גליון 2176

העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 1 | (כילל
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 2 | 11־3101 העולם מצלם בקודאק. דרוש פיתוח במעבדות דלת ה
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 3 | חברי־הכנסת? אתה איש־המוסר? יש גבול לצביעות הזאת! אורי אכנרי: האם אתה מרשה לי להשיב על זה ז שת עמוס בן־גוריון, פרשת 7ן םטנר ועוד. מוזר על כן כי מר בגין תוקף
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 4 | יאס חשבת לנסוע ביום ב׳ — ייוזכן שחת־אכזב. אבל גם אם עלה הדבר בידך, זכור שדווקא ימי ה׳ עד שבת הם קשים ומסוכנים במייו־חד. על־כן מוטב ש תרכז בהם דברים הקשורים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 5 | למבקשים את הטוב ביותר *•אסא 229 פרסום ח תי ק | וכאל טיראן העולם הזה
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 6 | מכחבים הוווו! 0הי ה (המשך מעמוד )4 בדרך זו נתגבר על כל אויבינו, ספורט אי העולם ימ״ש. הפלסטינית היא קשה — היא תהיה רצופה בגרדומים. אולם ההמשך ברור והכיוון ידוע.
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 7 | ״.״אוכלת אגוז* ומוותרת על אווז טבול בצחצחי-שומן, טל טורט בקצפת, טל משקה רווי סוכר, ונראית -אגדה!״ פרסום ד״ד
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 8 | חלו על טלוויזיה כיצד לראות טלוויזיה ונפל זאת להשאר מרוצה? יש לי חלום: הייתי רוצה לראות טלוויזיה שהעיקרון המשמש ומנחה את כל עובדיה ומענידיה, ללא כל תנאים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 9 |
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 10 | טיולים אירופה וקנדה ארהייב ארהייב ומכסיקו מכתבים (המשך מעמוד )6 של גדעון לב־ארי ולראיונו עם שר־האו־צד שימחה ארליך. מאחר ותוכן דבריו של השר פגע בי מאד, הריני
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 12 | טעם חדש לעסיס סלטים פיקנטיים ור שב ס קי פ רל ץ־ 2ז דיו א פ 1 2לואב2 פלפל חריף ^ז לוז ^ טבול ואכול סלט פיקליל; סלט קר; סלט פלפל וסלט תורכי-כדאי שיהיה בבית. את
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 13 | ״״ פרום׳ ארנסט עקיבא סימון ..מנחם בגין אינר פאשיסט. הוא לאומן קיצוני שקיבל את ידרשהו האידיאית מזאב ז־סטינסקי. שהעריץ את מאצינ וגאדיבלדי...״ חלל, גדול של הציבור
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )13 אים באנגלית — מוסר צבאי. ננתח זאת. נתחיל מלמטה, מהדרג השפל ביותר. במילחמת ויאט־נאם נעשו דברים נוראים. למשל — רצח המונים. אמר קצין אחד לפני
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 15 | אקאי מנציחה את ה אגד ה -חי ה. את ה החפץ לשמוע א ת אלטון ג׳ון כאילו היה זה מופע חי; חשוב לד שמוסיקת הפופ תגיע לאוזנך בצבעה המקורי; עיוות צליל קל שבקלים מקפיצך
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 16 | ושוב, כמו תמיד- בוס טפחות וותן יותר: ב תכני ת החיסכון ־ טפ חו ת עד 12״ תקבל 220/0מענק מיידי על הפקדותיך, הקרן והמענק נושאים ריבית והצמדה והכל פטור מ מס. ב תכני
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 17 | רק >1שק הו/תנהד בהתאם לאינטרס, של העובדים מסוגללהיאבקבא יו פ לוג יהביעילות ף*! פעם הראשונה בהיסטוריה שלה חוגגת מדינת ה ישראל את עצמאותה, כשחוזה־שלום באמתחתה,
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 18 | לפני כמה שבועות עורר ראש״חממ- שלה מנחם בגין סערה, כאשר הצהיר כי לדעתו דויד בן־גוריון, מי שהיה ראש הממשלה ושר־הביטחון הראשון של מדי- נת״ישראל, לא היה זה שהקים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 19 | שמעתי בצער רב שינאת אחים, הסתר. מעמדית והיהירות שנשמעה בנאומיהם אמש (של בגין ובחנשטיין) ,אם כי מר ברנשטיין מדבר בסיגנון תרבותי ומר בגין בסיגנונו הוא. חבר־הכנסת
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 20 | 11 * 1 1 1 1 1 1 , ג ו 11ל ס וידי בואנרט: בויגימה צוחקת -הגיפלגה בוכה אווסון וייס: וסאן עם גיס דגי: לא קל לסתות את אורסון וולס, בהתחשב בממדיו האדירים, כוח
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 21 | פט׳ הוסט: למי ארצלי הפעמונים? זה נשמע כתסריט: האסירה פטי הרסס בחרה להיכנס לכלא פרטי עם שומר ראשה. האהוב ברנרד שו. פעמוני חתונה, והאב המאושר שרק אתמול לא ידע אם
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 22 | שובבות נעורים, חיים סשוגעים ו״:־קץ ופרי־ ״קאופרי- רעננות, רכות, שובבות ואווירה בנעירה. ־קאופרי- הסחה אזמיתית ותחושות נפלאזות. ״קאופרי- סבון נעורים של •יע׳-ן
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 23 | נאטאלי ווו וחבוט וגנו: אהבה בסיבוב חוזר כשהציע רוברט וגנר נישואיו לנאטאלי ווד בפעם הראשונה, הוא הטביע כתובת בטבעת יהלום: ״הינשאי לי, בכוס שמפנייה.״ מאז איפיינה
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 24 | ו הגיד ה מאת יגאל לביב איך ניצלה מישפחת גרופר גיד־ שר־התעשיה־והמסחר-והתיירות ערן פת הורה לבטל את ההיטל של 10.5לירות, שהיה על ייבוא כבש. קבוצת יבואני־כבש,
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 25 | עד 31.5.79 מענקים מוגדלים בתכניות החסכון של בנק הפועלים, במסלולי ההפקדות החד־פעמיות. מטמון עד - 120 מענק מיידי של 2194 במקום ,1494 מטמון ברירה דולרית -מענק
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 26 | יש תיירים המגלים את ישראל דרך בירה מכבי. 11^ 1ןןן -י 1ך ן בתי אבן. טליתות י • 1 * 1131 לבנות. קולות השוק ואויר שכולו אוירה. ידיים מגישות שוב ושוב כוסות שהקצף
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 27 | חידת החסד ני ראיונות על המסך הקטן, תוך 48 שעות: /וראשה המתארת פרשה כאובה. אשד. שקטה, תרבותית, כנה. היא מדברת בלי פאתוס, בלי רגשנות, בלי הגזמה. רות צור מגינה על
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 28 | מרשימותיו שלמבקר מסעדות !מסעדה שוכנת ליד הנמל והדבר מורגש היטב בתפריט. העדפנו להזמין את הדג החריף בנוס ח טריפוליטני, חריימי בלשון האזור. הדג היה טעים מאד
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 29 | שך כל הדיון במליאה ומאזין לדברי הנואמים, כדי שיוכל להשיב עליהם. בעת הדיון על מישרד ראש־הממשלה לא נכח מנחם בגין במרבית הזמן באו- לם־ר,מליאה׳ ובשלב מסויים לא נכח
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 30 | אין טמפונים בספר! של דן בן־אגזזץ, ! 9אלוף כינוס הפועל ב טנים, והשחקן מס׳ 3בארץ במישחק זה, הוא חיים אר־לוזורוב בן ה־ ,21 שזה עתה השתחרר מצה״ל והחלים מ כאבים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 31 | קו&ד סציע דר עורם ומלואו 4טיו לי ם מ או רגני ם ^ 4ל אי רו פההקלא סי ת — 27,26,23,22 יו םהחלמ־ $50 ל י^ טיו לי ם מ או רגני ם ולאירופהולס קנ דינ בי ה — 27,21 יו
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 32 | סוכן ישראלי? פסריוס לבנוני? קוויזלינג? הרפתקן? סעד חדאד אירח את צית ״העולם הזה־ במדינתו החדשה, והסביר חממו 719111 אגוא( ננאת על רב־סרן סעד חדאד חלוקות הדי-
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 33 | על הכוונת: וב־סון סעד חדאד בחברת חיילי ארס בבסיסם בטייבה רובה ככולה אנגלית או ערבית, או שתיד,ן. יחד עם זאת, נוצר בקרב חייליו ואצלו מעין סלאנג חדש. הם מרבים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 34 | ממלכתו ע 1ל א בו־ א ל־ מאח (המשך מעמוד )33 רב־סרן חדאד משתהה מעט עם מיש- פחתו. לאחר מכן הוא יוצא מהמקלט, לכיוון הג׳יפ החונה בחוץ. מהגבעה יורדת אשה זקנה, בעלת
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 35 | האשמות בין המישטוה וצה׳־ל, ובין שרי הפנים והביטחון - הומטכ״ל מודה שהיה מחדל ותובע להסיק מסקנות מהפכניות ך* כ־ אלוף רפאל (״רפול״) איתן לא ימלא, כפי הנראה, את
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 36 | במדינה פ א טנ ט־ם כושר־חאירתור הישראלי המפורסם עובד כמלוא המרץ — בייחוד כאשר אפשר לרמות את הגויים איו גבול לכוח־האילתור של התייר ה ישראלי המאורגן, המשוטט
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 37 | סאד אוו ל א רוצה ״ן לישכת הנשיאות במצריים הזכירה לגורמים בישראל, כי הנשיא המצרי אינו נוהג, בגלל אדיקותו, לשתות יין וירושלים התבקשה לכבד אותו בטכס בשערי באר־שבע
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 38 | 24 השעות של שמוני מקום ראשון בדירוג הכללי מקו שני בדירוג הכללי ראלי לנוויל גרנד פרי -מרטיניק מקום ראשון בדירוג הכללי מקום שני בדרוג הכללי מקום ראשון בקבוצה 11
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 39 | התונניח רהויח את מנהר הטרווידיה יחד עם כל מיי שאינו חסיד הליטר ך* מיין הטלוויזיה, בבית־היחלומים * בירושלים, מדברים עתה בטונים הרבה יותר נמוכים. לעיתים אף
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 40 | ואש הממשלה חבסיח להשיב ב..הגוון קרי ער דברו שר אוו א מו׳ , ותחת זאת נשא ]אום ד מגוגי כרות, וצוו השמצות אישיות לא כל אדם מסוגל לשאת נאום נלהב ונרגש גזכות
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 41 | את רצח לוחמי-המחתרת העבריים, פיקודי מר בגץ, בדרך של רצח מישפטי-כביכול. מנחםכגץג מר אבנרי, אתה נל חמת נגד המישטר הזה. אורי אכנרי: במשך שלוש שנים, ואני לא מגיע
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 42 | הפגנת הנטיעות, שאורגנה מל־יד שלום עכשיו, נעצרה ליד מחסום צה״ל, בכביש הראשי בדרך לחברון. במשך שעה שרו ורקדו למות המפגינים, עד שהגיעו מכוניות ובהן תושבי
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 43 | חיים ברעם, בנו של מי שהיה שר־העבו־דה, ואחיו של ח״כ עוזי ברעם. הוא צי פה לאלף משתתפים. במוצאי־שבת הודי עה הטלוויזיה על המיבצע המתגבש. ואז קרו שני דברים: תנועת
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 44 | במדינה אלה יושבים ושרים ואלה מ ׳ * 1 \ 1 *111ק עסיס וצועקים. להפגנת שלום י י /י* עכשיו הגיעו קיבוצניקים בבגדי־עבודה, אנשי עוז ושלום בכיפות (המשך מעמוד )43 לטת
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 45 | השד לנדאו הכריז מילחמה עד הנהגים ולהכות אותם בכיסם ך שהיה חיים לנדאו גונדר אבהרם, ^ הוא לחם בבריטים, ועד היום הוא ׳אינו שוכח להזכיר זאת בכל מקום. אולם כשהגיע
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 46 | מיוה! 113 התרחש עש תת כעמים במישש־ה שנערה הח־נ מנה אותה וגונב את ונושה ־ או היועץ ההישנט׳ דא ביקש לחסיד אח חסינותו בית אשתו, בשדרות בן־ציון בתל־אביב, כשהוא
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 47 | לעיתים היו התלונות של הח״נ עצמו כנגד אשתו .״היא לא נותנת לי להכנס הביתה,״ היה מסביר לשוטרים. המישטרה היתר. מנסה לסיים את ה־סיכסוך היומי בין בני־הזוג בדרכי
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 48 | במדינה (המשך מעמוד )39 המנהל, עד לאחר שיאושרו לו שלוש שנים נוספות. אך נראה, כי מול איום מפורש בהתערבות פוליטית כה חריפה בעבודת הטלוויזיה, לא יכול היה צוקרמן
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 49 | תכנס לכל ספר לימוד!״ מנדלוביץ גער בחרמו, וביתר העיתונאים שהצטרפו ל בקשתו, ואמר להם :״אל תלמדו אותי מה לעשות באוניה שלי.״ אחד מקציני האוניה, שלא ידע על סירובו
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 50 | החמודות של ׳י אידו: אתה תופתע מעוצמתן המוסיקלית. ״73 1612 ס! 80 ^ £ מיוזיק סנטר בדגם זוק-אססנס כולל רסיבר משוכלל, טייפידק או טו מטי, פטיפון חדיש ב תוספ ת
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 51 | גיבורים לא מ אופ קי ם פסטיבלים תעמולה פוליטית בל אף!מילה קנאים לסרט הקצר, אנשים מכורים למלאכתם ,׳שאינם מתרגשים מן הסגריר של סוף אפריל בצפיון־גרמניה ומן ה
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 52 | במדינה ל הגנ ת החינוך הגבוה (המשך מעמוד )48 1לא היה הנאשם גיאז עבד־אל־דאצי נוכח באולם. למרות פקודת ההכאה שהוצאה נגדו, לא הגיע והדיון נשמע שלא בפניו. 1לאחר
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 53 | מתי כדאי לקנות אדיטון?11 תמיד. עכשיו במיוחד כי תקבל ״ספידו״ ב־ ו המחיר. החפגוז לא נ!פל ר חו ק מהעץ האס התפרעה סזישסת• הסעד השופט פסק מאסר, והבן חשתו?
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 54 | 0 *13111 011ח ץ־גנוו 80 תה*הנס לך טלוויייה ג בווווי ת תחנות ההרשמה /אן ורק בחנויות המורשות למכירת מוצרי מץ, לתוכנית ׳׳ מץ צבע־ $0״ אשר בידיהן חוזה קנייה רשמי
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 55 | חברת מץ המובילה בענף הטלוויזיות בישראל, מאפשרת לך לרכוש טלוויזית ״מץ צבע״ משוכללת ואמינה מפאר דגמי 1980 לראשונה בתנאי רכישה ללא תקדים. מהן אפשרויות הרכישה? למה
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 56 | כשכולם מדברים על אסירי ציון- ח־כ פלאטו שרון דואג לשחרורם. זהו רק אחד הגילויים המרעישים המתפרסמים לראשונה ברב-המכר החדש ״מוכרי הנפשות״ מאת גבריאלה. הספר חושף את
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 57 | שיחר צל־־ג בד תגנבה • לכתבים הכלכליים של הטלוויזיה, בראשותו של אלישע שפיגלמן, בגלל הכיסוי שנתנו לדין־וחשבון של מבקר־המדינה. שפיגלמן, יחד עם שני עוזריו, אגי
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 58 | יום רביעי 16. 5 • מבאן ומשם (.)7.00 לפחות שני פרקים מעניינים במגאזין זה של קיטעי תוכניות אמריקאיות. הפרק הראשון הוא סיקור של כנס אוהדי סידרת הטלוויזיה מסע בין
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 59 | יש מ שהו ה מיי חדאתה טיו לי ם ש״פלתורס״ מארגנת. ב60- שנות קיו מ ה, צברה ״פלתורס, ותקתסיע יותר מכל חבר ת נסי עו ת ו תיירו ת א חר ת. כ ש תיכנ סלא חד מ סני פי
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 60 | עוד יותר יפר! ע ם קופל. דק מי שנסע עם קופל לרודוס יוכל למנות לפניך את כל המעלות של רודוס. כי קופל מציע לך את ה״שמנת״ של רודוס: בתי־מלון מובחרים, שרותים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 61 | ממלכ תו עוד אבו ־ א ל ־ סאת 9 (המשך מעמוד )34 ליד מיבנה־אבן פשוט. בחוץ, על דימידרבד,. יושבים כעשרה גברים, לבושים בבגדים אזרחיים. חייל המצוייר בנשק שומר עלי הם.
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 62 | ממלכ תו שדא בו ־ א ד ־ בו א ת מחקרים מוכיחים- מבוטחי קופת־חולים מאוחדת יותר מרוצים ! במחקר על ״מימדי שביעות הרצון משירותים רפואיים אמבולטוריים בישראל״ שנערך
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 63 | בוא להנות,לראות ולחיות [ א ת אירופה ב־ 720ל״ ליו. ואת ארה״ב בפחות 900-11ל״׳ ליום. 30 יום אירופה 42 יום אירופה צרפת, ספרד, איטליה, אוסטריה, גרמניה, הולנד,
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 64 | הכבוד האבוד (המשך מעמוד ) 17 בעיקר באמצעות הכוונת מחזור הכספים ושער הריבית, תחת הסיסמה של מילחמה באינפלציה. לב ליבה של הסטגפלציה הוא התהליך של קיטוב ההכנסות,
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 65 | חבר זז בסת ומבאמב ניי ם מלוויו של רכטמן חייבים לכבול אותו. תקנה מיספר 23 בקובץ זה אומרת :״האח ראי להעברת אסירים רשאי לכבול בכבלים את ידיו ורגליו של אסיר פלילי,
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 66 | במדינה (המשך מעמוד )64 ם ׳ ש 0 ״אינני מתמצא בחוקים,״ הסביר פארם. ״כל חיי אני חי בשדות ובמירעה, ומפרנס את מישפחתי בכבוד מגידול העיזים. מעו לם לא ידעתי שלפי החוק
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 67 | ץ ופילו הוץ ו יכול להרשות לעצמן מוסך ־־בן־רגע: מוסר ״גן־רגע״ עשוי יריעות שמשוניות המצטיינות בחוזקן ומסוגלות להגן על מכוניתו שנים רבות. ביריעות משולב בד ניילון
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 68 | אצבעותהרגל ״ יוצאות לדרך סנדלי הקיץ. מ קו ם טוב באמצע לאצבעות, לשם הצצה. עקב דק וצר. הצבע השולט: סגול, אדו ם, ב חול ובז׳. ציפורים על הגוף אופנה אומנם, לעומת
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 69 | מה עושה את או־בה, לטמפון הטוב, הנוח והבטוח ביותר בעולם? ־׳הטמפון הקטן שכבש א ת העול ם׳ /אין זו רק סיסמא, זוהי עוברה ! טמפוני או־בה, הם הנמכרים ביותר ברוב אר צו
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 70 | פניני מצרים איטליה, שוויץ, צרפת.הולנד, אנגליה. קהיר,הפירמידות,לוקסור עיר הארמונות ו ה מקד שי ם, אם ואן.אלבם נדריה. תאריכי יציאה: החל מחודש מאי כל שבוע או
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 71 | 1ה היה 051113ה 1ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתבה לנפילת המצודה הצרפתית דיאן־ביאן־פו כווייט־נאם בידי חייליו של הו־צ׳י־מין,
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 72 | קסאווירה הודנדר כנעו לא לנשים בלבד לפני כשנתיים וחצי היא שיגעה את כל זאבי תל־אביב. היא ביקרה בארץ כפגישה של סידרת סירטי טלוויזה על ארץ־הקו- דש. שמה של קסאווירה
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 73 | על כך אמן, משום שאם תתני לו מה שהוא רוצה, הדעת נותנת שתקבלי גם את את מה שאת רוצה, ל אי !• בעבר הרחוק של הצנזורה המחמי רה׳ ייעץ פעם עורך אחד למחבר של רומן סקסי
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 74 | שעשועי מין הדיאודורנט האהוב על האמריקנים יאודורנט רי חני-יבש, רי (וא 011-0מ) .ו הל הי ט ריד אבקהקלה. ר עננו ת שך כל היום! ׳־אריד׳־ של קרקר וו אל א ס, שיג בפרפו
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 75 | ״שלחנו לו מיכתבים. ניסינו להשיג אוחו בטלפון. תמיד אומרים לנו שהוא עסוק,״ מתמרמרים יצחק ואמציה .״כש- השגנו בטלפון את אשתו בשבוע שעבר, היא טענה שבגלל שהם לא גרים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 76 | מש7ן פי שמש פולארויד-דוגיגה לעיניים £1 3 5 5 6 5י*5111 0ק $11 5 0 6x1)600617 6ז 3טסץ 101*961ם 0ץ .ז 31ק 3ץ ז 3 0 4 1ח0 0 0 0 6 1 ? 0131014 311119138363 ?
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 77 | כסר הערות על ה״אזסקר־ הי שר אלי ^ לא בצל ם הבה מה ^ דרך קצין־מי שטדה ב על מ ה ^ האי ששהבדס את ה תי א ט רון ל ח לונו תהר אוו ה ו*צד ק שר י שי ר עם קהל־הצופים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 78 | נמר של נייר (המשך מעמוד )77 מעולים בספרי המקור שראו אור בעברית, ספר שבשל שמו של מוסינזון, ועוד סיבות לא־סיפרותיות, לא זכה לכבוד מידי הבי קורת והמבקרים,
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 79 | נלאוח*ח :0 *1113 ו ) 1שון ל ב,ון• פתחתקוה• תל-תביב וחובות ונחרת השרון פרוייקט חדשני ויוקרתי ברמה בינלאומית באזור מגורים מרבז• ושקט! תכנון ארכיטקטוני מרשים ע״י
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 80 | במדינה (המשך מעמוד )66 הי^לא1חצאת בבלב רחוב תנ 7צאא 1תו־.רק י ב מ7ן 1נ 17ת מכובדים, ^ ׳ ססקלאסה. וזה שנוה ל חפ ש א 1ת ה. ל א לוותר. ע פיל טר או בלי פילטר.
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 81 |
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 82 | 0 מסתובבת לה בארץ, אשה שעושה לעצ מה חיים קלים, ומודה לאלוהים מדי יום ״ברוך שעשני אשד,״. כל זה למה? אז יש כמה סיבות. הטו בה מכולן מסתכמת בגבר אחד, בן אר בעים
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 83 |
העולם הזה - גליון 2176 - 16 במאי 1979 - עמוד 84 | מירה
חזרה לתחילת העמוד