גליון 2181

העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 2 | קפה קר עלית־אלא
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 3 | ראמידות של גיזה והספינכס, בישראל ליד הכותל המערבי ועם מנחם בגין. אבל צילומים אלה נערכים, בדרך כלל, לפי בקשת האורח. ואילו צלמת העולם הזה, גילה רזין, זכתה בכך
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 4 | 1ה היה 0 ( 1113 רז ה שחיה 25 גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השכוע לפני 25 שנה כדיוק, הקדיש כתבה נרחבת, תחת הכותרת ״קול קורא במידבר״, לכינוס ההמוני של הנוער, שנעדר
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 5 | 14113(0 • 5 0וואט • 18 וו אט 8.14.5. • פטיפזו אוטומטי ט ס רא ש מגו טיו מחט היום • ט״פי ק ס טו ת * 0018 • זוג רמקולים 33-750 • 50 וואט 041£8ק 140810 • 18 וואט
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 6 | השבוע במאה ה־ 2 0 מה אירע כמאה דז־20׳ כשבוע שדין ה־ 20ל־ 26 כיוני ץ כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השכים הקודמות כשכוע שכו מופיע
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 8 | מכחכים טיו לי ם אירופה תו רצהכ חו ד ה שאלותיו שלתל כו! אדהייב (המשך מעמוד )6 הרואין, תפישת סמים בהיקף של מיליוני לירות, חיסול 18 תחנות־סמים, חשיפת רשתות הברחה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 9 | בקרו בסוכנויות פיאט ברחבי הארץ תל־אביב סוכנות מכוניות לים התיכון בע״מ רח׳ יצחק שדה 30 חיפה מוסמך יי ד יפו 146 ירושלים גולדין בע״מ רה׳ שלומציון המלכה 7 באר-שבע
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 10 | אל תהסס לקבל הח־לחטות חשובות במי־שור הכספי, עומדים לרשותו סיכויים רבים לעשות עיסקה מצויינת ולהבטיח את עתידך לאורך ימים. אם •ההחלטה אינה בידך, הפטל את מלוא
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 11 | קניה גדולה רק בתחילת החודש הבא ובתאום נתקלת במבצע הוזלה, שלבי ישראכרט. מבצע הוזלה על מצרכים שאת משתמשת בהם דרך קבע, פשוט חבל לא לנצל זאת. אבל מה עושים כשבדיוק
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 12 | ״ביל תמיד כל כך עסוק, בכל זאת אנחנו מוצאים זמן למען התענוג.״ למען התענוג־ אירופה. איחעה־דלת ניקוטין בעישון עשירה בטעם.
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 13 | חחה הם באתת? ך( ״כ מאיר תלמי הוא אדם מאושר. י 1תלמי הוא חבד־כנסת של מפ״ם, חבר קיבוץ מישמר־העמק, ובעלה של מי ש־היתה חברת־כנסת לפניו — אמה תלמי. לתלמי יש כל
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 14 | קיבוצניקים מול עירוני (המשך מעמוד )13 עבודת־ של אברמוביץ במועצה הדתית היתה, על פי הסכם בין־מיפלגתי. הוא דאג לקבל הוצאות עבורה. כסה כסף ץ ותה מוצ\ץ ז בשנה על
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 15 | ג *״ מי׳לז. איש ביטוח מקצועי, ״ שמ שון״ מ ציג ה מו שג חד ש ב עול ם הבי טו ח: בי טו ח אי. ז הו אי ש בי טו ח מ עו ל ה, שמא חו ריו הכ שרה מ ק צו עי תברמה הג בו ה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 16 | תשב ¥הוזולס הזה תמרורים ז 8ז 2 הוענק • בארצות־הברית עיטור- ידיד־החרות לסגן־אלוף יונתן (״יוני״) נתניהו, גיבור מבצע אנטבה. את הפרס העניקו הסנאטורים, הנרי ג׳קסון
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 17 | הבעה בלעדית חדשה: ל הלן דוג מ ה של האמצ עי םהכס פיי ם שיעמדו לרשות בעל העסקב תו ם ת קו פתהחס כון ו ב הנ ח ה שעליית ה מדד ת היי ה 3050 לשנה: ה פ קי ה של
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 18 | להשיג אצד הסוכנים המורשים איזור תל־אביב והמרכז: סלון אלנבי ,113 רה׳ אלנבי 113ת״א. מ.ש.י ,.רח׳ בן־יהודה ,3ת״א. סלון להיט, רה׳ אבן־גבירול 20ת״א. מ .פרידמן, רח׳
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 19 | שרים סחרס פוס רעווריח בצוות נסיעה למצר״ם ומתחננים בפ1 המיצוי לשלוח להם הנמנות טםת הי ה ילד טו ב אני אקח /ן ׳ י אותך איתי למצריים.״ אף אחד לא אמר זאת, אבל לרבים
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 20 | — יציאת מצריים (המשך מעמוד )19 אלה נוסעים בכל הזדמנות, גם כאשר הבוסים שלהם אינם נוסעים. דוגמה מאלפת היא יועצו לענייני תיק- שורת של ראש־ד,ממשלה, דן פתיר. כאשר
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 21 | אר תתפס בלי
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 22 | * *1111 סוו ל ס יוחנן פאולוס השג׳ :סונו סטאז במדין לשתיים מתמונותיו אלה של האפיפיור המבקר בפולין ערך תעודי : התמונה משמאל, המראה את האפיפיור טובע בים של
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 23 | 1זן וי:!,אומץ אמירתי אותה הבעה אופיינית שציינה את הופעתו הפומבית האחרונה של ג׳ון ויין בטנם חלוקת פרסי האוסקר (בתמונה השמאלית, בשורה הראשונה) ,כשהבטיח :״אני
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 24 | 114 שיב ב שנים גיוני קאוסוו: הקשו הישואלי־מיצדי נויססיוה פון־אופר: ״כל רצוני לחיות לנען בתי ד פרם כבדרן השנה מעניק בוב הופ (בתמונה למעלה) לג׳וני קארסון (של;שי
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 25 | כשתתחיל ה3הלה ל33 וו- חחיח לך וולוו>ו*ח נגעווית 93ג החתיר! ע ס תוגוי ח ״ח ץ־גנס 80 !ולוויו!: דג ם 198 עם שלט־רחוק״ הוו שדומים ל א כו ל לי ם מ.ע.מ. ה מכ שיר
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 26 | 104 \< 2השעות של שמוני ראלי לנוויל מקום ראשון בדירוג הכללי מקום שני בדירוג הכללי גרנד פרי ־ מרטיניק מקום ראשון בדירוג הכללי מקום שני בדרוג הכללי מקו ם ראשון
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 27 | מה ע שה ח״ב מנחם ס בי ד 1ר ב ת חנ ההמר כזי תשלרמלה ! 0שר-החוץ, משה דיין, גרם דפיקות־לב לא־מועטות לחברי המישלחת המדינית ש יצאו בשבוע שעבר למצריים. אחרי שלא היה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 28 | מרשימותיו שרמבקר מ ס עדו ת הפעם היה בחברתי אורחז מצרפת, ידיד ותיק ומבין ן גדול בארוחות וביין. המסעדה זכתה למחמאותיו,ובמיו־י חד הביע פרנסוא את התפע־1 |לותו מיין
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 29 | )0*11111 ה ו וי ־ ה חיי םשלה נו ע ר זה אהבהמ שו לשת - ש תי נ שי ם וג ברב מי ט ה 11 במועצה לביקורת סרטים ומחזות התנהל ויכוח אם לאשר בסרט החדש׳ דיזנגוף ,99 סצנה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 30 | אגשים נחמההנדל: ל ק פו ץ מ! ה ו. ג או לכת ! בשיר 81 בקונצרט־ד,פרידה של הזמרת נהמה הגדל, לפני שחזרה לביתה בגרמניה0 ,יפ־ד בשנה שעברה, ביום הולדתי, היה לי מצב־רוח
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 31 | חוששת שאת בהריון>... הש געוןשל ״שגעון״ 1*30־ )1הקיץ הגדילה מפאר דיגמי ה אופנ ה מהארץ ו מ חו״ל במכירה מיו חדת של קיץ 1979 רשת חנויו ת ״שגעוף, תל־אביב, דיזנגוף
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 32 | גם חופף גם צובע עכשיו מעמידה ״הילטון שמפו״ לרשותך 10 גוונים שונים לצביעת שערך בקלות ובחסכון כספי גדול. הילטון שמפו מתוצלץ גם לגברים. קחי רת אנגליה, חופף וגם לך
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 33 | מול הטרוריזם המילולי -׳ווו בה היא לצענק ! הגייס החורש י 6א יפה לצעוק. בהחלט לא. זה לא • מנומס. לא יפה לשסע את דברי הזולת. כל גננת טובה תגיד זאת. אסור להרים
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 34 | הנרוטוקול הרשמי: מה נא מ ת נאמר במסת? וימתח 11 אס האסון על הכותרת הזאת יש זהות״יוצרים. אמר את הדברים השר יוסף בורג, בקול רם, בצאתו מאולם המליאה, אחרי ההשתוללות
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 35 | .גייס חמישי ...הצעות ציוניות ודא ציוניות ...חברה של צנועים ...נשמות ש 1{1וו...01־׳ זידאן עטשי ג למה אמרת את זה בציניות? גזען שכמוך ! תחזור בך. אני מציע לו !
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 36 | ״ויפתח הי א ח פי האסון!׳, (המשך מעמוד )35 אריאל שרון: מי? זה שכבר׳ תופר חליפת ראש־ממשלה, שלא שירת בצבא אפילו יום אחד? הוא? מי? משה שהל: לאן ירדת, אדוני ש ו
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 37 | מרדכי וירשובסקי: השר תמיר שומר עליו שזה לא יקרה. אורי אבנרי ג אינני רוצה להעליב את השר אריק שרון, לכן אין אני אומר ״מצא מין את מינו״. במיפגן היפה, המצפוני,
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 38 | לוו*ו 0ון וגד הקדמההב חי רו ת יעקוב לווינסון, יושב־ראש מועצת המנהלים של בנק־הפועלים, מתנגד להקדמת ההתמודדות הפנימית בתוך מיפלגת־העבודה על בחירת מועמד מיפלגה זו
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 39 | במדינה העם בילע עלקאד׳ לאק בגין לא דיבר ממיר הסגה הבוער, והפרק לא היכה בילעם יצא לקלל ומצא את עצמו מברך. הרב שאול מתרשיש יצא לדמשק, כדי להטיף נגד תורתו של ישוע
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 40 | יש הטלוויזיה הוותיק חיים גיל י * פגש את רפיק חלבי במיסדרונות ה טלוויזיה לפני כמה חודשים. לאחר אחת הסערות שבהן היד, מעורב רפיק .״אם אני הייתי עושה את הכתבות
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 41 | צמיגים בועדים בשכם: ופיק חלבי(מימין) עם הצלם אריה חיבלו בין חיילים וערבים ן בו המישלחת — דיון סביב מפות — היו לדעתו המיקצועית מעניינים לצילום. אז ניגש אליו
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 42 | במדינה (המשך מעמוד )39 על ״אלפים״ .המישטרה העריכה את הבאים ב־ .12,500 הערכה אחרת התקרבה ל־ 20 אלף. היה זה המיפגן המרשים ביותר של שלום עכשיו מאז חתימת החוזה עם
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 43 | פמאנד ו פי ר״פד? באנשים אחרים שינד. רפי את שמות הגיבורים. במהלך כתיבת הספר אושפז שלוש פעמים במחלקות פסיכיאטריות של בתי־חולים, הוא התמכר לסמים וכמעט שלא עבד.
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 44 | אריק שרון הצליח: שב םהשקטה והדתית מ1ו״צבת בראש המדד ף• משך רגע מתוח של דממה -הם עמדו אלה מול אלה. גוש האלפים התקדם באיטיות. בראשו, בשורה רחבה מקיר אל קיר,
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 45 | סינר׳ קוראן מעל שכם נחשבה לעיר מתונה, בגלל היחס המייוחד של תושביה לדת. עתה עומדת העיר בראש תנועת המרי של תושבי הגדה. סיפרי הקוראן הונפו על־ידי רוב הצועדים בעת
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 46 | שכ סאלש 0 3 (המשך מעמוד )45 המיצעד אינו חוקי, וכי הצבא לא יאפשר את קיומו. בסאם השיב שאינו אלא אחד מבני שכם, וכי תושבי העיר אינם מוכנים לסגת מרעיון המיצעד
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 47 | לגלות את בנו, ועורר את העיתונות לכתוב כתבות נרחבות על האב האומלל, אשר בנו נחטף ממנו (העולם הזה .)2011 בסופו של דבר נמצא הבן והוחזר לאב, אך יחסיו של גינסבורג עם
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 48 | נערת המישור אתי פינטול, בת ה־ ,23 כפי שצולמה בבית־המישפט בתל־אביב. אתי החליטה לצוד לה בעל מיליונר, נרשמה במישרדי השידוכים בעיר, ובסופו של דבר החליטה לפתוח
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 49 | ביטחונית דחופה: חיסול מישור היכרויות בקושי נתנו לי לקרוא לילד ולשים אותו אצל השכנים. את הילדה לקחתי איתי למישטרה. בתחנת המישטרה ישבנו שעות בלי לעשות שום דבר.
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 50 | המועמדות בתחרות מלכתה מי ם 1979 משתמשות בטוב ביותר מיבצ ע מזניטין ״ אלחם עוד ה סו ף 1״ 1 (המשך מעמוד )49 לנשים הם היו משלמים סכומים שנעו בין 1000ל־ 2000 לירות,
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 51 | במדינה (המשך מעמוד )42 גוננתי. לא היתר, לי ברירה, הגברת השופטת, רציתי להציל את עצמי. ״אז בא שוטר ותפס אותי בכוח ורצה לקחת ממני את התיק שלי לראות את המיסמנים
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 52 | במדינה דרבי אדם קח אח הכסףו 3ר ת אסיר משוחרר־עז תגאי גיסה כוחו בקכ 37 ות — והסתבר שלמה מור לא יכול, כנראה, לעמוד בפני הפיתוי. שנה עברה מאז ששוחרר מן הכלא, והיה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 53 | חברים וידידים פוליטיים בחוץ־לארץ, וכתבתי שהחשדות הם שקר, הכל שקר! הוספתי, שהמדיניות שלי היא לשמור על זכות השתיקה, ולהשיב על כל שאלות ה חוקרים ב,אין תגובה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 54 | ס אלי שעשוע, יעל גרינברג, י הודי ת נגר, דליה נו רי א לוני קו ל כנפי, זוכות ,1978 בבגדי־הים של ״גו טקס ״ נמשכת ההרשמה לתחרות מטע העולה 1ה מועמדות ה ס שנ״נו ת לה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 55 | התחרות וערכת בחסות חבות יצרני שמן .0.0.אוליביה. ל ה ולי. זברה. רויאל. בזק. בל ק טבק. קאפרי זב שיתזף מנב׳ ל חברת..דירזת גינדי׳ אברהם גינרי א שר יעניק למלכה הנ
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 56 | קולנוע סר טי ם ה תז מו ר ת חוז ר ת על סו ף ה עו ל ם בפסטיבל הסרטים בברלין, היה זה סרס המיסתורין. תחילה נכלל בתוכנית, אחר- כך הושמט מן התוכנית, ואחר־כך לחשו מפה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 57 | התשובה לכל השאלות שמציג פליני בסרט. בתוך עצמם. כל אחד ייאלץ אז להעמיד במיבחן את האמונות ואת חוש־האחריות האישי של עצמו. בעיני, אין הישג חשוב מזה ליצירה שמתכוונת
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 58 | שידור לפרסום ד. סביון דרושים למשרדים נחויאביב וביוועווים תקציבאי עם הרבה מעוף (וגם מציאותי). הרוצה להיות סולן (ויכול גם להשתלב בתזמורת). שאינו מסתכל על השעון
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 59 | יום רביעי ביטול החוב ד 20 אלף דולר נוספים. בועות בימים אלה עורך המכון למחקר חברתי שימושי, יחד עם המכון לקומוניקציה באוניבר • עד אדונים ומשרתים ( .)8.00 אמה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 60 | מאת יגאל דביב מוכ״ד ..כדדי, הוא >!וו? וגול לפני זמן קצר יצא מנכ״ל קונצרן ״כלל״ ,אהרון דוברת, בהתקפה עזה על החלטת הממשלה לבטל את הסובסידיות להלוואות לתעשיה,
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 61 | )יונו החתומים סטה: 972 7 6־ 5 1 קרית ן זזיפה בע׳ס סנ סו ר אל ק ט רו מיקטנע ״ ט קרן היסוד ג . 6קריה׳ ביאליק 5 * 10 סלון עלזיזיו ו יול *47841 פלומיל פ לוו חיפה נ
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 62 | ם ל 1א השער בחבו ת לץ ובי כהן ובחירת ליככדח־ית, מי טב הץ ויחולים לרגל(ישוץ ויכם מץ וחל .ייי אברה נינדי כשהחלטנו דורית ואני להתחתן, ידענו שעלינו לחפש דירה.
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 63 | אין הן חצות עותמישמווס השסחת, ה1ואודג0ת ב! 1. רבנים־ /״צג* אותן - וער 13 הן מנויחת עכשיו על איוגונן העצמאי דורים, ילידת לוב, התאלמנה במילחמת ששת־הימים. בנה,
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 64 | אל מוו ת המי לחמה יוצאות (המשך מעמוד )63 ״אני לא מיסכ׳נה,״ חוזרת דוריס ואומרת .״אני לא חושבת שצריך לתת לי חכל. אבל יש בעיות מיוחדות לאלמנות. כשאני יושבת עם
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 65 | 10,000.ל י גם א ם תהיי מוכנה לשלם אלפי לירות יותר עבור מכונת כביסה אחרת לא תקבלי מכונת כביסה כה טובה וכה משוכללת, כמו מכונות הכ בי ס ה של קריסטל. ופר לורד 991
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 66 | ..קו נטקט ״ -ה מ טר ה ה סופי ת -מ ר בו לאו מנות וחרסת 1 מ ח שב קונטקט יענה ל ך צירוף של מדע הקדמונים — אסטרולוגיה עם מדע המודר־ני־המחשב, עפ״י טקסט של אילן פקר
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 67 | להם על התפטרותו של פישר: עתה לא יהיה מי שירדוף אותם, מבקרי האמנות יעריכו אותם לפי כישרונותיהם, והקונים יבואו ויקנו, אם התמונות ימצאו חן בעיניהם, ולא יושפעו
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 68 | חשונט דב סין(מ!) סיוב והסיר ו11 נש ער ער עו הוגד־נה ובתוצאה מנו ערווה והתמוטט שווה שרמה שר מישנטיס על שיתוף הפעולה מצירו עם הפרקליטות, והזכיר כי בגלל עזרתו
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 69 | ב 1א 1ל ״מוריה״ אילת, ותהנו מחופ שה נפל אה בתנאים מיוחדים: • ארבסה ימים 7זוג.כולל ארוחת בוקר וצהריים, או סרב ( חצי פנסיון) 5,305 ,ל־׳י בלבד, ונוסף סל כך אנו
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 70 | 6נו שלוו הבלבס... הקיע צ א לחופ שה מ שג ע ת•:וצאת דופן על 8 0 9 1ח ט <-3ו ספיגת ה שע שועים של״קופל״ תאים כפולים וממוזגים • פנסיון מלא • משקאות קלים חפש״ם !
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 71 | במדינה דרכי חיים חתונת:הדמים כשהתיזמורת נימה דחחתגים סעדו־; נרצח החת־ז הסיכסוך בין שתי החמולות מנצרת׳ שתחילתו לפני כארבעה חודשים, בריב צעירים, עמד להסתיים
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 72 | במדינה פה וו^מז (המשך מענזוד )71 הרבה ברחובות״ .היא ביקשה שיסיענה לב תם של קרובים, כדי שתוכל להתגורר שם עד יעבור זעם. הוא הביאה למושב והם קבעו להיפגש לשעה קלה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 73 | הקטנה שוב, כשהיא פורצת לדירה אחרת באותה השיטה. זהו אחד המיקרים, שבהם עומדת המיש־טרה חסרת־אונים. בדרך־ כ לל, הוריהם של הילדים העבריינים אינם משתפים פעולה עם
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 74 | כתבת ..השלח חוזר צאה למיבצע אישי: לעשרות חתונות זרות, אכלה ושתתה מבלי אכלתי ערב־ערב במשך שבוע ימים, שבסופו עליתי על המישקל, והגעתי לשלוש החלטות. האחת — לפתוח
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 75 | !נמשו שוסע הלנה שהנחיה שלא הוזמנה הביע במעיכה, משהו הדומה לחיבוק מוח״ צני. חייכתי חיוך שכולו כאב, ונמלטתי החוצה. נכנסתי לאולם־חתונות אחר, כשאני מקווה לטוב.
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 76 | ל נשפי מלכת המים אשר יערכו בכל רחבי הארץ ה מו ע מדו ת תגענה ב או טו בו סי ם של האשתשבאהלס עו ד (המשך מעמוד )75 טבילת־האש הראשונה היתד, הקשה ביותר. מצאתי את
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 77 | ליוגורט יש אופי שעו שה י 1פי י 1פי אריאל׳ האם ידעת, למשל, שבבלקן, מולדת היוגורט, חיים אנ שים למעלה ממאה שנה? מחקרים הוכיחו שליוגורט יש . 11.11ר ק יחוו תנובה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 78 | יש מ ש הו די נ עי ם ב מג ע בעור. אבלר מי ת מי ד או מ ר לי שלגעת בעור שלי, זאת חוי ה מיו חדתב מינ ה. כ מו בן, ת מי ד קי ב ל תי אתהמחמאהב חיו ך צנוע. בינינו, ל א
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 79 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגבר׳! ל* ולהכרים נ־ בלינציס אגוזים מסווניס שר מיסווזת ואה את מיסעדת לאה שברחביה מכירים ן מכירים. על בלינצ׳ס האגוזים הלא־רגי- לים שלהם
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 80 | ועור לעצמו את ה-זוקאססס של ה 15ק ותראה א ת סידרת מערכות הסטריא! המפוארות של ו 61016 חר 1ס 3כ ש מערכות ה7£8 -ו\\/11(510 0£1ו של ״שניידר״ כוללות: \1£8וט 7רגיש
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 81 | איך להיות אלגנטית בלי להרוס את הבעל כל אחת רוצה להיות משהו מייוחד. לא סתם נערה או בחורה, אלא אחת שכולם התהליך: חילקו את הארץ לאיזורים שונים. לכל איזור הרוקמות
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 82 | לשכת הפרסום הממשלתית בוגר בית ספר מקצועי למה שצעיר כשרוני כמוך ימתין לקידום עד שמישהו מעליו יצא לפנסיה אם א תה שואף לקריירה מחירה בלוח זמנים קבוע, היכן עוד
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 83 | תומאס מאן על אחיו היינדיך :״חוסר הצניעות המייגע עמוס הבשורה של..קפצוני הבגרות״ של האירוטיות שלו עלייתו ונפיל תו של חל א ת־ אדם עוז נגד מ פלג תהע בו ד ה עדות
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 84 | בלבוטק שיבה והילל המועצה לצונטוו 1דקה ואישרה מיטת ילדים שלנל־ניל היא הטובח ביומני ! רי כדאי ״נל גיל׳/ טובה מ או ד -מ חיו ה נו חיו ת ה מי ט ה לטיפול-טו בה. נו
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 85 | נמר שד 1יר (המשך מעמוד )83 לשפה מדוברת, הרי שסיפרו של אריה קרישק הינו בבחינת ספר עולמי של שפה מדוברת, והוכחה ניצחת לפוטנציאל הספרותי הקיים בעברית־הרחוב,
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 86 | אהבה ע ם תו פי ם ערב-ערב עומדת השחקנית חנה לסלו על הבמה ומנסה לשכנע את הקהל, יחד עם הבדרן גדי יגיל, כי החיים אינם ירח- דבש. אך עבורה החיים הם, בכל זאת,
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 87 | ״אתה יושב בארוחת צהרים ומזמין...בירה! כי בירה קלה מתאימה גם לשעות כאלה. 2-2בירה־קלה, בירה מיוחדת, פחות ממלאה, יש בה, פחות אלכוהול, פחות קלוריות ואותו טעם שאתה
העולם הזה - גליון 2181 - 20 ביוני 1979 - עמוד 88 | ח שודה שו שנה גי/נ
חזרה לתחילת העמוד