גליון 2172

העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 2 | ס א ^ ם ו\ו 4־ן 3חע 0ס 6 מכונ ת הגילוח שכדאי לסגוש פני םאל פני ב 9 9 5 -ל״י בלבד א רי א ל מבטיח גילוח קרוב, גם במקומות שלמכונות אחרות קשה להגיע, כמו החריץ
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמיגהלח: תל־אביב, רחוב גורד? ,3טלפון 243386־ .63 תא־דואר • 136 מען מברקי :״עולמפרס מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 4 | השבוע צפוייה לך הרגיל, וגם בלתי־שיג־רתית, ממש כמו בשעבר. יהיה שבוע עליך לאסוף את כל כוחותיך, הפיזיים וה נפשיים, כדי לעמוד במשימות שיוטלו עליך לבצען. אם תדע
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 5 | פרסום מדני/! 7רפאל
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 6 | ממזכי 17ש 2ץ ה11ו0!1ד.וה (המשך מעמוד )4 ממנו זמנית ׳למלא תפקידו, תקבע הממשלה שר אחר מבין השרים שהם חברי־כנסת לכהן כממלא מקומו, עד שישוב ארצה או יחזור למלא
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 7 | ״אגוזי של עלית- אגדה״ ״כדורגלן השגה״ עודד מכנם אומר: ״אגוזי של עלית -אגדה ! ״ כדורגלן הגון לעולם לא יקה סמים ממריצים,אבל אם יש לו שכל הוא יאכל אגוזי או שניים
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 8 | פני זמן מה נפגשו פרופסורים לכלכלה עם ראש /הממשלה ועם ועדת־הכספים של הכנסת, ונתבקשו להביע את דעתם בעניין ״הצעדים הכלכליים החדשים״ שנקטה הממשלה לבלימת האינפלציה.
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 9 | ד ן ־ בייבץוד1 נ די חעם או ב תערובת אמריקאית מו בחת/ פרס! 0ד׳ר
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 10 | פיג׳ ו 1 0 4 למסע קניומ בעיר קפל א ת המושב האחורי וה־ 104 מציעה לך יותר ממטר מעוקב נפח למטען /ה־ 104 משתלבת בקלות ובאלגנטיות בתנועת העיר. לטיול משפחתי מצויירת
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 11 | ¥ 1 . 1 1 1 1י ה(1שו הדו״ ח ער הכנסותיהם האמיתיות וו3ושם שר כר 120חבויהכנסתהתשיעית באמה? שרה ש טי ר ק טן: ל ת פו ס טרמפ ך אשר הודיעה בחודש ינואר ח״כ המפד״ל שרה
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 12 | ונשיר מול קיבוצניקים ..המסת רימתה אותי. הערו את המשמרת ע ד ידי כך שהכניסו בה את ההוצאווז 1גילמו אותן, ויצא שההעראה 1זריאליו 1היא < 2וו 3אוווזים.״״ (המשך מעמוד
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 13 | בפית אחת בבוקר ויו נפלא מתחיל... הכל מ ת חיל בבוקר, עם הכפית הראשונה של פולנית. הפולנית, מוצר המורכב מפולן (אבקת פרחים) ,מזון -מלכו ת ודבש ובעל טעם מעניין.
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 14 | ן הו3שר חלומית סו וון במה ־ שלח סלחת עליו י בוא לחופשת כיף אמיתית באיי יוון. הקסומים: חופי-ים יפהפיים, חיי-לילה תוססים, מקצבים לוהטים, חוויות גסטרונומיות
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 15 | מסוחו־נשק מכסיקאי, ולחצו עזר וייצמן סירב זבולון המר נוזלץ ך י שמועות החלו במיזנון הכנסת. 1י 1אחר־כך עברו למוסדות ביטחוניים, האווירית לתעשייה למישרד־הביטחון,
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 16 | כ ר טי סלמכ סי קו (המשך מעמוד ) 15 על מדינת ישראל לקבוע באיזה מחיר ימכרו מוצרי תעשיית הנשק שלה, ומה תהיה גובה העמלה של הסוכן. כץ, לעו מתו, טוען :״מה איכפת לכם
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 17 | בדבר אחד כולנו מאוחדים סאבא הטלויזיה הצבעונית הטובה ביותר מתוצרת גרמניה טלויזיה סאבא הינה המובילה בראש באיכות הצבע, נקיון הצליל ובהירות התמונה. לטלויזיה
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 18 | בר א !! דעך׳ שהעניק לכחבוו ו:וו א ! 0 ג 1ר מסביר מו מ חז ־ השק סו סיו על י שר אל, היהודים ה 3ל ס 0י1ים 1האיסל חסנו השחור של אלוהים ^ ם אין ההר בא אל מוחמד, בא
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 19 | כתבת ״העולם הזה״ ,שרית ישי, מדגימה רמוחמד עלי איו להתאגרף שון הוא נראה ומתנהג כ״פרעך צמרת״. הוא אוהב לראות ולהראות. כשיצא ממסי- בת־העיתונאים, עמד שעה ארוכה
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 20 | — ה סגן׳ ה ש חור> טוענים כי רק מפיק כמו בדאון היה מסוגל לשכנע את עלי להופיע בסרט. (המשך מעמוד )19 לבנים בלבן, סינים בצהוב. בך הוא רצה שהעולם יהיה. הוא לא עשה
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 21 | ה אזן ל ״ מארש הנ צ חו ךבמערכתאק אי וחבקמרשאט צו ע רי בראש. מאז ומחמיר הכרת אותנו ־ חברה שאינה צוערה בתלם. נאמנים לדרכנו. אנו מנישים לך עתה מערכת שעונה לרחשי
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 22 | מיס ת רו 0ט הנ 7ה למינכן ה ״ אי רו פהג׳ט״ של לו פ ט הנז הממ רי א ב בו קר מתל־ א בי ב לפני שעות ה עו מ ס, לאחר שבילה אתה לי ל ה בלוד כדי ל היו ת מו כן ו מזו מן
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 23 | יזה, מישרד יהיה אחראי, מטעם ממ י שלת ישראל, על ניהול היחסים עם מצריים וקידום השלום עם שאר חלקי ה עולם הערבי? בראיון שנתן לכמה עיתונים, הודיע מנחם בגין ערב־ פסח
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 להם עתיד במחלקת ״הממרח התיכון״ — כי אין שגרירים ישראליים בעולם הערבי. ״הממרח התיכון״ כלל בעיקר מדינות לא־ערביות — איראן ותורכיה — שעימן היו
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 25 | אד־זועכי נפגע כמייוחד מהעובדה שלא הוזמן לקבל את פני הנשיא קארטר כעת בואו לישראל, וזאת למרות שבשעתו אירח את המלון ל מגורי סאדאת ג׳ימי קארטר אישית בנצרת, בעת
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 26 | ראשי עזז ה חברון(ימעלו!) ,חלחול ובית־לחם ושו־הב₪,ון ודותי לשעבר מודחות עם..העולם הזה״ .סאזאת שנו אות1ו! >> תם הישראדים פוחדים מהפלס־ סינים ומאש״ף. צריך לעמוד
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 27 | שנוח לו. מי יודע, בעוד חמש שנים יגי דו, לא אמרנו׳! צריך להחליט מההתחלה מה תהיה התוצאה הסופית, למה רוצים להגיע: שלי או לא שליי ״על הדרך, איך להגיע לזה, אני מוכן
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 28 | * י ריץ נוטף־דפז ילד מגודל? פרא- 2אדם חסר־מעצורים? פטריוט טועה? שוטה שהגיע במיקרה לפיסגת השילטון? מוקיון ערמומי? אידי אמין דאדא, נשיא אוגנדה, המפקד העליון של
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 29 | רונים, והוא היה מלאכת־מחשבת של הבו נד! בינלאומית. יוליוס ניררה, שליט טנזניה, אדם מכו בד ונאור, קיבל על עצמו את המשימה. הוא אחד המנהיגים הבולטים של אפרי קה,
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 30 | במדינה (המשך מענזוד )24 את יאסר עראפאת, יושב־ראש אירגון־ השיחרור הפלסטיני, ואף מסר לו את ה בניין שבו שכנה עד אז הנציגות היש ראלית. היתר. זאת מיחווה של
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 31 | אווטי תחבורות ך תחבולות עשה מילחמה -כך ייי מייעץ בעל ספר נזישלי. ממשלת ישראל נוהגת על פי כלל זה. לפחות במילחמה שהיא מנהלת נגד אזרחיה — האזרחים הערביים. 1 0 91
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 32 | ישראכרט יודוקרד אשראי וטוב לי בארץ וכעולם. 1 2 0 1 3 0 0 /^ 1 3 0 ישראכרט כארץ: יורוקרד בעולם: אתה נהנה מאשראי גדול, אתה נהנה מאשראי גדול ונוחיות גם בחו״ל. ללא
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 33 | י ;/׳וך? 11נ ידן תו מאת יגאל לביב למה אל־על מפסידה?(אי) ב־ 24 בחודש זה יתכנסו טייסי ״אל- על״ לאסיפה כללית, לדון במצב החברה ובתוכניות מנהלה הכללי, מרדכי הוד,
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 34 | אגשים בעולם מובוטו: הקטנה היא הקמיע מובוטו ססה־סקו, נשיא רפובליקת זעיר, נטל עימו, לביקורו האחרון בצרפת, את בתו הקטנה ימו .״יש לי תשעה ילדים, אבל ימו היא החביבה
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 35 | הראשים החדשים של ג״יין בידקין עד כמה היא מסוגלת להיות נועזת הוכיחה ג׳יין בירקין בהעניקה את שמה לסידרת תיסרו־קות חדשה. לא זו בלבד, אלא שגם התירה לספר, כוכב־תורן
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 36 | ״שמפו רויאל״ עושה לי כמה דברים נפלאים בשעות הפנאי והמנוחה יעי [. בנסיעות בטיולים ובפגישות שמפו רויאל בארבעה סוגים שוגים צהוב ־־ עם תוספת לימון. כחול -לשיער
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 37 | שימעזן אבירן ביצע בונו ד מועד נסיגה טאקטית, אך ירוחם בהן נלכד בחימק־־הדוב | ^ מ 0עדה שוכנת ליד הנמל 1והדבר מורגש היטב בתפריט,. ו העדפנו להזמין את הדג החריף
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 38 | !ציו. גל, צה״ ל בקאהיו־ תיקן אח הקו של רדיו קאהיר. והתחיל ל שדר שמעון עדן חגג את יום־הולדתו בקור של 15 מעלות מתחת לאפס, כדי להוכיח שהוא עדיין בכושר מלא. מסיבת
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 40 | דרדר״ רמי קוצתז מחמאות על ימיו הקיץ זוכה רוזי למעקב צמוד מבוקר עד ערב. כדרכה, צועדת רווי צעד בצעד עם מיטב מעצבי האופנה שבעולם. אותם הסנדלים והנעליים הצועדים
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 41 | ועל שמאל בה בעת, מופיעה רוזי בסנדלים עשויים זאמש רך(נובוק) ,בנעלי בד ספרדי מאריג קנוואס בהדפס רקמת תחרה אנגלית ובסנדלים גבוהי עקב, מעור טבעי. כולם נוחים
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 42 | אין מה לדאוג פינוקיו, רהיטי ברג עמידים בפני מעשי קונדס. רהיטי ברג מסירים כל דאגה מליבו של סבא ג׳פטו. לשם כך מייצרים רהיטי ברג ארונות חזקים ויציבים, עמידים בפני
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 43 | ושוב ש מו עו ת מה אגיד לכם, זה לא נגמר, וכנראה גם אף פעם לא ייגמר. גל־השמועות ה עובר על הארץ בכל פעם מחדש, והכל בלי יוצא־מך הכלל אוכלים את הלוקשים שמאכילים
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 44 | במדינה מיש פ ט ח1ק 1י 3ר!וגי לתיקון קטן כחור! משמעות פורימית רבה אם ישאלו אזרח ישראלי אם אש״,ף ויתר האירגונים דופלסטינים חינם אדיבים של מדינת ישראל, אין ספק
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 45 | וכך, לאחר ׳שבית־המישפט בודק את הנקודה לאור חתקדימים של בית־המישפט העליון, התומך בדעה כי אוייב משמעו מדינה, ולאחר השוואה לחוק השיפוט הצבאי, המגדיר אוייב ככולל
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 46 | ערבי צעירים במועדון 5 לתרבות חדשה רח׳ הס , 5תל־אביב. טל 297263 נחש רק * 6נבונים והזמה הגדולה שלף התוכניות מתקיימות כימי שלישי (ולא כימי שישי) יום שלישי — 17.4
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 47 | טיולים אירופה ו קנ ד ה א ר היי ב א ר היי בומכ סי קו יוסף קונסטנט ליד פסלי עץ שדו אהבה לאדם ולחיה לשאלה מדוע בעידן של אמנות עכש ווית, מינימליסטית בחרה דווקא
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 48 | משקפי שמש פולארויד-חגיגה לעיניים 61¥ו60ז1ץ 50 6 6ז 3ססץ 961־ <01 ססץ .ז31 נן 3ץ ז 306 1ח00036 1 01)1 3009135868־? 0131 .ץ? 3311100 30 )1 01131!1ח 31 1זו? 68ץ
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 49 | ס?1נו?נ סרטים וידויו ע1ל ציניקן ישנם סרטים שהמושגים ״טוב״ ו״רע״ אינם הולמים אותם. לא משום שהם מעבר ׳להגדרות אלה, אלא פישוט משום שהם נמצאים מחוץ לתחומו. הכוונה,
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 50 | קולנוע (המשך מעמוד )49 אבדותה) אלא גם את כל המיסתורין ש מסביב למוות זה. חציו השני של הסרט מיועד להסביר ולפרט את המניעים והסי בות שהובילו למעשה. היכן ויילדר בכל
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 51 | ^ נו מוצאים את הנאשמים זכאים. / /י ומורים על שיחרורם המיידי מ מעצר,״ אמר השופט דוב לוין, והסכימו עימו חבריו להרכב, ישראל גילעדי ונחמיה בר, אשר ישבו עימו בדין
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 52 | חג־־החרזת 1 (המשך מעמוד )51 זאת במילים. הם חוזרים מפעם לפעם על־כך שהם חפים־מפשע, וכי הם מאושרים להיות בבית. הם אינם מצליחים להסביר מה חשו שנה שלמה כאשר היו
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 53 | הוא ניגש אליה ובישר לה :״היום את הולכת הביתה.״ פולה כינתה אותו מאז ״פאסקוצטווה״ ולא דיברה עמו שנה. מאוחר יותר התפייסה עמו והיתה שולחת את השוטר, שהיה מופקד על
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 54 | ין צייד להיות מבין גדול בקול ^ ! נוע, כדי להבחין בנטיה הבולטת ביו תר של פרסי האוסקר לשנת . 1978 מילה- מת וייט־נאם חוגגת את ניצחונה, אחרי שנים ארוכות שבהן
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 55 | מנסה להציג ניתוח אידיאולוגי של ה- ׳מילחמה, אלא מביע ׳תגובה רגשית אינס טינקטיבית למה שקרה שם. והתגובה יחד קה בשלושה חלקיה: באווירה השלמה והאופטימית של החתונה,
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 56 | ההר שו בהו די דעכבר: מ דו ע 1כשדח המגיש טרה ב מי ב צ עי ־ הראווההגדוליםנגד ליווי תני הפשע? חשוש7חש 7ו₪ח! ף* יום החמישי האחרון, כשהורה י נשיא בית־המישפט המחוזי
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 57 | המליץ לחלק את האגף למילחמה בפשיעה לחמש מחלקות (ראה תרשים) ,והן: מח לקת מודיעין, מחלקת חקירות, מחלקה לזיהוי פלילי, יחידה ללחימה בפשיעה פלילית ויחידה ללחימה
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 58 | ביגוד חמוש זו, י המואה את עכוזו בעוזו מתעלס עם גאולה נו זעם השחקן זאב רווח על הצלם אניו ״ ן, ולב ובו! חינה אותו מה שאני אומר לו. לכן, כאשר פגשתי אותו במישרד,
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 59 | החסודותשל שגיי ד ר: אתהתוסתעמעוצמתןהמו סי קלית ״15 1612״ £0ס50^ £1 מיוזיק סנטר בדגם זוק<-ו 000 כולל רסיבר משוכלל, טייפ־דק אוטו מטי, פטיפון חדיש ב תוספ ת
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 60 | זזותייס החביאו את הנוצויה נמאורשוווים, העיתונות הסיתה ונית־חדין הרבני נקו להחזיר את הנוצרת דיר בתרה הנוצרי, ם׳ לתציד את שניהם מיד ה1ו1ג היהודי שתיתן אותם נות
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 61 | בבית־הזוג לוי נחוג הדבר במסיבה ובשתיית יין. אחר־כך, לדברי לזוג היקס, נוצלו זכויות־העולה שלהם לשם רכישת מוצרים חשמליים שונים, ומכונית פורד טראנזיט. בסוף שנת
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 62 | הנביא מ בי ח ־ א ל בטחון כפול (המשך מעמוד )33 טם מפסק 660 צות־הברית, מכיוון שהוא חזר אל חווה, בתו של לוי, והמשיך להתגורר עימד, ועם בעלה, ויחד עימם אף ניהל
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 63 | בדוה קטנה בצפון 1נ״א שיימת שמוות 3ונע של־ ש וייס חפוש 711011 מחשיך 1177 טלפיר 1937 , פירסונזים ושערוריות ח־יד״ד ן * י שקצת מתמצא בערבי־פתיחה יי•׳ של
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 64 | — ..הבר שהכ חו ל ממשיר לרכב (המשך מעמוד )63 עירוני בגליציה המיזרחית, הנמצא למר גלות הרי הקרפטים. מישפחתו היתר. דתית ואמידה, ומנתה 12 ילדים. אביו נפטר בהיותו
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 65 | בניני ולויוחית ר)י עוון־ ל ג >ון בעריס : 3ת ח -תקוה• ת ל -ויביב רחובות בחרת השרון פרוייקט חדשני ויוקרתי ברמה בינלאומית באזור מגורים מרמי ושקט! תכנון ארכיטקטוני
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 66 | סוכנות מכירה ראשית -תל־אביב, דיזנגוף . 190 סוכנויותמ כי רהאר ציו ת: תל־אביב, דרום -רילקם, עמק יזרעאל 46 ״רהיטי איציק״ ,מור . 57 אילת באר־שבע רהיטי ל.א.ק. פנחס,
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 67 | ,לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל: דבר הג\>ליגנ\7 המיושם שערה ארו ומאתיים נתק זה קרה בפאריס. הפיצוץ המתוק הזד׳ עלה לאשת חברה מסויימת אלף ומאתיים
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 68 | מבצעפסחל רו ב שי ם ב חו דשאפ רי ל 1979 .צבע או ש חו ר -ל בן? ר כו ש היו טלוויזיה מץ ש חו ר -ל בן ותקבלאהמ לו אהמ חי רששלטה כשתע בו דלמץ -צ בו.1 אתה מהסס באם
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 69 | שיחו־קומדיה שד מעדות מערכת־החדשות עדיין נסערת מנסיעת מישלחת הטלוויזיה לסיקור ביקורו של ראש־הממשלה, מנחם בגין, בקאהיר. כמפיק המיבצע נבחר משה שלונסקי, אולם איש
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 70 | קאו־טו עזר לרשת בי רתכות את ג ד מדל * חח״ 3עושה חשנו! ציבע ^ 1המנכר דא שירם את האגרה * הגיווב הנוסו של נדמית גיא • מ, אוהב את קאוטו? המכון למחקר חברתי שימושי
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 71 | 20. 4 21 4 22. 4 23. 4 24. 4 ם שישי שבת יום ראשון יום שני יו שלישי • כאן חיות (.)3.00 הפעם כמד! חידושים בסידרה, אשר תעסוק השבוע בחתול. את שיר הפתיחה תשיר אביבה
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 72 | 1ח חיה 03111:1חוה שחיו גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, הוקדש ת כו ככולו לדור החדש של ישראל. העילה לגיליון מייוחד זה: מלאו ארכע שנים
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 73 | דחס מגן הים על המזח עמדו שלושה אנשים והת ווכחו על מזג האוויר .״אני מריח סערה,״ התנבא אחד מהם ,״העצמות שלי מבש רות דרומית־מערבית כמו שעוד לא היתה לנו השנה.״
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 74 | *** אלקטרו במחירי יבוא אישי ^ סוף סוף אתה לכול לרכוש מכשירי חשמל יוקרתיים בתנאי יבוא אישי מחברה גדולה ומהימנה. •אספקה מהירה! • שירות ואחריות של אלקטרה! •מחיר
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 75 | סופרים השערזריה המיוחדת של באר־ שבע מסובסדים לע״רות־פיתוח ^ גרירת עובד. כדילמה סארטריאנית תיאטרון תיסמונת בילו סיבה שהציבור ימשיך לממן החזקת תיאט רון של שחקנים
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 76 | --גמר שד נייר(המשך מעמוד )75 עברת. מאטייזז מציג גלריה של דילמות סארטריאניות על־מנת לשחרר עצמו ממצב אנושי זה. מאטייה חושש לשאת את מאר־סל לאשה, פן יאבד את
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 77 | אליפות העוד בשש־ ב ש בגלל מיספר המתח רי ם שהביעו א ת רצונם לה שתתף ב אליפו ת העולם בשש ־ ב ש, ש ת תקיי ם ב מונ טהקא רלו בין התא ריכי ם 9 — 16 ליולי , 1979 מבק
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 78 | 1מ ר ונול* ניי ר (המשך מעמוד )76 דיעותיו והשקפותיו החברתיות פוליטיות של סארטר. הוצאתו לאור של ספר זה מעוררת את התיקווה כי המיפעל לתירגומי מופת מכין את הוצאתם
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 79 | 2־מטממ< כ מ 3 £ 1וסיגריות שרתוו כגברים כמוך! מוקד /ע י צו בברע מי שעון סייקו קוורץ וסיגריות שרתון יש לך טעם
העולם הזה - גליון 2172 - 17 באפריל 1979 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד