גליון 2193

העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 2 | אריאל מה להביא הפעם? אם אתם מחפשים משהו מיוחד, מתאים לכל ארוע ולכל כים, תנו במתנה ליקר של שמוק: ליקר אמר טו-30-ז 0י-)^ 611 ליקר השקדים הפופולרי, או ליקר 8 10
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 3 | מכתבים איש השזה חושד״ט ש1יח מצדה לא ת׳פ 1ל... קוראים מציעים מועמדים לאיש- השנה. בעגמומיות האפלה שבד. אנו שרויים, כשנידמה כי הכל מתמוטט וקורס תחתיו, נמצא איש
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 4 | איש השנה תשי״ט סופרת דיין איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג איש השנה תשי״ד מבקר הסוכנות שנזוו־אק יועץ מישפטי כהן עסקן שואה קסטנר איש השנה תש ״ף רכז־שואה אייכמן
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 5 | איש השנה תשט״ו פרקליט תמיר איש השנה תשכ״א מודח לבון איש השנה תשכ״ח לוחם־בפידאיון רגב איש השנה תשט״ז איש השנה תשי״ז נשיא מצריים עבד־אל־נאצר מצביא־סיני דיין
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 6 | !! שב ץ ממזכי העוו! הזה (המשך מעמוד )3 בעסקי הפוליטיקה של שלום עכשיו ואפילו גוש אמונים? תפיסה פוליטית תמוהה זו, ראוי שתימחק מדפי הביקורת העניינית של הספרות.
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 7 | הצלחות המעופפות מ סיז ־ רתה פנו פוני ם 58-1ז ת801 את ״הצלחות המעופפות״ בסידרת הפטפונים 1־ 50 83״מעיפים״ המנועים החדישים מדגם 1^ - 1.883( 031.־ )81 המהוים פריצת
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 8 | ה שבוע בגואה ה־ 2 0 מה אירע במאה ה־20׳ כשבוע שבין ה־צ 1בספטמבר עד ה* 18 בסב ממכר ץ כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 9 | קפה פינגץ הו אמש הו מיוחד במינו... הו א מיועד ל מי שבאמת יודע מהו קפה טורקי! תערובת פולי הקפה מורכבת במיוחד לטעמך והיא קלויה וטחונה בדיוק כפי שצריך ובנוסף לכל
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 10 | דוברי המערך מביו׳ אליבי הוויכוח על מצגה של הבלכלה הישראלית הסתיים. הכל מסכימים שמצבה בכי־רע, מילכד כמה פקידים בכירים שירש הליכוד מן המערך מלקקי פינכות נמרצים
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 12 | ...איכות לבועלה מ 40-שנה ...סיגריות דובק
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 13 | 2/3קבל לק1ח1ת הבנקים ]הנים כבר משיתת בספוקם אם יש לך כרטיס כספומט לשרותך עומדים 50 כספומטים ברחבי הארץ המותקנים בסניפי בנק לאומי ובנק דיסקונט. הבנקים הגדולים
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 14 | פינת רחוב בעיו־נמלשולית בפינת־רחוג, געיר״נמל שולית, על גיבעת־גיר המפונה ׳הר /שיחקו ילדים גמישחקי״ילדים. כל אחד מהם יגדל ויפרח ויתפתח. תיקים עבים
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 15 | ״אחרי משחק, כשאתה מרגיש את העייפות הנעימה של ספורט מוצלח, מה מתאים יותר לצמא מבירה קלה, קרה מאד. 2-2היא בירה מיוחדת, פחות ממלאה, יש בה פחות אלכוהול ופחות
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 16 | נסים גאון ודאון טמאו!!תחרים בינ הם בעיסקי טלוויזיה, נאשר סמאן אינו גושו אח ידו גקומיסיון על וני ש ת ציור למיפעל מאושר שהוא גקים בירושלים ** ל כרטיס־ הביקור שלו
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 17 | תד־ראן אוטומט־ והצי עם הקיוסק הפרט הצלחה גוררת הצלחה תדיראו ...400 תד*ראן וחצי...ועכשיו... אנו גאים להציג את תדיראן אוטומטי וחצי המקרר עם הקיוסק הפרטי תדיראן
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 18 | יחסי שואדמנסיקו עומוים על סו ס כ 10ך חמ ור בגרומב 1ך מישפטי ללא־מוצא המזכ־ד את קפקא ח קר ת די פוו מ טי ת גרירה היוצא של מכסיקו ׳בישראל /רוברטו קאסיאס * רתח
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 19 | עודחידזש .מגדל בנין ׳־׳ בסך ׳של״ 300־אלף־ידולאר־העריך בית־משפט בטורונטו׳ את שווי עבודתה של עקרת־בית במשך שלושים שנה. זהו ה&כום שפסק השופט לטובתה של.מילדרד
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 20 | קובה: בשום מקום לא תקפו את ועידת המדינות הבלתי- מזדהות, שנערכה בקובה, בשינאה שוצפת כמו בישראל. אמנם, העיתונים במערב הביעו דאגה מהמגמות הפרו־סובייטיות של קובה,
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 21 | אבקת הכביסה המצטיינת האבקה הם ונחרח רנ י סכמו״ חנב־סה ^]6ית מצטיינת בנקיון מסירה בקלות כתמי שומן וזיעה, בעלת כושר שטיפה מערלה. ^]6ית מצטיינת בפעילות ב״שלגית״
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 22 | ) 11*11111ב 11111ו הלורד מאונטבאטן ל איש סווה של הגלנה הלורד רוקד עם המלכה בארמון בקינגהאם לורד מאונטבאטן לוחש באוזני המלכה אליזבט הנסיך צ׳ארלט, כילד בחופשה עם
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 23 | ויםבעולם גיר, בוזו: האר המצחיק אילו בחרו צלמי העיתונות של ארצות־הברית את ה״נשיא המשעשע ביותר של העדשה״ ,היתה הבחירה, בלי שום ספק : ג׳ראלד פורד. הוא, יותר מכל
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 24 | 111ו1ן11ו1ווזו><8811 באלוינה לודמילה ולאסובה: ללמוד למלם עד העצבים ״אני מאושרת לחזור לחיק מולדתי. אני מאושרת להיות שוב בין כותלי הבולשוי.״ הצהרתה של הבאלרינה,
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 25 | המחיר היה כבד מדי חשוב לרגע. מה היה קורה אם לא היה ביטוחי היית צריך ״לשים בצד״ סכומים גדולים מאד על כל צרה שלא תבוא: שריפה, פריצה, גניבה, תאונה... גם מקום
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 26 | מ שה דיץ ביק שלחבק את אופירה נבון ויצחק רבץ ..התפלח ־ לארוחת הערב ! בכניסה לחדר האוכל של מלון דן כרמל ניצב מי שהיה סגן שר־התיקשורת, הח״כ הדרוזי לשעבר, שייח׳ ג
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 27 | התיאבון הבריא הובר — 4014 ה״חובט״. הובר — 427 נייד על גלגלים, הובר — 867 בשיטת ה״רחפת״. 6111 הובר 6ו 0ו — חובט ומבריש הובר — 3005 ה״צלחת המעופפת״. לקראת החגים
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 28 | )11*11111 מד 1ע עליזה בגין לאמתרא״נ ת ־ !מדוע לא הגיע הרב י 1.דן ל ס עו ד ה 91 יו״ר הכנסת, יצחק ששיר, עמד במיבחן קשה. הוא רצה להתפלח לארוחה, כמו רבין, אך חשש
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 29 | מרשימותיו שלמבקר מ סעדו ת הפעם היה בחברתי אורחז מצרפת, ידיד ותיק ומבין[ גדול בארוחות וביין. המסע־ן דה זכתהלמחמאותיו,ובמיד׳ חד הביע פרנסוא את התפע־ |לותו מיין
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 30 | אופירה נבנן: היכן נעלמה זינב? עליה לזהותה. התמונות הופיעו בזמנו, לפני 23 שנים, בהעולם הזה (.)967 באותו הגיליון התפרסמה גם כתבה פרי עטה של אופירה, שדיווחה על
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 31 | אריאל׳ ״סיטרואך מזמינה אותך לנסיעה חלקה בכביש משובש. מחר? אולי כשמחבר במכוניות אחרות. ״סיטרואך מסחררת מצוין עם כביש משובש: היא מחליקה בקלות רבה על כל מכשול
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 32 | ) )11*1111 מד 1עלאלמדה גייהאן עברית - ומי ניצח בתחרות ה שתייה בין האץ־ לנלסון? 1לג׳יהאן אל־סאדאת הי תד׳ בקשה מיוחדת לעליזה בגין: לסדר לה פגישה עם אשת
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 33 | מאחור כ ל הצעה טוב ה תמצאג טלוויזיה טוב ה טלוויזיה צבעונית ״ 26 ללא ״שלט־רחק״ 37,500.-ל״י בלבד במזומן טלוויזיה צבעונית ״ 26 עם ״שלט־רחק״ 42,500.-ל״י בלבד
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 34 | המטרה של הביקור הי תה הביקור עצמו ^ מישהי! הכדורגל, דר1 .קרא ״לכדרר״. י יש שני מצבים שבהם אתה מכדרר. אם איו לך למי למסור את הכדור, ואתה יכול להסתער על שער
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 35 | 5101 01.00 אוהב יל רהיטי כל גיל מלווים את ילדך בנאמנות, בכל הרגעים היפים... עם הגיע התינוק מבית החולים לחדרו, יחכה לו הריהוט המושלם, הכולל שידות לאחסנת חיתולים
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 36 | יפו לגד, שהוא יהיה לבוש במדים ^ צחורים של אדמירל, אך הוא ירד מכבש האוניה לבוש בחליפה אזרחית גזורה היטב. המתינו לכך, שמייד עם בואו תתחלנה שיחות אינטנסיביות על
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 37 | עם ג׳יהאן אל־סאדאח עותימאו ..עזר ן ייצמ! ה 1א הג ברה אי די א לי ...ר 1אי 0ש ח סי ה הי אהבת שלב גי ן ...מיכל הי אהחברה הב טו בהש לי בישראל כאשראבאאמר לי ש הו א
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 38 | אבא, אולי מפני שאני יותר דומה לו, ואולי בגלל שאני מתעניינת מאד במה שהוא עושה. אני זוכרת, מזמן שהיית תינוקת חיפשתי כל תירוץ כדי להיות עד כמה שאפשר יותר עם אבא.
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 39 | ג״האן עם חסיה מילוא אחרי אחחת־צחריים ־ מחזיקה אקדח בוונות בדלית־אדנומל אבל לא הייתי היחידה. כולם במצריים טעו, ואני (המשך מעמוד )37 ברגע שהגעתי לישראל, כדי
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 40 | ג׳יהאן באה,נראתה וניצחה 1ץ ך יא כי קו דזז של ג׳יהאן אל סאדאת בארץ, מבחינת האזרח ה/ ישראלי, התרחש דווקא יממה אחרי שג׳י- האן המריאה מנמל־התעופה בן־גוריון. בראיון
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 41 | יבמדינה העם גאון הבמה ״ב? העוזב הוא במה,״ טען שייקספיר. סאדאת מוביח כי הצנה כהוזה *יבולה דמזא תפקיר פורימי חשוב היו לאנוור אל־סאדאת מעריצים רבים בישראל. היו
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 42 | דין גאשים את אריק שז״ו פרוטוקול * גרוע הועבר הפרוטוקול ל־גזכידוו 1הגגשלה ־ק כעבור שבוע * ידיו ניצל את העדרות 1וגיר גהארץ כדי לגרום לגשבר * הגגשלה מתכוננת
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 43 | מישרחת מיסחדית נולנית עומדת להגיע ראוץ בד והציע בחם וממויות, וממשלת רומניה העניקה לישראלים וכיון להפעלת נמל חופשי בים השחון־ ^4סך הכרזד התרומם לרגע. בפעם *י
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 44 | פלדלת-חתך כך מלמד הנסיון. פלדלת פלדלת — חיץ של 50ק״ג פלדה בין כל מה שיקר לך לבין אורחים לא־קרואים. מוטות פלדה לכל אורך הדלת, מנעול הבטחוץ רב־בריח הנועץ 6מוטות
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 45 | עד הגוון האחר!! גרתדיג צבעים שנעלם עד הצליל האחרון נסה בעצמך להשוות ולבדוק האם תוכל למצוא גרונדיג סופר קולור מצויירת עוד מכשיר טלויזיה צבעוני המציג בפניך תמונה
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 46 | 118 •111*3ו״>היי>ניי!ייי!* 2י!יי•* יניייי ן * • •יא וי*ן י*ויייי1ימ|(§ 1מ 1( 91( 11( 1 ! 111111( 1 ־ממי• ( 111( 1 1 בלחיצת כפתור(בעזרת פס הפלא 0ק\,/המופיע על
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 47 | אומיף אוכלוס. נשים רבות מוכנות להסתפק בפשרה. רק מעטות אינן נכנעות. ואם תציע להן משהו אחר, הן תמהרנה להסביר לך בעדינות אך בתקיפות: או ״מיף״ או כלום. כאלה הן
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 48 | בעיקבות התמרמרותו של נבון חזר צוות־הטלוויזיה ללישכה, ורונן היפנה אליו כמה שאלות. אולם הוראתו של הנשיא ״אצלי כלישכה לא תראיינו את בגין:״ השאירה מישקע מר. ה מ עי
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 49 | דיין עבור ב די קו ת שר־החוץ, משה דיין, עומד לעכור בדיקות רפואיות כחוץ־־לארץ. דיין נעתר בכך לבקשת רעייתו, רחל, שביקשה שיעבור בדיקות נוספות על אותן שהוא עבר בארץ
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 50 | במדינה -צמות מיפרגת העבודה ממציאה בוגדים מדומים כדי למנוע כל עיועוד ער המשך שילטונה (המשך מעמוד )40 מעיראק יחד עם דודו עבד־אל־אללה וה ווזיר שלו, נורי סעיד.
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 51 | שנה טובה? ספק גדול - למרות הגינונים והטקסים עלול המו״ני לשלום להתפוצץ בגלל עמדת הליכוד והמערך בנושא הפלסטיני. האינפלציה עלולה לגלוש מעבר ל״*. 150 ילדינו יזכו
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 52 | ו בוו ת ( או תיו ת האחראים מכחישים דובר הסוכנות, צבי אייל (בתמונה מינוין), בני־הנוער על האשמה גולל את בסוכנות, הנוער למיפעלי האגף מנהל סגן יעקובוביץ, רכות
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 53 | סוכתת לאורגיות (המשך מעמוד )51 המדריכות, גילה יחזקאל, מנצרת עלית, האשימה את מנהלת מלון הרצליה שב צפת, בכך שהמציאה את הסיפור בנוגע לתמונתו של ז׳בוטינסקי. היא
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 54 | מאת יג אל לביב פרס ומוטש - חלק ב׳ בהמשך לפירסום במדור זה לפני שבועיים, על ההוראה שהוציא בשנת 1973 שר־התחבורה דאז, שימעון פרס, למנכ״ל רכבת״ישראל, יהודה רשף,
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 55 | במדינה (המשך מעמוד )52 לשילטון הליכוד״ .איש, פרט לכמה אנשי הנהלה בדבר, לא ידע מי עומד מאחרי מודעה זו, ומי מימן אותה. התעלומה ניפתרה עד מהרה הודות ל- להתרברבותו
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 56 | לתפרה טדלמז יש צפורים כראש.. לד חשבנו כשראינו את כל הכלים המדהימים, מטובי המעצבים בעולם שתמרה טולמן הביאה לקראת ראש־השנה. כשתמרה בוחרת עבורך כלים ואביזרים,
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 57 | אריאל׳ כרטיס האשראי היחידי המעניק הנחות .כשהזמנת אומה לארוחה ולא ידעת שיש לה תיאבון גדול, שלוף ישראפרט. במשך כל הארוחה היית עסוק בחישובים א ם תוכל לשלם את
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 58 | מתפקידו ולוקח עי 31ו תקדימים וקורו!, ישראל כרמל כפי ש־ן נראה ממל כס השיפוט 11-1111111 באחד ממישפטיו האחרונים. כרמל פרש מבית־המישפט ביום בו הגיע לגיל .70
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 59 | הטריקו-טריק הטריכפול — שמלה עם הדפם עדין הבד בעיצוב בלעדי של רוחק ה עם גימורי סאטיין לערב. של 3י 3ה הצד השני של הטריכפול — שמלת בוקר חלקה גימורי פסים
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 60 | קולנוע .הקרב על האנועץ>ות במאים הגמא *וודא ר* ה דביים אח *וסגדה* -,מדוע איני בא לישראל? ובכן, בשע תו, כשחשבו להסריט את מצדה כסרט קולנוע, ביקשו ממני לביים אותו.
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 61 | מי אוהב להדיח כלים? אחרי שהאורחים הולכים, מאוחר בלילה, נשארים הכלים ...ואז כמה טוב שיש מדיח כלים ״פיילוט אינדסיט״ שעושה את העבודה בשבילך. מדיח כלים ״פיילוט
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 62 | זן פתרו את פסטיבל ונציה יך* ני טו מויסוליני ידע מה שהוא עושה כאשר בחר בוונציה כמקום המתאים ביותר לעריכת פסטיבל־הסרטים הראשון בעולם, ב־ .1932 אכן, קשה להעלות על
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 63 | השמאל!׳ שבס במיטה י — (המשך מעמוד )61 וכבר קבעו, כי הפסטיבל עלה על כל הציפיות. אי ט ל קי ת בלבד ך אכן, כבר ביום הפתיחה היו ב ! מקום כ־ 500 עיתונאים מקומיים
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 64 | פ ס טי ב ל שלמ תווו /ל חו; בוונויות ש׳ קו 1ג הגיעו משלוחים מיוחדים של מתנות מקוריות ומגוונות במחירים ובמבחר שלא נודעו כמותם. בוא ובחר מתנה לא שיגרתית לידידיך,
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 65 | 0תקרית דיפלומטית 9 איטליה מביאה לך את נטל הספורט החדשה שלך (המשך מעמוד )17 השונים גם קבעו סכום של כ־ 150 אלף לירות, סכום די נכבד באותה התקופה, אותו היה על
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 66 | במניות של חברה פנימית, וכי מניות אלה אינן שלו אלא של אשתו, לא הועילו. שיבולת דרש, ובית־המישפט קיבל, ש אשתו של ויגיסר תבוא לארץ ותעיד כי הרכוש הוא שלה. ההודעות
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 67 | היית מאמינה שרם־קוורץ עולה לך כמו כל חול ניקוי אחר? ראי מה אבקת הניקוי החדישה, רם־ קוורץ, עושה למענך, ללא תוספת מחיר! הרבה יותר מחול הניקוי אליו את רגילה! היית
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 68 | )ערכת שעו יש כבר מין כזה מועדון של עיתונאים #הנקרא מועדון שער. אני מתכוונת לעיתוי נאים הזרים והישראלים אשר כיסו את יודעים 1 1כל מבצעי שער, ואם אתם 1עוד1לא 1 ׳
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 69 | החסודות של ו!***דר: אתה תוב תע סעוצס תן המוסיקלית. ״151612״£8ס£1אא 80 מיוזיק סנטר בדגם זוק 001<-כ< כולל רסיבר משוכלל, טייפ־דק אוטומטי, פטיפון חדיש בתוספת
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 70 | שידור לפיד !הגורילות תקרית חמורה אירעה בין עיתונאים לביו אנשי־הביטחון, הגורילות, מייד אחרי מסיבת העיתונאים של נשיא מצריים וראש ממשלת־ישראל. מרכז שידורי ארעי
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 71 | יום רביעי 13 . 9 12 . 9 • מגזין לנוער (.)6.32 מחולק הערב לשניים. החלק הראשון הוא סרט תעודי על הקדרות בישראל ואילו החלק השני הוא ראיון עם יוסף באבללה מעכו העוסק
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 72 | ״ויקטורי״ ספינת הדגל של נלסון בקרב טרפאלגאר. ז\נ£ 1,80ז\נ ״וי ק טו רי ״ ס פינ ת ה רגל של נ ל סון בקרב טרפאלג ר שנ ערך ב־ו 2ב או ק טו ב ר . 1805 בלסרן, ש פי קד
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 73 | משקפי שמש פולארויד-זזגיגה לעיניים 3 0 6 5 6 1 6 0 1ח 6 1ו ח / 0 0 10) 1ו 1)16 31169135565 65ץ 7 6ו 01ץ ) 70 ) 6 0נן 0115 91316 7010 <130961 3 5 3 ) 610111761.ט
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 74 | קראו ל! ״מר הרצל־ מפני שהוא ביצע עבש! ,בצאזוו מן הכלא, הוא מגלה פרטים מדהימים על המתרחש שם התחיל זוהר נדלר לצייר בגלל השיטמוס. את ההש ראה למלאכה קיבל מחבריו
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 75 | סיפור מעשיהן (המשך מעמוד )73 מרכז להברחות. אם מגיעה משאית אבטיחים למיטבח, מיד מתחילים האבטיחים להתעופף מעל לגדר. מגיעה משאית תפו זים — עפים תפוזים. כל המזון
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 76 | אמישראגז אינה יכולה להרשות לעצמה פחות ממצוין. תנור הבישול אמישראגז .2000 פרס! מי־טל רק חברה המייצרת מנורים במשן 30 שנה יכולה להצהיר בלב שקט, שהיא מומחית
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 77 | תני ל 1הערב את הסהר המשגע מידיס ז \׳ 0 7־ 7גז כתובות קיר עסיסיות כמו שהחברה כותבי __ להשיג בחנויות הססרי המובחרות הפצה: א .ערמוני, טל )03 ( 292026 גי ס
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 78 | מ סי ב ת מלון ״ די פ לו מ ט־ בתל־ א בי ב מארח את מלכתה מי ם ונ סי בו תי ה המתח פג. המלכה נבחרה. אפשר לחגוג. ואכן, מסיבת סיום תחרויות ״מלכת המים 1979״ שנערכה
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 79 | וקריר במיקצת, מציע בית-האופנה הצר פתי קוראד מעיל קצר, עשוי מניילון, שבתוכו ביטנה מבד מגבת. מבחוץ יש לו קישוטי־כיסים גדולים וריץ׳־רץ׳ עבה לאורך הז׳קט. המעיל לא
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 80 | כפי שאינך רואה... ״אווקס״ הרבה יותר טובה מהתחכושת ההיגיינית שלך יש לך לפעמים הדגשה שהתחבושת שלך סלטה מאחור? לדוגמנית שבצילום יש ״אווקס״ .אינך דואה? ב רו ר בי
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 81 | ב מ דינ ה (המשך מעמוד )74 טביעת־אצבעות. הוא גם הביא לשימצה את הודאתו של אחד השוטרים, כי נאמר לו באלחוט לחפש מתחת לפח־הזבל ה מסדים, כדי למצוא את האקדח. מה ש
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 82 | טבק אוריגינל - בפעם השמינית מוצרי ה טי פו ח לגבר ״ טבק אוריגינ ל״ ה ש מיני ת בפעם השנה, גם זכו ברציפות, בשני ה מו א רי ם ״ ה מו צר ביו תר״. הנבחר״ ו ״ ה קני ה
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 83 | מעסיק מעסיק, • עיקול רכוש והכנסה. • קיזוז כספים המגיעים למעסיק מהמוסד. • פרוק חברה או הכרזה על פשיטת רגל. מלא חובותיך כלפי העובד שלם בעבורו את דמי הביטוח
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 84 | ..נ ס כדנ אצר הפלשתינאי״ האל 1ף הראש!! מ א רצי שר אל הג ד ר ־ ה טו ב ה ־ שלא 1שי ה ״ הגנ ה׳ בעתמדדהד רוזי םהג דו ל החווייה הישראלית הגיבור מכלוב האריות יהואש
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 85 | נמר של נייר (המשך מעמוד )83 דה״ ,ככותרת ספר אחר של יהואש ביבר *. בדומה לסיפרו על יחיאל מיכאל הלפרין, הרי שגם ספר זה מצליח לשחזר תקופה שלמה באמצעות אדם אחד.
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 86 | טבק אוריגינל הוא זו*1£*06 ובך גם אתה. אם אתה גבר של״טבק אוריגינל״— אתה זוכה לאשראי בלתי מוגבל בחברה, בעסקים ו ...אצל נשים. *מוצרי הטיפוח לגבר ״טבק אוריגינל״
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 87 | 7ה היה ד ע ^ ם ה! ה שחיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתבת תחקיר נרחבת לנושאי־המיזרח־התיכוו, תחת הבותרת ״מעצמה אחת סביבנו״ .הבתבה
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 88 | בזק ״ -סדרת מו צ ר׳ הז קוי שלנ!עז הזי
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 89 |
העולם הזה - גליון 2193 - 12 בספטמבר 1979 - עמוד 90 | ן
חזרה לתחילת העמוד