גליון 2166

העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 2 | המעדן החדש הזפלא של טלית המלא כל טוב: שוקולד, אגוזים, קקאו ושד. כל ״ביס״ גול. קזו ותתו. אספו 5עטיפות של פרס, השלימו הסיסמא: טוב לי עם שלחו אותן לעודד מכנם ת.ד
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 3 | יושב־ראש המיפלגה, כמקוסד של שימחה אדליד, סלולים כמה מהגיצים שכליכרלים להסיק מסקנות ולהצטרף לתנועת החרות. המטבעלא -חזיייד תנאו למרות התגברות השסועות בדבר כוונתה
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 4 | אתה הוא ה מ חלי טמה שדרו ...ומת! 18421־!<¥ מ ה זה 1842 £ זו המילה ה א חרונ ה בטלויזיות ה צבעוניות של סוני. ״ , 18 צבעים טבעיים ח 0זו 1חוז , 7עיצוב מודרני,
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 5 | ומסקנותיה מייד אחרי פירסומו של דו״וד הביניים של הוועדה. דו״ח־הביניים, שהטיל את האחריות ל מחדל המודיעיני כולה על הדרג הצבאי, שיחרר וטיהר את הדרג המדיני מכל
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 6 | ו1ו>ובץ מכחכים —יווו׳ הוווו! 0 |2 1 6 6 איית־אללה לווינגר? בנאום הבכורה שלו בכנסת (אשר הועתק במלואו בעיתונכם — העולם הזה )2164 ניסה ח״כ אורי אבנרי להדגיש את
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 7 | פרס1ם דיר
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 8 | אס תסמוך השבוע על האינטואיציה שלך, ולא תהסס לקבל החלטות חשובות במישור הכספי, עומדיס לרשותך סיכויים רביס לעשות עיסקה מצויינת ולהבטיח את עתידך לאורך 21 במ רס -
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 9 | את הדיאו להיות יחד. זו חדש לא :הובעל שניכם. * ־ תנו לגופבם דש .״לה ולי^־שמור על רעננות $ריח נעים ואחיד בכל שעות היום. * בכ#עילות, בכל תנועה. ״ א!ן ₪י |3ון וגם
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 10 | בזכות ג׳ו מק־קארחי מימין ומשמאל וגם מהאמצע, מתנפלים על הסינא- טור ג׳ו מק־קארתי. הוא מואשם באולמרטיזם. צר לי מאוד, אך הוא לא היה אולמרט, גם לא אולמרטיסט. ולא
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 11 | ! 2מגהצים • 100 מחשב• בים מ תו ת 50 זוגות אוזניות סטריאופוניות ב מ סג רתהמבצע הנערך בין ה־ 20.2.79ל , 30.4.79-ת ת קיי ם כל שבוע הגרלה בין קוני מוצרי ייתדידאויי
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 12 | אולם 9ד״ תצ״ג את אולם• פרי, צולוף כדורסל הנוהג בעצמו במכונית ״רנויי והיודע להעריך מכונית עולה מהי א -מציג א ת מכונית שנות ה־ ,80 הכובשת במערה א ת אליפות אירופה
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 13 | ח״ם תנוד(מעו!1אד, עס השו נורג< נווש בסון השנה - ה1ואב 0ווו ה־רושת נטוש בגלוא עוצמתו היה ה מפכד הבא? מ כל שאי אפשר לדלג ־על מפכ״ל ^ /י • אחד, שכן אז דדינו
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 14 | מ היה המפכ ״ ל (המשך מעמוד )13 קומתו המישפטית הוא כזה, שיוכל לשוב לבית־המישפט העליון מתי שיחפוץ. אולם ברק עדיין לא הסכים ומקורביו מפקפקים אם בכלל יאות לקבל
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 15 | גאדוזוץ הנכדים בץ זים.. . הנכדים בץ וים... עשי להם הפתעה : מסיבת קצפת עם 1 € 1 9 1€10 קרם שוקו עם קצפת בטעם מתוק של:ל דו ת שיהיה שמח ...תגי להם משהו טוב, משהו
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 16 | ״־ ייב י שראל מאיר לאו הציבור הדת* בארץ מדגיש שהקרקע ושממת מתחת לרגליו ...לא תיתכן בישראל מהפכה דתית נוסח חומ״ני. הרב ישראל לאו ( )41 נולד כפולין. אביו ואמו
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 17 | 1 1ז*י( 1י^ שסובלים מעצם קיומו. החברה יצרה מערכת־חוקים שנו עדה להגן עליה מפני עצמה. זהו ההבדל בין רובינזון קרו- זו, שאיש לא כפה עליו מערכת־חוקים, ובין אדם שחי
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 18 | 111181111 י ! י י 1י ! ! 811 11*1 * 11 לשבת בכורסא בביתן ולראות את הארוויזיון בצבעים טבעיים במו שרק ״גרץ קולור״ עם ה״הום קולור״ מסוגלת להעניק לך. 0612־61
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 19 | ..כשמצב ר1ח 1ש ל אר יק )11*11111 ! 8מאז נבחר כראש־הממי שלה, נוהג מנחם בגין, נש־הוא נכנם לאולם מליאת הכנסת, לפנות לכיוון יציע הקהל ו לנופף בידו לשלום לפני שהוא
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 20 | אנשינו נכון, שהיה במסיבה, היה סי פור על אשכול. כשהחליט אש כול למנות את אכא אכן כ סגן ראש־ד,ממשלח בממשלתו הראשונה, בא אליו ותיק ה שרים, המנהיג המנוח של ה־מפד״ל
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 21 | ראש העיר מעניק לכבוד פורים שפע של כיבוד מ תנו ת ו הנ חו ת לרוכשי ה שטיחים — במשך שבוע פורים. אוזני המן, שי־חינם, מ חי רי ם מיו ח די ם ועשרות דגמים של שטיחי
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 22 | מהי המחלה המיסתורית של אסתר עופרים, א ג שי ם 81 בשעה שהזמר אכי עופרים הגיע לביקור בארץ, אושפזה אשתדלשעבר, אסתר עופרים, בבית־החולים במינ כן. העיתונות הגרמנית
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 23 | 11 11110111ן 1ן !|׳1הן זיווה שומרת, שנבחרה לסגנית מלכת״היופי העולמית 11 111 1111 / 111 בשנת ,1960 שהועלתה מהארכיון כדי לשבץ את תמונתה בסרט הישראלי החדש ״שיגעון
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 24 | השח קני ת והוותיקה או מדס : אנ שים ב שו ס מי שתק זה דובר אידיוטי! לי ב אולמן: * ״שחקני הועזלם התאחדו״! השחקנית הנורווגית המזוהה בדרך כלל עם אינגמר ברגמן, ערכה
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 25 | כל אנשי הנשיא: מחוץ ׳לכלא לאחר שכל אחד מהם גמר למנות את ימי המאסר בפועל — אף לא אחד מחם ריצה את העונש במלואו — החלו ״כל אנשי הנשיא״ למנות את שכר הסופרים. את
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 26 | שמו של הברון ך ס טפן קגלביץ יצא ברחבי אי רופה כ מו מחה בייצור וודקה. בשיטת״קגלביץ״עוברת הווד ק ה סינון מיו חד הנותן לווד קה אתה טע ם העשיר וה חל ק. תן לעצמך
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 27 | רקהתפט רווו ם של ;וזר ו״צ91ן ומשה ד״ן יבולה ל ה בי א לנ בי לתהממ של ה ולמניוות אסון חיילנו וסו״ יחדו? עזר וייצמן מוכן אף הוא לעשות צעד כזה. על כך רמז לא פעם. ן
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 28 | את הוועד הציבורי למען בחירתדמחדש. אנשיו התחילו לטפל בבחירות־המוקדמות הראשונות במדינות השונות של ארצות- הברית, לגייס אנשי־ציבור, להקים את התשתית האירגונית. ככל
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 29 | תהליך — דאין לדעת מראש איך יסעדו האינטרסים המצריים כעולם הערכי לאחר מכן. עדיין לא ברור מה בדיוק סוכם בין קארטר ובגין, ויתכן כי יעברו כמה וכמה ימים עד שהדברים
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 30 | תשושות מרעב ורועדות מקוד, הפגינו נגה בנות \ 1ד שערוו״ת הגיוס וווו 110 מסיטנן ך 11ח״נ שולמית אלוני ביקרה פעמים אחדות את הבנות השובתות מול מישכן הכנסת ואף הביאה
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 31 | התנועה החדשה שעוד לא קמה, תנועת שירות־שווה. היא חדרה אל תוך מישכן הכנסת, אל מיזנון חברי־הכנסת והחלה לעשות נפשות לתנועתה. חברי־כנסת רבים הזמינו אותה לקפה, פחות
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 32 | במדינה חולצת טריקו ומכנסי ג׳ינס זה יותר מסמל מסחרי. שיער ארוך, תלתלים, מגפיים, הרבה חשיש, מין, בודקים אפשרויות של חופש. דרך עשרה ספורים קצרים מספר רינו צרור (
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 33 | את המארגנים הטרידה ׳שאלה אחת : כמה ז׳מן ישהה קארטר בארץ? התשובה החצי־רשמית טענה :״עד שלושה ימים,״ אבל היה מי שדאג להוסיף ״עד שלושה ימים ועד בכלל.״ הנגב אדמה,
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 34 | יו3״ 0ו סי שהגנויס הבס?! בסוא״ם, רצחו !שותיהס בזירת האוטה בידאריחו ן ן אסו בודקת אותו פנינה מנקין, בחורה מטו פחת המשגיחה על איפורה לפני עלותה על הבמה. ת ה;בריפ
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 35 | מוכרחה!״ ואכן רונית מרחפת על המס לול ומדגמנת בטיבעיות. פנינה מנקין, אם לילד בן שנתיים וחצי, רואה את עיסוקה העיקרי כאם וכאשה וכשהיא מתפנה מכד, היא הופכת נציגת
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 36 | ציו די ביטון, שזונ ה מאשמת וצח מני כהן, שאלתיאל עוזרי ומשה מורי זוכו על־ידי השופטים בנימין כהן, אליהו וינוגרד ומשה טלגם, מבלי שחוייבו כלל לענות לאשמה. מיקרה
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 37 | ״במשך שנתיים מתנהלת חקירה סביבי, קוראים לכל מיני אנשים למטה הארצי וחוקרים עלי. שלוש פעמים נסעתי במיס־גרת פוליטית לחו״ל. בכל פעם הפשיטו אותי עירום, בדקו ועיכבו
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 38 | תעלומת הריגתם של 1וג הטיבשנים בחיובת בוק 1 | 1 ״141ן כפי שהצטלמה בתמונה הו ו ! 1111 רישמית של תיקי חברת | אל־על שבה עבדה וזכתה להקרנה רבה. ^יו ם חששי האחרון
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 39 | שתי הגונות טטרות על הארץ ־ חוקרי המישם וה והפאתולוג טתחיס בחקירה מנסה לחקור בכל אחד מהכיוונים. את הגירסה כי היה זד, איש פת״ח דוחים כמה מהחוקרים. בכל מערכת
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 40 | י* הני דון 0 (המשך מעמוד )27 הדתות, הוא קורא על מהדך ה־סשא־והמתן בעיתונים. כל עוד היה שמץ של תיקווה כי בגין יגיע בכל זאת לחתימת הסכם־שלום, ולוא גם בדרכים
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 41 | סורגות הידראוליים ומסינות חמצן ?0*011*11 פעם אני לא משאירה את הדלת סגורה. גם עכשיו השארתי אותה פתוחה, ומישהי הציתה לי את הדירה,״ טענה בבכי. אבל לדברי השכנים
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 42 | דן נ״נדו מדווח ער פסטיבל הסרטים בברלין: על נאצים ואנטי־נאצים 1 ח&ואח י י 1וי 0יייייי״י״ר יין י| ו1.יי>*8יי*—*י**! ^ תכונה לא היתר, מתכונותיהם ה ! 1בולטות של
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 43 | במדינה ביטח!] עיתון בריטי טוען: הביוגרפיה ש? ;יבור אגטבה שוכתבה השבועון הבריטי פרייוואט איי (״העץ הפרטית״) הוא כתב־עת החובב סנסציות וגילויים פרובוקטיביים. לפני
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 44 | מהו יום המזל שלוי הרוכש טלוויזיה מץ צבע ׳׳ 26 אינץ׳ באחד מימי המזל, יקבל.כפרס חינם טלוויזיה מץ ״2ואינץ׳, זהו אחד מימי תודש פברואר 979ו בו אתת עשוי לזכות בשי
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 45 | שידור צ ר־ ג סליחה, טעות בשר • לראש הדסק הכלכלי של מערכת החדשות, אלישע ׳שפיגלסן, המתקנא כנראה בעיתונאי-לשעבר יאיר קוטל ר ממעריב, והרוצה אף הוא במינוי כלכלי
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 46 | יום רביעי יום חמישי כל התוכניות יהיו תוכניות ילדינו * התשובה של הודו למנטן * המין של גאולה כהן והמונובוניס של גרונו * אריק שוון מלמד לקת את י. גורן • (9ה יהיה
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 47 | סידרה בת ארבעה פרקים ה מוקרבת מזה זמן מה בירדן ו־יורשת את ׳נוסע בין כוכבים. הסיפור בכתב לסבי למעלהמ־ 100 שבים על־ידי לואיזה מיי אלקום, ומתאר מישפחה שלד. ארבע
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 48 | פ1לטנה השמפו לשיער בעל הפעולה הכפולה במדינה (המשך מעמוד )43 בדרך כלל כדי לפקד על התקפות־קומנדו. כאשר ראו הישראלים את הטכסט המקו רי ב־ , 1977 הם השתוללו. מר
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 49 | בשדה קוצים. לא ידוע מי התח׳ול בהן !וקשה -כמובן, לעצור אותן. באשר הת״ חיילו לטלפן לאמה של אורנה בחיפה ולאמו של יהורם בתל־אביב, החליט ה זמר לקחת את העניינים
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 50 | אני לא צמח ! (המשך מעמוד )49 בחיפה. סיימה *אז את בית־הספר התי כון. בעיני הוריה׳ שהם בעלי מיסעדה סינית בחיפה׳ לא מצא חן הסיפור -שלה עם יהורם. סיפרו להם שהוא זקן
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 51 | ניקוי יבש בלחיצת אצבע עס״סנו־מסיר־כתמים״! שמת לב שכתמים תמיד מופיעים ברגע הבלתי מתאים? אנחנו ב״סנו״ שמנו לב לכך מזמן, ולכן פיתחנו תרסיס מקצועי לפתרון הבעיה.
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 52 | מציעים לרגל מכירת דירת ה• 1000 מבצע חד־פעם• ל־ 20 דירות ^1,ריי ז במחיר• פרסום! 360280 רחתכוכב בואשון-לציון פרויקט חד שני ויוקרתי ברמה בינלאו מית באזור מגורים
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 53 | מאות רו בישראל סובחנים נ״ילדים אוסיסטים״ - המנותקים מהעולם החיצון -אן־ וק עשוה מהם זונים לטיפול במיסגרת חינוכית מודרנית מיוחדת, הנותנת להם סיכוי, השאו נדונים
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 54 | .ה 1ז ^71 וויוו>וע.ו4 הם חולי־נפש בעצמם. ובדרך כלל, גם אם אין מחלה ברורה, הורים כאלה צרי כים טיפול פסיכיאטרי. את המחלה המוזרה הזו אי אפשר לע קור, על כך הסכימו
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 55 | המבוגר האוטיסטי, שעיקבותיו עבדו י־נעלמו מן העין ואיש אינו מזכיר אותו, אינו דואג לו, ואינו יודע אם הוא בכלל קיים. במערכת בריאוודהנפש בישראל לא ידוע לאן נעלם
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 56 | רדכרט דהי־גידו כמייקל המנהיג ביגלל הסרט ה 1ה נטש ו ה ד 1ס ים את פסט׳בג־ ברלין וגדרו 1אחריהם שור ות ש ל תגובות נזעמות ׳בטיבן (ג׳ון סאבאג׳) ומייקל (דה־נירו) בשבי
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 57 | במדינה אותות גבורה ונושא את נכותו הנפשית בלבו פנימה. מייקל, בתמונת הסיום מהווה הד חוזר לדמות אלמונית שהופיעה קודם לכן, בעת החתונה: חייל, מעוטר באו תות גבורה,
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 58 | לאוכל* מאבלי בריאות לטבעונים ולצמחונים י בו אני ם ביל ע דיי ם סופרמרקט חדי,ש בסיגנון אמריקאי בול כיכר מסריק, פרישמז ,88 טל 222935 .־03 אי תן סגדוז
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 59 | 1ה היה הווו 01 הו ר שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שכה בדיור״ הל,דיש כתבה מרכזית, תחת הכותרת ״שבוע המהפכות״, לתיאור המהלד המואץ של רוח המהפכה,
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 60 | מטרה קרובה ...מטרה קרובה!... טיול לחו׳ו לארץ, בעוד 6חודש• דחוס לחוץ, רוצה לחוץ־ לארץ... וזה לא צחוק כי זה נראה רחוק רחוק... אבל יש חדש תחת השמש (בדיסקונט) חן
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 61 | ו הגי ר ה ת יגאל לביב אי־לין־ סדם כויסת מרידוד לממשלה חבר-הכנסת יצחק ברמן התמנה כבורר לבדיקת התביעות ההדדיות בין ״החברה הימית להובלת פרי״ לבין חברת ״קו-צינור
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 62 | י1תם ראובני חזאכסהיביציוניזם והפוקר מאיר ויזל טיר פלגיאט /1או שיר־מקור ^ ,אי 11ן איליץ נגד הדפ1איה דואר חוזר פלונטר פלוס סביר היה להניח שסיפרו שיל המשורר מנחם
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 63 | עטיפת ספר חדש בסידרת מדע בידיוני של הוצאות מסדה אלמוות בע״נז *. הספר הוא סיפור חייו ומותו וחייו והחוזרים של תומס בליין, שבשנת , 1958 בנסיעה על כביש ראשי
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 64 | ו 10 חו 10 010מ 0111111 א>זוז תאמינו לי שעל הזמר יגאל ביטן ואשתו מיקה עוברים ימים יפים מאד. חוץ מזה, גם מזג־האוויר הוא שותף פעיל בעניין הימים היפים. אבל האושר
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 65 | ״ביל תמיד כל כך עסוק, בכל זאת אנחנו מוצאים זמן ל מען התענוג״ למען התענוג־איחעה. איחעה-דלת ניקוטין בעישון עשירה
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 66 | לחם־׳ ההק טני םשד ״גל ״טורנדו״נעל הספורט החדשה של ״גלי״ עם סוליית הפוליאוריטן בשיטת ההזרקה גם לילדים החל במספר 1 ...זה משהוא שחייבים לראות! ״שגעוך־של
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 67 | ט רי פ חוץ מאינפלציות עוברים בימים אלד. עוד כל מיני טריפים על המדינה שלנו. אם תשאלו את יאיר צברי הוא בוודאי יספר לכם, ובהתלהבות האופיינית לו, שכיום הטריפ גדול
העולם הזה - גליון 2166 - 7 במרץ 1979 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד