גליון 2187

העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 2 | 1 < 0^11־
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 3 | על מכות מבעלה, בת שהתלוננה על פגיעה מינית מצד אביה, מועדות לחזרה מעדותן. היחסים בתוך המישפחה סבוכים כל-כך מבחינה רגשית, שקשה מאד יהיה להתגבר עליהם בצורה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 4 | 1 0 1קור א *קר (המשך מעמוד )3 שראיתי, כתוב היה ״לאט, סיבוב מסוכן!״ האטתי. באמת. הסיבוב התחיל בעליה ובעיקול. לפתע, בסופו, התפתל הכביש ימינה בחדות, ומול עיני
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 6 | השבוע בסאה ה־ 2 0 מה אירע כמאה ה־20׳ כשבוע שכין ה* 1באוגוסט עד ה־ 7באוגוסט ך כמדור חרש זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות כשכוע
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 7 | #י** 111 *1111 לחופשה בחד׳ל 0 • 121א 1א אתה תהנה, היא תהנה וגם חבריך בחו״ל ישמחו. פרסיים ו׳ר יעקנסזז £5זז £ח ^ 0ו 0 1 (31<£? 0117 ?
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 8 | ממזכיס משבץ הננולם דוה (המשך מעמוד )6 המזון שנותנים להם עובדי המיסעדות למטה. חתולים עקורי־עין אלה הטרידו את מנוחתי זמן רב ועתה, אחרי שקראתי את הכתבה על החיות,
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 9 | לא חשוג מה התוצאה העיקר שייגמר ב־2*2 ״אחרי משחק, כשאתה מרגיש את העייפות הנעימה של ספורט מוצלח, מה מתאים יותר לצמא מבירה קלה, קרה מאד. 2-2היא בירה מיוחדת, פחות
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 10 | •חשסס הזה אל ניתן לחריג להפוך לנורמה קראתי פעם ועוד פעם את רשימתו של ד״ר יואב גלבר ב״מעריב״ מה־ 10 ביולי 1979 ואינני מוכן, גם עתה, להאמין למראה עיני. חגם
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 11 | איזה מקפיא את מחפשת? * קטן, בינוני, גדול או ענ ק - 210,175,145,130,100 או 260 ליטר. * ע ם מגירות נ שלפות או קבועות. * ע ם שיטת הקירור המו שלמת: י חיד ת קירור
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 12 | 1א 1תדברת בונה דירות טם בויכוח חיים לכל החיים בר מ ת -ה שרון בדחי סולד ועתה גט בדחימרדכי דירות יוקרה 4 !2חדדיט ריצוף כהה בסלון ובפינת האוכל * קר מי קהוחר סינ ה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 13 | 7ד. היה 03111:1 גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אוד השבוע לפני 25 שנה בדיוק, כלל מאמר תחל,ירי של העורכים, תחת הכותרת ״או מילחמה מונעת מייד — או התל,פת שלום טוטאלית״
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 14 | הצלחה מפתיעה השבוע בענייני עסקים. בן מזל מאזניים — בימים הראשונים של השבוע יהיה עליך לפתור בעיה עדינה המשפחתי במישור אינטימי. יש להניח שהדבר יהיה כרוך ב11(
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 15 | ^־חד מצויד במכשיר קשר. כל מכשיר קשור לאחד ממרכזי רב־בריח באר לשרותן בכל עת. 1מיליון ל׳׳י— זה הסכום שחברת רב־בריוז מוציאה מדי שנה בביקורת איכות של מוצרי הבטחון
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 16 | ב או תהמ אמקור גרנדה סאך דריי¥מס-עוט 5 אמקור גרנדה סאן־דריי -מכונת הכביסה שבלחיצת כפתור הופכת למכונת ייבוש. * פ עו ל ה או טו מ טי ת מל א ה כל מה שעלייך לעשות
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 17 | שמי וניד נא ומסת נדי לחגוג וליהנות !?תנונת חנוי־הננסת המתונסיס 1ששה תנוי־נשת מ?;נוים חוק *ו ח״ם לנדאו גרם לעווית שד צחוק מיכתב משוננר מגרה לחנו׳ הכשת את נום׳
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 את גירסת האמת אסור היה לפרסם — אחרי שהרמטכ״ל פירסם גירסת־שקר, כדי להצדיק את החלטתו המחרידה. כאשר הופיע שר־הביטחון במ׳־שכן הכנסת באותו היום. עטו
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 19 | המועצה המקומית מעלות •מתאם פעולות הממשלה בגליל •מרכז הכוונה לערי הפיתוח .מודיעים על מבצע מיוחד לזוגות צעירים ולאחרים בחסות שר הבינוי והשכון מר דוד לוי ״לעלות
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 20 | )11*11111 שנים הלורד הצעיר ביותר של בית המלוכה תמונה זו מנציחה את הופעתו הפומבית הראשונה של לורד פרדריק ויינדזור, הנחשב ללורד הצעיר ביותר של בית־המלוכה האנגלי.
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 21 | גזול אדבסנדר ה״ג :״אם אהיה נשיא אדאג לנו שאוטת־הבוית תכשיל את בוית־המועאותר מי שהחליף באחרונה את מדי הגנרל שלו (בתמונה הימנית) בחליפה אזרחית (בתמונה משמאל)
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 22 | א111 וי םבשוון זנוחמד עלי: ..תנעם אני טוש, בכל הרצינות!״ מוחמד עלי, המכונה ״פה גדול״ ,מפגין בשתי תמונות אלה, מן האחרונות שפורסמו, שתי אפשרויות לקאריירה חדשה,
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 23 | !!•111111 81 למחרת הניתוח שלו, נצטווה משה דיין לשכב במיטה מבלי לזוז. כשנכנס הרופא, הוא נדהם להיווכח כי דיין קם ממיטתו, בעודו מחובר לצינור המרוקן את קיבתו
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 24 | מרשימותיו שלמבקר מסעדות הפעם היה בחברתי אורחו מצרפת, ידיד ותיק ומבין1 גדול בארוחות וביין. המסעדה זכתה למחמאותיו, ובמיו־1 חד הביע פרנסוא את התפע־יז לותו מיין
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 25 | שורות ואיסוף מדלת ל דל ת מחירים נוחים! תעמדו מנגד! הליכוד רוצה ל הפקיע אתאד מו ת \זוהר הליכוד ״ מרסס ״ אתהש טחים ב ה תנ ח לויו תסרק העולות מילי ארדי ם — המערך
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 26 | החמודות של דר. אתה תופתע תעוצמתן המוסיקלית. ״731612״ ח£ס £1א5014 מיוזיק סנטר בדגם 7וק־<ו000 כולל רסיבר משוכלל, טייפ״דק אוטומטי, פטיפון חדיש בתוספת רמקולים
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 27 | 1 1 ״ 1 הרע במי טרפת וזהלפיס וי ש לי סיוט, הפוקד אותי שוב ושוב. כחלום-בלהות זה, אני עומד ב ראש גיכעה. לפני משתרע נון? הררי צחיח. רבס־הרים, ואחריו עוד רבם, ועוד
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 28 | חי ב דג ח הליברל האדמוני מרכז רחם ** ¥לוש שעות אחרי שנפתח כינוס י מרכז המיפלגה הליברלית ביום החמישי שעבר, קם אחד מהצירים הבלתי- מוכרים של המרכז וביקש מאריה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 29 | המינוגה וודנודית, המאיימת עו שרמות ממשרתו שר בגין, התגלתה השסע נמיפלגה קטנה, של נמה עשרות עסקנים כלה הישראלית. ארליך הגיב בתקיפות רבה ושלח את מודעי לפסיכיאטר.
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 30 | (המשך מעמוד )29 רץ אחרי כותרות העיתונים, והתמיכה בו במיפלגה, על אף שאינה גדולה, היא יציבה. רק בשבועות האחרונים הוקם גוש חדש, נוסף לארבעת הגושים המיוחסים לארבעת
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 31 | ביום חניטוים מתה השנסנציה שר צה״ל, ונישינת־הבוווזים שר הממשלה עתה הקונסנציה של מישרד־האוצו -טוענת הכלכלנית המהפמית זאת אומרת שבהחלט אפשר, לפי תורה זו, לעקר את
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 32 | שפיר מתכוון אלון יוזמן למאבק למצר״ נראה כי יושכ״ראש הכנסת, יצחק שמיר, החל ככר להתכונן למאכק־הירושה על תפקיד ראש־הממשלה, כנגד שר־הכיטחון, עזר וייצמן. ת £ 1נ ן!
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 33 | אטארי ומ״ם־גימ״ל־צ מכל הדמויות הציבוריות, הדמות האותנטית ביותר • במדינה העם סמלהת קו פ ה כמו דמון דאומגי, הקרנף הוא תוקפני; קצר־ראייה, עצלן, חפבמד וכלתי-צסוי
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 34 | י לי להב רווז 0 0 1 (המשך מעמוד )31 חלק זה, היורד, של הביקוש המצרפי, הרי לאינפלציה איו יכול לקרות כלום — אפילו אם דרך־אגב הביקוש המצרפי יורד. האינפלציה יכולה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 35 | זאת, במיוחד באחרונה, מאחר שהוא כתב את התצהיר המפורסם של הדמטכ״ל, רב- אלוף רפאל איתן, בעניין אלון מורה, ושם הוא פוסל לא רק את בעלי התצהירים- הנגדיים, אלא את
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 36 | * החשוד בשוחר בבחירות שיקר במשך חודשיים לחם פלאטו כאריה, בעזרת חמישה עורכי־דין, כדי למנוע מווע- דת־הכנסת להסיר את חסינותו. ברור היה לכל, כי אם ועדת־הכנסת תחליט
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 37 | 53ך׳* העולם הזוז ודרש פיצוי בסך 150 אלף לירות. עד היום לא בוטלה התביעה, למרות שהיום כבר ברור לגמרי שהידיעה היתד. נכונה. אם לא יזכור פלאטו־שרון לבטל אח. התביעה,
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 38 | תגידו נגח וחסנה ך ך ; 1ך| הזמר כהה העור אפריק ׳ 1 - 11 יי סימון הפך חלק קבוע ב־אפריק ביטל התחייבויות קודמות בגרם־ ניה כדי ליטול חלק בתחרויות. הוא הדביק את
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 39 | וצות אשקלון איו נבחרה נסיכת הים התיכון לשנת 9ד גוטקס, מלוות כדוגמנים שלבשו בגדיים של אנוה. אחד מאורחי התחרות אמר: הנה חתן וכלה, כעת חסרה רק שימלח. ואכן, בפעם
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 40 | מישודהבויאות מגן על מכון־ הודה הבועל ללא ריע1י1ן הונאה ) 11 הרזייה ואשר חקר במשך שנים רבות את שיטת סימנם, קובע חד־משמעית כי ״אין בין החומר ובין ההשפעות
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 41 | 1חן חן ל 1א 1וה חן (המשך מעמוד )39 בבגדי דיסקו, הוכיחה שוב שהיא אחת הזמרות הפופולריות בארץ. אולם מי ששיגע את הקהל והלהיב אותו ממש, היה הזמר אפריק סימון, שהוכיח
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 42 | טודנום אברח עי גנה המטרסס מווו- שורצת בצרפת בנסיבות מיסתוריות נפטר לפני ארבעה חודשים בלבד׳ היה מוכתר החלק המערבי של העיר. זוהיר היה בכור בניו. כיום מפוצלת
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 43 | לחופשה בחו״ל מדי שנה בשנה. בתחילת החודש נסעו לביירות להיפגש עם זוהיר. עיצאם קיבל אשדת־יציאה מהמימשל הצבאי, ובעזרת תעודת־המסע שבידיו נסע לטיול מאורגן לרומניה.
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 44 | במדינה רק א את (המשך מעמוד )33 חקירות־הונאה במישטרה׳ תת־ניצב בנימין זיגל, למסור את תוצאות הבדיקה ה ראשונית שנערכה בענייו הפרופסור יובל נאמן לעיון פרקליט מחוז
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 45 | אני!?נרצחת מאשים את המישטוה וחובו! ממנה פיצוי שד מיר*ון ד י. נומרה והוויה התלוננו סגישטוה ער איומים ונסיומת רוצח, סיבה ער הסכין הקניצית, או הדשטוה טענה 1 :ה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 46 | וי מוחס״ן בן טו ל ־ כרסי (המשך מעמוד .)43 נות ויושר ללא גבול. התפלאתי כששמעתי שהוא התחתן. הוא תמיד אמר שהוא מוקדש כולו לעניין הפלסטיני. הוא לא חשב על דברים
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 47 | אהבת המוחין ! ו המלחין אלדד שרים הצליח כבר לש גע את מחצית הבחורות במדינת ישראל. אתם זוכרים את הרומן שהיה לו עם השחקנית עדי קפלן? זה היה רומן מסובך קצת. אלדד
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 48 | והגידה מאת יגאל לביב ווווח המצח של א״זנברג ושאולי כ־ 1גיו לי השנה כתג אלי שובל, האח ראי למימון והשקעות במינהל-התיירות הממשלתי, את אחד המיכתכים החריפים ביותר
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 49 | במדינה פשעים ה נש יבוז כפעם. הראשונה פישרא? נשיכת הגאגסת שימשה סיוע מישפטי?זיהוי האגס כאשר באה התובעת המוכשרת, ד״ר דרורה פלפל, לשקול את הראיות שהיו בידה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 50 | מחוץ ל ס רו טו קו ל מונסמ מי ס 1979 תחרויות אזוריות טבריה יום רביעי ,15.8.79 ,בשעה 9.00 כערב, במיון בראיה טבריה לחוף הבנרת סקסיירת נסיכת הכנות (ליד בריכת
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 51 | נודבת המיס 1979 מטעם ״העולם החך ם״״ ״עץ הזית״ בשייי־ חברת ״בנייני אברהם גינד חדאביב ,״היכל התרבות״ תוצאי שבת 18.8.79 בשעה 8.30 בערב *א פ רי ק סימון ק לי מ ארי
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 52 | קולנוע ימים ברקיע סרט זנ 6ה ימים ברקיע הוא סרט מוזר מאד. עקרונית, הכל מסכימים שזה סרט יפהפה. הפעם אין זה ביטוי סרק שמדביקים לכל סרט שהצבעים שלו זוהרים, אלא
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 53 | ומתוכנן ולא לביטויים ספונטנייב. אפילו הסצנות סודרו כך, שהמתח על ה מסך יישבר עוד בטרם יגיע לשיאו — למשל, שעה שהבעל חושד בפעם הראשונה ביחסים האסורים של אשתו עם
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 54 | במדינה (המשך מעמוד )49 אשרוב, בנימין, הגיע חשבוע לחדשות־הפלילים. מישטר׳ת הרצליה, אשר הגיעה לביתו השכם בבוקר נדי לחפש סמים, גילתה במגירה שמונה ציורים מגולגלים.
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 55 | שאני עושה לא צריך להפריע לאיש. אני גם לא מטיפה ׳לאיש.״ הבית ניבנה והולך. אילנה הפסיקה לעבוד במיסעדה. הס לקחו לעצמם הפוגה קלה. אילנה התחילה ישוב לצייר ולפסל
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 56 | במדינה (המשך מעמוד )54 טרה. עתה הוא מרצד! את עונשו על תקיפת אשתו וממתין לסיום הדיון המישפטי בפרשת אונס הסטודנטית. לחוקריו אמר: ״ידעתי שמצפה לי ישיבה ממושכת
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 57 | פרק שוני בסיפורה שר המישפחה אשר 3ודורות מבניה הסתננו עם החוק ^ ר־כוכבא, שימשון, ישראל (״כי * -שרד עם אל״) ודויד היו השמות ש קרא יהושע דנוך לארבעת בניו. והבנים
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 58 | ההגדהלביח דנו ר שייצא בשלום. הוא היה כלוא עם לוחמי־המחתרות, דב גרונר ואחרים, ובתא־המוות היה מנהל עימם מילחמות-יוקרה, עד שה בריטים נאלצו לכלאו בתא בודד. לילה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 59 | יכולה לזוז. האח הצעיר, דויד, עזב את הארץ לפני תשע שנים, וירד לאמריקה. שם נשא לו לאשה נערה אמריקאית, פתח חנות־נעליים והתרחק מגורל ה־מישפחה. מהבנים נותרו בארץ רק
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 60 | ל5 -ו דירות בלבד! ללא הגרלה. ט לוויזי הצב עוני ת חינם!* 600.000 שתימסר לאחר חתימת החווה. 111 משכנתא והפלוס הגדול-דירה עם בויכוח חיים גינד ^5דג 7555ז5ד>זט*ז
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 61 | שידור אחימאיר ע ל תנאי הישיבה המפורסמת של הוועד המנהל, שהדיחה את ארנון צוקרמן מתפקידו כמנהל הטלוויזיה, הסתיימה, אולם חברי הוועד לא עזבו את החדר. היה נושא נוסף
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 62 | יום רביעי לחורבן הבית הראשון, ואפילו לא לחורבן הבית השני, אלא לאירועים טראגיים אחרים ב תולדות עם ישראל, שאירעו ב תאריך זה. בין השאלות שנש אלו, היו אחדות שנגעו
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 63 | כ ל בווו7ן שי בהו הי ל ל ה מו עצהל צוי טות בוקהו אי שרה! מיטת לד שליכליגיל היא חטובת ביותר! כד אי ״כל גיל׳/ טובת מאוד -מחירה נמוך יחסית. נוחיות המיטה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 64 | פורז (המשך מעמוד סו) בית״ר, שהפך להימנון הממשלה :״יקום לנו גזע נדיב, גאון ואכזר...״ ה״נשיאים״ היהודים של שנת 1979 מתייחסים לישראל כאילו היתה מושבה של העם
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 65 | \ 2״ :1יעז <6 >\ .ד ל ^ללייי. ״ ס ס
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 66 | 70 האידח־יס הגע רתד־אביב נוי לעבוד בבתי־המלון והקימו בלב חעיו מושבה ססגונית ו ווו חש ת ח ״ ם ב שעות בין הערביים יכו־ 1 1 1 1 111 1 1 1זןךיןן | 7 1 לי ס העוברים
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 67 | ואם יש צורך, אפילו עבודה בחוץ־לארץ. ״בעלי סומך עלי,״ מספרת לד דאוני, תאילנדית קטנטונת בת .31 לד נשואה כבר שש שנים ועדיין אינה רוצה בילדים. מ ב טי חי ם 11111 |׳
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 68 | קומונה מ לו כ סנ ת (המשך מעמוד )67 שבעים אנשים, ועכשיו גם הכיריים הת קלקלו ואנחנו ממשלים על ׳פלטה !חשמלית. ״מבטיחים לנו שיביאו דברים, שיסדרו דברים, אבל רק
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 69 | לתת לו לסבול. לפעמים, כמד. סיגריות ׳שאני מעביר לעציר, אפילו שוד, גגד התקנות, מונעות אחרי-כן מד,עציר לתת־ ׳פרע באולם.״ :אחד מתפקידיו של מיסק הוא למנוע התפרעות
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 70 | המלאך גבריאל אני רוצה להביא עוד משב־רוח צרפתי. כמה הצעות אופנתיות, שקיבלתי מבתי- האופנה הפאריסאיים. אם את אוהבת את הסיגנון השובבי, הספורטיבי, תוכלי למ צוא
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 71 | פתוח 711100 שבות מצאת השבת עז שעה 23.00 משתלם לקפוץ אלינו לביקור. מחסני גולן בקרית אריה . למה דווקא רהיטי גולן? רהיטי ״גולן״ מיוצרים מפולי ס טירן מוק שח (ק
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 72 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 73 | .,התעזררתי חרדת! של השוער בבעיטה ה־11י ..מהמתקתנפש ! ב עז דהנמרמלקקאתכפות זמתנונדת באור הברוך״ ^ אגדת טבעת מלכת ־ שבא תרגום עומק החיים כשטכנאי הבניין יוזף
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 74 | — 1מרשל נייר (המשך מעמוד )73 מחצית השניה של המאה ה־ ,20 והוא מומלץ לכל אלה החפצים להתיר, ולו אף במעט, את עצמם ואת חלומותיהם. ציטוטו! נמר החלומות אלף חלומות
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 75 | 8אדתי\ -דרי ?1י!י פי א ט 1 3 2 אהבה רוהידור ראשון הבט על דד 132 וראה את הקווים השקטים והאציליים שלה. התרווח במושבים הנוחים והנח את ראשך על המשענת המיוחדת. אתה
העולם הזה - גליון 2187 - 1 באוגוסט 1979 - עמוד 76 | ח׳ אס ונשל״ט, 1.8.79 מספר 2187 76 1עשזיס שנח המחיר 25.00 :ל״י (פולל מ.ע.מ). 1י ־ז י הטרגדיה של השדרנית הצעירה שנספתה ב כ בי ש לי רנש לי
חזרה לתחילת העמוד