גליון 2175

העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 2 | רשת חנויות פולגת מציגה: בגיר ג׳ינ סי ם סרב לי ם ^ מכנ סי ג׳ינ ס ^ מכנ סיי ם ז׳ ק טי ם ח לי פו ת 2ח ל קי ם ז׳ ק טי ם ב לי ט רי ם (לי מכנ סי ם ^ ח לי פו ת 2ח ל
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 3 | שאלות מצד ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדה : תל־אכיב, רחוב גורדון ,3טלפון 343386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 4 | את יודעת מח אמ רוצה, אבל את רועה יותר מדי. התמורות לטובה שחלו בשבוע הקודם לא השפיעו עליין אף כהוא זה. לא יפה, בת טלה. ה ו 2בכורס ־ שבוע המצב יישאר 20 באפריל
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 5 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 6 | מכחכים תשבץ (המשך מעמוד )4 וההיגיון שבשלום מצחיק זה? איפה האוהדים הקבועים לאל־סאדאת בגדה שטרחו ובירכו אותו בעת מסעו לירושלים? אפילו המתונים שבמגהיגים
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 7 | ״*ותה י)צ*ו הלילה?יי ׳,אגי מקווה שזה לא יהיה כמו בפעם הקודמת שנשארנו פתאום בלי כסף מזומן ויתרנו על סרט, וויתרנו גם על מועדון לילה... כשיצאתי עם אורי, לא היו
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 8 | 10 חס _7־״ע/נע הזח סוב־יודיצה ״הכל מודים שבמישטר דמוקרטי נחשב אדם כחף מסשע כל עוד לא הורשע בדין׳ אבל אצל רבים, ובתוכם גם׳ לפעמים, מעצבי דעת הקהל ,׳אין זאת אלא
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 9 | 31ז סוסוס ו-ו
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 10 | מכחכים (המשך מעמוד )6 להוסיף כמה פרטים בקשר לראש ועדת־השופטים של קרן־כץ, הרב הראשי ליש ראל הרב שלמה גורן. שהיתי במקסיקו בחודש פברואר השנה, כאשר ביום בהיר אחד
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 11 | אשתו של אדיה דנלצ׳ץ על מנחם 91 במסיבת־הגן המסורתית, שנתן שר־הביטחוו במוצאי יום־העצמאות, שהיתר אחד האירועים הגדולים של החג, בנוכחות צמרת המדינה ו־צה״ל, שלט שיר
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 12 | אשה שאינה זהירה במיטה דא תהיה מרשימנתיו שלמבקר מסעדות | ^ מ 0עדה שוכנת ליד הנמל והדבר מורגש היטב בתפריט. ^ העדפנו להזמין את הדג החריף בנוס ח טריפוליטני, חריימי
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 13 | המתגוררת בלונדאנג׳לס, הגי עה הפעם עם בעלה ד ד לי הנו ף, והשניים החליטו לסייר גם במצריים. את האשרה ה מצרית שלה קיבלה עוד באר- צות־הברית, בתוקף היותה אז רחית
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 14 | חובעוהח לו חי ת ^ן ) 3ו י ! 11 ב חוו 1וול ! יסיומת וו בוא לחופשת כיף אמיתית באיי יוון הקסומים: חופי-ים יפהפיים, חיי-לילה תוססים, מקצבים לוהטים, חוויות
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 15 | האס בפר ש ת עונש ה מוו ת מ תגל ה מחד ש בגין היקודסד ^ פתע הוא מופיע מחדש -בגין €האחר. כבר התרגלנו לבגין החדש. הפוליטיקאי החייכן והסובלני, המחבק יריבים, החי ב-
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 16 | תן היה לפנות את יושבי־הבניין. אך האם זהו באמת צידוק? מי שמתכנן פעולה כזאת, צריד לקחת כחשבון כי האזהרה המוקדמת לא תועיל, מסיבה טכנית או בגלל סירובו של האיש
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 17 | רכות טען שהמעשה הכיא כרבה, צשיבנע את המוני הערכים גנ ך שש כרחכי הארץ לברוח. אין ככפר קיכיה איש המעז לדכר על אירועי אותו לילה. אנשי אצ״ל ניסו להכחיש כמה מן התי
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 18 | ״תבינו, אנחנו מרגישים שמכרו או תנו,״ הוסיפה אמאל ,״ישראל ומצריים יושבים ומדברים עלינו, ולנו אסור להגיד מילה.״ לפתע הופיעה שיירת־מכוניות מכיוון רמאללה, בדרכה
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 19 | ״אני לא פאשיסטר טוען הפרופסור רופואוז, חניו 1ושומר היצעיד, המטיף לעמדו! 1ימסה קיצוניות בנל השטחים הרופא היורה ף משמר־ העמק, לפני שלמדתי / /י את התנ״ך, למדתי את
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 20 | במדינה ה סג דיזו פ רני השדתש לו האם יכול אותך הערכי להיות שותף אציל כקאהיר ותת־אדס ברמאללה ! * שירי־שלום בוקעים מן הרדיו, שעליו השתלט הימין הקיצוני. התותחים
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 21 | בגין מ תנ ע ר טכ ץ ראש־הממשלה, מנחם בגין, הורה לעוזריו להדליף לעיתונים כי הצעת־החוק של ח״כ אברהם כץ מהליברלים, בענייו תקופת־הצינון של נשיא־המדינה, לא נעשתה
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 22 | י פודו י אשנגד אבן הלתי נורא. ידעתי שזה פגע בריאות, ופחדתי שאדמם. נפלתי על הארץ. אני חושב שנבהלתי יותר מאשר כאב לי. מי שהו לקח אותי לבית־חולים. עכשיו אני מרגיש
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 23 | הכלכלנית בעלת הגישה הבלתי־שיגותית ממשיכה לשחוט נוות קדושות מנע מן המאדים ם בוא האביב, לקראת החגים, ? קניות עבור מישפחתי. לבן היתה דרושה אפודה חדשה. סוף־סוף,
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 24 | )11*11111 ב 11 וו ס הנר׳ קיסינגיו: ונס* אמדה -לא! האשד, עימד, מסתודד קיסינג׳ ר היא ננסי — בתיסרוקתה החדשה, מקורבי הזוג טוענים שנישואיהם הם סיפור־אהבה אחד גדול,
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 25 | !(וילין ו8גו1 המיתוס ח׳ לנצח ב־ 5באוגוסט 1962 התאבדה טרילין מוגרו. זה היה סוף עצוב של ילדה בלתי־חוקית, שענתה לשם נורמה ג׳יין והפכה נושא אהבתם של מיליונים,
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 26 | וו1וו*1סבשלס כואנסואז סאגאן: במעט במו האוסקר הסופרת פראנסואז סאגאן (״שלום לך עצבות״) בת ה־ ,43 זכ תה לתהילה באוהיו הרחוקה. סירסה הראשון כבמאית, באורך של 30
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 27 | יש תיירים המגלים את ישראל דרך בירה מכבי. י ך׳ ־ 1ן !? 1״* 1 1־ 1ב תי אב? .טלי תו ת . 8-1 31331 1לבנות. קו לו ת ה שו ק ואויר ש כו לו אוירה. ידיי ם מגי שו ת שו ב
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 28 | נמשך שנס מול זאב (1לוון עסקים בוס״ס שו מאש מידיו! ,ד מתח ת לאנס של ואשי מרכז השמןה>1סוו(1י ובש - 011 ני או וא הבחינו בנו ולא גילו מעלליו? ךבדיחההעממית מספרת על
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 29 | הווילונות, שהזמין מליון בגרמניה עבור אכסניות־הנוער הדימיוניות, היו הסחורות היחידות עבורן שילם. נראה שהוא נתן הוראה לאיגוד־הערים־הגרמני להעביר ל- בתי־חרושת אלה
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 30 | ׳ליונים מליון לום שעל מרכז השילטון־המקומי לשלם וכאן בא פירוט של שש התחייבויות לתשלום על סך כולל של 375 אלף מארק. ״על־ידי מיכתב זה סולקו הדרישות ה הדדיות,״
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 31 | קו & למניעיו שלםומ לו או ך טיולים מאורגנים ^ 4לאירופה הקלאסית — 27,26,23,22 יום החל מ־ 3 8 ,9 5 0 .ל ׳טיולים מאורגנים . /לאירופה ולסקנדינביה — 27,21 יום החל מ
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 32 | טיסת לופטהנזה לפרנקפורט זו הי טי ס ה ישירה לפרנקפורט ללא חניי ת ביניי ם היוצ א ת מתל־אביב כל יום אחר הצהרים ב־ 15.50 לאחר שעות העומס מנמל התעופה ומגיעה
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 33 | שתה של אשה זקנה בחולון מיסל צי ננז על מישטות חווון, שסייעה לאנשים שהתנכלו ו ה שבהם אירח לקוחות עם בנות־לוויה. שלמה הצליח לשכנע את כל הדיירים, מלבד לאה מורנו,
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 34 | קפצה מהגג (המשך מעמוד )33 או אומר מילה, אחרי שבועיים אני מחוסל.״ המעשה התגלה למחרת בבוקר, ומיש־טרת חולון, שהוזעקה למקום, קבעה כי טרקטור אלמוני עשה זאת, וכיוון
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 35 | אקאי מנציחה את ה אגד ה -חית אתה החפץ לשמוע א ת אלטון־ג׳ון כאילו היה זה מופע חי; חשוב לד שמוסיקת הפופ תגיעלאוזנד בצבעה המקורי; עיוות צליל קל שבקלים מקפיצך
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 36 | פולארויד צועד ת עוד צעד אחד קדימה ומציגה א ת פולארויד סונ א ר -המצלמהעם כיוון מרחק אוטומטי. כל שעליך לע שות הוא ללחוץ על הדק־״ המצלמה. תוך אלפית שניה נשלח גל
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 37 | הקוקע בועות מתחת לרגליים ־ או אנשי קצרין אינם מודים בנו ה היו הסיכות, מלבד נושא / /י ׳ איכות־החיים, שהביאו אותך לבוא ולהתיישב בקצרין?״ זאת היתה השאלה המרכזית,
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 38 | קצרין ־ לקראת קצר־? בלפי חוץ נינות השאננות, או מתחתיה גסחחו החשש (המשך נ*/נמוד )37 אח בבית־/זולים בבאר־שבע, ואשתו פקי דה. הם הגיעו למקום אחרי שביקשו ״אי״
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 39 | ־ בגד וחוף־דיוה. ח?י ות,תחתוני ם וחגורות
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 40 |
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 41 | חזי קוצרת מחמאות על ינזי1 הקיץ זוכה רווי למעקב צמוד מבוקר עד ערב. כדרכה, צועדת חזי צעד בצעד עם מיטב מעצבי האופנה שבעולם. אותם הסנדלים והנעליים הצועדים
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 42 | ייעי ועל שמאל בה בעת, מופיעה רוזי בסנדלים עשויים זאמש רך(נובוק) ,בנעלי בד ספרדי מאריג קנוואס בהדפס רקמת תחרה אנגלית ובסנדלים גבוהי עקב, מעור טבעי, כולם נוחים
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 43 | ״הסקנדלים״ של ״גלי״ לקיץ 1979 ״סקנדל״ אמיתי, מ ה אחד שהחבריה אוהבים, הדוגמאות ״המשגעות״ והצבעים המלהיבים... מה יש כאן הרבה ״לברבר״ זה ״הסטייל״ שלך העונה! נ.ב
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 44 | 1ה חיה 091103ה? ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה1 כדיוק, הקדיש בתכת-תחקיר, תחת ח בו־י ת ״החייל חקרכי העברי — 1954״ ליום־העצמאות תשי״ד.
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 45 | התמורות של שודדר: אתה תופתע מעוצמתו המוסיקלית, ״ 5 1612ז״ ח £ס8 0 ^ £1 מיוזיק סנטר בדגם 7וק<-ו 000 כולל רסיבר משוכלל, טייפידק אוטו מטי, פטיפון חדיש בתוספ ת
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 46 | ^ ״הנפט ז1רם * ספר מאת מחברת ״הירושימה אהובתי־־ בעברית ^ דשימת הגרפוסנים של י־־ד אברמסקי (המשך) לים התיכון סיפור מדהים ומרתק של אחיזת עי ניים, שיש בכוחו להזכיר
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 47 | נייר בעיצוב סיפרותי איכותי, את ׳אל ללא תלי תלים של אידי-או- ?עייפות, כפי שהיה מקובל על אחרים בני דורו. בספר זה עוסק בפיסת מולדת ואדם. זורם מביא את עולמו
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 48 | בניו 0013 0 *113 בינל או מית בער: )1ישון-ל *3ון 9ת ח -ת קו ה תל •3 *30 -רהו 3ו ת ונחרת השרון 280/705 /2מזל 3 5 0 /2 2 0 / 2 8 0 פרוייקט חדשני ויוקרתי ברמה
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 49 | היפות
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 50 | א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! נ בריאות דבר וזטיליגנש דוגמה! דוגמה! בתוקף היותי ממזר גדול וארס לא קטן, אני תמיד שומע כל מיני דברים שאני בכלל לא
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 51 | זח פ ס טריח — איטריות זח פסטריני — שבלולים וקונכיו ת זה פ ל טינ ה — פ תי תי ם זה ספגלי, מקרוני, כול ם פרומנטי — פסטה א מי תי ת של פרומין. הפסטה היחידה, המיוצרת
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 52 | מדי ונר ב צ רו ת (המשך מעמוד )30 ונפגש עם ראשי העיריות ודאשי השיל־טון־המקומי. היה לו כאן שם מצויין. אח רי מותו קיבלנו כמה פניות. יש כמה תובעים הקשורים בצורה זו
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 53 | ההנאה מלה שלך טההנעה האוטומטית של שנות ה80 תו 13005 נוחה לתמרון בעיר וחסכונית ב מיו חד( עד 16ק״מ לליטר) • תיבת הילוכים פול אוטומטית כאמריקאיות • גג ויניל ליופי
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 54 | שאף שורה. אז עברו לשבת בסלון, שתו קפה והגברים הלכו. טלי, אף היא צעירה שחרחורת נאה, העידה וסיפרה את סיפורה יום לפני חב רתה איריס. היפהפיה האחרונה במישפפז. ליד
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 55 | אמנות - בכל נערה יש משהו מהבושה שתהיה... בכל <זשה יש משהו מהנערה שהיתה. ציוד תמונותיו ש ל ״מלך ה שוקולד״ ל ת הי ל ה * ־ נולדה טץ זטום ץ וודל כריסטופר פלץ ומר
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 56 | בידור הק רן הדו קלתואלס האורות כבים ובאולם משתרר חושך מוחלט. מוסיקה קוסמית, המתגברת באי טיות, עולה מכל עבר, ועל התיקרה מתגלה עולם ציבעוני ומופלא. קרניים
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 57 | ,.דוושה לוו וינדה משלנו!״ התמומדו העיתונאים המיצרים נקאוויו, רמואוו עלילות בת־ התערובת הפולנית־ הודית ידיד מיצוי כאשר שהו בארץ עיתונאים מיצריים, בעת ביקור
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 58 | בדדו רקאהיו־ לינדה בנמל־התעופה בן־גוריון, יחד עס טלי, מזכירתו של יועץ ראש הממשלה לענייני עיתונות דן פתיר. למרות שלינדה כבר טיילה רבות בחוץ־לארץ, ויש לה ארבע
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 59 | מבט מן המא די ם מתי כדאי לקנות אדיסון?11 תמיד .׳^י •0 עכשיו במיוחד כי תקבל ״ספידו״ ב־! המחיר. (המשך מעמוד )23 חוץ. הוא עושה אותנו פגיעים לשינויים במשק העולמי.
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 60 | בול היה מתהפו בקיבה אילו ואה מה קווה בביתו המטיילת בשבילי המוסד כשחזה חשוף. היתה זו עוד אחת מחברות נבחרת הכדור. מים של הולנד שהחליטה להשתזף בארץ. המשתזפת חברת
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 61 | 6000 מלחים אמריקאיים נחתו בחינה ומאות בחורות באו לקבלם ועוד לא ראיתי דבר כזה. מילא, על החי פאיות אפשר להשתלט, אבל עשרות בחו רות הגיעו לכאן מכל הארץ, הן בכלל לא
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 62 | וקרץ בעיניו .״חבר שלי קנה מהם מצ למה וטייס במחיר נהדר, ותראו מה הם נתנו לי,״ הצביע על כומתה צבאית ומצית עם סמל הצי האמריקאי .״הלוואי שיבואו כל יום.״ בשעה תשע
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 63 | המישטוה ממשיכה גדי נתת לעצור את ו שמי ת הצתות איריס ווויוסקו ול ש חוו אות 0*1117101 01*0 ** כונית הדה־שס־ הקטנה התקרבה יו לעבר הקורטינה המישטרתית, שעמדה לרוחב
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 64 | ״הם יכלו אז לשחרר אותי, כיוון שאת הסיפוק שלהם הם קיבלו. העיתונים תארו אותם לפחות כמו סטארסקי והאץ׳ שתפסו את המבריחה הגדולה של הסמים, שהיא גם נערת זוהר, וגט
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 65 | בגין האחד ובמה סכל העם היהודי מדמגוגים כאלה כדיוק : (המשך מעמוד ) 17 צביעות מצידו, כאשר הוא מייחם את כל מעשי־הזוועות, בכל התקופות, לצד השני בילבד ן יש המייחסים
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 66 | ע ו נש המוותה ׳ וקייםבחוקהישראלי - וקל שלוש 1מערכות !השיפוט בישראל י קולות לג 1רו 1111א ו1 1תותו 11ואות? ך*!משך 31 שנות קיומה של מדינת י ישראל הוצאו להורג, לפי
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 67 | אירים והבל שי ם (המשך מעמוד )63 אחר הכישלון של אדם היתד, איריס מדוכאה. הדוגמנות וצילום הפירסומת היו נטולי אתגר עבורה. היא החליטה לקחת את עניין הציור ברצינות,
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 68 | כל עוד תו כני ת ״יתרון דירה״ ב תו ק ף (וההר שמה עלולה להסגר בזמן הקרוב)... אפטר ל ח סו ך בחמש שנים 30,000ל״י, בתשלומים חודשיים. תוספ ת ריבית והפרשי הצמדה ב
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 69 | עוד יותר יפה עכו קופק? רק מי שנסע עם קופל לרודוס יוכל למנות לפניך את בל המעלות של רודוס. כי קופל מציע לך את ה״שמנת״ של רודוס: בתי־מלון מובחרים, שרותים מצויינים
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 70 | מאת יגא* *ביב ההנפקה החושה נקי בדולרים מכי 1יכתב־ אי שו ם נג ד ח״ כגרופר פרקליטות מחוז המרכז מכינה כתב־אישום נגד חבר-הכנסת פסח גרופר (ליכוד) .החומר הועבר
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 71 | סו\וט _ 3 0ו\ • 8 0 \ 7ו= £1£עו 0וק סו עו סז ק ס ^110־£^0 •7081־ו־.קח^ו־ו 1 • 8ט 8ו\ו^3 • 88ו-וט _ • 8)81181ו\/טס • מימו * 16 81א|\^ 8 0 • 1^ 08886ץ<8 ^ 1 *
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 72 | אלטו־ן גיון כאילו סרת מיללות האכסטזה וההתפרצות1והמו1ית של מעריציו בירושלים ן גון חחשנע דפי זוגות ידיים הושטו לעבר ה- בימה וביקשו ללחוץ, לגעת, לחוש ולהרגיש את
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 73 | בלבוטה שיבה והילל... המועצה לצרבוות בדקה ואישרה! מיס ת ילדים ש לנ ל־ני ל היא חטובה ביו ת! י ״כל גיל״, מ > ג 1ן טובת מאוד־מחירה נמון יחסית. נוחיות המיטה
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 74 | שיחר הטלוויזיה במע רו מי ה קשר, לעבור בשתיקה על שערוריית שידורי יום־העצמאות, כפי שהשתקפו במסך הקטן. לעומת שידורי השנה שעברה, שמיתה בהם יד מתכננת ומכוונת
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 75 | יום רביעי • חיות טרף (.)5.30 הזדמנות דור שני המתאר, מרהיבים, המיוחדת טבע בין תיהן. נוספת לראות בשי סרט תעודי מצויין, באמצעות צילומים את מערכת היחסים במינה,
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 76 | ׳הזזי/ה ערבי/ה ישראלי/ת פלסטיני/ת מ ה שנ חו ץלן לביטול הגבולות שבלב ושבשטח היא תו דעהזכויות ־ האדם כדי לעמוד על זכויותיך ולשמור על זכויות הזולת מה שנחוץ לך הם
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 77 | קולנוע כוכבים זוהר בג ־ ל 6 0 ״הם לא עושים היום פנים שכאלה. לא יותר.״ כך אומת נורמה דסמונד, מלכת הסרט האילם, שירדה מגדולתה כשהיא מתבוננת בפניה הצעירים המוקרנים
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 78 | ורודים. הקולנוע הוא בבואה של מזמן. בימים הטובים של הוליווד הרומאנס היה עדיין בחיים. היום איננו עוד. אני שואלת את עצמי מה עושים היום הצעירים בלעדיו?״ גלוריה
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 79 | סיפור עד איפור בהמ שכים ישנם סיפורים קצרים, וישנם רומנים- בהמשכים. ותאמינו לי, זה לא שיעור בסיפרות. אני בסך הכל רוצה לספר לכם שמס תובבים אנשים שמצליחים לשלב
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 80 |
העולם הזה - גליון 2175 - 9 במאי 1979 - עמוד 81 |
חזרה לתחילת העמוד