלק
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 54 | עכשיו, כשאתה קונה כרטיס להגרלת הסיס, יש לך אפשרויות חדשות. לכרטיס הפיס החדש מצורף ספח, המעניק לך את היתרונות הבאים: . 1אם תזכה בפרס הראשון ־ בסך מיליון ל״י,
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 55 | אמנות ־ ציו ר ערוגות הסשס על אף הריעה הרווחת בארץ, שמברית המועצות מגיעים לארץ רק חסרי ההשכלה והמיקצוע, ואילו השמנת האינטלקטואלית פונה מווינה היישר לארצות־הברית
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 56 | במדינה מכירו! סוף העונה (המשך מעמוד )48 את חברתו אביבה קליין ( )35 מצא שם. אביבה המתגוררת איתו בעליית־הגג, הכי רה את לסלו עוד בהונגריה .״כשהייתי ילדה קטנה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 57 | מאמין בעולם הרוחות וטוען בי היו לו כמה נסיוגות בשטח זה, אבל הוא אינו מוכן לפרט. להתחיל מאפס. לפני ארבע שנים התחיל לסלו לשחק בהבינזה .״לפני כן לא רציתי להיות
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 58 | אופנת המלחים ^ תן זו כרות את אופנת המלחים י מי י לא התגאתה בה? החל במסיימות בית- ספר עממי ועד נשות החברה במסיבות של קייץ. לימים נעלמה אופנה זו. אולי מפני
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 59 | חיים מוכר ליענק׳ל, יענק׳ל מוכר לראובן וראובן מוברלך -ב!| ם מרוויחים היחידי שמפסיד | ,ו א אתה! בי ש ר אל ש ל היו םזאתבעצםהב עיי ה. ה מו צ ר או תו אתה קונ המפ רנ
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 60 | תומרקץ מסתער על דני קרח! #ר שלמה צמח ק 1ק ט1 ארת 1ר בעברית קסטלד אמנות עימות לתוך הרנסנס לפני קרוב?׳שנתיים ביצע האמן דני קרוון, על־פי השראתו של אמנון כדזל
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 61 | אגאתה כדמעות לאליזגט שהיא אוהבת את פול, בעוד הוא בז לה. אליזכט אומרת לאגאתה, שאם היא אוהבת את פול הרי שעליו לשאת אותה לאשה. כעוד אליזבט יורדת לחדרו של פול היא
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 62 | שרח הואל שסח בל חוד ש בסר ב ״ דדית : הסלון בבד אצלה בבית. חז תו מערבת סלוני ת ״קפדי״ .עיצוב מיוחד לייצוא 3 .כורסאות,־ 2ספות פינתיות, ו הדום. ריפוד מלא -לנוו ס
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 63 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל<ז לגברים! ל* דבר הטיליעט אתמול בלילה ישנתי לי בשקט, ופית- אום, רעידת אדמה סביבי. לא ידעתי לאי זה עולם אני מתעורר. קפצתי כמו
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 64 | התוו־כיה ] 1ה בו דדה את הזמרת מתורכיה המצליחה והיפה אג׳דה פקאן אתם ודאי כולכם מכירים, עוד מהופעתה האחרונה בארץ, כשהיא מילאה את כל האולמות מפה לפה, כבר אז היו
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 65 | רשת פולגת מציגה מכירת סוף העונה בחנויות אומו חולצות חולצות 1^ 6בשלל צבעים. בפסים, ובמשבצות וחולצות ״רזיסטר׳ ב איכו ת אירופאי ת מיוחדת. ס וו דרים ^ ס מ */
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 66 | ״הפעם לשם שינוי, כולנו מסכימים פה אחד: למען התענוג־ אירופה ד למען התענוג־ אירופה. אירופה־דלת ניקוטין בעישון עשירה
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 67 | ה ס כנו ת ה כ רו כו ת ממסעדה למסעדה ב מי ק צו ע לא תאמינו מה קרה לאיש עלי כותרת החביב שלנו מני פאר, ביום שלישי לפני כשבועיים. הבחור הראה את אומץ ליבו כששיחק עם
העולם הזה - גליון 2162 - 7 בפברואר 1979 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד