גליון 2178

העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 2 | ס מ\ /ם ו\ו מד 5ח₪מ8 מכונ ת הגילוח שכדאי לסט ש פני ם אלפני ב 1,185-ל״ בל ב ד ראש גילוח צר מבטיח גילוח קרוב, גם במקומות שלמכונות אחרות קשה להגיע, כמו החריץ
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 3 | וה היה 031113גוה שהיה גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתכת־תחלויר לנושא העישון, תחת הכותרת ״העישון: תענוג שסופו נעות?״ כתבה אחרת,
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אכים, רחוב גזרתן .3טלפון 6א433צ־ .03 תא־דואר 136 מען מברקי :״עולמפרם״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 5 | המילה האחרווה במערכות הסעריאו בשיטה הקומפקעית המשלבת בתוכה 3מכשירי 7א ] 50 פרדים, הכל במכשיר אחד: •מקלט -מגבר סטריאו 20077ח 8ש 0ק 0ו 5ו1ו*/8.^.5. 2x35 77 4גלים
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 6 | מכ חכי ם עול הגר דו םבדמשק ״בצל הגרדום״ (״העולם הזה ,)2177 על אנשי האצ״ל והלח״י שניתלו על־ידי הבריטים בתקופת המנדט. מגיע לכם צל״ש על שהזכתרם את תריסר עולי
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 7 | בכרם הגדול ־ כרמים טי ס ה ללונדון, זכתה ורד גזית, חיבוקן עמיר במאה כדורי-רגל זכו: ינואר — יעל הותיק, באר־שבע 9תומר נוי, ראשודלציון • שמואל פרג, חולון י• הראל
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 8 | 1947 — 31.5לסופי הארץ הגיעה אוניית המעפילים יהודה הלוי. אוניית המעפילים הראשונה של עולי מארוקו ועליה כ־500 עולים. מה אירע במאהה־20׳ בשבוע של סוף מ אי ורא שית
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 9 | 7ן נ1י \7וד* סיגרי העם או תערובת אמריקאית מובחרת פרם1ם ד־ר יעקנסון- העולם הזה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 10 | השבוע תזדקק לכל חוש הביקורת שלן, בדי שתדע לסנן את הידיעות המשעירות שתגענה אליך, ולהגיע לגרעין האמיתי. צפו־ייה לן הצלחה ׳גדולה בעבודה, שתגדל בעתיד עוד יותר, אם
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 11 | רואים לך את הגוטקס גוטקס -יצואן מספר ו של בגדי־י וחוף. שגריר אופנת ישראל בכל רחבי
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 12 | י)א1־1ד11 עידן חדש בטכע לו גי ה מתקדמת. עי צוב אוירודיעמי והידור אי ט ל קי ־ קלאס׳ כ ל אחד והריתמו
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 13 | ..ל הרוג ב ל ערב וערבי ה״ מאמרו של אורי אבנרי על ״בגין האחר (״העולם הזח״ )2175 הוא מצויין, אך כולל טעות יסודית, ה מעוררת אשליות וגורמת נזק. כוונתי לטענה, שעונש
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 14 | תמרורים הגינות * * מקצועיות * אמינות * הגינות ¥מקצועיות * אמינות * הגינות ¥ ח 11 1111 ידיו תנו לבתי:הספר לדוגמנות לטעון זה כנגד זוז— ״אני טוב ממן״ ומה האמת?
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 15 | כך נראית סיטרואן 08 לעומת ממניות אחרות בגודלה המבין במכוניות ועוקב אחר החידושים וההתפתחויות בשוק הרבב יגלה במהרה בי מרבית יצרני המכוניות המציגים א ת הדגמים
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 16 | 1118111111111 י י 1י | 1י !י 1 1י1 ווווווווווווווווווווון לחשוב בצבעים טבעיים כ שמדובר ברכי שת טלוויזיה צבעונית המע שה הנכון הוא לבדוק היטב ולרכו ש אתה מקלט ה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 17 | ה 373 רז ת ח שובות את המוסנמות קובעת: ש קשו הדוק בין אינפלציה דוהרת, שגו־עבודח 1111 וקיפאון נלד׳ שי המשק !ן* * 15 במאי, יום הולדתה דד 31 של -מדינת ישראל לפי
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 18 | בדרך אל ריו (המשך מעמוד )17 וכר, קיצוץ בסובסידיות במוצרים בסיסיים, העלאות מיסי־עקיפין שונים, וכמובן — עד •תובנית־החומש האחרונה — הורדת־השכר. אין אפילו אחד בין
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 19 | חסלי זו7ן ים בעצמד, בדרך מלוצועית.. ...מבלי ל של ם ל מק צו עני ם. בשלבי דגירה. צינורית ההתזה, המצורפת לכל מיכל מאפשרת ריסוס בפינות הנסתרות ביותר. בידוע לך,
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 21 | הנמכרת ביותר
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 22 | האיש מסו חומו ד9יש0וה -הגנבים שזהרו מואש ־ אשם העד נאנסה בחור עונש ! -החסירה נגנזה ננגן רב במרץ רב בחקירת כל הפרטים שנמסרו. הצלחת החקירה עתה מעוררת מחדש את
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 23 | יש תיירים המגלים את ישראל דרך בירה מכבי. 1ר ־|1 | 11־יי 1רי| בתי אבן. טליתות • 1- 1 ^ 1111 לבגות. קולות השוק ואויר שכולו אוירה. ידיים מגישות שוב ושוב כוסות
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 24 | ייייי שלים הימיזרחית או ברצועת עזה ניתקל בדגל הפלסטיני על בל צעד ושעל. לפעמים זה דגל אמיתי, התלוי על קירו של איש אמיץ. אך לרוב זהו דגל מוסווה כאלה ואחת צורות
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 25 | 1111113. 11*111111 !!ישקה תאנ״ן: אהבת הבזק של קזאכי אין דבר העומד בפני האהבה, במיוחד, לא אהבתו של שליט לוב הקולונל קדאפי. ברק־האהבה פגע בו לראשונה ב־ 26 במארס,
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 26 | אמי בונה בסוסים סנסיסנסד״ס קארול תאצ׳ר, בתה בת ה־25 של ראש־ממשלת בריטניה, החלי טה להזים את התיאורים שהופיעו באמצעי־התיקשורת ואשר ייחסו לאמה תואר של ״אשת־ברזל״.
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 27 | שנה לאחר הקיץ של ״בוא ניסע״ באירופה ואנחנו עדיין נפגשים ריקי קימל, צה״ל 7קיראון ״בהתחלה נבהלתי מכל החבר׳ה החדשים, אבל תוך שלושה ימים הם היו הדבר הכי מדליק
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 28 | 11*111111ב שנים בוגדה האסון: גותה שד אשת המידימים ושנעת הבעלים היא היתה האשה העשירה ביותר בעולם והאומללה ביותר. ברברה האמון, שמתה לפני זמן־מה בגיל ,66 הכריזה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 29 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 30 | הרעיון של קרס. להצניח צוות טלוויזיה 1 111 בארוחת־צהריים שערך ׳ ,יושב־ראש מיפלגת העבודה, שימעון פרם, למישלחת מטעם המיפלגה הסוציאל־דמוק- ראטית ההולנדית, המבקרת
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 31 | מרשימנתיז שלמבקר מסעדות | ^ מ 0עדה שוכנת ליד הנמל 1והדבר מורגש היטב בתפריט. העדפנו להזמין את הדג החריף בנוסח טריפוליטני, חריימי בלשון האזור. הדג היה טעים מאד
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 32 | אנשים זאפט, ראה סירטון־פירסומת ישראלי בכיכובו של שיסל, והציע לו לככב בסרט ואף הבטיח לקרוא למשקה החדש שלו, בשם שיסל זאפט. השבוע יסע המצחיק לשטוטגארט להצטלם
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 33 | זא£ט1£51 זק 41-־ו 8ץ קנ< המקרר הבינלאומי העולה כ־ 9נקודות על מקררים אחרים בישראל ועולה !32,704ל״י בל ב ד מיוצר באירופה ע־ י חברה רבת מוניטין המייצרת יותר
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 34 | ממשרה שד מיליונויס משם׳ יסדת ויגוונו בחיר היה נה1ה מדאק אמיו * בגין מנופר להמונים * ״אידיוט־!..שקור וסיגנו 1המאניה * דיסני־מד של משה שמיד * שיי מציל את הממשלה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 35 | מחוץ לפרוטוקול קונקורד טווס בעיינו רת הירקון ,112 תל ץ וביב,טל 287245: כרטיסי טיסה לכל רחבי תבל. טיולים כזץ וורמים: לץ וירופה,לץ ורהי:כ ולמזרח הרחוק. טיולי
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 36 | הצעת השנה — חופשה באוסטריה! מקומות נופש מאות אתרי נופש מכניסי אורחים ממתינים לך באוסטריה — במחוז זלצבורג או בהרי טירול, באיזורי האגמים או לאורן הדנובה. בכל אחד
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 37 | פרסום מיניק] י. פרנקו]\ 1* \ 1 עשור לגלי 0/0פ 1הנחה לרגל חג העשור של חב׳ ״גלי״ החל מבצע מבירות גדול בשיתוף חנויות הנעליים בארץ 5<>/0ו הנחה על בל דגמי הקיץ של
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 38 | אלות, צינורות, אבנים וועד חיילי קורס קציניני מסתערים על היעד המבוצר שבגן־הירק של נאות־סיני. קבוצת מתיישבים מגינה על פתח הבית. החיילים הפתיעו כאשר שלפו אלות
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 39 | דן שומדון הודיע באלחוט לעזר ו״צמן: ..בלי :1ומזווו אש רא ותגבר עריהם ואתוז צריו לתת לי את ההוראה!־־ עליו, היה המאבק מסתיים עוד לפני שהחל. אולם דן שומרון לא
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 40 | הצירים מן הגג חברי נאות־סיני, יחד עם כוח עזר מגוש־אמונים, ניצבים על גג הבניין ומטילים ממנו חצילים ועג־בניות על חיילי צה״ל. בשלב מאוחר יותר הוטלו מהגג לעבר
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 41 | ^.המשך נועמוד )39 שהבנו שצריך להילחם בו ובממשלה. שלו,״ הסבירה אחר־כך אילנה, ממנהיגות המאבק. כאשר נפלה ההחלטה להתנגד בכוח, עשו זאת חברי נאות־סיני, רובם קציני
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 42 | אל-טו״ש ודאפש ר• יו ; היתה עיר שלווה ושקטה, שאני \ שיה דייגים ועובדי־אדמה. קשה היה לעבד את אדמת הדיונות המידברית, אך הם הזיעו הרבה, התאמצו, ולפעמים גם הצליחו.
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 43 | (המשך מעמוד )41 הימנוני שתי המדינות. שוטר ישראלי מחלק סוכריות לשתי ילדות מקומיות, שעיניהן מלאו דמעות אחרי שאיבדו את אביהן. השוטר מנסה לאתר את האב, ומוצא אותו
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 44 | מוצטאפה לא בא ישיבת העבודה בבאר־שבע, עוד לפני בוא אל־סאדאת לארץ, יצרה משבר כפול. הראשון היה בירושלים, שר־הביטחון עזר וי-יצמן ושר־החוץ משה דיין התנגדו למיממך
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 45 | סנור ^ ^ 1 1 1סאדאת (שני מימין) לבוש מדי אדמירל, מניף את # 1* 111 הדגל המצרי בלב אל־עריש. קודם לכן ערך סאדאת מסע רגלי ונשא את הדגל בידיו. * 4נחם בכין הסתובב
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 46 | בי הדגל הוא דגל מישטר המלוכה במצריים, מהתקופה שלפני המהפכה. אחד העיתונאים שהיד. על סיפון אשדוד, עמוס כרמלי מהטלוויזיה, שם לב לכך, והוריד את הדגל.
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 47 | דן 3״ 1וו 03071 את בסטיבר הסוטים בקאן רוסית ׳בשעות הצהריים. אחרי הצגית אפוס בן שלוש וחצי שעות בשם סיבריאדה. מאחר שהבטיחו לעיתונאים ׳מטעמים רוסיים אותנטיים,
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 48 | בזד. אחר זה ישו נעצר באבולי של פרג־צ׳סקו רוזי ומנהטן של וודי אלן, הפליט מבקר קולנוע1,שזו היתה הפעם הראשונה שלו בפסטיבל :״יומיים בקאן •שקולים בנגד שבועיים בכל
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 49 | צאו לחופשה בחיק הטבע ושלבו הנאה וחסכון. 7ן לי פו תי ה -אהלמ שפח תי ׳ 1רצפה תפורה, שלד אלומיניום ׳ללא מוט מרכזי, ק ל להרכבה בידי אדם אחד, מערכת מ תוחכ מ ת של
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 50 | החמדה שר נהנא אונה ומוצרי באוניברסיסיה והינתה אותו מנות וצח ־ והנובע שננו מראשו שד ם־!! חשו את קיומה של פלוגת־סער ניידת נחבל יונים 1 -11 0 1_1 -1| 1\_1 בפניו
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 51 | גן־עדן של חיות ה בי ר יונים (המשך מעמוד )51 שיסטים״ ונענו באיום :״דיר־יאסין בביר- זית ! דיר־יאסין בחלחול !״ כל העת ניצח בעל כובע־המצחייה על אנשיו, עד שנטל
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 52 | דלתא לדלתא. חולצות ה-ז של דלתא חו ל צו ת ה־־ו של דלתאב שלל צ ב עי ם ע ליזי ם ו או פנ תיי ם בגווני ם א חי די ם או מ שו ל בי ם, מ עו צ בו תלהח מי א לכל גז רהו
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 53 | ..אשנו ננודיס נד ונסות ונדים אחרים,״ אומרת אילנית ובעלה השני, שעוג תוענוע את הבית בהרצליה ציאה -תקליטים, עמדה בראש מיצעדי דד פיזמונים, נסעה לסיורים בעולם
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 54 | שונה משלי, מסתבר שזה לא משנה, אם זה לא הולך, אז זה לא הולד.״ הזוג גת לא נהג להיראות במקומות מפורסמים .״החברים !שלבו לא מהבזהמר״״ אומר נחום. ייחסו להם אורח־חיים
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 55 | שידור שהוא בדרך־כלל מאופק יותר, משתוללים הצופים מצחוק, מד. שמוכיח כי עדיין יש מקום בטלוויזיה לתוכנית כמו ניקוי ראש. קירשנבאום הזמין להצגה את הוריו הנתנייתיים,
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 56 | הזוג שהרעיש או 1נ:ל 1־!מדינה !שהקפיץ את הרב הראשי וויה מ:חופש בזן 1:מלאכותי :11 פיאה!וכרית ״כתבה מעורות ך* תכה מרושעת שיש בה כדי לעורר מעשי זימה ותועבה באיסורי
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 57 | יום רביעי 30 . 5 • מבאן ומשם (.)7.00 אחרי שבשבוע שעבר היה קטע על דוגמן ירחון העירום פליי גריל, מאזנת התוכנית את עצמה ומביאה ראיון עם דוגמנית עירום של הירחון
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 58 | ס לוויוי ה גבע* חברת מץ המובילה בענף! הטלוויזיות בישראל, מאפשרת לך לרכוש טלוויזיה ״מץ צבע״ מ שוכללת ו א מינה מפאר דגמי 1980 לרא שונה ב תנ אי רכישה ללא תקדים.
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 59 | במדינה דרכי אדם מוסים הני קי ד( ה ב כי ר 0 ^110*1 אבנת|קרסון|שיפרי|1נעמ1 ל ת קו עאס והרא ש פקיר) אזרח — שאיכפת רו, מציף את קברניטי המדינה בדרישה 7תקן עיוות
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 60 | תיא מביאה לך את הטעם החדש של אמריקה: חדש! מי-פה תיאדבט +פלואוריד באריזה הירוקה. במקביל לפיתוח מוצר דומה בארצות הברית, תיא מפתיעה ומייצרת בארץ: מי פה +פלואוריד
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 61 | ^ 0 .0 1 1 1 0 0 0 1
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 62 | מהמכה הקלה ביותר, ולגרום עיוורון לכל החיים. הורדתי מעלי את השימלה ונתתי לו לבצע בי את זממו. לא התנגדתי יותר.״ אסתי היתה המומה גם אחרי שיצאו חזרה לרחוב. היא לא
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 63 | קופל נותן־ לך ו סיבות טובות לטיול מוצלח טיולים על קיבה מלאה בכל טיול מאורגן של ״קופל״ ,אתה מקבל שתי ארוחות ליום — ארוחת־בוקר וארוחה חמה. מעל תעל תל מ אנ ש י—
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 64 | אם קשה רוויות נעות־זוהו בדיזנגוו, אפשר לנסות בנתניה ־ ואליה נוהרות עתה בנות ע״וות־הפיתוח (!שנים נ1תוי9 1 1 1 1 0 1 5 1גדי מכנס, הנחשב 8-111׳ יייי ׳ 1בנתניה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 65 | י הלו מי ם נו צ צי ם בנ תני ה (המשך מעמוד )65 חבר צמוד ולא אהבתי את זה׳ ככה זה בדימונה. אהבתי להיות חופש יה ולא מוגבלת ונשארתי כך עד היום.״ הקרב עם ההורים היה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 66 | מבירת האביב במלונות מה 15-במאי עדה־ 1ביולי העונה והמחיר האביב הוא הזמן המת אים ביותר לישראלים לצאת לחופשה קצרה, כדי לנצל א ת ההזדמנות של הנאה ממזג אויר קייצי
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 67 | ו 0 1ב 2פ פ 2 3פ (המשך מעמוד )66 לאן לצאת, אבל גם זה רק עד גבול מסויים.״ היא עלתה מצרפת לפני תשע שנים עם מישפחיתה — הורים ׳וארבע אחיה* כתושבת־חוץ לא שרתה אז
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 68 | ן4״#לים הע4ובב 0 י צ עי רי ס> ,וי<ן * בנומ״י 1 5 0 0ל ״י חיו ם! הפתעה חמם בטיילי * הצעירים והסטודנטים של איסתא — אופיר טורס! שובר נסיעח על סך 1500. -ל׳׳י מתן
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 69 | במדינה הסתכלי במושב האסלה הישן שלך ואין ספק שתרצי להחליפו במושב ״הדר״החדיש של ״תמה״: * מיוצר מ חו מרמ עולה 21־ זסב־. 12 גוונים מר היבים שיתאימו לכל צבעי החר
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 70 | סד. זו השניים, בעצה אחת עם דהרי, זממו את מעשה הרצח ותיכננוהו. גניש נטל מהצבא את העוזי ממנו נורו ׳היריות הקטלניות, והביא את מכוניתו כדי להסיע את בגדדי לאימונים
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 71 | ״ עקב רוטבליט ״אתה מופיע לעיני הציבור ככת בנו לענייני סאטירה. ואתה פותח מ די יו םאתה עי תון ושואל: איווידיעהתצחיקאותי? אחת לכמה שנים מגיח המשורר יעקב רוטבליט
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 72 | יעקב חסמי ם: על מות האימפויה תצחיק אותי?״ ואז אתה יודע שעצם קיומו של הדבר הזה, עיתון־הבוקר או עיתון־הערב — כבר מצחיק, וזו פרודיה על עצמה. ועכשיו אתה צריך לשכפל
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 73 | אמנוח - ציוד ת ע רו בו ת בל* פפקר מציגה את א מנו תהא פנ ה הקייצי ת שלה, עם שמלות שמש קלילות, חולצות וחצאיות ׳ מהסריג העדין פולינוזיק -כו תנ ה ו מכו תנה טבעית.
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 74 | למד כשנה וחצי, כדי לרכוש ביטחון עצמי ולהרגיש שיש כיסוי ל״קישקושים״ שלו. רפי שונא פירסום, התגדרות במדליות ותארים, ובמיוחד סיפורי־בדים שחוברו לצורכי פירסומת. הוא
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 75 | גימנזיסטיות מוו7ת״השתן נקוא! וייצג את שואו בפסטיבל בגומויוו ^ מת־השרץ בכותרות. בתים נס- 1געים בהתפוצצויות, תלמידים מעשנים חשיש והתפרעויות בבתי־ספר. קצת נחת־רוח
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 76 | 1.01101011ז־ס ץ^ 30116 א פנ ת הי 1קר ה לנ שים עם כריזמה 07 1000100 ,ץ 3001 030116נ)רח5 11־0 0 0 )361 ומיטב אפנת אירופה. את האישה עם כריזמה, א ת היודעת מה א ת
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 77 | את המיטב. שמלות ערב ו מל ת חו ת לבוש המוצגות בגאווה על מדרכות לונדון פריז ורומא. כריזמה אפנה שכדאי לראות ולהראות. 01131*181113א פנ ת היבוא של אבי
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 78 | ע שור בישראל סבונו! הוהות ום הולדת לילד י שר אל 2מערבות יוקרה של ״לגו׳ /מהגדולות והיפות ביותר בהנחה ניכרת! ״לגו״ 50 המערכת הבסיסית הגדולה ביותר המכילה מיגוון
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 79 | הגאון הפיננסי לשעבר יצא מהכלא -נשהוא שמח ובמצב ־וווו סוב אבנר ונוחר דני ונוובר צאתי אחרי ארבע שנים מביתהסוהר, הסתכלתי בראי וחשבתי לעצמי: אבנר תומר, אתה נראה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 80 | ! תו מרלאו עו ב ר 1 (המשך מעמוד )79 חודשים ארוכים של מישפט. כל נכסיו נתפסו על־ידי כונס נכסים, ועד שהצליח לבטל את מינוי הכונס אבדו כמעט כל נכסיו. המישפט הפלילי
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 81 | מי רצח את י שראל דה־הא האם הנידצוז היה קדו ש דתי או נביא פוליטי בעירו? ^ האם היה דודה אן חלוץ השיר ה הוזומוסכסואלית בארץ־י שראל? ^ נווי ר־!יה האיש ומה היו
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 82 | נמר של נייר (המשך מעמוד )81 שהכניס לפיו מאכל לא כשר, היה מקיא. בשלב זה של חייו החלו שיריו לקבל צביון דתי־מיסטי. את פירסומו קיבל בקובץ ( 1101: / 001150110
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 83 | בווי ס 3 3 0 1 3יו ל)יו חו ת בוו רי ס: ר!י שון־ל >3ון 0 0 3 -־ 0 -0 1 0 0ל־)י 0131111 - 3 >3 ווותה נס: ונחו־ת השרון פרוייקט חדשני ויוקרתי ברמה בינלאומית באזור
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 84 | אל תתפס ברי מסטיק
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 85 | אהבת לויי יש חזאים פוליטיים הטוענים כי ח״כ שולמית אלוני, חברת-הכנסת הבודדת של ר״צ, עומדת להצטרף בקרוב למערך. אצל אלוני אי-אפשר לדעת בינתיים אם כן או לא, אבל
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 86 | 101 חווו 10 01מ ו!שו 0 נחיו־חרב ^ 1שד מיס־יוגיבום גאון השבוע אחרי שראיתי את השחקן הצעיר שמואל וילה׳ני, היה לי ברור שלבחור יש הרבה מה לתת על בימת התיאטרון.
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 87 | ״כשהבנים שלי מגיעים לביקור אני דואגת שיהיה להם הבל למען התענוג.״ למען התענוג-אירופה. איחעה־דלת ניקוטין בעישון עשירה
העולם הזה - גליון 2178 - 30 במאי 1979 - עמוד 88 |
חזרה לתחילת העמוד