גליון 2180

העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 2 | ״סוף סוף תוכל להנות גם בארץ מבירה קל ה -הל הי ט שכבש את ארה״ב. בהפסקת צהרים, במס עד ה או בכל פגישה חברתית תוכל עכשיו לשתות יותר בירה. 2-2היא פ חו ת מ מל אה,י ש
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 3 | חשנו כי שומרי־חראש שלנו מטעם המיש־טרה בולשים אחרינו. וכאשר אירעו מעשי- הטרור, העלימה המישטרה את כל ה־מימצאים שיכלו להוביל אל המבצעים. ב שיא חוצפתו, אף סיפר
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 4 | זה היה 05111:1ג! ה שהיה גיליון ״העולם הזה׳׳ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיו?, פירסם כתכת־תחין יר, תחת הכותרת ״עיני ילדים מאשימות״ ,על מצבם של ילדים מעונים
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 5 | למבקשים את הטוב ביותר 1ן>/ 1 1 9 9 פרסום מיניק | ו פ אי טיראן העולם הזה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 6 | ה שבוע בגואה ה־ 2 0 מה אירע במאה ה־0צ׳ בשכוע שכין ה־ 13ל 19-כיוני ז כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו 78*8השנים הקודמות כשכוע שכו מופיע
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 7 | פרסום דיר י עקנס ח העולם הזה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 8 | מחפה לך שגוע יוצא מן הכלל• הצלחה גדולה במישור העיסקי בתחילת השבוע. פי־בושים ותענוגות בחיק המין השני ינעימו לן את שעות הפנאי, וה יחסים הטובים והל״ בביים עם בני
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 9 |
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 10 | מכחכים •(המשך מעמוד )6 מאי, אמר ד״ר נחום גולדמן, בין השאר: ״אם יקרה למדינת ישראל אסון, זה לא יהיה באשמת ערפאת או אסד. ישראל ,נהפכה למדינה של ציניקאים
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 11 | פי ס 504 היא הקניה הטובה ביותר גם בארה׳ ב. במשך שמונה שנים רצופות זוכ ה פיגיו 504 בתואר ״ ה קניי ה ה טו ב ה ביותר״ בישראל. השנה זכתה 504 בשני ת ארי ם בישראל —
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 12 | צאו לחוסשה בחיק הטבע ושלבו הנאה והסבו!. 7ן לי פו ר ני ה -אהל משפחתי עם רצפה תפורה, ש לד אלומיניום ללא מוט מרכזי, קל להרכבה בידי אדם אחד, מערכת מתוחכמת של סגירה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 13 | מכתבים (המשך מעמוד ) 10 דות שופץ כדי לרצוח את אופיו ...חבל שכאלה חם פני הדברים. הרצל וכלפור חל!ק, ירושלים נשות הדסהד.עלי 11ת הרפתקת נשות קריית״ארבע בחברון היא
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 14 | שו ש ״ח ש 03 חוח הדברים דלהלן הם בגדר יישוב״חשבונות אישי למדי, שיש בו גם עניין ציבורי מסויים. לכאורה, לא קרה מאום המחייב את ניהולה של הבוכהלטריה הרצ״ב. הלא אני
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 15 | נצלי את סנדלי ״שול״ בשעות הפנאי הופעה נאה היא תוצאה של לדעת איך לנוח. קצב החיים המודרני דורש מאיתנו פעילות אינטנסיבית משך שעות רבות ביום. הלחץ והפעילות שאני
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 16 |
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 17 | שונ א שמואל תמיר בממ שלת בגין עליזה בגין — אלי הביתה !׳ ״לא נבנם — ^ שבוע שעבר הפתיע שר־הדתות, י אהרון אבדחצירא, את חבריו בממ שלה. השר, הידוע כאדם שקט ״היודע
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 18 | ! מ׳ שונא אדו מי* (המשך מעמוד )17 בגין המאושר מכך שמשתפים אותו בעניי׳ ני ביטחון. יייי ״הוא בסדר״ !י גבי ידין מצבו של בגין בכי רע. • מהבחינה הטכסית נותן בגין
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 19 | במשלוח הטלויזיות החדש מגרמניה יכולה להיות גרונדיג צבעונית אחת גם עבורך. טלויזיה צבעונית גרונדיג סופר קולור מתוצרת גרמניה, היא הנמכרת ביותר באירופה. בגלל הדרישה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 20 | אנשי בגין הורצו רחסיד גאווה נהן, בחרו נמנתה בגין ם ףנצעבז?ו 1ו1מו בנסאשיהם, בשעה שנתקבדו ההתרסות ה נול ימיות שר ועיות ה ו ות הרוחות סערו כמה פעמים בעת ועידת נ
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 21 | ממעריצי בגין. המנהיג עצמו נחלץ באופן סימלי להגנתו ולהגנת הדימוקרטיה בתנו עה, אולם נציגה של גאולה, לא הצליח לסיים את דבריו. צוות הטלוויזיה הישרא לית, עם הכתב
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 22 | 11*111111בשלס אדואוד קנדי: ורוץ לבחירות? אני רץ בכל מקר! ארצות־הברית מתגעגעת לשושלת קנדי: במישאל גלרפ שנערך באח רונה, העניקה .־ 317 פופולריות ל נשיא קארטר
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 23 | סידבי ורסן ומד הזד׳ד״ :האהבה פורחת מזה 15 שנים שכל אחד מהם הוא אליל לגבי מעריצים מן המין הנגדי ושניהם ביחד מסמלים את מוסד־הנישואין המופתי של הבידור הצרפתי. את
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 24 | א1שיס ב של ם מוריו ׳מקטיר: היורשת של מדגרת טחו! קנדה החליפה את פייר אליוט טרודו בג׳ו קלארק. האחרון אומ נם צעיר יותר 39 אך גם שמ רני יותר. לעומת זאת, אשתו, מ ד
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 25 | 00808 ! 11י 11י 18 1181111 ־יי!| 1111 18031 @0£99 לחשוב בצבעים טבעיים כשמדובר ברכישת טלוויזיה צבעונית המעשה הנכון הוא לבדוק היטב ולרכוש את המקלט המשוכלל והאמין
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 26 | אלחחפסבל• מ ס טי
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 27 | 0בשבוע שעבר התאספו בימית 160 הורים שכולים, ב יום השנה ה־ 12 למילחמת ראש־הממשלה ששת־הימים. מנחם בגין ורעייתו עליזה היו אמורים להגיע למקום, אך שלחו את הנהג שלהם
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 28 | מרשימותיו שלמבקר ירוחם משל מציע לכתוב שירי־עבן דה וצב, שיסד ביקש מראש עיריית ת־־א להתנצל על ששלח אותו למחבו ש | ^ מ 0עדה שוכנת ליד הנמל והדבר מורגש היטב
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 29 | כשתתחיל הגרלה לבבט תהיה לך טלוויוי ה 33 עו1ית סחוג• החסיר! ט לו דוי ה 3־ 12תשלוווללאדי 3י ת התשלומים דא סללם מ.ע.מ. המכשיר סופק בגמר !התשלומים. חברת מץ המובילה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 30 | זה זניט אמיתי . אף אחד לא ימכור לך טלוויזיה אחרת במקום זניט, אם תקפיד על בלל אחד: רק זניט חתום זה זניט אמיתי. אל תחפש חתימה מוצנעת על גב הטלוויזיה — זו לא תהיה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 31 | ך* יה משהו פאתטי בשלושת הצעי־ * 1רים הטובים, פליטי ד״ש, שישבו מסביב לשולחן של עלי כותרת וניתחו את הסיבות לשקיעתה. בכל אשם ייגאל ידיו, אמר האחד. הוא לא היה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 32 | לנש פי מלכת המים אשר יערכו בכל רחבי הארץ המועמדות תגענה באוטובוסים של ת-א,רוו׳ בוגרעזוב ,4טל 59106-59975 £ 0 8 0 5 6 5 .א 01710א * 1 8 - 0 0 151 1/19 . 4 , 6 0
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 33 | ויס נאשיסס׳ 1111 מהצעה שר שמואל ת 8ז חו 1נ נול וסלק ח־־נ מוג* !,ו אמנ*ן וובינשס״ן תנס עניין ם 0רו׳ ^ נו?ה חנר ננסח צמ״ס ימאסו? ^ מה משותף למליאתיהננסח
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 34 | 1609 01187$1.£8 008120(1 §2 האוטומטיות של סימקה קרייזלר 1 הגיעו! £ 1י 5ן בית קוייזלו | £ 2 4מכשירי תנועה בע׳ת • ת א -מ כ שי ריתנועהב עי מ, ד רך פתח ־ תקוה .74ט
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 35 | מאת יגאל לביב ש דאר ים מתכננים את שדות־התשפה החרשים בנגב תיכנון עבודות שדות־התעופה החדשים בנגב נעשה מזה שנה בקירוב על־ידי שני מישרדים ישראליים, בניגוד להודעות
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 36 | מי שהיה שר, ח״כ ויושב־ראש הנהלת הסוכנות היהודית, יוסף אלמוגי, סיים את כתיבת סיפרו האוטדביוגראפי, והוא עומד לצאת בהוצאת ידיעות אחרונות. לשד־ד,שיכון דויד לוי
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 37 | ב מ דינ ה העם עור מפי הגסדו ; יושב-ראש חכגסת, ממנהיגי הליכוד, תוקף כחריפות את ממשלתו של בגין ״המיפלגות אינן מיפלגות והממשלה אי נה ממשלה.״ דברים אלה לא נאמרו
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 38 | !נמשכת ההרשמה לתחרות מונח המיס 1979 מטעם העול הזה מועמדות המעזניינזת להשתתף בתחרות מתבקשות להתק שר עם מירי זברתי. טל 247428 .־ 03־ 03-230856 בדי לקבוע __ תור
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 39 | יצרני שמן .0.0.אזליביה. לה זלי. זבדה. דניאל. בזק. בלק טבק. קאפרי ובשיתוף מנב־־ל חברת..דירזת גיינדי״ אברהם גינדי אשד יעניק למלכה הנ ח ה של 50.000ל־ ילר כי ש ת
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 40 | ההתנחלות הוקמה לפי שיטת י,ובנג וג 71ר1ויי - ולמחרת היו באו אלפי כדי למחות נגדה ך* ;כר המשופם נראה תמה. הוא ציפה י י לאלפי איש, שיקבלו את פניו בשדה־התירס החרוש.
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 41 | צווי הפקעת־האדמות נמסרו לתושבי־המקום הערביים בשעת בוקר מוקדמת. עד אז הספיקו הדחפורים להגיע למרגלות הגיבעה, ולהתכונן לסלילת דרך־עפר שתוביל להתנחלות. בין
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 42 | סביאה, ריקודים ׳ותחכו קואקוביאק ריקוד־עם פולני, שאומץ על־ידי הישראלים, נרקד בהתלהבות במסיבה. י \ 1ך 1העיר, יהושע רבינוביץ, מי שהיה בעבר ראש עיריית תל־אביב,
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 43 | ח, ך ״ אךיך 1־ ^|ן יוצגה על־ידי דוגמניות עם בגדי־יס וחוף, שתוכננו במייוחד עבור הנשף. במרכז, מימין: העיתונאית עמליה ארגמן, שהופיעה כדוגמנית לערב יאחד,
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 44 | ב מ דינ ה (המשך מעמוד )37 הבז׳ ,החל מתפרסם במיבצע הנטיעות בחברון. הוא ואחדים מחבריו התפרצו לתוך הפגנת שלום-עכשיו, קיללו, צעקו וחיכו אחדים מהמפגינים( .העולם הזה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 45 | במיבצע־נזק רקח מפיק האיווויזיוו את נעות־הזוהו מידי הבעל והחבר 1 11* 11/1 11׳ 1111111 ע ״1111111111 111 111111 111 ההסחה הסרסיה 0 3 7 1 ) >1 נד, עומדת בפני
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 46 | דני נו״מן, גייסו מישחק הגביע עגלה בראיון ר,.העולם הזה״ נ׳ הוא שוקו נרשה מקבוצתו | 17ך ! 11ךיך 1י| דני נויינזן, קשר בית״ר ירושלים, ^ י י 1מול כדורגלן העונה, אבי
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 47 | נסה. אני חושב שיש לי כישורים של עיתונאי, ונדמה לי שאני יודע מה הקהל רוצה לקרוא. בכלל, בארץ אין כימעט עיתונאי־ספורט מקצועיים, אפשר למנות אותם על אצבעות יד אחת.
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 48 | צחצח׳ (המשך מעמוד )47 נים. הן באות למישחקים, אבל בשלושת החודשים האחרונים דחיתי את כולן. וכאן, מבלי שישאלו אותו, מספר דני נויימן את הסיפור הבא : עד היום לא היו
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 49 | ב מ דינ ה (המשך מעמוד )44 מישרד־החינוך מה־ 1בטספטמבר .77 על פי מדיניות זו יעוצבו החניכים ״באופן הטוב ביותר לייעודם כישראלים, כיהו דים, וכבני־אדם חושבים
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 50 | כ ^^ 1<1י׳ץ ן_1 ^וי _5 אומנות צה״ ר טוענות נגד מישוד הביטחון וההורים השכולים אולם משום מה החליט מישרד־הבי־ טחון, כי אלמנות המילואים לא תקבלנה תשלומים
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 51 | באינפלציה על דעה כל הגורמים האחראים במשק אנו מכריזים בזאת על גיוס כללי למלחמה באינפלציה. מעבר לכל עמדה פוליטית, מעל כל גישה או השקפה כלכלית — ה מל חמה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 52 | שדור ערבי צעירים במועדון 5 צל״ש לתרבות חד ש ה ס קו פי ם רה׳ הס ,5תל־אביב, טל׳ 297763 יום שלישי 19.6 ראיון החודש עם פיאנו באר ד׳׳ר רזי צבי מרצה להיסטוריה חברתית
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 53 | ענייני-ערבים, אהוד יערי, בנסיעתו ה נוכחית לקאהיר, היד, דני ברגע. אולם ברגע האחרון התברר כי ברנע שכח להשיג לעצמו אישור־יציאה לחוץ־לארץ ממישרד הקישור הצבאי שלו,
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 54 | בתנינים רעבים. באד היוצא למוצאו נלכד אף הוא. אך, כמובן, פליפר ובאד ניצלים ברגע האחרון. יקי הבק 5.30 של מישפחה הולנדית החיה בשלהי המאה סיפור הרפתקות מר- וולט
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 55 | ומדיח סכל שם גדול באירופה -עכשיו גם בישראל כשאת קונה מכונת כביסה או מדיח כלים, חפשי את חשם שלנו - ״ג׳נרל מהנדסים בע״מ״ -רק כן תדעי שיש לך ענין עם השמות הגדולים
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 56 | ח\י\ה שד ספרים ב״שבוע ה ספר העברי״ נערכת בדוכן ״עם עובד״ חגיגה של ספרי ם, של הורים, של ילדים, של קוני ם ושל מוכרים. זהו הזמן לר או ת מה חדש, לעיין ב ק טלוגי ם,
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 57 | סרטים ה ט רו ריס טי ם ב לי שום סיכ1־ ״אם בעבר היה האזרח הקטן מסוגל להבין — במידה זו או אחרת — לרוחם של בני הדור הראשון והשני של הטרו ריסטים, קשה לו הרבה יותר
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 58 | 12ו?נו3נ (המשך מעמוד )57 להרגיז בשרירותיות המלודרמתית שלהם, הם מספקים תמיד חומר רב למחשבה. השלישי מה מבחינה זו, הדור ווה אצלו המשך להשתתפות בסרט תעודי למחצה,
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 59 | לא צריך לקחת סנדוויצ׳ים לאמריקה אתה נוסע, ע ם קופל קופל רוצים שהטיול שלך לאמריקה יהיה מסע תענוגות מושלם. לכן, כשאתה נוסע עם קופל, אתה מטייל על קיבה מלאה. עם
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 60 | החמודות של שוניידר. אתה תופתע מעסגסתן המוסיקלית ״75 1612״ ח £ם £1א ^ 5 0 מיוזיק סנטר בדגם זוק 0001<- כולל רסיבר משוכלל, טייפ־דק או טו מטי, פטיפון חדיש בתוספ ת
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 61 | אסתו ביטון וש לוש ח לדה גרים באסבסשן - ;מסרבים לצאת בזי זנות החזקה במקום בנותיה של אסתר ביטון סובלות מ־ברונכית כרונית, תוצאה ממגורים בצריף. הערוגה בהו ^ אישון
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 62 | בי־זס לדוגמנות ״״ 86116 לאור הצלחת קורס דוגמנות מס׳ 2 שמחים להודיע על פ תי ח ת ההר שמה * קורס דוגמניות מלאות ודוגמניות מסלול בהדרכת דוגמנית הצמרת אורלי חידה *
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 63 | טיולים זועקת אורה לוי, המתגוררת מס שלושת ילדיה 11 * 1 1 * 11 בלול עופות, שהחליף את יעודו ומשמש ללינת־יי 1 1 # 11 יג י • #11י אדם. כתוצאה מגידולם בצריפים
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 64 | חניתה צמתו 11 רנה תצוגת א1פנה פרטית על גלי הנוסטלגיה לימי תדאב׳ בוגן ט1ה השלישיה שימלת ״הנערה הטובה״ מבד כותנה דק ומנוקד, עם צווארון עשוי תחרה. לידה ״הנערה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 65 | שה חלקים: חצאית, ז׳קט וחולצת סטרפלס. וכובע הפקק האנגלי, כיסו את ראשי הגברים בימי תל־אביב הקטנה. גם העניבה המרושלת היתה באופנה. בתמונה למטה. מיש־חק של נקודות
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 66 | להרביץ ולישון £א 1 0 1 2 1 0־ 1!7שב1/1י סדיר ומהיר לננ ס עי ם מכוניו תומט עני ם 1¥011^ 0נ 1:880 1מנ£81 האכיה האיטלקית החדישה ( שנת בנ יה 973ו -סוגבטיחותאי )
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 67 | במדינה מישפם ת מ צי ת מר.־שי ה ״כדאי לד?התחתן,״ יעץ השופט זבחור״הישיבה החשוד בהצתה ואחר אסר עזיו 7צאת מסיתו בשעות הזיזה במשך שעד, ארוכה ישב אלי פטיסי על ספסל
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 68 | הוא נחשב נאחר מאילי ההון שד העולם התחתון- מים היו קטנים, מלבד מיקרה אחד, של הקבלן ויבואן־הנעליים יעקב עזורי. אך ביגלל מצבו הכספי הקשה לא ניתן לממש את החוב.
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 69 | ז׳רדי -מיכל מודולרי לצמחים, עם מאגר מים ואיוורור תמידי של האדמה. מיכלי ז׳רדי מתחברים האחד ל מ שנהו ב קלו ת ויוצרים מבנים נפל אים של צמחיה. ניתן לחברם בכל מספר
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 70 | שם*מד ראשון גם בחולצות ומכנסי ג׳ינס, קנבס, כותנה ועוד גם בבוטיקים הטובים בעיר.
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 71 | טרת, למה את לא מנסה לחפש לד מיק־צוע אחר?׳ פעם אחרת התאהב בי מישהו, ושאל אותי אם אהיה פנויה בש בילו, אחרי שישתחרר. לפעמים אני מנסה לעזור להם, מביאה להם קרובי
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 72 | במדינה דרכי חיים אד אוהב אח ר־בקר. ״אני יריתי בה, מפני שיש לי כבוד,״ אמר החשוד ברצח הסתכלי במושב האסלה הישן שלך ואין ספק שתרצי להחליפו במושג ״הדר״ החדיש של
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 73 | עשרות אלפי ספרי ם שראו אור בעב רי ת יוצאו למכירה השבוע לקורא העברי. עם פתיחת ״שבוע הספר העברי״ ^ ר שימת ספרי םומחב רי ם מומלצת. לקור אי ..העולם הזה יהו
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 74 | ודשבסקרפרלך יפות יפות ולא יקרו ת שמלות הקיץ של כיתן בנקודו ת ובפרחים ובצבעים מלהיבים, בחגורות רחבו ת אופנ תיו ת, שמלות משולבות בבדי כותנה וטריקו, חצאיות עם
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 75 | נמר של 1 1ספר ראה בהוצאת סיפריית פועלים. (המשך מעמוד )73 #נושא הסוציופוליטיקה הישראלית, תירגומו של אפרים שמואלי (פרס טשרניחובסקי לתירגומי מופת) .מאמר קצר )
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 76 | 481*10 במדינה (המשך מעמוד )72 הדיאודורנט האהוב על האמריקנים קה בתחנה המרכזית בנס־ציונה. הם יצאו יחדיו כחצי שנה, וקיימו יחסים .״היא לא היתה צדקת תמימה,״ אמר.
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 77 | תחמיץ אותו גם הטזנה בשנה שעברה חיכית לרגע האחרון, וכל הכרטיסים כבר נמכרו. אל תחזור על אותו משגה גם השנה. הרשם כבר עכשו לבילוי חופשת הקיץ בחודשים יולי־אוגוסט.
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 78 | החוקרת הקטנה (המשך מעמוד )71 רה ואחרי המישפט. יש להן בעיות בבית, עם המישפחה, אני הולכת אליהן הביתה ומנסה להסביר, לעזור, עד כמה שהסמכויות שלי כשוטרת מרשות לי.
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 79 | אזמוסל את ההקזך ם מה3ווו . 0₪9 עכשיו כשהקיץ הגיע, בעית המקקים מתחילה. הם יוצאים לפתע מיישום מקום״ ואת נ ת קל תבהם בכל מקום. לא מספיק לחסל את המקקים לזמן קצר
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 80 | במדינה (המשך מעמוד )78 עושים, הייתי עושה. הלכו מכות׳ הלכתי מכות, עישנו סמים, עישנתי סמים. שיתנו צ׳אנם .״אז פגשתי בחורה שאהבתי אותה. האח שלה היה שוטר. עזבתי את
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 81 | ז ס דדרדרדח ה;י :.1 1 דדח ך
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 82 | מדר הרן מתאוששת נוסף על הבחור ועל הנסיעה לחו״ל, יש לסמדר שתי תוכניות נוספות, שהיא מתכוונת לבצע מייד עם שובה לארץ. האחת: לקנות מכונית, והשנייה לקנות וילה
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 83 |
העולם הזה - גליון 2180 - 13 ביוני 1979 - עמוד 84 | מספר 2180 שרונ ה מ< ואלכס
חזרה לתחילת העמוד