גליון 2164

העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 2 | ״העולם הזה״ .שבועה החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה : תל־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון .03*243386 תא־דואר 136 מען מכרמי :״עולמסרם״ .מודפס ב״חדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 3 | בטרויזיה *7-1842£ נז הוה? * 7-1842£ זו המילה האחרונה בטלויזיות הצבעוניות של סוני. ״ , 18 צבעים טבעיים חסזזוח״ז, עיצוב מודרני, שליטה מרחוק (!ס־וזחסס 6ז0וח6ז)
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 4 | מבשיר־רדיו ממישרד אחר כשעה חמש אחרי־הצהריים. עד כה שמרה המישטרה על איפול מוחלט של הפרשה. יציעו בחירות אחת לידוטש שני ם 131־ 13 נוגיעור דיו הפר טיי ם שלשרה מי ש
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 5 | הפרס הגדול: ברט טי סהל לונ דון + ברט בגי ס ה למשה!; הג בי ע! כל וה הגדלה כל • 01 כדורגל!!! המעדן החדש הנפלא של טלית המלא כל טוב: שוקולד, אגוזים,קקאו ועוד. כל
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 6 | לבני מזל טלה — צפוי שבוע פורה ביותר. הבוס יציע לכם הצעה מעניינת מאד, אל תדחו אותה. קבלו אותה והשתדלו למלא את דרישותיו על הצד הטוב• זה ישתלם לכם ויש לכם סיכוי
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 7 | דן ביי בגו ד, סיגריה ע ם אוב תערובת אמריקאית מובחרת 09 העולם הזה 2164 פרסום ד־ר
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 8 | ו 1שבץ הננולם מכחכים (המשך מעמוד )6 במיפרץ סואץ למצריים כמוה בהעלאתה של ישראל אל הגרדום הכלכלי. א. פכחסי, תל־אביב יש הקבלה בין ההתעוררות הדתית ה חשוכה והקנאית
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 9 | זמנים חולפים, עתות משתנות, סבון ״אוליביה״ -לעולם נשאר. ״אוליביה״ סבון היופי של עץ הזית מכיל שמן זית ומרכיבים טבעיים, לרעננות ולעידון העור. ״אוליביה״ -הסבון
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 10 | גיליון ״העולם ׳הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיול״ פירסם כתכת־תחקיר מצולמת, כסידרה ״נוער מחפש את ההווה״ ,תחת הכותרת ״הכרה פאלדנית״ .הכתבה שיקפה את ראשית
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 11 | ניקד יבש בלחיצת אצבע עס״סנו־מסיר־כתמים״! שמת לב שכתמים תמיד מופיעים ברגע הבלתי מתאים? אנחנו ב״סנו״ שמנו לב לכך מזמן, ולכן פיתחנו תרסיס מקצועי לפתרון הבעיה.
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 12 | אתה צודק, האמריקאית עדיפה מכל הגחמות... ועכשיו, גם אתה יכול להרשות לעצמך אמריקאית. שבט. האמריקאית של שברולט עולה פחות ממכונית אירופאית מקבילה. מנוע 4צילינדרים
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 13 | ש ע רי ש חיי כיסודו של דכר, זוהי כעייה רציונלית, שיש לה היבטים רציונליים ופיתרון רציונלי, והזקוק לדיון רציונלי. אין זה סוד שאני מקיים מזת חמש שנים חילופי-
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 14 | מהו יום המזל שלו? הרוכש טלוויזיה מץ צבע ״ 26 אינץ׳ באחד מימי המזל, יקבל.כפרם חינם טלוויזיה מץ זהו.אחד מימי חודש פברואר 1979 בו אתה עשוי לזכות בשי יקר ערך -
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 15 | ״המטה הכללי של צה ל הוא דוגמה למטכ״ל מחוסר כל אחריות ממלכתית * במקום לנשר את בעיות המרינה משקיעים 90 מיליארד לירות בשרות * אם יש משמעות לשלום זה צרי ו להתבטא
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 16 | ישראל. אם הצבא הזה יוצא ממעגל המילחמד, ואם חצי- האי סיני יהפוך לאיזור־חיץ מפורז, פירוש הדבר שזה מגדיל את מקדם־הביטחון של המדינה. זה צריך להתבטא בתקציב־הביטחון.
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 17 | תה עלית מדבר בעד עצמו אריזת מגן שקית חיצונית, בציפוי מיוחד, שומר ת על הטעם ומגינה על שקית התה מלחות. שקית ה׳׳קיפול־הבפול״ שקית ה״קיפול הכפול״ ,בשיטה החד שנית:
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 18 | ) 111( 0אי ט לי ה מ בי א ה לך א ת נעלהמ פו ר ט החדשה שלך. כשחיפשנו נעל ספורט אמיתית מצאנו את הנעל שהולכת לכל מקום, למגרש הטניס, למשחק כדורסל או לריצה בערב,
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 19 | עוזו..העולם הזה״ ממשיך בדיווחו על נגישותיו עם אנשי הצמות ש ל חומייוי מאד. כאיש־השמאל, כמתננד קיצוני של המישטר הימני הסאדאתי וכאוהד כרית־המועצות, הוא מתנגד
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 20 | י צי לו ש ל חומייני (המשך מעמוד )19 ראל, לעומת המשולש שד קמם־דייוויד: אד־סאד,את—האמריקאים— ישראל. המוני איראן, שהרגישו את עצמם יותר ויותר מנוכרים במולדתם,
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 21 | עוד הפ תעה-ב טעם הטוב של טטיו נגה קרם שוקו עם קצפת לטעם מ ת 1ק של נלדו ת טעם כזה עוד לא טעמתם בישראל וכשתטעמו אותו הו...הו...כי זהו טנא פלא -מעדן נפלא שכולו
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 22 | לפני דיין עומדות שבע אופציות לאנשים הנבונים! 777 ־ שונות -והוא תומך בכולן1 עזר שר-הביטחון 81 וייצמן הופיע ביום הרביעי בשבוע שעבר במיזנון הכנסת, כשהוא מלא
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 23 | קאי :״זה נכון שאתמול אכלתם תריסר שרים?״ ״מה אתה מדברי״ נעלב לוימומבה ,״אנחנו תלינו אותם בכיכר המרכזיתי וכולם ראו את הגוויות שלהם שלמות.״ ״אתם רואים!״ פנה אשכול
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 24 | טד, קולק מטלפן לידיד ! ,האנוריקא״ם *8 *1111 בשש בסקר ובכנסת 120 מתחת לאפס 91״מהו המקום הקר ביותר בארץ״ נוהג הבדרן טוביה צפיר לשאול באחרונה. למתקשים להשיב הוא
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 25 | בילה בשבוע שעבר בכפר האפריקאי של רפי נלסון מדרום לאי לת. הכפר נראה לעיתים במו מועדון נודיסטי, כאשר במה 1111 * 1 מהאורחות הבאות לפקוד אותו, ובמיוחד התיירות,
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 26 | במה אנשים יצטערו החודש על שלא קראו מודעה זו? מהנדס הבטיחות שלנו מגיש לר עצות חיתיות העשויות להציל אזת חייך ורכושך: ח״ [0״00 ן ף״,כ1׳ תס/1/ר &סית׳/ססחיר?/
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 27 | אנ שי םבשום זיאן באפ טי ס ט: ״משעמם לחקות מתים אלא אם אתה מת בעצמך! ה מיליונר ה א דו ם אתז׳אן באפטיפט דומנג מכנים ״המיליונר האדום״ .האיש השמנמן והעגלגל, הלובש
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 28 | גדלים; גדלים - מה לעשות!... הילדים גדלים ומחכימים ו אי ת סג ם אנחנו — גדלים ומשכללים א ת הציוד, את שיטות הייצור ואת מיגוון הרהיטים המיוחדים שלנו...לכל־גיל. כן,
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 29 | המשן־ ההידרה על יהלומי מגי: מיהו השותף האחרון המחאות חזו״פות ב אי ראן ף צאי 1978 חתמו האלוף (מיל ).שמוי אל גונן (גורודיש) ודויד עמרמי חוזה, שלפיו תרכוש חבריה
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 30 | המטכ״ל מכתיב למדינה (המשך מעמוד )16 ״אחרי שהסתיימה מילחמת ששת־הימיס יכול היה צה״ל מבחינה לוגיסטית להמשיך עוד ימים רבים במילחמה ולהגיע עד לוב. נשארה לנו בתום
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 31 | עבר דרך גן ילדים. הגננת, בראותה אותו אוספת את הילדים :״זה אדון רכטמן. יש לו לב של זהב. הוא איש סוב.״ אחר־כך קופצת ילדה קטנה וצועקת :״סבא. סבא. סבא שלי,״ ופורצת
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 32 | אור אסר מ ס גי ר מבוע קוא באסיפה בקמפוס :״ה״לבהנא! התיקשורת, את האופי הפאשיסטי המובהק של תופעה זו. רגע לפני פינוי האולם על־ידי השוטרים (למטה בתמונה) : 1£1ן!ף
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 33 | השוטרים פורצים לבמה 7״^:. בתמונה נראה אבנרי (במרכז למעלה, הגב למצלמה) נשהוא מתווכח עם קצין־מישטרה. ^הסטודנטים הזועמים (למטה, מימין) צועקים לעבר השוטרים ותובעים
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 34 | שירטוןהב רי ונים (המשך מעמוד )33 דילות בין גידול ממאיר ובין כל גידול רגיל. בשום קסנים במדינה העם רפובליקת מטת ך • ושנועד גגז־י שתי טענות בפרשה י י זו, בשני
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 35 | אס-ה נעצרה 8תו*1ל, וינה -בשמע שעבר, ע1ת מתייצבת היום. מרם שואל:, מה לומר,״ סיפר אביה יצחק חסון. הוא ואשתו שרה נראו נרגשים עקב ההמולה שהתרגשה מסביב לביתם.
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 36 | למען שבוע *האומה תולקו הדוגמניות רשרוש ליגות ״בכלל לא הסתכסכתי איתן,״ אומרת חנה שוורץ ממכון הייצוא .״בחרתי את הדוגהיכרות אישית איתן.״ מניות על פי קהל הרב, שבא
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 37 | מי מזו, ואיו? ליגה אדו שרית דמיר (מימיו) ,חלי גולדברג (משמאל) ,מיכל אדר (למטה) ,ודוג־מניות ידועות אחרות סווגו במקום הראשון. בהתחלה הציעו ישרדי־תיווך העומדים
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 38 | המחאותמ!ויי 3ותב אי ר אן (המשך מעמוד )29 יגיד כלום לדורון, כי פחדתי שאולי הסתבכתי במשהו פלילי, ורציתי להתייעץ. אחר־כך גיליתי לדורון כי אני יודע על הזיוף, והוא
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 39 | המישסוה הסירה איפור עד חקיות {?וגס התינוקת עמחש־סויו, והפסיכיאטר אסר על ההורים לבכות מלין ןי נוסף. אליהם צורף מי שמכונה ״לוכד האנסים״ במרחב הצפון׳ רס״ר ניסים
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 40 | הקומה הרב הקומה הצעירה של בית סרס בקומה הרביעית של מרס יש יופי של רהיטים לילדים ולנוער דגמים• יפיפיים בצבעים משגעים, עשרות חדרי נוער מוצגים בשלמותם על כל
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 41 | שבוע־האוסנה איננו המצאה ישראלית. שבועות כאלי. מקובלים במרכזי־האופנה הגדולים בעולם, כמו בדיסלדורף שבגרמניה, ב״פר׳ה א־פורטה״ ׳שבפריס, או בערים הגדולות
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 42 | קבלת מודעות לכל העיתונים במחירי המערכת פירסו אידיאל אבן גבירול 110 תל־אביב (פינת אנטוקולסקי) טלפון 227118 ,227117 הפריצה שלד אל עולם הזוהר! דוגמנית מתחילה אם
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 43 | ש-לטון הבר•!! פ תחם א ת האביב (החשך מעמוד )34 כד,נא מדבר על ״ערבים לערב או למערב״ .כוונתו היא לחצי מיליון אזרחי יש ראל. אני משוכנע כי כל פורום אובייקטיבי של
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 44 | אמנוח ציור קשר?ד־שנ^ן במוזיאון ישראל נפתחה תערוכה הנק- ראת ״מתקשרים עם קדישמן״ .מוצגות בה 116 יצירות של אמנים שונים, כולן נוצרו על גבי דף של ליטוגרפיה של מנשה
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 45 | 1ג״1 נואת יגא> >ביב מישפחתו של חבר-הכנסת פסח גרופר תרוויח בקרוב הרבה כטף על חשבון מצוקת-הבשר של אזרחי-ישראל. המחסור החמור בבשר, שנגרם על- ידי המדיניות המוטעית
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 46 | לא 1!7ית עד היום־ בדא לו ההודעו... <4י 74, 4ה חו דווו כדאי ג מי 1ח ד - 3 7 0י121 - 2 0 £ק17 - 206ק .17ה ניי דתהגדולהמכלהב חי ננת מסך 17 אינטש קליטה משלה בכל
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 47 | שידור החבר של המנהל שערוריה עלולה להתפתח סביב חבר הוועד המנהל של רשות השידור מטעם ד״ש צבי (״הזי״) זינדר. זינדר היה חבר ועדה שחקרה את מערכת היחסים בין מנהל
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 48 | חקו״נית נגר!}גברות החרון ^ לאסיוים נגתניה החרמו אח הטוגזיסטוו ^ רא מט״דס בעיקבות התוכנית * הח־־נ נקש רהניו ונוח • הויו! במקש תכנון קריינית הרדיו ;מילכד! למדן,
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 49 | 23. 2 24. 2 25. 2 26. 2 27. 2 0ום שי שי שבת יום ראשון יום ש1י יום שליש• מסע כין כוכבים 3.00 בעוד שבועיים תוסר ד,סידרה. מהמסך. במקומה חוק- ירן סידרה בת ארבעה
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 50 | גליון מס׳ 6 כתוכן: +תנועת ״כני הכפר״ — מחאה עממית או לאומנות ערבית 7 תחקיר מקיף של הכתב זאהי איסכנדר על התנועה שפעיליה עלו לאחרונה לכותרות. ״״.רובם של
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 51 | ?!ולנוע אנ שי ם בע>קבות אב מדו־״ד >וזשד*ר, ״האמן, לדעתי, הוא כמו דייג. הוא אינו בורא את הדגים, לכל היותר הוא שולה אותם מן המים.״ דיברי במאי הקולנוע הצרפתי דן
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 52 | קולנוע (המשך מעמוד )51 מספר כל חייו אותו הסיפור, כמו שבוני המיקדשים העתיקים ביוון בנו תמיד אותו המיקדש. הגדולה היא לא בסיפור עצמו, אלא בדרך שמספרים אותו.״
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 53 | מציעים לרגל מכירת דירת ה 1000 מבצע חד־פעם׳ ל 2 0דירות במחירי פרסום! וו.י 7זי0 360280 1110 705/370 כו־אשון לציון פרויקט חדשני ויוקרתי ברמה בינלאומית אזור
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 54 | או• עברת־ הרבה בחיים. 11 ניסית• את כולן, תאמין לי. י אבל רק סיגריה אחת הצליחה לספק אותי באמת ג׳יטאן. הצרפתיה. ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 55 | הלנה מהבכנית של בית־המישפט העליון: איו סונה 1דשש הבננות נע נ ר מענה! ^ או* לך שאתה בעל חנות גדולה • לרהיטים, ואתה עושה הסכם עם נגריה שממנה תיקנה את הרהיטים,
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 56 | א נבונים נחש רק6 והזכיה הנתלה שלן! ]| !06ל !04] [0ע ס ₪ ₪ 0 0 11111 עכשיו, שני מיליון ל״י יכולות להיות שלך נופעל הפיס > אל ק טר ע אי ם הגיעו חוגות לחיצים
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 57 | המפקד הסאדיסט׳ שר הברא התורני בסרט ..אכספוס שר אותו באתר הצילומים של מערבוני־הסנד גטי שבהם השתתף, היה שייך בעבר לשח קנית הקולנוע אליזבט טיילור. כששכך גל סרטי
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 58 | התרתצת. א ת יוד ע ת מה ל ע שו ת עכ שיו האם את עושה נאת עם המגבת הנבונה מגבות הגל החדש באפנה!
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 59 | מכ 1ת ב מי ש טר ה שימעון צבו(משמאל) אושבו בבית־חווים אחו שהוכה, לטענתו, ביו שוסוים, חודשים סטוים אחו שעבו ניתוח מסובך -אן פוקריט המדינה הסתמן ער נויקה פנימית
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 60 | הבדרן: תלו נותיו <0ל סר שסעון 33ר לכאורה — טוב ויפה, אולם אותו רב־פקד בן־אהדון, שהתמנה לחקור את ש נעשה באותו הערב, שירת במישטרת פתח־תיקווה, שאודותיה *ריר היה
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 61 | החבר׳ה בבית הנוער בחממה, לא עוסקים בהגרלות כדורסל, כדורעף, משחקי חברה שונים, חוגים, אלה הם חלק מהעיסוקים של החבר״ה בבית הנוער ברוממה, ובעוד עשרות בתי נוער
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 62 | קו נ ת חיסבון בבל בית?! השורות הבאות ודאי יפתיעו אותך. לפניך תנור חימום הוואנה, שפותח במכון 8£370 בהולנד המאפשר לך לה־נות מתנור הסקה מרכזית יחיד במינו ! •
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 63 | מישפט־ההריגו תלוי ב חו ט־ השערה שד פרוות מינק שנמצאה על חלון מפונית ש פג עהב לו ב שו ת־ פ רוו ה ^ ריקת בלמים צרחנית של מכונית 1 1זעזעה את העוברים והשבים ברחוב
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 64 | השמועה אמרה שהדמטב־־ל התערב ודרש למתן את שידורי הפופ אנשי התחנה ועודביה מכחישים זאת וטוענים שההחלטה נתקבלה באורח דמוקרטי אך התוצאה ה יא אחרת: התחנה המיועדת
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 65 | נמצאים בביתיהספר כשאני משדר את התוכנית שלי.״ טענה זו קצת תמוהה בהתחשב בעובדה כי התחנה הצבאית אינה מיועדת בעצם לגילאי שלושים או לבני טי- פש־עשרה, כי אם בראש
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 66 | החוק שמקפח את זכויות היוצר של שימחה ארליך מנהל ״בצל אל־אתיקה ״תחתונים״ בשדרות רוטשילד מס׳ ,118 בתל־אביב, ניצב בית אקו״ם, שהוא מישבנה של אגודת קומפוזיטורים,
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 67 | מעברים הוא ספר העוסק באפשרות ״פיצד שלא לבזבז את החיים היחידים שהוענקו אמנות שיטתיות את תהליך שקיעתה של המלכות על סמך התיעוד היהודי, המימצאים ה־ •ארכיאולוגיים
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 68 | כפית אחת בבוקר ויו ו.פלא מתחיל... כפית מזון מלכות בבוקר, היא התחלה טובה ליום חדש. יום שכולו הרגשה נעימה של בריאות ומרץ. מזון המלכות מכיל כמויות גדולות של חומצה
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 69 | ה דון השקט זוכרים את דון סטיבנס הדיסק־ג׳וקי הראשון בארץ. זה מקול השלום וממועדון אל מאצו ז״ל? קשה לא לזכור דמות מסתובבת, בולטת ומוכרת כל־כך. על דון זה עוברים
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 70 | 101111111011111נ לן 0111111 אנשי חשובי לא בכל יום מקדמת מדינת ישראל את פניהם של אנשים השובים כמו אלה שאני מתכוונת לספר לכם עליהם. שני זוגות הגיעו בשבוע שעבר
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 71 | א רי א ל ״פול יקירי, אתה משאיר לי מעט מאוד דברים למען
העולם הזה - גליון 2164 - 21 בפברואר 1979 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד