גליון 2185

העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 1 | כ״ג תמוז
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 3 | את השם, אחרי שלא הזכרתי אותו גם בשאילתה. הודעתי עליו לשר באורח פרטי. וזה נוסח השאילתה: ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי י המערכת והמינהלה: תל אביב. דחום
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 4 | וה היה הוווו ! 0ה 1ר שהיה גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדמה, פירסם כתכה עיתונאית חסרת־תהדים, תחת הכותרת ״ערכתי יום סרט לזכר עצמי״ ,מאת הכתב
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 5 | ה מ ער כתש לו תעשה בשבילן־ הכל...חו׳ץ מלרקוד! מערכות הסטריאו הקומפקטיות של סוני, מסידרת <וו\/וו^ עוצבו ותוכננו על מנת לאפשר לך הנאה מקסימלית. בכל מערכת תמצא
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 6 | השבוע בנואה ה־ 2 0 מה אירע כמאה ה־20׳ כשכוע שכין ה־ 18 כיולי עד ה־ 24 ביולי? כמדור הדש זה יסקור ,,העולם הזה׳׳ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות כשכוע
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 7 | 010*6£7?£5
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 8 | דנשבץ הו1ונ!ם מג מכחכים 2185 (המשך מעמוד )6 שניהם סוציאליסטים ואנטי-נאציים ידו עים. ברונו הוא בן למישפחה יהודית, שרבים מקרוביו ניספו בידי הנאצים, ווילי היה
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 9 | לא חשוג מה התוצאה העיקר שייגמר ב־2*2 ״אחרי משחק, כשאתה מרגיש את העייפות הנעימה של ספורט מוצלח, מה מתאים יותר לצמא מבירה קלה, קרה מאד. 2-2היא בירה מיוחדת, פחות
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 10 | מכחכים טיולי אי רו פ ה וקנדה ארהייב ידיעה סנסציונית אודות הנעשה בכפרם. (המשך מעמוד )8 מהפסקת טיפול־בית של מישרד־הבריאות, היא עלילה חסרת־שחר. בעיקבות הכתבה הנ״ל
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 11 | א ני ש לן! רדיו־טייפ••1513ן 001 דגם 1.0.8-383 מופעל ע׳׳י חשמל או ע״י קיוללות 3 .גלים — ז9ו וק/ש .3 וט. מיקרופון פנימי. מפסק אוטומטי לטייפ כגמר הקסטה. אפשרות
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 12 | שי ט ת ״ ה אוי רהקפוא ״ נ 0 1=11051ו\וו ש לפ חו ת 4סיבות מדוע שיטה 11 שוחרת טוב יותר ע ל המזון שלר. לא תצטרכי להפשירן,אף לא פעם אהת. כי בשיטת האויר הקפוא של
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 13 | חיל!!״ וחוב שי־כיפווז אורי אבנרי עשה מלאכה קלה מדי במאמרו על הנעשה במישרד החינוך והתרבות ועל מדיניותו ופעולותיו של השר זבולון המר (״סאלאמי כשר׳ /״העולם הזה״
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 14 | נגלל אדישותך מתרחק ממן נן זוגך. כנר עתה הוא נמצא בשלג של חיפושים אחרי מישהי אחרת. אם לא תשני את י חסן אליו בצורה דרסטית — יברח /ואת תצטערי על כך יותר ממה שנדמה
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 15 | 1161111(6811111801388 6׳\6311 )16 10116116, 3 ^ 6 ) 8!13 3111,־ 0160)101י ק $ 0 3 6ח § 0 10נ ) 1ח 0קצז 31״16 § 61ז 6׳\\133111 ^ 5110 § 103111 ווו׳\ 3ו51 16$־ 5
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 16 | יש גרביים לספורט הלבן. סברינה. גרבי טניס במידה אחת, ללא עקב, במבחר שילובי צבעים, לכל גיל. עשויים ־ 757 כותנה. גם אם אתה עוסק בספורט אחר ג רו ב גרביים אלה-ושחק
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 17 | איסמאעיל פאהמי שר־הזחוץ לשעברשל מצריים ,.כאשד תתחזק מצדי, ומצבה שחנה. תקזם ותאמר: לא! אולצת לקבלאתההסכםהזהתחתלחץ ! יש לשנותאותו ! ״ כאשר הודיע אנוור אל־סאדאת,
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 18 | כשאת רוצה לקבל הגחה נם כשאין ם כ*לונשוף העונה, שלבי ישראכרע במקרה ראית שמלה שכאילו נתפרה במיוחד בשבילך. השמלה יקרה ואת רוצה לקבל הנחה. אבל למי יש סבלנות לחכות
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 19 | ערב *המת סאדאת רצתה הצמרת האמריקאית ל שבת עם אש״ף יוזמת סאדאת טי דפדה את נעידת ־ דנבה. שעבודה להתכנס (המשך מעמוד ) 17 לה. הסכמנו אפילו לעניין המישלחת הערבית
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 20 | 14 205 הרמקול החדש של מוראל מסוגל לשאת בנקל 15 אמ/¥י.125 לפניך ר מ קו ל חד ש של מו ראלהמ הו ו ה חגיג ה ל אוזני כל חו בב מוסיקה — מו ראל .1/\ 205 בין א ם יש לך
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 21 | בגין ר 1צה בפלסטיניזציה של הגדה המיזרחית, בד ל קבל הכשר לישראליזציה של הגדה החונרבית. אך זה לא הפיתרון לבעייה (המשך מעמוד )18 הישראלים יאמרו אז ״לא״ ,וכל
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 22 | ) 11*11111בשלס חוסיו ציאודס: מגרה אח חשאחפניה בפריס הרווק המבוקש גיותר ב- אצולה האירופית הפך את מסעו האחרון בצרפת למסע של טעימות. שאמפניה ונערות — צירוף מלכותי
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 23 | פדדה 1ורי*ב 1x1. :ד לספת אח בני י״ כבר 28 שנים שפרידה נורייב נילחמת בשילטונות הסוביטיים, בתחינה שיתירו לה לצאת למערב ולהיפגש עם בנה הרקדן רודולף נורייב. בתמונה
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 24 | א 1שי םבשלם ג״זוג׳ תאוישן: סוב להיות אבא! ״ביטל״ לשעבר, ג׳ורג׳ הארי- סון, מנסה להעניק חינוך מוסי קלי לבנו הפעוט מאשתו השנייה, אוליבייה (עמו בתמונה משמאל).
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 25 | איפה מוזכר מנחם בו.ין בתנ׳־ך. ואיך כב ש שימעון פרס כסערה את לנינוראד 81 את הלצת השבוע הביא דידי מנוסי. שאלה :״היכן בתנ״ך ״ 1 מוזכר מנחם בגין התשובה :״במהדורה
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 26 | אייזגהואר זרחחלט נפגשו בדמת־השדן ן והכלב של נחום ברגע ברח מהבייבי־סיטר שלן מצרפת, ידיד ותיק ומבין גדול בארוחות וביין. המסעדה זכתה למחמאותיו, ובמיוחד הביע
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 27 | א 111וים הזמרת חדווה עמיני, הנשו אה לרופא, והמתגוררת בברלי- הילס שבלוס־אנג׳לס. חדווה הז מינה את מני וקרני לביתה המפואר והעשיר. מני התפעל מהגינה הנשקפת מהחלון
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 28 | בתכנית החסכון טפחות עד 120 אתה כול לקבל יותר: עד מענק מיידי וצמוד משת ריבית ופטור ממם סל תסתפק 9 3חו ת -ה 0ו ן !1131 ״ ט ב תו ת יצע; בנק משכנתאות דישראלבע־־מ
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 29 | א 1מי, לכל הרוחות, הוא טרוריסטי טרוריסטי ך* נה חידון קטן, למי שמעוניין לחדד את מוחו : ׳י 1אדם שם פצצודתבערה באולם של קולנוע בעת ה הצגה, ביודעו שהוא עלול לגרום
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 30 | מצרךמ בו קשב קי ץ. האם אפשר ל ח סו ך כסף ב קניי ת מוצר זה? אפשר וצריך ל ח סו ך כסף כשא תם רוכשים שמן שיזוף. צריך לב דו ק ולה שוו ת מ חי רי ם. מאמץ ק טן למלחמהב
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 31 | מאת יג אל לבי ב שערוריית החבר שר סגן־השד המיגרש חטוב ביותר באילת להקמת מלון, שטח של 13 דונם ליד מועדון היס״התיכון, נמסר לפי הוראת שר־התעשיה״המיסחר־והתיירות,
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 32 | ״על חשבון הבית״ בבית לון ביה היופי והאופנה בית לון, מפת ׳ עומוצע ׳ ^ 8חסרת קד ׳ ט י ״ שעתהקסם ״ . ין במסגרתמוצע זה תקרע רכל י;נו ״שעת הקסם״ :חצי שעה בבוקר וחצי
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 33 | משה שמיר מציע להוריד מסורהיוס את וחב 1111111 * האומנם פרצה הין־יו בבני? * האם מתנהג הרוב בכנסת נמו ירו אוורסט עראפאת היה בחדר בעת שיתה עם קו״סקי * בונ ה לאחיו
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 34 | — מחוץ ל פ רו טו קו ל י (המשך מעמוד )32 של אוסטריה בטלפון לביתו, ושמעתי מפיו את הדברים הבאים : ״אינני רוצה להתערב בוויכוח הנטוש בישראל, ואין ברצוני להחריף את
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 35 | במדינה ־ למח רוו ׳היום ההתרגשות הגדולה ח 7פה, ואז נסתבר כי ׳השד אינו גודא כל־כך שבוע אחרי הסערה הגדולה סביב הזמנתו של יאסר ערפאת לווינה, לא נותר זכר מן
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 36 | מוננו המיס 1979 תחרויות אזוריות אשקלח מוצאי שכת ,28.7.79 ,כשעה 9.00 כערב, כמלון המפואר ט ב רי ה יום רכיעי ,15.8.79 ,כשעה 9.00 כערב, כמלון היוקרה והפאר גו
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 37 | הכלכדנ^ת הצע בערת הגישה המהננד ת, ממשינה בהריסת המוסנמות ו בפי רו ט תוכני תההאלט רנ טי בי תלהצלת המ שק הי שראלי מחורבן ^*׳ שבוע נתבשרנו מסיו של שר
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 38 | וילות ו ש מלו ח (המשך מעמוד )37 דבר דומה קורה בשוק הרהיטים, הצעצועים, הנעלים וכר. לכן, הריכוז של חלק ׳הולד וגובר של ההכנסה הלאומית בידיים מעטות, הוא אינפלציוני
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 39 | לרק״ח. ואילו בבחירות האחרונות כהסתדרות היו התוצאות כטייכה : 00צ 1קולות לרק״ח 1100 ,למערך 350 , לשל״י ו־ 78 לליכוד. הממדייד מאיימת על הד מו קר טי ם ת 1 £ 1ןיך
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 40 | האמ נ׳ ם * 1רזו מן חאן ל״מפוס והס״ מו מיוונח לעגל החתנתלות מול בית ״הרסה הכותרת לדמות המצויירת רישנח של גבר גדול־וזמדים, שנעשה על־ידי הצייר־הפסל יגאל תומרקין.
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 41 | בפומבי את התנגדותם למדיניות הממי שלה ולמעשי גוש אמונים בשטחים ה מוחזקים. הם החליטו לארגן קבוצת אמי נים ושוחרי־אמנות ולצאת להפגנת־מחאה מול בניין הדסה בחברון,
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 42 | ש1מוי־הואש האישיים הננו לסמל של מעמו. חשוי| 0 *ווילות שיגעון שומרי־הראש, או ״הגורילות״, כפי שהם מכונים על־ידי העיתונאים, החל בצינעה רבה. מישרד ראש־הממשלה החליט
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 43 | מי שהחל את המרוץ המטורף לקבלת שומוי־ראש אישיים | 7ך111 ^ 0 ; 1 1 1 היה סגן ראש־הממשלה, ייגאל ידין. כיום מספר ידין כי 1 111111י 1י שומרי־הראש הם עול, אולם הוא
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 44 | אהבו להישאר לבדם בבית, לא לקבל אורחים ולא לצאת לבילויים, לעיתים היה פרסמן מראה למיכל את המציאה האחרונה שהצליח לרכוש לאוסף העתיקות הגדול שלו, לעיתים היו קוראים
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 45 | שבוע שעבר. ברוך היה היחידי מהחשודים בפרשה זו, שאיבד את עשתונותיו במישפט. 1 11 ¥ 1 0 1 1 1 1 1 1ן| !ו 1 0ד 5 1הוא דלפק המכס המיוחד לצוותי־אוויר בנמל־ 1 1 /1
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 46 | זהב (המשך מעמוד )45 פירסום. היה חשש שמא לא תיסול לידיו פרשה היסטורית עד ליום פרישתו, וזו אומנם נפלה. מידע סודי *** לושה ימים אחרי שנעצר פרסמן, ע התדפקו שוטרים
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 47 | במדינה (המשך מעמוד )38 למרתף הווילה, בסימון מבצעיו של קוג׳אק. ״כולכם עצורים, מי שיזוז יחטוף כדור!״ ביום השלישי שעבר, בשעה 5.30 אחרי- הצהריים, החל המיבצע. קדמו
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 48 | ..בושת ומאחד: השופטת האמינה לנעחו־הזוהו שהפכה עדת־המדינה גברים מבוגרים מהן, ואשר הסתבכו בהרחת קוקאין, ואין לדעת עד להיכן הגיעו. אולם באופן בסיסי, על אף סתירות
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 49 | כלבוטק שיבה והילל... המועצה ל צו מו ת ברקה ואישרה! שלנל ־ ני ל מי טתיל די ם היאת טו בחביותר המחיר — 1,190ל ״י ״כל גיל׳ /דגם / / — 1,080ל״ י מ ס׳ 18 ״כל גיל״,
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 50 | עוג הופעתו דנני הוועדה שעמדה והתריס ער שיתהוו מהנרא, התנוצץ מיסען־ננץ משכילה ובעלת מיקצוע אקדמי, הנשואה לבעל מצליח ונאה — כיצד ויתרה על כל זאת למען בחור הצעיר
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 51 | רק פעמיים בימי חייו, כאשר יצא לחופשות מהכלא. בפסח השנה ראה כבר את הדירה לזוגות־צעירים שהצליחה רחל להשיג עבו רם• אחיו הכין עבורו עבודה כנהג־משאית בחברת מץ אחרי
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 52 | במדינה מישפט יחסי א סו רי ם האב שביצע בגתו החורגת מעשה מנוגה התפרץ בצעקות ככית־המישפגז זה לא רק אוננה מ. ב1 .ה גם תוו״ה משה בכר, מבעלי בית האופנה מ. ב ,.יחד עם
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 53 | אחיה, אברהם לסרי. הוא ניסה להרגיע את אחותו הזועקת, ואז הגיע אלמקייאם למקום. הוא תפס את לסרי ומשך אותו הרחק מ־בית־הכנסת, למקום שקט, שם הוציא סכין שנשא עימו ודקר
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 54 | קולנוע <י — 8י שומרת עליהם למעני. אני סבורה שגם ג׳יין פונדה, שבעלה שומר על ילדיה בהיעדרה, עובדת על עצמה להיות נורמלית כשהיא באה הביתה. בדיוק כמוני. אני בטוחה
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 55 | מחליפה תיסרוקת, כי אני משעממת את עצמי לעתים תכופות. כמו שאת רואה, גזרתי את שערי אחרי נורמה ריי. הוא היה ארוך, כבד וחם. רציתי להתרענן קצת. אבל מעולם לא ידעתי
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 56 | לפרופסור אליהו ענ תבי לדיר דני שמואלי, ל א חו ת איריס קנ כ ט ולכל צוו ת ה רו פ אי םוהאחיות במחלקהכירורגיתב׳ ב בי תחו לי םהש רון בפתח ־ ת קו ה : תודה על הטיפול
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 57 | מר בת ה־ 8משתזרת מה שראתה :״השוטר רפק את הראש ישל אבא במדרכה־ך* פעמון צילצל מעל לדלת־הכניסה 1 1בביתו של בנימין מוסטקיס בהרצליה. השעה היתה 1.30 בבוקרו של יום
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 58 | ומרי פוחדתמהמ׳ שטרה !למחירים מיו חדים ע ד 27 ליו לי חופ שה שסרה חגיג ה בסלע האדום -ב אי ל ח הכל במחיר אחד אוכל מפתה — מזנונים תאוה לעיניים * קוקטיילים,
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 59 | הגירסה המישטרתית למה שאירע רצו פה סתירות ואי־דיוקים, ומתעוררים מ תוכה סימני־שאלה כבדים לגבי עצם אמי נותה. מלישכתו של דובר מחוז תל־אביב במישטרה, שמעיה קידר,
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 60 | ואה סני ח: ממנציסטו נאהבת ים א, שהכותרת לא תטעה. לאה • ספיח בת ה ־ 22 היא בהחלט לא אנג ליה, היא פשוט בילתה את השנה האח רונה במינצ׳סטר אנגליה, שם התגוררה עם
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 61 | חגית 518 *1 דוגמנית בת 16 ך* יא מלאת הפתעות, חגית רימוני, י י בת השש־עשרה. קודם כל היא נראית הרבה יותר מבוגרת מכפי גילה. חוץ מזה היא מלאת ביטחון עצמי. ומה
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 62 | שרתון לגברים כמ 1ך ״מאז ששמתי את ״שהתוך על הכוונת איני מחליף אותה באף סיגריה אחרת. אני אוהב את הטעם המיוחד של ״שרתוך. יש בה תערובת מעולה של טבק וירג׳יניה והיא
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 63 | שיחר מאחרי המסך אכזבהבאלכסנד רי ה ישיבת הבוקר של מחלקת החדשות, ש נערכה בשבוע שעבר ושדנה בסיקור ביקו ריו של ראש הממשלה מנחם בניי ב אלכסנדריה, נערכה בראשות סגן
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 64 | יום רביעי • מכאן ומשם (.)7.00 בתוכנית הערב ארבעה נושאים: סיאנס ספיריטואליסטי, על המגאזין האמריקאי על כתובות קעקע, ועל הנוהג החדש הפושט גם בארץ — התקנת מכשירי
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 65 | כשתצפה ב־(2£ם)^?/דה 111 תיווכח שלפניך טלוויזיה צבעונית מיו חדת במינה עם נתונים ה הופכי םאת הצפיה בה לחוי ה אור קולי ת מרשימה. מנורת מסך 5£1£££ מצטיינת בעוצמת
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 66 | פרסום גלבלוס/סטודיו אדלר/אסטל. רגעים של הצלחה לסלי יום הולדת והשמחה רבה. ופעם, כשהיא תרצה לומר ״כמה יפה היה!״-תשמח שהיה לך באותו רגע סרט אגפאקולור במצלמה. כדי
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 67 | כל חייה היחה בודדה -ונד שגבר 11־ צייר את דיוקנה מה לאכול בבית,״ אומרת קאטי ,״לא יודעת איך היא הסתדרה כל השנים. אבל המכה היתה קשה. הרגשתי שחיינו בשקר כל הזמן.״
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 68 | 0ה פ רו פי לשלקא טי (המשך מעמוד )67 נזעמי ם זחלי היון דיר 755 סו. מזל טרקטור שנות ה!80 - החידושים האחרונים של טנק הפטון עומדים זירשותך! הנע סופי
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 69 | רודפים אותי תמיד. אבל לא היד. צורך לפגוע בי בגלל זה. הוא עשה את זה. אבל בכל זאת היה משהו טוב בכל ה עניין. כן, שוב המזל הנודע שלי. הכרתי חברים שלו. ואותם אנשים
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 70 | במדינה 1היכן תשלם פחות עבור ביטוח רפואי? תל־אביב מכוח לא מזוהות הצעירים ישבו ע 7חמידרכה וגיסו למכור תמונות, כשלפתע התנפלו עליהס חמישה ביריונים. פקחי עיריית
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 71 | 7ול>חה שצדק תי לפני כשלושה חודשים, כשסיפרתי על גירושיו הקרובים ישל הבמאי המוכשר ו־עורך־התוכניות בגלי צת״ל, נדב לוי תן, מאשתו ־שחקנית התיאטרון, מי כ ל נדי כי,
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 72 | הנאשם נ ₪ז, שניווז ל־ 8שנות מאסו זנה נ עיויוו ושוחרר -ניגרר שמרוח!, סליחה, מיד״7 וות חמם הזנתה השות נעה שבוצע השוו - שערכו את מיסדר־זיהוי התמונות, עברו בדרכם
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 73 | ־ במדיינה - (המשך מעמוד )70 שמונה שנים לא קרה מיקרה כזה. הוא התנצל. הייתי נחמד אליהם, לא רציתי שיעשו לי צרות. התמונות של אחי היו בשווי של 9000 לירות. אם לא היו
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 74 | מנמזוו האיטלקים משתוללים מי המציא את האופנה? אגי סבורה שזה היה הנחש, שהציע לחווה לאכול מן התפוח וכך לגלות שכדאי לה להסתיר את מה שיש לה. מדוע בחרה חווה דווקא
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 75 | אנוהמביאה לו,לישראל, את מטב א 0תהטולם־הום,פריז. ״ הו ם, פריז״ האופנההע ליונ ה של שחק ני ־ קול נו ע, ספורטאים, אנשי חוג הסילון ושל אלההמחשיביםאופנת עי לי ת
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 76 | קורסים לצילום, פיתוח והגדלה למתחילים איתן עמיחי, אצלנו תפתח תמונות שחור—לבן בעצמך במעבדה משוכללת וציוד מעולה הדברת מדק1 כמחיר 42ל״י לשעה תקבל: חדר חושך ממוזג
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 77 | בעקבות אורי ליפשיץ ל ד ־ טו ב ־י דו שלים ״צייד המכשפות״ ב ״הבי מהי? ^ מונוגראפיה על של ונסקי קרבות 1־1111א ו 1ו1111י11111רמחודשים . -עכשיו ,,נגד ״ סימןקריאה
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 78 | נמרשל נייר (המשך מעמוד )77 שאינה דועכת לעולם. ממרומי הפוזה הפסוודו־מאייקוכסקאית של תלמיד־חכם שכאופנה, התנכא על מדד־הנימנום של •גזירת התיפלות התל-אכיכית.
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 79 | שלושה עיצובים חדשים לאיכות ידועה. ״רקפת״ ״סיגלית״ ו״אירים״ -שלושת חדרי השינה החדשים שלנו, מעוצבים ברוח צעירה ומתקדמת ומצטיינים באיכות המאפיינת את מוצרי ״מבט״
העולם הזה - גליון 2185 - 18 ביולי 1979 - עמוד 80 | כ״ג תמוז תשל״ט18.7.7!( , ״׳ ״ייוווייין
חזרה לתחילת העמוד