גליון 2182

העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 2 | ״ אתה יושב ב ארוחת צהרים ומזמין...בירה! כי בירה קלה מ ת אי מ ה גם לשעות כאלה. 2-2בירה־קלה, בירה מיוחד ת, פ חו ת ממלאה, י שבה, פחות אלכוהול, פחו ת קלוריות ואותו
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: וגל־אביב, רחוב גוירדון ,3טל 24338)5 03 תא־דואר . 13)5מען מברקי: ״עולמפרס״ .העורף הראשי: אורי אכנרי. העורף:
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 4 | 1ה היה העול ה! ה שהיח גלייון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק פירסם כתבת־תחקירה נרחבת, תחת הכותרת ״שלמה בליוובסקי : גנב או מלאד?״ שתיארה את סיפור
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 6 | ה שבוע בגואה ה־ 2 0 מה אירע כמאה ה־20׳ כשבוע שכין ה־ 27 כיוני עד ה־ 3ביולי 7 כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות כשכוע
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 7 | מוקה סממס חז קפה בזה עוד לא היה בישראל מבצע מיוחד עלית ז31)6רח 001^0 ניחוח הקפה הטוב ממלא את כל הבית במו בחנות לטחינת קפה, ברגע שאתם פותחים את אריזת חוואקום
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 8 | 11ו>ובץ הוווו! 0היה מכחכים 2182 (המשך מעמוד )6 מחזירים אותנו שוב ושוב לדיון על רמת הטלוויזיה ועל תוכניותיה. דומני שעל המנכ״ל החדש, טומי לפיד, לדעת, כי טלוויזיה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 9 | אריאל׳ כרטיס האשראי היחידי המעניק הנחות כשהזמנת אומה לארוחה . ולא ידעת שיש לה תיאבון גדול, שלוף ישראכרט. או המחאות ולקנות באשראי במשך כל הארוחה היית עסוק
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 10 | טיולים אירופה ארהייב וקנדה מכחכים (המשך מעמוד )8 לאסוף את כל ההחלטות והמיסמכים, כולל כל מה שפורסם באמצעי־התיקשורת ו במיוחד בעיתונות, ולשאול: מי התחיל אז במעשי
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 12 | מצקיו מביע שמלות יבוא החלמ״ 795ל ״י!!! הגידי את האמת! ידעת שיש למצקין כאלה מחירים צעירים! וכאלה שמלות צעירותי זוהי האופנה שיוצאת העונה מבתי האופנה של פאריז,
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 13 | 0110271 הזח חייה ומותה של קארן סילקווד חייה ומותה של קארן סילקווד סבבו סגיב הכוח הנוראי מכולם, הכוח הגרעיני. הצעירה הנאה, טכנאית גרעין במיקצועה, נחשפה לקרינת
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 14 | חוששני שאת שוג נכנסת לאחת התקופות המצערות, בהן את תוקפת את הסובכים אותך ללא גבול וללא סיבה, ונוטה לרדות דווקא באלה הקרובים אלייך• אל תנצלי את ו 2דנזרש -
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 15 | מ א1־1די\ עידן הדש בטכעולוגיה מ ת קד מ ת. עיצוב אוירודיעמי ן והידור אי ט ל קי־ קלאס׳
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 16 | חגי ל בי נ סון אי לון /צי לו ם גנו ר /עי צו
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 17 |
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 18 | רדו9 ^ 1 ככס * 3 באג ה משר הדרוז 11ל ;1כנסותיהם האמיתיווו 1ורכושו1 של כל 120 חברי הוכנסתהתשיעי !ז התעריף המקובל לתשלום להרצאה של דוקטור.״ לעיתים גם כותב פעיל
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 19 | !!^1111111 הסה הס באסה? (המשך מעמוד )17 אחת האהבות הגדולות של תמיר היא הנסיעה השקטה לחוץ־לארץ. הוא ייצג את הכנסת בוועידות בינלאומיות רבות — בין היתר בשטוקהולם,
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 20 | 12 היתרונות של מזגן תדיראו שכדאי לר לדעת ״ .9צ 1א .5אתינות .1עילות למזגן תדיראן תפוק ת קירור (בי.טי.יו) מירבית לכל קוט״ ש מזגן תדיראן מתוכנן ל תו חלת חיים
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 21 | אמריקה. תכניות טלוויזיה מוקרנות 24 שעות ביממה. הטלוויזיה היא מוקד הבידור בארה׳׳ב. לכן האמריקני בררן מ אד כאשר הוא קונה מכשיר־טלוויזיה. והוא קונה ״זניט״ .כי
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 22 | הכלכלנית בעדת הגישה המהבננית, שכמה מתכיסותיה נתקנדו, מגישה אלטרנטיבה לתוכנית־החומש של הממשלה לעצירת האינפלציה הדוהרת .ך* מאמרי הקודם הבטחתי לשרטט תוכנית כלכלית
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 23 | אנשים בעוניו! קאוטו בודנ״ב: קצפת אמרקאית־ווסית מיפגש הפיסגה של ג׳ימי קאר- טר וליאוניד ברז׳נייב הפך אחת האופרטות הווינאיות הקלסיות, כ־שבאחד מריגעי השיא (בתמונה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 24 | בחיוך של אושר עמד פול ניומן בשורת המנצחים (בתמונה העליונה — שלישי מימין) בתום 24 השעות של מירוץ המכוניות בלה מאנס. היתה לו סיבה להיות גאה: מכוניתו הגיעה למקום
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 25 | רנדי ג׳ונס פליפ רוז ודת זיאן דיפוס.. :ירוצה להיות סכסית ר על הנערה שבתמונה אפשר לומר: עם מראה כזה לא צריך לשיר. :ל זאת היא זמרת חדשה מבלגיה, שהטבע חנן אותה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 26 | כל שעה נוספת בסנדלי ״שולי׳ משתלמת לך ולרגלייך אתסנד לי ״ שו ל״ הכר תי ב נ סי ע תי הרא שונ ה ל חו ״ ל כ דו ג מני ת. ש מ תי לב כי ה דו ג מ ניו ת ה אי רו פ איו ת
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 27 | עסיס מציע לן הקיץ לשתות הרבה. לשלם מעט ולא להשמין 1רשבסק׳ פרליך הכינונו לך שני סוגי ע סי ס מיו ח די ם, מ תו קי ם ולא מ ש מיני ם. דל קלו ריו ת עם פקק ירוק ובו מ
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 28 | בורו. הוא חידה מיקראית ודיין הוא כמו סבון באמבטיה 1היחסים גין שר־החוץ משה דיין לבין שר־הפנים הד״ר יוסף בורג הורעו, מאז מונה בורג כיושב־ראש ועדת הששה. לכן אפשר
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 29 | הסוד שמאחור, הפנים הים!;. של טוביה סעד והגילוי של השדרן צבי רימון מצרפת, ידיד ותיק ומבין גדול בארוחות וביין. המסעדה זכתה למחמאותיו, ובמיוחד הביע פרנסוא את התפע
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 30 | 11 1111 ״נאומו של יצחק בגין.״ אחרי שהעירו לו על טעותו, התנצל יבין לפני אשת ראש־הממשלה עליזה מין, שנכחה באירוע, שנערך בחסותה. כאשר אנשים אחדים בקהל גירדו ראשם,
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 31 | 3 *0 0 0 1 1 1 3הנגלהלגנע ת הי הלוס לוויוי גננשויה 1 *0 0 0 0 0 3 ט לוויוי ה דגם 198 עם ־־שלט ־רחוק״ תעולאדס ללא !ת שי ל ב! מ אז רא שית ה ת כני ת ה תיי קרהמארק
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 32 | ושמחו החוח ^ אם שמתם ל 3 לתופסה מוזרה, שהיא ממש אחד י 1מפילאי־הטבע? היא מזכירה את ״הנשמות המתות״ שר ניקוליי גוגול. העולים באים לישראל. לא רבים. מעטים בלבד.
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 33 | לחשוב בצבעים טבעיים כ שמדובר ברכי שת טלוויזיה צבעונית המעשה הנבון הוא לבדוק היטב ולרכו ש את ה מקל טהמ שוכלל והאמין ביותר. מקלט כזה תמצא, לכל הדעות, במיגוון
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 34 | מאת יג אל לביב התוכנית החדשה של מס־ההכנסה כל תיקי אובלושיית העצמאיים ייבדקו בבדיקה מקוצרת אחת לשלוש או לארבע שנים. השנה ייבדקו 70 אלף התיקים הראשונים של
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 35 | איו7חס7אתחוחהוי0 החנסוהחס. 1רשבם קר עלי?׳7 עכשיו כשהקיץ הגיע, בעית המקקים מתחילה. הם יוצאים לפתע מ״שום מקום״ ואת נתקלת בהם בכל מקום. לא מספיק לחסל את המקקים
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 36 | קבדן הדיח את שמואר וכסמן, וקברן וש אותו * *ודשו שד יאיו משביע את אחיו * המיזנון מדא נאשו ונים בנישע׳ הנאצים * מו שדון מרוויח מהחלטות השד שוון * בגין שמע את
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 37 | במדינה תיקשו(רת חמ 1ד 11.1־11 העם ההתקפות עד כתב הטלוויזיה הדרוזי רפיק חלבי עוררו הפגגת הזדהות עימו ״טוב שכן רח1ק מאוייב קרוב״ מגחב בגין רצח להצדיק את ההתנחלות
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 38 | בו ר ג 3ינוד ונאווה ארד. מטרת החוג החדש, שהוקם בבירכתו של שמעון פרס, הוא לנסות ולמנוע ״התמודדות מזיקה״ בבחירת יושב־ראש המיפלגה. נס הו מו סוא לי כנס של
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 39 | טעם מרענו גלידות טנא נוגה מביאות משב של ר עננו ת ומגי שות את החום. טעימה אחת מן הטעם המופלא של גלידות טנא נוג ה - וקרירות מ ר עננ ת משתלטת ע ליו וממלאת אותך
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 40 | ן * הי שג הי ה מפתיע. אליאס דאוד 1 1חורי׳ עורך־דין צעיר, הצליח להשיג צו־ביניים זצדעל־תנאי נגד מתנחלי אלון־ מורה. לכן הופסקו בל פעולות הבנייה ו הפיתוח בהתנחלות.
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 41 | כר חייו נאבק משת ד״ן בתאונות ובמחלות ־ עכשיו הוא עומד במאבק הקשת 1גד מחרת תסומן 1 0משה דיין, באחח מתמונו־תיו המעטות, שבו הוא נראה כשהוא עדיין בעל שתי עיניו. ת
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 42 | 11111111 שגומר שגו מר י תו שי ח בו ב׳ איזה תרסיס אחר קוטל ביעילות כזאת אפילו ג׳וקים מעופפים? וכל כך יעיל גם מחוץ לבית? רק 400א כי זהו תרסיס חדש היעיל פי כמה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 43 | קאר״ריה חדשה מחוץ ל פ רו טו קו ל שר החקלאות וכבשיו הפרטיים פינג־פונג עם עצמו (המשך מעמוד )43 דיברו אנשים שהיו עדי ראייה לפישעי הנאצים ולשלבי השואה. חייקה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 44 | כנסת מתפרנסת אולם גם השכירים אינם יכולים להת (המשך מעמוד )18 לונן. חלק ניכר מהם זוכה בהטבות כספ בכלל — התגלו רק אחרי ששמיר כבר יות מפליגות, שאינן נחשבות
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 45 | ס אלי שעשוע, יעל גרינברג, י הודי ת נגר, דליה נו רי א לוני קו ל כנפי, זוכו ת ,1978 בבגדי־הים של ״גו טקס ״ נמ שכת הוזרשמה לתחרות שובת הסיס מטע העול הזה מועמדות
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 46 | התחרות נעובת בחסות חבות יצרני שמן .0.0.אוליביה. לד 1 .לי. זברה. רויאל. בזק. בלק טבק. קאפרי ובשיתוף מנכי־ל חברת..דירות ינדי אברהם גינדי אשד יעניק למלכה הנ ח ה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 47 | !11111 בביס ! חיום — כשתלך ברחוב — שים לב לפינות. באחת מהן, ממתץ גם הסיכוי שלך. באחת מהן, קיימת גם עבורך אפשרות לזכות בשני מליון ל״י. בהגרלת הפיס החדשה — הרבה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 48 | ?!ולנוע אג שים אחד הענקים ניקלאם ריי, אחד הבמאים הגדולים של הקולנוע ההוליוודי, נפטר השבוע בגיל .67 דיי, מי שביים סר^ טים כמו מרד הנעורים, ג׳וני גימד ולהבדיל —
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 49 | סולנוס (המשך מעמוד )57 וחיל-ים פרטי, בדמות הספינה שעליה מתרחשת מרבית העלילה של הסרט. זוגות התחתנו, זוגות התגרשו, אנשים נפטרו, תינוקות נולדו, וההסרטה עוד נמ
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 50 | כל המדינה חיפשה אותו ־ !והוא תי באידיליה בקן מישפהת׳ חם עם טרמפיסטית שהאמינה נ׳ הוא ח״ד מנורווגיה. לבנם הצעיר. הם סובלים ממנה קשות, ומנסים עתה לשנותה.
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 51 | במדינה ראס 1ווו 1(1ד תוח1ר בסוף הקיץ, דהב ונואיבה בעוד שלוש ויונים ! יש לך עדיין הזדמנות ל צלול ולהגות באתרי ה צליל ה היפים בעולם! בתוך עשרה ימים עד שלושה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 52 | כשתצפהב־(2£ם דה 111תיווכח ש ל פני ךטלוויזיהצב עו ני ת מיו חדתב מינ העםנ תוני ם ההופכיםאתהצ פי הבהלחויה או רקוליתמר שי מ ה. מ נו רתמסך £ 8 .ק511 מצטיינתב עו צמת
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 53 | שיזוף יפה הוא שיזוף נכון הקיץ א ת רוצה להיו ת שזופה שזופה ולהנות מן השמש בלי לחשוש מפניה. לראשונה לרשותך פתרון מושלם לשזוף יפה ונכון: סדרת תכשירי השזוף של
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 54 | לחסוך בהזמנות בחורה שהסתובבה כמה !שנים בעיר הזו והייתה רווקה מבוקשת מאד, היא עמידה טמיר. שמה קישט את טורי־הרכילות לא פעם, בעיקר בגלל רומן ארוך, שהיה לה עם גבר
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 55 | ך* מה הרוויח הווארד יוז המגוח, ב- מיבצע השתלטותו על חברת טי־ וו־איי? כמה הרוויח ברני קורנפלד, מייסד חברת אי־או־אס, ממכירת המניות חסרות הערך ב־ 2.5מיליארד דולר?
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 56 | החשבונית שתביא לך חצי מליון ל פיאנו באר ע הזמר פסנתרן מישל. אוירה מקסימה ואינטימית. שלמתי לרופא בקשתי חשנונית אולי בזכות אותו חישבון אגריל׳ חצי מליון. מבחר
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 57 | בדרביס עוונות א פ עו רלה או תאת האו7ן י 1וט ה א טלנ טי אך אתס המעדיפים לטוס בעידו הסילון ב־ 0ו.<:,ם עם מירב הנוחיות נ א לו א ת מחירי הטיסה הנוחים וכן את אפשרות
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 58 | ן 3״מ ׳ £0-1 1י• י
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 59 | לשקוע בפורסא של ״מרדד׳ ולהתחיל את היום מחדש ל חזו ר ה בי תהל מזוג כו סי ת ולש קו ע ב כו רסא הי פ ה פי ה של ״וו רדו״ .להת רוו חבמערכת הי שי ב ה הנו ח ה, לחו
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 60 | שיחו־צל״ש השניים החליטו לא לעשות זאת מייד, אלא להמתין כמה שבועות, עד שתירגע הסערה סביב פרשת חלבי ושר־החקלאות לכתב מערכת־החדשות, ויקטור נח־מיאם, על המיסמך
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 61 | יום רביעי 27. 6 • מכאן ומשם (.)7.00 לפחות שני נושאים מעניינים בתוכנית של הערב — הפרק על הנודיסטים ותיאור פעילותן של נשים בחיל־הנחתים האמ ריקאי. עד אדונים ומשר
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 62 | פרסום חגי לבינסון אילון. עיצוב משה פרג. צילום יקי הלפרין אימתשלבשה סגנון חדש ת״א צימרוד דיזנגוף ( 185 סניף ראשי; אילת נימרוד מרס תיי רו ת חדש ירושלים מאוטנר בן
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 63 | תמרוק ברבאבא ברבאבא התבקבק והפן־ להיותי בך בוק בני מטפחתו׳ הבך ביונים הפכפכי הצורה הפכו גם הם לברבוקים כל בך בוק מכיל בלרסו תמרוק מעולה לללדים ׳קזל
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 64 | אמו, הלה, משתדלת לא לגלות את המשבר, שעובר עליה. היא מגיעה יום יום לבית־החולים, כשהיא לבושה בקפידה, מטופחת ומאופרת. במשך הזמן זולגות הדמעות על האיפור והיא עוזבת
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 65 | .אונס? מה לעזאזל אתה יודע על אונס?1ה עתה נאנסתי ערירי חסרת ברנשים שלבשו חולצות מהודרות וחליפות שמחירו מאתיים דולאו. לאנוס פירושו תצר... נאנסת, בידי אבי, אשר
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 66 | מ ת רג מו תהספר ״ שוביניזם זכרי״ ,שרה ס יי קסו אילנ ה גולן, מספ רו ת מעט מ ה סי בו ת שהביאו או תן ל ת רג ם לעברית אתהספר, ואת ריעותיהן על שוביניזם זכרי בי שראל
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 67 | או1ס יומיומי ו (המשך מעמוד )73 מנוצלת תמיד לרעה, וככל שגדלה הצ לחת האשה כן גדלה אכזריות הניצול. • גברים מתכננים, מממנים, בונים ומפקדים על אוניות. נשותיהם, אם
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 68 | במדינה (המשך מעמוד )64 חבריו לנקום בה על עדותה נגדו, והם מתכננים לבוא ולאנוס אותה בצוותא, ורק הוא מגן עליה מפניהם. הוא סיפר לה כי אם תשנה את עדותה אינה צפוייה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 69 | ומר קו מן מבצע קיץ של קר ט 25.6.79־ 25.7.79 מצלמ 1ח 0 ^ 11011 11111116110 למרות כל ההבטחות החוזרות לא הורד תמכם על מצלמות. אנחנו שוב פונים לישראלים לא לקנות
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 70 | בעיית החגורה כמובן, לאכול, אמרה האמא :״אם לא תאכל, אבא ירביץ לך עם החגורה.״ ותאמינו, או לא, היום הילד הוא גבר שמנמן. אני מתארת לעצמי שגם הוא יחנך את ילדו שלו
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 71 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! דבר הג1יל>גנג\ הג יג י סוף״סוף הגיעה אמא שלי למצב המאושר שבו לא מזהים אותה יותר ברחוב. גמרנו. חד וחלק. לא אומרים
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 72 | אדתתפס ברימסטיק
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 73 | יש שתי דרבים ״לבבוש״את העולם: להלח או לקנות אותו... ...עם ברטים אשראי ויזה פשוט מציגים כרטיס ויזה וקונים, כפי שמקובל היום בעולם כולו. כשאתה יוצא לחו״ל דאג
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 74 | האיש שניפץ את המיתוס של מחלת־ הנפש ׳11־ 101 של טרומפלדור בוזל־ח ^ ,השמרנות חוגגת באוד, ט 1רי 1ם מאן ^ תגליתספרותיתמקוריתי 1צאת ־ ד 1פ ן פס־־בולוגיה רונדו* ד.
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 75 | ומר ש ל ! ר (המשך מעמוד )81 של פרובינציה פרימיטיבית׳ השוכנת אישם בין נמל־התעופה של אנטבה לבין כף־התיקווה־הטובה, הרי שמזונם הרוחני מוסיקאלי של אותם 35 אלף
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 76 | ״כשהבנים שלי מגיעים לביקור אני דואגת שיהיה להם הבל למען התענוג.״ למען התענוג -אירופה. אריאל אירופה־דלת ניקוטין בעי שון עשירה
העולם הזה - גליון 2182 - 27 ביוני 1979 - עמוד 77 | אביה שד הח״לת, שנהרגה בי ד׳ א הו
חזרה לתחילת העמוד