גליון 2167

העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 2 | ״ ה עו ל ם הז ה ״ .ש בו עון החדשותהישרא לי המערכתוהמינהלה : ת ל ־ א כי ב, רחוב גו ר דון .3ט ל פון 243386־ . 03ת א ־ דו א ר 136 מודפסב ,,ה ד פו סהחדש ״ ם ע ״ מ,
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 3 | תעשה בשבילן־ הכל ...חד\ 0לרקוד! מערכות הסטריאו הקומפקטיות של טוני, מטידרת <וו(1\/־ו עוצבו ותוכננו על מנת לאפשר לך הנאה מקסימלית. בכל מערכת תמצא מגבר, ה מסוגל
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 4 | את הודעותיהם כאשר תושבים רבים רואים מחזה מביש זה. אחת ההודעות דרשה מכל הגברים שבכפר, מבני 14 ומעלה, להתרכז בכיכר לשם חקירה וחיפוש (התמונה הראשונה). אחרי שרוכזו
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 5 | *3 2 19 0*1
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 6 | 3^11111111111111 בליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 עמד בדירה!, הקדיש כתבת־שער מצולמת להפשרה של ניבחרת ישראל בכדו רגל לניבחרת היוונית בתוצאה 5 .*
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 7 | מציעים לרגל מכירת דירת ה 1000 מבצע חד-פעמי ל 20 דירות במחירי פרסום! . 1ז.ז 1 111 י.ימי ו 360380 רמת כו כ ב א.זזים 705/370 בדא שון-לציון פרויקט חד שני ויוקרתי
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 8 | עכשיו הזמן בו אתה יכול ליפול בפח, א ם לא תשמור חישב על כל הקשרים שלן ולא תשקול אלף פעמים כל הצעה. יום א׳ הוא יו ם התנגשויות ובעיות כספיות. היה זהיר ביום זה.
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 9 | מדלי ת זהב בתחרות איכות המוצר באירוסה ועתה מקום ראשון ב- חו ברתמס׳ 2 7 פ ב רו א ר 1979 ה מ חי ר 8ל״י בטאו! לצרכנות ומדריך קניות של ה מו עצה הי שרא לי תלצר כנו
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 10 | זחנ שבץ מכתבים הווול 0 למה ה 6ת לי! תי? לכבוד דן בן־אמוץ, מנחה, ברצוני להעיר כמה הערות בקשר לי מיכתבך, שהתפרסם במדור זה (העולם הזה .)2162 למרות שעיתונאים פנו
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 11 | ! 4 *10 *11131־׳ יקרי ערך• ורו! ץ ו!1ח. דורון* וז רזו 1וודו 11*1־1 חשל וז 1ה/ 1 1 1 1 X 1 1 1 1 /י ^ 1 1י •יי* ! 1 !1 1 ! 114111י • * י 50 זוגות אוזניות
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 12 | י שחס ח שנס קז ה ד שווה יותר? לפני כל דיון על נושא שוויון המינים, בתגובה למא מרי של אורי אבנרי (״וידויו של שוביניסט גברי״) ,נראה לי שרצוי להקדיש מעט זמן לדעה
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 13 | תה עלית מדבר בעד עצמו אריזת מגן שקית חיצונית, בציפוי מיוחד, שומרת על הטעם ומגינה על שקית התה מלחות. חוט כותנה חוט ארוך וחזק, כדי ששקית התה לא ״תברח לתוך הבוס.
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 14 | אתה מרגיש את זה מיד כשאתה נועל אותה. גם אבו נעלת תוצרת חוץ... נעל כזו עוד לא היתה לך, אנחנו בטוחים!.. אוזו גמישות,קלות,צורה ...והסוליה העשויה פוליאוריטן בלתי
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 15 | דדו־־י?1ר 3 ; ה ם חמשו הדרזו ער הננשתיחם האמיתיות ורכושם ו ס 3שדכד 120תנו ׳ הכנסתהתשיעית ן מ כרי־הכנסת התשיעית מתחלקים י 1לשלושה סוגים, לפחות מהבחינה הכלכלית:
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 16 | ה הס ! מנו? פלים, כי :״אם היה לי כסף, הייתי חי כפי שאני חין״ אותם ידידים טוענים כי גרוס אכן חי בצניעות, משום שהוא רגיל ואוהב אורח־חיים זה, אולם חסכונותיו רבים.
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 17 | ׳יאץ־ס מ ^ י י גו ״ לגז ^ד• , אמ׳\את חיפה — סלון הבנקים, רח׳ הבנקים • 1רשת סלון בארץ — חיפה — רה׳ הרצל ; 1חדרה — רח׳ הנשיא ; 51 רמת־גן — רח׳ ביאליק ; 75
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 18 | 150,000 סיבות טובות מדו ע לקטת טלויזיה צבעווו ת של אמקור. כן. אלו הן 150.000 המשפחות הנהנות מדי ערבמצ פי הבט לויזי ה אמקור־נורדמנדה שחור־לבן. איכות אמקור וידע
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 19 | איו גנב עקיבא נוו מיסמכי םמתון תיק ואיוזכהבתעודת ־ ס ט 1ד ] טכשהיהח־ כ עלילות 11 ח ״כ עקיבא נוף ף( ״כ עקיבא נוף דואג לתדמיתו ה י 1ציבורית. ח״כ נוף רוצה כי הוא
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 20 | — ע לי לו ת נוף ,,החבר עקיבא נוו תרש דפים ברי חשת, העדימס ((עיני העובדים ואו רקח את הדנים ברי רשות איש, מחוץ ונותר, המישוו...״ (המשך מעמוד )17 אילו הכיר את
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 21 | תאר לעצמך, יש לי 1,000ל״י, ובמקום לשלם מתוכן 600ל״י למס הכנסה, אני מפקיד את כל הסכום בקופת תגמולים ״מיטב״ תהגה מפטור ממס הכנסה. הכסף שהפקדתי צמוד למדד ב־
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 22 | 0119) 1איטליה מבי אה לךאת נטלהס פו ר ט החדשה שלך. בשחיפשנו נעל ספורט אמיתית מצאנו את הנעל שהולכת לכל מקום. למגרש הטניס, למשחק כדורסל או לריצה בערב, לבית הספר,
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 23 | ההקלות לחקלאים נועדו ליהלומנים שני משקיעים ישראליים נמלטו מקניה שני משקיעים ישראליים, אלי פרוסובקי ומשה יובל /נמלטו מקניי ה וניצלו ממעצר. השניים חשודים על״ידי
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 24 | עבדם כל החורף כד• שאתה תוכל לט״לבאביב שתי הטבות מיוחדות למטיילי האביב של קופל: ו ה כנו ב שבילך טיו לי ם יו צ אי־דו פן ב אי רו פ ה. ע שינו אתמ אזן ה טיו לי ם מ
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 25 | ה שלו איוו חוסך ר ק דם. הוא חוסך גכסף אך צמרת מי שרד־הכיטחון אינה מ ת מו דדת עם ה ב עי ה ה א־ו פ לז גי ה דו חו ת בש • האמריקאי הכביר התחיל לפעול כדפי
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 26 | המכניות ה׳ חממת״ עליך לא תרדנה מהמסך!!! מעתה, תוכל לחזור ולהנות שוב ושוב מקרמיט, פוזי׳ וחבריהם גם לאחר רדתן מהמסך. רק הושב מול הטלויזיה שלך בעת הקרנת ״החבובות״
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 27 | מעולם לא דיווחו כל כף הרכה עיתונאים ושדרים, דיווחים כה רכים וארוכים על כך שאינם יודעים כעצם כלום, כפי שעשו זאת נציני המעצמה השכיעית כמרחכ השכוע, כעת מסעו של
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 28 | א ג די מי סו ד! ד או ־ ט ר ^ מפקח־ הכללי של המישטרה, רב י • ניצב חיים תבורי, יכול כבר לשאת את התואר של ״האיש הנדחף ביותר בטכ סים ממלכתיים.״ למרות קומתו התמירה,
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 29 | ג_ו נ את קארטר, היה השייך הדרוזי אמין טריף. 1 1 1 1ן | 7ך כשהוא מלווה במפקד מישמר־הכבוד, י י 1קצין צנחנים דרוזי בדרגת רב־סרן, י עובר נשיא ארצות־הברית, ג׳ימי
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 30 | שישבת, ביחד-לבד, מוסיקה טובה והרבה... 1610 שוקו עם^ק צ€פ ת1 קרם חגיגה בשדים: מסיב תקבפת עם הלהיט החד ש של טסיו נג ה- טנץ ן פלץ ן קרם שוקו *מיתי עם קבפת. מעדן
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 31 | ב שיא ביקוד! של קארטר. ח שף בגין את ליבו ^ שיאו החגיגי של ביקור קארטר • בארץ, במסיבה הממלכתית שנערכה במישכן הכנסת, סיפר מנחם בגין אפיזו דה היסטורית. כדאי
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 32 | חיוכים וניפנופי־יד, דמעות ופקקי־תנועה, מריצות ושתיקות ך* •ציירה העצומה החלה דוהרת ! 1לכיוון ירושלים. על פי התיפנון המוק דם, היה עליה לעשות את הדרך מנמל התעופה
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 33 | עם אופירה ויצחק נבון, שיצאו אליהם. ״למדו אותי היכן לעמוד, כדי שאני לא אפריע לכם לצילומים,״ ביקשה אופירה מנציגי אמצעי־התיקשורת. כאשר הגיע קארטר למישכן, התיישבו
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 34 | בגין א״ס ו 1ר;!אוטו ביהודים, קאוטו נזר מ באזני שראו, וגאולה נהו עונה את ההצגה הגדולה נאמר בהם, מאשר מד. נאמר. לפני הנאומים היו כמה רגעים של הת רגשות. מקורה היה
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 35 | רוצים לבחור בין ישראל ובין מצריים והעולם הערבי. ישראל חשובה לנו כחלק מן המרחב, ולא כאוייבת המרחב). על האוכל היו הריעות חלוקות. היו שאמרו שהיתר, זאת ארוחה טובה,
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 36 | בגלול ס ׳בסון־ בי 1ותשיא ובין ר אש־הממשרוז 1ל הנסת ל היות וומארח ה ושמי באווחת־העוב ה חגיגי ונ בכנסת 1111 ><׳111111 א ״ םלתתב בו ר ^ אשר הודיע ביום השני לפני
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 37 | ישראל דווקא את הארוחות הממלכתיות, ולא ראש־הממשלה. אנשים המקורבים לנשיא המדינה יצחק נבון הודיעו ללישכת ראש־הממשלה בי הנשיא עומד על כך שהוא יהיה המארח של הנשיא
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 38 | ך 0 ** 1 1 0 \ 1המישטרה הכינה כוח עצום של שוטרים, כדי לפזר אח ההפגנות שבהן איימו אנשי גוש־אמונים. השוטרים גוייסו בקסדות, אלות ובתווי מעבר־חופשי, אך בעיקר
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 39 | שתי הפגנות התערבבו זו בזו בדרך אל הכנסת. 111139 .ךןיןן 7ן ן מפגיני שלום עכשיו עם מפגיני גוש־אמונים. זו 11 # 1 1 1 1 1 1 1 ^ 11 היתה הדרך היחידה ליצור את האשליה
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 40 | 0 1האינפסגיו! (המשך מעמוד )38 לפי הערבה מפליגה אפשר יהיה לצמצם את בוח־סיני לרבע — אני מתכוון לכוח סדיר. למען הזהירות, נדבר על מחצית. צימצום כוח זה כמחצית מהווה
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 41 | נית, המיקצועית והמסוגרת, נשברה והת רככה כימעט לחלוטין כאשר ביקרה יחד עם עליזה בגין במרכז הקליטה במבשרת ירושלים. אחד מאנשי הפמליה שלה סיפר אחר־כך :״אני מעולם לא
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 42 | לאנשים הנבונים! 777 האם הלך קארטר בדרבושל ה שולטן ש ה שכ ץ שלום בין ה ש״ כי ם? 01 מאורעות השבוע ר,אה רון האפילו לגמרי על הסיפו רים שהגיעו מוושינגטון מם-
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 43 | בעוד שבגין ואנשיו היו סבו רים שמצב־הרוח בסביבה היה מרומם, טענו משקיפים כי הא ווירה בה היתד. קודרת. האמת היא שבגין, מזכירו יחיאל קדישאי ושאר אנשי הפמליה היו
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 44 | מיורו* פיורו^ סקופ י (המשך נזעמוד )35 פוליטיים מסויימים. היה זה נאום פוליטי מובהק, שאולי לא נישא כמוהו מעולם על־ידי אחד הנשיאים שקדמו לנבון. העוב דה שכושר
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 45 | ג״מי מלך *רועודים (המשך מעמוד )31 בעזרת הביקור שלו ביד־ושס, שהוא מס תייג מדברי אחיו בילי על היהודים.״ אולם קארטר לא הזכיר את בילי, אלא רק את צילומי האוויר של
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 46 | אגשים גוי שטילם לכנסת הגיע לחברה קדי שא. ואלי אביבי הזא חו מ״נ׳ של י שראל הסיפרה ׳6למיספר־הטלפון. אך כאשר עשה זאת, קיבל את חברה־קדישא בירושלים, מה שלא שימח
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 47 | עדה גסס העומדת בראש אגודת ״אל־שם״ ,הפועלת למניעת השימוש בסמים, אירגנה את נשף חברי האגודה, כדי לגייס כספים למיפעלה. נחלצו לעזרתה נשות״הדיפלומטים. סאלי לואיס,
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 48 | האם תינ 1קת־ה של 1ם תהיה גם !ערת־השלום? )1 1 1 1 1 1 3 11*11111 סופיה לורן: יום האם ״אני משתעשעת לפחות כמו קארלו ואדוארדו שלי. בוודאי אחזור לכאן,״ צהלה הכוכבת
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 49 | אלביס פורסלי בפי שלא נראה מעול ם במשך עשרים שנה נחו צילומים נדירים אלה במרתפו של הצלם אל וורטהיימר: אלביס פרסלי כפי שלא נראה מעולם — :או, ליתר דיוק, כפי שרק
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 50 | כתב הרדיו נזרק מקאהיר * בגין בנעלי בך יום רביעי גורו! * ביזיון בשירות תתנות־טלוויזה זרוית * סנקציות נגד אהוד יעף * שום סננה לאירוויזיוו • בגין צנחו ד,פתנים
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 51 | 16. 3 יום שי שי • נשים קטנות (.)3.00 הסרק השני של הסידרה על פי לואיזה מיי אלקוט. האב מאושפז בוושינגטון והאם נס עה לסעוד אותו ליד מיטתו. ארבע הנשים הקטנות
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 52 | מצלמה על־קולית-לפיתוח ביו־וגע פולארו׳ד צו עד ת עוד צעד אחד קדימה ומציגה א ת פולארויד נזונ א ר -המצלמהעם ניוון מרחק אוקומנזי. כל שעליך לע שו ת הוא ללחוץ על הדק״
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 53 | קולנוע צנזורה האנס שלא 1ם הצנזורה הישראלית ידועה בהתקפים של מצבי־רוח. מדי פעם היא פוסלת סרטים בצורה תמוהה (בשבח נשים מבוגרות, סרט קנדי עטור פרסים) ,או פוסלת
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 54 | קולנוע (המשך מעמוד )51 על תפקידה זה בפרס השחקנית בפסטיבל מייוחד לסרטי־אימים שנערך בשנה שעב רה בספרד. לדברי המפיק הסרט בבר נימכר לארצות רבות( .כולל ארצות ״אדו
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 55 | לאשתו במחירים של היום קשר. להגיע לדירה. מחר יהיה אולי קשה יותר והתלות שלך בקבלת משכנתא הולכת וגדלה. שעורי הריבית על המשכנתא גבוהים -מחר יהיו אולי גבוהים יותר.
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 56 | גדלים, גדלים - מה לעשות!... הילדים גדלים ומחכימים ו אי ת סג ם אנחנו — גדלים ומשכללים א ת הציוד, א ת שיטות הייצור ואתימיגוון הרהיטים המיוחדים שלנו...לכל־גיל.
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 57 | אנאסומיה של פסק־דין: איו הנויע השופט בין גיוסותיו שר הנאשם באונס וביו הזונה שטענה *3 היא נאנסה כונת, ותמורת תשלום דומה, היא הסכי מה. אחרי שקיימו את היחסים, קמה
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 58 | הנ אנ סתבתש לו ם פולטנה השמפו לשיער בעל הפעולה הכפולה (החשך מעמוד )55 סוקר, בזנות מפני המישטרה, כיוון שחששה כי לא יתייחסו אליה ברצינות. ״חשבתי שאתם לא תתייחסו
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 59 | גאא־ן לן ־ היו 9 0 ,0 0 0ר״י ת ב טי ח ז כו ת ך ל מ ענ ק ה ג דו ל ביו ת ר ע ד 1 6 .2 0 0ל״י( 1 6ו ד״טפחות עד 120״ תוכל דהרשס היו ורוכות במלוא המענק על 3ל
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 60 | חוש צוק מנותח? נקולנות? השתמטות ממאבק מיקצוע׳? תנאי־עבורה נוחים? תחע הן הולכות לתביעה הנורית? הטובות חובשת הולמת להיות מהוות הנשים בערך ס/ס 50 בין הסטודנטיות
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 61 | שיער הנראית ככוכמית־קולנוע, אותה דוקטור־למישפטים — כימעט כולן מוכ שרות מאה והיו יכולות להתפרנס היטב בשוק האזרחי. סניגורים רבים מחייכים למשמע השאלה, ואומרים כי
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 62 | ילהדי׳ים את הכפופה 3תשאלו את הסבתא איך היא נהגה להתלבש לאירוע חגיגי שאליו הוזמנה, או פשוט איך התלבשה הליידי של תקופתה׳ תוכלו להבחין במבט של נוסטלגיה וערגה,
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 63 | אריאד׳ אני צריך ר ק לג שתלמקרר, ל הו צי א ״ מי לי בורגר״ ו תו ךמספרד קו ת יש לנו ה מ בו רג ר ל ענין. ״ מילי״ מו כנהאצ לי ב בי ת, ק בו ע, לכל הז ד מנו תשמתחשק ^
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 64 | הצבעוניו יוונזעה ^ 101ט ׳51£1׳/1ו /\1 5ט 0 264 \/־198 מדו׳ יק ־הסינה •בהירה.
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 65 | דן פ״נוו ממש!1־ רסקו את פסטיבל הסרטים בברלין ך ם אם יהודים ונאצים היוו מוקד ^*חשוב ברבים מן הסרטים שהוצגו בפסטיבל...ברלין , 1979 הם ־לא היו המוקד היחידי. מאות
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 66 | ונרד, המגלם בעצמו את התפקיד ה ראשי, מתאר את מעלליו של צעיר אשר אינו יכול לשאת את הכפייה של החברה הנורווגית על אלה שמסרבים להיות כמוה. הוא מתנגד לזיהום האוויר
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 67 | מרלון בתרו •גיו הקמן כריסטופרריב סופרמן במאי ריצ רד דונו סיפור הטדילה בתפקיד מריו פחו גלו ורד• סוזנה יורק • טרבור הוארד מריה של • טתטח • בכורה ארצית ממוצ״ש
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 68 | פרשת מנתב 1בן(ג־) £ו הקדוש ברוך הוא של האמנות התל־אביביות ^ הפסטיבל של זבולון ן המר ^ הספד על ברלין עיר חצוייר ^ :שירי פורים שובבים ומאמר עליז גנוזים. מאת
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 69 | בחטף אנתולוגיה מודרני־ת יהונתן ו.פן מו.לח א ת יאיר הורוביץ * יחיאלקדישאי 2שירים משדרליצחק בן־נר * כיצדחשקישראלכ 1הןב ״ פרסישראל ״ י• חגיגה מטריפת (טייפ) ערך
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 70 | 12־מ^ט 31:11<0 0וסיגריות שרתיו לגברים כמוך! מוקד שעון סייק! קוורץ וסיגריות שרתון, יש לך טעם טוב! ה עול ם הז ה
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 71 | הצעירים הערביים שהוכו בידי נערי ״1ומישמו־ האזרחי״ בשפת־הים: ,ל א 7 1 111111ק ו11־ 111 ^ חד החיילים הציע שניסע לדי- רה. זו כתובת מפורסמת. היינו שם ב,סיור
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 72 | #1111111 יייייו 11111 51 9 9 9 9 9 9 99999 9 9 9י מי ןיוןנגגס לשבת בכורסא ב בי תן ולר או ת את ה א רוויזיון בצ בעי םסב עיי ם במו שרק ״גרץ קו לו ר״ עםה״ הו פ קו
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 73 | רוו ק ה ש בו ע שוב יש לי בשבילכן רווק מקסים, מבו קש וצנוע. בעיקר צנוע: אם תשאלו את יהודה תמיר, הזמר, אם הוא מודה שהוא יפה ופופולרי, הוא יוריד את ראשו בצינ- ער.
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 74 | 10111101111101ע 0111111 מעז צא מ חו ק סול> תו ק ף שו ב נו באמת, מה לעשות, אין יום שלבחור הזה לא קורה משהוא מעניין, ולי לא נותר אלא להמשיך לספר לכם על מעלליו של
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 75 | בזאר האביב הוא הבזאר הראשון מסוגו בארץ בו מוצגים לבחירתך אלפי מוצרי איכות דקורטיביים ושימושיים, במחירים שאסור להחמיצם. לדוגמא: מערכות כלי איחסון יחידים מסוגם
העולם הזה - גליון 2167 - 14 במרץ 1979 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד