גליון 2184

העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 2 | ״רקפת״ ״סיגלית״ ו״אירים״ -שלושת חדרי השינה החדשים שלנו, מעוצבים ברוח צעירה ומתקדמת ומצטיינים באיכות המאפיינת את מוצרי ״מבט״ .אחרי הכל, חדר השינה הוא המקום בו
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 3 | קדמי? אם כן, איך לנסח את כותרת־השער? !ואיך לנסח את הכתבה עצמה? השאלה העיקרית נגעה, כמובן, לעצם המילה ״סרטן״ .משום־מה, מעורר שם זה חרדה עמוקה ופחדים סתומים,
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 4 | 1ה חיה 05111:1גוה שחיה גיליון ״העולם הזה״ שראה איד השבוע לפני 25 עמד! בדיו5ן. פירסם כתבת־מעתב, תחת הכותרת ״אש על ירושלים״ ,שהכילה תצלומים בלעדיים מהרוב של
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 5 | 0ום ום 0רני ק|ו 0איטיראן העולם הזה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 6 | השבוע בסאה ה־ 2 0 מה אירע כמאה ה*20׳ כשבוע שכין ה־ 11 ביולי עד ה־ 17 כיולי ץ כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השגים הקודמות כשבוע
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 7 | מוקה קפה כזה עוד לא היה בישראל ניחוח הקפה הטוב ממלא את כל הבית כמו בחנות לטחינת קפה; ברגע שאתם פותחים את אריזת הוואקום המיוחדת של מוקה מס 1 מוקה מס׳ 1נהדר
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 8 | י1£11 בץ ה11 וו! ךןך מכחכים 2184 (המשך מעמוד )6 אני: סניה כי הרואים עצמם פתוחים, ליברלים, סובלנים, דמוקרטים, סוציאליס טים זכר״ יסכימו כי שעה שיריבי וילי בדנדט
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 9 | ארית המאה לבעלי הדעה ססו מ״מ של טעם משובח סופר קיגגקייז- תערובת אמריקאית. 812 פרסום דיו
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 10 | מכתבים טיולים אי רו פ ה וקנדה אדהייב ארהייב ומכסיקו המזרח מרחוק (המשך מעמוד )8 רציתי לראות במו עיני, מה פסול מצא הנמר במאזניים. נטלתי גיליון המצוי בידי (מס׳
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 11 | 01א ר1ז\ן ב ע קבו ת עליי ת מ חי רי הדלק י ע לו מ חירי ה מ כוניו ת בקרוב בכ-ס/ס . 2 0 ה חוד ש עדיין ץ ותה י כו ל לקנות פיץ וט חדשה וכ ח סור רבבו ת לי רו ת. פי א
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 12 | 12 הי ת רונו תשל מזגן תד־ראן שכדאי לר לדעת .1עילות למזגן תדיראן תפוקת קירור(בי.טי.יו) מירבית לכל קוט״ ש .5א מי ט ת ״ .9צ 1א מזגן תדיראן מתוכנן לתוחלת חיים
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 13 | ״ח ש0ס ד״זק מכשף־־אליל בשל המחשב באסטרולוג, ובמי שמתעניין בתהליך העירבון שעוברת האסטרולוגיה בשנים האחרונות, קראתי בתרעומת את הראיון עם האסטרולוג הרצל ליפשיץ
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 14 | אתה נוטה מדי לדמיין דברים שאין להם שום אחיזה במציאות. נטייתך לראות בכל דבר הרפתקה עלולה לסבך אותך, לכן מוטב שלא תתערב בעניינים שאינם נוגעים לך. אהבתך נראית לך
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 15 | ד1בר רדיו־טייפ• 001115131 דגם 1.0.0-383 מופעל ע״י חשמל או ע׳׳י סוללות 3 .גלים 1\/1ו/ן ן=ו9/ע . 3 הספק — 14-וט. מיקרופון פנימי. מפסק אוטומטי לטייפ בגמר הקסטה.
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 16 | שתה כירה אמסטל וטום לאמסטרדם בירה אמסטל מזמינה אותך להשתתף במבצע ״אמסטלדם״. עליך לאסוף 5ל שוניות של פחיות בירה אמסטל( ,עם סמל ה״מוצר הנבחר״) ,להשלים את הסיסמא,
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 17 | ניצו דחידחם באינפלציה מבר להימס למיתון? רהדן תוכניתה שר הכלכלנית הצעירה המהפכנית, המציעה היכן להכות -ואת מ׳ ףלה לעשות, אם כן, באופן מעשי, כדי לבלום את יי
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 18 | לרכב פרט ולטנדר . 36 חודש אחריות ( פ רו -ר טוז) * ללא טיפול * זמן איחסון ללא אחזקה שוטפת פי 4מכל מצבר סטנדרטי אחר * אין צורך בהוספת מים * בעל עזצמת ה תנעה חזקה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 19 | תמיר נוזף במזכיר! ובמזכירה הליכוד -ובגין נזף בתמיד <יו ח!חזו ית1י נ משם בגין הונצח על״ידי צלם עיתונות בכנס למניעת הטרור, שנערך בירושלים, בתמונה נדירה: הוא
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 20 | גיסתו של הרב אור זוהר עומדת ללדת בן לרב איקא ישראלי. תנסי קיסינג־ד אוהבת לישון מרשימותיו שלמבקר מ ס עדו ת הפעם היה בחברתי אורחן מצרפת, ידיד ותיק ומבין1 גדול
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 21 | )ונ שינו אגמון על הבמה, קיבל אותו דנציג כשבידו לפיד בוער. אמר לו אגמון :״חביבי, תוציא את זה מפה ! אני ולפיד לא הולכים ביחד !״ ן מי שמרוויח מהעובדה כי התורים
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 22 | אנשים 11111131 דיקטטור אנסטמיו שמחה: בכושר מולא! כשכל האדמה רותחת סביבו, עוסק שליטה הבלעדי של ניקא- ראגואה, אנסטסיו סומוזה, בטיפוח כושרו הגופני וממשיך לגדף את
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 23 | דאק׳ בוז־ 50 — 1959 עזר־כנגד במסע הבחירות של ג׳ון קנדי לא יאומן, אך זאת עובדד: . החודש חוגגת ז׳אקלין בובייה קנדי אונסים את יום הולדתה ה־ .50 מי שזכתה לאהדת
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 24 | 1111113. 11*1111(1 חטוף טיריאס ניהאוו: לפני ואחר, מעטים יכלו להכיר את הניצול, ויליאם ניהאוז, מנהל חברת הנפט ששוחרר השבוע משבי חוטמיו. מראהו השתנה מאז נחטף,
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 25 | ניצד חרבו ודג נסח ג חנו ו313״ד היקבים אוסטשיוסק את אגודת המומים, ווקחו טובות־הנאת ועצמם, לקרובי מישפחה!ותומכיהם ך* חל כשנת 1974 מיד, מנכ״ל אגודת י י הכורמים,
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 26 | משהו חיוני- לא תעטרכו לחכות1 תוכלו להשיגו מעתה, בהעי הזמן. זה פ שו ט וקל. אתם מפ קידי ם במ שך 13-7חוד שי ם, סכו מי ם חוד שיי ם שווים, מ־ 300ל״י עד 3,000ל״י ל
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 27 | משחו מצחיק קדה ררינוו בווו אר השיר! ^ מה זה טשע־מ*רחמה? ..תקיעת סכי!״ נגב הומטנ יו +איו הנס? שמואר תודו ניצחון מוחץ *3צד שולמה ליטרת הבשר ראגודת ־שראל? * כמה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 28 | ויווווו״ו ל פ רו טו קו ל (המשך מעמוד )27 דניאל רוזדליו: האם אלה כללים שרק חבר־הכנסת פעיל רוצה? האם צה״ל אינו רוצה? מאיד פעיל ז מאין אתה יודע איזה כללים אני
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 29 | השנה אנו נאלצים לפתוח במכירת סוף העונה, בתחילת העונה. פשוט,בגלל שאחרים החליטו להיפטר מהמלאי(מסיבות השמורות עמהם), והכריזו על ״מכירת סוף העונה״. ברור שמכל
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 30 | 1754 בדיסקונט עוד אטראית למסע לחו לנו ס ע לחו״ל י אםאתה עומד לנסוע לחו״ל כדאי שתכנס כבר עכשיו לסניף די ס קונ ט שלך ותבקש לקבל א שראית ו> 1//5או א שראית 8ש£8$
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 31 | אוד אסר מנתח את ^ חילה שתי משפות, שחלפו במוחי לשמע פסק ״ חדין : ראשית, איזה מזל שהנתבע הוא העיתון הארץ, ולא העולם הזה. שהרי אילו ניתן אותו פסק־הדין עצמו נגד
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 32 | (המשך מעמוד )31 ועל כף יהיה כוודאי: טוש עיקר הוויבוח כ• עירעור. מ ניצח, בעצם? ^ דרכו של עולם, טענו שיני הצדדים, מייד עם ~ היוודע פסק־הדין, שהם נחלו ניצחון
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 33 | מיליון ל״י׳ 400 אלף ואף 150 אלף, בסוף קבעו כי יתקשרו זה יעם זד! באותו ערב כדי ״לסכם את העיסקה״. השופטת קבעה כפסק־הדין בי ״הלבן״ הוא הרואין, ובי אין ספק שדובר
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 34 | מ׳ ומי במישפט בצלאל מיזדחי ־ ומה אומדת עריהם השונטת כפסק־דינה הארוך לא חרצה השופטת המחוזית, שולמית ולנשטיין רק את דינו של עיתון ״הארץ״ .היא חרצה גם את דינם של
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 35 | אין הוא בכלל יודע כיצד הגיע החשיש למכונית, וכביכול היה מופתע כאשר אנשי המכס גילו את הדבר. מובן שעדותו של עד, הנו בצורה כזאת, קשה להסתמך עליה, לא רק לאותו עניין
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 36 | חברית תקח את הילד׳ לחסם ב•! כוכבים שלח ישבח 1ל שלם העניקו לילדים חוויה בלתי נשכחת. בואו לחללית הענקית שנחתה זה עתה במאירלנד. שבו במושבי האסטרונאוטים והמריאו
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 37 | ערב ביקורו שד הנוי קיסינג!,־ באוץ, חושו חוקו אגגד* את מעשיו וטוען: זהו איש מסוכן, ציני, רמאי, רצחני ומונה שיגעוו־גודות יחד עם זאת גילה הנסיך סיהנוק גם כישורים
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 38 | יי ט ״ ף אישיות בכירה תאלץ להתפטר אישיות ככירה כיותר תאלץ להתפטר כיטכועות הקרוכיס. אותה אייטיות תתפטר, כדי שמעשים כלתיייחוקיים שלה, עוד מהתקופה לפני שנכחדה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 39 | ׳במדינה העם עיניים להם ולא ירא* שלושה ראשי־ממשלות ביקשו מבגין לפקוח את עיניו — לשווא פיתגם סיני עתיק אומר :״אם אדם אחד אומר לך שאתה שיכור, צחק. אם אדם שני אומר
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 40 | ענקי הכדורסל האמריקאי שיגעו את הילדים, מטיס גדול הכושיות היוו אטרקציה בחוף תל־טריאן, אשתו של סטית. ** שרה בושים ענקים ושני לבנים 2צעדו בסך אל מחוץ לאולם המכס
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 41 | נעוות והנשים ברחובות תדאביב !(1שחק זוגי לו הדסון מה״לייקרס״ זכה בתשואות לא מעטות במישחק הכדורסל, שנערך במוצאי־שבת בין כוכבי ארצות־הברית ונבחרת־ישראל. כאן הוא
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 42 | במדינה (המשך מעמוד )39 הוא לא תפס כי בכך נתן לגיטימציה למגעים עם ראשי אש״ף בדרג עליון. מי ידע מראש? מייד לאחר מכן חלה בראנד, והעניין כולו נדחה. קרייסקי היה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 43 | ווב3-שחורצתומנסה במישחק הכדורסל קנים, כאילו אין הקללות נוגעות לו כלל, והודה למקדמים אותו בברכה. בשבוע שעבר נראה כי חזרה תקופת הזוהר של דיין מלפני
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 44 | מזכיר 111ד־ ה11 בווול של נואל׳ נמל אשחר, שנאשם באונס ם נותרלשענד, טוען: המתרוננת גילה היתה חברתו של הנאשם במשך כמה חודשים. הס יצאו לפני כחמש שנים ואף התגוררו
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 45 | אותה שוב, אם הוא אנס אותה והיא ענתד. לי שהוא הרג אותה במכות, והראתה לי את הפנים שלה. היא היתה חיוורת והלחי הימני שלה אדום עם סימני כף־יד. ״רציתי לשאול אותה עוד
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 46 | המטורף התורן (המשך מעמוד )37 אותי כשאני כועס, ואצבעי נמצאת סמוך מאד להדק של הנשק הגרעיני... הו צ׳י־מין עצמו יגיע לפאריס תוך יומיים, ויתחנן לשלום.״ א רו ח ת ה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 47 | במדינה (המשך מעמוד )42 מעלית. רק מי שרוצה, מגיע. אבל מי שמגיע — נשאר. ככה זה. אחרי שהשוטר בא הלכתי למישטרה. לא בניידת. באוטו שלי! אבי בהט לא הולד למישטרה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 48 | טבריה מחוץ דסרוטוסול יום רביעי ,15.8.79 כשעה 9.00 בערב, במלון היוקרה והפאר סלאוהטב רי ה !ס סיד״ נסיכת הכנו ת מכירת כרטיסים מוקדמת: במשרד ״בידור הצפון״ ובקבלה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 49 | ללמוד איו ונחו קצד גוונו: היקבים מדמים את הממשלה נהיגה בחריל חבר־הכנסת פסח גרופר גילה באסיפה הכללית של ״אגודת הכורמים״ בתל־אביב (ראה עמוד ,)25 כי היקבים
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 50 | נול חשבון הברון ת סו עי רוו סשה ב -קו פ ל עזוב לרגע אה ה ע בו ד ה -מגי ע לך לתפוש א ת ״ ה חו פשהעלגלג לי ם ״ ב מלונו ת ״ קו פ ל ״ מנ ה רי ה ו עד אילת: ״קופל״
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 51 | שגו מ ר שגו מ ר תו ש־ ם וז בו ב־סו פי ת סופית איזה תרסיס אחר קוטל ביעילות כזאת אפילו ג׳וקים מעופפים? וכל בך יעיל גם מחוץ לבית? רק 400׳־ .כי זהו תרסיס חדש היעיל
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 52 | י במדינה מקררי ״ג׳נרל אלקטריק״ מקררי ״ג׳נרל־אלקטריק־ארה״ב״ הם הטובים ביותר בעולם — ולכן — רבים האנשים הרוכשים אותם ! לאחרונה, הובא לידיעתנו, שישנם
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 53 | חילת יוני לארצות־הברית, הופיע בכנסים שבהם השתתפו אמריקאים, ערבים ויהודים. הוא קרא לכל האירגונים ולכל האנשים התומכים בחרות החינוך ללחום למען פתיחת האוניברסיטה.
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 54 | מצלמה על־קולית־ לפיתוח ביו־וגע פולארויד צו עד ת עוד צ עד אחד קדימה ומציגה א ת פולארויד סונ א ר -ה מ צל מהעם כיוון מרחק אוקומקי. כל שעליך לע שות הוא ללחוע על
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 55 | קולנוע נישוף נל> קסם י 1םןהחדשות • חקרו לעידוד־הקולנוע־הישראלי יוצאת, סוף־סוף משינת החורף הנצחית שלה. השבוע יודיעו הח״כיס אברהם שריר ועדי אמוראי במסיבת
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 56 | קולנוע (המשך מעמוד )55 שצריכה להביע את רוח התקופה ומשמעויותיה, תחת לשחזר אירועים ספציצפיים. ״תמיד האשימו אותי שאני משקר בסרטי,״ מסביר יאנקסו את מלאכתו
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 57 | מלכת הסיס 1979 יצרני סבון היוקרה ״קאפרי בחסות בגדי ים וחוף בנייני אברהם גינדי אגינדי יבואני או פג ת גברים צרני אופנת עילית 811565 .ם 6א 0וזוסא - 0 0חו * /. 4 ,
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 58 | המועמדות הסופיות• מלגת הסיס 1 •79 שרון מאני: שחורה ונאווה ך* יא יפה. היא בת שבע־עשרה, והיא י י !בת ׳תימן. שדיון מאני עדינית־המראיה לא ׳הגיעה ליתחרות מלכת־המים
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 59 | 1ועתדות הסופיות• תל3ת הסיס •79 חת עדינה בדולח: דיזנגזפית גזעית ם היא היתה בלונדית, בוטיצ׳לי י היה !משתגע אחריה, אבל היא שחורת ויש ליה גוף חטוב ותלתלים משגעים
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 60 | חיאלאנסצאח ^ בכל פינת רחוב במדינה (המשך מעמוד )53 המישטרה, היתד. כותונת־הפסים, הזהה לזו של החשוד. כאן התפרץ שוב קזלקופי וקרא :״אני לא יכול יותר ! ־שיתפסו את
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 61 | יש דין ויש דיין. אבל עדים - ^ תובע כיקש להכריז על פולה לוי י * כעדה עויינת. השופטת הדסה ב ך עייתו הסבירה לנערה את מהות הדבר על דוכן העדים :״הודעתך במיישטרה היא
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 62 | מגבת העדי העוינים ראס חוחמד תוחזר בסוף הקי,¥ דהב ונואיבה בעוד שלוש ן!ונ י י ש לך ע דיין הזדמנות ל צ לו ל ן להנות באתרי הצליל ה הי פי ם ב עו ל ם! בתוך עשרה ימים
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 63 | שידור מאחרי המסך המאבק על תפקיד המוהל הקרב הגדול על תפקיד מנהל־הטל- וויזיה נמצא עתה בעיצומו. ההכרעה תיפול רק ב־ 23 בחודש, אולם המתח בבניין משתק כמעט כליל את
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 64 | יום רביעי 41. 7 • מכאן ומשם (.)7.00 כמו במרבית התוכניות המיובאות, גם כאן מתחיל להיות פיחות. אפשר לראות זאת על פי חמשת הנושאים של ה שבוע, שנבחרו ממגאזינים טל
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 65 | רק זניט חתום זה זניט אמיתי . אף אחד לא ימכור לך טלוויזיה אחרת במקום זניט, אם תקפיד על כלל אחד: רק זניט חתום זה זניט אמיתי. אל תחפש חתימה מוצנעת על גב הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 66 | ״אתה יושב בארוחת צהרים ומזמין...בירה! כי בירה קלה מתאימה גם לשעות כאלה. 2-2בירה־קלה, בירה מיוחדת, פחות ממלאה, ישבה, פחות אלכוהול, פחות קלוריות ואותו טעם שאתה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 67 | עו רפת הגבר>ם זה לא ייגמר, זה פשוט לא ייגמר, לא יהיה לזה סוף, אבל כל זמן ששרונה מארש, בת־הנעורים שלנו, תמשיך לעשות מחייה הפרטיים סקופ אחד גדול, אז תמיד יהיה על
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 68 | בגנק לאומי דואגים שלא תיתקע בחו״ל ג לי כשף... אתה יכול לצאתל חו״ ל בראש שקט, בלי לחשוש מ ב עי ה כ ספי ת. בנק ל או מי על רשת שלוחו תיו ה מ סו עפת בעולם כולו
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 69 | אמנות ׳ פיסול תשולש על הריצכה למבקרים הישראלים במוזיאון וויטני הניו־יורקי נכונה בחודש שעבר, אפתעה. בתוך קומה שלמה, שהוקדשה לפרוייק טים של צילום וידיאו, בלטה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 70 | בוקר טוב; מר !׳ורביו טי סז ק להסרת כתמי ניקוטין, קפה,תה ואבן שן ההבדל בין חיוך זוהר לחיוך עמום — הוא ההבדל בין שיניים לבנות עם ברק זוהר לשיניים מצהיבות מכוסות
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 71 | 31 איו נתוח התנסו !0המישטוה בגלל מחוליה,או מסשיך באונן נום׳ לבלוש בשיטחה מסייע ועוזר לך, אך אני נתון לחסדיהם של הגרמנים.״ לוכד־הכייסים איר ברקת נולד בקזבלנקה׳
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 72 | בע שוטר, תמיד שוטר (0911 לוטו @ 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15113*1ע[*1נ! עוטוה 1 0 *1131 10301 עול! בלוטו המזל בא לקראתך מפעל הפיס לקידתז החינוך
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 73 | החמודות של שגיידר. אתה תובתע מעוצמתו המוסיקלית. 111111111 ״73 1612״ ח£ס£1א^ 5 0 מיוזי ק סנטר בדגם ז1ק00 !<-כ< כולל רסיבר משוכלל, טייפיד ק או טו מ טי, פטיפון
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 74 | להזיות הללו יש צורות שונות וצבעים מגוונים, כשהעיקרון הוא אחד — חופש — קיץ, לא מכופתר, לא סגור ויחד עם זאת מסקרן מאד, מעניין ויפה. מובן שאם את רוצה לאמץ לעצמך
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 75 | ט ל -א ה יו רק בסוג טכסן ץ וחד ץ ופ 0פטריות וחיידקים. ץ ופ .0 0 *1100010סטרי ״ 0 ניכופון הטמפון הרץ ושון והיחיד בלי פטריות וחיידקים מכל סוג שהסיו. להשיג: בבתי
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 76 | ב מלון החד ש ב אי ל ת ״אמריקנוד בוא לבלו ת ב איל ת — כ מו ב קלי פו רני ה או פלורידה. מלון ״ א מ רי קנ ה״ ב איל ת הו א מלון ב סגנון א מ רי ק אי, המב טי ח אוירה
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 77 | הפסטיבילסל הישראלי?# 7ו פרסנ 1בל״למ1נוט1ני 1ת האנטישמיות בעת החדשה כריסטיאן זך ונתן סודגנשסדן פסטיבל אינעל ״נאבוקו״ בראשית היו אלה שר־החינוך והתרבות זבולון
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 78 | 1מרעול !•ר (המשך מעמוד )77 כרת לקהל שוחרי השירה העברית בכלל, ושירתו של זך בפרט. מעבר לחשיבותו כמשורר, הרי שנתן זך נחשב ב־ 25 השנה האחרונים לא רק כמשורר, אלא
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 79 | ן שעות נראות קצרות יותר כשעומדים הרגליים בסנדלי״שול״ [ הדב רי ם הק שים ביו תר | ד ת הדוג מנית היא העמידה על [יי ם. | שני ם שאני ״מבלה״ שעות של היו םבע מיד ה:
העולם הזה - גליון 2184 - 11 ביולי 1979 - עמוד 80 | סערהבנמלאש דו ד ורשו של הושע פרץ נא שם ב אונ ס ידידתו מזניו
חזרה לתחילת העמוד