גליון 2183

העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמיגהדה: תל• אביב, רחוב גורדון ,3טל 243386 03 תא־דואר . 136 מען מברקי: ״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אכגרי. העורך:
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 4 | 1ה היה דננו בסר? ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, תיאר מיכצע טירור פוליטי, שאותו אירגנו טפא״י ופעי ליה כסקטור הערבי, להיסול השפעתה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 5 | העודס הזה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 6 | ה ש בו ע ב נו א ה מה אירע כמאה ה־0צ׳ כשבוע שכין ה־ 4ביולי עד ה־ 10 ביולי? כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות כשבוע שכו
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 7 | ״אתה יוצא הלילה?יי ״אני מקווה שזה לא יהיה כמו בפעם הקודמת שנשארנו פתאום בלי כסף מזומן ויתרנו על סרט, וויתרנו גם על מועדון לילה... כשיצאתי עם אורי, לא היו
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 8 | ת שבץ ר0 1 1 1 1 1 . חכחכים הזה (המשך מעמוד )6 שהשהות בסקנדינביה מפנקת את הבן- אדם, ושוב אינו רואה ביופי כמו זה שלה משהו יוצא מגדר הרגיל. לבן מן העובדה, שהכתבה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 9 | אל תתפס ברי
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 10 | מכוזבים לחברים ולא 1הדי 0של חחעת הסולם הזה -מה חוש ידידים יקרים : לפני שנתיים ורבע השתתפנו בהקמת מחנה של״י, כמיסגרת משותפת לפעולת תנועות ובודדים, המוכנים להאבק
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 11 | סיו מ ת ילדים מעריכים טע ם טוב ו טנ א נוג ה מפ תיע ה אותם ע מ״ קו פי קו״ ו״ ח מני ת״ -שלגונים בצורות מקוריות ובלעדיות ובטעם משגע. וזה עוד לא הכל: ל טנ א נוג ה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 12 | ץ ונו החתומים סטה: סבוי י סלון מהיר דחי הנבי איפ , 17 חי פ ה טל 04 640106 . לון מרכזי גע״מ לד^-ן־סויע ^ > 1ב מי הוס ^ עזי ה #72767״ $1 גג >0 נע*מ ,טל? סגוי 77
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 13 | י שו ש •ח שבם ד״זק תיס מוג ת ״ הדור השליש״ התנועות והאישים אשר הקימו לפני כשנתיים את מחנה של״י החליטו להתאחד למיפלגה אחת. אין זה חזיון רגיל. שבן הנושים
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 14 | השבוע תזדקק לעצבים חזקים בשטח העבודה. הבוסים דורשים ממך מעל המצופה, מבלי להתחשב ומבלי לתת תמורה. עשה בפי שהם דורשים ממך. אפילו אם בת־זוגך מתו 2במרס ־ 20באפ רי
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 15 | ווו £ •600ק 3א00י 6# #ח3 ״ 33 3ן 3 >3 סרטי נח מציגי : סרטם של המפיקים מנחם גולן יורם גלובוס ״התפרפרו״ והבמאי בעז דודזון כו רי אוגר פי ה: ג׳ו קי א ר קיו בכורה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 16 | ב 1או ל ״מוריה״ אילת, ותהנו מחופ שה נפלאה בתנאים מיוחדים: • ארבעה ימים לזודכולל ארוחת בוקר וצהריים, או ערבו חצי פנסיון) 5,305 ,ל״י בלבד ונוסף על כך אנו מעניקים
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 17 | נעור שעו הגוה סוערות, עוה נראית וגועה. או ואש 1ויי״ העיויוו(מימי)1מ!הי שזהו שקט 1מנ הוחנ/וש חררוס ** יזאת אבו־חצירא עמד מזיע מ־ ^ אחורי הדוכן. הוא הניח על
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 18 | .א 10ז * א א £ז * | £11X006.110 ^*ימזזיימ*^ז׳ז 1 0מ \ 0 0 3/**4ח שם שפותח לפניך דלתות. בכבוד. ישדאברט* שמו הולך לפניך בעולם כולו. 51234 121 101234 שם שיכול
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 19 | אנ שי ם ! מייד אחרי הפלת המיגים הסוריים על-ידי חיל־האוויר, ביקר הנספח הצבאי האמריקאי הקולונל ברום ויליאמס, אצל האלוף יהושע שגיא, ראש אגף המודיעין בצה״ל. הנספח
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 20 | מרשימותי1 שלמבקר מ ס עדו ת הפעם היה בחברתי אורחן מצרפת, ידיד ותיק ומבין ן גדול בארוחות וביין. המסע- דודזכתה למתמאותיו, ובמיו־1 חד הביע פרנסוא את התפעלותו מיין
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 21 | היתד. זאת שיחה דחופד. למיקי. השחקן הודיע למצלצל שמייד אחרי שייכנס הדיבוק למיקי, היא תוכל להתפנות ולהשיב 1במאי ההצגה יו ס ף צי י ־ סין נוהג לאסוף סביבו קבוצה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 22 | !!1111(1ב ש לו ! פרנץ יחף שטואוס: פורטיקוח בחופש כשראשו מעל למים, נראה מנהיג המיפלגה הן ריסטינית־דמוקרטית בגרמניה וראש ממשלת בוואריה, סרנץ יחף שטראוס, משתכשך
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 23 | אורחים — כריסטמה אונסיס ובעלה פסולה קבארק ובעלה האיל החוש של מסננות ניאדנוס כל היפים והעשירים של אירופה התקבצו ובאו לראות כיצד אלכס שבסו, צרפתי יפהפה בן ,36
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 24 | א 1שי םבשדם קאפוט ודדאל: דו-קוב קטלני אילו יכלו לתקוע את ציפוני העטים שלהם זה בזה עד מוות, היו עושים זאת. טרומן קאפוט (בתמונה משמאל, מחזיק בנחש צעצוע) מחבר בדם
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 25 | כדי ל של תעבדו הקיץ מ כנ סי גיינ ס — כמעטכ מו לחם — כל אחתואחד ז קו קי םלהם יו ם יום. מ כנ סי ג׳ינ ס עו לי םבכסףלאמעט. מי ש הו עובד כדי ל ה רווי חכסף זה. כמהי
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 26 | פיג׳ו 504 היא הקניה הטובה ביותר ג בארה״ ב. במשך שמונה שנים רצופות זוכה פיג׳ו 504 בתואר ״הקנייה הטובה ביותר״ בישראל. השנה זכתה 504 בשני תארים בישראל — תואר
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 27 | 1־ ד 1 1 ״מיבצע זבולון־ עו מד לייצר עם של ם של זבולווים סאדאה נ שו ^ ת הנקניק חותכים, \ £גם נקניק כשר. כידוע, פרוסה אחר פרוסה. למעשה התחיל שלב שני בכפיית הדת
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 28 | סצסססס אווה מביאה לר, לישראל, את מיטב אופות העולם ־ הום, פרז. ״הום, פריז״ ה אופנה העליונה של שחקני־קולנוע, ס פו ר ט אי ם, אנשי חוג ופוליאסטר .״מיכנסקצר״ בגיזרה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 29 | ..וק שנעבוו את הליכוד הננסת נותנת סטיות־וח קווקנייו1ית לשמואל חמיו בשלום במקום ..זקינות־הקומו? הלאומית, נא ..הכסנשוס ואומי״ * ..נמו ש נרא ית הממשלה, נוגואה גם
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 30 | ל-פו דירות בלבד! ללא הגרלה. ט לווי זי הצב עו ני ת שתימסר לאחר חתימת החוזה. 600.000 משכנת* והפלוס הגדול-דירה עם *יכות חיים גינוי סאואזיזוע* או אז/מז בונה ברמה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 31 | מינלגחיהעבודת מתכווננת לכבוש מחדש את השילטון, אן בינתיים אוכלים מנהיגיה זה את 1ה ו א פי לו יצחק רכין ושימעון פרם לא יצליחו למנוע בעד מיפלגת- העבודה לחזור
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 32 | אד תוך המאבק נין פוס, וביו וארון נמס גוום חוש : הומות המיסתווית שר הבנקאי יעקב לוינסוו ^ 11י האלמוניות, שכפה על עצמו במשך השנים, היא עתה בעוכריו, וכי הוא אינו
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 33 | מחוץ לפרוטוקול (המשך מעמוד )29 השתמשתי בהזדמנות הראשונה, במים־ גרת דיון על תקציב מישרד־החינוך, למח רת היום, כדי להגיב על כך מעל דוכן הכנסת : אורי אבנרי: אדוני
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 34 | תחד רי ו אשקלון אזוריות מוצאי־שבת ,28.7.79 נשעה 9.00 בעוג, במדון הנודע טבריה יש וניע׳ ,15.8.79 נשעה 9.00 בערב, במדון היוקרה והבאר ג 1שולמית בלזה טבריה טקס
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 35 | במדינה העם עיניים מ א שי מו ת ס ־ קארא גי א ה האס הפך שמה ס ר ישראל שם נרד]? למדות כארץ הרחוקה? לגבי דורות של יהודים בעולם, לא היו שמות־גנאי גרועים
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 36 | ביום האחוון שר שנת הלימודים ?{׳ברו נו ב ע 111 התלמידים תעודות מסוג חרש: במסום הציונית ששרסו נ ע שו מ<8ות בשנים באו העונות היוניות ך* פוליטיקאי הוא אדם שאומר
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 37 | בונים מישפטים לא נכונים. לדאבוני, אפילו מבחינה אינטליגנטית לא תמיד הם עולים על ההורים. מי מבטיח, אם כן, שאיזה הורה אינטליגנטי לא ינופף בפני המורה בתעודת בנו,
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 38 | המערך יתנת הוג 11־דף רבנות בטלוויזיה מתארגנת קבוצה כפגישה, שתיערך השבוע כין ראשי המערך לבין ראשי המפד״ל, יתנה המערך את הסכמתו להארכת כהונתם של הרבנים הראשיים
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 39 | פרשתג רו פ ר: פעולה ומוצת מאחרי הקלעים עלולה להביא להכשלת החקיוו־ו ולסגירת התיקים נגדו 1 1 1 1 1 1 *9 19111 ך* תמונה נראית משכנעת ביותר : י 1היועץ המשפטי
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 40 | עניו עשרות הצעירות ננתח 17 לתחרות הו ווי* * 0 1 * 1ייו 1ך 1שבא לבכות, כך שר השופט יהודה ברקן, 0י 1 1כשראה את שורת היפהפיות בבריכת 1 1 1 -1 השחיה. תיירי מלון
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 41 | 3או מנר קצו1י האוץ 11 ים של מלכ1דהמ*ם ;1111 סולרית ציפי שביט, שהוכיחה שאם רוצים, אפ- זר להפוך מבחורה שמנה לחתיכה רזה ומו־זכת מאד. היה שם יהודה ברקן, הנחשב כמומ
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 42 | יי ת עו דו תמי ׳ ד מ עו ת י (המשך מעמוד )37 חברה שלא קיימת כלל במציאות .״אומרים שציונים זה רע,״ אומרת מורה זו ,״שהי־שגיות זה דבר רע. מה לעשות, החברה שלנו היא
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 43 | נצהו״ם עביה מינחן בנהיגה, אחוי ־ הצהו ״ ם התחת נ ה , ובערב כבר התכוננה לנסיעה לחדל בשמות גנאי והואשמה ב״גניבתו של אלי.״ אלי וכרמית לא חשדו שדינה עצמה היתה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 44 | ״מגיל נורא צעיר למדתי שכאשר באים הביתה אנשים בענייני ביטחון, באופן או טומטי אתה מחזיק את האוזניים אטומות. אני לא ידעתי, ואינני יודע, יותר מכל אזרח אחר על מה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 45 | אבנר, אחרונה ורות דיין אפי ועמליה דיין ״לא היה לנו בר־מיצווה ״בליל־הסדר היה איזה טכס קצר, ואז היינו אוכלים יאשים רק את עצמו. בסך־הכל אני חושב שהוא יהודי
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 46 | ה אי ששלא הי ה יבמדינה (המשך מעמוד )35 תנועות חברתיות לא מסוגלות לפתור את בעיית האדם. ״אני נלאץ, מחוסר ברירה, להסכיס למיס- גרת מדינית. איך לי אמונה אלמנטרית
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 47 | את אותותיו, והנוסעים התייאשו מטיסה בחברה ,,המשנה את מועדי הטיסה שלה וקוויה כראות־עיניה. לפני שבועיים, כאשר לא היו די נוס עים בטיסת־החצות הישירה לניו־יורק,
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 48 | ה1וך קונפורנ-/ם ט (המשך נזעוזוד )45 לנו, שלא עברנו את השואה, היתה יראת־כבוד עד בדי שתיקה, הוא פרט את השואה למילים. ועוד נתן לאש״ף את הכבוד להיות דומים לנאצים.
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 49 | ו ה גי ד ה מאת יגאל לביב כ ס פי מישר־דהד תו ת ה צי לואת .,ה צו פ ה ״ ביטאון המפד״ל ניצל באחרונה מסגירה מוחלטת, הודות לזריקת כספים שמקורם בתקציבי מישרד״הדתות,
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 50 | ה או טו בו סי ם ה מרוו חי ם .והמ מוזגים של י במדינה חינזן־ עו שי ם הי ס טו רי ת הוא זווג את אהובת להגיע לעורם תנא המורה טעה בזיהוי טפסי חכחיגות, והגבחנים־דכו
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 51 | זסוננית וניסה להתאבד ברונה -או תחת תוא הגיע לתא הכלא בעולם הדה תחת שווו למעלה. זה, כמובן, מבטל את גירסתו אלי לא הודה ברצח, אלא סיפר כי רצה לאבד -עצמו לדעת
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 52 | במדינה - (המשך מעמוד )50 חבריהם האחרים ללכת לקלפי ולא להי- מנע. אינטרסים אישיים. כאשר נסתתמו טענות הסטודנטים היהודים הימניים, בדבר אי-סדרים, פנו לכיוון אחר,
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 53 | היא התלוננה ער נ ו שאביה אגס אותה - ועד כן וצח אותת בן־דודה, שנחו מלעג תשעים ^ אז שליוויתי את תמם למישטרה, י כדי שתוכל להתלונן שאביה אנס אותה, התביישתי ילצאת
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 54 | קולנוע סרטים ה ח תונ ה הזו עקת ״הביקורת תאהב את הסרט ד,זד ,.אבל הוא לא יכניס אפילו פרוטה שחוקה אחת !״ כך קיבל הבמאי רוברט אלטמן את פני קבוצת המנהלים של חברת
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 55 | שמקצר, מתקן ובעיקר מתמצת, אם יש בכך צורך. בצורה זו, השחקן והדמות הופ כים יחידה אחת, ומה שייצא מפיו, על המסך, לא יהיה טכסט כתוב על-ידי אדם אחד, שהושם בפיו של
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 56 | קולנוע (המשך מעמוד )55 ?* מ עדל * מ קגו? 2 פיאנו באר עם הזמר פסנתר! גזישל. אוירה מקסימה 1אינטימית. מבחר מזטים* בר עשיר. א 1מנים א1רחים. פתוח כל י1רב. ככר
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 57 | במדינה י שראלים ב חוי ל מקררי ״ג׳נרל אלקטריק״ דלקתד עו על רקע מחסור הנפט בארצות-הברית מציע פינחס יעכץ תוכנית מהפכנית?שימוש בבנזין המופק מחיטה המרצה בפני
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 58 | וה המחיר שלט ב״לדירה״ ועכשיו בדוק אצל האחרים 20 /.הנחה התש לו ם ב מזו מן מו גבלעדה 15 ביו לי עלקניתר הי טי םמהמלאי הכ > תחת 7ץ 1ר ת גג אחת וילונות בדי ריפוד
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 59 | הפן. גם לשיער מגיע קצת חופש. פשוט נגבי אותו היטב וסרקי אותו בכיף. אחרי כל זה בא החלק החשוב ביותר. עצבי את התיסרוקת ההולמת אותך ביותר, או זו שהולמת ביותר את
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 60 | ווז ה ־ הר־־הגעע! (המשך מעמוד ) 17 הם יבינו מה הם עושים. ההסתכלות שלהם תתרחב, ואז הם יסתדרו עם זה. אני בהח לט לא מקבל רצח פוליטי. אני נגד זה בכל כוחותי. כולנו
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 61 | הבתים. הן מופעלות על-ידי סוללות, שכל אחת עולה 1500 לירות. ״הבתים צפופים מאד ועשויים כשרשרת. קיר צמוד לקיר. החדרים קטנים מאד, ללא מיטבה וחדרי שירותים. הילדים
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 62 | אלתוש 15״מגן עליבכל מקום ׳בכלמקום. 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9מ 1י י 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 • 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 1 9 9 9 9 9 9 9 9
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 63 | שידור מאחרי הומסך ועדלתגובהמ הי ר ה במחלקת־החדשות מתקיימים עתה מג עים להקמת ועד חדש. הכוונה אינה לוועד מיקצועי, כמו הוועד הקיים, אלא לוועד שיגיב במהירות על כל
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 64 | יום רביעי • עולמו של וולט דים־ ני 5.30 חלקו הראשון של סרט מצויין, בהפקת אולפני דיסני, על סוס המוסטאנג, ש הצית את דימיונם של כותבי הרומאנים על המערב־הפרוע,
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 65 | גדלים, ג ד לי ם - מה לעשותי... הילדים גדלים ומחמ מי ם ואיתם גם אנחנו — גדלים ומשכללים א ת הציוד, א ת שיטות הייצור ואת־מיגוון הרהיטים המיוחדי ם שלנו...לכל־גיל.
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 66 | טיוני £77 שילוב מרתק של טיולים ונופ ש טיול סיני( אי ל ת — סנטה) משולב : ת ״ א — ע מודי שלמה — אי ל ת — נ בי עו ת ( +רחצה בי ם) — אילת — ב קו רבמצפה התת ־י מי
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 67 | אביב /77/7 ?/77ל 77ע 1ע הרבי, הילדים והקולנוע שנה פתאום נפל עלי אביב, אמר המשורר ולא ידע מה שאמר. כי עלי הוא נפל, האביב, ממש בימים אלה ברחובותיה ה מעולפים מחום
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 68 | יבמדינה טיולים א/דדע׳ג: 7 ^/ אירופה אדהייב מישפט שכר מי צוו ה ־ מעצר צעירה תל־־אביבית גיזתה למישטרה שטיחים גנובים והושלכה לכלא אסתר שרביט היא מלתחנית חמודד. ב-
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 69 | ״ תפ קידנו דומה למאבק לשיחרור הנו שים והעבדיג ר אומדת מנהלת ה א גו ד ה של 1יער־בעלי־חייס חתו•1111. לש•!ונדוד חחיי 111 ^ רומה שלא תסולא בפז נתקבלה 1לפני שנים
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 70 | התרועה לעניחדור החיות מסלק יתו שי (המשך מעמוד )69 בעבר מיקרים שבעלים דרשו את כלביהם חזרה, אחרי שנמסרו לאימוץ. קיים גם אופן אחר למילחמה בפיצוץ האוכלוסין אצל
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 71 | לפני 21 שנים העטין הוק! ה יירוושרטית חדו דושותו שוד הסטודנט עקיבא גור נאשר ]נטוה, טען נ׳ הוא דייו מוגן בתווך סטודנט נדף ()1958 ח ״ב נוף ()1979 לאורך החיים
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 72 | חדריסה־נו ף חוששת שאת בהריון?... במדינה - (המשך מעמוד )71 לים. קיבלתי הודעה שהחבילות מתחילות להגיע ועלינו לאכסנן לשם מיון וחלוקה במועד. המקום היחידי שהאגודה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 73 | לשום קבוצה. בשנים 76׳77 ,׳ הייתי פעיל בוועד הארצי של הסטודנטים הערביים. מאז אני לומד. אחי, מסעור, היה במעצר־בית, אחרי שטענו שהוא פירסם כרוז התומך באש״ף (העולם
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 74 | ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! מיסעד ת דגים פנינה באילת כל הזמן צועקים בעיתונים שיש משבר נוראי באילת. כולם בוכים, ורק ציבור אחד לא שומע, לא
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 75 | עם ״נמרוד, ת^עד הונווה גם ב, רוק״ .״נמרוד״ החברה שהתפרסמה בסנדלים התנכיים שלה לכל המינים, החל מ־,1944 הוסיפה השנה לקולקציה שלה מבחר סנדלי ״רוקי״ נשיות בסגנון
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 76 | במדינה (המשך מעמוד )73 של המעיל במצאו תעודות ומיסמכים ה שייכים לנחמיאס. בבית־מישפט השלום חקר נחמיאס, אומנם בקצרה את עדי הת ביעה, אך לא הצליח להפריך את גירסתם.
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 77 | שלום עליכ ם ״בלתי מצונזר ! ע רו ך, ב עב רי ת שורשים סיפורי הרכבת קור הסו מעו חתנו במשך למעלה משנות דור הורגלו אי העברית לקרוא את יצירותיו של פר האידי שלום
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 78 | נמר של נייר (המשך מעמוד )77 בפני אותו דוכן בשטוקהולם, ולהרכין ראשה בפני מלך שוודיה. מתוך אותו מסע פירסומת נילהב מסתבר, כי ראש־הממשלה, מנחם בגין, נימנה על קהל
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 79 | תמרוק ברבאבא ברבאבא התבקבק והפן־ להיות בך בוק בני מטפחתו׳הברביונים הפכפכי הצורה הפכו גם הם ׳לברבוקים כל בדבוק מכיל בלרסו תמחק מעולה לילדים ׳של אי^טך קוסמא־וולה
העולם הזה - גליון 2183 - 4 ביולי 1979 - עמוד 80 | מסטר 2183 ט׳ תמוז תשל״ט4.7.79 , 8 0עמח־י ס 1 111*1יןךןן * ״1110 ! 11־ 11* 1 *:י 11 1 1 1 1 11 ן * 1ך 1ן ^1 8ך ׳
חזרה לתחילת העמוד